Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Vertybės istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 spalio 01 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 121-123 eilutės:
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, (stepping out), tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia. Užtat vertybėmis gyvename įstatymu, o įstatymu suvokiame savo ribotumą, taipogi, savo pasaulio ribotumą, jog už mūsų yra Dievas. Mūsų vertybė yra ten, kur Dievas mūsų ieško. O vertybę ryškiname gyvendami klausimais.
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
Ištrintos 131-132 eilutės:
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
2018 spalio 01 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-20 eilutės:
Netroškimai: Teigiama yra tenkinti neigiamą.
Pakeistos 22-23 eilutės iš
Vertybės yra tarsi graikų dievai, jie susiveda į kertinę vertybę, į meilę, į Dievo vertybę.
į:
Ištrintos 24-27 eilutės:
Laipsnynas
* Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.
* Laipsnynas atitinka smegenų žievės šešis sluoksnius, kuriuos apmąsto Jeff Hawkins "On Intelligence".
Pakeistos 29-30 eilutės iš
Aštuongubu keliu - laipsnynu - tolydžiai sieju Dievą ir Kitą.
į:
Ištrintos 33-34 eilutės:
Laipsnyne yra dviprasmybė tarp vienokio ir kitokio Dievo: (tobulas) Dievas -> (pakankamas) gerumas. Paskui požiūriai atskyla ir "Aš esu" kiekvienas požiūrio tenkinimas tampa dviprasmiškas - su pasauliu ar už jo. Panašiai su dvejonėmis ir abejonėmis.
Pakeistos 58-60 eilutės iš
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
į:
Ištrintos 107-111 eilutės:
* Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Ji kelią atveria klausimais, žmogus bręsta klausimais.
* Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, esame viena dvasia ir vieninga sandara.
* Kertinė vertybė nutaiko vidurį tarp nebūtino, tobulo Dievo ir būtino, pakankamo Dievo.
* Valia vertybe sieja tobulą Dievą ir pakankamą Dievą. Dievo valia juos atskiria.
Pakeistos 111-115 eilutės iš
į:
* Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.
* Laipsnynas atitinka smegenų žievės šešis sluoksnius, kuriuos apmąsto Jeff Hawkins "On Intelligence".
* Laipsnyne yra dviprasmybė tarp vienokio ir kitokio Dievo: (tobulas) Dievas -> (pakankamas) gerumas. Paskui požiūriai atskyla ir "Aš esu" kiekvienas požiūrio tenkinimas tampa dviprasmiškas - su pasauliu ar už jo. Panašiai su dvejonėmis ir abejonėmis.
* Aštuongubu keliu - laipsnynu - tolydžiai sieju Dievą ir Kitą.
Pridėtos 128-134 eilutės:
* Vertybės yra tarsi graikų dievai, jie susiveda į kertinę vertybę, į meilę, į Dievo vertybę.
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
* Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Ji kelią atveria klausimais, žmogus bręsta klausimais.
* Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, esame viena dvasia ir vieninga sandara.
* Kertinė vertybė nutaiko vidurį tarp nebūtino, tobulo Dievo ir būtino, pakankamo Dievo.
* Valia vertybe sieja tobulą Dievą ir pakankamą Dievą. Dievo valia juos atskiria.
2018 spalio 01 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-70 eilutės:
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
Ištrintos 79-80 eilutės:
Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė. Užtat jisai yra Dievas, ir mūsų visų vieningumas. Jis yra kiekvienos kertinės vertybės tobulas pavyzdys. Užtat tobulo pavyzdžio pagrindu galima kiekvienam šviesuoliui iškelti Jėzų Kristų.
Pakeistos 119-143 eilutės iš
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Ji kelią atveria klausimais, žmogus bręsta klausimais.

Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, esame viena dvasia ir vieninga sandara.

Kertinė vertybė nutaiko vidurį tarp nebūtino, tobulo Dievo ir būtino, pakankamo Dievo.

Valia vertybe sieja tobulą Dievą ir pakankamą Dievą. Dievo valia juos atskiria.

Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas Dievas už mūsų ir Dievas mumyse.

Laipsnyno pirmi trys nariai išsako Dievą požiūrį, o kiti trys nariai išsako mūsų
, kaip Dievo įrankio požiūrį - tarpą tarp Dievo mumyse ir už mūsų.

Vertybių tikslas

(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta
, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.

Vertybės yra Dievo sąlygų atsiskleidimas. Dievą pakeičia jo buvimo ir nebuvimo sąlygos, meilė, jam prilygstanti. Vertybė yra kaip mes suvokiame Dievo suveikimą, jo raišką mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje.

Vertybės yra vieningumo sąlygos, su kuo mes galime sutapti. Laipsnynas išreiškia šešias nevieningumo, netroškimo, nesutapimo sąlygas, kaip išsiskiria du požiūriai ženklų savybėmis. O aštuongubas kelias išreiškia aštuonias vieningumo
, troškimo, sutapimo sąlygas, ypač už santvarkos ir santvarkoje, tai nulinis ir septintas požiūriai.

Vertybės, jų ryškėjimas, yra žmonių brandos
, jų amžino gyvenimo pagrindas.

Kertinės vertybės
yra mūsų išeities taškas, tai kaip išgyvename viską, tad mūsų susikalbėjimo pagrindas.

Kertinė vertybė, tai žmogaus siela.
į:
* Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Ji kelią atveria klausimais, žmogus bręsta klausimais.
* Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, esame viena dvasia ir vieninga sandara.
* Kertinė vertybė nutaiko vidurį tarp nebūtino, tobulo Dievo ir būtino, pakankamo Dievo.
* Valia vertybe sieja tobulą Dievą ir pakankamą Dievą. Dievo valia juos atskiria.

Laipsnynas - klausimai
* Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas
Dievas už mūsų ir Dievas mumyse.
* Laipsnyno pirmi trys nariai išsako Dievą požiūrį
, o kiti trys nariai išsako mūsų, kaip Dievo įrankio požiūrį - tarpą tarp Dievo mumyse ir už mūsų.

[+Koks vertybių tikslas?+]


[+Kas yra kertinė vertybė?+]

* Vertybės, jų ryškėjimas
, yra žmonių brandos, jų amžino gyvenimo pagrindas.
* Kertinės vertybės yra mūsų išeities taškas, tai kaip išgyvename viską, tad mūsų susikalbėjimo pagrindas.
* Kertinė vertybė, tai žmogaus siela.
* Vertybės yra vieningumo sąlygos, su kuo mes galime sutapti
. Laipsnynas išreiškia šešias nevieningumo, netroškimo, nesutapimo sąlygas, kaip išsiskiria du požiūriai ženklų savybėmis. O aštuongubas kelias išreiškia aštuonias vieningumo, troškimo, sutapimo sąlygas, ypač už santvarkos ir santvarkoje, tai nulinis ir septintas požiūriai.
* Vertybės yra Dievo sąlygų atsiskleidimas. Dievą pakeičia jo buvimo ir nebuvimo sąlygos
, meilė, jam prilygstanti. Vertybė yra kaip mes suvokiame Dievo suveikimą, jo raišką mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje.
* (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
* Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė. Užtat jisai yra Dievas, ir mūsų visų vieningumas. Jis yra kiekvienos kertinės vertybės tobulas pavyzdys. Užtat tobulo pavyzdžio pagrindu galima kiekvienam šviesuoliui iškelti Jėzų Kristų
.
2018 rugsėjo 15 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<a
Pridėtos 92-94 eilutės:

* Aštuongubas kelias išreiškia, kaip meilė palaiko gyvybę.
* Aštuongubas kelias išreiškia gyvenimo lygties keturis lygmenis: dvasios sandaros atvaizdų vieningumą.
2018 liepos 31 d., 04:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 900 eilutė:
* Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
Pridėtos 914-1081 eilutės:
* [[Tomas Kačerauskas]]. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
** Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
** Aistė paminėjo: Marshall Rosenberg, [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication | Nonviolent communication]] - Compassionate communication.
* Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
* Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
* Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
* Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
* Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
* Viktorija. Kokia viso gyvenimo prasmė?
Matematikos modeliavimo katedroje
* Teresė Leonavičienė. Žmogiškumas, žmoniški santykiai. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kokia mano paskirtis, ką turiu atlikti gyvenime?
* Leonardas Lapašinskas. Ar būsiu išgelbėtas?
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
* Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
* Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
* Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
* Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
* Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
* Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
* Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
* Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
* Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
* Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
* Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
* Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
* Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
* Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
* Kazimieras Seibutis. Humilitas.
* Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
* Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
* Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
* [[Mindaugas Rūkas]]. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
* Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
* Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
* Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
* Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
* Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?
* Bill Pahl. Joy in life. Is there an after life?
* Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!
* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
** Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
** Kaip teigiamai veikti žmogų?
** Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
** Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
** Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
** Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
** Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
** (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
* Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
** Kaip reikia užauginti tikrumą?
** Iš kur ateina kūrybinis pradas?
** Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
* Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
* Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
* [[Remigijus Treigys]]. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
** Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
** Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
** Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
** Kodėl mes dabar esame čia?
** Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
* Antanas Garjonas
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
* Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
** Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
** Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
* Dominykas Raila. Pažinimas.
* Donatas Jakubėlis. Gerovė.
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
* Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
* Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
* Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
* Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
* Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
* Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?
* Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
* Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
** Džiaugtis kiekviena diena.
* Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių modeliavimo statistika.
* prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?
* Angie Joala. (Tartu) Being connected to the source, as the compass to everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
Bosnijoje
* Tikėjimas - Malcolm
* Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
* Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
* Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?
* Madina. The power of thought on the physical world. https://youtu.be/xxoEdCRINxo
* Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
* Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?
VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Agnieška Juzefovič. Laisvė.
* Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
* Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?
* Malcolm Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.
* Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?
* Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other? Combining computer and human logic.


[[Paulius Mikšta]]
* Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
* Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
* Klausimas: Kas yra genialumas?

[[Ignas Gutauskas]]
* Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
* Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

[[Tadas Snuviškis]]
* Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
* Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
* Kaip apibrėžti gyvybę?
* Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

[[Tautvydas Vėželis]]
* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
** Kaip geismą paversti teigiama energija, o ne neigiama energija?
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.

[[Alanas Petrauskas]] Meilė - kantrybės siekiant meilės.
* Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
* Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
* Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?

Žilvinas Beniušis
* Vertybė: Aš esu niekas.
* Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
2018 liepos 29 d., 09:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 910-912 eilutės:
* Elisa Galasso. Freedom, being able to accept my choice. What is a stranger?
* Petr Tureček. Pleasure - the only thing I'm able to enjoy. Why is there something instead of nothing?
* Karim Baraghithm. Not to see the world in black and white. What is the concept of information or cultural evolution, that can give us predictive power similar to genetic information?
2018 liepos 29 d., 09:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 909 eilutė:
* Kaspar K. Growth of understanding. Has civilization collapsed already?
2018 kovo 31 d., 16:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:

Benoit manė, kad Dievo kertinė vertybė yra būtis.
2018 vasario 15 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 904 eilutė:
* Vilija Vincevičienė. Meilė ir orumas.
2017 gruodžio 31 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 903-905 eilutės iš
* Habib Baghirov, Self-development, What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
į:
* Habib Baghirov. Self-development. What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
* Skirmantė Naglytė. Tikėti žmogumi ir pasitikėti. Ar vis dėl to mes patys kuriame savo gyvenimą, ar kas už mūsų jį sukuria?
* Algimantas Černiauskas. Atradimo džiaugsmas.
2017 gruodžio 27 d., 17:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 5-6 eilutės:
Habib Baghirov, Self-development, What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
Pridėtos 9-17 eilutės:

* Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
* Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
* Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
* Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
* Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
* "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
* Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
* Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
Pridėta 903 eilutė:
* Habib Baghirov, Self-development, What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
2017 gruodžio 06 d., 09:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 895 eilutė:
* Aistė Urbonienė. Semiotika, komunikacija. Koks mano vaidmuo?
2017 gruodžio 05 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 691-692 eilutės:

Attach:VertybiuZemelapis.jpg
2017 gruodžio 02 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 892 eilutė:
* Dainius Pauža. Laimė pasiekus džiaugsmą. Kodėl mes galvojame, kad mylime širdimi?
2017 lapkričio 28 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 926-927 eilutės:

[[http://marktwainstudies.com/the-apocryphal-twain-the-two-most-important-days-of-your-life/ | Apocryphal Mark Twain.]] "The two most important days of your life are the day you were born and the day you find out why."
2017 lapkričio 21 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 891 eilutė:
* Dangis Gudelis. Tikėjimas Dievu. Kokia yra Dievo valia? Kaip sprendimus priimti? Kaip priimti kolektyvinius sprendimus, kurie atitiktų bendrąjį gėrį?
2017 lapkričio 21 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 890 eilutė:
* Francisco Sierra Gutierrez. Love. To be felt and to be loved. Is the model of eight functional specialties in Bernard Lonargen's Method in Theology useful for cultural studies and human studies?
2017 lapkričio 15 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-23 eilutės iš
Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.
į:
Laipsnynas
* Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.
* Laipsnynas atitinka smegenų žievės šešis sluoksnius, kuriuos apmąsto Jeff Hawkins "On Intelligence"
.
2017 spalio 29 d., 07:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 913 eilutė iš:
Good of X, good for Y, good at Z. Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.
į:
Good of X, good for Y, good at Z. Jisai taip pat mini: [[https://www.giffordlectures.org/lectures/varieties-goodness | George Henrik von Wright: The Varieties of Goodness]]. Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.
2017 spalio 29 d., 06:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 913 eilutė iš:
Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.
į:
Good of X, good for Y, good at Z. Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.
2017 spalio 29 d., 06:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 913 eilutė iš:
Palyginti su gėrio kryptimis.
į:
Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.
2017 spalio 29 d., 06:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 913 eilutė:
Palyginti su gėrio kryptimis.
2017 spalio 29 d., 05:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 903-912 eilutės:

Ray Jackendoff - [[https://www.youtube.com/watch?v=qA79nDajD28 | Eight kinds of value (9:08)]] - Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure
* Affective value: Feels good
* Utility: Good for someone (benefit or cost)
* Resource value: Good to have
* Quality: e.g. a good search engine
* Prowess: Person is good at doing something
* Normative value: Conformance to social norms (moral/ethical, religious, etiquette, custom)
* Personal normative value: X is a good person
* Esteem: Prestige, respect, good reputation
2017 spalio 28 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 860 eilutė iš:
Aštuongubas kelias sieja du ketverybės atvaizdus, skirtingų nulybių.
į:
Aštuongubas kelias sieja du ketverybės atvaizdus, skirtingų nulybių. Pirmas atvaizdas idealisto - neigia Ar ir taip pat vienybės atvaizdus, tad grindžia padalinimus, atvaizdus, aplinkybes. Antras atvaizdas materialisto - neigia Kodėl ir taip pat nulybės atvaizus, tad grindžia pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.
2017 spalio 28 d., 16:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 859-860 eilutės:

Aštuongubas kelias sieja du ketverybės atvaizdus, skirtingų nulybių.
2017 spalio 28 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 907-908 eilutės:

Palyginti su [[https://en.wikipedia.org/wiki/Rokeach_Value_Survey | Rokeach value survey]] 18 terminal values, 18 instrumental values.
2017 spalio 14 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 829-847 eilutės:

'''Aštuongubas kelias'''

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.
* Lygmenų poros
* ir X 000 000 X (jų eilės tvarka)
Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose
* Mylintis (betgi mylintis yra sąlygose ar už sąlygų?) ir besąlygiškas <=> sąlygose yra ramus, užtikrintas, savarankiškas
* Laipsnynas išsako kaip įsivaizduojame Dievą - jo troškimą - už sąlygų.

