Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Savišvieta

Žr. Drobės, Kūryba

Reikia mokytis maldos. Kaip tai palaikyti? Kaip visa su tuo sieti?

Ko verta mokytis?

Literatūra lavina atjautą; matematika ugdo nuovoką, kiek (santvarkos) supaprastinimai (palyginimai) galioja ar negalioja; kūryba puoselėja sąlygas bendrystei.

Šviesuolių bendrystėje mokomės ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo? pagrindas.

Atjauta

Literatūra, rašymas, skaitymas lavina mūsų atjautą kitiems. Jie mums parūpi, jie tampa mums įdomūs. Taip išsilavinę, galime domėtis net ir blankiais tekstais ar pilkais žmonėmis. Išmokstam įsijausti.

Sąlygos

Vaikams rengiu matematikos pratimus. Šiandien plačiau sustačiau eilę pratimų kuriais vaikai sudaro knygų sąrašą, toliau surašo, kiek kuri knyga turi puslapių, kiek eilučių bei žodžių, kaip greitai ją perskaitytų, pamatuoja kokio jinai aukščio, ilgio ir skersmens, paskaičiuoja jos plotą bei tūrį ir t.t. Jau pastebėjau, kad visa eilė pratimų sukasi apie tam tikrą reiškinį (knyga), bet šalia jų yra bendresnio pobūdžio pratimai, pavyzdžiui, sudėti atsakymus ar paskaičiuoti jų vidurkį.

Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Savišvietos priemonės

Ateityje kursiu savišvietos drobes, kaupiu galimybes, kurčiau pratimus mokytis proporcijų.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Savi%c5%a1vieta
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 vasario 03 d., 13:26