神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Vadovėlis istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2020 gegužės 21 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Šviesuoliams]], [[Išsiaiškinimai]
į:
Žr. [[Šviesuoliams]], [[Išsiaiškinimai]]
2020 gegužės 21 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-42 eilutės iš
Žr. [[Šviesuoliams]], [[Išsiaiškinimai]]

[+Žinojimo rūmai+]

Grazione: sąmoningas: dėmesys dėmesiui. (Žr. aplinkybės: daiktas - eiga). Sąmoningumo pagrindas - žinojimo rūmai. (Lygmenys) Neigiamas: dėmesys sau "blogas vaikas". Teigiamas: dėmesys kitam "geras vaikas".

''...suvok tiesos šaltinį, tai laisvumas kiekviename išsiaiškinime, skirtumas tarp klausimo ir atsakymo.''

Pasakojime, viršūnė būna kokios tiesos sužinojimas, pradžia gyvenimas be jos, pabaiga, tai gyvenimas su ja, kas pasikeitė.

Išsiaiškinimo būdai...

Renku pavyzdžius, kaip Dievas išsiaiškino:
* Mozė
* Abraomas dėrėjosi su Dievu dėl prakeikto miesto
* Nojus
* Dievas tiria širdis, mus gundo
* Jobą tyrė

Renku pavyzdžius, kaip Jėzus išsiaiškino:
* Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500 išsiaiškinimo būdų. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje.

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus:
* įvardijimas išsiaiškinimo vidinę sandarą ir eigą;
* pagrindimas žinojimo rūmus;
* pasakojimas derina visas tris kalbas.

* Žinojimo rūmai suderina asmenų poras (aštuongubį kelią) ir pertvarkymus (lygmenų poras). Tai dvi skirtingos, išverstos pusės po dvylika gvildenimų. Trejybė ir aštuongubas kelias dalyvauja santvarkos tvėrime, kurioje įmanoma tiesa. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra padalinimų seka. Santvarkoje pavidalą išreiškia asmenų poros, o turinį išsako pertvarkymai. Prieš santvarką, atvirkščiai, pavidalą išreiškia pertvarkymai, o turinį išsako asmenų poros.
* Pertvarkymai iškyla santvarkos tvėrime, tai būdai modeliu valdyti. Jie sieja trejybę (atmetus Dievo požiūrį) ir ketverybę (įskaitantį Dievo požiūrį, žinojimą).
* Žinojimo rūmuose aštuongubis kelias prasideda blogojo vaiko gvildenimais viską priimti (nulybė), susitelkimu (vienybė), ribų atpažinimą (dvejybė) ir jų peržengimą (trejybė), toliau gerojo vaiko gvildenimais nereikalingą atmesti (ketverybė), pripažinti kitus, ribotus židinius (penkerybė), juos derinti (šešerybė), sukurti jiems gerą terpę (septynerybė).

Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O išsiaiškinimo rūmais betką.

Vadovėlis smulkiai išdėsto kaip Dievas išeina už savęs iš dvasios į santvarką.

[[Vaisinga prielaida]]

[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
į:
Žr. [[Šviesuoliams]], [[Išsiaiškinimai]
2019 rugpjūčio 10 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[+Žinojimo rūmai+]
2019 rugpjūčio 10 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Išsiaiškinimai]]
į:
Žr. [[Šviesuoliams]], [[Išsiaiškinimai]]
2019 liepos 10 d., 17:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-228 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Attach:vadovelioklausimai.png

--------------

Attach:bendrystesklausimai.png

[+[[Vadovėlis]] Išsiaiškinimai+]

'''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?'''

Kaip Dievo raiškos ir asmens raiškos susijusios su žinojimo rūmais?

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?
* Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Rinkti pavyzdžius iš įvairiausių mokslo šakų.
* Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air laidų.
* Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas išsiaiškino.
* Rinkti pavyzdžius iš Evangelijos, kaip Jėzus Kristus išsiaiškino.
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę?
* Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
* Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?