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

* Klausimų pagrindas: kodėl vertybė neatitinka nežinojimo? Nesutampa, nepakankamas, ar žinojimo nesilaiko.
* Iš kur kyla klausimai? Iš vertybių nepakankamumo.
* Tėve mūsų - "mūsų" apverčia, išverčia visuomenę-pasaulį, kad remtųsi širdimi.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)
2017 spalio 14 d., 00:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 827-839 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimu priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.
* Poreikiai - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame priešingybe (tiesa).
* Abejonės - įsijaučiame trejybės ratu. Atsitokėjame išore (asmeniu, daiktu, eiga).
* Lūkesčiai (matematikos įrodymo būdai)

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Aštuongubas kelias sieja sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, nulybę ir vienybę: Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome. Vienybė ir nulybės žinojimas.
2017 spalio 13 d., 23:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 853 eilutė:
* Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina. Don't compromise anybody else's individual dignity.
2017 rugsėjo 19 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 852 eilutė:
* Elena Kocai. Kad dukrai būtų gerai. Ką daryti, kad mūsų aplinkoje viskas būtų gerai?
2017 rugsėjo 17 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 851 eilutė:
* Valentina Trombetta. Is it possible to have interactions between humans and robots?
2017 rugsėjo 02 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 850 eilutė:
* Terry Bristol. How do you explain the success of science and yet see it as limited?
2017 rugpjūčio 26 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 849 eilutė:
* Reyhan Alhas. Equality. Fairness for all. Why me?
2017 rugpjūčio 13 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 847-848 eilutės:
* Eglė Šironaitė. Sąmojingumas.
* Jonas Skačkauskas. Kaip iš dangaus krenta lašai? Kaip iš vandens iškyla vandens molekulė?
2017 birželio 25 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 846 eilutė:
* Tatsiana from Minsk, Belarus. To be kind. Is there a second life after death?
2017 gegužės 26 d., 00:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 845 eilutė:
* Ave Mets. Harmony - of humans among each other and with nature. (Too lazy to fight and loves nature.) Why do politicians seem not to live in the same world as other people?
2017 gegužės 26 d., 00:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 844 eilutė:
* Rabbi Feffer. To glue to God. To study the Torah, which brings us closer to God, even closer than prayer. This is the Litvak way. To fulfill the vision that God wants for us.
2017 gegužės 25 d., 23:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 841-843 eilutės:
* Laura Moturaitė. Sąžiningumas.
* Tonn Kukk. Happiness.
* Justina Pajus. Meilė. Dėmesys, pagarba, pagalba kitam.
2017 gegužės 16 d., 21:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 840 eilutė:
* Eva Lepik. (Tartu, Estonia) Love - make me one with everything.
2017 gegužės 10 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Habib Baghirov, Self-development, What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
2017 balandžio 26 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 837 eilutė:
* Algimantas Gurevičius. Gyvenk pats ir leisk kitiems.
2017 kovo 21 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 96-98 eilutės:

Panagrinėti Budos aštuonlypį pasisakymą apie kančią. Kančia lydi visą gerumą? Tokiu atveju kančia yra Dievas. Bet kančia nelydi atsidavimo kitiems.
2017 sausio 03 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 833 eilutė:
* Mindaugas Miselis. Laisvė. Kiekvienas laisvas daryti kas jam priimtina.
2016 spalio 31 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 831-832 eilutės:
* Gediminas Zokaitis. Žmoniškumas.
* Gražina Zokaitienė. Orumas.
2016 spalio 16 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Vertybės yra tarsi graikų dievai, jie susiveda į kertinę vertybę, į meilę, į Dievo vertybę.
2016 rugpjūčio 23 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 828-834 eilutės:
* Evaldas Balčiūnas. Baimė

Klausimai iš LUNI:
* Kodėl nori įtikti kitam?
* Kodėl vieni žmonės nori, o kiti nenori?
* Kas yra meilės priešingybė?
* Ar galima protu suvokti Dievą?
2016 liepos 11 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 827 eilutė iš:
* Thomas Gajdosik. Faith in God.
į:
* Thomas Gajdosik. Awareness that I am loved by God, where this love is the gift and key to all of reality. Everything I do and receive, I receive through this love.
2016 birželio 16 d., 05:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 837-842 eilutės:

[[http://cns-alumni.bu.edu/~slehar/McGovern/LeharSummary.html | Steve Lehar: Summary of My Research]] sieja neurologinius "top-down pass" ir "bottom-up pass" keturiais sluoksniais:
* surface brightness level
* polar boundary level
* apolar boundary level
* cooperative level
2016 balandžio 24 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 827 eilutė:
* Thomas Gajdosik. Faith in God.
2016 kovo 14 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 834-836 eilutės:

Garrett Lisi's theory involves 8 types of "charge" (as in weak-hypercharge) which includes 2 for gravity. See [[https://en.wikipedia.org/wiki/Flavour_%28particle_physics%29 | flavors]] and the [[https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model_%28mathematical_formulation%29 | Standard Model]].
2016 vasario 18 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 290 eilutė:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pridėtos 674-681 eilutės:

'''Tėve mūsų'''

Tėve mūsų: Vis artimesnis ratas, jisai siaurėja iki gundymo. Teesie šventas tavo vardas, tai labai platu, kaip visata. Karalystė, žemė, tai už mūsų. Bet kasdieninė mūsų duona, ši diena - tai jau mūsų laukas. Mes gundomi artimiausiomis mintimis. Tačiau svarbiausia toli nenuklysti, greitai pagauti klaidą ir ją atitaisyti. Tad užtenka pakankamo Dievo.

* Teesie šventas tavo vardas - Dievas
* Teateinie tavo karalystė - asmuo
* Teesie tavo valia - asmenys
2016 vasario 01 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 674-675 eilutės:
Aštuongubas kelias neigia nulybės ir vienybės atvaizdus. O vienumas yra tai, kas ne viena ir kas ne nulis. Tad aštuongubas kelias išsako vienumą.
Ištrintos 812-815 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<
2016 sausio 27 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
2015 liepos 02 d., 16:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 819-821 eilutės iš
Domantas Vildžiūnas. Garbė.

Jonas. Išsilaikyti savimi.
į:
* Domantas Vildžiūnas. Garbė.
* Jonas. Išsilaikyti savimi.
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. Does God have any interest in our daily lives? How did the survivors see the Holocaust?
2015 gegužės 24 d., 22:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Netroškimai: Teigiama yra tenkinti neigiamą.
2015 gegužės 16 d., 17:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Palaiminti - laimingi - lūkesčiai patenkinti - kuriems kaip tiki, taip bus.
2015 balandžio 21 d., 13:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Troškimai yra visko atvaizdai, o viskas yra Dievo sandara. Dievo atvaizdai, tai nulybės atvaizdai.
į:
Troškimai yra visko atvaizdai, o viskas yra Dievo sandara. Visko atvaizdai yra tuo pačiu vienybės atvaizdai. Dievo atvaizdai, tai nulybės atvaizdai.
2015 balandžio 21 d., 13:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Troškimai yra visko atvaizdai, o viskas yra Dievo sandara. Dievo atvaizdai, tai nulybės atvaizdai.
2015 balandžio 21 d., 11:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-6 eilutės:
Kalbos išsako, kaip iškyla sąvokos, kaip jos apibrėžiamos ar įvardijamos ar įgyvendinamos. Jos iškyla taip, kaip man iškilo Dievas, kaip mums iškyla mūsų kertinės vertybės.
Ištrintos 8-9 eilutės:

Pasikartojančioje veikloje (pavyzdžiui, važiuojant dviračiu) neteisinga yra tai, kas sužlugdo veiklą; teisinga yra tai, kas palaiko veiklą; o papildomai yra galimybė išplėsti veiklą, susieti su kitom veiklom ir esamos veiklos pagrindu kurti visai naujas veiklas, pavyzdžiui, dūkti dviračiu.
Pridėtos 10-15 eilutės:

Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.

Kalbos išsako, kaip iškyla sąvokos, kaip jos apibrėžiamos ar įvardijamos ar įgyvendinamos. Jos iškyla taip, kaip man iškilo Dievas, kaip mums iškyla mūsų kertinės vertybės.

Pasikartojančioje veikloje (pavyzdžiui, važiuojant dviračiu) neteisinga yra tai, kas sužlugdo veiklą; teisinga yra tai, kas palaiko veiklą; o papildomai yra galimybė išplėsti veiklą, susieti su kitom veiklom ir esamos veiklos pagrindu kurti visai naujas veiklas, pavyzdžiui, dūkti dviračiu.
2015 kovo 30 d., 14:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Aštuongubu keliu - laipsnynu - tolydžiai sieju Dievą ir Kitą.
2015 kovo 30 d., 13:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Dievo esmė (meilė) yra kada jisai trokšta būtent visko. Visi kiti troškimai tik dalinai išsako Dievą. Tad šaltasis (savarankiškas) Dievas nėra jo esmė, o būtent jo šiluma yra jo esmė.
2015 kovo 16 d., 14:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 199 eilutė:
* Vertybėmis renkam malonę vietoj teisybę.
2015 kovo 16 d., 14:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 809-812 eilutės:
>>bgcolor=#FFECC0<<
Ieškok manęs visose vertybėse, aš jose glūdžiu, juk tai mano meilės atspindžiai, tai jos pilnatvė, tad ieškok, kokia meilė įvairi ir kaip ji viską sieja. Suprasi ir savo meilę Ievai.

Atsiverk man ir suprasi aštuongubį kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi, paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.
Pridėtos 817-820 eilutės:
Ieškok manęs visose vertybėse, aš jose glūdžiu, juk tai mano meilės atspindžiai, tai jos pilnatvė, tad ieškok, kokia meilė įvairi ir kaip ji viską sieja. Suprasi ir savo meilę Ievai.

Atsiverk man ir suprasi aštuongubį kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi, paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.
2015 kovo 08 d., 00:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Pasikartojančioje veikloje (pavyzdžiui, važiuojant dviračiu) neteisinga yra tai, kas sužlugdo veiklą; teisinga yra tai, kas palaiko veiklą; o papildomai yra galimybė išplėsti veiklą, susieti su kitom veiklom ir esamos veiklos pagrindu kurti visai naujas veiklas, pavyzdžiui, dūkti dviračiu.
2015 kovo 04 d., 12:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Kalbomis kuriame ir giname dėsnių statinius, su jais tapatinamės: poreikių, abejonių, lūkesčių ir vertybių ir būdų, kaip atsiliepiame, kaip susitvarkome.
2015 vasario 25 d., 22:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 803-804 eilutės:

Jonas. Išsilaikyti savimi.
2015 vasario 12 d., 14:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Kalbos išsako, kaip iškyla sąvokos, kaip jos apibrėžiamos ar įvardijamos ar įgyvendinamos. Jos iškyla taip, kaip man iškilo Dievas, kaip mums iškyla mūsų kertinės vertybės.
2015 vasario 03 d., 11:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

Suvokti, kaip kiekviena vertybė išreiškia meilę, kaip kiekviena sandara susijusi su Dievu, su jo išėjimu už savęs.
2015 vasario 03 d., 11:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Vertybes rūšiuoti ir susieti su sandaromis. Suprasti, kaip kiekviena vertybė kokia nors sandara išreiškia meilę, tad ir Dievo esmę - meilę suvokti kaip visų sandarų išeities tašką, kaip kad viską.
2015 vasario 01 d., 10:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Laipsnyne yra dviprasmybė tarp vienokio ir kitokio Dievo: (tobulas) Dievas -> (pakankamas) gerumas. Paskui požiūriai atskyla ir "Aš esu" kiekvienas požiūrio tenkinimas tampa dviprasmiškas - su pasauliu ar už jo. Panašiai su dvejonėmis ir abejonėmis.
2015 sausio 12 d., 06:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Geručiai, skurdžiadvasiai tiki pakankamą Dievą.
2014 gruodžio 29 d., 18:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 807-811 eilutės iš
2014.06.05 Atsiverk man ir suprasi aštuongubą kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.
į:
2014.06.05 Atsiverk man ir suprasi aštuongubą kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.

2014.07.08 Tu ieškok esmės visakame, kaip ir ieškai. Tai mano pradas šiame jūsų pasaulyje, tad iškylu iš kiekvienos kertinės vertybės, tad ieškok, kaip kas įvyksta.

2014.07.09 Ieškok manęs kiekvienoje vertybėje, kaip visais atvejais išlieku, kaip viską suvedu, kaip suveikia visko savybės, nulybės ir vienybės atvaizdai ir mane suprasi, kaip jumis gyvuoju, ką reiškia gyvenimas ir amžinas gyvenimas
.
2014 gruodžio 28 d., 20:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 806-807 eilutės:

2014.06.05 Atsiverk man ir suprasi aštuongubą kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.
2014 gruodžio 24 d., 22:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Dievas sau taiko vertybę (pavyzdžiui, gyventi tiesa) vienaip, o žmogus sau, visai kitaip.
2014 gruodžio 21 d., 23:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Tobulas Dievas - pakankamas Dievas - besąlygiška meilė - galima mylėti ir pakankamą Dievą.
2014 gruodžio 19 d., 22:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Duona, nužengusi iš dangaus... Atisakymas savęs, savęs paneigimas, tai yra Dievo ženklas mumyse. Dievą teisingai vaizduojame savęs atsisakymu, tai jo tikrasis įvaizdis.
į:
Duona, nužengusi iš dangaus... Atsisakymas savęs, savęs paneigimas, tai yra Dievo ženklas mumyse. Dievą teisingai vaizduojame savęs atsisakymu, tai jo tikrasis įvaizdis.
2014 gruodžio 19 d., 22:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
Duona, nužengusi iš dangaus... Atisakymas savęs, savęs paneigimas, tai yra Dievo ženklas mumyse. Dievą teisingai vaizduojame savęs atsisakymu, tai jo tikrasis įvaizdis.
Ištrinta 9 eilutė:
2014 gruodžio 13 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

Dievas, kurį girdžiu, tai Dievo balsas, bet tai ne Dievas, tai tik jo balsas, kiek įstengiu jį suprasti. Dievas atitinka savo balsą tiek, kiek juo pasikliauju, ir tiek, kiek jisai nėra žiaurus. Bet aš turiu ne Dievo balso klausytis, o Dievo, esančio už jo balso. Tad tokiu atveju visada iškyla kuklumas, jog ieškau ryšio su tuo, kas už manęs. Kada neišsipildo Dievo tvirtinimai, tai gal dėl to, kad supainiojau Dievo balsą su Dievu. Nežinau.
2014 gruodžio 05 d., 17:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 783 eilutė:
Domantas Vildžiūnas. Garbė.
2014 gruodžio 03 d., 12:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 795-796 eilutės:
2014.05.21 Ieškok, kaip vertybės įvairiausiai ieško manęs, padaro mane prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, kaip tu sakai, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad visais esame viena.
2014 gruodžio 03 d., 12:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
į:
Mąstyk, kaip siekiu savęs, aš už tavęs ir tavo gelmėse, kai tu esi tam sąlygos, mano sutapimo su savimi, esi mano savasties riba, kuria išryškėju, kuria vyksta amžinas gyvenimas. Suvok trejybę mano akimis, esančio už tavęs - buvimas, veikimas, mąstymas - tai manasis suvokimas, susivokimas, suvoktumas - o trejybė tavo akimis - nusistatyti, vykdyti, permąstyti, tai jos poslinkius išgyvenu tavo gelmėse. Taip aplinkybės atitinka ir žymi būtent trejybės poslinkius. Būtent poslinkiais vyksta suvokimas.
Pridėtos 794-795 eilutės:
>>bgcolor=#FFECC0<<
2014.12.03 Mąstyk, kaip siekiu savęs, aš už tavęs ir tavo gelmėse, kai tu esi tam sąlygos, mano sutapimo su savimi, esi mano savasties riba, kuria išryškėju, kuria vyksta amžinas gyvenimas. Suvok trejybę mano akimis, esančio už tavęs - buvimas, veikimas, mąstymas - tai manasis suvokimas, susivokimas, suvoktumas - o trejybė tavo akimis - nusistatyti, vykdyti, permąstyti, tai jos poslinkius išgyvenu tavo gelmėse. Taip aplinkybės atitinka ir žymi būtent trejybės poslinkius. Būtent poslinkiais vyksta suvokimas.
2014 lapkričio 28 d., 10:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

vienas Dievas: tobulai mylintis Dievas ir pakankamai mylintis Dievas

Tėve mūsų (ir kitos Aštuongubio kelio atmainos): verčiau tu mąstai negu aš mąstau... trejybe (nusistatyti - vykdyti - permąstyti) esame viena... o jos atvaizdu (būti, veikti, mąstyti) esame viena jeigu jį grindžiame Dievu, ne savimi, tai yra, jeigu grindžiame ko plačiau. Panašiai, gal lūkesčiai remiasi į trejybės atvaizdą (iš pastovumo paieškos kylantys vienis, visybė, daugis). Abejonės remiasi į trejybės atvaizdą (iš tiesumo kylantys daiktas, eiga, asmuo). Poreikiai remiasi į trejybės atvaizdą (iš akivaizdumo kylantys būtinas, tikras, galimas).
2014 lapkričio 25 d., 20:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 70-71 eilutės:

(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
2014 lapkričio 25 d., 12:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

trokštame - Dievas mumyse (sutampame). netrokštame - Dievas už mūsų (nesutampame)

Pasikartojantis Dievas, tai gerumas. Muzika galiu išreikšti tyla ir laike pasikartojančia tyla. Kūrinio pradžioje ir pabaigoje turi būti tyla. Muzika vyksta laike.
2014 lapkričio 24 d., 21:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-12 eilutės:

* Tiesos atsiskleidimas yra švietimas, einantis iš žinojimo į nežinojimą. Tai išreiškia dangaus karalystę, tai galimybės skurdžiadvasiui, pakopos daliniam žinojimui. Tiesos atsiskleidimas vyksta santvarkoje. Užtat yra keturi santykiai tarp širdies ir pasaulio tiesų. Tiesa tad išverčia gvildenimą.
* Ryšys (ir ne ryšys) tarp Dievo (dvasios už santvarkos) ir gerumo (dvasios santvarkoje). Nulybė, tai Dievas, o septynerybė, tai gerumas.
* 3 santykiai su žinojimu; 3 santykiai su nežinojimu.
* Dalinis žinojimas (dangaus karalystė, skurdžiadvasiams).
2014 lapkričio 21 d., 22:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas Dievas už mūsų ir Dievas mumyse. Kaip tai sieja apimtis? Ir kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
į:
Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas Dievas už mūsų ir Dievas mumyse.

