Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Sąvoka


Suvokimas, Suvokimo lygmenys, Žinynas, Pagrindimas, Atsakymai, Meilės mokslas

Ką suvokiame?


Kaip sąvokos suvokiamos?

Kokios sąvokų rūšys?

Kaip moksliškai suprantamos sąvokos?


Kas yra sąvoka?

Išmintis yra sąvokų (betko) suvokimas.

Kas yra sąvoka?

Sąvoka yra tai ką suvokiame.

Tad šiuos tris sluoksnius galima bene pavaizduoti atskirai. O papildiniais:

Sąvoka išreiškia neišėjimą už savęs

Kokios sąvokų savybės?

Apibrėžta ar neapibrėžta. Santykis su apibrėžimu. Ar yra vienintelis apibrėžimas, ar jų gali būti keli?

Meilės mokslas nusako sąvokas ir jose glūdinčius vieningumus.

Suvokimo pavyzdžiai

Suvokimo pavyzdžiaiAntrinės sandaros išveda sąvokas iš požiūrių, taip pat iš kitų sąvokų. Pavyzdžiui, padalinimas yra sąvoka susidedantis iš požiūrių. Reikia man išnagrinėti, kaip atvaizdai, aplinkybės ir padalinimai sieja sąvokas ir požiūrius? Kaip apibrėžti sąvoka? ir požiūrį? Ar kategorijų teorija padėtų? Sąvoka yra sandara, sąlygiška, užsidarusi apimtyje. O požiūris bene perskrodžia apimtį, išplaukia iš gelmių ir sieka beribį. Sąvoka ir požiūris vienas kitą papildo, ir susiję kaip 4+2 atvaizdai.

Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.

Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas.

Sąvokų rūšys

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/S%c4%85voka
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 07 d., 14:11