Kokia žinojimo rūmų sandara?
* Kaip mokslinis metodas sieja rūpestį ir tikėjimą?
* Kaip išsiskiria keturi lygmenys?
* Kaip suvokti 6+4?
* Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
* Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
* Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
* Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:
* Kuriuos klausimus aiškina?
* Kas jam įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?
* Kokia yra išsiaiškinimo eiga?
* Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kaip kalbos vienetą apibrėžia įdomumas?
* Kas įdomu?
* Kaip kas tampa įdomu?
* Ar įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip klausimas žadina įtampą?
* Kaip atsakymas slopina įtampą?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara?
* išsiaiškinimų vidinė sandara susijusi su:
** vieningumais, prielaidų lygmenimis, laipsnynu?
** geros valios pratimų sustatymu?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip išsiaiškinimas savo vidine sandara prilygsta geros valios pratimui?
* Ar paskiro išsiaiškinimo vidinė sandara prilygsta žinojimo rūmams ir visaregiui?
* Kaip paskiras išsiaiškinimas atspindi visus žinojimo rūmus, pavyzdžiui, smalsumą (rūpėjimą) ir susitelkimą (tikėjimą) ir sandarumą?

Išsiaiškinimų kalba
* Kaip išsiaiškinimai išreiškia valios kalbą, maldas?
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
* Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Kaip trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip smalsumu išeiname už savęs, už baigtinių sandarų, jas sudrumsčiame, atveriame nebaigtinės kalbos galimybę?
* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip iš išsiaiškinimų kyla dėmesio vienetai kalboms?
* Kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
* Kokie įtampos balsai?
* Koks laipsnyno vaidmuo?

Kokia pašnekovo raida?
* Kaip suvokti išsiaiškinimų raidą, pašnekovo raidą?
* Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
* Kokie pašnekovai atitinka išsiaiškinimų rūšis?
* Kaip santvarka atstoja pašnekovą?
* Ką reiškia visumoje ir kiekviename išsiaiškinimui atskirai:
** sandarų išryškėjimas
** Dievo įsijungimas
** savęs atsiskleidimas
** klausimų ir atsakymų ryšys
* Kokie pašnekovo apibrėžtumo laipsniai?
* Kokie pašnekovo vienumo laipsniai?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:
* Suvokti Dievo vaidmens raidą.
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi mano gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi matematikoje?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi bet kurioje srityje?
* Suvokti sandarų raidą.
* Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Dievas
* Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui?
* Dievas strimagalvis, tad koks suvokimo vaidmuo jo išsiaiškinimuose?
* Kaip Dievui rūpi, reiškia, įvyksta?
* Kaip Dievui rūpi mūsų branda?
* Kaip Dievas dalyvavo, kuomet išsiaiškinau įvairius klausimus?
* Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose?
* Kaip bendravau su Dievu?
* Kaip suvokiu Dievą?
* Kaip Dievas suveikia?
* Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip Kristaus išsiaiškinimai sutampa ar ne su mano?
* Kaip palyginimus dvejopai suprasti ar nesuprasti?
* Kaip suprasti nuodėmę prieš šventąją Dvasią, gerų vaisių priskyrimą blogiui?
* Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
* Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
* Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose?
* Kaip sietini Visko žinojimas ir Išsiaiškinimo rūmai?
* Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
* Kaip Išsiaiškinimo rūmais (išmanančiais betką, kaip Jėzus ar "Aš") susieti Dievą (išmanantį viską), Tave (išmanantį kažką - išsiaiškinimą) ir Kitą (išmanantį nieką)?
* Kaip Dievas iškyla mano išsiaiškinimuose?
* Kaip poveikiai man, surūšiuoti asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas, susiję su išsiaiškinimo rūmais?

[[Tikėjimas]]
* Kokio pobūdžio tikėjimas glūdi kiekviename išsiaiškinime?
* Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti?
* Ar tikėjimo apimtis atitinka išsiaiškinimo galiojimą?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis?
* Kaip išsiaiškinimų tikslai susiję?
* Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Kaip išsiaškinimų seka, laisva ar numatyta, siejasi su tikėjimu?
* Kaip tikėjimas vystosi?

Klausimų išsiaiškinimas
* Kaip klausimui parinkti išsiaiškinimo būdą?
* Žinojimo rūmais apžvelgti ir išdėstyti klausimus, kuriuos esu atsakęs.
* Žinojimo rūmais išdėstyti klausimus, kuriems ieškau atsakymų.
* Kaip išaiškinami skirtingų prielaidų klausimai?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą?
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinau, tai yra, kokiais išsiaiškinimo būdais?
* Nubraižyti išsiaiškinimų kilmės medį.
* Kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys?
* Ar išsiaiškinimų kilmės raida išverčia sandarų atsiskleidimo raidą, tad grindžia Dievo būtinumą?

