Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SąvokųRaida


Neapibrėžtumas, Sąvoka, Žinynas, Suvestinė, Suvokimas

Kokia sąvokų raida?


概念的演变


Neapibrėžtumas

Sąvokų pagrindai

Pamatinės sąvokos

Sąvokų raida

Ypatingos sąvokos


Pirmapradė sąvoka yra neapibrėžtumas, kurio pagrindu gali būti šios daugiareikšmės neapibrėžtumo lygmenys:

Kitos kurios galėtų būti pirmapradės

Pamatinės sąvokos

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/S%c4%85vok%c5%b3Raida
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 10 d., 15:12