Iš Minčių sodas svetainės

Mintys: Svetainė

Žr. Turinys, Darbai, Straipsniai, Straipsneliai, Vertybės

Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

Pertvarkysiu savo svetainę...

Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.

Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?

Savo užrašus skirstau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Svetain%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 18:22