Apžvelgti išsiaiškinimais
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai įeina į visko žinojimą?
* Kaip žinojimo rūmai įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus?
* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip su žinojimo rūmais susijusios visos sandaras?
** širdies tiesos?
** trejybe, išsiaiškinimų trejybe, aštuongubu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida?
** visaregis (suvokimo rūmai)?
* Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
* Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip?
* Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:
* Kurie klausimai man svarbiausi?
* Kuriais išsiaiškinimais atsakiau man svarbiausius klausimus?
* Kurie išsiaiškinimai buvo man svarbiausi?
* Aprašyti man svarbiausius išsiaiškinimus:
** Ką jais išsiaiškinau?
** Kokios sandaros jais iškyla?
** Kaip Dievas sudalyvavo?
* Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje?
* Kodėl man nerūpi mylėti?

Išsiaiškinimus taikyti
* Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
* Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
* Kaip pristatyti žinojimo rūmus, kad žmogus galėtų juos taikyti bet kuriam klausimui?
* Kaip žinojimo rūmais išlukštenti bet kurį uždavinį ar klausimą?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį?
* Kaip žinojimo rūmus išvesti iš žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Koks ryšys tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių)?
* Kaip žinojimo rūmais išspręsti Collatz uždavinį?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kaip su Dievu išsiaiškinimais skatinti amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip malda skatina bendrystę?
* Kaip malda skatina savišvietą?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais?
* Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
* Kuriuos išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
** Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Ką dar pavaizduoti menais ir susieti su išsiaiškinimais?
** Žmonių kertines vertybes.
** Įvairias širdies tiesas ir pasaulio tiesas.
** Matematikos dėsnius.
* Kaip pavaizduoti žaidimais?
* Koks žaidimo vaidmuo?
* Kaip pavaizduoti mokymosi priemonėmis?
* Kaip maldos susiję su žaidimais?
* Ką mano Dievas ir Ieva?
* Kaip bendrai kurti su Dievu ir Ieva?
* Kaip menais pavaizduoti Kristaus pasisakymus?
* Koks meno, kūrybos, grožio vaidmuo?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis.
** Kurios menės lieka nepanaudotos?


>><<
2015 balandžio 24 d., 23:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 230-231 eilutės:

Grazione: sąmoningas: dėmesys dėmesiui. (Žr. aplinkybės: daiktas - eiga). Sąmoningumo pagrindas - žinojimo rūmai. (Lygmenys) Neigiamas: dėmesys sau "blogas vaikas". Teigiamas: dėmesys kitam "geras vaikas".
2015 balandžio 09 d., 23:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 232-233 eilutės:

Pasakojime, viršūnė būna kokios tiesos sužinojimas, pradžia gyvenimas be jos, pabaiga, tai gyvenimas su ja, kas pasikeitė.
2015 balandžio 09 d., 12:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Kaip Dievo raiškos ir asmens raiškos susijusios su žinojimo rūmais?
2015 kovo 24 d., 21:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

--------------

Attach:bendrystesklausimai.png
2014 gruodžio 02 d., 12:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-221 eilutės:

[+[[Vadovėlis]] Išsiaiškinimai+]

'''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?'''

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?
* Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Rinkti pavyzdžius iš įvairiausių mokslo šakų.
* Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air laidų.
* Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas išsiaiškino.
* Rinkti pavyzdžius iš Evangelijos, kaip Jėzus Kristus išsiaiškino.
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę?
* Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
* Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?

Kokia žinojimo rūmų sandara?
* Kaip mokslinis metodas sieja rūpestį ir tikėjimą?
* Kaip išsiskiria keturi lygmenys?
* Kaip suvokti 6+4?
* Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
* Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
* Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
* Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:
* Kuriuos klausimus aiškina?
* Kas jam įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?
* Kokia yra išsiaiškinimo eiga?
* Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kaip kalbos vienetą apibrėžia įdomumas?
* Kas įdomu?
* Kaip kas tampa įdomu?
* Ar įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip klausimas žadina įtampą?
* Kaip atsakymas slopina įtampą?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara?
* išsiaiškinimų vidinė sandara susijusi su:
** vieningumais, prielaidų lygmenimis, laipsnynu?
** geros valios pratimų sustatymu?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip išsiaiškinimas savo vidine sandara prilygsta geros valios pratimui?
* Ar paskiro išsiaiškinimo vidinė sandara prilygsta žinojimo rūmams ir visaregiui?
* Kaip paskiras išsiaiškinimas atspindi visus žinojimo rūmus, pavyzdžiui, smalsumą (rūpėjimą) ir susitelkimą (tikėjimą) ir sandarumą?