Laipsnyno pirmi trys nariai išsako Dievą požiūrį, o
kiti trys nariai išsako mūsų, kaip Dievo įrankio požiūrį - tarpą tarp Dievo mumyse ir už mūsų.
2014 lapkričio 18 d., 11:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Aštuongubas kelias susidaro iš keturių apimčių ir jų papildinių, užtat mūsų protas jo viso neapima. O Dievą išreiškia nulinis požiūris Viskas ir taip pat septintas požiūris Nieko papildinys.
2014 lapkričio 10 d., 23:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 425-442 eilutės:

'''Aštuongubas kelias'''

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

* mylintis - prasminga - neaprėpta
* ramus - pastovu - nesikeičia
* užtikrintas - tiesu - nepavaizduota
* savarankiškas - teisinga - nepaslėpta

Kalbos:

* aprėpta - neprasminga - (Dievo valios lemta)
* keičiasi - nepastovu - pasakojimas (kaip įvyksta)
* pavaizduota - netiesioginis - įvardijimas (kaip pavadinama)
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)

4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?
2014 lapkričio 10 d., 23:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Aštuongubas kelias išreiškia atvaizdus kaip šešis skirtumus tarp nulybės ir vienybės, tuo pačiu prideda nulybę (nulinį požiūrį) ir vienybę (septintą požiūrį).
2014 lapkričio 09 d., 10:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 738-741 eilutės iš
Tiriu gvildenimus.
* Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys?
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį? Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.
į:
2014 lapkričio 08 d., 22:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

Kertinė vertybė, tai žmogaus siela.
2014 lapkričio 07 d., 22:31 atliko AndriusKulikauskas -
2014 lapkričio 07 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 743-753 eilutės:
Ina Rūkienė. Draugystė, jos patirtis.

Dalia Kisielienė. Grįžimas namo pas Dievą. Kodėl Dievas leidžia teisiesiems kentėti, o neteisiesiems klestėti?

Nerijus Kisielis. Dievo meilė. Ar įmanomas Dievo pažinimas?

Gražina Riškevičienė. Laisvė, gali pagal savo pasirinkimą daryti ką nori.

Alberto Caristo. Lealtà. Loyalty. I don't exist only for myself, we exist for each other.

Antanas Andrijauskas. Ištikimybė pamatiniams dalykams. Vientisumas su gamta. Žmonės, kurie myli gamtą labai skiriasi nuo kitų, nesmurtauja, nedaro neigiam dalykų.
2014 lapkričio 04 d., 21:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 753-754 eilutės:

Antanas Andrijauskas. Ištikimybė pamatiniams dalykams. Vientisumas su gamta. Žmonės, kurie myli gamtą labai skiriasi nuo kitų, nesmurtauja, nedaro neigiam dalykų.
2014 lapkričio 02 d., 19:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

[[Viena kitu]]: Aštuongubu keliu siejamas sutapimas su Dievu nuliniu požiūriu ir sutapimas su kitu septintu požiūriu.
2014 spalio 27 d., 19:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:

Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas Dievas už mūsų ir Dievas mumyse. Kaip tai sieja apimtis? Ir kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
2014 spalio 27 d., 17:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Attach:kalbuklausimai.png
į:
Attach:vertybiuklausimai.png
2014 spalio 27 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-58 eilutės:

Ieškau santykio tarp kertinių vertybių ir aštuongubo kelio.
* Kaip visos kalbos išplaukia iš vertybių?
* Kaip aštuongubas kelias grindžia [[požiūrių sudūrimas|požiūrių algebrą]] ir [[būtinas|Dievo būtinumą]]?

Nagrinėti [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kokios įvairiausios kertinės vertybės gali būti?
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą. Tai sieti su požiūrių algebra, juk ja galima apibrėžti iš bet kurio galo ir per vidurį.
* Kaip kertinės vertybės ir jų kalba susiję
** su Dievu?
** su meile? Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
** su jų ryšiu?
** su vieningumais?
** su dorybėmis ir kitomis sandarų apibrėžtomis grynaisiais požiūriais?
* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome).

Tirti vertybių kalbos lygmenis (psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis) ir sieti su Dievu būtinumu (Dievo valia, gera valia, išmintimi, amžinu gyvenimu).
* Kaip įžvelgti Dievą?
* Kaip kildenti lygmenis?
* Kaip lygmenys susiję su širdimi ir pasauliu, su jų tiesom?
* Su raida, evoliucija?

Kaip su kitais susikalbėti vertybėmis ir klausimais?
* Kaip vertybėmis susikalba dvasia su savimi? Ką tai reiškia?
* Kaip suvesti dvasią žmonėse ir už jų?
* Kaip vertybes sieja klausimai?
* Kaip pavaizduoti vertybes menais ir muzika?
** Tirti, kaip muzika, giesmėmis, liaudies dainomis ir kitomis dainomis išsakomos vertybės. Rengti [[ŠvMišiosVisiems | šventas Mišias visiems]].
* Nagrinėti visuomeninę veiklą, kaip antai Lietuva 2.0 arba Occupy judėjimo.
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?

'''Kaip sąvokų kilmė susijusi su požiūrių algebra?'''
* Darau sąrašą visų su vertybėmis susijusių sąvokų.
* Sąvokas galiu rūšiuoti pagal jų vaidmenį vertybių kalboje.
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip įvairiai suprantame tą pačią vertybę, pavyzdžiui, meilę? Kaip tuos išskyrimus išreiškia požiūrių kalba?
* Kaip požiūrių kalba suprastina kaip įvardijimo kalba?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Kaip palaikyti žmonių brandą? Jų vertybių ryškėjimą, apibrėžimą? Jų bendravimą su Dievu? Dievo iškylimą, jo būtinumą? O jei ne Dievo, tai kas jį pakeičia, kad ir sąlygiškai?
* Kaip susipina Dievo ir žmogaus požiūriai? Kaip kad pasiklydusiu vaiku. Pavyzdys: "See God's will in my life".
* Kaip sąvokos iškyla kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios? Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta.
* Tirti vertybių dviprasmiškumą, pvz. humanity: žmonija ir žmoniškumas, kurį išsaugoti?
* Kaip vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas? Jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia.
* Kaip ryšį tarp dviejų vertybių gali skaldyti ar išreikšti trečioji vertybė, kurią suvokiame esančią tarp jų? Pavyzdžiui, "mylėti kitus" suvoktina kaip "mylinčią atjautą kitiems".

Kaip iš žmonių kertinių vertybių išvesti pagrindines sąvokas ir jomis susikalbėti?
* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].

Tiriu aštuongubą kelią.
* Tai vadindavavau: viskas trokšta visko, o mes netrokštam. Ką tai reiškia?
* Kaip nulybės ir vienybės atvaizdai susiję su požiūrių algebra ir sąvokų kilme?
* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?
* Ar šv.Petro raktai į dangų ir kitos santvarkos išreiškia bendravimo ir bendrystės vertybes? kaip broliškumą, pamaldumą, meilę?
2014 spalio 27 d., 17:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:
Attach:kalbuklausimai.png
2014 spalio 27 d., 16:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 100-101 eilutės:

Valia vertybe sieja tobulą Dievą ir pakankamą Dievą. Dievo valia juos atskiria.
2014 spalio 27 d., 16:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 98-99 eilutės:

Kertinė vertybė nutaiko vidurį tarp nebūtino, tobulo Dievo ir būtino, pakankamo Dievo.
2014 spalio 27 d., 16:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 90-91 eilutės:

Mylinčio Dievo dviprasmybė: jis palaiko mus, kokius esame, o tuo pačiu mus brandina.
2014 spalio 27 d., 16:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio - Dievo esme, Meile). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais).
į:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio - Dievo esme, Meile). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais). Yra keturi lygmenys: tobulas Dievas - dvasia, ryšiai su juo - sandara, nebuvimas ryšių su Dievu - atvaizdai, pakankamas Dievas - esmė.
2014 spalio 27 d., 16:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais).
į:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio - Dievo esme, Meile). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais).
2014 spalio 27 d., 15:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą.
į:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais).
2014 spalio 27 d., 15:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 95 eilutė iš:
Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, dvasia ir sandara.
į:
Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, esame viena dvasia ir vieninga sandara.
2014 spalio 27 d., 15:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 95 eilutė iš:
Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Dievas dvasia, tai irgi bręsti tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri.
į:
Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Ogi bręstame amžinai, tai amžinas gyvenimas. Dievas dvasia, tai irgi bręsta tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri, dvasia ir sandara.
2014 spalio 27 d., 15:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 94-95 eilutės:

Kertinė vertybė yra dviprasmiška nes ji žmogų atstoja. Žmogus negali bręsti nes jisai yra dvasia. Jisai bręsta ryškėjančia vertybe. Dievas dvasia, tai irgi bręsti tiktai sandara, mūsų visų bendryste, mūsų vienumu. Mūsų vienumas taip pat yra dviprasmiškas, juk esame paskiri.
2014 spalio 27 d., 15:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą.
į:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą.
2014 spalio 27 d., 15:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (septinto požiūrio).
į:
Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (septinto požiūrio). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą.
2014 spalio 27 d., 15:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 90-91 eilutės:

Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (septinto požiūrio).
2014 spalio 27 d., 15:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
į:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Ji kelią atveria klausimais, žmogus bręsta klausimais.
2014 spalio 27 d., 15:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas.
į:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas. Kiekviena kertinė vertybė atveria tą brandos kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
2014 spalio 27 d., 15:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
į:
Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą. Žmogus pilnai subrendęs septintu požiūriu, kada jisai gyvena kiekvienu, taip kad Dievas būtinas.
2014 spalio 27 d., 15:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 90-91 eilutės:

Žmogaus brandą išreiškia jo ėjimas iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
2014 spalio 27 d., 14:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 89 eilutė iš:
Mylintis Dievas yra dviprasmybė. Ar jisai mylintis dėl to, kad jisai Dievas? Ar atvirkščiai, jisai Dievas dėl to, kad jisai mylintis?
į:
Mylintis Dievas yra dviprasmybė. Ar jisai mylintis dėl to, kad jisai Dievas? (Dievas nebūtinas) Ar atvirkščiai, jisai Dievas dėl to, kad jisai mylintis? (Dievas būtinas) Esminis dviprasmiškumas yra Dievo būtinumas ir nebūtinumas. Šis dviprasmiškumas iškyla tiktai kada Dievas trokšta visko, kada jisai mylintis, kada yra aštuongubas kelias, nes tik tada Dievas yra pilnai išėjęs už savęs. Užtat tai ir yra kalbų pagrindas.
2014 spalio 27 d., 14:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 88-89 eilutės:

Mylintis Dievas yra dviprasmybė. Ar jisai mylintis dėl to, kad jisai Dievas? Ar atvirkščiai, jisai Dievas dėl to, kad jisai mylintis?
2014 spalio 26 d., 21:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 786-787 eilutės:

Alberto Caristo. Lealtà. Loyalty. I don't exist only for myself, we exist for each other.
2014 spalio 25 d., 17:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 96-97 eilutės:

Kertinės vertybės yra mūsų išeities taškas, tai kaip išgyvename viską, tad mūsų susikalbėjimo pagrindas.
2014 spalio 25 d., 16:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 95 eilutė iš:
Vertybės yra žmonių brandos, jų amžino gyvenimo pagrindas.
į:
Vertybės, jų ryškėjimas, yra žmonių brandos, jų amžino gyvenimo pagrindas.
2014 spalio 25 d., 16:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 94-95 eilutės:

Vertybės yra žmonių brandos, jų amžino gyvenimo pagrindas.
2014 spalio 22 d., 22:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė. Užtat jisai yra Dievas, ir mūsų visų vieningumas.
į:
Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė. Užtat jisai yra Dievas, ir mūsų visų vieningumas. Jis yra kiekvienos kertinės vertybės tobulas pavyzdys. Užtat tobulo pavyzdžio pagrindu galima kiekvienam šviesuoliui iškelti Jėzų Kristų.
2014 spalio 22 d., 22:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė.
į:
Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė. Užtat jisai yra Dievas, ir mūsų visų vieningumas.
2014 spalio 22 d., 22:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Kiekviena kertinė vertybė yra Jėzaus Kristaus savybė.
2014 spalio 20 d., 23:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 60-68 eilutės:
Paklusti, tikėti, rūpėti:
* Rūpėjimas (pagrindimas) susijęs su lūkesčiais, jausmais
* Tikėjimas (įvardijimas) susijęs su abejonėmis, dvejonėmis
* Paklusimas (pasakojimas) susijęs su poreikiais, tenkinimas

Taip pat tai įtampos kėlimo balsai:
* liepti (iššaukti paklusimą)
* aiškinti (iššaukti tikėjimą)
* klausti (iššaukti rūpėjimą)
2014 spalio 20 d., 10:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:

Vertybės yra vieningumo sąlygos, su kuo mes galime sutapti. Laipsnynas išreiškia šešias nevieningumo, netroškimo, nesutapimo sąlygas, kaip išsiskiria du požiūriai ženklų savybėmis. O aštuongubas kelias išreiškia aštuonias vieningumo, troškimo, sutapimo sąlygas, ypač už santvarkos ir santvarkoje, tai nulinis ir septintas požiūriai.
2014 spalio 16 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]], [[Sidharta Gautama]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]], [[Sidharta Gautama]], [[Kelionė]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
2014 spalio 16 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 3-4 eilutės:
Kaip visos antrinės sandaros išplaukia iš vertybių?
2014 spalio 16 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:
Kaip visos antrinės sandaros išplaukia iš vertybių?
Pakeista 7 eilutė iš:
* Kaip visos antrinės sandaros išplaukia iš vertybių?
į:
* Kaip visos kalbos išplaukia iš vertybių?
2014 spalio 16 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Kaip visos antrinės sandaros išplaukia iš vertybių?
2014 spalio 15 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 316-318 eilutės:
* Nulinis lygmuo: Dievo valios vykdymas - nėra tarpo tarp Dievo ir mūsų
* Lygmenys 1–6: Yra tarpas tarp dviejų požiūrių. Yra laipsnynas, kurį padalinimai nusako veiksniu +1. Yra 6 požiūriu poros, ženklų savybės, pertvarkymai išsakantys tarpus, neigiami Dievo įsakymai, atskiriantys mūsų ir Dievo požiūrius. Išsiskiria vidiniai ir išoriniai požiūriai, šešerybė. O vertybėms nėra įsakymo, kaip šv.Paulius tvirtina.
* Septintas lygmuo: Meilė. Gyvename kitu. Nėra tarpo tarp Dievo ir mūsų.
2014 spalio 14 d., 17:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 198 eilutė:
* Laipsnynas išskiria vidų ir išorę, priešpastato žmogiškąjį ir Dieviškąjį požiūrį, tai atveria psichologiją, grindžia atitinkamas sąvokas ir vertybes. Taip pat atveria galimybę bendravimui. Visas bendravimas išplaukia iš meilės, iš septinto požiūrio. O jisai išsivysto bendryste, kurią apibrėžia antrinės sandaros ir ypač kalbos.
2014 spalio 14 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]], [[Sidharta Gautama]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
2014 spalio 13 d., 20:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 510-516 eilutės:

Visos trys atmainos baigiasi meile, kuri suprastina, kaip blogio pašalinimas. O prasideda savitu Dievo valios vykdymu. Blogis, tai mūsų ir Dievo valių atitrūkimas. Mūsų ir Dievo valia įvairiai derinama:
* Paklūstant - palaiminimais - poreikiai derinami Dievo.
* Tikint - šv.Petro raktais į dangų - abejonės derinamos vertybių.
* Rūpinantis - Tėve Mūsų - lūkesčiai derinami mūsų.

