Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Užrašai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 vasario 15 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
Computer bugs - basis for morality - distinction "what computers do" and "what computers should do". So artificial intelligence will need to fix its own bugs - will need to have such a concept. Built-in bugs = original sin?
į:
Computer bugs - basis for morality - distinction "what computers do" and "what computers should do". So artificial intelligence will need to fix its own bugs - will need to have such a concept. Built-in bugs = original sin?

Muzika - tirti - levels of parsers (Algebra of Copyright), tuning in to accentuate units, call and response (question and answer). Susieti su žaidimų sintakse. Kūno dualizmas.
2018 vasario 15 d., 19:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
The irrelevance of extra dimensions such as parapsychology.
į:
The irrelevance of extra dimensions such as parapsychology.

Computer bugs - basis for morality - distinction "what computers do" and "what computers should do". So artificial intelligence will need to fix its own bugs - will need to have such a concept. Built-in bugs = original sin?
2018 vasario 15 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
Tirti, kaip Jėzus mąstė priežastingumą - gyvybės kilmę, brandą, kūrybą.
į:
Tirti, kaip Jėzus mąstė priežastingumą - gyvybės kilmę, brandą, kūrybą.

The irrelevance of extra dimensions such as parapsychology
.
2018 vasario 14 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
* Two words that within context are opposites that expose a fundamental division in the author's mind.
į:
* Two words that within context are opposites that expose a fundamental division in the author's mind.

Tirti, kaip Jėzus mąstė priežastingumą - gyvybės kilmę, brandą, kūrybą
.
2018 vasario 09 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-18 eilutės iš
Pasakojimas du skirtingus žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu.
į:
Pasakojimas du skirtingus žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu.

Seven Types of Ambiguity. Empson.
* The first type of ambiguity is the metaphor, that is, when two things are said to be alike which have different properties. This concept is similar to that of metaphysical conceit.
* Two or more meanings are resolved into one. Empson characterizes this as using two different metaphors at once.
* Two ideas that are connected through context can be given in one word simultaneously.
* Two or more meanings that do not agree but combine to make clear a complicated state of mind in the author.
* When the author discovers his idea in the act of writing. Empson describes a simile that lies halfway between two statements made by the author.
* When a statement says nothing and the readers are forced to invent a statement of their own, most likely in conflict with that of the author.
* Two words that within context are opposites that expose a fundamental division in the author's mind
.
2018 vasario 04 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Pasakojimas du žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu.
į:
Pasakojimas du skirtingus žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu.
2018 vasario 04 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
Ką randi tą myli - pasitraukiančio Tėvo požiūris. Kaip tiki, taip ir yra - Sūnaus naivumo požiūris, kad Dievas yra geras.
į:
Ką randi tą myli - pasitraukiančio Tėvo požiūris. Kaip tiki, taip ir yra - Sūnaus naivumo požiūris, kad Dievas yra geras.

Pertvarkymai du skirtingus žinojimus (tvarkas - vieną didelę žinojimo tvarką ir kitą mažesnę nežinojimo tvarką) sieja nežinojimu (tarpu).

Pasakojimas du žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu
.
2018 sausio 28 d., 09:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Matematika - gali daryti matematiką suprasdamas ką ženklai reiškia ar nesuprasdamas. Etika - gali elgtis sąmoningai arba nesąmoningai, nepagalvodamas, nepasitikrindamas. Technologija reikia panašiai turėti galimybę nesuveikti. Visur dorovės ir Dievo pagrindas yra galimybė nieko nedaryti.
į:
Matematika - gali daryti matematiką suprasdamas ką ženklai reiškia ar nesuprasdamas. Etika - gali elgtis sąmoningai arba nesąmoningai, nepagalvodamas, nepasitikrindamas. Technologija reikia panašiai turėti galimybę nesuveikti. Visur dorovės ir Dievo pagrindas yra galimybė nieko nedaryti.

Ką randi tą myli - pasitraukiančio Tėvo požiūris. Kaip tiki, taip ir yra - Sūnaus naivumo požiūris, kad Dievas yra geras
.
2018 sausio 27 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Bosons - "ryšiai" kodėl - Yoneda. Fermions - "ar".
į:
Bosons - "ryšiai" kodėl - Yoneda. Fermions - "ar".

Matematika - gali daryti matematiką suprasdamas ką ženklai reiškia ar nesuprasdamas. Etika - gali elgtis sąmoningai arba nesąmoningai, nepagalvodamas, nepasitikrindamas. Technologija reikia panašiai turėti galimybę nesuveikti. Visur dorovės ir Dievo pagrindas yra galimybė nieko nedaryti
.
2018 sausio 27 d., 07:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
į:
Bosons - "ryšiai" kodėl - Yoneda. Fermions - "ar".
2018 sausio 19 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-110 eilutės iš
Holokaustas
* https://dg.lapas.info

Veiksmai
* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
* Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.

Žaidimai
* Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
* Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.
* Mirroring.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]

Pertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Netroškimai
* trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
* Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.

Abejonės
* Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname.

* Kas man patinka? Pasąmonės, įsijautimo balsas +1
* Ką reikia? Sąmonės, atsitokėjimo nuo patirties balsas +2
* Ar teisinga? Sąmoningumo, valios, pasirinkimo balsas +3
* Ar tikra? Lygina sąmonę ir pasąmonę.
* Ar keblu? Lygina sąmonę ir valią
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejonių

Inferential Erotetic Logic

* clarification questions
* dependent questions - the answer to the initial question depends on the answer to a q-response
* motivation questions about underlying motivation of initial question
* avoiding answer
* form - considering the way of answering
* questions with a presupposed answer
* responses ignoring the initial question

Erotetic Reasoning Test

Atjautos
* Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.

Padalinimai
* Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2). (Kahneman S1 ir S1)
* Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
* Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.
* https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious

Dvejybė
* Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?

Ketverybė
* Ketverybė: Tai yra žinojimo lygmenys, kartu ir nežinojimo. Juk tai nežinojimo žinojimas - kaip, ir žinojimo žinojimas - koks, taip pat žinojimo nežinojimas - kodėl bei nežinojimo nežinojimas - ar.

Aplinkybės
* Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip, kad nėra tiesa.
* Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.

Kalbos
* Santykis tarp Dievo-Kodėl ir žmogaus-Kaip gali būti betarpiškas rūpėjimas, per kažką tikėjimas, ir kartu per nieką paklusimas.
* Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse.

* Pagrindimas: Kodėl ir kaip - klausimas ir atsakymas (paaiškinimas)
* Įvardijimas: Kodėl, kaip ir koks - prisideda liepimas
* Pasakojimas: Kodėl, kaip, koks, ar - keturi įtampos balsai

Pagrindimas
* We rationalize our emotions with the ways of getting things done.
* Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
* Reason beyond experience and senses.
* Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.
* Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna dviejų pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.
* Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrystei.

Įvardijimas
* Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas (linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei.

Sintaksė
* Koko klausimas: Where is my kitten?

Pasakojimas
* Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
* Gamestorming žaidimo eigą (ankstyvesniame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga.
* Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?
* Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?
* Child's Ballads - rinkinys baladžių.

Maldos mokslas
* Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.

Žinojimo rūmai
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan | Bernard Lonergan]]. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."
* experience
* understanding
* judgment
* decision

Išsiaiškinimai
* Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.

Smegenys
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marr_(neuroscientist) | David Marr]] Levels of analysis
į:
2018 sausio 19 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
https://dg.lapas.info
į:
Holokaustas
*
https://dg.lapas.info
2018 sausio 19 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-14 eilutės iš
Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan | Bernard Lonergan]]. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation
, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."
* experience
* understanding
* judgment
* decision

[[https://en
.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]
į:
Veiksmai
* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
* Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui
, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.

Žaidimai
* Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis
. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
* Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris
]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.
* Mirroring.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]

Pertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Netroškimai
* trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
* Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.

Abejonės
* Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname.

* Kas man patinka? Pasąmonės, įsijautimo balsas +1
* Ką reikia? Sąmonės, atsitokėjimo nuo patirties balsas +2
* Ar teisinga? Sąmoningumo, valios, pasirinkimo balsas +3
* Ar tikra? Lygina sąmonę ir pasąmonę.
* Ar keblu? Lygina sąmonę ir valią
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejonių
Ištrintos 44-88 eilutės:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]

[[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marr_(neuroscientist) | David Marr]] Levels of analysis

Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.

Child's Ballads - rinkinys baladžių.

Koko klausimas: Where is my kitten?

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.

Mirroring.

Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname.

Ketverybė: Tai yra žinojimo lygmenys, kartu ir nežinojimo. Juk tai nežinojimo žinojimas - kaip, ir žinojimo žinojimas - koks, taip pat žinojimo nežinojimas - kodėl bei nežinojimo nežinojimas - ar.

Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.

Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.

Menas: circle folding.

Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.

Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.

* Kas man patinka? Pasąmonės, įsijautimo balsas +1
* Ką reikia? Sąmonės, atsitokėjimo nuo patirties balsas +2
* Ar teisinga? Sąmoningumo, valios, pasirinkimo balsas +3
* Ar tikra? Lygina sąmonę ir pasąmonę.
* Ar keblu? Lygina sąmonę ir valią
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejoniųPertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Netroškimai
* trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
* Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.
Pridėtos 54-59 eilutės:
Dvejybė
* Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?

Ketverybė
* Ketverybė: Tai yra žinojimo lygmenys, kartu ir nežinojimo. Juk tai nežinojimo žinojimas - kaip, ir žinojimo žinojimas - koks, taip pat žinojimo nežinojimas - kodėl bei nežinojimo nežinojimas - ar.
Pridėtos 83-85 eilutės:
Sintaksė
* Koko klausimas: Where is my kitten?
Pakeistos 91-92 eilutės iš
į:
* Child's Ballads - rinkinys baladžių.
Pakeistos 94-109 eilutės iš
* Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.
į:
* Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.

Žinojimo rūmai
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan | Bernard Lonergan]]. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."
* experience
* understanding
* judgment
* decision

Išsiaiškinimai
* Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.

Smegenys
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marr_(neuroscientist) | David Marr]] Levels of analysis
2018 sausio 19 d., 19:54 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 30-33 eilutės:
Jiri Raclavsky - Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.

Intrinsic ambiguity of propositions - every proposition is a general rule, which can be questioned or applied.
Ištrintos 48-49 eilutės:
Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse.
Pakeistos 63-79 eilutės iš
Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrsytei.

Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas
(linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei.


Pagrindimas
* We rationalize our emotions with the ways of getting things done.
* Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
* Reason beyond experience and senses.
* Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.
* Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna dviejų pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.

Padalinimai
* Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2). (Kahneman S1 ir S1)
* Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
* Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę
.
į:


Pertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis
((())).
Ištrintos 71-77 eilutės:
Aplinkybės
* Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip, kad nėra tiesa.
* Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.

Pasakojimas
* Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
Pridėtos 75-84 eilutės:
Padalinimai
* Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2). (Kahneman S1 ir S1)
* Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
* Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.
* https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious

Aplinkybės
* Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip, kad nėra tiesa.
* Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.
Pakeistos 87-88 eilutės iš
į:
* Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse.
Pakeistos 93-95 eilutės iš
Pertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).
į:
Pagrindimas
* We rationalize our emotions with the ways of getting things done.
* Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė
(žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
* Reason beyond experience and senses.
* Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.
* Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna dviejų pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.
* Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrystei.

Įvardijimas
* Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas (linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei
.
Pridėta 105 eilutė:
* Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
Ištrintos 106-110 eilutės:


https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious

Pasakojimas
Pakeistos 110-119 eilutės iš
Matematikos savokų pagrindas yra dvejybinis-trejybinis - operacijos jungia du narius trečiu nariu. Matricų elementai sieja du narius ir išgauna trečią. Kategorijų teorija panašiai. O geometrija lygiaverčiai sieja tris narius trikampiais, įvairiai suprastais. Tad tai paaiškintų geometrijos svarbą.

Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.


Darij Grinberg
http://www-users.math.umn.edu/~dgrinber/
http://www.cip.ifi.lmu.de/~grinberg/about/rs.pdf
See: Combinatorics and the field with one element.
Witt vectors - p-adic integers
į:
Maldos mokslas
* Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą
.
2018 sausio 19 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-125 eilutės iš
We rationalize our emotions with the ways of getting things done.

Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2).

Šešerybė derina pasąmonės trejybės ratą ir sąmonės loginę trejybę.

Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna du pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti
, pasiklausyti pasąmonės.

Trejybės atvaizdas sieja +1, +2 ir +3 (pirmą
, antrą, trečią požiūrį). Ar tai susiję su Peirce'o pirmumu, antrumu, trečiumu?

Mandelbrot aibė skiria vidines
ir išorines veiklas, besilaikančias erdvės ir nesilaikančios jokios erdvės.

Dievo šokis reiškiasi kalbomis
* Pagrindimu: pasirinkimų malūnas
* Įvardijimu: žinojimo rūmai
* Pasakojimu: maldos mokslas

Montažas ir geometrinės permainos:
* Shear: sideshot

Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).

Reason beyond experience and senses.

Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.

trejybė poreikiai
, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1

Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())). Šis dualizmas taip pat sieja visko savybes Visaką priima (Kaip) ir Be aplinkos (Kodėl). Palyginti ir su žaidimų gramatika, su medžiai ir sekomis.

Šešios temos filosofijos klasėje:
* 4 netroškimai: poreikiai (gyvenimas), abejonės (pažinimas), lūkesčiai (laimė), vertybės (dora).
* iš Dievo
* į Būtį

Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip, kad nėra tiesa.

Likimas
- pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.

Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.

Liaudies pasakų ištakos
[[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]

Santykis tarp Dievo-Kodėl ir žmogaus-Kaip gali būti betarpiškas rūpėjimas, per kažką tikėjimas, ir kartu per nieką paklusimas.

Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.

Įsivaizduoti, kaip Mandelbrot aibės transformacija veikia visą plokštumą arba vieną jos kampelį.

Gamestorming žaidimo eiga (pirmame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga
.
į:

Pagrindimas
*
We rationalize our emotions with the ways of getting things done.
* Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
* Reason beyond experience and senses
.
* Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.
* Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna dviejų pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės
, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.

Padalinimai
* Ketverybė, penkerybė, šešerybė
, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2). (Kahneman S1 ir S1)
* Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė
. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
* Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.

Netroškimai
* trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai
, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
* Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.

Aplinkybės
* Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip
, kad nėra tiesa.
* Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.

Pasakojimas
* Liaudies pasakų ištakos
[[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]

Atjautos
* Palyginti antrines sandaras
ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.

Kalbos
* Santykis tarp Dievo-Kodėl ir žmogaus-Kaip gali būti betarpiškas rūpėjimas, per kažką tikėjimas, ir kartu per nieką paklusimas
.
Pakeistos 107-108 eilutės iš
[[https://beallslist.weebly.com/ | ​Potential predatory scholarly open‑access publishers]]
į:
Pertvarkymai
* Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Pasakojimas
* Gamestorming žaidimo eigą (ankstyvesniame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga.
Pakeistos 116-124 eilutės iš
Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.

"Išminčių ugdymas kuomet gyvenimas nebūtinai teisingas"

Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.

Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?

Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?
į:
Pasakojimas
* Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?
*
Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?
2018 sausio 15 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 146-153 eilutės iš
Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.
į:
Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą.


Darij Grinberg
http://www-users.math.umn.edu/~dgrinber/
http://www.cip.ifi.lmu.de/~grinberg/about/rs.pdf
See: Combinatorics and the field with one element.
Witt vectors - p-adic integers
2018 sausio 13 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 144-146 eilutės iš
Matematikos savokų pagrindas yra dvejybinis-trejybinis - operacijos jungia du narius trečiu nariu. Matricų elementai sieja du narius ir išgauna trečią. Kategorijų teorija panašiai. O geometrija lygiaverčiai sieja tris narius trikampiais, įvairiai suprastais. Tad tai paaiškintų geometrijos svarbą.
į:
Matematikos savokų pagrindas yra dvejybinis-trejybinis - operacijos jungia du narius trečiu nariu. Matricų elementai sieja du narius ir išgauna trečią. Kategorijų teorija panašiai. O geometrija lygiaverčiai sieja tris narius trikampiais, įvairiai suprastais. Tad tai paaiškintų geometrijos svarbą.

Maldos mokslas išsako, kaip skirtingos valios sutampa. Iš dalies tai išsako pasiklydusio vaiko atvejis. Taip pat jungtuvės - svarbiausia pasakojimo rūšis - išsako dviejų valių sutapimą
.
2018 sausio 09 d., 10:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 142-144 eilutės iš
Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?
į:
Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?

Matematikos savokų pagrindas yra dvejybinis-trejybinis - operacijos jungia du narius trečiu nariu. Matricų elementai sieja du narius ir išgauna trečią. Kategorijų teorija panašiai. O geometrija lygiaverčiai sieja tris narius trikampiais, įvairiai suprastais. Tad tai paaiškintų geometrijos svarbą.
2018 sausio 05 d., 13:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 140-142 eilutės iš
Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?
į:
Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?

Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų
?
2018 sausio 05 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 140 eilutė iš:
Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras?
į:
Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?
2018 sausio 05 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 138-140 eilutės iš
Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.
į:
Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.

Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras?
2018 sausio 05 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 138 eilutė iš:
Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas.
į:
Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas: pagrindimu jisai ryškus (kodėl-kaip), įvardijimu (kodėl-kaip-koks) ir pasakojimu (kodėl-kaip-koks-ar) mažiau.
2018 sausio 05 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 136-138 eilutės iš
"Išminčių ugdymas kuomet gyvenimas nebūtinai teisingas"
į:
"Išminčių ugdymas kuomet gyvenimas nebūtinai teisingas"

Skirtumą tarp pasąmonės ir sąmonės nusako netroškimai. Poreikiais jie yra sulyginami, tarsi būtų sulyginami. Tačiau dvejonės jas išskiria. Ir tas skirtumas ryškėja lūkesčiai ir jauduliais - atsiranda dėmesio apytaka. Ir galiausiai tą skirtumą išsako mūsų turėjimas ar neturėjimas ryšio su Dievu. Tad trys kalbos leidžia mums įžvelgti tą skirtumą ten kur jis nuslėptas.
2018 sausio 02 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 136 eilutė iš:
"Išminčių ugdymas kada gyvenimas nebūtinai teisingas"
į:
"Išminčių ugdymas kuomet gyvenimas nebūtinai teisingas"
2018 sausio 02 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 134-136 eilutės iš
Registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma - 225 USD Žr. http://wcp2018.pku.edu.cn/yw/registration/index.htm 225 USD = 193.13 EUR (2017.11.09 dienos kursas 1 USD = 0.8583822222 Eur paskaičiuotas http://www.xe.com/currencytables/?from=USD&date=2017-11-09).
į:
Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.

"Išminčių ugdymas kada gyvenimas nebūtinai teisingas"
2017 gruodžio 28 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 132-134 eilutės iš
https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious
į:
https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious

Registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma - 225 USD Žr. http://wcp2018.pku.edu.cn/yw/registration/index.htm 225 USD = 193.13 EUR (2017.11.09 dienos kursas 1 USD = 0.8583822222 Eur paskaičiuotas http://www.xe.com/currencytables/?from=USD&date=2017-11-09).
2017 gruodžio 27 d., 09:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 132 eilutė:
https://www.theguardian.com/books/2017/dec/20/top-10-books-about-the-unconscious
2017 gruodžio 27 d., 07:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 128-131 eilutės iš
* Pasakojimas: Kodėl, kaip, koks, ar - keturi įtampos balsai
į:
* Pasakojimas: Kodėl, kaip, koks, ar - keturi įtampos balsai

[[https://beallslist.weebly.com/ | ​Potential predatory scholarly open‑access publishers]]
2017 gruodžio 27 d., 07:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-127 eilutės iš
* Pagrindimas: Kodėl ir kaip
* Įvardijimas: Kodėl, kaip ir koks
į:
* Pagrindimas: Kodėl ir kaip - klausimas ir atsakymas (paaiškinimas)
* Įvardijimas: Kodėl, kaip ir koks - prisideda liepimas
2017 gruodžio 27 d., 07:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 124-128 eilutės iš
Gamestorming žaidimo eiga (pirmame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga.
į:
Gamestorming žaidimo eiga (pirmame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga.

* Pagrindimas: Kodėl ir kaip
* Įvardijimas: Kodėl, kaip ir koks
* Pasakojimas: Kodėl, kaip, koks, ar - keturi įtampos balsai
2017 gruodžio 18 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 122-124 eilutės iš
Įsivaizduoti, kaip Mandelbrot aibės transformacija veikia visą plokštumą arba vieną jos kampelį.
į:
Įsivaizduoti, kaip Mandelbrot aibės transformacija veikia visą plokštumą arba vieną jos kampelį.

Gamestorming žaidimo eiga (pirmame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga
.
2017 gruodžio 16 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-122 eilutės iš
Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.
į:
Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę.

Įsivaizduoti, kaip Mandelbrot aibės transformacija veikia visą plokštumą arba vieną jos kampelį
.
2017 gruodžio 16 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 118-120 eilutės iš
Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).
į:
Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).

Indukcija - iš pasąmonės į sąmonę. Dedukcija - iš sąmonės į pasąmonę
.
2017 gruodžio 16 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 114-118 eilutės iš
Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
į:
Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]

Santykis tarp Dievo-Kodėl ir žmogaus-Kaip gali būti betarpiškas rūpėjimas, per kažką tikėjimas, ir kartu per nieką paklusimas.

Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).
2017 gruodžio 16 d., 10:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 112-114 eilutės iš
Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.
į:
Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą.

Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
2017 gruodžio 14 d., 16:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 101 eilutė iš:
Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())).
į:
Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())). Šis dualizmas taip pat sieja visko savybes Visaką priima (Kaip) ir Be aplinkos (Kodėl). Palyginti ir su žaidimų gramatika, su medžiai ir sekomis.
2017 gruodžio 13 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 110-112 eilutės iš
Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
į:
Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.

Teiginių pagrindas yra tiesos žaidimas, juk eina kalba apie teiginio tiesą
.
2017 gruodžio 13 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 110 eilutė iš:
Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui.
į:
Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui. Laisva valia kyla iš sugebėjimo atsispirti pasąmonei, gyventi klausimu.
2017 gruodžio 13 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 110 eilutė:
Likimas - pasąmonė, laisvė - sąmonė. Laisvė - sugebėjimas neužbaigti žaidimo, neatsakyti klausimo, nežinoti tam tarpui.
2017 gruodžio 12 d., 18:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-109 eilutės iš
* į Būtį
į:
* į Būtį

Galimybė yra neigimo neigimas - nėra taip, kad nėra tiesa.
2017 gruodžio 12 d., 07:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-106 eilutės iš
Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())).
į:
Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())).

Šešios temos filosofijos klasėje:
* 4 netroškimai: poreikiai (gyvenimas), abejonės (pažinimas), lūkesčiai (laimė), vertybės (dora).
* iš Dievo
* į Būtį
2017 gruodžio 11 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-101 eilutės iš
trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
į:
trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1

Catalan numbers foster a duality between horizontal concatenation ()()() and vertical embedding ((())).
2017 gruodžio 11 d., 16:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 93-99 eilutės iš
Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
į:
Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).

Reason beyond experience and senses.

Gėrio kryptys ir laipsnynas. Pagrindimas? ryšys tarp vertybių ir lūkesčių.

trejybė poreikiai, ketverybė abejonės, penkerybė lūkesčiai, šešerybė vertybės - padalinimai ir netroškimai susisieja, taip pat lygtys +3 būtent 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
2017 gruodžio 11 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 91-93 eilutės iš
* Shear: sideshot
į:
* Shear: sideshot

Rūpėjimui turi išsiskirti pasąmonė (žinojimas) ir sąmonė (nežinojimas).
2017 gruodžio 09 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-91 eilutės iš
* Pasakojimu: maldos mokslas
į:
* Pasakojimu: maldos mokslas

Montažas ir geometrinės permainos:
* Shear: sideshot
2017 gruodžio 09 d., 17:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-88 eilutės iš
Mandelbrot aibė skiria vidines ir išorines veiklas, besilaikančias erdvės ir nesilaikančios jokios erdvės.
į:
Mandelbrot aibė skiria vidines ir išorines veiklas, besilaikančias erdvės ir nesilaikančios jokios erdvės.

Dievo šokis reiškiasi kalbomis
* Pagrindimu: pasirinkimų malūnas
* Įvardijimu: žinojimo rūmai
* Pasakojimu: maldos mokslas
2017 gruodžio 08 d., 07:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 81-83 eilutės iš
Trejybės atvaizdas sieja +1, +2 ir +3 (pirmą, antrą, trečią požiūrį). Ar tai susiję su Peirce'o pirmumu, antrumu, trečiumu?
į:
Trejybės atvaizdas sieja +1, +2 ir +3 (pirmą, antrą, trečią požiūrį). Ar tai susiję su Peirce'o pirmumu, antrumu, trečiumu?

Mandelbrot aibė skiria vidines ir išorines veiklas, besilaikančias erdvės ir nesilaikančios jokios erdvės.
2017 gruodžio 06 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 79-81 eilutės iš
Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna du pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.
į:
Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna du pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės.

Trejybės atvaizdas sieja +1, +2 ir +3 (pirmą, antrą, trečią požiūrį). Ar tai susiję su Peirce'o pirmumu, antrumu, trečiumu?
2017 gruodžio 06 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 77-79 eilutės iš
Šešerybė derina pasąmonės trejybės ratą ir sąmonės loginę trejybę.
į:
Šešerybė derina pasąmonės trejybės ratą ir sąmonės loginę trejybę.

Bendraujant su kitais, išsipasakojant, būna du pobūdžio klausimų: galima dvejone paprieštarauti, versti pasižiūrėti iš kitos pusės, arba galima kartu įsiklausyti, pasiklausyti pasąmonės
.
2017 gruodžio 06 d., 10:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-77 eilutės iš
Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2).
į:
Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2).

Šešerybė derina pasąmonės trejybės ratą ir sąmonės loginę trejybę
.
2017 gruodžio 05 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-75 eilutės iš
We rationalize our emotions with the ways of getting things done.
į:
We rationalize our emotions with the ways of getting things done.

Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė sieja dvi ašis (iš S2 į S1 ir iš S1 į S2)
.
2017 gruodžio 05 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-73 eilutės iš
Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas (linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei.
į:
Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas (linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei.

We rationalize our emotions with the ways of getting things done
.
2017 gruodžio 05 d., 10:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-71 eilutės iš
Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrsytei.
į:
Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrsytei.

Normos atsiranda panašiai, kaip kalbos sudėtingumas (linksniai, giminės ir t.t.), supratimo dėlei
.
2017 gruodžio 03 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
2017 gruodžio 03 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-69 eilutės iš
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejonių
į:
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejonių

Deriniai kaip klausimai, į kuriuos randame atsakymus. Palyginti su 12 klausimų šviesuolių bendrsytei.
2017 gruodžio 02 d., 18:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-67 eilutės iš
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
į:
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
Tai yra trijų veiksmų santykiai - taip pat palyginti su padalinimų kilme iš dvejonių
2017 gruodžio 02 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-66 eilutės iš
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
į:
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.

* Kas man patinka? Pasąmonės, įsijautimo balsas +1
* Ką reikia? Sąmonės, atsitokėjimo nuo patirties balsas +2
* Ar teisinga? Sąmoningumo, valios, pasirinkimo balsas +3
* Ar tikra? Lygina sąmonę ir pasąmonę.
* Ar keblu? Lygina sąmonę ir valią
* Ar protinga? Lygina pasąmonę ir valią
2017 gruodžio 02 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu.
į:
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
2017 gruodžio 02 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis.
į:
Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu.
2017 gruodžio 02 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-59 eilutės iš
Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.
į:
Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.

Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis
.
2017 gruodžio 02 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 53-57 eilutės iš
Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse.
į:
Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse.

Menas: circle folding.

Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą
.
2017 gruodžio 02 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-53 eilutės iš
Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
į:
Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.

Pagrindimas nusako apibrėžtas galimybes; įvardijimas išsako kaip amžinai atsikleidžia galimybės; o pasakojimas nusako, kaip gyvename jau esamose galimybėse
.
2017 gruodžio 02 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
2017 lapkričio 30 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-51 eilutės iš
Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname.
į:
Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname.

Ketverybė: Tai yra žinojimo lygmenys, kartu ir nežinojimo. Juk tai nežinojimo žinojimas - kaip, ir žinojimo žinojimas - koks, taip pat žinojimo nežinojimas - kodėl bei nežinojimo nežinojimas - ar.

Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.

Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas
.
2017 lapkričio 29 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-45 eilutės iš
Mirroring.
į:
Mirroring.

Dvejonės ir persitvarkymai išsako, kaip galima persigalvoti. Ir tame reiškiasi mūsų laisvė. Mūsų sąmonė sutampa su pasąmone, o toliau sąmonė persigalvoja, ir pažiūri iš kitos pusės, pavyzdžiui, Kaip kitaip derėčiau elgtis? ir tokiu būdu atveria vis naują galimybę, kurią tenka įtraukti. Tad vis sutampame su pasąmone ir paskui atsisakome savo požiūrio, ieškome kito požiūrio, kolei galiausiai visi požiūriai deri. Ir atitinkamai puoselėjame pasąmonės įpročius, ją laviname, ugdome, jaukiname
.
2017 lapkričio 28 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-43 eilutės iš
Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.
į:
Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.

Child's Ballads - rinkinys baladžių.

Koko klausimas: Where is my kitten?

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.

Mirroring
.
2017 lapkričio 28 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-35 eilutės iš
Intrinsic ambiguity of propositions - every proposition is a general rule, which can be questioned or applied.
į:
Intrinsic ambiguity of propositions - every proposition is a general rule, which can be questioned or applied.

Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule
.
2017 lapkričio 25 d., 10:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
Jiri Raclavsky - Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.
į:
Jiri Raclavsky - Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.

Intrinsic ambiguity of propositions - every proposition is a general rule, which can be questioned or applied
.
2017 lapkričio 24 d., 17:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.
į:
Jiri Raclavsky - Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.
2017 lapkričio 24 d., 17:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:

Frege, Tichy - Two-dimensional conception of inference. Inference rules operate on derivations. Go from one truth to another truth, not from one assumption to another assumption.
2017 lapkričio 24 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marr_(neuroscientist) | David Marr]] Levels of analysis
2017 lapkričio 24 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]
2017 lapkričio 24 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
į:
Erotetic Reasoning Test
2017 lapkričio 24 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
* dependent questions - the answer to the initial question depnds on the answer to a q-response
* motivation questions
į:
* dependent questions - the answer to the initial question depends on the answer to a q-response
* motivation questions about underlying motivation of initial question
2017 lapkričio 24 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-23 eilutės:

* clarification questions
* dependent questions - the answer to the initial question depnds on the answer to a q-response
* motivation questions
* avoiding answer
* form - considering the way of answering
* questions with a presupposed answer
* responses ignoring the initial question
2017 lapkričio 24 d., 16:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Inferential Erotetic Logic
2017 lapkričio 24 d., 16:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-15 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]

2017 lapkričio 21 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-13 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan | Bernard Lonergan]]. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."
* experience
* understanding
* judgment
* decision
2017 lapkričio 21 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 5-6 eilutės:

Žaidimų gramatikoje: Dievas yra už šio pasaulio (už žaidimo) ir taip pat mūsų gelmėse (žaidimas žaidime).
2017 lapkričio 20 d., 17:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]

Žaidimų gramatikoje: Dievas yra už šio pasaulio (už žaidimo) ir taip pat mūsų gelmėse (žaidimas žaidime).
2017 lapkričio 18 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?
į:
Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]
2017 lapkričio 18 d., 08:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš

https://dg.lapas.info
į:
https://dg.lapas.info

Kuris dvejybės atvaizdas yra: klausimas-atsakymas ?
2017 lapkričio 09 d., 21:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
į:
https://dg.lapas.info
2017 lapkričio 06 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
2017 lapkričio 05 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-18 eilutės iš
Space and time balance each other - time creates overlap whereas space creates a gap - time and space thus make room for each other - but with 5+3=0 this collapses as it becomes apparent that they are contradictory representations.

Mes neturime laisvės kodėl, tik laisvę kaip; arba atvirkščiai, neturime laisvės kaip, tik laisvę kodėl; arba turime laisvę rinktis tarp šių dviejų laisvių.

Nuomonės naudingos matematikoje, šachmatuose ir kitur kur padeda mums suvokti, jog klystame. Nes jos tuomet išsako mūsų lūkesčius ir pajungia mūsų jausmus, taip kad galime patobulinti savo giluminį žinojimą.

Išnagrinėti sandarą 4+6 reikėtų nuodugniai ištirti matematikos išsiaiškinimo būdus ir susieti šešis pertvarkymus su logikos lygmenimis.

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?

3 galios: žinojimas, garbė, turtai - iš Platono Valstybės. Šališkas teisėjas - protavimas sprendžia, tad jisai šališkas žinojimui.

Malonumas yra mūsų troškimų atvaizdas, o žinojimas parengia tobuliausią troškimų atvaizdą.

Kaip Dievas išeina už savęs +1. Pakilti vis aukštesniu požiūriu. Ar Dievas būtinas? Ar jisai būtų, jeigu jo nebūtų? 1+1=2 yra, tad yra, o nėra, tad vistiek yra. 2+1=3 Iškyla klausiant, kaip žino, kad sutampa? Supranta tą patį. 3+1=4 Atstumas tarp savęs ir savęs.
* Vaidmenys: 1) Klausimas. 2) Atsakymas. 3) Atitikimas. 4) Patvirtinimas. 5) Apibrėžimas. 6) Patikrinimas. 7) Derinimas.

Kalbai svarbūs įtampos balsai: Liepimas, aiškinimas, klausymas.
į:
2017 lapkričio 05 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-18 eilutės iš
* Vaidmenys: 1) Klausimas. 2) Atsakymas. 3) Atitikimas. 4) Patvirtinimas. 5) Apibrėžimas. 6) Patikrinimas. 7) Derinimas.
į:
* Vaidmenys: 1) Klausimas. 2) Atsakymas. 3) Atitikimas. 4) Patvirtinimas. 5) Apibrėžimas. 6) Patikrinimas. 7) Derinimas.

Kalbai svarbūs įtampos balsai: Liepimas, aiškinimas, klausymas
.
2017 lapkričio 05 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-16 eilutės iš
Malonumas yra mūsų troškimų atvaizdas, o žinojimas parengia tobuliausią troškimų atvaizdą.
į:
Malonumas yra mūsų troškimų atvaizdas, o žinojimas parengia tobuliausią troškimų atvaizdą.

Kaip Dievas išeina už savęs +1. Pakilti vis aukštesniu požiūriu. Ar Dievas būtinas? Ar jisai būtų, jeigu jo nebūtų? 1+1=2 yra, tad yra, o nėra, tad vistiek yra. 2+1=3 Iškyla klausiant, kaip žino, kad sutampa? Supranta tą patį. 3+1=4 Atstumas tarp savęs ir savęs.
* Vaidmenys: 1) Klausimas. 2) Atsakymas. 3) Atitikimas. 4) Patvirtinimas. 5) Apibrėžimas. 6) Patikrinimas. 7) Derinimas.
2017 lapkričio 05 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-13 eilutės iš
4 daigai - Mencius
į:
4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?

3 galios: žinojimas, garbė, turtai - iš Platono Valstybės. Šališkas teisėjas - protavimas sprendžia, tad jisai šališkas žinojimui.

Malonumas yra mūsų troškimų atvaizdas, o žinojimas parengia tobuliausią troškimų atvaizdą.
2017 lapkričio 05 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

4 daigai - Mencius
2017 lapkričio 01 d., 21:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Išnagrinėti sandarą 4+6 reikėtų nuodugniai ištirti matematikos išsiaiškinimo būdus ir susieti šešis pertvarkymus su logikos lygmenimis.
2017 lapkričio 01 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
Space and time balance each other - time creates overlap whereas space creates a gap - time and space thus make room for each other - but with 5+3=0 this collapses as it becomes apparent that they are contradictory representations.
į:
Space and time balance each other - time creates overlap whereas space creates a gap - time and space thus make room for each other - but with 5+3=0 this collapses as it becomes apparent that they are contradictory representations.

Mes neturime laisvės kodėl, tik laisvę kaip; arba atvirkščiai, neturime laisvės kaip, tik laisvę kodėl; arba turime laisvę rinktis tarp šių dviejų laisvių.

Nuomonės naudingos matematikoje, šachmatuose ir kitur kur padeda mums suvokti, jog klystame. Nes jos tuomet išsako mūsų lūkesčius ir pajungia mūsų jausmus, taip kad galime patobulinti savo giluminį žinojimą
.
2017 lapkričio 01 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Space and time balance each other - time creates overlap whereas space creates a gap - time and space thus make room for each other - but with 5+3=0 this collapses as it becomes apparent that they are contradictory representations.
2017 spalio 28 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-54 eilutės:
Kintamieji

* Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning).

Aplinkybės

* Aplinkybės - pirmloginės.


Kalbos kilmė

* Dievas - "Spirit of understanding" - joint intentionality. Activity of learning. (Visuose padalinimuose iškyla).

Raida

* Mosaic evolution - įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse. (Padalinimo išsakytos?)