Išsiaiškinimų kalba
* Kaip išsiaiškinimai išreiškia valios kalbą, maldas?
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
* Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Kaip trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip smalsumu išeiname už savęs, už baigtinių sandarų, jas sudrumsčiame, atveriame nebaigtinės kalbos galimybę?
* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip iš išsiaiškinimų kyla dėmesio vienetai kalboms?
* Kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
* Kokie įtampos balsai?
* Koks laipsnyno vaidmuo?

Kokia pašnekovo raida?
* Kaip suvokti išsiaiškinimų raidą, pašnekovo raidą?
* Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
* Kokie pašnekovai atitinka išsiaiškinimų rūšis?
* Kaip santvarka atstoja pašnekovą?
* Ką reiškia visumoje ir kiekviename išsiaiškinimui atskirai:
** sandarų išryškėjimas
** Dievo įsijungimas
** savęs atsiskleidimas
** klausimų ir atsakymų ryšys
* Kokie pašnekovo apibrėžtumo laipsniai?
* Kokie pašnekovo vienumo laipsniai?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:
* Suvokti Dievo vaidmens raidą.
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi mano gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi matematikoje?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi bet kurioje srityje?
* Suvokti sandarų raidą.
* Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Dievas
* Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui?
* Dievas strimagalvis, tad koks suvokimo vaidmuo jo išsiaiškinimuose?
* Kaip Dievui rūpi, reiškia, įvyksta?
* Kaip Dievui rūpi mūsų branda?
* Kaip Dievas dalyvavo, kuomet išsiaiškinau įvairius klausimus?
* Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose?
* Kaip bendravau su Dievu?
* Kaip suvokiu Dievą?
* Kaip Dievas suveikia?
* Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip Kristaus išsiaiškinimai sutampa ar ne su mano?
* Kaip palyginimus dvejopai suprasti ar nesuprasti?
* Kaip suprasti nuodėmę prieš šventąją Dvasią, gerų vaisių priskyrimą blogiui?
* Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
* Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
* Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose?
* Kaip sietini Visko žinojimas ir Išsiaiškinimo rūmai?
* Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
* Kaip Išsiaiškinimo rūmais (išmanančiais betką, kaip Jėzus ar "Aš") susieti Dievą (išmanantį viską), Tave (išmanantį kažką - išsiaiškinimą) ir Kitą (išmanantį nieką)?
* Kaip Dievas iškyla mano išsiaiškinimuose?
* Kaip poveikiai man, surūšiuoti asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas, susiję su išsiaiškinimo rūmais?

[[Tikėjimas]]
* Kokio pobūdžio tikėjimas glūdi kiekviename išsiaiškinime?
* Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti?
* Ar tikėjimo apimtis atitinka išsiaiškinimo galiojimą?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis?
* Kaip išsiaiškinimų tikslai susiję?
* Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Kaip išsiaškinimų seka, laisva ar numatyta, siejasi su tikėjimu?
* Kaip tikėjimas vystosi?

Klausimų išsiaiškinimas
* Kaip klausimui parinkti išsiaiškinimo būdą?
* Žinojimo rūmais apžvelgti ir išdėstyti klausimus, kuriuos esu atsakęs.
* Žinojimo rūmais išdėstyti klausimus, kuriems ieškau atsakymų.
* Kaip išaiškinami skirtingų prielaidų klausimai?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą?
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinau, tai yra, kokiais išsiaiškinimo būdais?
* Nubraižyti išsiaiškinimų kilmės medį.
* Kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys?
* Ar išsiaiškinimų kilmės raida išverčia sandarų atsiskleidimo raidą, tad grindžia Dievo būtinumą?

Apžvelgti išsiaiškinimais
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai įeina į visko žinojimą?
* Kaip žinojimo rūmai įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus?
* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip su žinojimo rūmais susijusios visos sandaras?
** širdies tiesos?
** trejybe, išsiaiškinimų trejybe, aštuongubu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida?
** visaregis (suvokimo rūmai)?
* Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
* Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip?
* Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:
* Kurie klausimai man svarbiausi?
* Kuriais išsiaiškinimais atsakiau man svarbiausius klausimus?
* Kurie išsiaiškinimai buvo man svarbiausi?
* Aprašyti man svarbiausius išsiaiškinimus:
** Ką jais išsiaiškinau?
** Kokios sandaros jais iškyla?
** Kaip Dievas sudalyvavo?
* Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje?
* Kodėl man nerūpi mylėti?

