Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SimetriniųFunkcijųBazės

Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Simetrini%c5%b3Funkcij%c5%b3Baz%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 sausio 08 d., 13:19