Pagrindimas

* Beauty is external cannot be hidden - like truth. Compare with significance - that which we can't encompass, and so we can't hide. Truth is what can't be hidden from us.
* Lūkesčiai - teiginiai (kalbų) (pagrindimo) - desired situations (circumstances). Compare with actual. Situations - opportunities or ...


Smegenys

* Dividing the global workspace.
* Trumpalaikė atmintis banguoja, susidaro iš įvarių bangų, užtat galime pereiti iš vienos minties į kitą, ir mintys grįžta. Bet kenkia proto neskaidrumas.
* Atminčiai reikia išeiti (tangent - septynerybe) ir sugrįžti (nulybe).
* Resource management - leverage internal memory, conflate personal memory, external memory, environment, culture. Focus on unknown but that changes.

Šešerybė

* Šešerybėje: How - individual subjective conditional. Whether - subjectivity defined individually. What - Subjectivity conditional. Why - unconditional.

Septynerybė

* Septynerybė: gap between unity integrity and inner tension.
* Septynerybėje: vyriškumas - buvimo būklė - sąmoningumas, moteriškumas - buvinys - nesąmoningumas.


Kalbos

* Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....


Aleksandras

* Takisha Iba. Keio university. Kangawa prefecture.
* Deepest value is our personal point of stillness that we find and hear in ourselves. It is a sign of peace - God as peace - which takes up our questions.
* Ženklų savybės, derinių iššūkiai - dvi panašios į adjunct functor - optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem

Lūkesčiai

* Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)? Mūsų lūkesčiai nepatenkinti (ar patenkinti), o tikimės, kad jie turėtų būti patenkinti. (Taip pat jaučiamės šlykščiai jeigu tikimės, kad mūsų lūkesčiai neturėtų būti patenkinti.)
* Psichologas apie jausmus ir lūkesčius. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck | Aaron T Beck]].
2017 spalio 28 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-20 eilutės iš
Septynerybėje: vyriškumas - buvimo būklė - sąmoningumas, moteriškumas - buvinys - nesąmoningumas.

Aplinkybės - pirmloginės
.

Lūkesčiai - teiginiai (kalbų) (pagrindimo) - desired situations (circumstances). Compare with actual. Situations - opportunities or ...

Resource management - leverage internal memory, conflate personal memory, external memory, environment, culture
. Focus on unknown but that changes.

Dievas - "Spirit of understanding" - joint intentionality. Activity of learning. (Visuose padalinimuose iškyla
).

Not knowing of absolute. Not knowing individual.

Dividing the global workspace.

Septynerybė: gap between unity integrity and inner tension.

Known - Whether ir toliau, juos glūdi priešingybės tiesos.

Šešerybėje: How - individual subjective conditional. Whether - subjectivity defined individually. What - Subjectivity conditional. Why - unconditional.
į:
Kintamieji

* Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning)
.

Aplinkybės

* Aplinkybės - pirmloginės.


Kalbos kilmė

* Dievas - "Spirit of understanding" - joint intentionality. Activity of learning
. (Visuose padalinimuose iškyla).

Raida

* Mosaic evolution - įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse
. (Padalinimo išsakytos?)

Pagrindimas
Pakeistos 21-42 eilutės iš
Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)? Mūsų lūkesčiai nepatenkinti (ar patenkinti), o tikimės, kad jie turėtų būti patenkinti. (Taip pat jaučiamės šlykščiai jeigu tikimės, kad mūsų lūkesčiai neturėtų būti patenkinti.)

Atminčiai reikia išeiti (tangent - septynerybe)
ir sugrįžti (nulybe).

Ženklų savybės, derinių iššūkiai - dvi panašios į adjunct functor
- optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem

Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning)
.

Mosaic evolution
- įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse. (Padalinimo išsakytos?)

Trumpalaikė atmintis banguoja, susidaro iš įvarių bangų, užtat galime pereiti iš vienos minties į kitą, ir mintys grįžta. Bet kenkia proto neskaidrumas
.

Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....

Psichologas apie jausmus ir lūkesčius. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck | Aaron T Beck]].

Logikas Leonardas Sakalauskas.

Takisha Iba. Keio university. Kangawa prefecture.

Deepest value is our personal point of stillness that we find and hear in ourselves. It is a sign of peace - God as peace
- which takes up our questions.
į:
* Lūkesčiai - teiginiai (kalbų) (pagrindimo) - desired situations (circumstances). Compare with actual. Situations - opportunities or ...


Smegenys

* Dividing the global workspace.
* Trumpalaikė atmintis banguoja
, susidaro iš įvarių bangų, užtat galime pereiti iš vienos minties į kitą, ir mintys grįžta. Bet kenkia proto neskaidrumas.
* Atminčiai reikia išeiti (tangent
- septynerybe) ir sugrįžti (nulybe).
* Resource management
- leverage internal memory, conflate personal memory, external memory, environment, culture. Focus on unknown but that changes.

Šešerybė

* Šešerybėje: How - individual subjective conditional
. Whether - subjectivity defined individually. What - Subjectivity conditional. Why - unconditional.

Septynerybė

* Septynerybė: gap between unity integrity and inner tension.
* Septynerybėje: vyriškumas - buvimo būklė - sąmoningumas, moteriškumas - buvinys - nesąmoningumas
.


Kalbos

*
Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....


Aleksandras

* Takisha Iba. Keio university
. Kangawa prefecture.
* Deepest value is our personal point of stillness that we find and hear in ourselves. It is a sign of peace - God as peace - which takes up our questions.
* Ženklų savybės, derinių iššūkiai
- dvi panašios į adjunct functor - optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem

Lūkesčiai

* Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)? Mūsų lūkesčiai nepatenkinti (ar patenkinti), o tikimės, kad jie turėtų būti patenkinti. (Taip pat jaučiamės šlykščiai jeigu tikimės, kad mūsų lūkesčiai neturėtų būti patenkinti.)
* Psichologas apie jausmus ir lūkesčius. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck | Aaron T Beck]]
.
2017 spalio 27 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-43 eilutės iš
Takisha Iba. Keio university. Kangawa prefecture.
į:
Takisha Iba. Keio university. Kangawa prefecture.

Deepest value is our personal point of stillness that we find and hear in ourselves. It is a sign of peace - God as peace - which takes up our questions
.
2017 spalio 26 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
Logikas Leonardas Sakalauskas.
į:
Logikas Leonardas Sakalauskas.

Takisha Iba. Keio university. Kangawa prefecture
.
2017 spalio 26 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-39 eilutės iš
Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....
į:
Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....

Psichologas apie jausmus ir lūkesčius. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck | Aaron T Beck]].

Logikas Leonardas Sakalauskas
.
2017 spalio 26 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-35 eilutės iš
Mosaic evolution - įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse. (Padalinimo išsakytos?)
į:
Mosaic evolution - įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse. (Padalinimo išsakytos?)

Trumpalaikė atmintis banguoja, susidaro iš įvarių bangų, užtat galime pereiti iš vienos minties į kitą, ir mintys grįžta. Bet kenkia proto neskaidrumas.

Pasakojimo vienetas yra trejybė ir aplinkybės. Tad pagrindimo vienetas turėtų būti padalinimas - derinys. O įvardijimo vienetas turėtų būti atvaizdas....
2017 spalio 26 d., 08:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-31 eilutės iš
Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning).
į:
Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning).

Mosaic evolution - įvairiausių išsišakojimų galimybės glūdinčios mumyse. (Padalinimo išsakytos?)
2017 spalio 25 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-29 eilutės iš
Ženklų savybės, derinių iššūkiai - dvi panašios į adjunct functor - optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem
į:
Ženklų savybės, derinių iššūkiai - dvi panašios į adjunct functor - optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem

Equality (of categories) is related to the use of variables (and their meaning).
2017 spalio 25 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Ženklų savybės, derinių iššūkiai - dvi panašios į adjunct functor - optimization and efficiency - tikslingumas ir laisvumas - the most efficient solution and the most difficult problem
2017 spalio 24 d., 19:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
Atminčiai reikia išeiti (tangent - septynerybe) ir sugrįžti (nulybe).
2017 spalio 19 d., 08:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)?
į:
Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)? Mūsų lūkesčiai nepatenkinti (ar patenkinti), o tikimės, kad jie turėtų būti patenkinti. (Taip pat jaučiamės šlykščiai jeigu tikimės, kad mūsų lūkesčiai neturėtų būti patenkinti.)
2017 spalio 19 d., 08:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
Kaip jausmais paaiškinti ką jaučiame kai mus kažkas glumina ar jaudina (esame riled)?
2017 spalio 19 d., 08:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
į:
* Beauty is external cannot be hidden - like truth. Compare with significance - that which we can't encompass, and so we can't hide. Truth is what can't be hidden from us.
2017 spalio 18 d., 07:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-23 eilutės:

Aplinkybės - pirmloginės.

Lūkesčiai - teiginiai (kalbų) (pagrindimo) - desired situations (circumstances). Compare with actual. Situations - opportunities or ...

Resource management - leverage internal memory, conflate personal memory, external memory, environment, culture. Focus on unknown but that changes.

Dievas - "Spirit of understanding" - joint intentionality. Activity of learning. (Visuose padalinimuose iškyla).

Not knowing of absolute. Not knowing individual.

Dividing the global workspace.

Septynerybė: gap between unity integrity and inner tension.

Known - Whether ir toliau, juos glūdi priešingybės tiesos.

Šešerybėje: How - individual subjective conditional. Whether - subjectivity defined individually. What - Subjectivity conditional. Why - unconditional.


2017 spalio 18 d., 06:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
į:
Septynerybėje: vyriškumas - buvimo būklė - sąmoningumas, moteriškumas - buvinys - nesąmoningumas.
2017 spalio 14 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-23 eilutės iš
Atminties vienetas yra aštuonerybė. Atmintis nutaiko papildinius: buvinį ir būklę.

Kinas dorovės pamokoms:
* The Third Man - apie draugystės užbaigimą. Akrasia - vicissitudes of real life.
* Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Antiutilitarian. They can eliminate bad memories, however, feeling bad things can be good.
* [[https://www.amazon.com/Thinking-Screen-Film-as-Philosophy/dp/0415774314 | Thomas E. Wartenberg "Thinking on Screen".]]
* Noël Carroll. [[https://www.jstor.org/stable/3700502?seq=1#page_scan_tab_contents | Philosophizing through the moving image: The Case of "Serene Velocity"]]

The Man Who Shot Liberty Valance, Modern Times, The Matrix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Third Man, The Flicker, and Empire

[[http://emotionresearcher.com/get-to-know-giovanna-colombetti/ | Giovanna Colombetti: The Enactive Approach to Emotions]] - extended affectivity - emotions/moods

Music - sensemaking - enactivism

Septynerybė - pusrutuliai - jin-jang

[[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]]

Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.

Dievo įrodymui reikalingos tobulos priešingybės.

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
į:
2017 spalio 14 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-23 eilutės iš
[[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]]
į:
[[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]]

Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.

Dievo įrodymui reikalingos tobulos priešingybės.

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
2017 spalio 14 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Wilfried Sellars
į:
[[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]]
2017 spalio 14 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Giovanna Colombett - extended affectivity - emotions/moods
į:
[[http://emotionresearcher.com/get-to-know-giovanna-colombetti/ | Giovanna Colombetti: The Enactive Approach to Emotions]] - extended affectivity - emotions/moods
2017 spalio 14 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Carroll. "Philosophizing through the moving image".
į:
* Noël Carroll. [[https://www.jstor.org/stable/3700502?seq=1#page_scan_tab_contents | Philosophizing through the moving image: The Case of "Serene Velocity"]]
2017 spalio 14 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pakeista 6 eilutė iš:
* Thomas E. Wartenberg "Thinking on Screen".
į:
* [[https://www.amazon.com/Thinking-Screen-Film-as-Philosophy/dp/0415774314 | Thomas E. Wartenberg "Thinking on Screen".]]
Pridėtos 8-9 eilutės:

The Man Who Shot Liberty Valance, Modern Times, The Matrix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Third Man, The Flicker, and Empire
2017 spalio 14 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Pakeista 7 eilutė iš:
* "Thinking on Screen".
į:
* Thomas E. Wartenberg "Thinking on Screen".
2017 spalio 14 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-17 eilutės iš
į:
Atminties vienetas yra aštuonerybė. Atmintis nutaiko papildinius: buvinį ir būklę.

Kinas dorovės pamokoms:
* The Third Man - apie draugystės užbaigimą. Akrasia - vicissitudes of real life.
* Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Antiutilitarian. They can eliminate bad memories, however, feeling bad things can be good.
* "Thinking on Screen".
* Carroll. "Philosophizing through the moving image".

Giovanna Colombett - extended affectivity - emotions/moods

Music - sensemaking - enactivism

Septynerybė - pusrutuliai - jin-jang

Wilfried Sellars
2017 spalio 14 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-67 eilutės iš
'''Santrauka'''

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.


'''Susikalbėjimas'''

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti

Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.

'''Meno tikslai'''

Meno tikslai - tirti toliau
* Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
* Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
* Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.

'''Klausimai'''

Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?


'''Tapatybė'''

Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

Koks ryšys tarp tapatybės ir savasties ribos?

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.


'''Įsijautimas ir atsitokėjimas'''

Mano tyrimai remiasi dviem kraštutinumais, įsijautimu (gyvenimiškų duomenų rinkimui) ir atsitokėjimu (vaizduotės rėmų, galimybių apžvalga):
* stepping out: aesthetics - žavesys aplinkoje (significant) - žmogiška trejybė: būti, veikti, mąstyti
* stepping in: artimumas aplinkoje (true) - dieviška trejybė: būtina, tikra, galima
Aštuongubas kelias sieja dievišką trejybę (kai turime ryšį su Dievu) ir žmogišką trejybę (kai neturime ryšio su Dievu).

* James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
* Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.

Įsijautimas - troškimai, Dievo išėjimas už savęs. Atsitokėjimas - nulybės atvaizdai, Sūnaus grįžimas atgal.

'''Mano gyvenimas'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

'''Dizainas'''

Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer - or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klausimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?

Science deals with discovery, and engineering with design. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.


'''Analytic philosophy'''

John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.
į:
2017 spalio 14 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-8 eilutės:

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.
Ištrintos 5-21 eilutės:
'''Gyvybė'''

Compare: Mind (intentionality) and life (interest).

'''Trejybė'''

Response: trejybė: žaidimas

'''Ketverybė'''

Simbolis - atskirti turinį ir ženklą

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.

Apsivertimas - tikslas už mūsų (kodėl), mes už taisyklių (kaip). "Vardan ramybės". Gerą valią parodyti?
Ištrintos 13-16 eilutės:
'''Apimtys'''

If you are doing something, then doing nothing is a singularity.
Pakeistos 25-28 eilutės iš
'''Vaizduotė'''

Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla, su nulybės atvaizdais.
į:
Pakeistos 37-44 eilutės iš
'''Gyvuliai'''

[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.

'''Širdis ir pasaulis'''

Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.
į:
Pakeistos 62-69 eilutės iš
'''Svetainė - pamokos'''

Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus
, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?

'''Matematika'''

Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje
.
į:
Science deals with discovery, and engineering with design. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.
Pakeistos 67-71 eilutės iš
John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

'''Design'''

Science deals with discovery, and engineering with design. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability
.
į:
John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.
2017 spalio 14 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Ištrintos 101-104 eilutės:
'''Straipsnių rašymas'''

Ištirti http://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t.
Ištrintos 116-147 eilutės:

'''Greimas'''

Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds

Jautrumas aukoms
* būtent kas įvyko, koks nusižengimas
* jautrumas prarastoms aukoms - kas jie buvo, kokie buvo panašūs žmonės
* suvokti, kodėl tai įvyko, aplinkybes
* galimybės gydyti žaizdas - semotika
kad nebūtų skandalinga ir nebūtų miglota


'''Pasiklydęs vaikas'''

A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p

'''Žinojimo rūmai'''

Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.

'''Gamestorming'''

Gamestorming palyginti su mano kalba Lubline - palyginti "implicit" ir "explicit" - mano [[http://www.gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/02/gamestormingcheatsheet.jpg | Gamestorming cheat sheet]].

'''Pertvarkymai'''

Raiška: Požiūris - seka, padalinimas - medis, nuoroda-įvardis? - tinklas. Sekos apsukimas. Medžio apvertimas, tinklo apvertimas.

'''Dirbtinis protavimas'''

[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.
2017 spalio 14 d., 09:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-8 eilutės iš
'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyvenimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.
į:
Pakeistos 15-30 eilutės iš
-----------------

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas
į:
Ištrintos 18-23 eilutės:

'''Kūnas'''

Disembodying mind. Lakoff visiškai apversti.

Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.
2017 spalio 14 d., 00:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 46-60 eilutės:
--------------

'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)
Ištrintos 67-71 eilutės:
'''Veiksmas +2'''

* Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.
* Pasikartojanti veikla. Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.
Ištrintos 71-100 eilutės:
'''Nulybės atvaizdai'''

Nulybės atvaizdai - būdai kaip besąlygiškumui nėra sąlygų - tai besąlygiškumo atvaizdai (sąlygomis):
* tiesa: nėra sąlygų
* betarpiškumas: sąlygos nesuveikia
* pastovumas: sąlygos nepaveikia
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia

* tiesa - septynerybės apibrėžta
* betarpiškumas - šešerybės apibrėžtas
* pastovumas - penkerybės apibrėžtas
* prasmingumas - ketverybės apibrėžtas

-----------------

'''Aplinkybė'''

Kas yra kategorija? (Tadas Snuviškis)
* intensijos (sąlygų savybės - vaizduotės žodynas - aplinkybės) ir ekstensijos (iš aibių - apibendrinimai - narystė - priklausymas kategorijai)

Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.

Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"

'''12 klausimų'''

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles.
Ištrintos 137-145 eilutės:
'''Bendras tikslas'''

* Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.


'''Išgyvenimai'''

Experiences are of activities.
Ištrintos 169-178 eilutės:
'''Dievo šokis'''

[[https://www.amazon.com/Christ-Eternal-Tao-Hieromonk-Damascene/dp/1887904239 | Christ the Eternal Tao]] by Hieromonk Damascene

Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui. Bet mes galime tuo gyventi ir pateisinti jo tikėjimą.

'''Smegenys'''

Robert Cummins - [[https://www.amazon.com/World-Head-Robert-Cummins/dp/019954803X | The World in the Head]]
Ištrintos 173-188 eilutės:
'''Įvardijimas'''

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_semantic_metalanguage

Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality

Chris Sinha - cognitive semantics

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall situations, mono-chronic and poly-chronic time.

Teun van Dijk - mental models - Johnson Laird 1983

situations: place, time, knowledge, experience, expectations, feelings, roles, participants..

context models - models of objective reality - but van Dijk looks instead at subjective mental models
Ištrintos 176-255 eilutės:

'''Nulybė'''

Demonstration of contradiction defines a boundary between states - a switch in claims.

'''Veiksmai'''

Kaip veiksmas +2 tampa veiksmu +3? Kaip stebėjimas tampa sąmoningumu? Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nuorodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.

Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.

4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?

Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.


'''Penkerybė'''

These convert spatial boundary into time.

belief desire model how why

Ketverybė - "kodėl" - tinklas ryšių tarp daiktų. Penkerybė - laikas grindžia seką, erdvinis išsidėstymas grindžia medį.

Penkerybėje 2+3=5 atsitokėjimas-teorija gali eiti pirmyn ir atgal bet įsijautimas-praktika nėra kaip grįžti.

Žinoma pasekmė turi žinomą priežastį, bet nežinomos priežasties nežinomos pasekmės. Yra žinojimo apimtis.

Susapnavau - Sid turi namus Maliazijoje. Ar jis ten yra ar nėra? Atsisakyti laiko - unfolding. Tada galime apskaičiuoti jog yra galimybė, kad jis gali ten atsirasti.

Expected cause and effect - desired cause and effect.

Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).

Coordination of individual constructive times and spaces - we construct our own time - then start to construct for the world - then need to coordinate with other individuals likewise about our understanding of the world - and our particular culture mediates that.

Macroscopic view - time: single past - many possible futures. Microscopic view - time flows in the opposite direction: multiple possibilities - multiple pasts - single future. Quantum lens that relates these two worlds. Single macroscopic world - multitude of microscopic worlds.

Planck constant - information and action. Information - space, action - time.

Action = Unit of Acting = Knowledge minus knowledge

Increasing action = increasing information.

'''Dievas'''

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

'''Asmenys'''

Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment. And so it especially includes my will and roots everything in it.

antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?

Fichte - argument about the I.


'''Veiksmai'''

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning
2017 spalio 14 d., 00:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 12-13 eilutės:
'''Įstatymai'''
Ištrintos 46-66 eilutės:


'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)
Ištrintos 61-67 eilutės:
-----------

'''Padalinimai'''

Divisions of Everything: The Foundations for an Ontology of Abstract Thinking
* reikia išmąstyti veiksmą +1...
Ištrintos 65-73 eilutės:

'''Didieji padalinimai'''

* Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima.
* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.
* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
* Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti.
* Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi.
Ištrintos 74-113 eilutės:
'''Septynerybė'''

* Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.

'''Aštuonerybė'''

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

* Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.
* Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.
Ištrintos 87-91 eilutės:
------------

'''Atvaizdai'''
Ištrintos 136-190 eilutės:
XYZ

'''Kalbos'''

* 5+3=0 pagrindimas - riba
* 4+3=-1 įvardijimas - žinojimas
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas


Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.
* Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
* Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.
* Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).
* Žmonės (ir šimpanzės, nekaip orangutangai) turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?

Lyginti counterfactuals ir contradiction.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).


'''Pasakojimas'''

Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?

Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?

Pasakojimo įtampos balsai remiasi poreikių tenkinimais:
* Versti - atsisakyti kraštutinumų
* Liepti - geras ir blogas
* Aiškinti - geresnis ir blogesnis
* Rūpintis - geriausias
Ištrintos 151-175 eilutės:
'''Derinių kalba'''

Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.

Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)

Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.

Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.

Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.

Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.

Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.

Derinių taikymas
* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.
Ištrintos 171-178 eilutės:
'''Klaidos'''

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?
Ištrintos 175-178 eilutės:
'''Sąvokos'''

Metaontology - Quine and Carnap.
Ištrintos 187-218 eilutės:
'''Kalba'''

Klausimai yra susikalbėjimo pagrindas nes tai žmogaus pasitraukimo būdas, pasitraukia, kaip kad Dievas, ir atveria atsakymo galimybę.

* Gibson 1979 affordances - animal and environment.
* Affordances. (my language theory)

* http://www.sdu.dk/en/CHI
* Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.
* Points of: Reference Event Speech - trejybė?
* Base, focus, event, v-point (specious present)
* perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.
* Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)
* mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"
* Zipfian frequency
* Mind the Gap! Divjak 2015.
* Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)
* Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.
* Grammar tells what is not important; focus shows what is important. What can be focalized? Grammar cannot be focalized.
* Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc.
* grammatical - discursively secondary; dependent on other items
* 1) Prioritaization account - capacity limitations
* 2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items.
* Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones.
* Magic number 4.
* Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.
* REF model.
* Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).
* Charles Foster. Being a beast.
* Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t.
* [[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet
Ištrintos 200-209 eilutės:
'''Pasakojimas'''

Šachmatuose ir kitur yra tokio pobūdžio teiginiai:
* liepimas: XXXXX
* aiškinimas: jeigu XXXX, tada XXXXX
* klausimas: XXXXX tada: ___________ ?
3 dviprasmiškos Dievo raiškos

Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.
Ištrintos 208-229 eilutės:
'''Dorovė'''

* Intention important for morality, distinguishes actions.
* Normativity built into "not" - negation that define the representation of the nullsome.
* Degree of belief in X => the tendency to act on X.

Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?

Peter Unger

Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.

Neteisk ir nebūsi teisiamas: Kiekvienas teismas yra tuo pačiu teisėjo patikrinimas, ar jis teisingai teisia. (Prisimenu World Bank konkursą.)

What do you want? Do people know?

'''Fizika'''

Jennifer Cooper-Smith about energy.

Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.
Ištrintos 238-247 eilutės:
'''Pagrindimas'''

kaip elgiamės - sandara nukreipia veiklą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą ir iššaukti naują sandarą

Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible. (As in sixsome.) Whereas one, all, many and object, process, subject may refer to the poslinkiai (unconditionally and conditionally).

Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.
Ištrintos 242-251 eilutės:
'''Lūkesčiai'''

Epicureus - tikrasis malonumas yra ramybė.

Christopher Hoerl apie palengvėjimą.

Judee Burgoon - emotional response and expectations

permąstyti, ką turiu mintyje "lūkesčiais" - ar iš tikrųjų liūdesys priklauso nuo to ko nesitikime - betgi būtent pasąmonė nesitiki - šitą reikia pabrėžti. Tai tampa įrankiu tirti pasąmonę. Savastis: pasąmonės lūkesčiai. Pasaulis: sąmonės lūkesčiai.
Pakeistos 277-281 eilutės iš
'''Fizika'''

Vasil Penchev iš Bulgarijos - Planck's constant yra atomic unit for connecting rotation between real and imaginary axes (perhaps as in my chains for Lie algebra root systems).
į:
Ištrintos 305-318 eilutės:
'''Padalinimai'''

5,6,7-bės turi 2 atvaizdus, o 8-bė turi 4 atvaizdus; 1,2,3-bės turi 4 atvaizdus, o 4-bė turi 2 atvaizdus

'''Antrinės sandaros'''

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

'''Kalba'''

"Charades" language trigger
Pakeistos 345-369 eilutės iš
[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.

'''Padalinimai'''

Perspectives express what we don't know. Divisions organize structure, what we don't know. Don't know what we don't know, etc. Creates internal knowledge. Don't know why, how, what, whether.

Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas.

'''Septynerybė'''


Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.

'''Vertybės'''

Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimu priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.
* Poreikiai - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame priešingybe (tiesa).
* Abejonės - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame išore (asmeniu, daiktu, eiga).
* Lūkesčiai (matematikos įrodymo būdai)

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Aštuongubas kelias sieja sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, nulybę ir vienybę: Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome. Vienybė ir nulybės žinojimas
.
į:
[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.
2017 spalio 13 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 221-222 eilutės iš
---------------------
į:
XYZ
Pakeistos 344-347 eilutės iš
----------------------------------

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''
į:
'''Mano gyvenimas'''
Pakeistos 348-358 eilutės iš
* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don
't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.

----------------------------------

'''Ontologija'''
į:
'''Sąvokos'''
Ištrintos 355-356 eilutės:
-------------
Pakeistos 364-367 eilutės iš
-------------------------

Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui. Bet mes galime tuo gyventi ir pateisinti jo tikėjimą.
į:
'''Kalba'''

Klausimai yra susikalbėjimo pagrindas nes tai žmogaus pasitraukimo būdas, pasitraukia, kaip kad Dievas, ir atveria atsakymo galimybę.

* Gibson 1979 affordances
- animal and environment.
* Affordances. (my language theory)
Pakeistos 396-413 eilutės iš
Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.

Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.

Neteisk ir nebūsi teisiamas: Kiekvienas teismas yra tuo pačiu teisėjo patikrinimas, ar jis teisingai teisia. (Prisimenu World Bank konkursą.)


What do you want? Do people know?


Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje.

Klausimai yra susikalbėjimo pagrindas nes tai žmogaus pasitraukimo būdas, pasitraukia, kaip kad Dievas, ir atveria atsakymo galimybę.


Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?
į:
'''Bendras tikslas'''
Pakeistos 399-402 eilutės iš
* Gibson 1979 affordances - animal and environment.
* Affordances. (my language theory)
į:

'''Išgyvenimai'''
Pakeistos 405-406 eilutės iš
į:
'''Matematika'''

Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje.
Pridėtos 417-418 eilutės:
Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.
Pridėtos 435-442 eilutės:
Peter Unger

Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.

Neteisk ir nebūsi teisiamas: Kiekvienas teismas yra tuo pačiu teisėjo patikrinimas, ar jis teisingai teisia. (Prisimenu World Bank konkursą.)

What do you want? Do people know?
Pakeistos 469-472 eilutės iš
Peter Unger

Christ and the Eternal Tao
į:
'''Dievo šokis'''

[[https://www.amazon.com/
Christ-Eternal-Tao-Hieromonk-Damascene/dp/1887904239 | Christ the Eternal Tao]] by Hieromonk Damascene

Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui. Bet mes galime tuo gyventi ir pateisinti jo tikėjimą.

'''Smegenys'''

Robert Cummins - [[https://www.amazon.com/World-Head-Robert-Cummins/dp/019954803X | The World in the Head]]

'''Pagrindimas'''

kaip elgiamės - sandara nukreipia veiklą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą ir iššaukti naują sandarą
Pakeistos 485-488 eilutės iš
These convert spatal boundary into time.

Robert Cummins - The World in the Mind
.
į:
Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?

Reasoning is a way of acquiring culture and religion
.

'''Gamestorming'''
Ištrintos 492-497 eilutės:
kaip elgiamės - sandara nukreipia veiklą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą ir iššaukti naują sandarą

Christopher Hoerl apie palengvėjimą.

XYZ
Pridėtos 497-498 eilutės:
Christopher Hoerl apie palengvėjimą.
Pridėtos 543-544 eilutės:

These convert spatial boundary into time.
2017 spalio 12 d., 20:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 496-497 eilutės:
permąstyti, ką turiu mintyje "lūkesčiais" - ar iš tikrųjų liūdesys priklauso nuo to ko nesitikime - betgi būtent pasąmonė nesitiki - šitą reikia pabrėžti. Tai tampa įrankiu tirti pasąmonę. Savastis: pasąmonės lūkesčiai. Pasaulis: sąmonės lūkesčiai.
Pridėtos 499-502 eilutės:
XYZ

'''Lūkesčiai'''
Pridėtos 505-510 eilutės:
Judee Burgoon - emotional response and expectations

permąstyti, ką turiu mintyje "lūkesčiais" - ar iš tikrųjų liūdesys priklauso nuo to ko nesitikime - betgi būtent pasąmonė nesitiki - šitą reikia pabrėžti. Tai tampa įrankiu tirti pasąmonę. Savastis: pasąmonės lūkesčiai. Pasaulis: sąmonės lūkesčiai.

'''Įvardijimas'''
Pakeistos 513-516 eilutės iš
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality.

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Tomasello
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality
Ištrintos 515-524 eilutės:

Judee Burgoon - emotional response and expectations

XYZ

'''Įvardijimas'''
2017 spalio 12 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-3 eilutės:
'''Dievo šokis'''

'''Asmenys'''
Pridėta 99 eilutė:
* Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima.
Ištrinta 100 eilutė:
Pakeistos 102-104 eilutės iš
į:
* Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti.
* Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi.
Pridėtos 107-110 eilutės:
Simbolis - atskirti turinį ir ženklą

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.
Pridėtos 229-230 eilutės:

Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.
Ištrinta 232 eilutė:
* Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
Ištrintos 240-241 eilutės:
Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.
Pakeistos 250-253 eilutės iš
'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?
į:
Pakeistos 275-290 eilutės iš
'''Sąmonė ir pasąmonė'''

Sąmoningumas susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.

Sąmoningumas ir sąmoningėjimas išreiškia nežinojimą, susiskaldymą lygiagrečių požiūrių.

Sąmonės apimtis:
* niekas - nėra sąmoningumo - tad "tikrovė"
* kažkas
* betkas
* viskas

Palyginimai yra teigiami (palaiko sąmoningumą) nes veda nuo kūniškų dalykų link vertybių.

Nuomonės yra nesąmoningumas.
į:
Ištrintos 339-346 eilutės:
'''Teiginiai'''

Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.

Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.

Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką.
Pakeistos 421-426 eilutės iš
Pagrindime yra keturi lygmenys aplinkybių - "tikra" veikla, ikonai, indeksai, simboliai - ir žmonės pripažįsta veiklą (buvimą, veikimą, mąstymą), truputį abejoja ikonais (perteikta per žmonės, žmogų, dvasią), labiau abejoja indeksais (iškylantį per pasaulį, išėjimą į kitą aplinką, pasiklausymą kitų) ir labai abejoja simboliais (ką išreiškia neigimu, sąlygiškumu, lygiagretumu).Pagrindimą galima sakyti nuliniu asmeniu (tikrove) - pirmuoju asmeniu (ikonu) - antruoju asmeniu (indeksu) - trečiuoju asmeniu (simboliu) - ir tai labai skirtingai veikia.
į:
Ištrinta 425 eilutė:
* Įvardijimas. Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.
Ištrintos 432-437 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gettier_problem | Gettier problem]]


Ištrintos 434-435 eilutės:
Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.
Ištrintos 448-471 eilutės:
'''Dievo sapnas'''

'''Dievo šokis'''

Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.

Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.

Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.

Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?

Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.
Pakeistos 474-496 eilutės iš
'''Holokaustas'''

Prapuolenis užaugo Kybartuose, jo tėvas buvo burmistras
http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Railos, Naujokaičio, Naručio ir tt. kritika ir jos atmetimas
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai

K.Strikaitis. Naujienos, 1967.IX.8, Nr.210, apie TDA būrio perėjimą į Lietuvą. Jį cituoja Narutis (ps.282).

Anatol Lieven apie lietuvių ir žydų santykius
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo (Akiračiai, 1994.II, ps.15)
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas

[[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]

į:
Ištrintos 482-483 eilutės:
A Cultural History of Humor
Ištrintos 498-499 eilutės:
Humoras - priešnuodis rimtumui.
Ištrintos 502-503 eilutės:
Matematikos įrodymų būdai: sistema: trejybė; už sistemos - netrejybė (būtinumas ir tt. ?). Sieja dvi visumas (morfizmas), arba vieną su kitu išoriniu išplėtimu (indukciją) ir vieną su kitu vidiniu suskaidymu (algoritmo konstravimą arba konstravimą).
Pakeistos 513-516 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory sieti su poreikių tenkinimais

Matematikos įrodymo būdai: ketverybę sudaro išorinis (indukcija) ir vidinis (konstravimas) tvarkymas (už sistemos ir sistemoje) kurie išsako išėjimo už savęs pakopas. Tad morfizmas ir substitucija būtų didėjantis (už sistemos) ir mažėjantis laisvumas (sistemoje).
į:
XYZ

'''Įvardijimas'''
Ištrintos 522-529 eilutės:
Hofstede
* Power distribution, power distance - roles or not (survival)
* Long term or short term orientation (security)
* Relationships (social)
* Indulgence vs. restraint, are people fundamentally good or bad (self-esteem)
* Competitive attitudes - gender roles (freedom)
* Uncertainty avoidance (self-fulfillment)
Pakeistos 529-575 eilutės iš
triangles interacting - people read in behavior very easily - what kind of behavior do they imagine and what triggers it?

humor - discrepancy between our private mental model and our public mental model - and other mental models

https://www.amazon.com/Natural-History-Human-Morality/dp/0674088646

Joint intentionality. Understanding others as intentional beings.

Elizabeth Traugott linguist. Shared constructs.

Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi.

Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nurodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.

Dorovės ryšys su jausmais. Atitoldami nuo savęs - randam ramybę - įsiklausome. Atsisakome savęs, vadovaujamės protu. Betgi kaltę išgyvename vidiniu požiūriu, ne išoriniu požiūriu. Ir vidiniu požiūriu įsisaviname išorinį požiūrį. Tad kaip suprasti?

Lygmenų poros suvokiamos dvejopai: atsakymais (4+2) ir klausimais (3+3). Atsakymai susidaro iš keturių klodų ir dviejų laisvėjimų. Klausimai pasirenkami iš trejybės (teigimo) arba jos papildinio (neigimo). Tad iš aplinkybių susidaro trejybių poros. O yra ir atitinkamai papildanti pora, kaip kad abejonę papildo dvejonę, jas apibrėžia skirtingos lygmenų poros. Trejybės lygmenų poros nusako rūpestį ir atsakymą.

Klausimais atsiplėšiame. Iš pradžių tai neramina, nes būname įsikabinę, tarkim, į virpantį pasaulį, tad iš pat pradžių tarsi virpėjimas didėja. Tačiau atsiplėšus atsirandame ramybėje.

Kūno poreikiais esame įsitraukę ir įsikabinę į atsakymą, o dvasios poreikiais esame atsipalaidavę ir renkamės teiginį ar neiginį.

Ramybės pavadinimai turi jausminį atspalvį, tai ramybės atspalviai. O kaip su meile, kaip ją įvairiai išreiškia mūsų kertinės vertybės?

Matematikos įrodymo būdai susiję su išgyvenimų rūšimis, ir su abstrahavimu - su uždavinių kūrimu. Nes įrodymo būdai yra iš esmės visi tie patys, tik priklauso nuo to, kiek remiasi esama santvarka.

Pagrindimas sieja "neraminimo trejybę", kuria įsijaučiame, ir "raminimo trejybe", kuria atsitokėjame. Buvimas, veikimas, mąstymas visada yra neraminimo trejybė nes išsako trejybės rato veržimąsi pirmyn:
* Buvimas yra būsena-poslinkis, kuria kaupiasi nusistatymas, kolei vykdom...
* Veikimas yra būsena-poslinkis, kuria kaupiasi vykdymas, kolei permąstom...
* Mąstymas yra būsena-poslinkis, kuria kaupias permąstymas, kolei nusistatom...
Tuo tarpu būtinas, tikras, galimas visada yra raminimo trejybė nes išsako priešingybes - besąlygiškumo ir sąlygiškumo - nusistatant, vykdant ar permąstant.

Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti.

Mintys iš pokalbio su Dovid Katz. Kas yra prasminga? Writing our own Bibles. Writing our own history.
* Moral report cards.
* Western myths.
* Our own history: First week rescuers: Lithuanians which helped Jews: every single flight survivor mentioned Lithuanians who saved them.
* Vaidotas Reivytis.
* straipsnis: How Could the Holocaust in Lithuania Be Meaningful to Me and Others?

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.

Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima.

Sąmonės gerumas: Dievas už manęs. Pasąmonės gerumas: gėrio sėkla manyje.
į:
'''Pertvarkymai'''
Pakeistos 533-543 eilutės iš
Simbolis - atskirti turinį ir ženklą

Conscious - what you don
't know. Unconscious - what you know.

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Išorinis požiūris, teisingumas moko kiekvienam užsiimti savo veikla. O teisingumą įsisaviname paklusnumu, kuriuo klausomės tų, kurių reikėtų klausytis.

Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai. Ir jie valdo valingumu.
į:
'''Nulybė'''
Ištrinta 536 eilutė:
Pridėtos 539-540 eilutės:
Kaip veiksmas +2 tampa veiksmu +3? Kaip stebėjimas tampa sąmoningumu? Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nuorodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.
Ištrintos 577-584 eilutės:
'''Įvardijimas'''

požiūris = smylius

2 požiūriai = 2 smyliai - nežinojimas už mūsų ir žinojimas mūsų gelmėse - įsakantysis ir atsakantysis - galimybė atsiliepti smyliu, kaip kad veidrodžiu

3 požiūriai = 3 smyliai - tarpe yra padalinimas, atvaizdas arba aplinkybė - tai lęšis
Ištrintos 581-600 eilutės:
'''Sąmoningumas'''

Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind. Predictive processing (presenting hypotheses) is part of the conceptual system and matches it to experience.

spider does not think in making a web but nature thinks

Consciousness is not something we are but something we participate in.

Our scattered consciousness becomes made whole (like scattered time becomes whole).

Extended mind supports weak consciousness, extended community of mind and will likewise.

Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap

Consciousness: Thomas Nagle, Thomas Metzinger.

Thomas Metzinger.

Rick Muller.
Pridėtos 594-595 eilutės:
Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.
Pakeistos 622-636 eilutės iš
'''Bendras tikslas'''

Sophocles added the third person to drama - relate to roles in joint intentionality

Audronės nurodyta "bendra veikla" - joint intentionality.

Joint intentionality - community of the will.

Synchronizing - our sixth sense - padeda mums turėti joint intentionality - ar kiti hominidai turi tokią juslę - jei autistai jos neturi, ar jie neturi joint intentionality?

Joint intentionality - su Dievu ar be Dievo?

Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention
į:
Ištrintos 631-640 eilutės:

'''Jauduliai'''

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.

Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys gali būti pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį, nors jisai kaip tik gal nieko neturėtų daryti nes galėtų būti blogos pasekmės.

Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.

Dopamine is relevant for timing abilities - and perhaps this is related to the feeling of suspense.
2017 spalio 12 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 111-115 eilutės:
'''Šešerybė'''

* Šešerybė - ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.
* Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas. Ta spalva tėra paskutinė (šešerybės) prielaida prieš atsirandant padalinimo sandarai - septynerybei.
Ištrintos 393-396 eilutės:
'''CV'''

[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011
Pakeistos 438-444 eilutės iš
Šachmatuose ir kitur yra tokio pobūdžio teiginiai:
* liepimas: XXXXX
* aiškinimas: jeigu XXXX, tada XXXXX
* klausimas: XXXXX tada: ___________ ?
3 dviprasmiškos Dievo raiškos
į:
Pakeistos 448-449 eilutės iš
Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.
į:
Pakeistos 462-464 eilutės iš
Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
į:
Pakeistos 470-471 eilutės iš
'''Alexander'''
į:
'''Pasakojimas'''

Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.

Šachmatuose ir kitur yra tokio pobūdžio teiginiai:
* liepimas: XXXXX
* aiškinimas: jeigu XXXX, tada XXXXX
* klausimas: XXXXX tada: ___________ ?
3 dviprasmiškos Dievo raiškos
Pakeistos 559-568 eilutės iš
'''Jausmai'''

'''Logika'''

Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.

Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)

į:
Ištrintos 563-573 eilutės:


'''Sąmoningumas''


'''Šešerybė'''

Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies. Palyginti su Cheng "How to Bake Pi".

Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.
Pakeistos 683-684 eilutės iš
Šešerybės atvaizdai - jausmais ir protu - kaip tie siejasi su abejonėmis/dvejonėmis ir lūkesčiais/jauduliais ?
į:
Pakeistos 686-709 eilutės iš
[+Extra+]

Coordination of individual constructive times and spaces - we construct our own time - then start to construct for the world - then need to coordinate with other individuals likewise about our understanding of the world - and our particular culture mediates that.

Macroscopic view - time: single past - many possible futures. Microscopic view - time flows in the opposite direction: multiple possibilities - multiple pasts - single future. Quantum lens that relates these two worlds. Single macroscopic world - multitude of microscopic worlds.

Planck constant - information and action. Information - space, action - time.

Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome.

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

Action = Unit of Acting = Knowledge minus knowledge

Increasing action = increasing information.

Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.

į:
Pridėtos 693-694 eilutės:
Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
Pridėtos 716-725 eilutės:
Coordination of individual constructive times and spaces - we construct our own time - then start to construct for the world - then need to coordinate with other individuals likewise about our understanding of the world - and our particular culture mediates that.

Macroscopic view - time: single past - many possible futures. Microscopic view - time flows in the opposite direction: multiple possibilities - multiple pasts - single future. Quantum lens that relates these two worlds. Single macroscopic world - multitude of microscopic worlds.

Planck constant - information and action. Information - space, action - time.

Action = Unit of Acting = Knowledge minus knowledge

Increasing action = increasing information.
Pridėtos 762-763 eilutės:
Representations express knowing - and circumstances express not knowing.
Pakeistos 837-849 eilutės iš
'''Šešerybė'''

Šešerybė - Tomasello: offline simulation of potential perceptual experience
* 1) completely represent experience offline
* 2) transform these representation causally, intentionally, logically
* 3) self-monitor, and evaluate how these simulated experiences might lead to specific behavioral outcomes

seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma - seserybe imanomas bendras mąstymas (triračiu), bendras išvedžiojimas, bendra logika - užtat įmanoma protinė bendrystė - galima suvokti ką kiti mąsto, galime mąstyti bendrai


'''Smegenys'''
į:
'''Septynerybė'''


Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.
Pakeistos 851-853 eilutės iš
Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.
į:
Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Aštuongubas kelias sieja sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, nulybę ir vienybę: Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome. Vienybė ir nulybės žinojimas
.
2017 spalio 12 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 734-748 eilutės iš
Questions
* How is the gap relevant in visualizations?
* How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
* What is the relationship between the four representations of the nullsome (not knowing X) and the four wishes (wishing for X)?
* How are differently structured concepts (events, hierarchy, network) interchanged and interrelated?
* Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
* In what sense is time sequential and space hierarchical?

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

Expected cause and effect - desired cause and effect.

Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).
į:
Pakeistos 761-764 eilutės iš
į:
Expected cause and effect - desired cause and effect.

Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).
Pridėtos 822-823 eilutės:

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.
2017 spalio 12 d., 19:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 732-735 eilutės iš
Fichte - argument about the I.
į:
Pakeistos 748-775 eilutės iš
Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.

Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas.

Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms).

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Lygtyje 5+3=0 laiką ir erdvę sieja dvejybės atvaizdai laisva valia-likimas ir tapatumas-skirtingumas.

Thomas Metzinger.

Rick Muller.

Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims

Meilė yra gyvenimo palaikymas - ogi tai yra papildiniai ir taip pat gyvenimo lygties priešinguose lygmenyse. Tad tai primena logikos dualizmą.

Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką. Pavyzdžiui, topologija yra beveik dualistinė (sankirta ir sąjunga truputį skiriasi, viena baigtinė kita begalinė). Arba projektyvinė geometrija yra dualistinė - ypač trijuose matuose? tai yra linijos ir taškai.

[[http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=700863 | The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics: Edmund Husserl and Jacob Klein]] Burt C. Hopkins

Graikai mąstė: Kiekvienas daiktas turi savo telos, savo tikslą. Žmogaus tikslas yra jo kertinė vertybė, kurią jisai išryškina. Kur mes einame yra nulemta, bet mes laisvi rinktis, kaip ten nusigauti - tai mūsų laisva valia, kaip viduje tvarkomės.

Elisabeth Ströker, Investigations In Philosophy Of Space
.
į:

'''Veiksmai'''

Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir
taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.
Pakeistos 755-767 eilutės iš
Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės?

Consciousness: Thomas Nagle, Thomas Metzinger.

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Susapnavau - Sid turi namus Maliazijoje. Ar jis ten yra ar nėra? Atsisakyti laiko - unfolding. Tada galime apskaičiuoti jog yra galimybė, kad jis gali ten atsirasti.

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimau priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.
* Poreikiai - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame priešingybe (tiesa).
* Abejonės - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame išore (asmeniu, daiktu, eiga).
* Lūkesčiai (matematikos įrodymo būdai)
į:
'''Fizika'''
Pakeistos 759-762 eilutės iš
Weber's law for timing.

Dopamine is relevant for timing abilities - and perhaps this is related to the feeling of suspense.
į:

'''Penkerybė'''

belief desire model how why
Pakeistos 770-782 eilutės iš
Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.


belief desire model how why

į:
Susapnavau - Sid turi namus Maliazijoje. Ar jis ten yra ar nėra? Atsisakyti laiko - unfolding. Tada galime apskaičiuoti jog yra galimybė, kad jis gali ten atsirasti.
Pridėtos 799-804 eilutės:
Consciousness: Thomas Nagle, Thomas Metzinger.

Thomas Metzinger.

Rick Muller.
Pridėtos 824-829 eilutės:

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.
Pridėtos 837-838 eilutės:
Fichte - argument about the I.
Pridėtos 872-873 eilutės:
Dopamine is relevant for timing abilities - and perhaps this is related to the feeling of suspense.
Pakeistos 878-883 eilutės iš
'''Septynerybė'''

Dividing a perspective into two (in the seventh perspective of the sevensome) - that tension builds once we have knowledge and then start to model ourselves.

Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete
.
į:
Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas.
Pakeistos 892-935 eilutės iš
The role of "what is not" (holes) can be the basis for implementing a theory of mind that is not strictly materialistic - the mind can be extended

E-turn: extended, embodied, embedded, enacted mind

conscious and unconscious - divide the mind

The conceptual map - is the extension of the conscious - by way of Peirce's "symbols"

The importance of a gap between the realm of the conscious (its conceptual map) and the unconscious (information from beyond) and this segregation must be kept - like level and metalevel.

Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.

Fragmented consciousness is the flip side of extended consciousness. Extended consciousness requires both an extended conceptual map (as with science or math) and an extension of experience (as with participation in a larger world). And then an extension of consciousness further requires an empathy where we participate in a broader group (like a family) that can frame our fragmentary consciousness and give sense to it (like our will - the social contract). Or a faith. Or a relationship with God.

A blind man's cane changes both the conceptual map and the experiential feedback.

Extended consciousness - sieja extended conceptual map (papildomos žinios) with extended experience (papildomi patyrimai) - užtat svarbi yra atjauta

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network | Default mode network]]

[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/ cognition

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston "Life as we know it" "free energy" computational model for predictions.

From an evolutionary point of view, the [[https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_principle | free energy principle]] that we use as few states as possible, is compatible with the division of everything - as few perspectives as possible.

"What the frog's eye tells the frog's brain"

Predictive coding.

Matching of two systems: conceptual organizing of prediction - a complete conceptual map, conceptual model of the world - and a connectivist processing of the world - and a third system (consciousness) that looks for disparity between the two and percolates it bottom up. Thus duality of conscious (the mind) and unconscious (the body). And the connectivist is trained by the conceptual map to look for things, so that, for example, it can learn to read an E - and recognize that quickly - but we may have a bottleneck where we can't match it to our conceptual map and remember it - for lack of time. Or our unconscious may distinguish between human built and natural environments.

Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.

Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.

Learning and inference in the brain.

Six layers in the cortical system are related to the divisions?

Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
į:
Pakeistos 895-902 eilutės iš
Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)
į:
Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimu priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.
* Poreikiai - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame priešingybe (tiesa).
* Abejonės - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame išore (asmeniu, daiktu, eiga).
* Lūkesčiai (matematikos įrodymo būdai)

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.
2017 spalio 12 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 807-820 eilutės iš
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma - seserybe imanomas bendras mąstymas (triračiu), bendras išvedžiojimas, bendra logika - užtat įmanoma protinė bendrystė - galima suvokti ką kiti mąsto, galime mąstyti bendrai

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesisTomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention

spider does not think in making a web but nature thinks
į:Pakeistos 814-825 eilutės iš
Unknown goes beyond itself into the known.

Consciousness is not something we are but something we participate in.

Our scattered consciousness becomes made whole (like scattered time becomes whole).

Extended mind supports weak consciousness, extended community of mind and will likewise.

Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap

Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete.
į:
'''Įvardijimas'''
Pridėtos 826-827 eilutės:
'''Padalinimai'''
Pakeistos 830-835 eilutės iš
antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)
į:
'''Sąmoningumas'''
Pakeistos 834-835 eilutės iš
į:
spider does not think in making a web but nature thinks

Consciousness is not something we are but something we participate in.

Our scattered consciousness becomes made whole (like scattered time becomes whole).

Extended mind supports weak consciousness, extended community of mind and will likewise.

Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap
Pridėtos 855-862 eilutės:

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis
Pridėtos 868-869 eilutės:
antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?
Pakeistos 882-884 eilutės iš
į:
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention
Pridėtos 911-912 eilutės:
Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete.
Pakeistos 920-922 eilutės iš
į:
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma - seserybe imanomas bendras mąstymas (triračiu), bendras išvedžiojimas, bendra logika - užtat įmanoma protinė bendrystė - galima suvokti ką kiti mąsto, galime mąstyti bendrai
Pakeistos 967-971 eilutės iš
Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
į:
Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?

'''Vertybės'''

Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)
2017 spalio 12 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 845-848 eilutės iš
human ethogram

Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
į:
Pakeistos 851-852 eilutės iš
Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.
į:


'''Antrinės sandaros'''

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

'''Kalba'''

"Charades" language trigger

'''Dievas'''

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

'''Asmenys'''

Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment
. And so it especially includes my will and roots everything in it.

'''Bendras tikslas'''

Sophocles added the third person to drama - relate to roles in joint intentionality
Pridėtos 881-895 eilutės:

'''Veiksmai'''

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning

'''Dirbtinis protavimas'''

[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.

'''Jauduliai'''

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.
Pakeistos 898-941 eilutės iš
Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment. And so
it especially includes my will and roots everything in it.

Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.

Learning and inference in the brain.

Six layers in the cortical system are related to the divisions?

"Charades" language trigger

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/ cognition

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston "Life as we know it" "free energy" computational model for predictions.

From an evolutionary point of view, the [[https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_principle | free energy principle]] that we use as few states as possible, is compatible with the division of everything - as few perspectives as possible.

"What the frog's eye tells the frog's brain"

Predictive coding.

Matching of two systems: conceptual organizing of prediction - a complete conceptual map, conceptual model of the world - and a connectivist processing of the world - and a third system (consciousness) that looks for disparity between the two and percolates it bottom up. Thus duality of conscious (the mind) and unconscious (the body). And the connectivist is trained by the conceptual map to look for things, so that, for example, it can learn to read an E - and recognize that quickly - but we may have a bottleneck where we can't match it to our conceptual map and remember it - for lack of time. Or our unconscious may distinguish between human built and natural environments.

Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.
Sophocles added the third person to drama - relate to roles in joint intentionality

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning

[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.

'''Jauduliai'''

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.
į:
Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.
Pakeistos 938-960 eilutės iš
[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
į:
[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/ cognition

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston "Life as we know it" "free energy" computational model for predictions.

From an evolutionary point of view, the [[https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_principle | free energy principle]] that we use as few states as possible, is compatible with the division of everything - as few perspectives as possible.

"What the frog's eye tells the frog's brain"

Predictive coding.

Matching of two systems: conceptual organizing of prediction - a complete conceptual map, conceptual model of the world - and a connectivist processing of the world - and a third system (consciousness) that looks for disparity between the two and percolates it bottom up. Thus duality of conscious (the mind) and unconscious (the body). And the connectivist is trained by the conceptual map to look for things, so that, for example, it can learn to read an E - and recognize that quickly - but we may have a bottleneck where we can't match it to our conceptual map and remember it - for lack of time. Or our unconscious may distinguish between human built and natural environments.

Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.

Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.

Learning and inference in the brain.

Six layers in the cortical system are related to the divisions?

Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
2017 spalio 12 d., 19:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 890-891 eilutės:
Mateo Combo
Pakeistos 893-896 eilutės iš
Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.

[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
į:
Pakeistos 902-904 eilutės iš
Harari. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Sapiens.
į:
[[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.

'''Jauduliai'''

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events
.
Pakeistos 943-947 eilutės iš
Extended consciousness - sieja extended conceptual map (papildomos žinios) with extended experience (papildomi patyrimai) - užtat svarbi yra atjauta
į:
Extended consciousness - sieja extended conceptual map (papildomos žinios) with extended experience (papildomi patyrimai) - užtat svarbi yra atjauta

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network | Default mode network]]

[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
2017 spalio 12 d., 18:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 939-940 eilutės:

A blind man's cane changes both the conceptual map and the experiential feedback.
2017 spalio 12 d., 18:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 938 eilutė iš:
Fragmented consciousness is the flip side of extended consciousness. Extended consciousness requires both an extended conceptual map (as with science or math) and an extension of experience (as with participation in a larger world). And then an extension of consciousness further requires an empathy where we participate in a broader group (like a family) that can frame our fragmentary consciousness and give sense to it (like our will - the social contract).
į:
Fragmented consciousness is the flip side of extended consciousness. Extended consciousness requires both an extended conceptual map (as with science or math) and an extension of experience (as with participation in a larger world). And then an extension of consciousness further requires an empathy where we participate in a broader group (like a family) that can frame our fragmentary consciousness and give sense to it (like our will - the social contract). Or a faith. Or a relationship with God.
2017 spalio 12 d., 18:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 937-938 eilutės:

Fragmented consciousness is the flip side of extended consciousness. Extended consciousness requires both an extended conceptual map (as with science or math) and an extension of experience (as with participation in a larger world). And then an extension of consciousness further requires an empathy where we participate in a broader group (like a family) that can frame our fragmentary consciousness and give sense to it (like our will - the social contract).
2017 spalio 12 d., 17:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 936-938 eilutės iš
Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.
į:
Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.

Extended consciousness - sieja extended conceptual map (papildomos žinios) with extended experience (papildomi patyrimai) - užtat svarbi yra atjauta
2017 spalio 12 d., 17:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 904-905 eilutės:
conscious and unconscious - divide the mind
Pridėtos 907-909 eilutės:

'''Padalinimai'''
Pridėtos 912-913 eilutės:
'''Septynerybė'''
Pakeistos 916-917 eilutės iš
Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.
į:
'''Šešerybė'''
Pridėtos 923-925 eilutės:

'''Smegenys'''
Pridėtos 930-931 eilutės:
conscious and unconscious - divide the mind
Pakeistos 934-936 eilutės iš
The importance of a gap between the realm of the conscious (its conceptual map) and the unconscious (information from beyond) and this segregation must be kept - like level and metalevel.
į:
The importance of a gap between the realm of the conscious (its conceptual map) and the unconscious (information from beyond) and this segregation must be kept - like level and metalevel.

Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity
.
2017 spalio 12 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 882-883 eilutės:

From an evolutionary point of view, the [[https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_principle | free energy principle]] that we use as few states as possible, is compatible with the division of everything - as few perspectives as possible.
2017 spalio 12 d., 17:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 922-924 eilutės iš
The conceptual map - is the extension of the conscious - by way of Peirce's "symbols"
į:
The conceptual map - is the extension of the conscious - by way of Peirce's "symbols"

The importance of a gap between the realm of the conscious (its conceptual map) and the unconscious (information from beyond) and this segregation must be kept - like level and metalevel.
2017 spalio 12 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 920-922 eilutės iš
E-turn: extended, embodied, embedded, enacted mind
į:
E-turn: extended, embodied, embedded, enacted mind

The conceptual map - is the extension of the conscious - by way of Peirce's "symbols"
2017 spalio 12 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 918-920 eilutės iš
The role of "what is not" (holes) can be the basis for implementing a theory of mind that is not strictly materialistic - the mind can be extended
į:
The role of "what is not" (holes) can be the basis for implementing a theory of mind that is not strictly materialistic - the mind can be extended

E-turn: extended, embodied, embedded, enacted mind
2017 spalio 12 d., 17:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 916-918 eilutės iš
* 3) self-monitor, and evaluate how these simulated experiences might lead to specific behavioral outcomes
į:
* 3) self-monitor, and evaluate how these simulated experiences might lead to specific behavioral outcomes

The role of "what is not" (holes) can be the basis for implementing a theory of mind that is not strictly materialistic - the mind can be extended
2017 spalio 12 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 897-916 eilutės:
Sophocles added the third person to drama - relate to roles in joint intentionality

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning

conscious and unconscious - divide the mind

Harari. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Sapiens.

Perspectives express what we don't know. Divisions organize structure, what we don't know. Don't know what we don't know, etc. Creates internal knowledge. Don't know why, how, what, whether.

Dividing a perspective into two (in the seventh perspective of the sevensome) - that tension builds once we have knowledge and then start to model ourselves.

Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.

Šešerybė - Tomasello: offline simulation of potential perceptual experience
* 1) completely represent experience offline
* 2) transform these representation causally, intentionally, logically
* 3) self-monitor, and evaluate how these simulated experiences might lead to specific behavioral outcomes
2017 spalio 12 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 882-883 eilutės:

"What the frog's eye tells the frog's brain"
2017 spalio 12 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 881-882 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston "Life as we know it" "free energy" computational model for predictions.

Predictive coding.

Matching of two systems: conceptual organizing of prediction - a complete conceptual map, conceptual model of the world - and a connectivist processing of the world - and a third system (consciousness) that looks for disparity between the two and percolates it bottom up. Thus duality of conscious (the mind) and unconscious (the body). And the connectivist is trained by the conceptual map to look for things, so that, for example, it can learn to read an E - and recognize that quickly - but we may have a bottleneck where we can't match it to our conceptual map and remember it - for lack of time. Or our unconscious may distinguish between human built and natural environments.

Mateo Combo
Pakeistos 893-894 eilutės iš
[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
į:
[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
2017 spalio 12 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 885-887 eilutės iš
Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.
į:
Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.

[[https://predictive-mind.net | Philosophy and Predictive Processing]]
2017 spalio 12 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 883-885 eilutės iš
Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.
į:
Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events
.
2017 spalio 12 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 883 eilutė iš:
Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious?
į:
Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.
2017 spalio 12 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 881-883 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston

Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious?
2017 spalio 12 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 873-881 eilutės iš
Six layers in the cortical system are related to the divisions?
į:
Six layers in the cortical system are related to the divisions?

"Charades" language trigger

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/ cognition

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston
2017 spalio 12 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 869-873 eilutės iš
Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.
į:
Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.

Learning and inference in the brain.

Six layers in the cortical system are related to the divisions?
2017 spalio 12 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 867-869 eilutės iš
Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment. And so it especially includes my will and roots everything in it.
į:
Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment. And so it especially includes my will and roots everything in it.

Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted
.
2017 spalio 12 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 865-867 eilutės iš
Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.
į:
Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Defining "I" as what is left when I remove everything else, notably, my environment. And so it especially includes my will and roots everything in it
.
2017 spalio 12 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 863-865 eilutės iš
Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys gali būti pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį, nors jisai kaip tik gal nieko neturėtų daryti nes galėtų būti blogos pasekmės.
į:
Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys gali būti pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį, nors jisai kaip tik gal nieko neturėtų daryti nes galėtų būti blogos pasekmės.

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse
.
2017 spalio 12 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 863 eilutė iš:
Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys yra labai pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį.
į:
Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys gali būti pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį, nors jisai kaip tik gal nieko neturėtų daryti nes galėtų būti blogos pasekmės.
2017 spalio 12 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 863 eilutė:
Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys yra labai pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį.
2017 spalio 12 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 853-862 eilutės iš
Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.
į:
Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.

Audronės nurodyta "bendra veikla" - joint intentionality.

Joint intentionality - community of the will.

Synchronizing - our sixth sense - padeda mums turėti joint intentionality - ar kiti hominidai turi tokią juslę - jei autistai jos neturi, ar jie neturi joint intentionality?

Joint intentionality - su Dievu ar be Dievo?
2017 spalio 12 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 851-853 eilutės iš
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind. Predictive processing (presenting hypotheses) is part of the conceptual system and matches it to experience.
į:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind. Predictive processing (presenting hypotheses) is part of the conceptual system and matches it to experience.

Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it
.
2017 spalio 12 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 851 eilutė iš:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind.
į:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind. Predictive processing (presenting hypotheses) is part of the conceptual system and matches it to experience.
2017 spalio 12 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 851 eilutė iš:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two.
į:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two. Social experience helps us more consciously distinguish between the two, and also to construct a shared "reality" where we talk about a "real" apple rather than the apple presented in our mind.
2017 spalio 12 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 851 eilutė iš:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit.
į:
Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit, and to alternate back and forth between the two.
2017 spalio 12 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 849-851 eilutės iš
Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)
į:
Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

Consciousness of apple requires three points of view: stepped in to the experience (neural networks provide the apple in our mind), stepped out to consider it as a concept in our conceptual system, and compare those two to see how well they fit.
2017 spalio 11 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 849 eilutė iš:
Big 5 model for personality: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experience
į:
Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)
2017 spalio 11 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 847-849 eilutės iš
Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
į:
Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?

Big 5 model for personality: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experience
2017 spalio 11 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 845-847 eilutės iš
human ethogram
į:
human ethogram

Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?
2017 spalio 10 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 843-845 eilutės iš
antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?
į:
antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?

human ethogram
2017 spalio 09 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 841-843 eilutės iš
5,6,7-bės turi 2 atvaizdus, o 8-bė turi 4 atvaizdus; 1,2,3-bės turi 4 atvaizdus, o 4-bė turi 2 atvaizdus
į:
5,6,7-bės turi 2 atvaizdus, o 8-bė turi 4 atvaizdus; 1,2,3-bės turi 4 atvaizdus, o 4-bė turi 2 atvaizdus

antrinės sandaras išgyvename kaip Kitas (kaip suprasti?); pirmines sandaras išgyvename kaip Tu (tai santykis su Dievu); o ką išgyvename kaip Aš, ar Dievo šokį? ar tai Visaregis? kaip tai suderinti su pasikalbėjimais?
2017 spalio 09 d., 21:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 831-841 eilutės iš
Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap
į:
Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap

Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete.

požiūris = smylius

2 požiūriai = 2 smyliai - nežinojimas už mūsų ir žinojimas mūsų gelmėse - įsakantysis ir atsakantysis - galimybė atsiliepti smyliu, kaip kad veidrodžiu

3 požiūriai = 3 smyliai - tarpe yra padalinimas, atvaizdas arba aplinkybė - tai lęšis

5,6,7-bės turi 2 atvaizdus, o 8-bė turi 4 atvaizdus; 1,2,3-bės turi 4 atvaizdus, o 4-bė turi 2 atvaizdus
2017 spalio 09 d., 21:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 821-831 eilutės iš
belief desire model how why
į:
belief desire model how why

Unknown goes beyond itself into the known.

Consciousness is not something we are but something we participate in.

Our scattered consciousness becomes made whole (like scattered time becomes whole).

Extended mind supports weak consciousness, extended community of mind and will likewise.

Choosing to be ambiguous or unambiguous - living in the gap
2017 spalio 09 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 819-821 eilutės iš
spider does not think in making a web but nature thinks
į:
spider does not think in making a web but nature thinks

belief desire model how why
2017 spalio 09 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 817-819 eilutės iš
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention
į:
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention

spider does not think in making a web but nature thinks
2017 spalio 09 d., 09:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 807-808 eilutės iš
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma
į:
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma - seserybe imanomas bendras mąstymas (triračiu), bendras išvedžiojimas, bendra logika - užtat įmanoma protinė bendrystė - galima suvokti ką kiti mąsto, galime mąstyti bendrai
Pridėtos 814-815 eilutės:
2017 spalio 09 d., 09:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 815 eilutė iš:
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles;
į:
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles; joint attention
2017 spalio 09 d., 09:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 815 eilutė iš:
Tomasello - humans expect culture
į:
Tomasello - humans expect culture; perspective (on the same thing) requires a shared perspective - talks about roles;
2017 spalio 09 d., 09:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 813-815 eilutės iš
dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis
į:
dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Tomasello - humans expect culture
2017 spalio 09 d., 07:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 811-813 eilutės iš
sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju
į:
sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis
2017 spalio 09 d., 07:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 813 eilutė iš:
dvasia prideda lesi derina
į:
dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju
2017 spalio 09 d., 07:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 807-813 eilutės iš
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma
į:
seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli

dvasia prideda lesi derina
2017 spalio 09 d., 07:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 805-807 eilutės iš
Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.
į:
Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.

seserybre simuliuoti besalygifdkuna samone paskui septynerybe paastrinti o penkerybe suvkti pripazinti visuma
2017 spalio 08 d., 16:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 803-805 eilutės iš
Žinoma pasekmė turi žinomą priežastį, bet nežinomos priežasties nežinomos pasekmės. Yra žinojimo apimtis.
į:
Žinoma pasekmė turi žinomą priežastį, bet nežinomos priežasties nežinomos pasekmės. Yra žinojimo apimtis.

Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1
.
2017 spalio 07 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 799-803 eilutės iš
Ketverybė - "kodėl" - tinklas ryšių tarp daiktų. Penkerybė - laikas grindžia seką, erdvinis išsidėstymas grindžia medį.
į:
Ketverybė - "kodėl" - tinklas ryšių tarp daiktų. Penkerybė - laikas grindžia seką, erdvinis išsidėstymas grindžia medį.

Penkerybėje 2+3=5 atsitokėjimas-teorija gali eiti pirmyn ir atgal bet įsijautimas-praktika nėra kaip grįžti.

Žinoma pasekmė turi žinomą priežastį, bet nežinomos priežasties nežinomos pasekmės. Yra žinojimo apimtis
.
2017 spalio 07 d., 17:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 784-799 eilutės iš
Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.
į:
Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Susapnavau - Sid turi namus Maliazijoje. Ar jis ten yra ar nėra? Atsisakyti laiko - unfolding. Tada galime apskaičiuoti jog yra galimybė, kad jis gali ten atsirasti.

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimau priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.
* Poreikiai - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame priešingybe (tiesa).
* Abejonės - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame išore (asmeniu, daiktu, eiga).
* Lūkesčiai (matematikos įrodymo būdai)

Vasil Penchev iš Bulgarijos - Planck's constant yra atomic unit for connecting rotation between real and imaginary axes (perhaps as in my chains for Lie algebra root systems).

Weber's law for timing.

Dopamine is relevant for timing abilities - and perhaps this is related to the feeling of suspense.

Ketverybė - "kodėl" - tinklas ryšių tarp daiktų. Penkerybė - laikas grindžia seką, erdvinis išsidėstymas grindžia medį
.
2017 spalio 07 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 780-784 eilutės iš
Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės?
į:
Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės?

Consciousness: Thomas Nagle, Thomas Metzinger.

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.
2017 spalio 07 d., 10:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 778-780 eilutės iš
4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?
į:
4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?

Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės
?
2017 spalio 06 d., 07:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 776-778 eilutės iš
Elisabeth Ströker, Investigations In Philosophy Of Space.
į:
Elisabeth Ströker, Investigations In Philosophy Of Space.

4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?
2017 spalio 06 d., 07:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 774-776 eilutės iš
Graikai mąstė: Kiekvienas daiktas turi savo telos, savo tikslą. Žmogaus tikslas yra jo kertinė vertybė, kurią jisai išryškina. Kur mes einame yra nulemta, bet mes laisvi rinktis, kaip ten nusigauti - tai mūsų laisva valia, kaip viduje tvarkomės.
į:
Graikai mąstė: Kiekvienas daiktas turi savo telos, savo tikslą. Žmogaus tikslas yra jo kertinė vertybė, kurią jisai išryškina. Kur mes einame yra nulemta, bet mes laisvi rinktis, kaip ten nusigauti - tai mūsų laisva valia, kaip viduje tvarkomės.

Elisabeth Ströker, Investigations In Philosophy Of Space
.
2017 spalio 06 d., 07:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 772-774 eilutės iš
[[http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=700863 | The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics: Edmund Husserl and Jacob Klein]] Burt C. Hopkins
į:
[[http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=700863 | The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics: Edmund Husserl and Jacob Klein]] Burt C. Hopkins

Graikai mąstė: Kiekvienas daiktas turi savo telos, savo tikslą. Žmogaus tikslas yra jo kertinė vertybė, kurią jisai išryškina. Kur mes einame yra nulemta, bet mes laisvi rinktis, kaip ten nusigauti - tai mūsų laisva valia, kaip viduje tvarkomės.
2017 spalio 06 d., 07:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 770-772 eilutės iš
Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką. Pavyzdžiui, topologija yra beveik dualistinė (sankirta ir sąjunga truputį skiriasi, viena baigtinė kita begalinė). Arba projektyvinė geometrija yra dualistinė - ypač trijuose matuose? tai yra linijos ir taškai.
į:
Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką. Pavyzdžiui, topologija yra beveik dualistinė (sankirta ir sąjunga truputį skiriasi, viena baigtinė kita begalinė). Arba projektyvinė geometrija yra dualistinė - ypač trijuose matuose? tai yra linijos ir taškai.

[[http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=700863 | The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics: Edmund Husserl and Jacob Klein]] Burt C. Hopkins
2017 spalio 05 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 770 eilutė iš:
Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką.
į:
Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką. Pavyzdžiui, topologija yra beveik dualistinė (sankirta ir sąjunga truputį skiriasi, viena baigtinė kita begalinė). Arba projektyvinė geometrija yra dualistinė - ypač trijuose matuose? tai yra linijos ir taškai.
2017 spalio 05 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 766-770 eilutės iš
Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims
į:
Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims

Meilė yra gyvenimo palaikymas - ogi tai yra papildiniai ir taip pat gyvenimo lygties priešinguose lygmenyse. Tad tai primena logikos dualizmą.

Reikia matematikoje ištirti dualizmą kaip logikos dualizmo išraišką.
2017 spalio 05 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 764-766 eilutės iš
Rick Muller.
į:
Rick Muller.

Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims
2017 spalio 05 d., 08:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 761-764 eilutės:

Thomas Metzinger.

Rick Muller.
2017 spalio 05 d., 08:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 760 eilutė:
Lygtyje 5+3=0 laiką ir erdvę sieja dvejybės atvaizdai laisva valia-likimas ir tapatumas-skirtingumas.
2017 spalio 05 d., 08:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 728-735 eilutės:
Increasing action = increasing information.

Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.

Fichte - argument about the I.

Pakeistos 758-759 eilutės iš
Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.
į:
Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.
2017 spalio 05 d., 08:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 748-750 eilutės iš
Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.
į:
Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis
.
2017 spalio 05 d., 08:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 746-748 eilutės iš
Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms).
į:
Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms).

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe
.
2017 spalio 05 d., 08:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 744-746 eilutės iš
Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas.
į:
Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas.

Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms)
.
2017 spalio 04 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 742-744 eilutės iš
Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.
į:
Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.

Padalinimus papildo papildinys aštuonerybėje. Kaip jį suprasti? Ketverybė apibrėžia papildomą poslinkį; penkerybė papildomą narį (sąvokai); šešerybė papildomą, trejopai apibendrintą ryšį tarp narių; ir septynerybė apibendrintą narį, dviprasmišką - tiek padalinime, tiek jo papildyme, kuris užtat dalomas, skaidomas
.
2017 spalio 01 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 742 eilutė iš:
Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybe sieja su meile.
į:
Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.
2017 spalio 01 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 740-742 eilutės iš
Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).
į:
Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).

Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybe sieja su meile
.
2017 rugsėjo 30 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 736 eilutė:
2017 rugsėjo 30 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 741 eilutė:
Our mind shifts from same (time) to different (space). But also from free will (space - we set the boundary between our self and our world) and fate (time).
2017 rugsėjo 30 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 736-739 eilutės iš
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu.


Expected cause and effect - desired cause and effect
.
į:
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.


Expected cause and effect - desired cause and effect.
2017 rugsėjo 30 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 725-726 eilutės:

Action = Unit of Acting = Knowledge minus knowledge
2017 rugsėjo 30 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 734-737 eilutės iš
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu.
į:
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu.