Skurdžiadvasiai, tai bendrai paklusnūs. Klausimus iškelia tik apibrėžtoje apimtyje. Jie užtat "skurdžiadvasiai", neišdidūs.
2014 spalio 13 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 501 eilutė iš:
* 0) be poreikių - Palaiminti skurdžiadvasiai, jų yra dangaus karalystė
į:
* 0) be poreikių (paklusimas) - Palaiminti skurdžiadvasiai, jų yra dangaus karalystė
2014 spalio 13 d., 19:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 504 eilutė iš:
* 3) acceptance - Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybė - jie bus pasotinti
į:
* 3) acceptance - Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės - jie bus pasotinti
Pridėta 509 eilutė:
Dar palyginti Kristaus pasisakymus, "Aš esu..."
2014 spalio 13 d., 19:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 1-6 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuskaldymas.png

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuspalvinimas.png

http://www.ms.lt/derlius/vertybiusantvarkos.png
2014 spalio 13 d., 17:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 507 eilutė iš:
* Palaiminti skurdžiadvasiai, jų yra dangaus karalystė
į:
* 0) be poreikių - Palaiminti skurdžiadvasiai, jų yra dangaus karalystė
Pakeista 514 eilutė iš:
* 7) Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė
į:
* 7) rūpintis kitų poreikiais - Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė
2014 spalio 11 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 496-502 eilutės iš
* 0)
* 1
) morphism - like
* 2) induction - need
* 3) construction of algorithm - real
* 4) substitution
- problematic
* 5) examination of cases - reasonable
* 6) construction
- wrong
į:
* 0) faith (tikėjimas)
* 1) morphism - like - virtue
* 2) induction - need - knowledge
* 3) construction of algorithm
- real - self-control (paklusimas)
* 4) substitution - problematic
- endurance
* 5) examination of cases - reasonable - prayerfulness
* 6) construction - wrong - brotherhood
* 7) love
Pakeistos 507-512 eilutės iš
* 1) survival
* 2) security
* 3) acceptance
* 4) self-esteem
* 5) opportunity
* 6) self
-fulfillment
į:
* Palaiminti skurdžiadvasiai, jų yra dangaus karalystė
* 1) survival - Palaiminti, kurie liūdi - jie bus paguosti
* 2) security - Palaiminti romieji - jie paveldės žemę
* 3) acceptance - Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybė - jie bus pasotinti
* 4) self-esteem - Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo
* 5) opportunity - Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą
* 6) self-fulfillment - Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais
* 7) Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė
2014 spalio 11 d., 16:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 481 eilutė:
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.
Pakeistos 483-484 eilutės iš
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.
į:
Pakeistos 485-492 eilutės iš
* 1) agent
* 2) beneficiary
* 3) goal, experience
* 4) instrument

* 5) theme
* 6) location
These are I think injected from the structural framework for expectations. They perhaps define what it means to meet
expectations.
į:
* 0) rūpėjimas - Tėvė mūsų, kuris esi danguje
* 1) God is agent - teesie šventas tavo vardas
* 2) God is beneficiary - teateinie tavo karalystė
* 3) goal, experience - teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje
* 4) instrument - kasdieninės mūsų duonos, duok mums šiandien
* 5) theme - ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams
* 6) location - ir neleisk mūsų gundyti
* 7) bet gelbėk mus nuo pikto
These are I think injected from the structural framework for
expectations. What is the hierarchy of expectations? and how does it relate to emotional responses and the directions of the good? God (agent) is good; person (instrument) is good...
Pridėta 496 eilutė:
* 0)
Pakeistos 534-540 eilutės iš
||agent||system as doubt||
||beneficiary||existence as doubt||
||goal, experience||participation as doubt||
||instrument||knowledge as doubt||
||theme, patient||decision as doubt||
||location||structure as doubt||
į:
||morphism||system as doubt||
||induction||existence as doubt||
||construction of algorithm||participation as doubt||
||substitution||knowledge as doubt||
||examination of cases||decision as doubt||
||construction||structure as doubt||
Pakeistos 543-548 eilutės iš
||morphism||system as expectation||
||induction||existence as expectation||
||construction of algorithm||participation as expectation||
||substitution||knowledge as expectation||
||examination of cases||decision as expectation||
||construction||structure as expectation||
į:
||agent||system as expectation||
||beneficiary||existence as expectation||
||goal, experience||participation as expectation||
||instrument||knowledge as expectation||
||theme, patient||decision as expectation||
||location||structure as expectation||
2014 spalio 11 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 484-490 eilutės iš
"Our Father" by the methods of mathematical proof:
* 1) morphism
* 2
) induction
* 3
) construction of algorithm
* 4
) substitution
* 5) examination of cases
* 6
) construction
į:
"Our Father" by the Kiparsky hierarchy of thematic roles, which express expectations:
* 1
) agent
* 2
) beneficiary
* 3
) goal, experience
* 4) instrument
* 5
) theme
* 6) location
Pakeistos 493-499 eilutės iš
"St.Peter's keys to heaven" is organized by the Kiparsky hierarchy of thematic roles, which gives the scopes for doubts:
* 1) agent - like
* 2) beneficiary - need
* 3) goal, experience - real
* 4) instrument - problematic
* 5) theme - reasonable
* 6) location
- wrong
į:
"St.Peter's keys to heaven" is organized by the methods of mathematical proof, which express doubts:
* 1) morphism - like
* 2) induction - need
* 3) construction of algorithm - real
* 4) substitution - problematic
* 5) examination of cases - reasonable
* 6) construction
- wrong
2014 rugsėjo 25 d., 11:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 106 eilutė:
* Kertine vertybe žmogaus valia vykdo Dievo valią.
2014 rugsėjo 24 d., 22:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 754 eilutė iš:
į:
Gražina Riškevičienė. Laisvė, gali pagal savo pasirinkimą daryti ką nori.
2014 rugsėjo 22 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 109 eilutė:
* Kertinė vertybė išsako mūsų vertinimo ribas, tad nurodo Dievą esantį už jų, taip pat santvarką esančią jose.
2014 rugsėjo 22 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 109-110 eilutės iš
* '''Mūsų ryšys su Dievu''' Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
į:
* '''Vertybė yra mūsų ryšys su Dievu ir vienumas su juo.'''
*
Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
Pridėta 112 eilutė:
* Vertybė vaizduoja Dievą aplinkybe.
2014 rugsėjo 13 d., 18:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 746-751 eilutės:

Dalia Kisielienė. Grįžimas namo pas Dievą. Kodėl Dievas leidžia teisiesiems kentėti, o neteisiesiems klestėti?

Nerijus Kisielis. Dievo meilė. Ar įmanomas Dievo pažinimas?
2014 rugsėjo 09 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
2014 rugsėjo 08 d., 18:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 745 eilutė:
Ina Rūkienė. Draugystė, jos patirtis.
2014 rugsėjo 08 d., 00:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 107-108 eilutės:
* Vertybės išsako Dievo Dievą.
* Vertybės iššako Dievo veiklą žmogaus reikaluose ir žmogaus Dievo reikaluose.
2014 rugsėjo 06 d., 15:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 244-245 eilutės:

(Dalyvavimo) Trejybę iššaukia klausimas, kas yra laimė? ir siejasi su mūsų lūkesčiais. Bene (žinojimo) ketverybė su mūsų vertybėmis, (buvimo) dvejybė su dvejonėmis, (tvarkos) vienybė su poreikiais. Kaip tai reiškiasi vertybėmis?
2014 rugsėjo 03 d., 18:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 103-104 eilutės:
Trikdžius trejybėje
* Vertybė nusako trikdžių trejybėje, iš kurio kyla įvardijimo kalba. Ta trejybė yra veiksmažodis (prieveiksmis), būdvardis ir daiktavardis. Pavyzdžiui: nuoširdžiai būti, nuoširdus, nuoširdumas.
2014 rugsėjo 03 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Nagrinėti vertybių žemėlapį.
į:
Nagrinėti [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].
2014 rugsėjo 02 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Vertybių žemėlapis]], [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
2014 rugsėjo 02 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Kaip aštuongubas kelias grindžia [[požiūrių sudūrimas|požiūrių algebrą]] ir [[būtinumas|Dievo būtinumą]]?
į:
* Kaip aštuongubas kelias grindžia [[požiūrių sudūrimas|požiūrių algebrą]] ir [[būtinas|Dievo būtinumą]]?
2014 rugsėjo 02 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
2014 rugsėjo 01 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* Tai vadindavavau: viskas trokšta visko, o mes netrokštam. Ką tai reiškia?
Ištrintos 67-68 eilutės:
Tai vadindavavau: viskas trokšta visko, o mes netrokštam. Ką tai reiškia?
Pridėtos 200-201 eilutės:

Galiu pabrėžti gyvenimo lygties asmenis, jų požiūrius: Dievo, Mano (gerumo), Tavo (gyvenimo - atgal į Dievą, bendravimą), Kito (amžino gyvenimo - lygiagrečiai, bendrystę, su Dievu).
2014 rugsėjo 01 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 737 eilutė:
* Augustinas Rakauskas. Kaip geriau pažinti Dievą kurį stengiuos pažinti per žmones?
2014 rugpjūčio 30 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 86 eilutė iš:
Vertybės yra Dievo sąlygų atsiskleidimas. Dievą pakeičia jo buvimo ir nebuvimo sąlygos, meilė, jam prilygstanti.
į:
Vertybės yra Dievo sąlygų atsiskleidimas. Dievą pakeičia jo buvimo ir nebuvimo sąlygos, meilė, jam prilygstanti. Vertybė yra kaip mes suvokiame Dievo suveikimą, jo raišką mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje.
2014 rugpjūčio 30 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 117 eilutė:
* Dievas iškyla mūsų gerumu, mūsų pasirinkimu, mūsų dorybe.
2014 rugpjūčio 30 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-86 eilutės:

Vertybės yra Dievo sąlygų atsiskleidimas. Dievą pakeičia jo buvimo ir nebuvimo sąlygos, meilė, jam prilygstanti.
2014 rugpjūčio 30 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-105 eilutės iš
* '''Išreiškiame save, atskleidžiame save''' Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* '''Išsakome gerumą, tobulumą''' Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
* Išsako, kas būtumėme, jeigu mūsų nebūtų.
į:
Santykis su Dievu
Pridėtos 109-114 eilutės:
Mūsų dorybė
* '''Išreiškiame save, atskleidžiame save''' Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės, kas mus lenkia į gerą, tad į Dievą, į dvasią. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
* '''Išsakome gerumą, tobulumą''' Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
* Išsako, kas būtumėme, jeigu mūsų nebūtų.
Pakeistos 149-152 eilutės iš* Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
į:
Pasirinkimas
* Palyginti su pasakojimo vienetais. Vienas vaidmuo yra duotas, nekintantis, Dievo. O kitas vaidmuo tai mes, galime duotybę, palaikyti ir paryškinti arba ne. Taigi renkamės tarp dviejų galimybių. Matyt, tuo ir skiriasi įvardijimas nuo pasakojimo, kad mes esame ne įtampos židinys, o tasai "trečiasis", kuris renkasi tarp palaikymo ar nepalaikymo. Įtampos židinys šiuo atveju yra duotybė, o jos nepalaikymas yra įtampos kūrėjas. Tokiu būdu duotybė išeina už savęs.
* Vertybių ir susijusių sąvokų kalba, tai įvardijimo kalba. Tad rūpėjimo kalbos vienetai, tai įtampos kūrėjas. Kuriame įtampa pasirinkdami pasaulio tiesą vietoj širdies tiesos. Rūpėjimo kalba susijusi su geros valios pratimais, su trikdžiu trejybėje.
* O įvardijimo kalba susijusi su žinojimo rūmais. Kaip? Sąvokas, požiūrių algebrą, grindžia šeši pertvarkymai, santvarkos rezgėjai.
Vertinimas
Pridėta 157 eilutė:
Sąvokų atskaldymas
2014 rugpjūčio 30 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 94-96 eilutės:
* Vertybės yra Dievo atvėrimas. Meilė - Dievo esmė - slypi visur, o ją išreiškia tiesa. Ji pasireiškia mūsų kertinėmis vertybėmis, tad jos visos išsako meilę ir būtent kurį nors jos bruožą. Esame meilės bruožai, tad Dievo savybės.
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
* '''Išreiškiame Dievą, meilę''' Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.
Pridėta 101 eilutė:
* '''Ką aprėpiame''' Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes.
Pridėtos 111-121 eilutės:
* Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės. (Tarp tikėjimo ir meilės, kaip kad šv.Petro raktuose į dangų.)
Dievo atsiradimo aplinkybės
* Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
* Vertybės įvairiausiai ieško Dievo, padaro jį prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad esame viena.
* Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas.
Dievo nebuvimo prielaidos
* '''Išreiškia mūsų prielaidas, ko trūksta''' Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
* Vertybių prielaidos išsako Dievo nebuvimo sąlygas. Jomis išsakome, kodėl Dievo nėra, ko reikia, kad jo nebūtų. Užtat vertybe išreiškiame Dievo buvimą jam nesant.
* Mūsų vertybės išsako mūsų prielaidas, tai ką nenorime mąstyti. Pavyzdžiui, aš nenoriu mąstyti melą, tad man rūpi gyventi tiesą. Jeigu būtų melas, tada negalėčiau neigti Dievo buvimą, tad privalo būti tiesa. Manau, Šarūnas nelinkęs labai mąstyti Dievą, jam užtat rūpi išlikimas.
* Vertybė yra apibrėžimo pagrindas. Tai įvardijimo kalbos įvardintas vienetas. Tai mūsų ramybės ir neramybės šaknis. Mūsų kertinė vertybė mums išskiria širdį ir pasaulį. Turėtų būti šešios rūšys vertybių pagal lygmenų poras: ar, koks, kaip, kodėl.
* Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
Pridėta 123 eilutė:
* Vertybė apibrėždama Dievo nebuvimą tuo pačiu apibrėžia būtent mus.
Pridėta 137 eilutė:
* Vertybės leidžia mums gyventi vieningai, suderinti buvimą, veikimą ir mąstymą, kaip kad išsakyta aštuongubu keliu.
Pakeistos 139-141 eilutės iš
* '''Domimės kitais''' Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
į:
* '''Mūsų išeities taškas''' Vertybės trūkumas yra, kad viską apžvelgia tik iš vieno taško. Užtat klausimais išeiname už savęs ir galime domėtis kitų vertybėmis, kitų požiūriais. Kertinė vertybė yra tas išeities taškas, iš kurio galim eiti į visus kitus.
* '''Domimės kitais''' Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
* Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
Pakeistos 143-144 eilutės iš
į:
* Kiekvienos kertinės vertybės esmė: Išėjimas už savęs, iš už savęs į save. O trejybė apibrėžia "save". Sutapimas - savastis yra raiška, ar ji sutampa su dvasia? Laisvė yra išėjimo už savęs (į save) sąlyga, tad tiesos sąlyga. "Tiesa jus išlaisvins", betgi atvirkščiai, laisvė yra tiesos sąlyga. Tad tiesos besąlygiškumas teikia laisvę. O laisvė yra visų asmenų ir jų santykių pagrindas.
Dvasia pranokstame sandara, širdimi pasaulį
Pakeistos 146-162 eilutės iš
* Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
* '''Mūsų išeities taškas''' Vertybės trūkumas yra, kad viską apžvelgia tik iš vieno taško. Užtat klausimais išeiname už savęs ir galime domėtis kitų vertybėmis, kitų požiūriais. Kertinė vertybė yra tas išeities taškas, iš kurio galim eiti į visus kitus.
* Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas.
* '''Ką aprėpiame''' Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes.
* '''Išreiškiame Dievą, meilę''' Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
* Vertybės yra Dievo atvėrimas. Meilė - Dievo esmė - slypi visur, o ją išreiškia tiesa. Ji pasireiškia mūsų kertinėmis vertybėmis, tad jos visos išsako meilę ir būtent kurį nors jos bruožą. Esame meilės bruožai, tad Dievo savybės.
* Vertybės įvairiausiai ieško Dievo, padaro jį prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad esame viena.
* Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės. (Tarp tikėjimo ir meilės, kaip kad šv.Petro raktuose į dangų.)
* Kiekvienos kertinės vertybės esmė: Išėjimas už savęs, iš už savęs į save. O trejybė apibrėžia "save". Sutapimas - savastis yra raiška, ar ji sutampa su dvasia? Laisvė yra išėjimo už savęs (į save) sąlyga, tad tiesos sąlyga. "Tiesa jus išlaisvins", betgi atvirkščiai, laisvė yra tiesos sąlyga. Tad tiesos besąlygiškumas teikia laisvę. O laisvė yra visų asmenų ir jų santykių pagrindas.
* Vertybės leidžia mums gyventi vieningai, suderinti buvimą, veikimą ir mąstymą, kaip kad išsakyta aštuongubu keliu.
* Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.

