Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SvetainėsKlausimai


Gvildenu

Kaip įžvelgti savo tyrimų esmę?

Šitą puslapį sukūriau 2019 m. lapkričio mėn. O toliau panašiai puslapį Gvildenu pertvarkiau kaip savo tyrimų sąsiuvinį.


Kiekvieno savo svetainės svarbesnio puslapio esmę išsakau klausimu. Šiame puslapyje šiuos klausimus dėlioju ir taip apžvelgiu savo tyrimus.Gvildenu Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?

Suvestinė Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.

Dievas Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?

Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Išsiaiškinimai Kaip klausimai atsakomi?

Malda Kaip viskas susiklauso?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Svetain%c4%97sKlausimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 10 d., 14:47