Expected cause and effect - desired cause and effect
.
2017 rugsėjo 30 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 734 eilutė iš:
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3.
į:
Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu.
2017 rugsėjo 30 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 732-734 eilutės iš
* In what sense is time sequential and space hierarchical?
į:
* In what sense is time sequential and space hierarchical?

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3.
2017 rugsėjo 30 d., 03:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 712-732 eilutės iš
Demonstration of contradiction defines a boundary between states - a switch in claims.
į:
Demonstration of contradiction defines a boundary between states - a switch in claims.

[+Extra+]

Coordination of individual constructive times and spaces - we construct our own time - then start to construct for the world - then need to coordinate with other individuals likewise about our understanding of the world - and our particular culture mediates that.

Macroscopic view - time: single past - many possible futures. Microscopic view - time flows in the opposite direction: multiple possibilities - multiple pasts - single future. Quantum lens that relates these two worlds. Single macroscopic world - multitude of microscopic worlds.

Planck constant - information and action. Information - space, action - time.

Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome.

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

Questions
* How is the gap relevant in visualizations?
* How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
* What is the relationship between the four representations of the nullsome (not knowing X) and the four wishes (wishing for X)?
* How are differently structured concepts (events, hierarchy, network) interchanged and interrelated?
* Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
* In what sense is time sequential and space hierarchical?
2017 rugsėjo 29 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 710-712 eilutės iš
Šešerybės atvaizdai - jausmais ir protu - kaip tie siejasi su abejonėmis/dvejonėmis ir lūkesčiais/jauduliais ?
į:
Šešerybės atvaizdai - jausmais ir protu - kaip tie siejasi su abejonėmis/dvejonėmis ir lūkesčiais/jauduliais ?

Demonstration of contradiction defines a boundary between states - a switch in claims.
2017 rugsėjo 28 d., 20:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 708-710 eilutės iš
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai. Ir jie valdo valingumu.
į:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai. Ir jie valdo valingumu.

Šešerybės atvaizdai - jausmais ir protu - kaip tie siejasi su abejonėmis/dvejonėmis ir lūkesčiais/jauduliais ?
2017 rugsėjo 28 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 708 eilutė iš:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai.
į:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai. Ir jie valdo valingumu.
2017 rugsėjo 28 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 708 eilutė iš:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti.
į:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti. Anot Platono, bronziniai žmonės trokšta bet neskiria gėrio ir blogio - tai turi skirti išminčiai.
2017 rugsėjo 28 d., 17:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 708 eilutė iš:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu.
į:
Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu. Ir bronzinių žmonių dorybė yra susilaikyti, kad jų troškimą būtų galima sudrausti.
2017 rugsėjo 28 d., 17:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 706-708 eilutės iš
Išorinis požiūris, teisingumas moko kiekvienam užsiimti savo veikla. O teisingumą įsisaviname paklusnumu, kuriuo klausomės tų, kurių reikėtų klausytis.
į:
Išorinis požiūris, teisingumas moko kiekvienam užsiimti savo veikla. O teisingumą įsisaviname paklusnumu, kuriuo klausomės tų, kurių reikėtų klausytis.

Bronzinių žmonių troškimas pagrįstas žinojimu, o kitų pagrįstas nežinojimu
.
2017 rugsėjo 28 d., 17:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 704-706 eilutės iš
Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.
į:
Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Išorinis požiūris, teisingumas moko kiekvienam užsiimti savo veikla. O teisingumą įsisaviname paklusnumu, kuriuo klausomės tų, kurių reikėtų klausytis
.
2017 rugsėjo 28 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 704 eilutė iš:
Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu.
į:
Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.
2017 rugsėjo 28 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 702-704 eilutės iš
Conscious - what you don't know. Unconscious - what you know.
į:
Conscious - what you don't know. Unconscious - what you know.

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu
.
2017 rugsėjo 26 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 690 eilutė:
* straipsnis: How Could the Holocaust in Lithuania Be Meaningful to Me and Others?
2017 rugsėjo 26 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 697-701 eilutės iš
Raiška: Požiūris - seka, padalinimas - medis, nuoroda-įvardis? - tinklas. Sekos apsukimas. Medžio apvertimas, tinklo apvertimas.
į:
Raiška: Požiūris - seka, padalinimas - medis, nuoroda-įvardis? - tinklas. Sekos apsukimas. Medžio apvertimas, tinklo apvertimas.

Simbolis - atskirti turinį ir ženklą

Conscious - what you don't know. Unconscious - what you know
.
2017 rugsėjo 26 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 695-697 eilutės iš
Sąmonės gerumas: Dievas už manęs. Pasąmonės gerumas: gėrio sėkla manyje.
į:
Sąmonės gerumas: Dievas už manęs. Pasąmonės gerumas: gėrio sėkla manyje.

Raiška: Požiūris - seka, padalinimas - medis, nuoroda-įvardis? - tinklas. Sekos apsukimas. Medžio apvertimas, tinklo apvertimas
.
2017 rugsėjo 26 d., 11:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 693-695 eilutės iš
Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima.
į:
Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima.

Sąmonės gerumas: Dievas už manęs. Pasąmonės gerumas: gėrio sėkla manyje
.
2017 rugsėjo 24 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 691-693 eilutės iš
Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.
į:
Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.

Ketverybė - būti, veikti, mąstyti; penkerybė - vienis, visybė, daugis; šešerybė - daiktas, eiga, asmuo; septynerybė - būtina/nebūtina, tikra/netikra, galima/negalima
.
2017 rugsėjo 24 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 689-691 eilutės iš
* Vaidotas Reivytis.
į:
* Vaidotas Reivytis.

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.
2017 rugsėjo 24 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 683-689 eilutės iš
Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti.
į:
Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti.

Mintys iš pokalbio su Dovid Katz. Kas yra prasminga? Writing our own Bibles. Writing our own history.
* Moral report cards.
* Western myths.
* Our own history: First week rescuers: Lithuanians which helped Jews: every single flight survivor mentioned Lithuanians who saved them.
* Vaidotas Reivytis
.
2017 rugsėjo 22 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 681-683 eilutės iš
Tuo tarpu būtinas, tikras, galimas visada yra raminimo trejybė nes išsako priešingybes - besąlygiškumo ir sąlygiškumo - nusistatant, vykdant ar permąstant.
į:
Tuo tarpu būtinas, tikras, galimas visada yra raminimo trejybė nes išsako priešingybes - besąlygiškumo ir sąlygiškumo - nusistatant, vykdant ar permąstant.

Kaip ir kodėl skiria santvarkos riba - taip pat skiria koks ir ar. Yra dviprasmybė tarp kaip ir kodėl nes abu yra paaiškinimai to paties, tik kaip santvarkoje, o kodėl už santvarkos. Ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė išpuoselėja šią dviprasmybę. Reikia tą tiksliai išdėstyti
.
2017 rugsėjo 22 d., 21:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 675-681 eilutės iš
Matematikos įrodymo būdai susiję su išgyvenimų rūšimis, ir su abstrahavimu - su uždavinių kūrimu. Nes įrodymo būdai yra iš esmės visi tie patys, tik priklauso nuo to, kiek remiasi esama santvarka.
į:
Matematikos įrodymo būdai susiję su išgyvenimų rūšimis, ir su abstrahavimu - su uždavinių kūrimu. Nes įrodymo būdai yra iš esmės visi tie patys, tik priklauso nuo to, kiek remiasi esama santvarka.

Pagrindimas sieja "neraminimo trejybę", kuria įsijaučiame, ir "raminimo trejybe", kuria atsitokėjame. Buvimas, veikimas, mąstymas visada yra neraminimo trejybė nes išsako trejybės rato veržimąsi pirmyn:
* Buvimas yra būsena-poslinkis, kuria kaupiasi nusistatymas, kolei vykdom...
* Veikimas yra būsena-poslinkis, kuria kaupiasi vykdymas, kolei permąstom...
* Mąstymas yra būsena-poslinkis, kuria kaupias permąstymas, kolei nusistatom...
Tuo tarpu būtinas, tikras, galimas visada yra raminimo trejybė nes išsako priešingybes - besąlygiškumo ir sąlygiškumo - nusistatant, vykdant ar permąstant
.
2017 rugsėjo 22 d., 20:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 673-675 eilutės iš
Ramybės pavadinimai turi jausminį atspalvį, tai ramybės atspalviai. O kaip su meile, kaip ją įvairiai išreiškia mūsų kertinės vertybės?
į:
Ramybės pavadinimai turi jausminį atspalvį, tai ramybės atspalviai. O kaip su meile, kaip ją įvairiai išreiškia mūsų kertinės vertybės?

Matematikos įrodymo būdai susiję su išgyvenimų rūšimis, ir su abstrahavimu - su uždavinių kūrimu. Nes įrodymo būdai yra iš esmės visi tie patys, tik priklauso nuo to, kiek remiasi esama santvarka.
2017 rugsėjo 22 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 671-673 eilutės iš
Kūno poreikiais esame įsitraukę ir įsikabinę į atsakymą, o dvasios poreikiais esame atsipalaidavę ir renkamės teiginį ar neiginį.
į:
Kūno poreikiais esame įsitraukę ir įsikabinę į atsakymą, o dvasios poreikiais esame atsipalaidavę ir renkamės teiginį ar neiginį.

Ramybės pavadinimai turi jausminį atspalvį, tai ramybės atspalviai. O kaip su meile, kaip ją įvairiai išreiškia mūsų kertinės vertybės?
2017 rugsėjo 22 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 667-671 eilutės iš
Lygmenų poros suvokiamos dvejopai: atsakymais (4+2) ir klausimais (3+3). Atsakymai susidaro iš keturių klodų ir dviejų laisvėjimų. Klausimai pasirenkami iš trejybės (teigimo) arba jos papildinio (neigimo). Tad iš aplinkybių susidaro trejybių poros. O yra ir atitinkamai papildanti pora, kaip kad abejonę papildo dvejonę, jas apibrėžia skirtingos lygmenų poros. Trejybės lygmenų poros nusako rūpestį ir atsakymą.
į:
Lygmenų poros suvokiamos dvejopai: atsakymais (4+2) ir klausimais (3+3). Atsakymai susidaro iš keturių klodų ir dviejų laisvėjimų. Klausimai pasirenkami iš trejybės (teigimo) arba jos papildinio (neigimo). Tad iš aplinkybių susidaro trejybių poros. O yra ir atitinkamai papildanti pora, kaip kad abejonę papildo dvejonę, jas apibrėžia skirtingos lygmenų poros. Trejybės lygmenų poros nusako rūpestį ir atsakymą.

Klausimais atsiplėšiame. Iš pradžių tai neramina, nes būname įsikabinę, tarkim, į virpantį pasaulį, tad iš pat pradžių tarsi virpėjimas didėja. Tačiau atsiplėšus atsirandame ramybėje.

Kūno poreikiais esame įsitraukę ir įsikabinę į atsakymą, o dvasios poreikiais esame atsipalaidavę ir renkamės teiginį ar neiginį
.
2017 rugsėjo 22 d., 19:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 665-667 eilutės iš
Dorovės ryšys su jausmais. Atitoldami nuo savęs - randam ramybę - įsiklausome. Atsisakome savęs, vadovaujamės protu. Betgi kaltę išgyvename vidiniu požiūriu, ne išoriniu požiūriu. Ir vidiniu požiūriu įsisaviname išorinį požiūrį. Tad kaip suprasti?
į:
Dorovės ryšys su jausmais. Atitoldami nuo savęs - randam ramybę - įsiklausome. Atsisakome savęs, vadovaujamės protu. Betgi kaltę išgyvename vidiniu požiūriu, ne išoriniu požiūriu. Ir vidiniu požiūriu įsisaviname išorinį požiūrį. Tad kaip suprasti?

Lygmenų poros suvokiamos dvejopai: atsakymais (4+2) ir klausimais (3+3). Atsakymai susidaro iš keturių klodų ir dviejų laisvėjimų. Klausimai pasirenkami iš trejybės (teigimo) arba jos papildinio (neigimo). Tad iš aplinkybių susidaro trejybių poros. O yra ir atitinkamai papildanti pora, kaip kad abejonę papildo dvejonę, jas apibrėžia skirtingos lygmenų poros. Trejybės lygmenų poros nusako rūpestį ir atsakymą.
2017 rugsėjo 19 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 664-665 eilutės:

Dorovės ryšys su jausmais. Atitoldami nuo savęs - randam ramybę - įsiklausome. Atsisakome savęs, vadovaujamės protu. Betgi kaltę išgyvename vidiniu požiūriu, ne išoriniu požiūriu. Ir vidiniu požiūriu įsisaviname išorinį požiūrį. Tad kaip suprasti?
2017 rugsėjo 19 d., 21:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 663-672 eilutės:


Eugenijus

grozis meile

kodel kazkas neleidzia skelbti esminius dalykus?

2017 rugsėjo 19 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 668 eilutė iš:
grozis
į:
grozis meile
2017 rugsėjo 18 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 663-673 eilutės iš
Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nurodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.
į:
Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nurodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.


Eugenijus

grozis

kodel kazkas neleidzia skelbti esminius dalykus?

2017 rugsėjo 17 d., 21:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 661-663 eilutės iš
Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi.
į:
Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi.

Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nurodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out
.
2017 rugsėjo 17 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 657-661 eilutės iš
Joint intentionality. Understanding others as intentional beings.
į:
Joint intentionality. Understanding others as intentional beings.

Elizabeth Traugott linguist. Shared constructs.

Trejybės padalinimas į dvi dalis - būtina nebūtina ir t.t. - ir taip atsiranda priešingybės - 4, 5, 6, 7 skaidomi
.
2017 rugsėjo 17 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 655-657 eilutės iš
https://www.amazon.com/Natural-History-Human-Morality/dp/0674088646
į:
https://www.amazon.com/Natural-History-Human-Morality/dp/0674088646

Joint intentionality. Understanding others as intentional beings.
2017 rugsėjo 15 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 653-655 eilutės iš
humor - discrepancy between our private mental model and our public mental model - and other mental models
į:
humor - discrepancy between our private mental model and our public mental model - and other mental models

https://www.amazon.com/Natural-History-Human-Morality/dp/0674088646
2017 rugsėjo 15 d., 09:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 651-653 eilutės iš
triangles interacting - people read in behavior very easily - what kind of behavior do they imagine and what triggers it?
į:
triangles interacting - people read in behavior very easily - what kind of behavior do they imagine and what triggers it?

humor - discrepancy between our private mental model and our public mental model - and other mental models
2017 rugsėjo 15 d., 09:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 649-651 eilutės iš
context models - models of objective reality - but van Dijk looks instead at subjective mental models
į:
context models - models of objective reality - but van Dijk looks instead at subjective mental models

triangles interacting - people read in behavior very easily - what kind of behavior do they imagine and what triggers it?
2017 rugsėjo 15 d., 09:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 647-649 eilutės iš
situations: place, time, knowledge, experience, expectations, feelings, roles, participants..
į:
situations: place, time, knowledge, experience, expectations, feelings, roles, participants..

context models - models of objective reality - but van Dijk looks instead at subjective mental models
2017 rugsėjo 15 d., 09:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 645-647 eilutės iš
Teun van Dijk - mental models - Johnson Laird 1983
į:
Teun van Dijk - mental models - Johnson Laird 1983

situations: place, time, knowledge, experience, expectations, feelings, roles, participants..
2017 rugsėjo 15 d., 09:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 643-645 eilutės iš
* Uncertainty avoidance (self-fulfillment)
į:
* Uncertainty avoidance (self-fulfillment)

Teun van Dijk - mental models - Johnson Laird 1983
2017 rugsėjo 15 d., 09:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 635-643 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall situations, mono-chronic and poly-chronic time.
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall situations, mono-chronic and poly-chronic time.

Hofstede
* Power distribution, power distance - roles or not (survival)
* Long term or short term orientation (security)
* Relationships (social)
* Indulgence vs. restraint, are people fundamentally good or bad (self-esteem)
* Competitive attitudes - gender roles (freedom)
* Uncertainty avoidance (self-fulfillment)
2017 rugsėjo 15 d., 09:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 635 eilutė iš:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall situations, mono-chronic and poly-chronic time.
2017 rugsėjo 15 d., 09:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 633-635 eilutės iš
Matematikos įrodymo būdai: ketverybę sudaro išorinis (indukcija) ir vidinis (konstravimas) tvarkymas (už sistemos ir sistemoje) kurie išsako išėjimo už savęs pakopas. Tad morfizmas ir substitucija būtų didėjantis (už sistemos) ir mažėjantis laisvumas (sistemoje).
į:
Matematikos įrodymo būdai: ketverybę sudaro išorinis (indukcija) ir vidinis (konstravimas) tvarkymas (už sistemos ir sistemoje) kurie išsako išėjimo už savęs pakopas. Tad morfizmas ir substitucija būtų didėjantis (už sistemos) ir mažėjantis laisvumas (sistemoje).

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
2017 rugsėjo 14 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 631-633 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory sieti su poreikių tenkinimais
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory sieti su poreikių tenkinimais

Matematikos įrodymo būdai: ketverybę sudaro išorinis (indukcija) ir vidinis (konstravimas) tvarkymas (už sistemos ir sistemoje) kurie išsako išėjimo už savęs pakopas. Tad morfizmas ir substitucija būtų didėjantis (už sistemos) ir mažėjantis laisvumas (sistemoje).
2017 rugsėjo 14 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 630-631 eilutės:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory sieti su poreikių tenkinimais
2017 rugsėjo 14 d., 11:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 627-629 eilutės iš
Chris Sinha - cognitive semantics
į:
Chris Sinha - cognitive semantics

Judee Burgoon - emotional response and expectations
2017 rugsėjo 14 d., 11:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 625-627 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Tomasello
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Tomasello

Chris Sinha - cognitive semantics
2017 rugsėjo 14 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 623-625 eilutės iš
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality.
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality.

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Tomasello
2017 rugsėjo 14 d., 11:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 623 eilutė iš:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored.
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored. Divergence of Me and We - morality.
2017 rugsėjo 14 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 623 eilutė iš:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation. Language allows concentration on experience that would otherwise be ignored.
2017 rugsėjo 14 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 623 eilutė iš:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons.
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons. Cognitive revolution in child development: 1) joint-attentional frame 2) understanding communicative intentions 3) role-reversal imitation
2017 rugsėjo 14 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 623 eilutė iš:
Origins of language - joint intentionality
į:
Origins of language - joint intentionality. Shared intentions: me + you = unit "We". Supported by mirror neurons.
2017 rugsėjo 14 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 621-623 eilutės iš
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_semantic_metalanguage
į:
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_semantic_metalanguage

Origins of language - joint intentionality
2017 rugsėjo 14 d., 11:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 619-621 eilutės iš
Matematikos įrodymų būdai: sistema: trejybė; už sistemos - netrejybė (būtinumas ir tt. ?). Sieja dvi visumas (morfizmas), arba vieną su kitu išoriniu išplėtimu (indukciją) ir vieną su kitu vidiniu suskaidymu (algoritmo konstravimą arba konstravimą).
į:
Matematikos įrodymų būdai: sistema: trejybė; už sistemos - netrejybė (būtinumas ir tt. ?). Sieja dvi visumas (morfizmas), arba vieną su kitu išoriniu išplėtimu (indukciją) ir vieną su kitu vidiniu suskaidymu (algoritmo konstravimą arba konstravimą).

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_semantic_metalanguage
2017 rugsėjo 13 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 617-619 eilutės iš
Epicureus - tikrasis malonumas yra ramybė.
į:
Epicureus - tikrasis malonumas yra ramybė.

Matematikos įrodymų būdai: sistema: trejybė; už sistemos - netrejybė (būtinumas ir tt. ?). Sieja dvi visumas (morfizmas), arba vieną su kitu išoriniu išplėtimu (indukciją) ir vieną su kitu vidiniu suskaidymu (algoritmo konstravimą arba konstravimą)
.
2017 rugsėjo 13 d., 06:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 610-617 eilutės:

permąstyti, ką turiu mintyje "lūkesčiais" - ar iš tikrųjų liūdesys priklauso nuo to ko nesitikime - betgi būtent pasąmonė nesitiki - šitą reikia pabrėžti. Tai tampa įrankiu tirti pasąmonę. Savastis: pasąmonės lūkesčiai. Pasaulis: sąmonės lūkesčiai.

Humoras - priešnuodis rimtumui.

Christopher Hoerl apie palengvėjimą.

Epicureus - tikrasis malonumas yra ramybė.
2017 rugsėjo 11 d., 18:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 609-611 eilutės:


https://www.forbes.com/sites/quora/2017/09/09/i-worked-with-elon-musk-and-learned-that-intelligence-is-not-the-key-to-success/#8934d9f6fd2d
2017 rugsėjo 11 d., 18:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 610-612 eilutės:


https://www.forbes.com/sites/quora/2017/09/09/i-worked-with-elon-musk-and-learned-that-intelligence-is-not-the-key-to-success/#8934d9f6fd2d
2017 rugsėjo 11 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 609 eilutė iš:
kaip elgiamės - iš esamos veiklos išvesti sandarą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą
į:
kaip elgiamės - sandara nukreipia veiklą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą ir iššaukti naują sandarą
2017 rugsėjo 11 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 608-609 eilutės:

kaip elgiamės - iš esamos veiklos išvesti sandarą - atsitokėti - paskui įsijausti į naują veiklą
2017 rugsėjo 10 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 607-608 eilutės iš
Gamestorming palyginti su mano kalba Lubline - palyginti "implicit" ir "explicit":
http://www.gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/02/gamestormingcheatsheet.jpg
į:
Gamestorming palyginti su mano kalba Lubline - palyginti "implicit" ir "explicit" - mano [[http://www.gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/02/gamestormingcheatsheet.jpg | Gamestorming cheat sheet]].
2017 rugsėjo 10 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 605-608 eilutės iš
Robert Cummins - The World in the Mind.
į:
Robert Cummins - The World in the Mind.

Gamestorming palyginti su mano kalba Lubline - palyginti "implicit" ir "explicit":
http://www.gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/02/gamestormingcheatsheet.jpg
2017 rugsėjo 09 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 603-605 eilutės iš
These convert spatal boundary into time.
į:
These convert spatal boundary into time.

Robert Cummins - The World in the Mind
.
2017 rugsėjo 09 d., 09:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 601-603 eilutės iš
Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible. (As in sixsome.) Whereas one, all, many and object, process, subject may refer to the poslinkiai (unconditionally and conditionally).
į:
Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible. (As in sixsome.) Whereas one, all, many and object, process, subject may refer to the poslinkiai (unconditionally and conditionally).

These convert spatal boundary into time
.
2017 rugsėjo 09 d., 07:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 601 eilutė iš:
Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible.
į:
Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible. (As in sixsome.) Whereas one, all, many and object, process, subject may refer to the poslinkiai (unconditionally and conditionally).
2017 rugsėjo 09 d., 07:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 599-601 eilutės iš
Christ and the Eternal Tao
į:
Christ and the Eternal Tao

Taking a stand, following through, reflecting - unconditionally = being, doing thinking - and conditionally = necessary, actual, possible.
2017 rugsėjo 08 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 593-599 eilutės iš
Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
į:
Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.

A Cultural History of Humor

Peter Unger

Christ and the Eternal Tao
2017 rugsėjo 06 d., 16:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-9 eilutės:
* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave
Ištrintos 18-19 eilutės:
Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.
Pakeistos 111-119 eilutės iš
'''Penkerybė: Laikas ir erdvė'''

* Abi penkerybės kryptys yra susietos dabartyje/riboje ir tame požiūryje nustatomas parametras nusakantis santykį tarp šių dviejų krypčių, tarp dėmesio modeliui ir tikrovei.
* Laikas gydo žaizdas. Laikas keičia artimumą ir tolimumą - erdvės sąvokas.
* Entropija: Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.
* Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?
* Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?
į:
Pakeistos 156-173 eilutės iš
'''Tiesa'''

pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).

Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės

Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.

Bridging formal and informal theories.

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.

Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.
į:
Ištrintos 308-318 eilutės:
'''Smegenų mokslas'''

Peržiūrėti: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture

Pamąstyti, kaip vystosi smegenų išteklių tvarkymas, jų taupymas ir našesnis panaudojimas:
* Susitelkimas (dėmėsio)
* Numatymas (reliatyvumas)
* Žemėlapiai

Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje.
Ištrintos 379-384 eilutės:
Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.
Ištrintos 386-388 eilutės:
Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.
Ištrintos 392-407 eilutės:

'''Scalar consequentialism'''

Kaip žaidžiu šachmatus: numatau siekį - ir tada mąstau, kaip aiškiausiu, saugiausiu būdu užtikrinti jį.

Šachmatai - scalar consequentialism - problema:
* nevertina kai kurių pavojų - nemąsto ilgalaikiais planais
* persistengia, nesirenka saugių pergalių, žaidžia per aštriai - doesn't draw the line - and if it did draw the line - would miss moves that flirted with the line
O žmogus planuoja, sumano, įžvelgia ir įgyvendina planus, keičia planus.

Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.
Ištrintos 442-445 eilutės:
Širdies tiesa nepatenkinta kai tikimės to, ko netrokštame.

Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?
Ištrintos 444-447 eilutės:
Šešerybė įpina dorovę į mūsų veiklas ir veiksmus, į mūsų trejybės ratą.

Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.
Ištrintos 446-447 eilutės:
Dėmesio modelis yra pagrindas iš kurio (gyvūnijos raidoje) išauga aštuonerybė, padalinimai ir t.t.
Pakeistos 453-458 eilutės iš
Dorovinis mąstymas yra žiūrėjimas pirmyn (kaip galėtumėme elgtis) ir atgal (kaip elgiamės). O tai vyksta dabartyje - abi kryptis deriname. Užtat laikas ir erdvė (penkerybė) yra pagrindas dorovei (šešerybei).

* Technologija - standartai - mus skiria
* Menas - išimtys - mus jungia
* Dorovė - galimybė rūpintis išimtimis. O kaip su dorovės bendrais dėsniais? Asmuo ir asmenybė? Mylėk artimą kaip save patį?
į:
Pakeistos 456-491 eilutės iš
Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.

Derėjimas yra idealistinis - jeigu nusakysime kodėl, kaip ir kas dera, tai būtinai tą padarysime. Tai kaip suderinti tai su ketverybe?

Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.

cortex is for anticipation creating a world of images a simulation of the worlf for predictions all parts of nervous system go to cortex

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Might_makes_right | "might makes right"]] - Dievo galia, mūsų galios ribos, apibrėžia mūsų teises ir įsipareigojimus.

Laisvė, kaip siekis, yra laisvė nuo savęs.

'''Dorovė'''

Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jos būtinos).

Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės, bene remiasi skirtingais ketverybės atvaizdais: etika pažinovo, o logika pažintojo.

Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.

Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo. O jeigu nesibaigia?

Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį. Taip pat šį skaidymą reikėtų lyginti su gyvenimo lygtimi.

Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

Įrodymas, tai tiesos pagrindimas. Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.

Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis. Vaisingąja prielaida, pagrindinis, pirminis, pirmykštis modelis yra dėmesio modelis.


Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?


į:
Ištrintos 458-468 eilutės:
Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.

Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.

Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.
Pakeistos 469-483 eilutės iš
Consider the normativity of truth itself. It arises from truth's definition as a negation, a negation of whether, that X cannot be hidden. Also, there is a normativity to respect a toy model, to keep track of what is true and what is false, in the case where we have truths about nothing.

Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does
- a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.Gibson 1979 affordances - animal and environment.Distinguish between introspection (=awareness of attention = +2
) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective".

Ar medžiai ar buteliai pripažįsta laiką - akimirką - ar save suvokia nesiribojant akimirka - tad kartu su kitais medžiais - savo sėklomis ir t.t. - su savo šaknų dirvožemiu?
į:
* Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.
* Gibson 1979 affordances
- animal and environment.
* Įvardijimas. Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.
* Affordances. (my language theory)
Ištrintos 476-493 eilutės:

Įvardijimas. Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.


Intention important for morality, distinguishes actions.

Affordances. (my language theory)

Introspection +2 = awareness.

Normativity built into "not" - negation that define the representation of the nullsome.

Degree of belief in X => the tendency to act on X.

Shift from self to concept. Truth. God->I->You->Other.

Ištrintos 484-489 eilutės:
Pridėtos 497-518 eilutės:
'''Dievo šokis'''

Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.

Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.

Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.

Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?

Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.
Pakeistos 521-528 eilutės iš
Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl?

Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida
.

equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.

Morality is a metaphysical attitude. Immoral attitude - to suppose that we are all different people. Moral attitude - we are one person in different conditions. Moral challenge - how to deal with multiplicity of wills. So empathy is a tool that can help but not necessarily and perhaps not essentially.
į:
* Intention important for morality, distinguishes actions.
* Normativity built into "not" - negation that define the representation of the nullsome.
* Degree of belief in X => the tendency to act on X
.

Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?
Ištrintos 567-572 eilutės:
emotion words

https://www.pinterest.com/explore/emotion-words/

https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:
Pakeistos 580-583 eilutės iš
'''Penkerybė'''

Decisions must be made in the present.
į:
Pakeistos 584-593 eilutės iš
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]]. Neural correlate of consciousness = neural correlate of what?

Dan Dennett. Consciousness explained 1991. Framing.

Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).

'''Smegenų mokslas'''

Evolution of human cognition - Terrace Deacon.
į:
Pakeistos 589-591 eilutės iš
'''Tiesa'''

How do truth claims arise?
į:
Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.

'''Žinojimo rūmai'''

Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
2017 rugsėjo 06 d., 16:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 413-431 eilutės:
--------------


'''Dorovė'''

Tėtė: reikia pateisinti gyvenimą, nusiteikti kažką kiekvieną dieną padaryti kas būtų bendrai gera.

Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.

'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.

'''Holokaustas Lietuvoje'''

[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]

----------------
Pakeistos 573-575 eilutės iš
Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl?
į:
Pakeistos 580-581 eilutės iš
Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).
į:
Pakeistos 588-599 eilutės iš
Pleased - having found the source of pleasure

Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas Uztat sveiikas judesys turi buti susijes su atjauta. Palyginti su permainom. Euforija yra oerejimas is laimes i linksmuma. Palyginti su kaip kas pasidaro.

Skausmas ir malonumas (ir kiti jausmai ir nuotaikos?) susiję su dėmesiu.

Moral law is law which one imposes on one's self.

Laisvas nuo jausmų.

į:
Ištrintos 590-599 eilutės:
Trys dorovės klausimai pagrįsti susiskaldymu (dviprasmybe). Kaip mums prisiversti? Atskyrimas sąmonės ir pasąmonės. Tai pagrindas septynerybės gėrio ir blogio atskyrimo.

Kalba esam atviri kitam.

Ar veikiame - veikiame ir dera mums veikti.

Bandom šią esmę išsakyti turi klausimas, kad galėtumėme būti už savęs, atsisakyti savęs.

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.
Pakeistos 619-620 eilutės iš
Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.
į:
Pridėtos 662-663 eilutės:
Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl?
Pridėtos 674-675 eilutės:
Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.
Pakeistos 704-708 eilutės iš
į:
[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas

[[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]
Pridėtos 738-739 eilutės:

Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).
2017 rugsėjo 06 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 286-287 eilutės:
Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.
Ištrintos 582-584 eilutės:

Apibrėžti "gebėjimus" ir kaip matematinis mąstymas suveda skirtingus gebėjimus suvokti kelis, keliolika, keliasdešimts, tūkstančius ir t.t. daiktų
Ištrintos 586-587 eilutės:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros. Nors viskas irgi neturi vidinės sandaros. Užtat viskam semantika ir sintaksė yra atitinkamai visiškai paprasta.
Pakeistos 589-590 eilutės iš
Kodėl yra tiek daug būdų įrodyti Pitagoro teoremą?
į:
Pakeistos 756-762 eilutės iš
'''Matematika'''

Trikampis - išauga požiūrių skaičius apibudinant: affine-taškai-0, projective-tiesės-1, conformal-kampai-2, symplectic-plotai-3.

The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination.

6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję
į:
2017 rugsėjo 06 d., 16:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 505-567 eilutės iš
http://www.sdu.dk/en/CHI

Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.

Points of: Reference Event Speech - trejybė?

Base, focus, event, v-point (specious present)

perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.

Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)

mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"

Zipfian frequency

Mind the Gap! Divjak 2015.

Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)

Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.

Grammar tells what is not important; focus shows what is important. What can be focalized? Grammar cannot be focalized.

Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc.

grammatical - discursively secondary; dependent on other items

1) Prioritaization account - capacity limitations

2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items.

Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones.

Magic number 4.

Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.

REF model.

Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).

Charles Foster. Being a beast.

Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t.

[[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet

Prapuolenis užaugo Kybartuose, jo tėvas buvo burmistras
http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Railos, Naujokaičio, Naručio ir tt. kritika ir jos atmetimas
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai

K.Strikaitis. Naujienos, 1967.IX.8, Nr.210, apie TDA būrio perėjimą į Lietuvą. Jį cituoja Narutis (ps.282).

Anatol Lieven apie lietuvių ir žydų santykius
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo (Akiračiai, 1994.II, ps.15)
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252
į:
* http://www.sdu.dk/en/CHI
* Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.
* Points of: Reference Event Speech - trejybė?
* Base, focus, event, v-point (specious present)
* perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.
* Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)
* mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"
* Zipfian frequency
* Mind the Gap! Divjak 2015.
* Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)
* Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.
* Grammar tells what is not important; focus shows what is important. What can be focalized? Grammar cannot be focalized.
* Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc.
* grammatical - discursively secondary; dependent on other items
* 1) Prioritaization account - capacity limitations
* 2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items.
* Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones.
* Magic number 4.
* Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.
* REF model.
* Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).
* Charles Foster. Being a beast.
* Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t.
* [[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet
Pridėtos 733-748 eilutės:

Prapuolenis užaugo Kybartuose, jo tėvas buvo burmistras
http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Railos, Naujokaičio, Naručio ir tt. kritika ir jos atmetimas
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai

K.Strikaitis. Naujienos, 1967.IX.8, Nr.210, apie TDA būrio perėjimą į Lietuvą. Jį cituoja Narutis (ps.282).

Anatol Lieven apie lietuvių ir žydų santykius
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo (Akiračiai, 1994.II, ps.15)
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252
2017 rugsėjo 06 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-93 eilutės iš
'''Lūkesčiai ir jauduliai'''

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.

'''Ramybė'''

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.
į:
Pakeistos 639-644 eilutės iš
emotion words

https://www.pinterest.com/explore/emotion-words/

https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:
į:
Pakeistos 662-670 eilutės iš
Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds

Jautrumas aukoms
* būtent kas įvyko, koks nusižengimas
* jautrumas prarastoms aukoms - kas jie buvo, kokie buvo panašūs žmonės
* suvokti, kodėl tai įvyko, aplinkybes
* galimybės gydyti žaizdas - semotika
kad nebūtų skandalinga ir nebūtų miglota
į:
Pakeistos 688-689 eilutės iš
A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p
į:
Pakeistos 719-720 eilutės iš
Dan Dennett. Consciousness explained 1991. Framing.
į:
Pridėtos 758-768 eilutės:
'''Greimas'''

Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds

Jautrumas aukoms
* būtent kas įvyko, koks nusižengimas
* jautrumas prarastoms aukoms - kas jie buvo, kokie buvo panašūs žmonės
* suvokti, kodėl tai įvyko, aplinkybes
* galimybės gydyti žaizdas - semotika
kad nebūtų skandalinga ir nebūtų miglota
Pridėtos 773-778 eilutės:
emotion words

https://www.pinterest.com/explore/emotion-words/

https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:
Pridėtos 793-796 eilutės:
'''Pasiklydęs vaikas'''

A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p
Pridėtos 804-805 eilutės:

Dan Dennett. Consciousness explained 1991. Framing.
2017 rugsėjo 06 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 648-649 eilutės:
Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)
Pakeistos 735-738 eilutės iš
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]]. Neural correlate of consciousness = neural correlate of what?
į:
Pakeistos 741-750 eilutės iš
Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida.

equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.

Morality is a metaphysical attitude. Immoral attitude - to suppose that we are all different people. Moral attitude - we are one person in different conditions. Moral challenge - how to deal with multiplicity of wills. So empathy is a tool that can help but not necessarily and perhaps not essentially.

How do truth claims arise?

Minimizing anxiety as minimizing immoral suspense - minimizing expecting what you don't wish for.
į:
Pakeistos 744-754 eilutės iš
There is one kind of (third-person) blame that is just ascription of fault. But there is another kind of (second-person) blame that is normative: what people should expect, and thus, should feel. And communicating this to a second person (You) obliges them to accept the communication (to certify the receipt), in which case, they must imagine the expectation and, accordingly and involuntarily, feel the associated feeling - and for the sake of communication - show that feeling.

So I'm thinking this is about "our expectations about our selves (who we are - our behavior, identity, etc.)". This compares who we are (behavior) and our expectations of who we should be (morality). And this leads to the following emotions:

* shame: if we are not what we should be (from an external point of view)
* guilt: if we are not what we should be (from an internal point of view)
* pride: if we are what we should be (from an external point of view)
* reassurance: if we are what we should be (from an internal point of view)

So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace. Note that expectations should be internal (guilt, reassurance) and not external (shame, pride).
į:
Pakeistos 761-762 eilutės iš
Decisions must be made in the present.
į:
Ištrintos 766-768 eilutės:
Terrace Deacon.
Pakeistos 773-777 eilutės iš
Jennifer Cooper-Smith about energy.
į:
Pridėtos 790-801 eilutės:
'''Dorovė'''

Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida.

equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.