* '''Išreiškia mūsų prielaidas, ko trūksta''' Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
* Vertybė yra apibrėžimo pagrindas. Tai įvardijimo kalbos įvardintas vienetas. Tai mūsų ramybės ir neramybės šaknis. Mūsų kertinė vertybė mums išskiria širdį ir pasaulį. Turėtų būti šešios rūšys vertybių pagal lygmenų poras: ar, koks, kaip, kodėl.
* Mūsų vertybės išsako mūsų prielaidas, tai ką nenorime mąstyti. Pavyzdžiui, aš nenoriu mąstyti melą, tad man rūpi gyventi tiesą. Manau, Šarūnas nelinkęs labai mąstyti Dievą, jam užtat rūpi išlikimas.
* Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
į:
2014 rugpjūčio 30 d., 11:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
* Vertybė yra mūsų savastis, jos neigimas, kad yra kažkas daugiau už ją, už mus. Panašiai, mūsų savastis yra mūsų lūkestis, mūsų abejonė, mūsų poreikis. Į vertybę atliepiame klausimu, gvildenimu, o ypač, jos išbandymu trejybe, tad patikslinimu.
* Vertybė yra netroškimas visko. Ji veda iš Dievo į jo esmę, meilę. O meilė yra troškimas visko. Ji veda iš tobulumo į gerumą, kaip Dievą esantį santvarkoje. Užtat ji išveda Dievą, kaip būtiną. O vertybė tvirtina, jog Dievas nebūtinas. Tai skirtingos kryptys. Panašiai su netroškimo betko, kažko ir nieko. Vertybės apibrėžia Dievo valią; lūkesčiai, jauduliai - gerą valią; abejonės, dvejonės - išmintį; poreikiai, tenkinimai - amžiną gyvenimą (ne savo, o kitų rūpesčiais).
į:
Esmė
Pakeistos 90-92 eilutės iš
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
į:
Ne meilė
* Vertybė
yra netroškimas visko. Ji veda iš Dievo į jo esmę, meilę. O meilė yra troškimas visko. Ji veda iš tobulumo į gerumą, kaip Dievą esantį santvarkoje. Užtat ji išveda Dievą, kaip būtiną. O vertybė tvirtina, jog Dievas nebūtinas. Tai skirtingos kryptys. Panašiai su netroškimo betko, kažko ir nieko. Vertybės apibrėžia Dievo valią; lūkesčiai, jauduliai - gerą valią; abejonės, dvejonės - išmintį; poreikiai, tenkinimai - amžiną gyvenimą (ne savo, o kitų rūpesčiais).
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę. O kertinės vertybės apskritai yra ne Dievo, tad ne meilė.
Pridėtos 94-97 eilutės:
Ne Dievas, o Savastis
* Vertybė yra mūsų savastis, jos neigimas, kad yra kažkas daugiau už ją, už mus. Panašiai, mūsų savastis yra mūsų lūkestis, mūsų abejonė, mūsų poreikis. Į vertybę atliepiame klausimu, gvildenimu, o ypač, jos išbandymu trejybe, tad patikslinimu.
* Vertybė neigia mūsų išėjimą už savęs, tad neigia mūsų dieviškumą.
* '''Vertybė įgyvendina Dievą''' Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.
Pridėta 99 eilutė:
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
Ištrintos 101-106 eilutės:
* Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* Vertybėje slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.
* Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
* Vertybėmis atskiriame ir siejame, dvasią už santvarkos ir dvasią santvarkoje, tokiu būdu susigaudame, kas yra kas, kuris požiūris kuriam turėtų būti valdus, kuris tėvas ir kuris vaikas, kuris Dievas ir kuris žmogus.
* Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
Pakeistos 103-104 eilutės iš
* Vertybė dvejybe išskiria Dievą ir žmogų; aštuongubio kelio trejybėmis - žmogaus ryšius su Dievu ir žmogaus su savimi; ketverybėmis - nulybės ir vienybės atvaizdų paneigimus.
* Vertybės veikia
kaip filtrai, kriterijai, tad susiję su atvaizdais.
į:
* '''Mūsų ryšys su Dievu''' Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
* Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).
* Vertybėmis atskiriame ir siejame, dvasią už santvarkos ir dvasią santvarkoje, tokiu būdu susigaudame, kas yra kas, kuris požiūris kuriam turėtų būti valdus, kuris tėvas ir kuris vaikas, kuris Dievas ir kuris žmogus.
* Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
Bręstame - sudėtingėjame
Pakeista 110 eilutė iš:
* Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu.
į:
* Vertybės veikia kaip filtrai, kriterijai, tad susiję su atvaizdais.
Ištrinta 111 eilutė:
* '''Kaip mes mylimi, ugdomi''' Kertinė vertybė yra pagrindas palaikyti žmogų ir telktis apie jį. Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...
Ištrintos 112-113 eilutės:
* '''Suvedame save''' Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jos daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos. Taip pat pastebime, jog kai kurios vertybės (šeima, darbas, mokslas) neaprėpia visko, taip kad kažko trūksta.
* Kertinė vertybė kyla bene tiek iš mūsų likimo, tiek iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.
Pridėtos 115-119 eilutės:
* '''Kaip mes mylimi, ugdomi''' Kertinė vertybė yra pagrindas palaikyti žmogų ir telktis apie jį. Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...
Suvedame save
* '''Suvedame save''' Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jos daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos. Taip pat pastebime, jog kai kurios vertybės (šeima, darbas, mokslas) neaprėpia visko, taip kad kažko trūksta.
* Kertinė vertybė kyla bene tiek iš mūsų likimo, tiek iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.
* Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu.
Pridėta 121 eilutė:
Save peržengiame kitais
Pakeistos 124-125 eilutės iš
* '''Mūsų ryšys su Dievu''' Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
* Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).
į:
Pakeista 138 eilutė iš:
* '''Vertybė įgyvendina Dievą''' Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.
į:
Pridėtos 144-147 eilutės:
* Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška. Juk dorovė susijusi su vertinimais.
* Vertybėje slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.
* Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
* Vertybė dvejybe išskiria Dievą ir žmogų; aštuongubio kelio trejybėmis - žmogaus ryšius su Dievu ir žmogaus su savimi; ketverybėmis - nulybės ir vienybės atvaizdų paneigimus.
2014 rugpjūčio 29 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 190-191 eilutės:

Šiuos lygmenis įžvelgiau gvildenimų žemėlapyje, kaip klausimai veda nuo vieno žmogaus iki bendravimo ir bendrystės. O teigiami ir neigiami klausimai, tai laikymasis ir nesilaikymas vertybių.
2014 rugpjūčio 29 d., 08:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 85 eilutė:
* Vertybė yra mūsų savastis, jos neigimas, kad yra kažkas daugiau už ją, už mus. Panašiai, mūsų savastis yra mūsų lūkestis, mūsų abejonė, mūsų poreikis. Į vertybę atliepiame klausimu, gvildenimu, o ypač, jos išbandymu trejybe, tad patikslinimu.
2014 rugpjūčio 29 d., 08:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 8-71 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
[+Vertybių ryšys su Dievu+]

'''Gyvenimo lygtis'''

* Dievas
* Gerumas: Dievas sąlygose.
* Meilė: Dievo esmė.
* Gyvenimas: Dievo tiesa. Sutapimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.
* Gyventi
* Laisvė: Dievo valia. Amžinojo gyvenimo esmė, atskyrimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.
** Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
** Laisvė susijusi su neigimu. Daryk gerą virsta nedaryk blogą. Išsiskiria teigiami ir neigiami įsakymai. Neigiami įsakymai pagrįsti atskiromis savastimis, lygiavertėmis argi net siauresnėmis, tuo tarpu teigiami įsakymai išsako santykį su Dievu. Neigiami įsakymai išsako kaip Dievas laikosi mūsų požiūriu.
* Savastis: Dievo sąlygų vieningumas. Asmuo.
* Vienybė
* Vieningumas
* Teisingumas: Dievo vieningumas.
* Kitas. Išsiskiria Savastis ir Kitas. O meilė papildo kitą. Gyvybė iškyla kaip sąvoka, kuria savastis mylima, užtat tampa kitam lygi.
* Suvokimas


'''Dievo požiūris: Sandaros'''

* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas. Tiesa: susikalbėjimas su savimi. Kai nėra su kuo, gali bendrauti su tiesa.
* Laimė: Jaudulio tiesa.
* Džiaugsmas
* Nuoširdumas: Asmens tiesa.
* Tikrumas: Tiesos tiesa.
* Tikėjimas: Dievo atskyrimas, išskyrimas.
* Rūpestis
* Tobulėjimas
* Žinojimas. Mokymosi pakopa.

'''Žmogaus požiūris'''

'''Psichologija - Dievo valia'''

* Darna: Vieningumo tiesa.
* Žmoniškumas: Gerumo vieningumas.
* Sąžiningumas: Asmens vieningumas

'''Bendravimas - Gera valia'''

* Lygybė: Asmenų vieningumas.
* Atjauta
* Pagalba
* Draugystė
* Ryšys
* Bendravimas
* Darbas
* Atsakomybė

'''Bendrystė - Išmintis'''

* Mokymasis
* Augimas
* Švietimas. Mokymosi palaikymas.

'''Pasaulis - Amžinas gyvenimas'''

* Išsivystymas
* Bendruomenė
* Šeima
Pakeistos 64-91 eilutės iš
[+Vertybių kalba+]

Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, duotos galimybės, tai kas galėtų būti, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas galėtų būti vieninga.

Vertybių kalbos lygmenis galima sulyginti su netroškimų lygmenis, pavyzdžiui: abejonė, ją atliepianti dvejonė, ir taip toliau.

Dešimts Dievo įsakymų gali būti susiję su lygmenimis - psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis - ir jų poromis.

Vertybių kalbos lygmenys:
* Asmenys (Dievas)
* Jų (bendros, bendro asmens) aplinkybės, juos visus siejančias.
* Paskiro (mano) asmens santykis su kitais asmenimis.
* To santykio paryškinimas (pasaulyje).

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio:
* Dievo valią (vertybes, klausimus - netroškimą visko) grindžia psichologija (Mano požiūris), atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią (lūkesčius, jaudulius - netroškimą betko) grindžia bendravimas (Tavo požiūris), atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį (abejones, dvejones - netroškimą kažko) grindžia bendrystė (Kito požiūris), atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą (poreikius, tenkinimus - netroškimą nieko) grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime. Pasaulis, gamta ir t.t. tėra milžiniška sukaupta patirtis. Nuo pasaulio atskirta jo dvasia, jos kūrėjas, kuria visi esame viena?
Štai Dievo būtinumo lygmenys. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kiekvienas lygmuo išskiria asmenis ir juos naujai vienija. Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.

Lygmenys išsako visumas, kuriose mūsų veiksmai atliepiami, kaip antai, mūsų proto ribos (mūsų vidinis gyvenimas) - mūsų bendrystė - mūsų bendravimas.

Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) skaido visumas, kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
* Dvejybė skiria, kas mums duota ir kas nuo mūsų priklauso.
* Trejybė išsako, kaip pasitiksliname ar laikomės savo vertybės ir kas jinai yra.
* Ketverybė dėsto, kaip mūsų vertybė mus atstoja, kaip ji reiškiasi mumis. Ji mus "žino".
į:
Pakeistos 173-176 eilutės iš
[+Sandara+]

Attach:wishesforeverything.gif
į:
[++Vertybių kalba++]

[+Vertybių kalbos lygmenys+]

Vertybių kalbos lygmenys
:
* Asmenys (Dievas)
* Jų (bendros, bendro asmens) aplinkybės, juos visus siejančias
.
* Paskiro (mano) asmens santykis su kitais asmenimis.
* To santykio paryškinimas (pasaulyje).

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio, tai netroškimų lygmenys:
* Dievo valią (vertybes, klausimus - netroškimą visko) grindžia psichologija (Mano požiūris), atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią (lūkesčius, jaudulius - netroškimą betko) grindžia bendravimas (Tavo požiūris), atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį (abejones, dvejones - netroškimą kažko) grindžia bendrystė (Kito požiūris), atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą (poreikius, tenkinimus - netroškimą nieko) grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime. Pasaulis, gamta ir t.t. tėra milžiniška sukaupta patirtis. Nuo pasaulio atskirta jo dvasia, jos kūrėjas, kuria visi esame viena?
Štai Dievo būtinumo lygmenys. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kiekvienas lygmuo išskiria asmenis ir juos naujai vienija. Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.

Dešimts Dievo įsakymų gali būti susiję su lygmenimis - psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis - ir jų poromis.

Lygmenys išsako visumas, apimtis, kuriose mūsų veiksmai atliepiami, kaip antai, mūsų proto ribos (mūsų vidinis gyvenimas) - mūsų bendrystė - mūsų bendravimas.

[+Vertybių kalbos sąvokos+]

Sąvokas apibrėžiamos [[požiūrių algebra]]. Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, duotos galimybės, tai kas galėtų būti, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas galėtų būti vieninga.
Pridėtos 207-282 eilutės:

[+Vertybių kalbos sandaros+]

Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) skaido visumas, kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
* Dvejybė skiria, kas mums duota ir kas nuo mūsų priklauso.
* Trejybė išsako, kaip pasitiksliname ar laikomės savo vertybės ir kas jinai yra.
* Ketverybė dėsto, kaip mūsų vertybė mus atstoja, kaip ji reiškiasi mumis. Ji mus "žino".

