Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Trejybė


Trejybės, Laimė

Kaip nusakyti trejybę?


三切

Neišėjimas už savęs iš savęs

Trejybės poslinkiai tai gal nėra dalis trejybės. Poslinkius išreiškia šešerybė. Šešerybė išsako, kaip einama trejybės ratu.

The threesome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into three perspectives. This structure defines issues of participation. The three perspectives are taking a stand, following through, and reflecting. The threesome has four representations: +3) exist, act, think +2) one, all, many +1) object, process, subject +0) necessary, actual, possible. The twelve perspectives are independently the twelve topologies . [4/01, Andrius Kulikauskas]

Trejybė tikrina papildinį.Mąstymas

Taikymas

Sandara

The shifts of the threesome have the Observer keep separating themselves from the ObservationalPlane.

The threesome is important as a Division because it is not based on a Distinction relevant to coinciding (see Overview), but rather it is in terms of perspectives not coinciding.

Dalyvis

Participant

Response: trejybė: žaidimas

Trejybė išsako įsitraukimą-dalvyavimą.


Some examples of the threesome:

After Action Review

Gramatikoje - daiktavardžiai išreiškia buvimu, veiksmažodžiai veiksmu, o būdvardžiai mąstymu. Aplamai, kalbotyra galima nagrinėti mąstymą pirm žodžių, kaip išsiskaido požiūriai, padalinimai.

Vaidyboje: Žilvinas Beniušis moko pabrėžti: sumanyti, atlikti, vertinti. (Kokiais žodžiais jis tai išreiškia?) Tai, matyt, vaidybos vienetai, sandai.

Ozėjas 6, 1-2. ‘Eime, grįžkime pas VIEŠPATĮ, nes tai jis mus sudraskė, jis ir išgydys; jis mus sužeidė, jis ir sutvarstys. Po dviejų dienų jis mus atgaivins, trečiąją dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo Artume. (palyginti su Jėzaus prisikėlimu)

I-Change Model: Awareness, Motivation, Action.

Kas yra laimė? Šis klausimas iššaukia trejybę. https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory/discussion#t-857742 Kahneman video apie skirtumą tarp happiness of experience self ir happiness of remembering self.

Cognitive Behavioral Therapy

TLC albumas "CrazySexyCool". Crazy - vykdyti, Sexy - permąstyti, Cool - nusistatyti.

3 vajra Buddha turi tris kūnus: kāya

  kinų supratimas indų supratimas Andrius
Kodėlultimate realityDharmakāyamintisbuvimasartimumas (nėra išorės)
Kaipdivine incarnation of Buddha - bliss bodySaṃbhogakāyažodismąstymasnuoširdumas
Koksphysical incarnation of Buddha - appearance bodyNirmāṇakāyaveiksmasveikimasrūpėjimas

Kinų ir indų supratimus suderinti reikia tai suprasti kaip trejybės atvaizdą buvimas-veikimas-mąstymas ir susieti su mano dorybėmis. Rūpėjimas yra pareigos įsisavinimas vidiniu požiūriu. Labai lengva suklysti nes vakarietiškai sulyginus (pagal trejybės ratą) mintis - mąstymas, žodis - nusistatymas - nesiderintų su jokiu dorybių sustatymu.

Three Poisons or Three Fires

cycle of scientific thinking teman cooke ted talk


2004.11.04 A: Koks nulybės atvaizdų ir trejybės atvaizdų vaidmuo tau susikalbant su mumis?

D: Mes žiūrime į vienas kitą iš šalies ir dalyvaujam tiesiogiai, tad atvaizdai tai sujungia.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Trejyb%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 sausio 28 d., 15:51