Iš Gvildenu svetainės

Mintys: UžrašaiParodai201203

Žr. Suvestis?, Aprašas? Pagrindinė mintis: Bandau aprėpti ir suvesti visa ką esu išmąstęs. Iš Dievo klausimų, "Ar aš būtinas? ... kiekvienam?" išplaukia gyvenimo sandaros ir amžinas gyvenimas. Atsakymus suveda "Aš" ir "Tu", gero ir blogo vaiko galimybės. Gilus, gelminis žmogus (raudonas, aš) ir lėkščias, paviršutinis žmogus (geltonas, tu). Raudonasis mato visumą; geltonasis mato apimtį; mėlynasis mato paskirą klausimą, žingsnį (sandarų ir kalbų vienetą). Užtat klausimais sugebame gyventi viena.


Ką noriu pavaizduoti

Pradžios siena - Dievas (Dievas - VisumaVisumoje)

Ką noriu pavaizduoti

DD DŽ Drobe:

DV Statula (suderintą su ratu - raudonuolio dvigubu žvilgsniu):

DR Trejybės ratas.

Nepavaizdavau:

Juodą audeklą ištiesti į salę? Ant jo nutapyti Dievo ausį? ar Dievo ranką?

Šūkis: Am I necessary?

Tai Dievas Dievui, atsakymui; Žmonės paklūsta.

Pabaigos siena - Kitas (Amžinas Gyvenimas - VisumaVietoje)

Ką noriu pavaizduoti

KT Taure

KLA Langais

KLU Lubomis

KS Skaidria plokšte

KP Pašnekovas.

Bendrai

Šūkis: How do I reach each one?

Dievas Kitam, paklusimui; žmonės atsako nuoširdžiai.

Mano siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

A1 Vaikystės pokalbis

A2 Žinojimo rūmai

A3 Šviesuolių bendrystė

A3 Šventųjų siena

A4 Su Jėzumi (David)

Tavo siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

T1 Poreikiai

T2 Dvejonės

T3 Jauduliai

T32 Pragaras

T35 Laiptai

T4 Aštuongubis kelias


Pardavimui

Kaukės, rūbai. Aprašai, laikraštėlis. Modelis. Lėlės. Modeliai.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1aiParodai201203
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 23 d., 19:30