Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Užrašai

笔记

Lūkesčiai skiria ribą ko laukiame ir ko trokštame. Tai svarbus žingsnis išplėtojant nešališkumą. Nešališkumas galutinai išsiplėtoja vertybėmis, kuriomis skiriame save ir Dievą, savo valią ir Dievo valią. Tad netroškimai pažingsniui grindžia šį skirtumą.

Apytakos mus sutelkia į atitinkamus trejybės rato narius.

Mylėk Dievą - nebuvimas. Mylėk artimą - buvimas.

Meilė yra Dievo esmė, visko žinojimas. Už visko slypi Dievas.

Mano knyga vadintųsi "visko esmė" bet argi viskas turi esmę? ar tai ne Dievo esmė, meilė? Ar tai klaidinga sąvoka? Ar nebūtų geriau "Visko žinojimas: Dievo esmė yra meilė", "The Knowledge of Everything: The Essence of God is Love". Visko žinojimas yra tame, kad Dievo esmė yra meilė. Tai būtų išplėtojimas Jėzaus pamokymų, "Mylėk Dievą" ir "mylėk artimą".

Meilė Dievui yra pirmapradė sąvoka. Iš jos išsiskiria mylintysis (meilė) ir mylimasis (Dievas). Išsiskiriama keturiomis pakopomis: Dievu, viskuo, troškimais, meile. Meilė palieka Dievą vienų vieną, iš jo kaip tokio išsiveda Dievo šokis. Toliau Manimi atsiranda Viskas, kuriuo Dievas kažkiek palaikomas. Toliau Tavimi iškyla troškimai, kuriais Dievas dar labiau palaikomas. O galiausiai atsiranda Meilė kuria visa tai yra palaikoma. Tokiu būdu išaiškėja kaip viskas susitelpa į Meilę ir būtent Meilę Dievui. Meilė Dievui sutampa su meile artimui kaip sau pačiam, tai išsako tarpinės pakopos, Mano savastis (Viskas) ir Tavo artimumas (Troškimai).

Kaip Dievo Tėvo pasitraukimo taškas prilygsta Sūnaus iškilimo taškui? Ar yra taškas į kurį Tėvas pasitraukia? Ar Sūnaus iškilimo taškas jį išverčia?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 rugpjūčio 14 d., 10:17