Išsiaiškinimus taikyti
* Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
* Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
* Kaip pristatyti žinojimo rūmus, kad žmogus galėtų juos taikyti bet kuriam klausimui?
* Kaip žinojimo rūmais išlukštenti bet kurį uždavinį ar klausimą?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį?
* Kaip žinojimo rūmus išvesti iš žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Koks ryšys tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių)?
* Kaip žinojimo rūmais išspręsti Collatz uždavinį?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kaip su Dievu išsiaiškinimais skatinti amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip malda skatina bendrystę?
* Kaip malda skatina savišvietą?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais?
* Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
* Kuriuos išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
** Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Ką dar pavaizduoti menais ir susieti su išsiaiškinimais?
** Žmonių kertines vertybes.
** Įvairias širdies tiesas ir pasaulio tiesas.
** Matematikos dėsnius.
* Kaip pavaizduoti žaidimais?
* Koks žaidimo vaidmuo?
* Kaip pavaizduoti mokymosi priemonėmis?
* Kaip maldos susiję su žaidimais?
* Ką mano Dievas ir Ieva?
* Kaip bendrai kurti su Dievu ir Ieva?
* Kaip menais pavaizduoti Kristaus pasisakymus?
* Koks meno, kūrybos, grožio vaidmuo?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis.
** Kurios menės lieka nepanaudotos?
2014 lapkričio 27 d., 11:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:

Vadovėlis smulkiai išdėsto kaip Dievas išeina už savęs iš dvasios į santvarką.
2014 lapkričio 24 d., 21:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-36 eilutės:

Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O išsiaiškinimo rūmais betką.
2014 lapkričio 24 d., 19:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 31-34 eilutės:

* Žinojimo rūmai suderina asmenų poras (aštuongubį kelią) ir pertvarkymus (lygmenų poras). Tai dvi skirtingos, išverstos pusės po dvylika gvildenimų. Trejybė ir aštuongubas kelias dalyvauja santvarkos tvėrime, kurioje įmanoma tiesa. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra padalinimų seka. Santvarkoje pavidalą išreiškia asmenų poros, o turinį išsako pertvarkymai. Prieš santvarką, atvirkščiai, pavidalą išreiškia pertvarkymai, o turinį išsako asmenų poros.
* Pertvarkymai iškyla santvarkos tvėrime, tai būdai modeliu valdyti. Jie sieja trejybę (atmetus Dievo požiūrį) ir ketverybę (įskaitantį Dievo požiūrį, žinojimą).
* Žinojimo rūmuose aštuongubis kelias prasideda blogojo vaiko gvildenimais viską priimti (nulybė), susitelkimu (vienybė), ribų atpažinimą (dvejybė) ir jų peržengimą (trejybė), toliau gerojo vaiko gvildenimais nereikalingą atmesti (ketverybė), pripažinti kitus, ribotus židinius (penkerybė), juos derinti (šešerybė), sukurti jiems gerą terpę (septynerybė).
2014 lapkričio 15 d., 14:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-30 eilutės:

Trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus:
* įvardijimas išsiaiškinimo vidinę sandarą ir eigą;
* pagrindimas žinojimo rūmus;
* pasakojimas derina visas tris kalbas.
2014 lapkričio 15 d., 11:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.
2014 lapkričio 15 d., 11:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500 išsiaiškinimo būdų. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje.
2014 lapkričio 15 d., 11:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-21 eilutės:

Renku pavyzdžius, kaip Dievas išsiaiškino:
* Mozė
* Abraomas dėrėjosi su Dievu dėl prakeikto miesto
* Nojus
* Dievas tiria širdis, mus gundo
* Jobą tyrė

Renku pavyzdžius, kaip Jėzus išsiaiškino:
* Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.
2014 lapkričio 10 d., 21:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
'''Išsiaiškinimai'''
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]]
[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
į:
[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
2014 lapkričio 10 d., 21:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]], [[Tikėjimas]]
į:
[[Išsiaiškinimai]]
2014 lapkričio 10 d., 21:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]], [[Tikėjimas]]
Pridėtos 9-10 eilutės:
''...suvok tiesos šaltinį, tai laisvumas kiekviename išsiaiškinime, skirtumas tarp klausimo ir atsakymo.''
Ištrinta 12 eilutė:
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]], [[Tikėjimas]]
2014 lapkričio 09 d., 00:10 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 lapkričio 02 d., 15:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-6 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Attach:vadovelioklausimai.png

>><<
Ištrintos 14-38 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* '''Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?'''
* '''Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?'''
* '''Kaip ji susijusi su geros valios pratimais?'''
* '''Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?'''

