Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Užrašai

Žr. Logic

Malda

Ryšiai veikia maldų suveikimą, taip pat maldos leidžia atsisakyti ryšių.

Pasirinkimai

Poreikiai

Požiūriai

Požiūrių grandinė

Požiūrių sudūrimas

Sąmoningumas

Smegenų mokslas

Šešerybė

Tiesa

Vertybės


Dviprasmybė - ar mus sieja ryšių buvimas ar nebuvimas?

Ištirti Daodejing ir apskritai nesmurto puoselėtojų įtaką Sąjūdžiui. Parašyti Misha, Čepaičiui, Juozaičiui, Degučiui, Andrijauskui. Perversti Sąjūdžio žinias.

Žmogaus (laisvės) ir Dievo (dviprasmybės) dvejybiškumas. Nagrinėti dviprasmybės vaidmenį Dievui išeinant už savęs. Dviprasmybė atveria žmogaus laisvę tikslinti ar nuklysti, gėrio ir blogio, sąmoningumo ir nesąmoningumo. Toliau šią žmogaus dviprasmybė grindžia tris kalbas - nesąmoningumo galimybę.

Tiesos atsiskleidimo eigos (galimybių) klausimas - juk tiesa būtinai atsiskleis, tačiau kaip atsiskleidžia ir kodėl - ties kur labiau susipainioja arba nesusipainioja - dviprasmybės laisvė atveria žmogiškos divprasmybės laisvės ...)

Mokslinis tyrimas būtinas pagrįstas pasikartojančia veikla nes jį turi būti įmanoma pakartoti.

Gali mąstyti kelis ėjimus į priekį - bet reikia veikti po vieną ėjimą - ir sąmonė privalo atskirti mąstymą ir elgesį - nes turime nežinoti kaip bus po kiekvieno žingsnio.


Žr. Aprašas?, Pamąstymai?, Gvildenu, Trokštu išmanyti

Bandau aprėpti, visa ką esu išmąstęs, visa kas tik svarbiausia. Čia rašysiu glausčiau, nuorodas, o plačiau aprašysiu aprašu?.


Duomenys?, Viskas, Padalinimai, Atvaizdai, Aplinkos?, Rėmai?, Kalbos

Įžvalgos, Dievas, Nebūtinas, , Tu, Kitas

Būtinas, Paklusimas, Tikėjimas, Rūpėjimas?, Amžinas gyvenimas


Visą žinojimą randu kaip suvesti:

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Viską žinoti, tai reiškia pažinti visas mūsų mąstymą ribojančias sandaras ir kartu Dievo požiūrį iš kurio jos visos išvedamos.

Šį žinojimą gražiai taikome įtvirtindami bendrystę, kuria čia ir dabar amžinai mokomės, bręstame, gyvename.

Viskas iškyla Dievui svarstant, ar jisai būtinas? Jisai nebūtinas ir tuo pačiu būtinas. Visos sandaros išvedamos Dievui išeinant už savęs į Aš, paskui Tu ir galiausiai Kitą. Užtat Dievas yra nebūtinas. Tačiau strimagalvio Dievo nebūtinumas atveria suvokimą, kuriuo iššaukiamas Tu, Aš ir galiausiai, Dievas, taip kad Dievas yra būtinas.

Tad Dieviškas strimagalvis žinojimas, išreiškiamas sandaromis, 0=>1=>4=>6, išverčiamas žmogišku sąmoningu suvokimu, išreiškiamu širdingu bendravimu, kuriuo esame viena, išsiaiškinimais, žinojimo rūmais, 6=>4=>1=>0. Pastarasis žingsnis 1=>0 bene žengiamas aštuongubiu keliu ir bene susiejus tris išsiaiškinimo būdus: paklusimo, pašnekovo (tikėjimo) ir blogio vengimo (rūpėjimo).

