Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ValiosIšraiškos


Valia, Atjautos

Kaip valios išraiškos grindžia vienumo pagrindus?


意志表达


Valios išraiškos


Valios išraiškos

Šešios valios išraiškos yra:

Tai atjautose iškylantis septintasis požiūris kuomet vieno lygmens troškimas atjaučia kito lygmens netroškimą. Kitaip tarus, vieno lygmens nulinis požiūris atjaučia kito lygmens septintąjį požiūrį. Tuo pačiu nuliniam požiūriui tenka atjausti ir visus kitus to lygmens požiūrius.

Šešios valios išraiškos grindžia šešis neigiamus Dievo įsakymus mylėti artimą, nekenkti jam, neversti jo pareikšti savo valią. Valia turėtų būti laisva ir savanoriška.

Nuodėmės verčia reikšti valią

We're commanded not to do such things. It suggests an interesting idea: suffering, etc. may all be good, as an expression of the will. But we should not force people to express their will!

In the system that I'm working out, these ways of expressing the will should play a central role. I was writing up how all of these structures unfolded, but then I noticed that I was making use of one of the very structures that I was going to describe, which I call "the divisions of everything". That's not so bad, but it made me wonder, is this a special property of this particular structure, its role in defining things, and what do all the other structures offer?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/ValiosI%c5%a1rai%c5%a1kos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 27 d., 14:43