* Sieti klausimus su išsiaiškinimais.
* Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus.
* Suvokti paskirų išsiaiškinimų sandarą, ryšį tarp išsiaiškinimų ir išsiaiškinimų visumą (žinojimo rūmus).
* Sieti visaregį su žinojimo rūmais.
* Išsiaiškinti, kaip Dievas ir Jėzus išsiaiškina?
* Sieti išsiaiškinimus su Dievu ir jo valios vykdymu, su tikėjimu ir daliniu žinojimu, tad su dangaus karalyste.
* Išmąstyti visaregį ir žinojimo rūmus

'''[[Visuma]]'''
* Kaip viskas susiveda į šešis knygos [[skyriai | skyrius]]?
* Kaip knygos skyrius papildo [[tarpas]] už santvarkos ir [[santvarka | santvarkoje]], [[Dievas]] ir [[gerumas]]?
* Kaip susiję šeši suvokimai, šeši [[pertvarkymai]], šešios [[ženklų savybės]], šeši [[išsiaiškinimai]], šeši [[išgyvenimai]] ir [[6Ir4 | t.t.]]?
* Kaip šiomis sandaromis vystosi tarpas?
* Kaip kiekviename skyriuje viską išdėstyti?
* Kaip tas išdėstymas išreiškia suvokimą, pertvarkymą ir t.t.?
* Kaip apibendrinti visus skyrius?
* Kaip kiekvienas skyrius savaip išreiškia [[visuma | visumą]]?
2014 rugpjūčio 04 d., 14:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 25-33 eilutės:
'''[[Visuma]]'''
* Kaip viskas susiveda į šešis knygos [[skyriai | skyrius]]?
* Kaip knygos skyrius papildo [[tarpas]] už santvarkos ir [[santvarka | santvarkoje]], [[Dievas]] ir [[gerumas]]?
* Kaip susiję šeši suvokimai, šeši [[pertvarkymai]], šešios [[ženklų savybės]], šeši [[išsiaiškinimai]], šeši [[išgyvenimai]] ir [[6Ir4 | t.t.]]?
* Kaip šiomis sandaromis vystosi tarpas?
* Kaip kiekviename skyriuje viską išdėstyti?
* Kaip tas išdėstymas išreiškia suvokimą, pertvarkymą ir t.t.?
* Kaip apibendrinti visus skyrius?
* Kaip kiekvienas skyrius savaip išreiškia [[visuma | visumą]]?
2014 rugpjūčio 04 d., 14:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Išmąstyti visaregį ir žinojimo rūmus
2014 liepos 25 d., 18:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
2014 liepos 24 d., 23:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-8 eilutės:

'''Išsiaiškinimai'''
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
2014 gegužės 18 d., 20:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

[[Vaisinga prielaida]]
2014 vasario 03 d., 19:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-18 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* '''Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?'''
* '''Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?'''
* '''Kaip ji susijusi su geros valios pratimais?'''
* '''Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?'''

* Sieti klausimus su išsiaiškinimais.
* Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus.
* Suvokti paskirų išsiaiškinimų sandarą, ryšį tarp išsiaiškinimų ir išsiaiškinimų visumą (žinojimo rūmus).
* Sieti visaregį su žinojimo rūmais.
* Išsiaiškinti, kaip Dievas ir Jėzus išsiaiškina?
* Sieti išsiaiškinimus su Dievu ir jo valios vykdymu, su tikėjimu ir daliniu žinojimu, tad su dangaus karalyste.
2014 vasario 03 d., 12:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]]
į:
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]], [[Tikėjimas]]
2014 vasario 03 d., 12:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]]
į:
[[Išsiaiškinimai]], [[Išsiaiškinimas]], [[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]]
2014 vasario 03 d., 11:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]]
į:
[[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]], [[Žmonių išsiaiškinimai]]
2014 vasario 03 d., 11:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[[Žinojimo rūmai]], [[Dievo išsiaiškinimai]], [[Pavyzdiniai išsiaiškinimai]]
2013 gruodžio 25 d., 14:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Rašau knygą, kuria apžvelgiu visa ką esu išmąstęs. [[Andrius Kulikauskas]]
į:
Išsiaiškinimo būdai...
2013 gruodžio 22 d., 07:32 atliko Andrius Kulikauskas -

Vadovėlis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gegužės 21 d., 15:38