Žinojimo rūmai savo apimtimi bene iš Kito galo išgauna visaregį, tad iššaukia Dievą.

Širdingas bendravimas tai buvimas viena, tai susitapatinimas. Esame viena su Dievu paklusdami; su tavimi tikėdami; su kitu rūpėdami; su savimi amžinai gyvendami.

Žinojimas turi keturis atvaizdus, o taikymas turi du atvaizdus. Tobulumas, susitapatinimas, laisvumas, gerumas - tai žinojimo taikymas. O meilė, troškimai, viskas, Dievas - tai žinojimas. Juos suveda betkas savo šešiais atvaizdais, o atskiria išmintis.

Yra ketveriopas išėjimas už savęs. Yra dvejopas susitapatinimas su savimi: suvokimas, kad esame viena su kažkuo už mus daugiau; ir to nesuvokimas, tad buvimas santvarkoje.


Dvasia: Dievas yra, užtat yra.

Pasaulis - Viskas! - Dievo sandara: Dievo nėra, užtat yra. - Viskas yra Dievo pasišalinimas, užtat Dvasia sklaido visakame ir jame pasireiškia. Kaip Dievas atsiranda visakame? Šitą suvesti su sandarų raida, su visko savybių paneigimu.

Susieti trejybės "suvokimą" su žmonių suvokimu kuriuo Dievas virsta būtinu.

Gėrį ir blogį pažįstame. Bet Dievo nepažįstame, tai bene yra gyvybės medis, pažinti Dievą.


Peržvelgiu ir apžvelgiu įvairias savo įžvalgas:

Dievas tiria, ar jisai būtinas?

Jisai nebūtinas:

Užtat ir būtinas:


Bandau surašyti savo visas mintis, kaip viskas susiveda. Tai nelengva! Pradedu nuo Dievo.

Kiekvieną sąvoką pagrįsti išsiaiškinimu, ir kiekvieną išsiaiškinimą aprašyti, kaip sąvokos išrituliavimą.

Pasirinkimas (simpleksinis): savyje neišskiriami (nuliai), pasaulyje išskirtini.

Netroškimais esame prisirišę prie savęs. Tačiau ta savastis keičiasi priklausomai nuo apimties. Iš pradžių tapatinamės su savo kūnu (poreikiais), paskui su protu (abejonėmis), toliau su širdimi (lūkesčiais) ir valia (vertybe).

Gyvenimo nepasisekimai reikalingi nes jie įrodo sąlygiškumo nepakankamumą, tai kad reikalinga gyventi besąlgyiškumu, besąlygiškai.

Mes esame sukurti prisirišti, tai žmogiška. Tačiau užtat turėtumėme prisirišti prie Dievo, prie to, kas besąlygiška.

Conjugacy classes counted by expanding multinomial theorem where certain letters (choices) are set the same.

www.plaukverkne.lt +370 615 35143

the dual space suggests that maps to a one-dimensional space (like money) are equivalent to the multi-dimensional space. But is that true in the case of money? And does that mean that in life we are in the infinite-dimensional case where the dual dual is not the same as what we started with?

Sąmonę puoselėjame mylėdami Dievą - pasąmonę mylėdami artimą, kaip save patį

Vlikas - 26-28 Straupis; 152 Kviecinskas; II.4 Šeduva, 23 sukilimo metu slėpė žydus, 152 teisingumo ministras, 99 Žagarė, 101, 117 Alsėdžiai, 128 Telšiai Alsėdžiai, 157 Žemaičių Kalvarija, 135 Žymanto mama, 74, 157 Žemaičių Kalvarija - Kviklys.

Vlikas - 1971.III.19 Aš norėčiau ne tik apgailestauti. taip pat: Jasaičio žentas Vliko pirmininkas Valiūnas

Gregory Moss

Atmintis atkartoja ne patį išgyvenimą, o jo atvaizdą, jo įspaudą, jo įspūdį.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 12 d., 18:29