Morality is a metaphysical attitude. Immoral attitude - to suppose that we are all different people. Moral attitude - we are one person in different conditions. Moral challenge - how to deal with multiplicity of wills. So empathy is a tool that can help but not necessarily and perhaps not essentially.

'''Fizika'''

Jennifer Cooper-Smith about energy.
Pridėtos 810-811 eilutės:
Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)
Pridėtos 820-831 eilutės:
'''Penkerybė'''

Decisions must be made in the present.

'''Sąmoningumas''

http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]]. Neural correlate of consciousness = neural correlate of what?

'''Smegenų mokslas'''

Evolution of human cognition - Terrace Deacon.
Pakeistos 834-838 eilutės iš
Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies. Palyginti su Cheng "How to Bake Pi".
į:
Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies. Palyginti su Cheng "How to Bake Pi".

'''Tiesa'''

How do truth claims arise?
2017 rugsėjo 06 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 790-791 eilutės iš
Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.
į:
Ištrintos 793-794 eilutės:
John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.
Pakeistos 796-804 eilutės iš
Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies.

Humor is when our boundary changes - the inside becomes outside - so that sadness becomes surprise. Seriousness is the opposite. Empathy is also the opposite. So humor is problematic. Consider moral and social emotions.

Proud to be just, loyal, dutiful - compare with reassured to be moderate, believing, caring.

6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję
į:

Pakeistos 802-807 eilutės iš
Warren Berger: "Glimmer" about painter Bruce Mau, Website and book: [[http://amorebeautifulquestion.com | A More Beautiful Question]].

'''Design'''

Science deals with discovery, and engineering with design. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.
į:
Pakeistos 807-811 eilutės iš
Adrianne Bejan - similar to Alexander. Evolution of design thinking.

Herbert Simon "Sciences of the Artificial"
* https://en
.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon
į:
'''Analytic philosophy'''

John Perry - indexicality
. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

'''Design'''

Science deals with discovery, and engineering with design
. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.

'''Dievo sapnas'''

'''Holokaustas'''
Pakeistos 821-828 eilutės iš
Juokavimas išvengia neapykantą.

'''Dievo sapnas'''

Dievo sapnas: Dievą paišyti iš kiniečių rašmenų, visų radikalų - o mažukas Dievulėlis, tai savastis - kvadratas su trimis langais - trejybe.

Tautiškumas: inclusion and exclusion - įtraukimas ir atsiribojimas
.
į:
'''Logika'''

Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.
Pakeistos 831-838 eilutės iš
'''Holokaustas'''

'''Logika'''


Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją
.

Logikoje:
Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).
į:
6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję

'''Šešerybė'''

Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies. Palyginti su Cheng "How to Bake Pi".
2017 rugsėjo 06 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 739-740 eilutės iš
The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination.
į:
Ištrintos 746-749 eilutės:
[[http://archiv.ifz-muenchen.de/rech.FAU?sid=8198CC1810&dm=1&auft=0 | Litauen in Munich archive]]

[[https://www.templeton.org/grants/grant-database | Templeton duomenų bazė]]
Pakeistos 794-797 eilutės iš
Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją.

Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).
į:
Pakeistos 807-810 eilutės iš
Miunchene yra
* Harrison vertimas Daumanto Partizanų
*
į:
Pakeistos 810-814 eilutės iš
Herbert Simon "Sciences of the Artificial"
* https
://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon

Warren Berger: "Glimmer" about painter Bruce Mau, "A More Beautiful
Question".
į:
Warren Berger: "Glimmer" about painter Bruce Mau, Website and book: [[http://amorebeautifulquestion.com | A More Beautiful Question]].

'''Design'''
Pridėtos 816-817 eilutės:
'''Alexander'''
Pridėtos 820-824 eilutės:
Herbert Simon "Sciences of the Artificial"
* https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon

'''Jausmai'''
Pakeistos 827-828 eilutės iš
Trikampis - išauga požiūrių skaičius apibudinant: affine-taškai-0, projective-tiesės-1, conformal-kampai-2, symplectic-plotai-3.
į:
'''Dievo sapnas'''
Pakeistos 831-846 eilutės iš
Tautiškumas: inclusion and exclusion - įtraukimas ir atsiribojimas.
į:
Tautiškumas: inclusion and exclusion - įtraukimas ir atsiribojimas.

'''Matematika'''

Trikampis - išauga požiūrių skaičius apibudinant: affine-taškai-0, projective-tiesės-1, conformal-kampai-2, symplectic-plotai-3.

The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination.

'''Holokaustas'''

'''Logika'''


Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją.

Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion)
.
2017 rugsėjo 06 d., 11:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 829-835 eilutės iš
Juokavimas išvengia neapykantą.
į:
Juokavimas išvengia neapykantą.

Trikampis - išauga požiūrių skaičius apibudinant: affine-taškai-0, projective-tiesės-1, conformal-kampai-2, symplectic-plotai-3.

Dievo sapnas: Dievą paišyti iš kiniečių rašmenų, visų radikalų - o mažukas Dievulėlis, tai savastis - kvadratas su trimis langais - trejybe.

Tautiškumas: inclusion and exclusion - įtraukimas ir atsiribojimas
.
2017 rugsėjo 05 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 829 eilutė:
Juokavimas išvengia neapykantą.
2017 rugsėjo 02 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 822-825 eilutės iš
*

Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability
.
į:
Warren Berger: "Glimmer" about painter Bruce Mau, "A More Beautiful Question".

Science deals with discovery, and engineering with design
. Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.

Adrianne Bejan - similar to Alexander. Evolution of design thinking.
2017 rugsėjo 02 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 821-825 eilutės:
* https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon
*

Engineers are opportunity actualizers, bring value into the world. Bringing about a more desirable future. Foster desirability.
2017 rugsėjo 02 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 818-821 eilutės iš
Jennifer Cooper-Smith about energy.
į:
Jennifer Cooper-Smith about energy.

Herbert Simon "Sciences of the Artificial"
2017 rugsėjo 02 d., 09:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 816-818 eilutės iš
*
į:
*

Jennifer Cooper-Smith about energy.
2017 rugpjūčio 28 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 812-816 eilutės iš
6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję
į:
6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję

Miunchene yra
* Harrison vertimas Daumanto Partizanų
*
2017 rugpjūčio 27 d., 00:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 810-812 eilutės iš
Proud to be just, loyal, dutiful - compare with reassured to be moderate, believing, caring.
į:
Proud to be just, loyal, dutiful - compare with reassured to be moderate, believing, caring.

6 matematikos irodymo budai skiriaisi nuo issiaiskinimo budu taciau kaip jie susiję
2017 rugpjūčio 26 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 772 eilutė iš:
Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.
į:
Įvardijimas. Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.
2017 rugpjūčio 26 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 770 eilutė iš:
So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace.
į:
So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace. Note that expectations should be internal (guilt, reassurance) and not external (shame, pride).
2017 rugpjūčio 26 d., 15:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 807-810 eilutės:

Humor is when our boundary changes - the inside becomes outside - so that sadness becomes surprise. Seriousness is the opposite. Empathy is also the opposite. So humor is problematic. Consider moral and social emotions.

Proud to be just, loyal, dutiful - compare with reassured to be moderate, believing, caring.
2017 rugpjūčio 26 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 802-806 eilutės iš
John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts.
į:
John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gettier_problem | Gettier problem]]

Compare belief, what we think and know. Belief is internalized thought - so we could be committed to take a stand - although the internalization can be unconscious or conscious. But internalization makes it hard to change - compare with four levels in entrenching beliefs - implicit to explicit - and levels of topologies
.
2017 rugpjūčio 26 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 800-802 eilutės iš
Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).
į:
Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).

John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts
.
2017 rugpjūčio 26 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 798-800 eilutės:
Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją.

Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).
2017 rugpjūčio 26 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 794-797 eilutės iš
Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.
į:
Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.

Terrace Deacon.
2017 rugpjūčio 26 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 792-794 eilutės iš
Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
į:
Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.

Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems
.
2017 rugpjūčio 25 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 788-792 eilutės iš
Decisions must be made in the present.
į:
Decisions must be made in the present.

Dan Dennett. Consciousness explained 1991. Framing.

Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
2017 rugpjūčio 25 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 774-788 eilutės iš
Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.
į:
Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.

Intention important for morality, distinguishes actions.

Affordances. (my language theory)

Introspection +2 = awareness.

Normativity built into "not" - negation that define the representation of the nullsome.

Degree of belief in X => the tendency to act on X.

Shift from self to concept. Truth. God->I->You->Other.

Decisions must be made in the present
.
2017 rugpjūčio 25 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 774 eilutė:
Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.
2017 rugpjūčio 25 d., 16:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 770-773 eilutės iš
So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace.
į:
So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace.

Dynamic epistemic. Imagination minimizes change - adaptation - as opposed to thinking of a closed system.
2017 rugpjūčio 25 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 759-770 eilutės iš
Experiences are of activities.
į:
Experiences are of activities.

There is one kind of (third-person) blame that is just ascription of fault. But there is another kind of (second-person) blame that is normative: what people should expect, and thus, should feel. And communicating this to a second person (You) obliges them to accept the communication (to certify the receipt), in which case, they must imagine the expectation and, accordingly and involuntarily, feel the associated feeling - and for the sake of communication - show that feeling.

So I'm thinking this is about "our expectations about our selves (who we are - our behavior, identity, etc.)". This compares who we are (behavior) and our expectations of who we should be (morality). And this leads to the following emotions:

* shame: if we are not what we should be (from an external point of view)
* guilt: if we are not what we should be (from an internal point of view)
* pride: if we are what we should be (from an external point of view)
* reassurance: if we are what we should be (from an internal point of view)

So these would be specific versions of surprise, sadness, excitement and happiness. I'm wondering what might be the related versions of fright, disgust, suspense and peace.
2017 rugpjūčio 25 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 757-759 eilutės iš
Minimizing anxiety as minimizing immoral suspense - minimizing expecting what you don't wish for.
į:
Minimizing anxiety as minimizing immoral suspense - minimizing expecting what you don't wish for.

Experiences are of activities
.
2017 rugpjūčio 25 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 756-757 eilutės:

Minimizing anxiety as minimizing immoral suspense - minimizing expecting what you don't wish for.
2017 rugpjūčio 25 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 755 eilutė:
How do truth claims arise?
2017 rugpjūčio 25 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 751-754 eilutės iš
equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.
į:
equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.

Morality is a metaphysical attitude. Immoral attitude - to suppose that we are all different people. Moral attitude - we are one person in different conditions. Moral challenge - how to deal with multiplicity of wills. So empathy is a tool that can help but not necessarily and perhaps not essentially.
2017 rugpjūčio 24 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 751 eilutė iš:
equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time.
į:
equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time. You can't change the rules of the game in both ways with the same priority, or can you? Over focus on freedom can keep us from moving on to self-fulfillment and degenerate back into equality.
2017 rugpjūčio 24 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 749-751 eilutės iš
[[https://www.templeton.org/grants/grant-database | Templeton duomenų bazė]]
į:
[[https://www.templeton.org/grants/grant-database | Templeton duomenų bazė]]

equality - need for self-esteem, - government can't pursue self-esteem and freedom at the same time.
2017 rugpjūčio 24 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 747-749 eilutės iš
[[http://archiv.ifz-muenchen.de/rech.FAU?sid=8198CC1810&dm=1&auft=0 | Litauen in Munich archive]]
į:
[[http://archiv.ifz-muenchen.de/rech.FAU?sid=8198CC1810&dm=1&auft=0 | Litauen in Munich archive]]

[[https://www.templeton.org/grants/grant-database | Templeton duomenų bazė
]]
2017 rugpjūčio 24 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 745-747 eilutės iš
Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida.
į:
Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida.

[[http://archiv.ifz-muenchen.de/rech.FAU?sid=8198CC1810&dm=1&auft=0 | Litauen in Munich archive]]
2017 rugpjūčio 24 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 741-743 eilutės iš
Distinguish between introspection (=awareness of attention) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective".

Ar medžiai ar buteliai pripažįsta laiką - akimirką - ar save suvokia nesiribojant akimirka - tad kartu su kitais medžiais - savo sėklomis ir t.t. - su savo šaknų dirvožemiu?
į:
Distinguish between introspection (=awareness of attention = +2) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective".

Ar medžiai ar buteliai pripažįsta laiką - akimirką - ar save suvokia nesiribojant akimirka - tad kartu su kitais medžiais - savo sėklomis ir t.t. - su savo šaknų dirvožemiu?

Dorovė: nesame savo introspekcija (awareness), esame jos rėmai. Tapatintis su savo introspekcija (su savo žibintu) yra dorovinė klaida.
2017 rugpjūčio 24 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 741-743 eilutės iš
Distinguish between introspection (=awareness of attention) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective".
į:
Distinguish between introspection (=awareness of attention) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective".

Ar medžiai ar buteliai pripažįsta laiką - akimirką - ar save suvokia nesiribojant akimirka - tad kartu su kitais medžiais - savo sėklomis ir t.t. - su savo šaknų dirvožemiu?
2017 rugpjūčio 24 d., 14:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 737 eilutė iš:
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]].
į:
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]]. Neural correlate of consciousness = neural correlate of what?
2017 rugpjūčio 24 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 739-741 eilutės iš
The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination.
į:
The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination.

Distinguish between introspection (=awareness of attention) and consciousness (as the framework for awareness - the ability to turn it on or off). Turning awareness of is to focus on the "whole" of the division, rather than the "perspective"
.
2017 rugpjūčio 24 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 737-739 eilutės iš
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]].
į:
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]].

The mind is augmented through the "symmetric group" which is the system that augments our imagination
.
2017 rugpjūčio 24 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 737 eilutė iš:
http://www.newdirectionsproject.com and Tim Crane
į:
http://www.newdirectionsproject.com and [[http://www.timcrane.com | Tim Crane]].
2017 rugpjūčio 24 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 735-737 eilutės iš
Gibson 1979 affordances - animal and environment.
į:
Gibson 1979 affordances - animal and environment.

http://www.newdirectionsproject.com and Tim Crane
2017 rugpjūčio 24 d., 09:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 733-735 eilutės iš
A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p
į:
A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p

Gibson 1979 affordances - animal and environment.
2017 rugpjūčio 22 d., 20:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 731-733 eilutės iš
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.
į:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.

A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p
2017 rugpjūčio 22 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 731 eilutė iš:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily.
į:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily. Not communicative but constructive.
2017 rugpjūčio 22 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 731 eilutė iš:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth.
į:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth. The task is to construct a shared reality. So truth and falsehood are not directly relevant, only secondarily.
2017 rugpjūčio 22 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 731 eilutė iš:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination.
į:
Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination. Thus a shared creation of reality - by speaking the truth and by believing it as truth.
2017 rugpjūčio 22 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 729-731 eilutės iš
Consider the normativity of truth itself. It arises from truth's definition as a negation, a negation of whether, that X cannot be hidden. Also, there is a normativity to respect a toy model, to keep track of what is true and what is false, in the case where we have truths about nothing.
į:
Consider the normativity of truth itself. It arises from truth's definition as a negation, a negation of whether, that X cannot be hidden. Also, there is a normativity to respect a toy model, to keep track of what is true and what is false, in the case where we have truths about nothing.

Tracking common ground for the sake of shared intentionality - dynamic unfolding of a world, a toy model, as the imagination does - a shared imagination
.
2017 rugpjūčio 22 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 727-729 eilutės iš
Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?
į:
Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?

Consider the normativity of truth itself. It arises from truth's definition as a negation, a negation of whether, that X cannot be hidden. Also, there is a normativity to respect a toy model, to keep track of what is true and what is false, in the case where we have truths about nothing.
2017 rugpjūčio 20 d., 03:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 725-727 eilutės iš
Pagrindimą galima sakyti nuliniu asmeniu (tikrove) - pirmuoju asmeniu (ikonu) - antruoju asmeniu (indeksu) - trečiuoju asmeniu (simboliu) - ir tai labai skirtingai veikia.
į:
Pagrindimą galima sakyti nuliniu asmeniu (tikrove) - pirmuoju asmeniu (ikonu) - antruoju asmeniu (indeksu) - trečiuoju asmeniu (simboliu) - ir tai labai skirtingai veikia.

Mūsų nuostatoms pasikeičiant, pirmą reikia atsitokėti, paskui vėl naujai įsijausti. Tačiau kodėl tiriant klausimus, rengiant gvildenimus, reikia priešingai, pirma įsijausti ir tik paskui atsitokėti?
2017 rugpjūčio 19 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 723-725 eilutės iš
Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.
į:
Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje.

Pagrindimą galima sakyti nuliniu asmeniu (tikrove) - pirmuoju asmeniu (ikonu) - antruoju asmeniu (indeksu) - trečiuoju asmeniu (simboliu) - ir tai labai skirtingai veikia
.
2017 rugpjūčio 19 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 721-723 eilutės iš
Pagrindime yra keturi lygmenys aplinkybių - "tikra" veikla, ikonai, indeksai, simboliai - ir žmonės pripažįsta veiklą (buvimą, veikimą, mąstymą), truputį abejoja ikonais (perteikta per žmonės, žmogų, dvasią), labiau abejoja indeksais (iškylantį per pasaulį, išėjimą į kitą aplinką, pasiklausymą kitų) ir labai abejoja simboliais (ką išreiškia neigimu, sąlygiškumu, lygiagretumu).
į:
Pagrindime yra keturi lygmenys aplinkybių - "tikra" veikla, ikonai, indeksai, simboliai - ir žmonės pripažįsta veiklą (buvimą, veikimą, mąstymą), truputį abejoja ikonais (perteikta per žmonės, žmogų, dvasią), labiau abejoja indeksais (iškylantį per pasaulį, išėjimą į kitą aplinką, pasiklausymą kitų) ir labai abejoja simboliais (ką išreiškia neigimu, sąlygiškumu, lygiagretumu).

Pasakojimas veikia ikono lygmenyje - labiau atjaučiame - ką kitas išgyveno. Įvardijimas veikia silpniau, indekso lygmenyje. O simbolis visai neužtikrintai, pagrindimo lygmenyje
.
2017 rugpjūčio 18 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 717-721 eilutės iš
Bandom šią esmę išsakyti turi klausimas, kad galėtumėme būti už savęs, atsisakyti savęs.
į:
Bandom šią esmę išsakyti turi klausimas, kad galėtumėme būti už savęs, atsisakyti savęs.

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.

Pagrindime yra keturi lygmenys aplinkybių - "tikra" veikla, ikonai, indeksai, simboliai - ir žmonės pripažįsta veiklą (buvimą, veikimą, mąstymą), truputį abejoja ikonais (perteikta per žmonės, žmogų, dvasią), labiau abejoja indeksais (iškylantį per pasaulį, išėjimą į kitą aplinką, pasiklausymą kitų) ir labai abejoja simboliais (ką išreiškia neigimu, sąlygiškumu, lygiagretumu).
2017 rugpjūčio 14 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 694-717 eilutės iš
Skausmas ir malonumas (ir kiti jausmai ir nuotaikos?) susiję su dėmesiu.
į:
Skausmas ir malonumas (ir kiti jausmai ir nuotaikos?) susiję su dėmesiu.

Moral law is law which one imposes on one's self.

Laisvas nuo jausmų.

Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds

Jautrumas aukoms
* būtent kas įvyko, koks nusižengimas
* jautrumas prarastoms aukoms - kas jie buvo, kokie buvo panašūs žmonės
* suvokti, kodėl tai įvyko, aplinkybes
* galimybės gydyti žaizdas - semotika
kad nebūtų skandalinga ir nebūtų miglota

Klausimai yra susikalbėjimo pagrindas nes tai žmogaus pasitraukimo būdas, pasitraukia, kaip kad Dievas, ir atveria atsakymo galimybę.

Trys dorovės klausimai pagrįsti susiskaldymu (dviprasmybe). Kaip mums prisiversti? Atskyrimas sąmonės ir pasąmonės. Tai pagrindas septynerybės gėrio ir blogio atskyrimo.

Kalba esam atviri kitam.

Ar veikiame - veikiame ir dera mums veikti.

Bandom šią esmę išsakyti turi klausimas, kad galėtumėme būti už savęs, atsisakyti savęs
.
2017 rugpjūčio 13 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 692-694 eilutės iš
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas Uztat sveiikas judesys turi buti susijes su atjauta. Palyginti su permainom. Euforija yra oerejimas is laimes i linksmuma. Palyginti su kaip kas pasidaro.
į:
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas Uztat sveiikas judesys turi buti susijes su atjauta. Palyginti su permainom. Euforija yra oerejimas is laimes i linksmuma. Palyginti su kaip kas pasidaro.

Skausmas ir malonumas (ir kiti jausmai ir nuotaikos?) susiję su dėmesiu
.
2017 rugpjūčio 12 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 692 eilutė iš:
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas
į:
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas Uztat sveiikas judesys turi buti susijes su atjauta. Palyginti su permainom. Euforija yra oerejimas is laimes i linksmuma. Palyginti su kaip kas pasidaro.
2017 rugpjūčio 12 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 692 eilutė iš:
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai
į:
Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai Uztat viena prasme juoas skiria zmones taciau kita prasme vienija jeigu yra bendras lukestis ir bendras sulaukimas
2017 rugpjūčio 12 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 690-692 eilutės iš
Pleased - having found the source of pleasure
į:
Pleased - having found the source of pleasure

Juokas - perejimas is liudesio i juoka zmogaus ribai sumazejus uztat rimtumas yra zmogaus ribos nelankstumas o atjauta yra zmogaus ribu praplatejimas is nuostabos i liudesi ir panasiai
2017 rugpjūčio 11 d., 06:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 688-690 eilutės iš
Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.
į:
Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.

Pleased - having found the source of pleasure
2017 rugpjūčio 09 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 686-688 eilutės iš
Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.
į:
Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.

Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą
.
2017 rugpjūčio 08 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.
į:
Gyvenimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.
2017 rugpjūčio 08 d., 20:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 686 eilutė iš:
Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu.
į:
Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.
2017 rugpjūčio 08 d., 20:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 684-686 eilutės iš
Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
į:
Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.

Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu
.
2017 rugpjūčio 08 d., 18:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 682-684 eilutės iš
Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).
į:
Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).

Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę
.
2017 rugpjūčio 08 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 682 eilutė iš:
Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).
į:
Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai yra, galime kreipti dėmesį į savo dėmesį, į savo modelį savo dėmesio, ir taip pat į savo dėmesį savo modeliui. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą).
2017 rugpjūčio 08 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 680-682 eilutės iš
Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.
į:
Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.

Kada yra dėmesio modelis, tada galime kryptingai kreipti dėmesį į savo paties dėmesį. Tai labai susiję su sąmoningumu. Galime valdyti savo dėmesį - ar sąmoningėti (kreipti į save, vis labiau reflektuoti) - ar nesąmoningėti (kreipti į ką kitą)
.
2017 rugpjūčio 07 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 678-680 eilutės iš
Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje.
į:
Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje.

Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo
.
2017 rugpjūčio 07 d., 10:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 676-678 eilutės iš
https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:
į:
https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:

Padėkoti Sylvain Poirer už šešias permainas, kurias pastebėjau jo straipsnyje.
2017 rugpjūčio 05 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 670-676 eilutės iš
Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl?
į:
Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl?

emotion words

https://www.pinterest.com/explore/emotion-words/

https://www.google.lt/search?q=emotion+words&oq=emotion+wo&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2.7677j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=kKoCb7ipWwhwZM:
2017 rugpjūčio 02 d., 17:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 668-670 eilutės iš
Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?
į:
Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?

Elgesys ir dorovė yra tarsi du susiję atvaizdai, tačiau kodėl abu išreikšti pažinovo klausimais: Koks? Kaip? Kodėl
?
2017 rugpjūčio 02 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 666-668 eilutės iš
Kodėl yra tiek daug būdų įrodyti Pitagoro teoremą?
į:
Kodėl yra tiek daug būdų įrodyti Pitagoro teoremą?

Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu
?
2017 liepos 31 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 664-666 eilutės iš
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis. Vaisingąja prielaida, pagrindinis, pirminis, pirmykštis modelis yra dėmesio modelis.
į:
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis. Vaisingąja prielaida, pagrindinis, pirminis, pirmykštis modelis yra dėmesio modelis.

Kodėl yra tiek daug būdų įrodyti Pitagoro teoremą?
2017 liepos 30 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 664 eilutė iš:
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis.
į:
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis. Vaisingąja prielaida, pagrindinis, pirminis, pirmykštis modelis yra dėmesio modelis.
2017 liepos 30 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 664 eilutė iš:
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio modelis.
į:
Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio (tikslingumo) modelis.
2017 liepos 30 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 662-664 eilutės iš
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros. Nors viskas irgi neturi vidinės sandaros. Užtat viskam semantika ir sintaksė yra atitinkamai visiškai paprasta.
į:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros. Nors viskas irgi neturi vidinės sandaros. Užtat viskam semantika ir sintaksė yra atitinkamai visiškai paprasta.

Antropologinis, teologinis mąstymas labai dažnas nes pagrindinis palyginimas yra dėmesio modelis
.
2017 liepos 30 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 662 eilutė iš:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros.
į:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros. Nors viskas irgi neturi vidinės sandaros. Užtat viskam semantika ir sintaksė yra atitinkamai visiškai paprasta.
2017 liepos 30 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 662 eilutė iš:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė).
į:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė). Užtat labai svarbu mąstyti apie "viską", kuriam nėra išorinių santykių. Panašiai gal būtų galima mąstyti apie nieką, kur nėra vidinės sandaros.
2017 liepos 30 d., 11:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 662 eilutė iš:
Matematika skiria vidines sandaras ir išorinius santykius.
į:
Matematika skiria vidines sandaras (semantika) ir išorinius santykius (sintaksė).
2017 liepos 30 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 660-662 eilutės iš
Įrodymas, tai tiesos pagrindimas. Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.
į:
Įrodymas, tai tiesos pagrindimas. Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.

Matematika skiria vidines sandaras ir išorinius santykius
.
2017 liepos 29 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 660 eilutė iš:
Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.
į:
Įrodymas, tai tiesos pagrindimas. Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.
2017 liepos 29 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 658-660 eilutės iš
Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?
į:
Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

Įrodymas (kad teiginys yra teisingas) - yra suskaldymas pagrindimo. Panašus suskaldymas vyksta skaidant veiklą.
2017 liepos 28 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 658 eilutė iš:
Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga.
į:
Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?
2017 liepos 28 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 656-658 eilutės iš
Apibrėžti "gebėjimus" ir kaip matematinis mąstymas suveda skirtingus gebėjimus suvokti kelis, keliolika, keliasdešimts, tūkstančius ir t.t. daiktų
į:
Apibrėžti "gebėjimus" ir kaip matematinis mąstymas suveda skirtingus gebėjimus suvokti kelis, keliolika, keliasdešimts, tūkstančius ir t.t. daiktų

Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga.
2017 liepos 28 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
2017 liepos 28 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 653-656 eilutės iš
Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį. Taip pat šį skaidymą reikėtų lyginti su gyvenimo lygtimi.
į:
Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį. Taip pat šį skaidymą reikėtų lyginti su gyvenimo lygtimi.


Apibrėžti "gebėjimus" ir kaip matematinis mąstymas suveda skirtingus gebėjimus suvokti kelis, keliolika, keliasdešimts, tūkstančius ir t.t. daiktų
2017 liepos 27 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 653 eilutė iš:
Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį.
į:
Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį. Taip pat šį skaidymą reikėtų lyginti su gyvenimo lygtimi.
2017 liepos 27 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 651-653 eilutės iš
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo. O jeigu nesibaigia?
į:
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo. O jeigu nesibaigia?

Aplinkybės dalyvauja skaidant požiūrį į dvi priešingybes, būtent nulybės atvaizdo skaidymu, pavyzdžiui, tiesos skaidymą į turinį ir raišką, arba prasmingumo skaidymą. Aplinkybės gi išskiria vieną požiūrį ir jo būklę (aplinkybes). Taip pat iškyla galimas dvilypis požiūris į požiūrį.
2017 liepos 27 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 651 eilutė iš:
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo.
į:
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo. O jeigu nesibaigia?
2017 liepos 27 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 651 eilutė iš:
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę.
į:
Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę. O galime persimesti iš vieno tako į kitą ir "geras" yra tas kuris sulaukia patvirtinimo.
2017 liepos 27 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 649-651 eilutės iš
Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra".
į:
Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)

Dorovė: suskaldymas į du takus - patikrinti esamą sprendimą ir ieškoti kito sprendimo - tai požiūrių skaldymas vedantis į septynerybę
.
2017 liepos 27 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 647-649 eilutės iš
Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.
į:
Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.

Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra"
.
2017 liepos 26 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 645-647 eilutės iš
Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės, bene remiasi skirtingais ketverybės atvaizdais: etika pažinovo, o logika pažintojo.
į:
Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės, bene remiasi skirtingais ketverybės atvaizdais: etika pažinovo, o logika pažintojo.

Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu
.
2017 liepos 26 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 645 eilutė iš:
Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės.
į:
Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės, bene remiasi skirtingais ketverybės atvaizdais: etika pažinovo, o logika pažintojo.
2017 liepos 26 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 643-645 eilutės iš
Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jos būtinos).
į:
Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jos būtinos).

Dorovės atsakymas: Jau veikiame, atsakyo į klausimą: Ar derėtų? O logikos klausimas: Ar galėtų? Užtat etika ir logika yra priešingybės
.
2017 liepos 26 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 643 eilutė iš:
Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jis būtinos).
į:
Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jos būtinos).
2017 liepos 26 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 639-643 eilutės iš
Laisvė, kaip siekis, yra laisvė nuo savęs.
į:
Laisvė, kaip siekis, yra laisvė nuo savęs.

'''Dorovė'''

Dorovėje žalingai klaidina dirbtinas atsisiejimas (kitų reikalų nagrinėjimas) ir dirbtinas įsivėlimas (sąlygų priėmimas, tarsi jis būtinos)
.
2017 liepos 26 d., 09:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 637-639 eilutės iš
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Might_makes_right | "might makes right"]] - Dievo galia, mūsų galios ribos, apibrėžia mūsų teises ir įsipareigojimus.
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Might_makes_right | "might makes right"]] - Dievo galia, mūsų galios ribos, apibrėžia mūsų teises ir įsipareigojimus.

Laisvė, kaip siekis, yra laisvė nuo savęs
.
2017 liepos 25 d., 08:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 635-636 eilutės iš

cortex is for anticipation creating a world of images a simulation of the worlf for predictions all parts of nervous system go to cortex
į:
cortex is for anticipation creating a world of images a simulation of the worlf for predictions all parts of nervous system go to cortex

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Might_makes_right | "might makes right"]] - Dievo galia, mūsų galios ribos, apibrėžia mūsų teises ir įsipareigojimus.
2017 liepos 24 d., 00:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 633-636 eilutės iš
Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.
į:
Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.


cortex is for anticipation creating a world of images a simulation of the worlf for predictions all parts of nervous system go to cortex
2017 liepos 23 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 631-633 eilutės iš
Derėjimas yra idealistinis - jeigu nusakysime kodėl, kaip ir kas dera, tai būtinai tą padarysime. Tai kaip suderinti tai su ketverybe?
į:
Derėjimas yra idealistinis - jeigu nusakysime kodėl, kaip ir kas dera, tai būtinai tą padarysime. Tai kaip suderinti tai su ketverybe?

Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.
2017 liepos 23 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 629-631 eilutės iš
Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.
į:
Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.

Derėjimas yra idealistinis - jeigu nusakysime kodėl, kaip ir kas dera, tai būtinai tą padarysime. Tai kaip suderinti tai su ketverybe?
2017 liepos 23 d., 16:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 627-629 eilutės iš
What do you want? Do people know?
į:
What do you want? Do people know?

Trejybės ir ketverybės sąryšyje (šešerybėje) sueina sąmonė ir pasąmonė.
2017 liepos 23 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 621-627 eilutės iš
Dorovinis mąstymas yra žiūrėjimas pirmyn (kaip galėtumėme elgtis) ir atgal (kaip elgiamės). O tai vyksta dabartyje - abi kryptis deriname. Užtat laikas ir erdvė (penkerybė) yra pagrindas dorovei (šešerybei).
į:
Dorovinis mąstymas yra žiūrėjimas pirmyn (kaip galėtumėme elgtis) ir atgal (kaip elgiamės). O tai vyksta dabartyje - abi kryptis deriname. Užtat laikas ir erdvė (penkerybė) yra pagrindas dorovei (šešerybei).

* Technologija - standartai - mus skiria
* Menas - išimtys - mus jungia
* Dorovė - galimybė rūpintis išimtimis. O kaip su dorovės bendrais dėsniais? Asmuo ir asmenybė? Mylėk artimą kaip save patį?

What do you want? Do people know?
2017 liepos 23 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 619-621 eilutės iš
3 dviprasmiškos Dievo raiškos
į:
3 dviprasmiškos Dievo raiškos

Dorovinis mąstymas yra žiūrėjimas pirmyn (kaip galėtumėme elgtis) ir atgal (kaip elgiamės). O tai vyksta dabartyje - abi kryptis deriname. Užtat laikas ir erdvė (penkerybė) yra pagrindas dorovei (šešerybei).
2017 liepos 23 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 609-619 eilutės iš
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.
į:
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.

Neteisk ir nebūsi teisiamas: Kiekvienas teismas yra tuo pačiu teisėjo patikrinimas, ar jis teisingai teisia. (Prisimenu World Bank konkursą.)

Dėmesio modelis yra pagrindas iš kurio (gyvūnijos raidoje) išauga aštuonerybė, padalinimai ir t.t.

Šachmatuose ir kitur yra tokio pobūdžio teiginiai:
* liepimas: XXXXX
* aiškinimas: jeigu XXXX, tada XXXXX
* klausimas: XXXXX tada: ___________ ?
3 dviprasmiškos Dievo raiškos
2017 liepos 23 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 609 eilutė iš:
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja.
į:
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.
2017 liepos 23 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 609 eilutė iš:
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam.
į:
Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja.
2017 liepos 23 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 607-609 eilutės iš
Šešerybė įpina dorovę į mūsų veiklas ir veiksmus, į mūsų trejybės ratą.
į:
Šešerybė įpina dorovę į mūsų veiklas ir veiksmus, į mūsų trejybės ratą.

Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam
.
2017 liepos 22 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 605-607 eilutės iš
Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.
į:
Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.

Šešerybė įpina dorovę į mūsų veiklas ir veiksmus, į mūsų trejybės ratą
.
2017 liepos 21 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 603-605 eilutės iš
Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?
į:
Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?

Martha Nussbaum. Practices of just, fair and right.
2017 liepos 21 d., 09:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 601-603 eilutės iš
Širdies tiesa nepatenkinta kai tikimės to, ko netrokštame.
į:
Širdies tiesa nepatenkinta kai tikimės to, ko netrokštame.

Etika: Itin svarbi yra žmogaus vidinė būklė, jo "state of mind". Nuo to priklauso ar elgesys yra teisingas. Tai svarbu, ne pasekmės. Tik, aišku, mes negalime spręsti apie žmogaus vidinę būklę. Bendrai, tik jis pats vienas gali spręsti, arba jį mylintis žmogus. Šį klausimą išreiškia abejonė, Ar tai iš tikrųjų protinga? ir dvejonė, Ar įstengiu svarstyti klausimą?
2017 liepos 15 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 599-601 eilutės iš
Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.
į:
Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.

Širdies tiesa nepatenkinta kai tikimės to, ko netrokštame
.
2017 liepos 15 d., 10:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 597-599 eilutės iš
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252
į:
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.
2017 liepos 14 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 596 eilutė iš:
Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo
į:
Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo (Akiračiai, 1994.II, ps.15)
2017 liepos 14 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 594-596 eilutės:
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252

Gražulio įrašai nepriklausomybės paskelbimo
2017 liepos 14 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 593-594 eilutės:
Anatol Lieven apie lietuvių ir žydų santykius
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003640252
2017 liepos 14 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 589-592 eilutės iš
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai
į:
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai

K.Strikaitis. Naujienos, 1967.IX.8, Nr.210, apie TDA būrio perėjimą į Lietuvą. Jį cituoja Narutis (ps.282).
2017 liepos 14 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 586-589 eilutės iš
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės
į:
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Railos, Naujokaičio, Naručio ir tt. kritika ir jos atmetimas
http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-15-t-1995-m/3534-atgarsiai
2017 liepos 14 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 582-586 eilutės iš
[[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet
į:
[[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet

Prapuolenis užaugo Kybartuose, jo tėvas buvo burmistras
http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/
Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės
2017 liepos 14 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 582 eilutė iš:
The Syntax of Human Experience
į:
[[https://books.google.ee/books/about/Syntax_and_Human_Experience.html?id=bpaA30UGCowC&redir_esc=y | The Syntax of Human Experience]], Nicolas Ruwet
2017 liepos 14 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 580-582 eilutės iš
Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t.
į:
Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t.

