调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Straipsniai

Lietuvių kalba galėčiau rašyti:

  • Genocido centro žurnalui. Leidžia pora kartų į metus. Teikti iki rugsėjo 1-mos dienos. Išeis gruodžio mėnesį. Gali teikti pirmenybę doktorantams. Iki 40,000 ženklų, 21 puslapių, 1 1/2 eilučių tarpas. Gali būti 70-80% ta pati medžiaga jei parašyčiau panašų straipsnį anglų kalba, tik pavadinimas turėtų būti kitoks - požiūris kitu kampu.
  • Lietuvos Istorijos Instituto Metraštis - o angliškai: Lithuanian Historical Studies.
  • VDU Darbai
  • Vilniaus universiteto istorijos leidinys

Sutvarkyti šaltinius

  • Kas ką pažinojo
  • Kertiniai įvykiai
  • Asmeniniai požiūriai

StraipsnisŠaltiniaiAtsakomybėsTyrimui


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 birželio 05 d., 12:26