Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Užrašai

Žr. Logic

Sąmonė mus atskiria, mūsų ryšius atkerta ir patikrina, taip kad kiekvienas esame savarankiškas mąstytojas. O pasąmonė mus sieja ryšiais tartum būtumėme neatskiriami viena bendra pasąmonė (Jungo kolektyvinė pasąmonė?)

Ar Dievas (ar žmogus) gali būti vienų vienas? Tai yra jo vidinis prieštaravimas. Nes jis pradžioje buvo vienų vienas, visgi jisai išėjo už savęs.

O savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.

Nuo mažens įpratau būti vienas.

Peter Forrest.

Sympathy as a ground for morality leverages lūkesčius (širdį) but there are four such bases in all (kūnas, protas, širdis, valia).

Dievo troškimai - sąmonė (nežinojimas), mūsų netroškimai - pasąmonė (žinojimas).

Mencius: Žmonės daro blogą nes jie priversti taip elgtis. (Panašiai kaip vanduo priverčiama kilti aukštyn, nors bendrai jisai teka žemyn.)

Four mind-hearts - benevolence, righteousness, propriety, moral wisdom - moral sprouts - Mencius.

Mind-heart, nature, heaven. Mencius.

Tasan - sympathy as commiserating mind-heart.

Dorovė - mes renkamės apibrėžti save, su kuo tapatinamės - kas mes esame?

Natural law - 3 natural choices - žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas.

Leibniz - Chinese and their religion.

Li-Bai eilėraštis "Ramios nakties mintys" kitaip nuteiktų jeigu "gu xiang" suprasti kaip "gimtus" namus - išėjimą iš įsčių, nes tada gimtinė irgi buvo neatitikimas - išėjimas iš įsčių, tad sutaptų tuometinė ir dabartinė būklė, o tai liūdesyj paguostų.

Susapnavau: Įsivaizduojant, kaip taškai erdvėje telkiasi ar nuklysta - pirmiausia, yra dėsnis, kad ko labiau nuklysta taškas, tuo mažesnė tikimybė, kad susitelks su kitais. Ir atvirkščiai. O iš tikrųjų, tuomi pati erdvė keičiasi - vieniems taškams jinai plėtojasi, o kitiems jinai susispaudžia. Bet aš nežinau kokia prasmė viso to.

Dievas (Tėvas) nėra tikslingas bet Sūnus įvedė tikslingumą: Dievo valią. Tad apvertė tikslingumą ir atvėrė sąmoningumą.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 16 d., 17:21