The Syntax of Human Experience
2017 liepos 14 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 578-580 eilutės iš
Charles Foster. Being a beast.
į:
Charles Foster. Being a beast.

Standartinio veiksmo schema - transitive - intransitive ir t.t
.
2017 liepos 14 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 576-578 eilutės iš
Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).
į:
Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).

Charles Foster. Being a beast
.
2017 liepos 14 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 576 eilutė iš:
Grammar is for combining tasks.
į:
Grammar is for combining tasks. Grammar maps a "grammar of activity" (organizing procedural memory - How) onto a "grammar of expression" (in declarative memory - What - for interaction).
2017 liepos 14 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 574-576 eilutės iš
REF model.
į:
REF model.

Grammar is for combining tasks
.
2017 liepos 14 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 572-574 eilutės iš
Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.
į:
Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.

REF model
.
2017 liepos 14 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 572 eilutė iš:
Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman.
į:
Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman. Second language based more on declarative memory, not procedural.
2017 liepos 14 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 572 eilutė iš:
Procedural memory (how), declarative memory (what).
į:
Procedural memory (how), declarative memory (what). Ullman.
2017 liepos 14 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 570-572 eilutės iš
Magic number 4.
į:
Magic number 4.

Procedural memory (how), declarative memory (what)
.
2017 liepos 14 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 559-560 eilutės:
Magic number 4.
Pakeistos 568-570 eilutės iš
Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones.
į:
Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones.

Magic number 4
.
2017 liepos 14 d., 11:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 559-560 eilutės:

Magic number 4.
2017 liepos 14 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 566-568 eilutės iš
2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items.
į:
2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items.

Compensation for capacity limitations in terms of prioritization. Dispensing with the less important grammatical ones
.
2017 liepos 14 d., 11:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 560-566 eilutės iš
Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc.
į:
Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc.

grammatical - discursively secondary; dependent on other items

1) Prioritaization account - capacity limitations

2) Structural dependence - deficit pertaining for combining simple elements into complex wholes. Leads to omission of items
.
2017 liepos 14 d., 11:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 558-560 eilutės iš
Grammar tells what is not important; focus shows what is important.
į:
Grammar tells what is not important; focus shows what is important. What can be focalized? Grammar cannot be focalized.

Grammatical vs. lexical verbs; prepositions; pronouns; etc
.
2017 liepos 14 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 556-558 eilutės iš
Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.
į:
Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.

Grammar tells what is not important; focus shows what is important
.
2017 liepos 14 d., 09:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 554-556 eilutės iš
Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)
į:
Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)

Pasakojimo įtampos balsai yra svarbūs pragmatikai - veiklos skatinimui - tai kalbos pagrindas.
2017 liepos 13 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 552-554 eilutės iš
Mind the Gap! Divjak 2015.
į:
Mind the Gap! Divjak 2015.

Subject (agency) prominent language (English) vs. topic prominent language (Japanese)
2017 liepos 13 d., 09:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 550-552 eilutės iš
Zipfian frequency
į:
Zipfian frequency

Mind the Gap! Divjak 2015.
2017 liepos 12 d., 09:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 548-550 eilutės iš
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"
į:
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"

Zipfian frequency
2017 liepos 12 d., 09:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 548 eilutė iš:
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at..."
į:
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at the ball"
2017 liepos 12 d., 09:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 548 eilutė iš:
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia
į:
mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia. Pavyzdžiui, "let me at..."
2017 liepos 12 d., 09:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 546-548 eilutės iš
Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)
į:
Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)

mokymąsi: 1) išgirstame išsireiškimą ir jį daugiau ar mažiau suprantame; su laiku 2) ryžtamės naudoti - pirmiausia su tais kurie taip išsireiškia
2017 liepos 11 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 546 eilutė iš:
Reflection - measure words, verbal prefixes (for aspect)
į:
Reflection (creates a scope) - measure words, verbal prefixes (for aspect)
2017 liepos 11 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 544-546 eilutės iš
perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.
į:
perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.

Reflection - measure words, verbal prefixes (for aspect)
2017 liepos 11 d., 18:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 544 eilutė iš:
perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous)
į:
perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous). Aplinkybės (prielinksniai) sukuria sistemos uždarumą.
2017 liepos 11 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 542-544 eilutės iš
Base, focus, event, v-point (specious present)
į:
Base, focus, event, v-point (specious present)

perfective - imperfective: entropy or continuous closed systems (irreversible) and open systems (continuous
)
2017 liepos 11 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 540-542 eilutės iš
Points of: Reference Event Speech - trejybė?
į:
Points of: Reference Event Speech - trejybė?

Base, focus, event, v-point (specious present)
2017 liepos 11 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 538-540 eilutės iš
Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.
į:
Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.

Points of: Reference Event Speech - trejybė?
2017 liepos 11 d., 15:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 537-538 eilutės:

Kurčiųjų žvilgsnis - žymi laiką, proto lauką.
2017 liepos 11 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 535-536 eilutės:

http://www.sdu.dk/en/CHI
2017 liepos 09 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 534 eilutė iš:
Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui.
į:
Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui. Bet mes galime tuo gyventi ir pateisinti jo tikėjimą.
2017 liepos 09 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 531-534 eilutės:

-------------------------

Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui.
2017 liepos 01 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-7 eilutės:


--------------------------
2017 liepos 01 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-38 eilutės:
--------------------------

'''Dievo šokis'''

'''Asmenys'''

* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Įstatymai'''

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.
Pakeistos 43-46 eilutės iš
'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?
į:
-----------------

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas

'''Gyvybė'''

Compare: Mind (intentionality) and life (interest).
Ištrintos 68-168 eilutės:
'''Pasikartojanti veikla'''

Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.

'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.

'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?

'''Įstatymai'''

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

'''Laikas'''

Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?

'''Derinių taikymas'''

* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.

* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.


Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.

'''Semiotika'''

Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?

Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?

--------------------------

'''Dievo šokis'''

'''Asmenys'''

* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.

-----------------

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas

'''Gyvybė'''

Compare: Mind (intentionality) and life (interest).
Pakeistos 163-166 eilutės iš
į:
* Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?
* Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?
Pakeistos 239-240 eilutės iš
Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.
į:
* Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.
* Pasikartojanti veikla. Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti
.
Pakeistos 309-310 eilutės iš
į:
* Žmonės (ir šimpanzės, nekaip orangutangai) turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?
Pridėtos 328-331 eilutės:
'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?
Pridėtos 417-422 eilutės:
Derinių taikymas
* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.
Pridėtos 464-467 eilutės:
'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.
Pridėtos 473-500 eilutės:

'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?

----------------------------------

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.

* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.

Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.


----------------------------------
2017 liepos 01 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-73 eilutės:
'''Santrauka'''

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.

'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?

'''Kūnas'''

Disembodying mind. Lakoff visiškai apversti.

Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.

'''Pasikartojanti veikla'''

Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.

'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.

'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?

'''Įstatymai'''

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

'''Laikas'''

Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?

'''Derinių taikymas'''

* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.

* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.


Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.

'''Semiotika'''

Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?

Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?

--------------------------

'''Dievo šokis'''
Pakeistos 82-93 eilutės iš
'''Straipsnių rašymas''

Ištirti http
://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t.

'''Dizainas'''

Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer
- or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klausimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?

'''Klausimai'''

Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?
į:
'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys
: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai
- Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė
.

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.

-----------------

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas
Pakeistos 118-137 eilutės iš
'''Laikas ir erdvė'''

Laikas gydo žaizdas. Laikas keičia artimumą ir tolimumą - erdvės sąvokas.

'''Vaizduotė'''

Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla.

'''Svetainė - pamokos'''

Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?

'''Holokaustas Lietuvoje'''

[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http
://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]

'''Susikalbėjimas'''

Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui
.
į:
'''Lūkesčiai ir jauduliai'''

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos
: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas
. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.

'''Ramybė'''

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

--------------

'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

-----------
Pakeistos 192-195 eilutės iš
'''Šešerybė'''

Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas. Ta spalva tėra paskutinė (šešerybės) prielaida prieš atsirandant padalinimo sandarai - septynerybei.
į:
'''Trejybė'''

Response: trejybė: žaidimas


'''Didieji padalinimai'''

* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje
, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
Ištrintos 206-407 eilutės:
'''Smegenys'''

Pamąstyti, kaip vystosi smegenų išteklių tvarkymas, jų taupymas ir našesnis panaudojimas:
* Susitelkimas (dėmėsio)
* Numatymas (reliatyvumas)
* Žemėlapiai

Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje.

'''Gyvuliai'''

[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.

'''Dievo šokis'''

God, Godling, God the Mirror

'''Santrauka'''

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.

'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?

'''Kūnas'''

Disembodying mind. Lakoff visiškai apversti.

Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.

'''Pasikartojanti veikla'''

Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.

'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.

'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?

'''Įstatymai'''

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

'''Laikas'''

Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?

'''Derinių taikymas'''

* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.

* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion.


Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.

'''Semiotika'''

Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?

Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?

--------------------------

'''Dievo šokis'''

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.

-----------------

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas

'''Lūkesčiai ir jauduliai'''

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.

'''Ramybė'''

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

--------------

'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

-----------

'''Padalinimai'''

'''Trejybė'''

Response: trejybė: žaidimas


'''Didieji padalinimai'''

* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
Pakeista 210 eilutė iš:
į:
* Laikas gydo žaizdas. Laikas keičia artimumą ir tolimumą - erdvės sąvokas.
Pakeistos 216-217 eilutės iš
į:
* Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas. Ta spalva tėra paskutinė (šešerybės) prielaida prieš atsirandant padalinimo sandarai - septynerybei.
Pridėtos 281-282 eilutės:
Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.
Pridėtos 333-340 eilutės:
'''Klausimai'''

Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?

'''Vaizduotė'''

Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla, su nulybės atvaizdais.
Pridėtos 427-437 eilutės:
Pamąstyti, kaip vystosi smegenų išteklių tvarkymas, jų taupymas ir našesnis panaudojimas:
* Susitelkimas (dėmėsio)
* Numatymas (reliatyvumas)
* Žemėlapiai

Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje.

'''Gyvuliai'''

[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.
Pridėtos 498-501 eilutės:
'''Holokaustas Lietuvoje'''

[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]
Pridėtos 524-527 eilutės:
'''Dizainas'''

Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer - or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klausimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?
Pakeistos 532-540 eilutės iš
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011
į:
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011

'''Straipsnių rašymas'''

Ištirti http://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t.

'''Svetainė - pamokos'''

Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
2017 liepos 01 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-66 eilutės:


'''Tiesa'''

pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).

Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės

Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.

Bridging formal and informal theories.

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.

Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.

'''Dorovė'''

Tėtė: reikia pateisinti gyvenimą, nusiteikti kažką kiekvieną dieną padaryti kas būtų bendrai gera.

Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.

'''Apimtys'''

If you are doing something, then doing nothing is a singularity.

'''Scalar consequentialism'''

Kaip žaidžiu šachmatus: numatau siekį - ir tada mąstau, kaip aiškiausiu, saugiausiu būdu užtikrinti jį.

Šachmatai - scalar consequentialism - problema:
* nevertina kai kurių pavojų - nemąsto ilgalaikiais planais
* persistengia, nesirenka saugių pergalių, žaidžia per aštriai - doesn't draw the line - and if it did draw the line - would miss moves that flirted with the line
O žmogus planuoja, sumano, įžvelgia ir įgyvendina planus, keičia planus.

Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.

'''Teiginiai'''

Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.

Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.

Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką.

'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

'''Ontologija'''

Metaontology - Quine and Carnap.

'''Veiksmas +2'''

Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.
Pridėtos 156-159 eilutės:
'''Nežinojimas'''

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.
Pridėtos 311-328 eilutės:
'''Tiesa'''

pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).

Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės

Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.

Bridging formal and informal theories.

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.

Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.
Pridėtos 335-338 eilutės:
'''Veiksmas +2'''

Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.
Pridėtos 343-347 eilutės:

'''Apimtys'''

If you are doing something, then doing nothing is a singularity.
Pridėtos 513-553 eilutės:

'''Teiginiai'''

Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.

Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.

Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką.

--------------


'''Dorovė'''

Tėtė: reikia pateisinti gyvenimą, nusiteikti kažką kiekvieną dieną padaryti kas būtų bendrai gera.

Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.

----------------

'''Ontologija'''

Metaontology - Quine and Carnap.


'''Scalar consequentialism'''

Kaip žaidžiu šachmatus: numatau siekį - ir tada mąstau, kaip aiškiausiu, saugiausiu būdu užtikrinti jį.

Šachmatai - scalar consequentialism - problema:
* nevertina kai kurių pavojų - nemąsto ilgalaikiais planais
* persistengia, nesirenka saugių pergalių, žaidžia per aštriai - doesn't draw the line - and if it did draw the line - would miss moves that flirted with the line
O žmogus planuoja, sumano, įžvelgia ir įgyvendina planus, keičia planus.

Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.

-------------
2017 liepos 01 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-92 eilutės:
'''Pasakojimas'''

Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?

Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?

Pasakojimo įtampos balsai remiasi poreikių tenkinimais:
* Versti - atsisakyti kraštutinumų
* Liepti - geras ir blogas
* Aiškinti - geresnis ir blogesnis
* Rūpintis - geriausias

'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas

'''Įsijautimas ir atsitokėjimas'''

Mano tyrimai remiasi dviem kraštutinumais, įsijautimu (gyvenimiškų duomenų rinkimui) ir atsitokėjimu (vaizduotės rėmų, galimybių apžvalga):
* stepping out: aesthetics - žavesys aplinkoje (significant) - žmogiška trejybė: būti, veikti, mąstyti
* stepping in: artimumas aplinkoje (true) - dieviška trejybė: būtina, tikra, galima
Aštuongubas kelias sieja dievišką trejybę (kai turime ryšį su Dievu) ir žmogišką trejybę (kai neturime ryšio su Dievu).

* James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
* Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.

Įsijautimas - troškimai, Dievo išėjimas už savęs. Atsitokėjimas - nulybės atvaizdai, Sūnaus grįžimas atgal.

'''Trejybė'''

Response: trejybė: žaidimas

'''Entropija'''

Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.

'''CV'''

[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011

'''Meno tikslai'''

Meno tikslai - tirti toliau
* Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
* Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
* Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.

'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.

'''Susikalbėjimas'''

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti

'''Nulybės atvaizdai'''

Nulybės atvaizdai - būdai kaip besąlygiškumui nėra sąlygų - tai besąlygiškumo atvaizdai (sąlygomis):
* tiesa: nėra sąlygų
* betarpiškumas: sąlygos nesuveikia
* pastovumas: sąlygos nepaveikia
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia

* tiesa - septynerybės apibrėžta
* betarpiškumas - šešerybės apibrėžtas
* pastovumas - penkerybės apibrėžtas
* prasmingumas - ketverybės apibrėžtas
Pakeistos 221-224 eilutės iš
į:
'''Pertvarkymas'''

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.
Pridėtos 234-240 eilutės:
'''Troškimai'''

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas
Pakeistos 312-315 eilutės iš
* Šešerybė - ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
į:
'''Trejybė'''

Response: trejybė: žaidimas
Pridėtos 321-322 eilutės:
* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
Pridėtos 327-332 eilutės:
* Entropija: Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.

'''Šešerybė'''

* Šešerybė - ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.
Pridėtos 372-377 eilutės:
'''Susikalbėjimas'''

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti
Pridėtos 380-396 eilutės:
'''Atvaizdai'''

'''Nulybės atvaizdai'''

Nulybės atvaizdai - būdai kaip besąlygiškumui nėra sąlygų - tai besąlygiškumo atvaizdai (sąlygomis):
* tiesa: nėra sąlygų
* betarpiškumas: sąlygos nesuveikia
* pastovumas: sąlygos nepaveikia
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia

* tiesa - septynerybės apibrėžta
* betarpiškumas - šešerybės apibrėžtas
* pastovumas - penkerybės apibrėžtas
* prasmingumas - ketverybės apibrėžtas

-----------------
Pridėtos 412-418 eilutės:
'''Meno tikslai'''

Meno tikslai - tirti toliau
* Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
* Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
* Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.
Ištrinta 420 eilutė:
Pridėtos 450-473 eilutės:
'''Pasakojimas'''

Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?

Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?

Pasakojimo įtampos balsai remiasi poreikių tenkinimais:
* Versti - atsisakyti kraštutinumų
* Liepti - geras ir blogas
* Aiškinti - geresnis ir blogesnis
* Rūpintis - geriausias
Pridėtos 528-543 eilutės:
'''Įsijautimas ir atsitokėjimas'''

Mano tyrimai remiasi dviem kraštutinumais, įsijautimu (gyvenimiškų duomenų rinkimui) ir atsitokėjimu (vaizduotės rėmų, galimybių apžvalga):
* stepping out: aesthetics - žavesys aplinkoje (significant) - žmogiška trejybė: būti, veikti, mąstyti
* stepping in: artimumas aplinkoje (true) - dieviška trejybė: būtina, tikra, galima
Aštuongubas kelias sieja dievišką trejybę (kai turime ryšį su Dievu) ir žmogišką trejybę (kai neturime ryšio su Dievu).

* James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
* Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.

Įsijautimas - troškimai, Dievo išėjimas už savęs. Atsitokėjimas - nulybės atvaizdai, Sūnaus grįžimas atgal.
Pakeistos 546-550 eilutės iš
Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.
į:
Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

'''CV'''

[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011
2017 liepos 01 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-206 eilutės iš
'''Aplinkybė'''

Kas yra kategorija? (Tadas Snuviškis)
* intensijos (sąlygų savybės - vaizduotės žodynas - aplinkybės) ir ekstensijos (iš aibių - apibendrinimai - narystė - priklausymas kategorijai)

Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.

Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"

'''12 klausimų'''

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles.

'''Tapatybė'''

Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

Koks ryšys tarp tapatybės ir savasties ribos?

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.

'''Sąmonė ir pasąmonė'''

Sąmoningumas susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.

Sąmoningumas ir sąmoningėjimas išreiškia nežinojimą, susiskaldymą lygiagrečių požiūrių.

Sąmonės apimtis:
* niekas - nėra sąmoningumo - tad "tikrovė"
* kažkas
* betkas
* viskas

Palyginimai yra teigiami (palaiko sąmoningumą) nes veda nuo kūniškų dalykų link vertybių.

Nuomonės yra nesąmoningumas.

'''Ramybė'''

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

'''Derinių kalba'''

Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.

Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)

Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.

Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.

Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.

Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.

Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.

'''Širdis ir pasaulis'''

Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.

'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

'''Aštuonerybė'''

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

* Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.
* Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.

'''Klaidos'''

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.

'''Lūkesčiai ir jauduliai'''

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.

'''Kalbos'''

* 5+3=0 pagrindimas - riba
* 4+3=-1 įvardijimas - žinojimas
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas

* Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
* Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
* Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.
* Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).

Lyginti counterfactuals ir contradiction.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.

Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).

Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.
į:
Pakeistos 298-307 eilutės iš
'''Padalinimai'''

* Šešerybė
- ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?

'''Smegenų mokslas'''

Peržiūrėti: https://en
.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture
į:
--------------------------

'''Dievo šokis'''

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate
.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe
. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.


-----------------
Pakeistos 320-321 eilutės iš
'''Laikas ir erdvė'''
į:
'''Lūkesčiai ir jauduliai'''

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.

'''Ramybė'''

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

--------------

'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

-----------

'''Padalinimai'''

* Šešerybė - ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?

'''Didieji padalinimai'''

* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.

'''Penkerybė:
Laikas ir erdvė'''
Pakeistos 407-409 eilutės iš
'''Didieji padalinimai'''

* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.
į:
'''Aštuonerybė'''

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

* Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.
* Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.

------------

'''Aplinkybė'''

Kas yra kategorija? (Tadas Snuviškis)
* intensijos (sąlygų savybės - vaizduotės žodynas - aplinkybės) ir ekstensijos (iš aibių - apibendrinimai - narystė - priklausymas kategorijai)

Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.

Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"

'''12 klausimų'''

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles.

---------------------


'''Kalbos'''

* 5+3=0 pagrindimas - riba
* 4+3=-1 įvardijimas - žinojimas
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas

* Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
* Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
* Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.
* Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).

Lyginti counterfactuals ir contradiction.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.

Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).

Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.

'''Sąmonė ir pasąmonė'''

Sąmoningumas susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.

Sąmoningumas ir sąmoningėjimas išreiškia nežinojimą, susiskaldymą lygiagrečių požiūrių.

Sąmonės apimtis:
* niekas - nėra sąmoningumo - tad "tikrovė"
* kažkas
* betkas
* viskas

Palyginimai yra teigiami (palaiko sąmoningumą) nes veda nuo kūniškų dalykų link vertybių.

Nuomonės yra nesąmoningumas.

'''Tapatybė'''

Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

Koks ryšys tarp tapatybės ir savasties ribos?

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.

'''Smegenų mokslas'''

Peržiūrėti: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture

'''Derinių kalba'''

Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.

Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)

Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.

Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.

Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.

Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.

Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.

'''Širdis ir pasaulis'''

Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.

'''Klaidos'''

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui
.
2017 liepos 01 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 519-520 eilutės iš
*
į:
* Abi penkerybės kryptys yra susietos dabartyje/riboje ir tame požiūryje nustatomas parametras nusakantis santykį tarp šių dviejų krypčių, tarp dėmesio modeliui ir tikrovei.
Pakeistos 523-527 eilutės iš
* Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.
į:
* Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.

'''Didieji padalinimai'''

* Tarp įsijautimo sandaros ir atsitokėjimo sandaros nustatomas vienmatis parametras ketverybėje, penkerybėje, ir trimatis parametras šešerybėje, septynerybėje.
2017 liepos 01 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 519-523 eilutės iš
*
į:
*

'''Septynerybė'''

* Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.
2017 birželio 30 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 515-519 eilutės iš
* vertybės 6+3=1
į:
* vertybės 6+3=1

'''Laikas ir erdvė'''

*
2017 birželio 30 d., 23:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 508-515 eilutės iš
Peržiūrėti: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture
į:
Peržiūrėti: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture

'''Pirminės sandaros'''

* poreikiai 3+3=6
* abejonės 4+3=7=-1
* lūkesčiai 5+3=8=0
* vertybės 6+3=1
2017 birželio 30 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 504-508 eilutės iš
* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?
į:
* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą?

'''Smegenų mokslas'''

Peržiūrėti: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_architecture
2017 birželio 30 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 498-504 eilutės iš
Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?
į:
Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius?

'''Padalinimai'''

* Šešerybė - ikoniškumas - požiūris siejantis besąlygiškumą ir sąlygiškumą mato pastarajį kaip ikoną.

* Ketverybė grindžia simbolio ašį; penkerybė indekso ašį; šešerybė ikoną; septynerybę daiktą
?
2017 birželio 30 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 496-498 eilutės iš
Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?
į:
Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?

Žmonės turi apie ką kalbėti... apie ką? apie gamtą? jausmus? žmonių santykius
?
2017 birželio 26 d., 15:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 492-496 eilutės iš
Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.
į:
Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio.

'''Semiotika'''

Koks ryšys tarp indekso kaip priežastingumo ryšio ženklo ir kaip dėmesio raiškos?
2017 birželio 25 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 489-492 eilutės iš
Reasoning is a way of acquiring culture and religion.
į:
Reasoning is a way of acquiring culture and religion.


Dėl vienos avelės paliko visą kaimenę = šaukštui gėriui priims kalną blogio
.
2017 birželio 25 d., 17:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 472-489 eilutės iš
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.
į:
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.

'''Iš logikos ir religijos konferencijos'''

* Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)

Elgtis kaip matau, kad kiti elgiasi.

Valdyk padėtį ir įtakok.

Nesielk kaip jie elgiasi.

* Jan Augustin unify00@gmail.com - BBQ bendravome
* Walter Gomide

BBQ zoroastras. Vertybė: Don't compromise anybody else's individual dignity.

Reasoning is a way of acquiring culture and religion
.
2017 birželio 25 d., 10:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 465-472 eilutės iš
Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?
į:
Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?

'''Derinių taikymas'''

* Circumstances - 12 questions, purposes of art, rules of art, Alexander's principles of life, self-identity circumstances, cognitive linguistics, metaphors, etc.
* Wishes - out of conditions - describe God who goes beyond himself. Representations of nullsome describe similarly within conditions as we go out of system back to God outside of it.
* Health art is based in the search for peace and then - once we've found it - the creation of life around it. Unhealthy art has no sense of peace.
* Healthy art - healthy emotions: we expect what we wish. Unhealthy art - unhealthy emotions: we expect what we don't wish.
2017 birželio 24 d., 09:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 461-465 eilutės iš
Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.
į:
Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

'''Laikas'''

Kaip įsijautimas ir atsitokėjimas veikia laiko nuosakas?
2017 birželio 20 d., 15:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 461 eilutė iš:
Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam.
į:
Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.
2017 birželio 20 d., 15:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 457-461 eilutės iš
Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?
į:
Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?

'''Įstatymai'''

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam.
2017 birželio 19 d., 11:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 453-457 eilutės iš
Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.
į:
Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas.

'''Pagrindimas'''

Žmogus nepriima to, ko nesupranta. Ar tikrai?
2017 birželio 17 d., 07:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 224-229 eilutės:

Pasakojimo įtampos balsai remiasi poreikių tenkinimais:
* Versti - atsisakyti kraštutinumų
* Liepti - geras ir blogas
* Aiškinti - geresnis ir blogesnis
* Rūpintis - geriausias
2017 birželio 17 d., 07:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 443-447 eilutės iš
Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.
į:
Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti.

'''Piktasis'''

Tautvydo bevardė galybė - tiesiog šėtonas
.
2017 birželio 15 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 439-443 eilutės iš
Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.
į:
Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.

'''Pasikartojanti veikla'''

Esame aidai vieni kitų - vaikai savo tėvų, per kartų kartas. Užtat visi žmonės gali vienas kitam suskambėti, vienas kitą įtakoti, aidėti
.
2017 birželio 15 d., 07:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 40-41 eilutės:

Nuomonės yra nesąmoningumas.
2017 birželio 14 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-77 eilutės:
Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.
Pridėtos 212-213 eilutės:

Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.
2017 birželio 14 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
Koks ryšys tarp tapatybės ir savasties ribos?
Pridėtos 205-210 eilutės:
Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?
Pridėtos 429-433 eilutės:
'''Kūnas'''

Disembodying mind. Lakoff visiškai apversti.

Hofstatder pavyzdys iš jo kalbos apie analogijas, Stanford universitete: kaip jo dukrytės nusivylimas jam primenė, kaip jisai vaikystėje nusivylė, kai sužinojo, kad x1, x2... nieko ypatingo nereiškia. Tai parodo, kad prisiminimų akstinas nėra (būtinai) kūniškas, o prisiminimas pagrįstas santykiais, schemomis, sandaromis.
2017 birželio 14 d., 06:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:
Palyginimai yra teigiami (palaiko sąmoningumą) nes veda nuo kūniškų dalykų link vertybių.
Pridėtos 306-307 eilutės:
Kaip žaidžiu šachmatus: numatau siekį - ir tada mąstau, kaip aiškiausiu, saugiausiu būdu užtikrinti jį.
Pakeistos 419-420 eilutės iš
Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?
į:
Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?
2017 birželio 13 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

Sąmoningumas ir sąmoningėjimas išreiškia nežinojimą, susiskaldymą lygiagrečių požiūrių.
2017 birželio 13 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 409-413 eilutės iš
Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.
į:
Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.

'''Maldos'''

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?
2017 birželio 11 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 93-94 eilutės:

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)
2017 birželio 10 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-1 eilutės:
Pridėtos 8-9 eilutės:
Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"
Pridėtos 14-15 eilutės:
Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles.
Pridėtos 41-42 eilutės:
Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.
Pridėtos 90-93 eilutės:
* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.
Pridėtos 127-128 eilutės:
Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.
Pridėtos 193-194 eilutės:
Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.
Pridėtos 286-287 eilutės:
Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.
Pakeistos 397-398 eilutės iš
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking
į:
'''Gyvuliai'''
Pakeistos 401-402 eilutės iš
Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.
į:
'''Dievo šokis'''
Pakeistos 405-421 eilutės iš
Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampap begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.

Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.

Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.

Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"

Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles
.
į:
'''Santrauka'''

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.
2017 birželio 10 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-6 eilutės iš
'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.
į:
Pridėtos 14-22 eilutės:
'''Tapatybė'''

Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.
Pridėtos 115-130 eilutės:
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

'''Klaidos'''

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

'''Gyvenimo lygtis'''

* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Gyveminimo lygtis iškyla kartu su aštuonerybe. Tai pusė aštuonerybės, o ketverybė kita pusė.
Ištrintos 155-165 eilutės:
'''Tapatybė'''

Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

'''Klaidos'''

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.
Pridėtos 176-182 eilutės:
Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).
Pridėtos 278-279 eilutės:
Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.
Pakeistos 361-365 eilutės iš

į:
'''Padalinimai'''
Pakeistos 366-367 eilutės iš
į:
'''Šešerybė'''
Pridėtos 370-371 eilutės:
'''Ketverybė'''
Pakeistos 374-379 eilutės iš
Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.
į:
'''Smegenys'''
Ištrintos 380-388 eilutės:
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).
Ištrintos 381-382 eilutės:

Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
2017 birželio 10 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
į:
* Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.
Pridėtos 32-33 eilutės:
Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.
Pridėtos 51-52 eilutės:
Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.
Pridėtos 61-67 eilutės:
* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)
Pridėtos 93-109 eilutės:
* Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.
* Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.
Pakeistos 133-142 eilutės iš
'''Pasakojimas'''

Įtampos balsai:
* vertimas
-
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?
į:
Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.
Pridėtos 158-175 eilutės:
Lyginti counterfactuals ir contradiction.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.

Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

'''Pasakojimas'''

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?
Pridėtos 251-256 eilutės:
Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.

Bridging formal and informal theories.

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.
Pakeistos 265-286 eilutės išLoginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.

Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.
į:
'''Scalar consequentialism'''
Pridėtos 272-281 eilutės:
Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.

'''Teiginiai'''

Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.
Ištrintos 283-288 eilutės:
Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.
Pridėtos 286-287 eilutės:
'''Nežinojimas'''
Pridėtos 290-291 eilutės:
'''Ontologija'''
Pridėtos 294-295 eilutės:
'''Veiksmas +2'''
Pakeistos 298-308 eilutės iš
Bridging formal and informal theories.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)
į:
'''Asmenys'''
Pakeistos 306-307 eilutės iš
Lyginti counterfactuals ir contradiction.
į:
'''Straipsnių rašymas''
Pakeistos 310-313 eilutės iš
Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer - or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klauimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.
į:
'''Dizainas'''

Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer - or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klausimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?

'''Klausimai'''
Pakeistos 318-321 eilutės iš
Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".
į:
'''Gyvybė'''
Pakeistos 322-329 eilutės iš
Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.

Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.
į:
'''Laikas ir erdvė'''
Pridėtos 326-327 eilutės:
'''Vaizduotė'''
Pridėtos 330-331 eilutės:
'''Svetainė - pamokos'''
Pridėtos 334-335 eilutės:
'''Holokaustas Lietuvoje'''
Pakeistos 338-340 eilutės iš
Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood
's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.
į:
'''Susikalbėjimas'''
Pakeistos 342-355 eilutės iš
Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.
į:

Ištrintos 355-356 eilutės:

אַנדריוס קוליקאַוסקאַס
2017 birželio 10 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:
'''12 klausimų'''

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?
Pridėtos 67-68 eilutės:
In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.
Pridėtos 77-80 eilutės:
Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).
Pridėtos 102-103 eilutės:
Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.
Pakeistos 135-136 eilutės iš
į:
* Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).
Pridėtos 154-159 eilutės:
Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.

Įsijautimas - troškimai, Dievo išėjimas už savęs. Atsitokėjimas - nulybės atvaizdai, Sūnaus grįžimas atgal.
Pakeistos 206-207 eilutės iš
į:
Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės

'''Dorovė'''
Pakeistos 216-219 eilutės iš
In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.
į:
'''Apimtys'''
Pakeistos 220-229 eilutės iš
Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.
į:

Pakeistos 249-255 eilutės iš
Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės
į:

2017 birželio 10 d., 19:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pakeistos 121-123 eilutės iš
į:
* Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
* Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.
Pakeistos 164-169 eilutės iš


į:
'''Susikalbėjimas'''
Pakeistos 170-171 eilutės iš
Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
į:
'''Nulybės atvaizdai'''
Pridėtos 178-184 eilutės:
* tiesa - septynerybės apibrėžta
* betarpiškumas - šešerybės apibrėžtas
* pastovumas - penkerybės apibrėžtas
* prasmingumas - ketverybės apibrėžtas

'''Tiesa'''
Pakeista 187 eilutė iš:
Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.
į:
2017 birželio 10 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Pridėtos 30-31 eilutės:
Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.
Pridėtos 41-42 eilutės:
Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.
Pridėtos 49-52 eilutės:
'''Antrinės sandaros'''

* Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
Pridėtos 70-71 eilutės:
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
Pridėtos 90-92 eilutės:
* Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.
* Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.
Pakeistos 114-115 eilutės iš
į:
'''Kalbos'''
Pakeistos 120-123 eilutės iš
Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.

Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę
.
į:
* Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų)
.

'''Troškimai'''
Pakeistos 130-131 eilutės iš
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
į:
'''Įsijautimas ir atsitokėjimas'''
Pridėtos 137-141 eilutės:
* James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
* Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

'''Trejybė'''
Pridėtos 144-145 eilutės:
'''Entropija'''
Pakeistos 148-149 eilutės iš
Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.
į:
'''CV'''
Pridėtos 152-153 eilutės:
'''Meno tikslai'''
Pakeistos 155-166 eilutės iš
** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.

Tirti toliau
** Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).

James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
į:
* Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
* Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
* Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.

'''Pertvarkymas'''
Pakeistos 163-165 eilutės iš
Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.
į:2017 birželio 10 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 2 eilutė:
Pridėtos 13-14 eilutės:
Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.
Pridėtos 17-18 eilutės:
Sąmoningumas susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.
Pridėtos 36-41 eilutės:
Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.

Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.

Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.
Pakeistos 57-58 eilutės iš
į:
'''Aštuonerybė'''
Ištrintos 60-63 eilutės:
Sąmoninguma susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.

Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.
Pakeistos 63-66 eilutės iš
Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.
į:
'''Lūkesčiai ir jauduliai'''
Pakeistos 75-76 eilutės iš
Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.
į:
Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to
, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities
, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs
, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.

'''Pasakojimas'''
Pridėtos 91-92 eilutės:
'''Tapatybė'''
Pakeistos 98-103 eilutės iš
Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.
į:
'''Klaidos'''
Ištrinta 101 eilutė:
Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.
2017 birželio 10 d., 18:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
Gyvenimo lygtis:
į:'''
Gyvenimo lygtis'''
Pridėtos 9-10 eilutės:
'''Aplinkybė'''
Pridėtos 14-15 eilutės:
'''Sąmonė ir pasąmonė'''
Pridėtos 22-23 eilutės:
'''Ramybė'''
Pridėtos 26-34 eilutės:
'''Derinių kalba'''

Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)

'''Širdis ir pasaulis'''
Pridėtos 37-38 eilutės:
'''Aštuongubas kelias'''
Pakeistos 48-50 eilutės iš
Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)
į:
Pakeista 60 eilutė iš:
Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.
į:
2017 birželio 10 d., 18:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 315-319 eilutės iš
Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.
į:
Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.

Ramybė = įsijautimas - atsitokėjimas.

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles
.
2017 birželio 10 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 313-315 eilutės iš
Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.
į:
Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas
.
2017 birželio 10 d., 18:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 311-313 eilutės iš
Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"
į:
Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"

Gramatika visada turi prasmę. Matematika yra tai, kas pavaldu logikai, bet nebūtinai turi prasmę.
2017 birželio 10 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 305-311 eilutės iš
Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
į:
Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.

Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.

Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Langacker aplinkybės - image schemes - "configurational concepts"
2017 birželio 10 d., 17:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 303-305 eilutės iš
Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampap begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.
į:
Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampap begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.

Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko
.
2017 birželio 10 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 299-303 eilutės iš
Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.
į:
Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama.

God, Godling, God the Mirror

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampap begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę
.
2017 birželio 09 d., 23:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 297-299 eilutės iš
[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.
į:
[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.

Tiesų gali būti įvairių, bet dėl melo galime sutarti, kada meluojama
.
2017 birželio 07 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 295-297 eilutės iš
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking
į:
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking

[[http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140311-paul-nicklen-leopard-seal-photographer-viral/ | Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu]] parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.
2017 birželio 07 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 295 eilutė iš:
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas - critical thinking
į:
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking
2017 birželio 07 d., 16:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 295 eilutė iš:
Atidus mąstymas - critical thinking
į:
Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas - critical thinking
2017 birželio 07 d., 16:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 293-295 eilutės iš
Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
į:
Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.

Atidus mąstymas - critical thinking
2017 birželio 07 d., 10:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 291-293 eilutės iš
Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje.
į:
Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje.

Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia
.
2017 birželio 07 d., 10:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 289-291 eilutės iš
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).
į:
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai).