>>bgcolor=#EEEEEE<<
[+Vertybių ryšys su Dievu+]

'''Gyvenimo lygtis'''

* Dievas
* Gerumas: Dievas sąlygose.
* Meilė: Dievo esmė.
* Gyvenimas: Dievo tiesa. Sutapimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.
* Gyventi
* Laisvė: Dievo valia. Amžinojo gyvenimo esmė, atskyrimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.
** Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
** Laisvė susijusi su neigimu. Daryk gerą virsta nedaryk blogą. Išsiskiria teigiami ir neigiami įsakymai. Neigiami įsakymai pagrįsti atskiromis savastimis, lygiavertėmis argi net siauresnėmis, tuo tarpu teigiami įsakymai išsako santykį su Dievu. Neigiami įsakymai išsako kaip Dievas laikosi mūsų požiūriu.
* Savastis: Dievo sąlygų vieningumas. Asmuo.
* Vienybė
* Vieningumas
* Teisingumas: Dievo vieningumas.
* Kitas. Išsiskiria Savastis ir Kitas. O meilė papildo kitą. Gyvybė iškyla kaip sąvoka, kuria savastis mylima, užtat tampa kitam lygi.
* Suvokimas

'''Dievo požiūris: Sandaros'''

* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas. Tiesa: susikalbėjimas su savimi. Kai nėra su kuo, gali bendrauti su tiesa.
* Laimė: Jaudulio tiesa.
* Džiaugsmas
* Nuoširdumas: Asmens tiesa.
* Tikrumas: Tiesos tiesa.
* Tikėjimas: Dievo atskyrimas, išskyrimas.
* Rūpestis
* Tobulėjimas
* Žinojimas. Mokymosi pakopa.

'''Žmogaus požiūris'''

'''Psichologija - Dievo valia'''

* Darna: Vieningumo tiesa.
* Žmoniškumas: Gerumo vieningumas.
* Sąžiningumas: Asmens vieningumas

'''Bendravimas - Gera valia'''

* Lygybė: Asmenų vieningumas.
* Atjauta
* Pagalba
* Draugystė
* Ryšys
* Bendravimas
* Darbas
* Atsakomybė

'''Bendrystė - Išmintis'''

* Mokymasis
* Augimas
* Švietimas. Mokymosi palaikymas.

'''Pasaulis - Amžinas gyvenimas'''

* Išsivystymas
* Bendruomenė
* Šeima


[+Aštuongubo kelio sandara+]

Attach:wishesforeverything.gif
2014 rugpjūčio 28 d., 10:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-21 eilutės:
** Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
** Laisvė susijusi su neigimu. Daryk gerą virsta nedaryk blogą. Išsiskiria teigiami ir neigiami įsakymai. Neigiami įsakymai pagrįsti atskiromis savastimis, lygiavertėmis argi net siauresnėmis, tuo tarpu teigiami įsakymai išsako santykį su Dievu. Neigiami įsakymai išsako kaip Dievas laikosi mūsų požiūriu.
Pakeista 26 eilutė iš:
* Kitas
į:
* Kitas. Išsiskiria Savastis ir Kitas. O meilė papildo kitą. Gyvybė iškyla kaip sąvoka, kuria savastis mylima, užtat tampa kitam lygi.
Pakeista 32 eilutė iš:
* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas.
į:
* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas. Tiesa: susikalbėjimas su savimi. Kai nėra su kuo, gali bendrauti su tiesa.
Pakeistos 127-139 eilutės iš
Mes esame dvasios aplinkybės, sąlygos, ją skiriančios nuo jos esmės.

Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.

Pasaulis, gamta ir t.t. tėra milžiniška sukaupta patirtis.

* Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
* Laisvė susijusi su neigimu. Daryk gerą virsta nedaryk blogą. Išsiskiria teigiami ir neigiami įsakymai. Neigiami įsakymai pagrįsti atskiromis savastimis, lygiavertėmis argi net siauresnėmis, tuo tarpu teigiami įsakymai išsako santykį su Dievu. Neigiami įsakymai išsako kaip Dievas laikosi mūsų požiūriu.

Tiesa: susikalbėjimas su savimi. Kai nėra su kuo, gali bendrauti su tiesa.

Išsiskiria Savastis ir Kitas. O meilė papildo kitą. Gyvybė iškyla kaip sąvoka, kuria savastis mylima, užtat tampa kitam lygi.
į:
Pakeistos 143-156 eilutės iš
* Dievo valią grindžia psichologija, atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią grindžia bendravimas, atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį grindžia bendrystė, atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime
.
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.

Vertybės įvairiai grindžiamos
ir apibrėžiamos:
* Kai kurios išreiškiamos grynomis sąvokomis, tarsi Dievo požiūriu.
* Kitos apibrėžiamos Mano požiūriu, vienatinio asmens, išsako vidaus ir išorės ryšį.
* Kitos Tavo požiūriu išsako bendravimą.
* O kitos vertybės Kito požiūriu išsako bendrystę.
* Dar kitos vertybės yra esamo Pasaulio apibrėžtos
, tai irgi turbūt susiję su Kito požiūriu.
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia
, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kaip? Bendrai, vertybė sieja Dievo ir žmogaus požiūrius.
į:
* Dievo valią (vertybes, klausimus - netroškimą visko) grindžia psichologija (Mano požiūris), atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią (lūkesčius, jaudulius - netroškimą betko) grindžia bendravimas (Tavo požiūris), atskyrimas savęs ir kitų
.
* Išmintį (abejones
, dvejones - netroškimą kažko) grindžia bendrystė (Kito požiūris), atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą (poreikius, tenkinimus - netroškimą nieko) grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime. Pasaulis, gamta ir t.t. tėra milžiniška sukaupta patirtis. Nuo pasaulio atskirta jo dvasia
, jos kūrėjas, kuria visi esame viena?
Štai Dievo būtinumo lygmenys. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kiekvienas lygmuo išskiria asmenis
ir juos naujai vienija. Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.
Pakeista 151 eilutė iš:
Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
į:
Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) skaido visumas, kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
Ištrintos 174-182 eilutės:
Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas.

Vertybės yra atsakymo suderinimas. Klausimas yra laisvumo matas. (Aleksandro gairių kalboje).

Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio.

Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
Pridėta 176 eilutė:
* Vertybė yra netroškimas visko. Ji veda iš Dievo į jo esmę, meilę. O meilė yra troškimas visko. Ji veda iš tobulumo į gerumą, kaip Dievą esantį santvarkoje. Užtat ji išveda Dievą, kaip būtiną. O vertybė tvirtina, jog Dievas nebūtinas. Tai skirtingos kryptys. Panašiai su netroškimo betko, kažko ir nieko. Vertybės apibrėžia Dievo valią; lūkesčiai, jauduliai - gerą valią; abejonės, dvejonės - išmintį; poreikiai, tenkinimai - amžiną gyvenimą (ne savo, o kitų rūpesčiais).
Pakeistos 190-191 eilutės iš
* Vertybė sustato, tikslina žmogaus ir Dievo santykį.
į:
* Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
* Vertybė sustato, tikslina žmogaus ir Dievo santykį. Mes esame dvasios aplinkybės, sąlygos, ją skiriančios nuo jos esmės
.
Pridėta 204 eilutė:
* Vertybės yra atsakymo suderinimas. Klausimas yra laisvumo matas. (Aleksandro gairių kalboje).
Pridėta 209 eilutė:
* Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio.
Pridėta 212 eilutė:
* Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas.
Pridėta 227 eilutė:
* Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
2014 rugpjūčio 26 d., 16:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 204 eilutė:
* Esmė, vertybė yra Dievo ryšys (meilė) su tuo kas santvarkoje. O tai kas santvarkoje yra Tobulumas, ir jo ryšys su Dievu yra gerumas, tai tobulumo dvasia. Tad dvasia ir esmė ("materija") yra išvirkštiniai ryšiai.
2014 rugpjūčio 26 d., 16:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 215-217 eilutės:
* Vertybė sustato, tikslina žmogaus ir Dievo santykį.
* Vertybė dvejybe išskiria Dievą ir žmogų; aštuongubio kelio trejybėmis - žmogaus ryšius su Dievu ir žmogaus su savimi; ketverybėmis - nulybės ir vienybės atvaizdų paneigimus.
* Vertybės veikia kaip filtrai, kriterijai, tad susiję su atvaizdais.
2014 rugpjūčio 26 d., 15:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 121 eilutė:
* Kaip nulybės ir vienybės atvaizdai susiję su požiūrių algebra ir sąvokų kilme?
Ištrintos 139-144 eilutės:
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio.

Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.

Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
Pridėtos 197-201 eilutės:
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio.

Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
Pridėtos 214-215 eilutės:
* Vertybėmis atskiriame ir siejame, dvasią už santvarkos ir dvasią santvarkoje, tokiu būdu susigaudame, kas yra kas, kuris požiūris kuriam turėtų būti valdus, kuris tėvas ir kuris vaikas, kuris Dievas ir kuris žmogus.
* Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
2014 rugpjūčio 26 d., 13:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 103-104 eilutės:
* Darau sąrašą visų su vertybėmis susijusių sąvokų.
* Sąvokas galiu rūšiuoti pagal jų vaidmenį vertybių kalboje.
Ištrintos 136-147 eilutės:
Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
* Dvejybė skiria, kas mums duota ir kas nuo mūsų priklauso.
* Trejybė išsako, kaip pasitiksliname ar laikomės savo vertybės ir kas jinai yra.
* Ketverybė dėsto, kaip mūsų vertybė mus atstoja, kaip ji reiškiasi mumis. Ji mus "žino".

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio:
* Dievo valią grindžia psichologija, atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią grindžia bendravimas, atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį grindžia bendrystė, atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime.
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.
Ištrintos 146-147 eilutės:
Sudarysiu sąrašą visų su vertybėmis susijusių sąvokų. Sąvokas rūšiuosiu pagal jų vaidmenį vertybių kalboje.
Pridėtos 157-163 eilutės:
Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio:
* Dievo valią grindžia psichologija, atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią grindžia bendravimas, atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį grindžia bendrystė, atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime.
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.
Pridėtos 173-177 eilutės:

Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
* Dvejybė skiria, kas mums duota ir kas nuo mūsų priklauso.
* Trejybė išsako, kaip pasitiksliname ar laikomės savo vertybės ir kas jinai yra.
* Ketverybė dėsto, kaip mūsų vertybė mus atstoja, kaip ji reiškiasi mumis. Ji mus "žino".
2014 rugpjūčio 26 d., 13:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 128-129 eilutės iš
Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
į:
* Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).
* Laisvė susijusi su neigimu. Daryk gerą virsta nedaryk blogą. Išsiskiria teigiami ir neigiami įsakymai. Neigiami įsakymai pagrįsti atskiromis savastimis, lygiavertėmis argi net siauresnėmis, tuo tarpu teigiami įsakymai išsako santykį su Dievu. Neigiami įsakymai išsako kaip Dievas laikosi mūsų požiūriu
.
2014 rugpjūčio 26 d., 11:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 125-126 eilutės:

Pasaulis, gamta ir t.t. tėra milžiniška sukaupta patirtis.
2014 rugpjūčio 23 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-77 eilutės iš
* Kokios yra ir gali būti įvairiausios kertinės vertybės?
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą.
į:
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kokios įvairiausios kertinės vertybės gali būti?
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą. Tai sieti su požiūrių algebra, juk ja galima apibrėžti iš bet kurio galo ir per vidurį
.
Pridėta 82 eilutė:
** su jų ryšiu?
Pakeistos 84-85 eilutės iš
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
į:
** su dorybėmis ir kitomis sandarų apibrėžtomis grynaisiais požiūriais?
* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome).
Pakeistos 93-94 eilutės iš
Kaip su kitais susikalbėti vertybėmis?
* Pavyzdžiui, vertybes sieja
klausimai.
į:
Kaip su kitais susikalbėti vertybėmis ir klausimais?
* Kaip vertybėmis susikalba dvasia su savimi? Ką tai reiškia?
* Kaip suvesti dvasią žmonėse ir už jų?
* Kaip vertybes sieja
klausimai?
Pakeistos 100-101 eilutės iš
į:
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
Pridėtos 103-107 eilutės:
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip įvairiai suprantame tą pačią vertybę, pavyzdžiui, meilę? Kaip tuos išskyrimus išreiškia požiūrių kalba?
* Kaip požiūrių kalba suprastina kaip įvardijimo kalba?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Kaip palaikyti žmonių brandą? Jų vertybių ryškėjimą, apibrėžimą? Jų bendravimą su Dievu? Dievo iškylimą, jo būtinumą? O jei ne Dievo, tai kas jį pakeičia, kad ir sąlygiškai?
Pakeistos 114-118 eilutės iš

* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą
ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm.
į:
Kaip iš žmonių kertinių vertybių išvesti pagrindines sąvokas ir jomis susikalbėti?
* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].
Ištrintos 120-129 eilutės:

Noriu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].
* Kaip palaikyti žmonių brandą?
* Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
2014 rugpjūčio 23 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-74 eilutės iš
į:
* Kaip aštuongubas kelias grindžia [[požiūrių sudūrimas|požiūrių algebrą]] ir [[būtinumas|Dievo būtinumą]]?
Pakeistos 76-96 eilutės iš
* Kaip sąvokų kilmė susijusi su požiūrių algebra?
į:
* Kokios yra ir gali būti įvairiausios kertinės vertybės?
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą.
* Kaip kertinės vertybės ir jų kalba susiję
** su Dievu?
** su meile? Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
** su vieningumais?
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?

Tirti vertybių kalbos lygmenis (psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis) ir sieti su Dievu būtinumu (Dievo valia, gera valia, išmintimi, amžinu gyvenimu).
* Kaip įžvelgti Dievą?
* Kaip kildenti lygmenis?
* Kaip lygmenys susiję su širdimi ir pasauliu, su jų tiesom?
* Su raida, evoliucija?

Kaip su kitais susikalbėti vertybėmis?
* Pavyzdžiui, vertybes sieja klausimai.
* Kaip pavaizduoti vertybes menais ir muzika?
** Tirti, kaip muzika, giesmėmis, liaudies dainomis ir kitomis dainomis išsakomos vertybės. Rengti [[ŠvMišiosVisiems | šventas Mišias visiems]].
* Nagrinėti visuomeninę veiklą, kaip antai Lietuva 2.0 arba Occupy judėjimo.

'''Kaip sąvokų kilmė susijusi su požiūrių algebra?'''
Pridėta 99 eilutė:
* Tirti vertybių dviprasmiškumą, pvz. humanity: žmonija ir žmoniškumas, kurį išsaugoti?
Pakeistos 103-104 eilutės iš
Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
į:

* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm.
Pridėtos 111-120 eilutės:

Noriu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].
* Kaip palaikyti žmonių brandą?
* Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
Ištrintos 707-728 eilutės:

* Kaip vertybių kalbą susieti su Dievu, kaip jinai jam taikoma?
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą. Pavyzdžiui, kai kurios vertybės kyla iš bendravimo. Kaip tame pagrinde, bendravime, įžvelgti Dievą? Kaip tuos pagrindus kildenti? Ir viską suprasti iš jų požiūrio? Kaip tai susiję su širdimi ir pasauliu, su jų tiesom?
* Ar bendravimas, bendrystė, pasaulis susiję su Dievo būtinumu? Su raida? Kaip?

Tirti, kaip muzika, giesmėmis, liaudies dainomis ir kitomis dainomis išsakomos vertybės.

Noriu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].
* Kaip palaikyti žmonių brandą?
* Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.

Noriu paaiškinti, kokios yra ir gali būti įvairiausios kertinės vertybės. Noriu sudaryti jų žemėlapį, jas pavaizduoti.
* Tirti vertybių dviprasmiškumą, pvz. humanity: žmonija ir žmoniškumas, kurį išsaugoti?
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
* Nagrinėti visuomeninę veiklą, kaip antai Lietuva 2.0 arba Occupy judėjimo.
* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?
2014 rugpjūčio 23 d., 18:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-85 eilutės:
Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?

Tiriu aštuongubą kelią.
* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?
* Ar šv.Petro raktai į dangų ir kitos santvarkos išreiškia bendravimo ir bendrystės vertybes? kaip broliškumą, pamaldumą, meilę?
Pakeistos 165-166 eilutės iš
* Vertybė, tai yra '''esmė''', tai yra sandaros atvaizdų vieningumas. Tad Meilė yra Dievo vertybė; Tobulumas yra gerumo vertybė; Valia yra gyvenimo vertybė; Dievo valia yra amžino gyvenimo vertybė.
* Meilė yra Dievo sandaros atvaizdų vieningumas ir atstoja.
į:
* Vertybė yra dvasios '''esmė''', tai yra, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Tad Meilė yra Dievo vertybė; Tobulumas yra gerumo vertybė; Valia yra gyvenimo vertybė; Dievo valia yra amžino gyvenimo vertybė.
* Vertybė visais požiūriais sutampa su dvasia ir atstoja nes jinai yra visų sandaros laikysenų vieningumas.
Ištrintos 699-705 eilutės:

Tiriu aštuongubą kelią.
* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?
* Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?

