神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.SąvokųRaida istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugpjūčio 10 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Sąvokos
į:
Sąvokų pagrindai
Pakeistos 18-22 eilutės iš
į:
* Kaip sąvokos išplaukia iš aplinkybių?
* Kaip sąvokos remiasi apimtimis?
* Kaip sąvokos remiasi požiūriais?
* Kaip trys kalbos plėtoja sąvokas?
Pakeistos 24-26 eilutės iš
* Išskirti esmines sąvokas.
* Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti.
į:
* Sudaryti esminių sąvokų sąrašą.
* Tvarkyti ir derinti su šiomis sąvokomis susijusius puslapius.
* Brėžiniu nurodyti kaip šios sąvokos remiasi paprastesnėmis sąvokomis
.
Pakeistos 31-32 eilutės iš
* Sudaryti sąrašą pirmapradžių sąvokų ir jų puslapių.
* Kurios sąvokos pirmapradės?
į:
Ypatingos sąvokos
Ištrintos 33-37 eilutės:
* Kaip sąvokos išplaukia iš aplinkybių?
* Kaip sąvokos remiasi apimtimis?
* Kaip sąvokos remiasi požiūriais?
* Kaip trys kalbos plėtoja sąvokas?
2021 rugpjūčio 10 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Neapibrėžtumas
Pridėtos 15-16 eilutės:

Sąvokos
Pridėta 19 eilutė:
Pamatinės sąvokos
Ištrinta 20 eilutė:
* Išmąstyti sąvokų raidą.
Pridėtos 22-24 eilutės:

Sąvokų raida
* Išmąstyti sąvokų raidą.
2021 rugpjūčio 10 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?
į:
* Kaip pirmapradės sąvokos išsiritulioja iš neapibrėžtumo?
* Kaip sąvoka išreiškia reikšmę
?
Ištrinta 16 eilutė:
* Kuri sąvoka yra visų pirmapradė?
Pakeista 32 eilutė iš:
Pirmapradė sąvoka yra neapibrėžtumas, kurio pagrindu gali būti šios daugiareikšmės neapibrėžtumo lygmenys:
į:
Pirmapradė sąvoka yra '''neapibrėžtumas''', kurio pagrindu gali būti šios daugiareikšmės neapibrėžtumo lygmenys:
2021 rugpjūčio 10 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Sąvoka]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Suvokimas]]
į:
[[Neapibrėžtumas]], [[Sąvoka]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Suvokimas]]
Pakeistos 32-33 eilutės iš
'''Sąvokos kurios galėtų būti pirmapradės'''
į:
Pirmapradė sąvoka yra neapibrėžtumas, kurio pagrindu gali būti šios daugiareikšmės neapibrėžtumo lygmenys:
* bereikšmė: dvasia
* vienareikšmė: tiesa
* dvireikšmiai: Dievas ir gerumas
* trireikšmiai: galimybių šaltinis, galimybės akistata, galimybių darna

Kitos kurios galėtų būti pirmapradės
Pakeistos 44-45 eilutės iš
Remiuosi sąvokomis: asmenys, [[žinojimas]] ir nežinojimas, troškimai, [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[meilė]], [[viena | vienumas]], [[apytakos]], [[Dievo požiūris]], [[požiūriai]], [[išgyvenimai]], [[dorovės tyrimas | požiūrių grandinė]], [[gyvenimo lygtis]].
į:
Pamatinės sąvokos
*
asmenys, [[žinojimas]] ir nežinojimas, troškimai, [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[meilė]], [[viena | vienumas]], [[apytakos]], [[Dievo požiūris]], [[požiūriai]], [[išgyvenimai]], požiūrių grandinė, [[gyvenimo lygtis]].
2021 kovo 12 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?
2021 sausio 22 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:

Remiuosi sąvokomis: asmenys, [[žinojimas]] ir nežinojimas, troškimai, [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[meilė]], [[viena | vienumas]], [[apytakos]], [[Dievo požiūris]], [[požiūriai]], [[išgyvenimai]], [[dorovės tyrimas | požiūrių grandinė]], [[gyvenimo lygtis]].
2021 sausio 22 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-24 eilutės:
* Kurios sąvokos pirmapradės?
* Kaip Dievo trejybe apibrėžtas suvokimas toliau vystosi?
* Kaip sąvokos išplaukia iš aplinkybių?
* Kaip sąvokos remiasi apimtimis?
* Kaip sąvokos remiasi požiūriais?
* Kaip trys kalbos plėtoja sąvokas?
2021 sausio 22 d., 00:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Sudaryti sąrašą pirmapradžių sąvokų ir jų puslapių.
2021 sausio 21 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 13 eilutė:
* Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
2021 sausio 21 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
2021 sausio 21 d., 23:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

* Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
2021 sausio 21 d., 23:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
* Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti.
* Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
2021 sausio 21 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* Dvasia
2021 sausio 21 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
* Meilė
* Meilė Dievui
į:
* Dievas, Meilė, Meilė Dievui
Pridėta 24 eilutė:
* Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas
2021 sausio 21 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Įtampa ir ramybė
2021 sausio 21 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
į:
* Kuri sąvoka yra visų pirmapradė?
Pakeistos 18-23 eilutės iš
>><<
į:
>><<

'''Sąvokos kurios galėtų būti pirmapradės'''

* Meilė
* Meilė Dievui
2021 sausio 20 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-16 eilutės:
>><<
[++++概念的演变++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
----------------

* Išskirti esmines sąvokas.
* Išmąstyti sąvokų raidą.

----------------
2021 sausio 20 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------
[[Sąvoka]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Suvokimas]]

'''Kokia sąvokų raida?'''

--------------------
>><<

SąvokųRaida


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 10 d., 15:12