Jeigu forebrain yra pakankamai galingas, tada pasaulio vaizdinyje atsiranda savęs veidrodis, kurį galima priskirti ir kitiems ar Dievui. Ir jeigu dar savyje yra veidrodis, tai gaunasi veidrodžiai veidrodžiuose bet užtenka 4 lygmenų. Ir tais mūsų veidrodžiais viskas tampa gyva. O šiuos veidrodžius apibrėžia 4-bė, 5-bė, 6-bė, 7-bė. Pavyzdžiui, pusrutuliai Koks ir Kaip smegenyse, atitinkamai įžvelgiame Ar ir Kodėl už savęs, pasaulyje
.
2017 birželio 07 d., 08:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 288-289 eilutės iš
Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
į:
Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
* Užtat galime žodžius panagrinėti, ar jie išreiškia tai, ko nežinome (klausimus), arba tai, ką jau žinome (įvardžiai)
.
2017 birželio 07 d., 08:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 287-288 eilutės:

Kalboje tikslas yra plėtoti bendrą žinojimą. Užtat remiamės tuo, ką jau žinome, bet ypač tuo, ką žinome, kad vienas kitas žinome. Taip pat esame linkę vienas kitą mėgdžioti ir paisyti.
2017 birželio 06 d., 23:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-286 eilutės iš
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.
į:
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Žmogus likimo verčiamas link didesnio jautrumo. (Sąžinės) (Meilė sau) Ir į tai įeina pasirinkimas kam mes norime būti jautrūs (mylėti kitus). Tad išsiskiria šios dvi galimybės ir kiekvienas savaip nusistatome, kaip rinktis tarp jų. Ir tas nusistatymas yra mūsų būdas, kurio nežinome. Ir tą nežinojimą mums išreiškia mūsų kertinė vertybė. Tad tas nežinojimas (ta tiesa) yra mūsų laisvės pagrindas. Tiesa yra, kad mes nežinome. (O tai prieštaravimas.) Ryšys su Dievu ryškina tą laisvę.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)
2017 birželio 06 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 282 eilutė iš:
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus?
į:
Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.
2017 birželio 06 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 280-282 eilutės iš
* Žemėlapiai
į:
* Žemėlapiai

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus?
2017 birželio 05 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 275-280 eilutės iš
Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.
į:
Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis.

Pamąstyti, kaip vystosi smegenų išteklių tvarkymas, jų taupymas ir našesnis panaudojimas:
* Susitelkimas (dėmėsio)
* Numatymas (reliatyvumas)
* Žemėlapiai
2017 birželio 04 d., 08:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 270-273 eilutės:


Pakeistos 273-275 eilutės iš


Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.
į:
Pamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.

Did you ever change your mind? Palyginti su tapatybėmis
.
2017 birželio 04 d., 08:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 271-279 eilutės iš
אַנדריוס קוליקאַוסקאַס
į:
אַנדריוס קוליקאַוסקאַסPamąstyti, kaip linksnių laipsnynas dalyvauja kalboje. Gali būti, kad linksniai yra poruojami, kad gautųsi dvipusiškas požiūris. Valingi linksniai gali būti poruojami su nevalingais, bet taip pat su valingais.
2017 gegužės 28 d., 10:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 269-271 eilutės iš
Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.
į:
Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.

אַנדריוס קוליקאַוסקאַס
2017 gegužės 28 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 267-269 eilutės iš
Apsivertimas - tikslas už mūsų (kodėl), mes už taisyklių (kaip). "Vardan ramybės". Gerą valią parodyti?
į:
Apsivertimas - tikslas už mūsų (kodėl), mes už taisyklių (kaip). "Vardan ramybės". Gerą valią parodyti?

Vaikų ausimis suprasti kalbą - kaip susigaudyti, kaip sulaukti paaiškinimo. Galimybė klausti klausimus. Žodį gali pakartoti. Užtat paklausti. Creole kalbos: jidiš, anglų.
2017 gegužės 28 d., 08:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 266-267 eilutės:

Apsivertimas - tikslas už mūsų (kodėl), mes už taisyklių (kaip). "Vardan ramybės". Gerą valią parodyti?
2017 gegužės 26 d., 10:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 265 eilutė iš:
Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas.
į:
Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas. Ta spalva tėra paskutinė (šešerybės) prielaida prieš atsirandant padalinimo sandarai - septynerybei.
2017 gegužės 26 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 265 eilutė iš:
į:
Šešerybe atsiranda trijų spalvų galimybė, mat sandarą lemia trikdis, kuris gali būti trejų spalvų, bet spalvų skirtumai kol kas nepasireiškia, kolei neatsiranda septintasis požiūris ir paskira priešingybė, padalinimas.
2017 gegužės 26 d., 09:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 258 eilutė iš:
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis.
į:
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.
2017 gegužės 26 d., 09:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 258 eilutė iš:
į:
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis.
2017 gegužės 26 d., 09:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 257-260 eilutės iš
*
į:
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
Ištrinta 265 eilutė:
2017 gegužės 26 d., 09:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 249-250 eilutės:
Proto tyloje įsiklausome, išgirstame sprendimus - pavyzdžiui, bėgiojant po mišką, kuriuo taku pasukti - ir kai nežinai, kaip spręsti, tai padidini jautrumą ir vėl įsiklausai - ir taip iš naujo pakol kažką išgirsti.
Pakeistos 254-262 eilutės iš
į:
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
*Divisions of Everything: The Foundations for an Ontology of Abstract Thinking
* reikia išmąstyti veiksmą +1...
2017 gegužės 26 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 242-244 eilutės iš
Septynerybė?
In 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.
į:
Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
*
1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.
Pakeistos 247-256 eilutės iš
Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.
į:
Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
2017 gegužės 26 d., 00:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 245-247 eilutės iš
Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.
į:
Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.

Išnagrinėti: žodžiai kaip "under" padeda remtis žodžiais kurių pilnai nesuprantame, ir juos tuo pačiu gerai suprasti
.
2017 gegužės 25 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 245 eilutė iš:
Komunikacijos mokyklos - yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.
į:
Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.
2017 gegužės 25 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 243-245 eilutės iš
In 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.
į:
In 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Komunikacijos mokyklos - yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui
.
2017 gegužės 24 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 241-243 eilutės:

Septynerybė?
In 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.
2017 gegužės 24 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 240 eilutė iš:
[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]
į:
[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]
2017 gegužės 24 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 240 eilutė iš:
[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas
į:
[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas [[http://haolusa.org/index.php?en/Propaganda/hateprop-500-general.ssi | Antisemitism in Latvia in 1941]]
2017 gegužės 24 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 238-240 eilutės iš
Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
į:
Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?

[[https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0ilde | Adolfs Šilde]] - latvis antisemitas
2017 gegužės 24 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 236-238 eilutės iš
Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla.
į:
Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla.

Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
2017 gegužės 24 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 230-236 eilutės iš
Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.
į:
Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje.

Įvardijimo kalbos pagrindas yra mokymasis, kaip įvairiai geriau išmokstame sąvokas. Dažnai pradedame nuo vieno pavyzdžio; pereiname į kelis pavyzdžius, kuriuos apibendriname; susikuriame pavyzdinį atvejį; ir galimybių lauką; tą lauką išplečiame porūšimis; tą lauką išreiškiame savybėmis; iš tų savybių sudarome apibrėžimą; ir sukuriame išimtis. Tokiais būdais kiekviena sąvoka yra išplėtojama. Galima panašiai pradėti nuo veiksmo, nuo vietovės, nuo žodžio arba ženklo ir t.t.

Laikas gydo žaizdas. Laikas keičia artimumą ir tolimumą - erdvės sąvokas.

Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla
.
2017 gegužės 22 d., 09:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 228-230 eilutės iš
Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.
į:
Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius.

Strateginis planavimas (šachmatuose) - jeigu prasmingas - tai gali palaikyti strateginį planavimą ekonomikoje - pavyzdžiui, Airijoje
.
2017 gegužės 17 d., 16:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 224-228 eilutės iš
Compare: Mind (intentionality) and life (interest).
į:
Compare: Mind (intentionality) and life (interest).

Teiginiai remiasi visa esama žmogaus patirtimi ir ją tiesiog truputį išplečia. Ir tarp žmonių irgi yra priimta ištisa bendra patirtis (common knowledge), kurios pagrindu plėtojami visi nauji teiginiai.

Žmogus mąsto žodžiais ir sakiniais nes jisai mąsto ko tyliau, ko ramiau ir tai yra ko mažiau "triukšmingas" mąstymas. Panašiai su jauduliais, gyvename ko mažiau jaudulingais jauduliais. Užtat labai lengva klaidingai suprasti jausmų ar minčių teoriją jeigu kreipiame dėmesį į triukšmingiausius, kraštutinius reiškinius
.
2017 gegužės 17 d., 09:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 166 eilutė iš:
Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų ar ne.
į:
Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų (neapykantos) ar ne.
2017 gegužės 17 d., 09:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 222-224 eilutės iš
Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".
į:
Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti".

Compare: Mind (intentionality) and life (interest)
.
2017 gegužės 17 d., 09:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 220-222 eilutės iš
Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.
į:
Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.

Šachmatų kompiuterio žaidimo savybės gali nurodyti, kaip elgiasi birža ir kaip galima ją "nugalėti"
.
2017 gegužės 16 d., 22:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 218-220 eilutės iš
Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?
į:
Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?

Šachmatų kompiuteris neskiria ar padėtis yra "lengva pergalė" ar "neaiški pergalė" - jis tik vertina "absoliučią persvarą". Ogi žmogui šis skirtumas labai svarbus.
2017 gegužės 16 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 216-218 eilutės iš
Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.
į:
Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė.

Dirbtuvės: Ar prasminga klausti klausimus? Duomenys: Kodėl klausiame klausimus?
2017 gegužės 16 d., 21:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 212-216 eilutės iš
Ištirti http://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t.
į:
Ištirti http://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t.

Design as an unformalized application of Science - converting a question into an answer - or as an application of technology. Is this a healthy family? Philosophy (klauimai) and Technology (atsakymai), Science and Design, Business and Art. Ar tai šeši atvaizdai?

Tiesa yra melas nes nėra santvarkoje. Visi teiginiai melagingi, nes teiginiai yra modelyje, o modelis nėra tikrovė
.
2017 gegužės 16 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 210-212 eilutės iš
Lyginti counterfactuals ir contradiction.
į:
Lyginti counterfactuals ir contradiction.

Ištirti http://www.philpapers.org bendrai ir paskirose srityse, kuriose rašau straipsnius: vertybės, pagrindimas ir t.t
.
2017 gegužės 16 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 208-210 eilutės iš
Mes išgyvename Mane ir Tave
į:
Mes išgyvename Mane ir Tave

Lyginti counterfactuals ir contradiction.
2017 gegužės 15 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 195-208 eilutės iš
Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.
į:
Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

* tu supranti kitą: padalinimas
* aš suprantu kitą: atvaizdai
* aš suprantu tave: aplinkybės
* Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
* Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
* Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

* Kitas - tiesioginis gyvenimas
* Tu - požiūris
* Aš - požiūris į požiūrį
* Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį
Mes išgyvename Mane ir Tave
2017 gegužės 15 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 194-195 eilutės:

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.
2017 gegužės 15 d., 11:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 191-193 eilutės:
Dvasia (veikla) yra sandoros išplėtimas ir iššaukimas ir jos priešprieša.

Bridging formal and informal theories.
2017 gegužės 15 d., 09:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 185-190 eilutės iš
Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką.
į:
Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką.

Minčių sodas: Not knowing what we are, how we are, why we are.

Metaontology - Quine and Carnap.
2017 gegužės 15 d., 09:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 183-185 eilutės iš
Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.
į:
Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.

Statement is both view and concept. View unites - vieningumas, esmė. Concept separates. Pagrindimas atskiria požiūrį ir sąvoką
.
2017 gegužės 15 d., 09:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 182-183 eilutės:

Equations are truths because they allow "forgetting", they allow equivalence. Equivalence is a sense of not being distinguishable in any context. Any context in which it is distinguishable would be a meta-context. This is the source of paradox: conflating context with metacontext. And that is why context and metacontext need to be different. Truth is that there is no genuine basis for disagreement.
2017 gegužės 14 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 181 eilutė iš:
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės
į:
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės
2017 gegužės 14 d., 07:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 175-181 eilutės iš
Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?
į:
Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Tiesa:
* antisandara (sąlygiškumo atsisakymas) -1
* logika 7-bė
* nesusivedimų tarpas
* nulybės atvaizdas ir aplinkybės
2017 gegužės 12 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 173-175 eilutės iš
Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.
į:
Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?
2017 gegužės 12 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 172-173 eilutės:

Consider a world of predications - where we consider who says what about what. Then S-Judgements would be direct reports which have only semantic judgment but no epistemic judgment. And E-Judgements would be those judgements which involve additonal epistemic judgement. So S-Judgements are posited as "true" - face value - in the sense I want to say.
2017 gegužės 11 d., 16:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 167-171 eilutės:

Šachmatai - scalar consequentialism - problema:
* nevertina kai kurių pavojų - nemąsto ilgalaikiais planais
* persistengia, nesirenka saugių pergalių, žaidžia per aštriai - doesn't draw the line - and if it did draw the line - would miss moves that flirted with the line
O žmogus planuoja, sumano, įžvelgia ir įgyvendina planus, keičia planus.
2017 gegužės 11 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 164-166 eilutės iš
Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.
į:
Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius.

Gyvuliai turi visuomeninius jausmus - taip pat turi dorovinius jausmus (neapykantą, pyktį ir tt.) bet jie greičiausiai negali rinktis savo dorovinių jausmų apimties - ar atsisakyti savo tokių jausmų ar ne
.
2017 gegužės 09 d., 17:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 162-164 eilutės iš
Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.
į:
Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Thinking powerfully, sensitively, etc. primena derinių iššūkius
.
2017 gegužės 08 d., 23:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 154-162 eilutės iš
Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).
į:
Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė).

Išeina už savęs iš įsijautimo į atsitokėjimą. (ir atgal?) kaip. Kalbos 2 plotmės - reliatyviąją (ramybę) sieti su nulybės atvaizdu.

Loginė lygtis (gyvenimo lygtis?) - teiginiai - Quantifier - Subject - Copula - Predicate.

Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.

Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros
.
2017 gegužės 08 d., 23:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 146-154 eilutės iš
If you are doing something, then doing nothing is a singularity.
į:
If you are doing something, then doing nothing is a singularity.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

Klausimas: Ar galime įsijausti į dvasinį pasaulį, į atsitokėjimą? Ir atsitokėti nuo įsijautimo? Nes atsitokėdami nuo įsijautimo, atsitokiame ir atsigauname - randame ramybę. O kaip yra atvirkščiai?

Ima mums rūpėti, kartu ima Dievui rūpėti - bręstame. Dviprasmiška - užtat turėtų elgtis. Nesuderinta, pasiklydęs vaikas. Požiūris į požiūrį į požiūrį. Žinojimas (savastis - klausimai) ir nežinojimas (ramybė)
.
2017 gegužės 08 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 142-146 eilutės iš
In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.
į:
In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

Mapping values to feelings. Doing nothing is the "unit" (identity) operation. Mapping into the unit, into zero, is a singularity as a map. Consider a sphere and the plane where you can map all of the sphere except one point, which matches the circle at infinity. In a polar coordinate system, the origin is no direction definable at the origin.

If you are doing something, then doing nothing is a singularity
.
2017 gegužės 08 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 142 eilutė:
In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.
2017 gegužės 08 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 136-141 eilutės iš
pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).
į:
pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).

Pagrindimas. Valios plotmėje - vertybė, jausmų plotmėje - ramybė. (Vertybė siejama su ramybe.) Santykiniai nukrypimai. Išsiskiria kodėl (rūpi) ir kaip.

Tėtė: reikia pateisinti gyvenimą, nusiteikti kažką kiekvieną dieną padaryti kas būtų bendrai gera.
2017 gegužės 08 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 134-136 eilutės iš
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia
į:
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia

pragmatiškai, tiesa yra konteksto nereikalingumas. Tiesa yra tuomet kuomet galima suprasti tiesiogiai, nereikia vertinti konteksto. Užtat tiesa yra tuo pačiu galimybė atsisakyti konteksto. O kaip tai susiję su aplinka (+3), juk tiesa yra (+0).
2017 gegužės 08 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 130-134 eilutės:
Nulybės atvaizdai - būdai kaip besąlygiškumui nėra sąlygų - tai besąlygiškumo atvaizdai (sąlygomis):
* tiesa: nėra sąlygų
* betarpiškumas: sąlygos nesuveikia
* pastovumas: sąlygos nepaveikia
* prasmingumas: sąlygos neaprėpia
2017 gegužės 08 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 128-129 eilutės iš
ivardijimas kyla is ruoesciu sankauoos
į:
Įvardijimas kyla iš rūpesčių sankaupos.
2017 gegužės 06 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-128 eilutės iš
* Prasmės būtis - aiškinti
į:
* Prasmės būtis - aiškinti

ivardijimas kyla is ruoesciu sankauoos
2017 gegužės 05 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 122-126 eilutės iš
Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.
į:
Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti
2017 gegužės 05 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 122 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas).
į:
Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas). Esmė yra ta dalis iš kurios galima atstatyti visumą, visą kitą.
2017 gegužės 05 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-122 eilutės iš
Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.
į:
Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.

Gyvenimo lygtis ir deriniai: dvasia (savęs apibrėžimas), sandara (derinys-sprendinys), atvaizdai (tinkinimas-nuostata), esmė (klausimai-atsipalaidavimas)
.
2017 gegužės 04 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
2017 gegužės 04 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 120 eilutė iš:
Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti požiūrį.
į:
Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti ir išlaisvinti požiūrį.
2017 gegužės 04 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 118-120 eilutės iš
Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.
į:
Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.

Įsijausti į bendrybę (atsitokėjimą) - puoselėti ryšį su Dievu. Apversti požiūrį
.
2017 gegužės 03 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 116-118 eilutės iš
James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.
į:
James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism.

Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų
.
2017 gegužės 03 d., 10:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 114-116 eilutės iš
Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
į:
Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).

James: Tender minded (materialist, step-in) - tough minded (idealist, step-out) - truth of world and heart? Solve with pragmatism
.
2017 balandžio 30 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 112-114 eilutės iš
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
į:
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
2017 balandžio 30 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-112 eilutės iš
** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.
į:
** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.

Tirti toliau
** Apžvelgti filosofinius klausimus susijusius su pagrindimu, įvardijimu, aplinkybėmis ir t.t., savo pranešimams.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
2017 balandžio 30 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 103-108 eilutės iš
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011
į:
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011

Meno tikslai - tirti toliau
** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles.
2017 balandžio 28 d., 17:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 103 eilutė iš:
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning"
į:
[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning", lapkričio 4, 2011
2017 balandžio 28 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-103 eilutės iš
Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.
į:
Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios.

[[http://tutormentorconference.org/descriptions.asp | Chicago Tutor Mentor Conference]], workshop: "Nurturing the Art of Self-Learning"
2017 balandžio 27 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-101 eilutės iš
Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.
į:
Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.

Atmintis "iššaukta" veiklos - ne visai pasikartojančios
.
2017 balandžio 27 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 97-99 eilutės iš
Response: trejybė: žaidimas
į:
Response: trejybė: žaidimas

Laikrodžiai remiasi pasikartojančia veikla, o entropija vienkartine veikla.
2017 balandžio 26 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 95 eilutė:
Aštuongubas kelias sieja dievišką trejybę (kai turime ryšį su Dievu) ir žmogišką trejybę (kai neturime ryšio su Dievu).
2017 balandžio 26 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 92 eilutė iš:
Tyrimuose - du kraštutinumai:
į:
Mano tyrimai remiasi dviem kraštutinumais, įsijautimu (gyvenimiškų duomenų rinkimui) ir atsitokėjimu (vaizduotės rėmų, galimybių apžvalga):
2017 balandžio 26 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-96 eilutės iš
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
į:
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Tyrimuose - du kraštutinumai:
* stepping out: aesthetics - žavesys aplinkoje (significant) - žmogiška trejybė: būti, veikti, mąstyti
* stepping in: artimumas aplinkoje (true) - dieviška trejybė: būtina, tikra, galima

Response: trejybė: žaidimas
2017 balandžio 26 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-92 eilutės iš
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Dvejybės atvaizdai yra jų sąlygos, kur koks požiūris galioja
.
į:
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
2017 balandžio 26 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-92 eilutės iš
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
į:
Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Dvejybės atvaizdai yra jų sąlygos, kur koks požiūris galioja
.
2017 balandžio 26 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-90 eilutės iš
* teisingumas - savarankiškumas
į:
* teisingumas - savarankiškumas

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.
2017 balandžio 26 d., 12:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 79-88 eilutės iš
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas
į:
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas

Sako: Grožis yra pažadas, kad Dievas yra geras. Pažadas gali būti netęsėtas.

Schileris? Grožis ugdo nepriklausomybę, tad dorovę, tad laisvos visuomenės galimybę.

Nepriklausomybės, laisvės pagrindai:
* gerumas - ramybė
* grožis - užtikrintumas
* teisingumas - savarankiškumas
2017 balandžio 26 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-79 eilutės:

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

Aplinkybė yra požiūrio esmė - apibrėžimas.

* 5+3=0 pagrindimas - riba
* 4+3=-1 įvardijimas - žinojimas
* 3+3=-2 pasakojimas - dalyvavimas
2017 balandžio 26 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 71 eilutė iš:
į:
Iš jų galime išsiaiškinti, kur stringa trejybės ratas. Jeigu mes neramūs, mes negalime permąstyti; jeigu prastai jaučiamės, negalime vykdyti; jeigu esame buki, negalime tiksliai nusistatyti.
2017 balandžio 26 d., 10:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 67 eilutė:
Jausmų doroviniai matai sutampa su jausmų
Pakeistos 70-71 eilutės iš
* Ramūs, vadinas, teigiame mąstome
į:
* Ramūs - be lūkesčių, neskiriame ateities ir praeities, tuo pačiu neskiriame vidaus ir išorės, vadinas, teigiame mąstome
2017 balandžio 26 d., 10:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-69 eilutės iš
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu
į:
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu

* Jautrūs - tikimės to, ko trokštame, vadinas, teigiamai esame
* Teigiamai jaučiamės - lūkesčiai patenkinti, vadinas, teigiamai veikiame
* Ramūs, vadinas, teigiame mąstome
2017 balandžio 22 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 62-65 eilutės:
Panagrinėti, kaip sprendžiami, plėtojami tapatybės klausimai:
* kaip pats save apibrėžiu (lietuviu)
* jei kiti prieštarauja, tai galiu iš viso atsisakyti save laikyti
* ar turi sutapti, kaip save apibrėžiu, ir nešališki vertinimai, kaip elgiuosi, kaip užsiimu
2017 balandžio 21 d., 03:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-61 eilutės iš
* klausimas - rūpėjimas
į:
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?
2017 balandžio 20 d., 09:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 52-58 eilutės iš
Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.
į:
Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas
2017 balandžio 18 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi.
į:
Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi. Užtat tuo pačiu tas pasikartojimas gali vykti bendrijoje, visuomenėje, gali grįsti bendrystę. Meno kūrinys iššaukia pasikartojančią veiklą.
2017 balandžio 18 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės
į:
Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

Įsisavinimui reikalingas pakartojimas, tad, pavyzdžiui, mažas vaikas kartoja sau "dūle, dūle, dūle, dūle..." įsijausdamas, įsiklausydamas į save, užtat tikslindamas raišką, ją tobulai išmokdamas. Meno kūrinys yra tai kas mumyse skatina tokį įsigilinimą, įsiklausymą, pakartojimą mintyse, užtat mus traukia, užtat tai tampa mūsų dalimi.
2017 balandžio 17 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-50 eilutės iš
Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.
į:
Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose.

Jausmų knyga:
* Interoception canvas - physical but not emotional
* Interoception evolved to regulate body budget
* Affect primarily comes from prediction
* Physiological prescription
* Feelings are predictions but rather, in my view, are evaluations. This provides the reason for emotions - they are a separate manifold dedicated to learning (for self)
* "each of us needs an emotion concept before we can experience or perceive that emotion"

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės
2017 balandžio 17 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-40 eilutės iš
Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.
į:
Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas.

Šachmatuose Aleksandrinis derinys yra sumanymas. Galėčiau tirti šachmatus, kaip derinių kalbą, ir tuo pačiu tirti išsiaiškinimo būdus šachmatuose
.
2017 balandžio 16 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-38 eilutės iš
Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.
į:
Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Sąmoninguma susijęs su riba tarp savęs ir pasaulio, su suvokimu, atitrūkimu, atskyrimu.

Tinkinimas (derinių) - susijęs su tobulumu, gerumo esme.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Atminties pagrindas - CDZ - yra deriniai, nes tai veikla, sandara, gairė ir jų tikslinimas - o jų pagrindas yra atkartojamumas
.
2017 balandžio 15 d., 08:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-30 eilutės iš
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)
į:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.
2017 balandžio 14 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-28 eilutės iš
Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.
į:
Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

Derinys turi pavadinimą nes tai gairė, tai pakartotinas sprendimas. Tad derinį išsako lygtis siejanti sandarą, veiklą ir gairę:
* (pastovi) sandara = gairė (pakartotinis taikymas) / veikla (pasikartojanti)
2017 balandžio 14 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:
Gyvenimo lygtis:
* keturi lygmenys: nulybė (dvasia), vienybė (sandara), dvejybė (atvaizdai), trejybė (vieningumas)
* keturi atvaizdai: niekas (Dievas), kažkas (Aš), betkas (Tu), viskas (kitas)

Kas yra kategorija? (Tadas Snuviškis)
* intensijos (sąlygų savybės - vaizduotės žodynas - aplinkybės) ir ekstensijos (iš aibių - apibendrinimai - narystė - priklausymas kategorijai)

Sąmonės apimtis:
* niekas - nėra sąmoningumo - tad "tikrovė"
* kažkas
* betkas
* viskas

Esmė ir pilnatvė. Nenusakomumo išsakymas. Pilnatvė, tai lūkesčų galimybės - gėrio kryptys? Savastis reiškiasi lūkesčiais užtat "jaučiame" gyvumą. Nenusakomas jausmas: ramybė. Kaip ramybė susijusi su kitais vardais? Ramybė (vaisius) vs. rūpesčiai (nerimas). Ryšys tarp grožio išoriškumo ir ramybės.

Dialektika - širdies ir pasaulio priešprieša, traukia į skirtingas puses ir išsemia visa kita, verčia rinktis, bet tai gal būt per ilgą laiką. Tai aplinkybių, tapatybių lygtys.
2017 balandžio 13 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-67 eilutės:
Pasirinkimas
* Pasirinkimas atsiranda, kada suvokiame, jog esame besąlygiški, tad renkamės ar gyventi sąlygiškai ar besąlygiškai.
* Ar esame įsijungę (invested) ar ne?
* Įsijungę (stepped-in) ar atitokėję (stepped-out)? Juk galime įsijausti tiek į įsijautimą, tiek į atsitokėjimą.
* Ar permąstome? tai įsijautimas į atitokėjimą.
Kyla (dalyvavimo/įsijautimo) trejybė: įsijaučiame į įsijautimą (veikimą), atitokėjimą (permąstymą) ir atsakomybę (galiu tverti savastį, su juo sutapti, juo būti, kurti, puoselėti, plėsti ribą tarp savęs ir pasaulio, už ką atsakau.

Pasąmonė
* (Pasąmoningas) žinojimas yra vieningumas kažkurioje apimtyje (žinau viską, betką, kažką, nieką).
* Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).
* Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:
* pagrindimas 12->6 yra 8 padalinimų papildymas;
* įvardijimas 8->12 yra 6 atvaizdų papildymas;
* pasakojimas 6->8 yra 12 aplinkybių papildymas.
Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

Kalbotyra
* Vyv Evans knygos

Erdvė ir laikas
* [[http://www.alisonfernandes.net | Alison Fernandes]]

Kalba
* Kalba vyksta per "norus" - kitų, savo, kūno, proto, neuronų ir t.t. aptitetų, bacilų
* Nagrinėti kaip kalbos kyla iš to, kaip Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą kelią.
* Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip.

Gerumas
* Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.
* Geroji naujiena yra gerumo gerumas.


Kūryba
* Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.
* Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau. Amžina branda (ir dangaus karalystė) vystosi taip sąlygiškais žingsniai (užtat deriniais!)
* A) Nesusivedimas: kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė.
* B) Gyvenimo lygtis: gyvybė yra Dievo išėjimas už savęs (tad Dievo gerumas), o amžinas gyvenimas yra jo buvimo kaupimas, plėtojimas, į kurį galima atsiremti.

Dorovė
* Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.

Tapatybė
* Kaip keičiasi mūsų tapatybė? Kaip keičiasi su kuo tapatinamės? Kaip keičiasi riba tarp savų ir svetimų? Kaip galima paskatinti tos ribos pasikeitimą?
* Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas
* Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.

Antrinės sandaros
* Kalbos veda iš vienos sandaros į kitą, tai jos kuria sandaras. Tai reikėtų nagrinėti kaip aštuongubas kelias permąstomas kuriant antrines sandaras, pavyzdžiui, kaip atvaizdai kuriami lūkesčiais ir savarankiškumu. Taip pat kaip aštuongubas kelias išgyvenamas savarankiško ir užtikrinto ir ramaus Dievo.
* Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:
* padalinimai: koks ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
* atvaizdai: kaip ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
* aplinkybės: kaip ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
* pagrindimas: kodėl ir kaip - dingsta "kaip", lieka ramybė
* įvardijimas: kodėl ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
* pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas

Kai svarstome:
* Kaip ir kodėl, tai pagrindimas
* Koks ir kodėl, tai įvardijimas
* Ar ir kodėl, tai pasakojimas
* Koks ir kaip, tai aplinkybės
* Ar ir kaip, tai atvaizdai
* Ar ir koks, tai padalinimai
2017 balandžio 13 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 17-29 eilutės:

Ketverybė

Klausimai skiria:
* Ar? Tiesa ir netiesa
* Koks? Betarpiškas ar nebetarpiškas
* Kaip? Pastovus ar kintantis
* Kodėl? Prasmingas ar aprėpiamas
* Nulybės atvaizdai ar ketverybė

I want X.
* Sintetinis teiginys: Koks: išskiria X nuo manęs. Kaip: susieja X su manimi.
* Analitinis teiginys: Ar: X neišskirtas, yra sandarame teiginyje. Kodėl: išeina už sandaro, analitinio teiginio.
2017 balandžio 13 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-20 eilutės iš
* Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius

Dievas
* Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
* Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
* Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?

Jėzus
* Jėzus irgi ribose mąstė (dangaus karalystė) bet sutiko mąstyti plačiau, atsisakyti ribų (išvadavimas-nukryžiavimas).
* Jėzaus mąstymą ribose parodo jo jaudulių išgyvenimas. Būtent Jėzumi Dievas gyvena sąlygiškai.
į:
* Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius
2017 balandžio 13 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Pasirinkimas atsiranda, kada suvokiame, jog esame besąlygiški, tad renkamės ar gyventi sąlygiškai ar besąlygiškai.
į:
Pasirinkimas
*
Pasirinkimas atsiranda, kada suvokiame, jog esame besąlygiški, tad renkamės ar gyventi sąlygiškai ar besąlygiškai.
Pakeistos 13-20 eilutės iš
Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.

Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.

Jėzus irgi ribose mąstė (dangaus karalystė) bet sutiko mąstyti plačiau, atsisakyti ribų (išvadavimas-nukryžiavimas).

Jėzaus
mąstymą ribose parodo jo jaudulių išgyvenimas. Būtent Jėzumi Dievas gyvena sąlygiškai.
į:
Dievas
*
Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
* Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
* Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?

Jėzus
* Jėzus irgi ribose mąstė
(dangaus karalystė) bet sutiko mąstyti plačiau, atsisakyti ribų (išvadavimas-nukryžiavimas).
*
Jėzaus mąstymą ribose parodo jo jaudulių išgyvenimas. Būtent Jėzumi Dievas gyvena sąlygiškai.
Ištrintos 26-28 eilutės:

Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?
2017 balandžio 13 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-18 eilutės iš
(Pasąmoningas) žinojimas yra vieningumas kažkurioje apimtyje (žinau viską, betką, kažką, nieką).

Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).

Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius

Kaip keičiasi mūsų tapatybė? Kaip keičiasi su kuo tapatinamės? Kaip keičiasi riba tarp savų ir svetimų? Kaip galima paskatinti tos ribos pasikeitimą?

Geroji naujiena yra gerumo gerumas.

Kalba vyksta per "norus" - kitų, savo, kūno, proto, neuronų ir t.t. aptitetų, bacilų
į:
Pasąmonė
*
(Pasąmoningas) žinojimas yra vieningumas kažkurioje apimtyje (žinau viską, betką, kažką, nieką).
* Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).
* Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius
Pakeistos 28-31 eilutės iš
Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip.

Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.
į:

Ketverybė
Pakeistos 48-49 eilutės iš
Nagrinėti kaip kalbos kyla iš to, kaip Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą kelią.
į:
Kalba
* Kalba vyksta per "norus" - kitų
, savo, kūno, proto, neuronų ir t.t. aptitetų, bacilų
* Nagrinėti kaip kalbos kyla iš to, kaip Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą
kelią.
* Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip
.
Pakeistos 55-57 eilutės iš
į:
* Geroji naujiena yra gerumo gerumas.
Pridėta 68 eilutė:
* Kaip keičiasi mūsų tapatybė? Kaip keičiasi su kuo tapatinamės? Kaip keičiasi riba tarp savų ir svetimų? Kaip galima paskatinti tos ribos pasikeitimą?
Pridėta 74 eilutė:
* Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.
2017 balandžio 13 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-61 eilutės iš
Vyv Evans knygos

Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras. pavyzfziui kaip atvaizdai kuriami lukesciajs ir savsrnkiskumu. tsip pat kzip astongubas kelias isgyvcenanas savarankixko iirr uztikrinto ir ramaus Didvo

nagrinėti kaip kalbos kyla iš to, kaip
Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą kelią

Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.

Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.

Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (
tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau. Amžina branda (ir dangaus karalystė) vystosi taip sąlygiškais žingsniai (užtat deriniais!)
į:
Kalbotyra
*
Vyv Evans knygos

Erdvė ir laikas
* [[http://www.alisonfernandes.net | Alison Fernandes]]

Nagrinėti kaip kalbos kyla iš to,
kaip Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą kelią.

Gerumas
* Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada
Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.Kūryba
* Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.
* Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda,
tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau. Amžina branda (ir dangaus karalystė) vystosi taip sąlygiškais žingsniai (užtat deriniais!)
Pridėtos 69-78 eilutės:
Dorovė
* Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.

Tapatybė
* Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas
* Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.

Antrinės sandaros
* Kalbos veda iš vienos sandaros į kitą, tai jos kuria sandaras. Tai reikėtų nagrinėti kaip aštuongubas kelias permąstomas kuriant antrines sandaras, pavyzdžiui, kaip atvaizdai kuriami lūkesčiais ir savarankiškumu. Taip pat kaip aštuongubas kelias išgyvenamas savarankiško ir užtikrinto ir ramaus Dievo.
Ištrintos 86-91 eilutės:
Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.

Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas

Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.
Pakeistos 93-94 eilutės iš
* Ar ir koks, tai padalinimai
į:
* Ar ir koks, tai padalinimai
2017 balandžio 12 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 77-85 eilutės iš
Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.
į:
Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.

Kai svarstome:
* Kaip ir kodėl, tai pagrindimas
* Koks ir kodėl, tai įvardijimas
* Ar ir kodėl, tai pasakojimas
* Koks ir kaip, tai aplinkybės
* Ar ir kaip, tai atvaizdai
* Ar ir koks, tai padalinimai
2017 balandžio 12 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties.
į:
Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties. Patys poreikiai yra tarsi pramanyti, kas apibrėžta yra būdai, kuriais poreikius tenkiname.
2017 balandžio 12 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-77 eilutės iš
Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas
į:
Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas

Tapatybė susijusi su savastimi, su jos riba, užtat su atskyrimu, kas lengvai keičiasi ir kas niekaip nesikeičia. "Įsikibk" - tai ryšium su savastimi. "Kaupk" - tai savasties augimas. "Rinkis gerą vietoj blogo" - tai už savasties.
2017 balandžio 12 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-75 eilutės iš
Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.
į:
Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.

Aš - glūdintis 12 tapatybės lygtyse - yra vienybės pagrindas, tad Dievo ženklas
2017 balandžio 12 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-73 eilutės iš
* pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
į:
* pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas

Pyktis yra pavojingas jausmas nes gali padaryti kažką pikto, piktai pasielgti, piktavališkai, piktybiškai.
2017 balandžio 11 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-71 eilutės iš
* B) Gyvenimo lygtis: gyvybė yra Dievo išėjimas už savęs (tad Dievo gerumas), o amžinas gyvenimas yra jo buvimo kaupimas, plėtojimas, į kurį galima atsiremti.
į:
* B) Gyvenimo lygtis: gyvybė yra Dievo išėjimas už savęs (tad Dievo gerumas), o amžinas gyvenimas yra jo buvimo kaupimas, plėtojimas, į kurį galima atsiremti.

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:
* padalinimai: koks ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
* atvaizdai: kaip ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
* aplinkybės: kaip ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
* pagrindimas: kodėl ir kaip - dingsta "kaip", lieka ramybė
* įvardijimas: kodėl ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
* pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
2017 balandžio 10 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau.
į:
Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau. Amžina branda (ir dangaus karalystė) vystosi taip sąlygiškais žingsniai (užtat deriniais!)
2017 balandžio 10 d., 11:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 60-63 eilutės iš
Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau.
į:
Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau.