* Koks skirtumas tarp laisvumo, laisvos valios ir laisvės?
* Ar šv.Petro raktai į dangų ir kitos santvarkos išreiškia bendravimo ir bendrystės vertybes? kaip broliškumą, pamaldumą, meilę?
2014 rugpjūčio 23 d., 18:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-72 eilutės iš
>><<
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėtos 74-81 eilutės:
Nagrinėti vertybių žemėlapį.
* Kaip sąvokų kilmė susijusi su požiūrių algebra?
* Kaip susipina Dievo ir žmogaus požiūriai? Kaip kad pasiklydusiu vaiku. Pavyzdys: "See God's will in my life".
* Kaip sąvokos iškyla kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios? Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta.
* Kaip vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas? Jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia.
* Kaip ryšį tarp dviejų vertybių gali skaldyti ar išreikšti trečioji vertybė, kurią suvokiame esančią tarp jų? Pavyzdžiui, "mylėti kitus" suvoktina kaip "mylinčią atjautą kitiems".

>><<
Pakeistos 84-87 eilutės iš
Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia. Taip pat ryšį tarp dviejų vertybių gali skaldyti ar išreikšti trečioji vertybė, kurią suvokiame esančią tarp jų. Pavyzdžiui, "mylėti kitus" suvoktina kaip "mylinčią atjautą kitiems".

Pavyzdys: "See God's will in my life" - nagrinėti, kaip susipina Dievo ir žmogaus požiūriai, kaip kas pasiklydusiu vaiku
.
į:
Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
Pakeistos 155-156 eilutės iš
Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas. Vertybėmis pažįstame save, kitus ir Dievą.
į:
Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas.

Vertybės yra atsakymo suderinimas. Klausimas yra laisvumo matas. (Aleksandro gairių kalboje)
.
Pridėta 162 eilutė:
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
Pakeistos 178-179 eilutės iš
* '''Pažįstame save''' Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui.
į:
* '''Pažįstame save''' Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui.
* Vertybėmis pažįstame save, kitus ir Dievą.
Pakeistos 188-189 eilutės iš
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
į:
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
Pridėta 198 eilutė:
* Mūsų vertybės išsako mūsų prielaidas, tai ką nenorime mąstyti. Pavyzdžiui, aš nenoriu mąstyti melą, tad man rūpi gyventi tiesą. Manau, Šarūnas nelinkęs labai mąstyti Dievą, jam užtat rūpi išlikimas.
Ištrintos 702-707 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Vertybės yra atsakymo suderinimas. Klausimas yra laisvumo matas. (Aleksandro gairių kalboje).

Žmonių vertybės yra susiję su tai, ką jie nenori mąstyti. Pavyzdžiui, aš nenoriu mąstyti melą, tad man rūpi gyventi tiesą. Manau, Šarūnui nelinkęs labai mąstyti Dievą, jam užtat rūpi išlikimas.

Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
2014 rugpjūčio 23 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-82 eilutės iš
Vertybė, tai yra esmė, tai yra sandaros atvaizdų vieningumas. Tad:
* Meilė yra Dievo vertybė.
* Tobulumas yra gerumo vertybė.
* Valia yra gyvenimo vertybė.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo vertybė.

Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas. Vertybėmis pažįstame save, kitus ir Dievą
.
į:
Mes esame dvasios aplinkybės, sąlygos, ją skiriančios nuo jos esmės.
Pridėtos 150-151 eilutės:
Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas. Vertybėmis pažįstame save, kitus ir Dievą.
Pridėtos 153-155 eilutės:
* Vertybė, tai yra '''esmė''', tai yra sandaros atvaizdų vieningumas. Tad Meilė yra Dievo vertybė; Tobulumas yra gerumo vertybė; Valia yra gyvenimo vertybė; Dievo valia yra amžino gyvenimo vertybė.
* Meilė yra Dievo sandaros atvaizdų vieningumas ir jį atstoja.
* Vertybės yra dalis Dievo meilės. Tad meile sutampa ir nemeilė, tai yra, vertybės.
Pakeistos 179-182 eilutės iš
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė
.
* Meilė yra Dievo sandaros atvaizdų vieningumas ir jį atstoja.
* Vertybės yra dalis Dievo meilės. Tad meile sutampa ir nemeilė, tai yra, vertybės.
į:
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę
.
2014 rugpjūčio 22 d., 22:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 118-119 eilutės:

Dešimts Dievo įsakymų gali būti susiję su lygmenimis - psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis - ir jų poromis.
2014 rugpjūčio 22 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 68 eilutė:
2014 rugpjūčio 22 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-55 eilutės iš
į:
* Ryšys
* Bendravimas
* Darbas
* Atsakomybė
Pridėtos 68-69 eilutės:
* Bendruomenė
Ištrintos 71-88 eilutės:
(Santykis su Dievu, su jo valia)

(Amžinas gyvenimas

(Bendrystė)

* Ryšys
* Bendruomenė

* Bendravimas

(Santykis su bendryste)
* Darbas
* Atsakomybė
2014 rugpjūčio 22 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 19 eilutė:
Pakeistos 21-22 eilutės iš
į:
* Vienybė
* Vieningumas
* Teisingumas: Dievo vieningumas.
* Kitas
* Suvokimas
Pakeistos 30-39 eilutės iš
į:
* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas.
* Laimė: Jaudulio tiesa.
* Džiaugsmas
* Nuoširdumas: Asmens tiesa.
* Tikrumas: Tiesos tiesa.
* Tikėjimas: Dievo atskyrimas, išskyrimas.
* Rūpestis
* Tobulėjimas
* Žinojimas. Mokymosi pakopa.
Pakeistos 44-47 eilutės iš
į:
* Darna: Vieningumo tiesa.
* Žmoniškumas: Gerumo vieningumas.
* Sąžiningumas: Asmens vieningumas
Pakeistos 50-55 eilutės iš
į:
* Lygybė: Asmenų vieningumas.
* Atjauta
* Pagalba
* Draugystė
Pakeistos 58-61 eilutės iš
į:
* Mokymasis
* Augimas
* Švietimas. Mokymosi palaikymas.
Pakeistos 64-80 eilutės iš


* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas.
* Laimė: Jaudulio tiesa.
* Džiaugsmas
* Nuoširdumas: Asmens tiesa.
* Tikrumas: Tiesos tiesa.
* Darna: Vieningumo tiesa.

* Vienybė
* Vieningumas
* Lygybė: Asmenų vieningumas.
* Teisingumas: Dievo vieningumas.
* Žmoniškumas: Gerumo vieningumas.
* Sąžiningumas: Asmens vieningumas
į:
* Išsivystymas
* Šeima
Pakeistos 68-84 eilutės iš
* Tikėjimas: Dievo atskyrimas, išskyrimas.
* Rūpestis
* Atjauta
* Pagalba

* Kitas
* Suvokimas

(Amžinas
gyvenimas)
* Mokymasis
* Augimas
* Tobulėjimas
* Išsivystymas

* Žinojimas. Mokymosi pakopa.
* Švietimas. Mokymosi palaikymas.
į:
(Amžinas
gyvenimas
Pakeista 76 eilutė iš:
* Šeima
į:
Pakeista 79 eilutė iš:
* Draugystė
į:
Pridėta 707 eilutė:
* Ar šv.Petro raktai į dangų ir kitos santvarkos išreiškia bendravimo ir bendrystės vertybes? kaip broliškumą, pamaldumą, meilę?
2014 rugpjūčio 22 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
[+Vertybių kilmė+]
į:
[+Vertybių ryšys su Dievu+]

'''Gyvenimo lygtis'''
Ištrinta 16 eilutė:
* Ramybė: Dievo jaudulys.
Pridėtos 23-42 eilutės:

'''Dievo požiūris: Sandaros'''


'''Žmogaus požiūris'''

'''Psichologija - Dievo valia'''


'''Bendravimas - Gera valia'''


'''Bendrystė - Išmintis'''


'''Pasaulis - Amžinas gyvenimas'''


Pridėtos 705-706 eilutės:

* Koks skirtumas tarp laisvumo, laisvos valios ir laisvės?
2014 rugpjūčio 20 d., 15:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 67-72 eilutės:

Vertybė, tai yra esmė, tai yra sandaros atvaizdų vieningumas. Tad:
* Meilė yra Dievo vertybė.
* Tobulumas yra gerumo vertybė.
* Valia yra gyvenimo vertybė.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo vertybė.
2014 rugpjūčio 18 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 90 eilutė iš:
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje)
į:
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.
2014 rugpjūčio 18 d., 12:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 90 eilutė iš:
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker.
į:
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje)
2014 rugpjūčio 18 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 80-91 eilutės:
Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:
* Dvejybė skiria, kas mums duota ir kas nuo mūsų priklauso.
* Trejybė išsako, kaip pasitiksliname ar laikomės savo vertybės ir kas jinai yra.
* Ketverybė dėsto, kaip mūsų vertybė mus atstoja, kaip ji reiškiasi mumis. Ji mus "žino".

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio:
* Dievo valią grindžia psichologija, atskyrimas vidaus ir išorės, vidinio tikslų ir išorinių pasėkmių.
* Gerą valią grindžia bendravimas, atskyrimas savęs ir kitų.
* Išmintį grindžia bendrystė, atskyrimas širdies ir pasaulio.
* Amžiną gyvenimą grindžia pasaulis, tai kas vystosi savaime.
Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker.
Pridėtos 651-652 eilutės:

Tirti, kaip muzika, giesmėmis, liaudies dainomis ir kitomis dainomis išsakomos vertybės.
2014 rugpjūčio 13 d., 16:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiusantvarkos.png
2014 rugpjūčio 13 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 105-106 eilutės:

Lygmenys išsako visumas, kuriose mūsų veiksmai atliepiami, kaip antai, mūsų proto ribos (mūsų vidinis gyvenimas) - mūsų bendrystė - mūsų bendravimas.
2014 rugpjūčio 12 d., 13:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kaip?
į:
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kaip? Bendrai, vertybė sieja Dievo ir žmogaus požiūrius.
2014 rugpjūčio 12 d., 13:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Kaip?
į:
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kaip?
2014 rugpjūčio 12 d., 13:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 97-104 eilutės:

Vertybės įvairiai grindžiamos ir apibrėžiamos:
* Kai kurios išreiškiamos grynomis sąvokomis, tarsi Dievo požiūriu.
* Kitos apibrėžiamos Mano požiūriu, vienatinio asmens, išsako vidaus ir išorės ryšį.
* Kitos Tavo požiūriu išsako bendravimą.
* O kitos vertybės Kito požiūriu išsako bendrystę.
* Dar kitos vertybės yra esamo Pasaulio apibrėžtos, tai irgi turbūt susiję su Kito požiūriu.
Šie lygmenys sietini su Dievo būtinumo lygmenims: Dievo valia, gera valia, išmintimi ir amžinu gyvenimu. Kaip?
2014 rugpjūčio 12 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 626 eilutė:
* Ar bendravimas, bendrystė, pasaulis susiję su Dievo būtinumu? Su raida? Kaip?
2014 rugpjūčio 12 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 625 eilutė:
* Ieškoti kiekvienos vertybės apibrėžimo pagrindą. Pavyzdžiui, kai kurios vertybės kyla iš bendravimo. Kaip tame pagrinde, bendravime, įžvelgti Dievą? Kaip tuos pagrindus kildenti? Ir viską suprasti iš jų požiūrio? Kaip tai susiję su širdimi ir pasauliu, su jų tiesom?
2014 rugpjūčio 11 d., 16:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuspalvinimas.png
2014 rugpjūčio 11 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
* Asmenys
į:
* Asmenys (Dievas)
Pakeista 94 eilutė iš:
* To santykio paryškinimas.
į:
* To santykio paryškinimas (pasaulyje).
2014 rugpjūčio 11 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 92 eilutė iš:
* Jų aplinkybės, juos visus siejančias.
į:
* Jų (bendros, bendro asmens) aplinkybės, juos visus siejančias.
2014 rugpjūčio 11 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-94 eilutės:

Vertybių kalbos lygmenys:
* Asmenys
* Jų aplinkybės, juos visus siejančias.
* Paskiro (mano) asmens santykis su kitais asmenimis.
* To santykio paryškinimas.
2014 rugpjūčio 11 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 87-88 eilutės:

Vertybių kalbos lygmenis galima sulyginti su netroškimų lygmenis, pavyzdžiui: abejonė, ją atliepianti dvejonė, ir taip toliau.
2014 rugpjūčio 11 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
į:
Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. Gyvybė yra asmens aplinkybė. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.
2014 rugpjūčio 11 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 84 eilutė iš:
Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas yra vieninga.
į:
Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, duotos galimybės, tai kas galėtų būti, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas galėtų būti vieninga.
2014 rugpjūčio 11 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-84 eilutės:

Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas yra vieninga.
2014 rugpjūčio 11 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-82 eilutės iš
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio. Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
į:
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio.

Vertybė atskiria dvasią ir sandarą, tad jas vertina, tuo pačiu jas ir sieja. Užtat meilė palaiko gyvybę, skiria ją nuo savasties. O savastis yra amžinasis gyvenimas, tai kas amžinai bręsta, kas mus pakeičia. Tačiau savasties pagrindas yra savęs atsisakymas. Tai vyksta kitais.

Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
2014 rugpjūčio 11 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 607-608 eilutės:

* Kaip vertybių kalbą susieti su Dievu, kaip jinai jam taikoma?
2014 rugpjūčio 11 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
į:
Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Dievo sūnus mokomas širdies. Žmogaus sūnus mokomas pasaulio. Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.
2014 rugpjūčio 11 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-81 eilutės:
[+Vertybių kalba+]

Vertybės savo kilme primena širdies ir pasaulio tiesų giminingumą. Vertybės tad susijusios su įvardijimo kalba. Vertybės kyla iš pilnatvės išsaugojančių perkūrimų, pertvarkymų. Įdomu, kaip siejasi su pertvarykmais.

Sudarysiu sąrašą visų su vertybėmis susijusių sąvokų. Sąvokas rūšiuosiu pagal jų vaidmenį vertybių kalboje.
Pakeistos 631-632 eilutės iš
į:
* Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
Ištrintos 638-639 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
2014 rugpjūčio 08 d., 15:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 637 eilutė:
* Augustinas Rakauskas. Kaip geriau pažinti Dievą kurį stengiuos pažinti per žmones?
2014 rugpjūčio 07 d., 18:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-74 eilutės:

Išsiskiria Savastis ir Kitas. O meilė papildo kitą. Gyvybė iškyla kaip sąvoka, kuria savastis mylima, užtat tampa kitam lygi.
2014 rugpjūčio 06 d., 00:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuskaldymas.png
2014 rugpjūčio 05 d., 23:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 65-70 eilutės:

Pavyzdys: "See God's will in my life" - nagrinėti, kaip susipina Dievo ir žmogaus požiūriai, kaip kas pasiklydusiu vaiku.

Laisvė: nebuvimas kliūčių, bendriausia prasme, tai apibendrinimas - sąlygų atsisakymas. Pagrindinė kliūtis: žmogui (betkam) tenka pasirinkti požiūrį, turėti vieną požiūrį, tad ne kitą. Turim laisvę keisti požiūrį (deterministic). Kas laikosi visų požiūrių (viskas), tam laisvė nereikalinga. (Nondeterministic - neapsiprendžia).

