Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Užrašai

Dirbtinis protavimas: Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Sapiens.

Galėčiau ištirti vidinį jausmą, kaip vertinu asmenybes, kiek ir kaip jos man patinka, kokiais matais. Ir tuo pačiu suprasčiau, kaip jaučiuosi apie save, ir kodėl mano jausmas būna lyg tai pastovus, paskui gyvenime keičiasi.

Žmonėmis kūniškai reiškiasi kūno vienumas, susitelkimas, susiklausymas, bet nebūtinai proto, širdies, valios. Jie reiškiasi atitinkamai protu (tiesa), širdimi (atjauta?), valia (meile? savęs atsisakymu? nesavanaudiškumu?)

Žinojimo rūmai: klausimo-atsakymo, sąmonės-pasąmonės vienumas +2. O maldos mokslas išreiškia vienumą +3, pasirinkimų malūnas vienumą +1.

Muzikos kūrimas labai susijęs su sąmonės ir pasąmonės derinimu - veiksmų / vydkinių / atkarpėlių kūrimu ir sustatymu.

Sąžinė, tai pasąmonės balsas sąmonei, kada neatitinka sąmonė ir jos įvaizdis pasąmonėje. Kai sąmonė pavargsta, ji reikalus supaprasina, tai pasąmonė ją ramsto. O šiaip pasąmonė vis siūlo naujų minčių, gerų ir piktų, mus skatina ir gundo.

Lygmuo Kodėl viską išsako ryšiais. O tas ryšys yra tarpas, kuriuo išsakomas Kitas. Kategorijų teorijoje panašiai, tikslas yra pereiti iš narių (objektų) nagrinėjimą į ryšių (morfizmų) nagrinėjimą.

Tikslas: atverti nežinojimą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aron_Gurevich Categories of Medieval culture.

požiūrių algebra yra neasociatyvi palyginti su lie algebrom

trejybė pati save mąsto, pati sąmoninga savo trejybiškumo atžvilgiu - "mąstau, tad esu" ir t.t.

LMT - buhalteris - Sergėjus Kačenka +370 604 78 074

谢谢你

Will unites reason (conscious) and passions (unconscious). God's will disconnects reason and passions.

Category theory models perspectives and attention shifting. (Or thoughts as objects?)

Stanislas Dehaene Consciousness, numeracy

Category of perspectives: stepping-in and stepping-out as adjoints? there exists vs. for all?

Amžinas gyvenimas yra atsitokėjimas, o gyvenimas yra įsitraukimas.

Jeigu sau nepatinku, galiu save pakeisti. Ką tai pasako apie savęs tęstinumą, savęs susiderinamumą ir nesusiderinamumą?

Požiūris = nežinojimas = sintaksė.

Dabar kas? Viskas.

Muzikoje - harmonic series:

Explain mathematically!

VGTU buvęs rektorius Zavackas

Jonė: Nuolankumas laimi kantrumu - autoritetas valdo padėtį.

Struktūra apibrėžiama išoriniais ryšiais. Tad vidinė struktūra nėra struktūra!?

Septynerybė leidžia atskirti siųstuvą ir priimtuvą, vyrišką lytį ir moterišką lytį, taip kad jie susieti bet atskirti.

Pasakojime suveikia skirtingų lygmenų apdorotojai sprendžiantys kur prasideda ir baigiasi vienetas, kokie įtampos ir židinio balsai, koks pasakojimo turinys.

Sąmonė medis, pasąmonė tinklas, susisieja seka. Seka, tai žaidimo įpareigojimai.

Joseph Goguen on Music

Medis auga kurdamas vis naujus narius, taip kad visi nariai yra būtinai skirtingi, ir jų skirtingumas išplaukia iš ankstyvesnių narių skirtingumo. Naujas ryšys sieja seną narį su nauju nariu. O tinklas augdamas gali sieti du senus, esamus narius, arba du naujus narius, arba seną ir naują. Tad tinklas įsimena visus narius, bet nedraudžia juos sieti. O tinklas draudžia sieti narius bet juos visus laiko visuma.

Mylėti save (seką), kitus (medį) ar visus (tinklą). Medžiu pats tvarkai visumą, o tinklu visuma yra už savęs, esi dalis jos.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 22 d., 22:23