* A) Nesusivedimas: kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė.
* B) Gyvenimo lygtis: gyvybė yra Dievo išėjimas už savęs (tad Dievo gerumas), o amžinas gyvenimas yra jo buvimo kaupimas, plėtojimas, į kurį galima atsiremti
.
2017 balandžio 10 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-60 eilutės iš
Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.
į:
Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.

Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau
.
2017 balandžio 10 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.
į:
Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.

Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros
.
2017 balandžio 08 d., 09:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 52-56 eilutės iš
Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras. pavyzfziui kaip atvaizdai kuriami lukesciajs ir savsrnkiskumu. tsip pat kzip astongubas kelias isgyvcenanas savarankixko iirr uztikrinto ir ramaus Didvo
į:
Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras. pavyzfziui kaip atvaizdai kuriami lukesciajs ir savsrnkiskumu. tsip pat kzip astongubas kelias isgyvcenanas savarankixko iirr uztikrinto ir ramaus Didvo

nagrinėti kaip kalbos kyla iš to, kaip Dievas (ramus, užtikrintas, savarankiškas) išgyvena aštuongubą kelią

Gerumas yra tada kada Dievas visiškai išėjęs už savęs - jisai mylintis, o mes gyvename vertybėmis - gerumu. O gėrio kryptys iškyla tada kada Dievas nevisiškai išėjęs už savęs, užtat tai tėra gėrio kryptys, ne pats gerumas.
2017 balandžio 07 d., 13:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras.
į:
Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras. pavyzfziui kaip atvaizdai kuriami lukesciajs ir savsrnkiskumu. tsip pat kzip astongubas kelias isgyvcenanas savarankixko iirr uztikrinto ir ramaus Didvo
2017 balandžio 07 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Vyv Evans knygos
į:
Vyv Evans knygos

Kalbos veda is vienos sandaros i kita tai jos kuria sandaras. Tai reiketu nagrineti kaip astuongubss keelias permastomas kjrisnr antrines sandaras.
2017 balandžio 07 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-50 eilutės iš
* Analitinis teiginys: Ar: X neišskirtas, yra sandarame teiginyje. Kodėl: išeina už sandaro, analitinio teiginio.
į:
* Analitinis teiginys: Ar: X neišskirtas, yra sandarame teiginyje. Kodėl: išeina už sandaro, analitinio teiginio.

Vyv Evans knygos
2017 balandžio 07 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-48 eilutės iš
Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.
į:
Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.

Klausimai skiria:
* Ar? Tiesa ir netiesa
* Koks? Betarpiškas ar nebetarpiškas
* Kaip? Pastovus ar kintantis
* Kodėl? Prasmingas ar aprėpiamas
* Nulybės atvaizdai ar ketverybė

I want X.
* Sintetinis teiginys: Koks: išskiria X nuo manęs. Kaip: susieja X su manimi.
* Analitinis teiginys: Ar: X neišskirtas, yra sandarame teiginyje. Kodėl: išeina už sandaro, analitinio teiginio
.
2017 balandžio 06 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-37 eilutės iš
Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip.
į:
Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip.

Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo
.
2017 balandžio 06 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-35 eilutės iš
Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?
į:
Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?

Aštuongubu keliu trimis skirtingais būdais išgyvename požiūrį į požiūrį į požiūrį - tad tris kalbas - išmąstyti būtent kaip.
2017 balandžio 05 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-31 eilutės:

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:
* pagrindimas 12->6 yra 8 padalinimų papildymas;
* įvardijimas 8->12 yra 6 atvaizdų papildymas;
* pasakojimas 6->8 yra 12 aplinkybių papildymas.
Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.
2017 balandžio 02 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-27 eilutės:
Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.

Jėzus irgi ribose mąstė (dangaus karalystė) bet sutiko mąstyti plačiau, atsisakyti ribų (išvadavimas-nukryžiavimas).

Jėzaus mąstymą ribose parodo jo jaudulių išgyvenimas. Būtent Jėzumi Dievas gyvena sąlygiškai.

Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?
2017 balandžio 02 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-20 eilutės iš
Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).
į:
Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).

Nesusivedimas: pasąmonės kalba/tikrovė vieningai apsiima ribota apimtimi, tuo tarpu sąmonė apsiima viskuo, tačiau ją skaldo į skirtingus požiūrius

Kaip keičiasi mūsų tapatybė? Kaip keičiasi su kuo tapatinamės? Kaip keičiasi riba tarp savų ir svetimų? Kaip galima paskatinti tos ribos pasikeitimą?

Geroji naujiena yra gerumo gerumas.

Kalba vyksta per "norus" - kitų, savo, kūno, proto, neuronų ir t.t. aptitetų, bacilų

Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
2017 balandžio 02 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-9 eilutės:
Pasirinkimas atsiranda, kada suvokiame, jog esame besąlygiški, tad renkamės ar gyventi sąlygiškai ar besąlygiškai.
* Ar esame įsijungę (invested) ar ne?
* Įsijungę (stepped-in) ar atitokėję (stepped-out)? Juk galime įsijausti tiek į įsijautimą, tiek į atsitokėjimą.
* Ar permąstome? tai įsijautimas į atitokėjimą.
Kyla (dalyvavimo/įsijautimo) trejybė: įsijaučiame į įsijautimą (veikimą), atitokėjimą (permąstymą) ir atsakomybę (galiu tverti savastį, su juo sutapti, juo būti, kurti, puoselėti, plėsti ribą tarp savęs ir pasaulio, už ką atsakau.

(Pasąmoningas) žinojimas yra vieningumas kažkurioje apimtyje (žinau viską, betką, kažką, nieką).

Pasąmoningas žinojimas, tai ketverybė (ir jos atvaizdai), o sąmoningas nežinojimas, tai nulybė (ir jos atvaizdai).
2017 kovo 27 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Iš šešių poreikių paaiškėja, jog pirmais trimis poreikiais išreikšta savastis yra skirtinga nuo kitais trimis poreikiais išreikšto savęs suvokimo (self-understanding). Savęs suvokimas yra pagrindas protui. Tad panašiai, gal trys dvejonės (ar keblu? ar protinga? ar teisinga?) yra pagrindas širdžiai? ir bendram suvokimui? Ar trys lūkesčiai (išoriniai?) yra pagrindas valiai? vertybėms? ir susikalbėjimui?
2017 kovo 27 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Iš šešių poreikių paaiškėja, jog pirmais trimis poreikiais išreikšta savastis yra skirtinga nuo kitais trimis poreikiais išreikšto savęs suvokimo (self-understanding). Savęs suvokimas yra pagrindas protui. Tad panašiai, gal trys dvejonės (ar keblu? ar protinga? ar teisinga?) yra pagrindas širdžiai? ir bendram suvokimui? Ar trys lūkesčiai (išoriniai?) yra pagrindas valiai? vertybėms? ir susikalbėjimui?
2017 kovo 21 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-100 eilutės:
* Dievo šokis
** Dievas ir žmogus

* Elgesys, dorovė
** Gyvenimo lygtis
** Ženklų savybės
** Nesusivedimai, pertvarkymai
** Branda
** Laisvė
** Žmogus

* Antrinės sandaros
** Aplinkybės, atvaizdai
** Padalinimai, veiksmai, lygtys
*** Dvejybė
*** Ketverybė
*** Penkerybė, laikas
*** Šešerybė
*** Sąmoningumas
*** Riba, savastis
*** Tiesa
*** Požiūriai
** Kalbos
*** Sąvokos, sąlygos
*** Rūpesčiai
*** Susikalbėjimas
*** Bendrystė

* Troškimai
** Jauduliai, nuotaikos
** Aštuongubas kelias
*** Vertybė, klausimai

-------------------------------------------

Lygmenų poros
* Šeši laipsniai nuo asmeninės tiesos iki besąlygiškos tiesos sieja lygmenų poras:
* Raida: Kitas (malda) ir Tu (išsiaiškinimai)
* Žemėlapynas: Kitas (malda) ir Aš (elgesys)
* Vadovėlis: Tu (išsiaiškinimai) ir Aš (elgesys)
* Metraštis: Aš (elgesys) ir Dievas (šokis)
* Žinynas: Tu (elgesys) ir Dievas (šokis)
* Kelionė: Kitas (malda) ir Dievas (šokis)

Nesusivedimai, pertvarkymai
* Nesusivedimai eilės tvarka - naujasis nesusivedimas išsprendžia ankstyvesnį nesusivedimą. Šitą reikėtų išmąstyti sandarų atžvilgiu, kaip viena sandara naujai permąstoma.
Palyginti pertvarkymus su permainomis:
* raida = atspindys
* žemėlapynas = ištiesinimas
* vadovėlis = pasukimas
* metraštis = dydžio nustatymas
* žinynas = palyginimas
* klajonė = perkėlimas

Rūpesčiai
* Rūpesčiai yra 6 = 4+2 atvaizdai +2 = 8. Ir šioje lygtyje 2 atvaizdai (didėjantis, mažėjantis laisvumas) + Dievas (palaikantis) + Sūnus (nuteikiantis kitą) = 4. Tik Dievo ir Sūnaus požiūriai nėra atvaizdai nes jie tiktai reiškiasi iš vieno galo. Jie nevaizduoja išėjimą už savęs, kaip kad 6 atvaizdai atvaizduoja, kaip kad 2 laisvumai atvaizduoja (Tėvą pirmyn ir Sūnų atgal).
* Rūpesčius tad galime suvokti, kaip -2. O padalinimų pagrinde yra -1 (supratimo tarpas). Tad aplinkybių galėtų pagrindas būtų -3, o trijų kalbų -4, -5, -6.

http://www.ms.lt/derlius/VKR10.jpg

Susikalbėjimas
* [[https://www.amazon.com/Theorizing-Communication-Readings-Across-Traditions/dp/1412952379 | Theorizing Communication Readings Across Traditions]] Robert Craig, Heidi L.Muller

Tiesa
* Jeigu tiesa visada sąlygiška, tai ši tiesa irgi yra sąlygiška, užtat iš sąlygiškos tiesos kyla besąlygiška tiesa. Tai išvertimas išėjimo už savęs, iš santvarkos, iš septynerybės.
* Velnias išlenda visokiomis "tiesomis" ir įžvalgomis dėl to, kad tai tėra "žinojimai", ogi Dievas yra grynas nežinojimas.
* Brute facts nėra nes gamtoje nėra dalinių sąvokų, modelių, ar yra?

Ženklų savybės
* Lygmenų porų eiga: lyginant su apačia (vidinis nulis=0):
** lankstu 0+1=1
** pakitu 0+2=2
** judru 1+2=3
* toliau lyginant su viršumi - nes tai ženklo ženklas (išorinis nulis=bebalsis=3):
** įsimintina 3+1=4
** reikšminga 3+2=5
** tikslinga 3+3=6
* Būties reikšmė ar būties prasmė?
ženklų savybės - kas yra ženklas? ar Dievas?
* padalinimai - lankstumas
* atvaizdai - pakitimas
* aplinkybės - judrumas
* pagrindimas - įsimintinumas
* įvardijimas - reikšmė
* pasakojimas - tikslingumas
Ženklų savybės remiasi nulybės atvaizdais (keičiasi ryšium su jais)
* lankstus: nebetarpiškas (koks) = ar
* pakitus: nepastovus (kaip) = ar
* judus: nepastovus (kaip) = koks
* įsimintinas: neprasmingas (kodėl) = kaip
* reikšmingas: neprasmingas (kodėl) = koks
* tikslingas: neprasmingas (kodėl) = ar
Antrinės sandaros palaiko ženklų savybes:
* padalinimai palaiko lankstumą
* atvaizdai palaiko pakitumą
* aplinkybės palaiko judumą
* pagrindimas palaiko įsimintinumą (atmintį!)
* įvardijimas palaiko reikšmingumą
* pasakojimas palaiko tikslingumą

--------------------
2017 kovo 21 d., 18:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 53-72 eilutės:

Padalinimai, veiksmai, lygtys
* Padalinimų rato trys veiksmai: Koks pasaulis kuriamas? jisai galimas - veiksmu +1. (Dvasios požiūriu - dešimt Dievo įsakymų) Kaip pasaulis kuriamas? jisai tikras - veiksmu +2 (Sūnus požiūriu - aštuongubu keliu). Kodėl pasaulis kuriamas? jisai būtinas - veiksmu +3 (Dievo šokiu, ypač Tėvo požiūrius).
* Kiekvienas padalinimas turi vieną požiūrį išsakantį nežinojimą, tai būtent Dievo požiūris. Nebent išskyrus trejybę?
* Supratimas vyksta veiksmu -1, vis atskiriant vieną požiūrį. O tas -1, tai tarpas. Tad šešerybe suprantame tarpą. Penkerybe - šešerybę, ketverybe (žinojimu) suprantame penkerybę (ir visus šiuos padalinimus). Dalyvavimu suprantame žinojimą, būtimi - dalyvavimą, tvarka - būtį, Dievu - tvarką, tiesa - Dievą, dorove - tiesą ir t.t. Tačiau bene šio veiksmo nesuprantame tiesiogiai, o tiktai derinant veiksmus +1, +2, +3, pavyzdžiui, {$-1 = +2 - +3$}.
* Šešerybė skiria vidų ir išorę, kurie svarbūs savasčiai, ribai, lūkesčiams ir t.t.
* Veiksmas +1 išsako, kaip padalinimai auga, kaip veikia padalinimai. +2 išsako, kaip veikia atvaizdai (atvaizdams? - visumoms) O +3 išsako, kaip veikia aplinkybės (aplinkybes - paskirus požiūrius).
* Laikas ir erdvė kartu (sprendimo sąmoningumas) yra Dievas nes tai yra neribotumas (ir nežinojimo taškas iš kurio spręsi). Ogi viskas tas neribotumą suveda į tvarką.
* Susipažinti su [[https://en.wikipedia.org/wiki/Difference_and_Repetition | Difference and Repetition]], Gilles Deleuze
* Būti ir laikyti.
* Sartre: Proto ribotumas žadina pykulį, reikia gyventi tėkme, muzika teikia laisvę (ribotumas žadina pykulį jeigu nepripažįsti Dievo, o jei pripažįsti, tai padeda suvokti Dievo požiūrį)
* Padalinimai = be sąvokų (ribos). Veiksmais +1, +2, +3 išdėstomai įeiname į save.
* Tai yra apvertimas savęs ir pasaulio (kurį pratęsia dorovė) taip kad tampame santvarkoje 4, 5, 6, 7.
* Padalinimus suvokiu perskyromis. Būtis tai paprasčiausia perskyra, tai 7=-1, -1+3=2.
* Vienybę ir nulybę galima suvokti tiktai apibendrinant.
* Bene sąvoka yra -1 (suvokimas), jos savybės yra -2, apibrėžimas yra -3, o esmė yra -4. Pridėjus tris veiksmus ir nulinį veiksmą gautųsi visi aštuoni įmanomi veiksmai, visi įmanomi ryšiai tarp būsenų.
* Padalinimai remiasi viskuo, tad besąlygiški. O atvaizdai remiasi betkuo ir aplinkybės kažkuo, tad yra sąlygiški.
* Nulybė - Dvasia, vienybė - sandara, dvejybė - atvaizdas, trejybė - vieningumas, esmė. Ar gali būti: ketverybė - Dievas (kodėl), penkerybė - amžinas gyvenimas, šešerybė - gyvenimas (dorovė), septynerybė - gerumas ?
* Padalinimais ir veiksmais susieti dalyką ir jo mąstymą +3,+2,+1. O -1 tai suvokimas.
2017 kovo 21 d., 18:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 34-54 eilutės:

Jauduliai, nuotaikos
* Kai klystame (širdies ir pasaulio tiesų atžvilgiu) esame labai sujaudinti, kai esame teisingi, tai ne. Kaip paaiškinti jausmų modeliu? Kas nusako jausmų stiprumą? Ir jausmų trukmę? Kas nusako ar sąmoningai suvokiame jausmų priežastį? Ar sąmoningai nesuvokiame priežasties? Jausmais mums pasąmonė praneša, kad kažkas nederi.
* Anxiety is a worry about future events and fear is a reaction to current events.
* Nuotaikos skiria sąmonę ir pasąmone - ji yra pasąmonės rėmai, kada jos nemąstome - arba ji sąmoninga, sąmonės taikinys, židinys, kada savo nuotaiką mąstome
* [[https://www.amazon.com/Handbook-Sociology-Emotions-Handbooks-Research/dp/0387739912#reader_0387739912 | Handbook of the Sociology of Emotions]] Self-Theory and Emotions. Howard B. Kaplan.
* Ridgeway, C. L. (2006). Expectation states theory and emotion. In Handbook of the sociology of emotions (pp. 347-367). Springer US.
* Nuotaiką jaučiame tik dėl to, kad ji keičiasi ir tik dėl to, kad turime dėsnių, lūkesčių, kuriais galime atpažinti tuos skirtumus.
* Veiklai reikia tam tikrų sąlygų vidui ir išorei. Jas galime patikslinti nuotaikomis. Kaip jausčiausi sveikas? o jei dėmesys kažkuo užimtas?
* How Emotions are Made - verbage
* Jautrumas sau jausmais gali būti savanaudiškas kitų atžvilgiu. Ogi vertybės yra sukaupti jausmai. Pavyzdžiui, meilė susikaupia, įamžinama viltyje. Tad vertybėmis gyvenantis gali pasirodyti turintis mažiau jausmų, tačiau juos tauso, betgi pas jį jausmai sukaupti vertybių pavidalu.
* Amygdala - fear - novel information
* Jauduliai-lūkesčiai yra modelis išėjimo už savęs - tik ne laukimu, o sulaukimu - tai tik baigtinis modelis
* Lūkesčiai yra "žinojimo pasaulis", o už lūkesčių (ten kur baisu, bjauru) yra "nežinojimo pasaulis". Lūkesčiai juos išskiria. Protavimas bene irgi išskiria.
* Ne tame, kad sraigė jaučia jausmus, bet kad mes galime suvokti jausmą, atsižvelgiant į jos naudą, ir tuo pačiu, ar mes patys, gebantys jausti, būsime vieningi su ja bei su visais.
* Jausminė kalba yra pirmesnė už proto kalba. Proto kalba yra jausmų kalba be jausmų, tai yra, vien sandarom. Tačiau proto kalbą pirmiau sąmoningai pripažinome. Ir ja galime pasidalinti jausmų kalbą, ją iškelti.
* Anot Damasio, kada sprendžiame, jausmai mus veda, o protas patikrina. Tačiau, manau, iš tikrųjų turėtų būti atvirkščiai - protas mums pristato galimybes, o jausmai renka tarp jų - nes jausmai, nuotaikos, pasąmonė suveda į vieną. Panašiai - žmogus skiria galimybes, o Dievas jas aprėpia, suveda, priešinga kryptimi.
* Jausmai yra veiksmų gaidukas. Mat, veiksmai jokiu būdu neturėtų prieštarauti, tai būtų išteklių švaistymas. Ir panašiai, jausmai (ir pasąmonė apskritai) yra vieningai, išveda vieną. O tuo tarpu sąmonė iškelia skirtingus požiūrius, prieštaravimus.
* Jausmai iškelia pasąmonę, kad galėtumėme išsirinkti vieną galimybę. Nes sąmonė gali tiktai išryškinti galimybes, bet tarp jų negali išsirinkti.
* Veiksmų vieningumą išgyvename, kaip jausmą - veiksmų samplaikos aidą - užtat veiksmų samplaika nėra jausmas ir suveikia prieš jausmo išgyvenimą. Veiksmų vieningumą įsisaviname, kaip jausmų klodo vieningumą.
* Verčiau iš viso atsisakau savo asmenybės, kaip atsisakyti savo gražiausių meilės jausmų.
2017 kovo 21 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 34-38 eilutės:

Gyvybė
* Gyvūno gyvenime yra neišsakyti (mūsų įžvelgti, atjausti) ir išsakyti lūkesčiai. Sraigę atjaučiame, nors ji pati neturi jausminio gyvenimo, tik savo naudą. Ją gali atjausti, tarkim, delfinai, ateiviai, ir galime įsivaizduoti, atjaučia Dievas. Gali atjausti ir pirmuonis, protozoa.
* Gyvybė apibrėžtina nauda (interesais), kurią gali įžvelgti pats gyvūnas ar kiti - tai kūno šeši poreikiai - o poreikis daugintis, tai iš tikrųjų yra tiesiog bendrumo palaikymas - nebūtinai fiziškai daugintis. Ugnis gali būti gyva - planeta gyva - akmuo gyvas - ir taip toliau, kiek jisai turi sau naudos. O laikrodis? Arba kompiuteris? Jį gali reikėti prižiūrėti. Bet ar tai žiūrėjimas jo naudos? O kažkieno kito naudos? O gal tai dviprasmiška?
* Galime tą naudą (tuos interesus) gerbti - tai tikėjimo pradas - kitų gyvūnų atžvilgiu - ir dorovės pradas.
2017 kovo 21 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 35-54 eilutės:

Antrinės sandaros
* Sąlygos mus skiria nuo sąvokų. Aplinkybės yra sąvokų sąlygos. Atvaizdai yra mūsų sąlygos. Kalbomis sąvokos iškyla (rūpi), mainosi (reiškia), išnyksta (įvyksta).
* 3 padalinimai, o atvaizdai yra 2x4 (du ketverybės atvaizdai) arba 4x2 (keturi dvejybės atvaizdai). O aplinkybės?
* Antrinės sandaros išsako žmogaus būklę, jo nežinojimą, atitrūkimą nuo Dievo.
* Antrinėmis sandaromis trokštantis Dievas išgyvena mūsų netroškimus. Aplinkybės yra kaip aplinka įrėminta skylė, "betkam". Atitinkamai, padalinimai, atvaizdai, pasakojimas įrėmintų skylę "viskam".

Aplinkybės, atvaizdai
* Pilnatvė reiškiasi grožiu nes ji už mūsų ir mus apima, tad mūsų vidaus kaip ir nėr. O ji, kodėl, reiškiasi aplinkybėmis nes jos sieja mūsų paskirą požiūrį su visumą. Tuo tarpu atvaizdai išsako kaip visuma išgyvenami požiūriai. Aplinkybės išsako, kaip požiūris išgyvena visumą.
* nežinoti kąžką = klausimas, nežinoti viską = Dievas, nieką? betką?
* Dievas išsiplečia vis priešingu požiūriu: dviem žinojimo atvaizdais jisai yra, o keturiais nežinojimo atvaizdais jo nėra. Tai primena Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę.
* Aplinkybės išplaukia iš nulybės atvaizdų (vieningumo sąlygų) ir būtent žinojimo paneigimu (NE-žinojimu) vyksta (trejybės) atvaizdų paneigimas, gaunasi nulybės atvaizdai.
* 4,5,6,7-bė turi po du atvaizdus, sąmonės (pasikartojimas laike) ir pasąmonės (atmintis, tikrovė - erdvėje).
* Dasein-žmogus netrokšta, Dievas trokšta savo savybėmis: mylintis, ramus, užtikrintas, savarankiškas. Būties savybės, tai nulybės (Dievo - nežinojimo) atvaizdai: prasmingas ("uncanny"), pastovus, betarpiškas, akivaizdus. Nulybės atvaizdų neigimas, tai žinojimo atvaizdai. Kartu - nulybės atvaizdai ir jų neigimas - yra būties atvaizdai. Juose nulybės atvaizdai "buvimas" yra tai, kas lieka dingus papildomai energijai, tai yra, tesant "nulybei".
* Uždavinys: lietuvių (ir kitų kalbų) priešdėlius (prepositions) sulyginti su aplinkybėmis.
* Palyginti aplinkybes ir 12 klausimų.
* Aplinkybės parodo, kad yra nulybės atvaizdai, tad yra nulybė, ir kad yra atjauta (trejybės ratu), kad trejybės ratu asmuo išgyvena tai, ką jisai mąsto, išgyvena atokiau kitais trejybės atvaizdais.
* Aplinkybės grindžia atjautą
* Jeigu iš 12 aplinkybių atstatome trejybę (ryškūs židiniai, ryškios ribos, ryškūs mąstai), tada galime atstatyti nulybės atvaizdus, o tuomi taip pat pačią nulybę (Dievą).
Pakeistos 100-108 eilutės iš
Pirminės sandaros
* Gyvenimo lygtyje, netroškimai išsako: amžinąjį gyvenimą (tenkinimais), išmintį (dvejonėmis), gerą valią (jauduliais), Dievo valią (klausimais).
* Protas bene atsirado vėliau kaip jausmai, bet tarp jausmų ir kūno, o kartu ir valia.
* Abejonėmis, dvejonėmis - protas vieningas. Lūkesčiais, jauduliais - skyla į du požiūrius - save ir pasaulį. Vertybės, klausimai - skyla į tris požiūrius.

Požiūriai
* Požiūriai turbūt susiję su Lie algebros šaknių sistemų atspindžiais (reflections) ir kyla iš Dievo lęšio, iš šventosios Dvasios, Dievo šokyje.
* Nežinojimas: Dievo požiūris, žinojimas: žmogaus požiūris, ir galima kurti grandines: žinau, kad nežinai, kad žinau, kad nežinai ir t.t.
į:
Ištrintos 108-125 eilutės:

Šešerybė
* Courage - personal rejection of fear. (outside is as expected) Beauty - impossibility of disgust. (no inside)
* Hope - personal rejection of expecting what we don't wish for. Love - impossibility of hate.
* Honesty - personal rejection of disgust. (inside is as expected) Closeness - impossibility of fear. (no outside)
* Laisvė yra šešerybė dėžėje. Metafizika įkalina žmogų.
* Tikėjimas, viltis, meilė yra ryšium su kažkuo, su sąvoka kurią padeda išlaikyti.
Šešerybė (iš penkerybės): trys ašys
* tarpas tarp praeities ir ateities (reikalingas, pavyzdžiui, tikėjimui)
* ryšys už dėžės į dėžę (pavyzdžiui, sąžinei)
* sąsaja tarp praeities ir ateities
* Šešerybė išreiškia trejybę kaip požiūrių ribas, tad kaip nežinojimą, kaip sandarą.
* Grožis yra savaime aiškus, tad "būtinas" (kaip aplinkybė), nes išreiškia save. O atitinkamai, meilė "galimybė"? ir artimumas "tikras"?
* Tikėti Dievą: Priimti Dievą kaip nežinojimą, vadinasi, jo nepažinti. Jį pažinti, kaip nepažintą.
* Gal išorinių/vidinių požiūriais išsakytas ryšys su Dievu išsako klausimus. Tada galėtų būti trys rūšiai klausimų (kodėl, kaip, koks) ir trys vertybių (atsakymų: ar, koks, kaip).
* Vertybėmis įamžiname teigiamus jausmus - tai vyksta trejybės ratu, kuomet save tikriname. O išoriniais ir vidiniais požiūriais išgyvename savo ryšį su Dievu. Užtat tai yra dvi aštuongubo kelio pusės.
* Grožis, kaip išmintis.
* Teigiami jausmai - kaip suvokiame tą vienumą? Ar jisai yra už mūsų (žavesio atveju), ar mumyse (artimumo atveju), ar troškimo ir lūkesčio sutapime (meilės atveju)? Indijos filosofijoje yra atitinkamai trys vienumo nesusipratimai, nukrypimai.
2017 kovo 21 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 54-56 eilutės:

Aštuongubas kelias
* Panagrinėti Budos aštuonlypį pasisakymą apie kančią. Kančia lydi visą gerumą? Tokiu atveju kančia yra Dievas. Bet kančia nelydi atsidavimo kitiems.
2017 kovo 21 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 121-129 eilutės:

Penkerybė, laikas
* Laikas veda į nežinojimą ir į ateitį, iš žinojimo į nežinojimą (!) Užtat laikas apibrėžia nežinojimą, ir apibrėžia būtent santvarkoje, ne už jos.
* Laike - ne anapusybėje.
* Laikas ir erdvė, nežinojimas ir žinojimas.
* Sprendimas (laikas/erdvė) leidžia suvokti ribotumą, sąlygas.
* Atmintis - sąvoka leidžia mums išplėsti laiką, o erdvę?
* Penkerybė sukuria sąvokų pasaulį, o šešerybe ryškėja ar jisai teisingas. Ar teisingai atspindi, atvaizduoja? O septynerybe Dievas gali gyventi žmogumi, atspindyje.
* Nevisada gali matyti plačiau, kaip bus po visko.
2017 kovo 21 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 57-61 eilutės:

Dvejybė
* Būtis yra išskyrimas: "būtis" ir ... anas
* Teorija yra dvilypis požiūris, analitinis, sąmonės, o praktika yra vienlypis, sintetinis, pasąmonės. Praktika yra kurios nors gyvenimo srities (kaip, koks), o teorija yra visų sričių (kodėl, ar).
* Albinas: Nuo genijaus iki bepročio vienas žingsnis, o atvirkštinis kelias kur kas ilgesnis.
2017 kovo 21 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 58-88 eilutės:
Bendrystė
* Expectation states theory. Theory of status processes in groups (how status is determined). Wagner and Berger 2002.
Dangaus karalystė
* kaip tiki, taip ir bus
* tikėti ko mažiau - skurdžiadvasiai
* Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas
* optimistams, skeptikams, pakantiesiems
* Dangaus karalystė yra amžinas gyvenimas būtent šioje žemėje.

Dievas ir žmogus
* Mums yra vienas kelias (sąmoningėjimas, Dievas), o Dievui yra daug kelių (kiekvienu iš mūsų).
* Dievas-pasąmonė myli sąmonę-žmogų. "Mylėk" kreipiasi į sąmonę. Iš pasąmonės padaromas Dievas.
* (Dievo) Nežinojimas yra visko žinojimas. Žinojimas jame jau slypi.
* Žinojimas - nežinojimas. Dora, šviesu: gyventi be nuomonių, tad be žinojimo.
* Dievas nebūtinas: nes vietoj Visko ar netgi Laisvumo atsiranda (šešių atvaizdų) išeities taškas Betkas (gyvenimas). Tad klausimas, kaip iš 6=4+2 visgi atsiranda 8=4x2?
* Šventraštis, tai Dievo veikla. Jeigu Dievas parašo, tai kitaip suvokiame jos reikšmę. O jeigu Heidegerio raštai yra šventraštis? Pateisina požiūrį?
* Dievo požiūris yra jo liudijimas, ar jisai būtinas.
* Besąlygiškas: yra nulinis požiūris.
* Maldos linkėjimą "teesie tavo valia" suprantame asmeniškai, kaip patys rodome gerą valią, kaip Dievas pats gyvena mumyse gera širdimi, tad ši pusė Tėve mūsų asmeniškėja. O kita pusė Tėve mūsų prasideda asmeniškai "kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien" ir vystosi plačiau, tad priešingai.

Dievo šokis
* Jame slypi pagrindai:
** aplinkybėms - (ketveriopai suprastai) Dievo trejybė (žr. taip pat 10 Dievo įsakymų 4 lygmenis)
** padalinimams - aštuongubas kelias
** atvaizdams - 10 Dievo įsakymų 6 lygmenų poros
* Ir taip pat žmogaus trejybe iškyla 3 kalbos - tik Dievo šokiui priešinga kryptimi, iš atvaizdų į padalinimus, iš padalinimų į aplinkybes, ir iš aplinkybių į atvaizdus.
* Dievo šokyje Sūnaus požiūris yra aštuonerybė - santvarka
* Tėvo požiūris - ketverybė - keičiasi lygmuo. Sūnus - gyvenimo lygtis - išlieka lygtis, kaip visuma.
* Sūnaus aštuongubas kelias yra aštuonerybė, susidaranti iš ketverybės ir gyvenimo lygties, kaip kad klaidų rūšys, rūpesčių rūšys ir brandos rūšys. Ketverybė išsako pažinimo atvaizdą, atsakymą, pasąmonę,(Tėvo požiūrį?) o gyvenimo lygtis pažinovo atvaizdą, klausimą, sąmonę (Sūnaus požiūrį?). Tai yra aštuonerybė, kurios aštuntas požiūris prieštarauja sau. Iš šios aštuonerybės turėčiau išvesti keturis netroškimus. Keturi netroškimai papildo keturis troškimus, kaip kad gyvenimas papildo meilę. Pasąmonę išsako padalinimų ratas - pagrindinis padalinimas yra ketverybė, o sąmonę išsako veiksmai +1, +2, +3, -1? ar 0? kuriuos apibrėžia gyvenimo lygtis. Gyvenimo lygtis ir ketverybė kartu išsako gyvenimo lygties keturis lygmenis. Riba yra tarp ketverybės ir gyvenimo lygties - tai amžino gyvenimo riba, tai riba tarp dviejų atvaizdų, klausimo ir atsakymo.
* Aštuongubas kelias išskiria Dievo (Tėvo) ir žmogaus (Sūnaus) požiūrius - sudaro sąlygas dvejopam požiūriui - ir leidžia jiems papildyti vienas kitą (Dievo troškimais ir mūsų netroškimais) kuomet yra bendras suvokimas, bet taip pat leidžia jiems būti atitrūkusiems (Dievo atjauta ir mūsų atitrūkimais) kuomet vyksta Sūnaus susivokimas - Dvasia tai mato iš šalies. Visgi, būtent neigiami įsakymai išsako kaip turėtų būt - ko turėtumėm laikytis - dorovės, o teigiami išsakymai išsako kaip bet kokiu atveju yra - elgesys.
Ištrintos 89-140 eilutės:
Kalbos
* Liaudies pasakos, tai kas suprantama, paprasta. Jos išsiplečia eilėraščiais, kurios išryškina vienetų nuotaikas. Taip pat išsiplečia epais, kaip Odisėja, kurios praturtina žodžiais, posakiais, žiniomis, išmintimi. Šiedu keliais susiveda šventraščiu, kanonu, klasika, įžymiuoju veikalu, kaip kad Ulisu.
* Kaip mintys kyla gyvenime iš pasąmonės? išsakyti - trimis kalbomis
* Pagrindimas veda iš išgyvenimo (aplinkybių nusakyto) atgal į rūpesčius (atvaizdų nusakytų).
* Kalba ir bendrija: Consciousness and the Social Brain
* Kokia yra Dievo kalba? (Kiti sako tyla.) Mūsų asmeninės kalbos yra Dievo kalba. Jeigu mes neturime savo kalbos, jisai mums prabils asmeniniais ženklais, vėjo gūsiu, saulės spinduliu, ir t.t.
* Trys kalbos plėtoja pasąmonę, sąlygas, prie kurių vis galima grįžti, į jas naujai įsijausti. Jos išplečia sąmonę.
* Gadamer: Suvokimas yra įvykis. Tad pasakojimo kalbos įvykis. Pasakoje visada veikėjas kažką išmoksta po kurio viskas pasikeičia.
* Branda įvyksta išgyvenimais. Pasakų rūšys turėtų sutapti su išgyvenimų rūšimis.
* Pagrindimas - rūpi - rūpėjimas (širdis) - dorovė liūne
* Įvardijimas - reiškia - tikėjimas (protu) - Pamokslas nuo kalno
* Pasakojimas - įvyksta (išgyvenimas, branda) - paklusimas (kūnu) - 10 Dievo įsakymų
* Pagrindimas - širdis (rūpestis) - lūkesčiai - matematikos įrodymo būdai
* Įvardijimas - protas (reikšmė) - abejonės - linksniai
* Pasakojimas - kūnas (įvykis) - poreikiai
* Morfizmas - atspindys
* Indukcija - ištiesinims
* Algoritmo konstravimas - pasukimas
* Substitucija - didinimas
* Atvejų nagrinėjimas - lyginimas
* Konstravimas - perkėlimas
* Kiekviena kalba vysto savo atmintį. Pasakojimo kalbos atmintis - tikrovė. Įvardijimo atmintis - žmonių kalbos, jų žodžiai. Pagrindimo kalbos atmintis - prisiminimai.
* Kiekviena kalba remiasi įtampa išlaikyti mūsų dėmesį. O įtampa yra septintasis jaudulys lūkesčių santvarkoje. Panašiai, Ar tikrai nerimauju? yra septintoji abejonė.
* Pasakojime įtampos vienetai rikiuojami eilės tvarka. Tai primena Salingaros dėsnį "dėsningas kaitaliojimas". Įvardijime dėmesys sustatomas medžio tvarka. Tai primena mąstų laipsningumą. O pagrindime dėmesys išdėstomas tinklo tvarka. Tai primena entropijos mažinimą.
* Kalba yra taip sustatyta, kad būtų lengva ją išmokti, lengva išmokti žodžius.
* Kalba, kaip ir atmintis, yra proto išplėtimas.
* Kalba susidaro iš žodžių ir sakinių.
* Gramatiką, kaip kad nuotaikas, galima suprasti, kaip ribų tvėrimą.
* Pagrindimą (vedantį iš aplinkybių į atvaizdus) išgyvename padalinimais, jų ratu. Įvardijimą (vedantį iš padalinimų į aplinkybes) išgyvename atvaizdais. Pasakojimą (vedantį iš atvai