Iš Gvildenu svetainės

Mintys: RytaiVakarai

Parengti pranešimą šeštadienį, spalio 29 d. skaityti konferencijoje Rytai-Vakarai ir Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys.

Eilėraščių nuotaikos, Geometry theorems?, Klausimų rūšys

Įsijautimu ir atitokėjimu tampame laisvi atjausti save, o nuotaikomis atjausdami save galime atjausti kitus. Tuo pačiu, atjausdami kitą galime atitokėjus naujai suprasti save.

Nuotaikų aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė geometrija

Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui tinka Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureiliai ir aštuoneiliai. Jais parodysiu, kaip nuotaikos išplaukia iš mūsų lūkesčių, kuriais pajuntame ribą tarp to, kas sava - kas sužadina laimę, liūdesį ar bjauresį, ir kas svetima, kas sužadina linksmumą, nuostabą ar baimę. Poeto nuotaiką gali žadinti jo santykis su jį supančiomis ribomis; jojo abipusis bendravimas su savimi arba sau lygiaverčiu; jo santykiai su kitais, įvairiais kampais susijusiais ar nesusijusiais; jo patirta kito žmogaus ar aplinkos nuotaika. Atitinkamai, įžvelgsiu keturias šiuolaikines erdvines sampratas (afininę, projektyvinę, konformalią ir simplektinę geometrijas) ir šešias jų permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, pritraukimą, priplojimą, perkėlimą). Bendrai, siūlau mums, žmonėms, nuodugniau pažinti save, puoselėti bendrystę, ir tam tikslui remtis įvairiausių pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu.

bendražmogiškumo pagrindai

brandos galimybės

tirti eilėraščius, kaip jie veikia mūsų nuotaikas, kokiomis erdvės sampratomis remiasi, kaip lavina jautrumą, brandina

jautrumas

klasikos, paveldo privalumai:

užtat net ir klaidingai suprantant yra visgi nelėkščia, yra ką suprasti

keturios geometrijos ir šeši jų patikslinimai

Užrašai

Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/RytaiVakarai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 spalio 21 d., 12:30