Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Trejybė

Žr. Laimė

Trejybės poslinkiai tai gal nėra dalis trejybės. Poslinkius išreiškia šešerybė. Šešerybė išsako, kaip einama trejybės ratu.

The threesome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into three perspectives. This structure defines issues of participation. The three perspectives are taking a stand, following through, and reflecting. The threesome has four representations: +3) exist, act, think +2) one, all, many +1) object, process, subject +0) necessary, actual, possible. The twelve perspectives are independently the twelve topologies . [4/01, Andrius Kulikauskas]

Trejybė tikrina papildinį.

===Applications===

===Structural Notes===

The shifts of the threesome have the Observer keep separating themselves from the ObservationalPlane.

The threesome is important as a Division because it is not based on a Distinction relevant to coinciding (see Overview), but rather it is in terms of perspectives not coinciding.

Some examples of the threesome:

After Action Review

Gramatikoje - daiktavardžiai išreiškia buvimu, veiksmažodžiai veiksmu, o būdvardžiai mąstymu. Aplamai, kalbotyra galima nagrinėti mąstymą pirm žodžių, kaip išsiskaido požiūriai, padalinimai.

Vaidyboje: Žilvinas Beniušis moko pabrėžti: sumanyti, atlikti, vertinti. (Kokiais žodžiais jis tai išreiškia?) Tai, matyt, vaidybos vienetai, sandai.

I-Change Model: Awareness, Motivation, Action.

Kas yra laimė? Šis klausimas iššaukia trejybę. https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory/discussion#t-857742 Kahneman video apie skirtumą tarp happiness of experience self ir happiness of remembering self.

Cognitive Behavioral Therapy

cycle of scientific thinking teman cooke ted talk

Dalyvis

Participant

Response: trejybė: žaidimas

Trejybė išsako įsitraukimą-dalvyavimą.

2004.11.04 A: Koks nulybės atvaizdų ir trejybės atvaizdų vaidmuo tau susikalbant su mumis?

D: Mes žiūrime į vienas kitą iš šalies ir dalyvaujam tiesiogiai, tad atvaizdai tai sujungia.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Trejyb%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 26 d., 09:40