Iš Gvildenu svetainės

Mintys: VaisingosPrielaidos

Žr. Viską žinoti, Išsiaiškinimai, Požiūriai. Constructive hypothesis.

Vaisingos prielaidos

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.

I rely on all manner of "suppositions", especially "constructive hypotheses" which allow us to make progress on hard problems like "knowing everything" by saying, "Well, if it's possible to know everything, then it must be as easy as possible, otherwise it's hopeless. So let's look for the knowledge in the most obvious places, like the wisdom of human life." Or, for example, in communication (when we know nothing about our partners) it is constructive to assume that any syntactical constraints on communication (like "connected" or "not connected") are universal, and leverage them in our semantics, in the meaning of what we say. Ultimately, even "I" or "God" are suppositions that we sustain, ready to collapse at any time.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/VaisingosPrielaidos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 21 d., 12:38