Iš Gvildenu svetainės

Mintys: TadasSnuviškis

2016.03.08 Andriaus Kulikausko užrašai iš pabendravimo su Tadu Snuviškiu.

Lygina Aristotelio 10 kategorijų ir indų rasą.

Svarbu suvokti visumą. Domina humanitariniai dalykai.

Viskas yra dieviška. Dievas yra arti, gyvybėje ir reikia rodyti pagarbą. Pagal tai reikėtų priimti sprendimus.

Visuma yra įvairių žmonių ir ne tik žmonių požiūriai į visaką. Lyg ir neįmanoma, bet norisi suprasti ko daugiau įmanomų dalykų, ko platesę sistemą.

Vara - klausimas. Klausimas yra varos įvardijimas. Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

Pratyba: atpažinti. (?)

2016.11.30 Pokalbio užrašai.

Dievas pranokstantis gyvybės vertybę? Gyvybės pilnuma - purna.

Bendrumo ir atskirumo klausimas.

Islamas: Dievas, tai būtinybė - būtina būtis.

Viskam jausti pagarbą.

Klausė, kas yra vertybė? Vertybė, tai skirstanti sąvoka. Atskyrimas. Vertybė, tai rankena sąmonei.

Vegetarizmas. Jeigu vertybės laikaisi, pastebės ir pati skleisis.

Galvoju: Kaip susieti savo vertybe su kito vertybe?

Valia, tai pirminė (sprendimo valia) ir antrinė (sprendimas spręsti: pastangos).

Attach:Bhaktirasamrtasindhu.pdf

Attach:RamanujaHinduAugustin.pdf Δ

Ko daugiau būties, to daugiau gyvybės. Ieškoti bendrystės dėsnio.

Iš kūrybinės dirbtuvės su Andrej Schelkun:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/TadasSnuvi%c5%a1kis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 13 d., 22:53