Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Straipsnis2

Išsiaiškinimai: geras vaikas ieško to, kas lieka, visą kitą atmetant. Tuo tarpu Derrida eina blogo vaiko keliu, smalsumu, įsidėmint tai, kas jam įdomu, kas iš karto yra priešingybė tam, kas neįdomu. Tad tai priešingybių nagrinėjimo kelias. Kaip juo pagrįsti antistruktūrą, suvokti ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę? Kaip aštuonis išsiaiškinimus sulyginti su padalinimais ir aštuongubu keliu?

Žymėtos ir nežymėtos priešingybių išlyginimą.

Gėrio ir blogio dekonstrukcija: gyvenimo lygtis.

Dievas kaip maldų klausytojas - poststruktūralizme, klausytojas svarbesnis už kūrėją. Dievas turi suprasti ne tiktai maldą bet ir jos kalbėtoją.

Jacques Derrida ir malda

kam meldžiasi?

Circumfession

Jacques Derrida on Prayer 1/3, Jacques Derrida on Prayer 2/3, Jacques Derrida on Prayer 3/3

Laikas be dabarties (artimoji ateitis ir praeitis - Kitas) ir su dabartimi (tolima ateitis ir praeitis).

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Straipsnis2
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 09 d., 13:14