Iš Gvildenu svetainės

Mintys: TautvydasVėželis

Bandau susikalbėti su Tautvydu Vėželiu.

Siekiai

Tautvydo siekis: Tobulėti dvasiškai, kritiškai, intelektualiai, augti pažintimi, retorika, platinti akiratį, pažinti ne tik filosofiją, dailę, bet ir muziką, tapti renesanso žmogumi, ir neturėti pykčio.

Andriaus siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.

Sąvokos

Mum abiem svarbios šios sąvokos:

Branda. Tautvydui rūpi bręsti. Andriui rūpi puoselėti bendrystę amžinos brandos pagrindu.

Tai ką Tautvydas vadina absurdu, Andrius vadina dorovės liūnu, jovalu.

Tautvydui svarbios sąvokos

Humoras, skepsis, ironija.

Sokrato metodas. Iškeliantis prieštaravimus.

Niekis.

Absurdas.

Tvirtinimai:

Požiūriai:

Andriui svarbios sąvokos

Dievas.

Besąlygiška tiesa.

Nesutarimai

Tautvydas atmeta ideologijas.

Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas išskyrė mąstymą protu ir dvasia. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.

Klausimai

Andriui rūpi išmąstyti dorovę pakrikusiai visuomenei (absurdo, liūno, jovalo, karo aplinkybėms).

Bendravimo ypatybės, jo palengvinimas

Tautvydas atviras bendravimui.

Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška.

Andrius rašo mūsų mintis jas prisiminti, jas puoselėti toliau. Taip pat tai padeda mums pastebėti, kur prieštaraujame sau.

Andrius prašė mūsų išsakyti savo siekius, ir bendrauti jų pagrindu, kiek juos pavyktų susieti. Tai vienas bendravimo būdas. Sutikome taip bendrauti.

Andrius kartais jaučiasi neišklausytas. Tad iškėlė akademinių straipsnių įprotį pirma "literatūros" skyriuje nuodugniai išdėstyti priešininkų mintį ir tik tada ją atmesti ar papildyti. Tokiu būdu parodome, jog ją tikrai išgirdome ir supratome. Tautvydas pritarė.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/TautvydasV%c4%97%c5%beelis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 spalio 05 d., 11:21