Tiesa: susikalbėjimas su savimi. Kai nėra su kuo, gali bendrauti su tiesa.
2014 rugpjūčio 05 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia.
į:
Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia. Taip pat ryšį tarp dviejų vertybių gali skaldyti ar išreikšti trečioji vertybė, kurią suvokiame esančią tarp jų. Pavyzdžiui, "mylėti kitus" suvoktina kaip "mylinčią atjautą kitiems".
2014 rugpjūčio 05 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą papildo širdies tiesa, ją pabrėžia.
į:
Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą išplečia širdies tiesa, ją pabrėžia.
2014 rugpjūčio 05 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

Vertybės kaip sąvokos gali iškilti kaip projekcijos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtat gali labai susipinti, gali būti pradžia labai sąlyginė, kartu ir labai neapibrėžta. Kaip tai vyksta? Vertybės derina širdies ir pasaulio tiesas, užtat jos pasaulio tiesą papildo širdies tiesa, ją pabrėžia.
2014 rugpjūčio 04 d., 15:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 61-62 eilutės:

Vertybės, tai yra mūsų susikalbėjimo pagrindas, o tas susikalbėjimas atspindi suvokimo laipsnius, taip kad galiausiai pripažįstame Dievo vertybę - meilę - kaip platesnę už mūsų kiekvieno, taip kad Dievas yra reikalingas. Vertybėmis pažįstame save, kitus ir Dievą.
2014 rugpjūčio 02 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 588-589 eilutės iš
Bandysiu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.
į:
Noriu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai?
* Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]].
* Kaip palaikyti žmonių brandą?
* Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
Ištrintos 593-598 eilutės:
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai? Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]]. Kaip palaikyti žmonių brandą? Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?

'''Asmenybė'''

* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
Pakeistos 597-599 eilutės iš
* Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
* Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?
* Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl
savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.
į:
Noriu paaiškinti, kokios yra ir gali būti įvairiausios kertinės vertybės. Noriu sudaryti jų žemėlapį, jas pavaizduoti.
* Tirti vertybių dviprasmiškumą, pvz. humanity: žmonija ir žmoniškumas, kurį išsaugoti
?
* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
* Nagrinėti visuomeninę veiklą, kaip antai Lietuva 2.0 arba Occupy judėjimo.
* Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?

Tiriu gvildenimus.
* Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys?
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį? Kiekvienas ugdosi
savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Tiriu aštuongubą kelią.
* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?
2014 rugpjūčio 02 d., 16:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 117 eilutė:
* Vertybė yra apibrėžimo pagrindas. Tai įvardijimo kalbos įvardintas vienetas. Tai mūsų ramybės ir neramybės šaknis. Mūsų kertinė vertybė mums išskiria širdį ir pasaulį. Turėtų būti šešios rūšys vertybių pagal lygmenų poras: ar, koks, kaip, kodėl.
2014 rugpjūčio 01 d., 18:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 84 eilutė:
* Išsako, kas būtumėme, jeigu mūsų nebūtų.
2014 rugpjūčio 01 d., 18:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 82-89 eilutės iš
* '''Išreiškiame save, atskleidžiame save, apibrėžiame save''' Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
į:
* '''Išreiškiame save, atskleidžiame save''' Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
* '''Išsakome gerumą, tobulumą''' Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
* Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* Vertybėje slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.
* Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
* Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių tikslą ir sandarą? Išskiriame priėmimo lygmenis, priimame "nieką".
* Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu
.
Pridėta 91 eilutė:
* '''Kaip mes mylimi, ugdomi''' Kertinė vertybė yra pagrindas palaikyti žmogų ir telktis apie jį. Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...
Pakeistos 97-100 eilutės iš
* Kertinė vertybė padeda mums susitvarkyti su tai, ko vertybės neaprėpia, užtat tai ryšys su platesne Dievo meile.

* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
į:
* '''Išplečia mus''' Kertinė vertybė padeda mums susitvarkyti su tai, ko vertybės neaprėpia, užtat tai ryšys su platesne Dievo meile.
* '''Mūsų ryšys su Dievu''' Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
* Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).
* Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
* '''Mūsų išeities taškas''' Vertybės trūkumas yra, kad viską apžvelgia tik iš vieno taško. Užtat klausimais išeiname už savęs ir galime domėtis kitų vertybėmis, kitų požiūriais. Kertinė vertybė yra tas išeities taškas, iš kurio galim eiti į visus kitus.
* '''Ką aprėpiame''' Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes.
* '''Išreiškiame Dievą, meilę''' Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė
.
Ištrintos 106-111 eilutės:
* Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.
* Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
* Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
* Vertybės trūkumas yra, kad viską apžvelgia tik iš vieno taško. Užtat klausimais išeiname už savęs ir galime domėtis kitų vertybėmis, kitų požiūriais. Kertinė vertybė yra tas išeities taškas, iš kurio galim eiti į visus kitus.
* Kertinė vertybė yra pagrindas palaikyti žmogų ir telktis apie jį. Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...
* Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes.
Ištrinta 108 eilutė:
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
Ištrinta 109 eilutė:
* Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
Ištrintos 110-114 eilutės:
* Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.
* Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
* Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
Pakeistos 113-118 eilutės iš
* Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių tikslą ir sandarą? Išskiriame priėmimo lygmenis, priimame "nieką".
* Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu
.
* Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
* Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).
* Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
* Vertybėje slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros
.
į:
* Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
* '''Vertybė įgyvendina Dievą''' Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.
* '''Išreiškia mūsų prielaidas, ko trūksta''' Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
* Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
2014 rugpjūčio 01 d., 16:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 82-85 eilutės iš
* Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui.
* Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.

* Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ja žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą.
* Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
į:
* '''Išreiškiame save, atskleidžiame save, apibrėžiame save''' Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
* '''Ryškėjame'''
Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ja žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą.
* '''Sąmoningėjame''' Kertinė vertybė reiškiasi mūsų sąmonginėjimu, šviesėjimu, branda. Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus jos dar neturės. Vieni ją jaučia, bet dar nėra įvardiję. Kiti ją gerai pažįsta.
* '''Suvedame save''' Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jos daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos. Taip pat pastebime, jog kai kurios vertybės (šeima, darbas, mokslas) neaprėpia visko, taip kad kažko trūksta
.
Pakeistos 87-89 eilutės iš
* Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jos daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos. Taip pat pastebime, jog kai kurios vertybės (šeima, darbas, mokslas) neaprėpia visko, taip kad kažko trūksta.
į:
* '''Pažįstame save''' Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui.
* '''Domimės kitais''' Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
Pakeista 91 eilutė iš:
* Kertinė vertybė reiškiasi mūsų sąmonginėjimu, šviesėjimu, branda. Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus jos dar neturės. Vieni ją jaučia, bet dar nėra įvardiję. Kiti ją gerai pažįsta.
į:
2014 rugpjūčio 01 d., 16:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 59-60 eilutės:
Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
Ištrintos 61-101 eilutės:
Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės. (Tarp tikėjimo ir meilės, kaip kad šv.Petro raktuose į dangų.)

Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.

Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.

Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.

Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.

Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.

Kiekvienos kertinės vertybės esmė: Išėjimas už savęs, iš už savęs į save. O trejybė apibrėžia "save". Sutapimas - savastis yra raiška, ar ji sutampa su dvasia? Laisvė yra išėjimo už savęs (į save) sąlyga, tad tiesos sąlyga. "Tiesa jus išlaisvins", betgi atvirkščiai, laisvė yra tiesos sąlyga. Tad tiesos besąlygiškumas teikia laisvę. O laisvė yra visų asmenų ir jų santykių pagrindas.

Vertybės leidžia mums gyventi vieningai, suderinti buvimą, veikimą ir mąstymą, kaip kad išsakyta aštuongubu keliu.

Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių tikslą ir sandarą? Išskiriame priėmimo lygmenis, priimame "nieką".

Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu.

Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.

Iš kertinės vertybės ir gyvenimo lygties turėtų būti įmanoma išgauti padalinimus, o iš jų visas kitas sandaras. Iš kertinės vertybės turėtų būti įmanoma išreikšti aštuongubį kelią, kuriame suspausti visi padalinimai, visos pirminės ir antrinės sandaros.
* Dvejybė - Dievo požiūris (per ryšį su juo) ir mūsų požiūris (be ryšio su Dievu).
* Trejybė - savasties dalys: būti, veikti, mąstyti
* Ketverybė - keturi lygmenys, gyvenimo lygties asmenys, apimtys
* Visi padalinimai - aštuongubo kelio nariai
Tai kertinės vertybės raiška.

Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).

Vertybėje glūdi:
* Nulybė?
* Vienybė. Juk aprėpia visas kitas vertybes.
* Dvejybė. Išsiskiria vertinimas ir vertybė: Mes vertiname Dievą.
* Trejybė. Vertiname per save, išgyvendami savo kailiu.
* Ketverybė. Vertinimo apimtys, palaikymo lygmenys, asmenys. Išgyventi, mylėti, ...
Vertybėje taip pat slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.

Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
Pridėta 80 eilutė:
Pridėtos 102-123 eilutės:
* Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
* Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės. (Tarp tikėjimo ir meilės, kaip kad šv.Petro raktuose į dangų.)
* Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.
* Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
* Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
* Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
* Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
* Kiekvienos kertinės vertybės esmė: Išėjimas už savęs, iš už savęs į save. O trejybė apibrėžia "save". Sutapimas - savastis yra raiška, ar ji sutampa su dvasia? Laisvė yra išėjimo už savęs (į save) sąlyga, tad tiesos sąlyga. "Tiesa jus išlaisvins", betgi atvirkščiai, laisvė yra tiesos sąlyga. Tad tiesos besąlygiškumas teikia laisvę. O laisvė yra visų asmenų ir jų santykių pagrindas.
* Vertybės leidžia mums gyventi vieningai, suderinti buvimą, veikimą ir mąstymą, kaip kad išsakyta aštuongubu keliu.
* Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių tikslą ir sandarą? Išskiriame priėmimo lygmenis, priimame "nieką".
* Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu.
* Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
* Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).
* Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
* Vertybėje slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.
* Iš kertinės vertybės ir gyvenimo lygties turėtų būti įmanoma išgauti padalinimus, o iš jų visas kitas sandaras. Iš kertinės vertybės turėtų būti įmanoma išreikšti aštuongubį kelią, kuriame suspausti visi padalinimai, visos pirminės ir antrinės sandaros. Tai kertinės vertybės raiška.
** Vienybė. Juk aprėpia visas kitas vertybes.
** Dvejybė - Dievo požiūris (per ryšį su juo) ir mūsų požiūris (be ryšio su Dievu). Išsiskiria vertinimas ir vertybė: Mes vertiname Dievą.
** Trejybė - savasties dalys: būti, veikti, mąstyti. Vertiname per save, išgyvendami savo kailiu.
** Ketverybė - keturi lygmenys, gyvenimo lygties asmenys, apimtys. Vertinimo apimtys, palaikymo lygmenys, asmenys. Išgyventi, mylėti, ...
** Visi padalinimai - aštuongubo kelio nariai
Pridėta 135 eilutė:
2014 rugpjūčio 01 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 82-83 eilutės:
Vertybė yra siekis. Vertybė yra laipsnyno išraiška. Jinai išgyvenama vidiniu požiūriu ir išoriniu požiūriu, bet kuriuo trejybės nariu.
Pridėtos 605-608 eilutės:
Bandysiu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.

* Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?
* Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai? Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]]. Kaip palaikyti žmonių brandą? Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
Ištrintos 629-634 eilutės:

Bandysiu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.

Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?

Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai? Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]]. Kaip palaikyti žmonių brandą? Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?
2014 rugpjūčio 01 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]], [[Šviesuoliai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
Pakeistos 624-638 eilutės iš
* Arūnas Bubnys. Produktyvus ir pozityvus darbas.
* Edmundas Kulikauskas. Elgtis teisingai.
* Ieva Anušauskaitė. Tiesa. Kas aš esu?
* Gintaras Žilionis, Alytus, skautai. Saviugda. Savyje ugdyti darną su kūrinija.
* Dalia Jusienė. Eičiūnai, folkloras. Sąžiningumas. Kiek anapusinis pasaulis gali mus veikti ir atvirkščiai? Kodėl vieno žmogaus likimas klostosi sėkmingai ar nesėkmingai? Tikrumas, natūralumas.
* Danutė Vervečkienė. Tarnystė.
* Donatas Anušauskas. Draugai. Žmonės, su kuriais linksma, kurie tave supranta, kurie sv.
* Irena Linkevičienė. Šeimos santarvė.
* Vida Mironienė. Šeimos bendravimas.
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka.
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau.
* Onutė Asakavičienė. Lietuva tėvynė.
* Rick DeVoe, Love for life in all its forms. Can we change? Can I overcome my limitations and fulfill my expectations for what I can contribute? Can we as a species not destroy our planet?
* Stephanye Johnson. Reflecting God. How can two communities be side-by-side with each other yet be two different worlds, such as Austin and Oak Park? Why is there such a big gap, and how could they coexist for so long?
į:
Ištrintos 630-692 eilutės:
[[Virmantas Galdikas]] Kaip išreikšti žodžiais, vaizdiniais, kad kuo daugiau skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti dėl būdų, bet blogis slypi kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir neištrinimas ir privalomas išgyvenimo faktorius?

[[Rimas Morkūnas]] Meilė išgelbės pasaulį. Kas valdo šitą pasaulį, koks mechanizmas?

[[Tomas Čepaitis]] contemplation in the active world Kaip aš galiu pasamprotauti pasaulyje kuriame žmonės nusiteikę veikti, kartais be pagrindo? iš Rumi eilėraščio bendruomnė kaip susimezgimas visi laiko siūlą ir visi susipina mezginys; svetimo tema, žmogus, kuris visur svetimas

[[Zenonas Anušauskas]] Kaip sujungti žmonių protus, kad sumuotųsi atmintys ir gebėjimas mąstyti (spręsti uždavinius)? kad du žmonės mąstytų greičiau negu vienas? kad dviejų žmonių atmintys būtų daugiau nė bet kurio iš jų vieno?

[[Audronė Anušauskienė]] ''kaip Dievas sukuria tokį grūdą, kuris negyvas ir paskui tampa gyvas? ar gali tai sukurti žmogus?'' gali sukurti grūdą, gilę kuris gali gulėti ir kokio reikia papildomo Dievo įsikišimo, kad ta sėkla ar gilė išaugtų medžiu, kokiu stebuklu įvairi gyvybė atsirado ir atsiranda. grūdas yra tik vienas pavidalas, o kiek yra gyvybės pavidalų, viena kitą gražiai, įvairiai papildančios, jos visos įvairios. kaip sutverti gyvybę, kuri užspausta ir atsiskleidžia tam tikrom sąlygom. grūdas iš negyvo pasidaro gyvas. ''Paklausti Dievo, kaip yra?''

''Paklausk jos, kaip jinai sukurtų visą pasaulį laisvą, be įsikišimo ir neįsikišimo ? :: Turi būti savarankiška, tiek aplinka, tiek gyvybė, tad tarp jų turi išsivystyti be galo tamprus ryšys, tačiu tuo pačiu be galo laisvas. :: Tiek pradžiai. :: Ir paklausk jos, kaip jinai myli, kaip jinai rūpinasi savo vaikais, juos augina, kad gyventų laisvi ir nepriklausomi? :: ir galim kartu pasimelsti.''

Man įdomus tas pats gyvybės stebuklas :: lyg iš negyvo daikto (nu gilė) išauga gyvas daiktas (medis) :: kaip Dievas tai padaro? :: įrodymas, kad Dievas yra :: ar gali atsitiktinumų grandinė sukurti gyvybę tokia :: koks atsitiktinumų vaidmuo? :: kiekviename žingsnyje žmogus renkasi :: kuriantis :: džiaugiasi kuo jisai sukūrė :: tai pareina iš Biblijos :: dėsningumas :: variacijų ne daug :: be yra nežymių :: skirtumas tarp džiaugsmo kurį jaučiu Dievo sukurtoje gamtoje :: viskas taip gražu ir tobula :: sulyginant su žmogaus sukurta aplinka :: miestu :: smarvė, šiukšlės, įtampa, dujos
džiaugsmo mažiau

Bronė Gudaitytė: kun. Zdebskis: pareiga - taip, malonumui - ne.

[[Donatas Anušauskas]] Visi žmonės aplink mane, tai šeima ir draugai. Ko nori moterys? Andrius: Paklausti savo parapijos choro.

[[Simas Anušauskas]] Kiek pasaulyje žvaigždžių?

[[Nashawne Ball]] Why are systems designed for things to go wrong? Kam kuriamos ydingos santvarkos?

[[Mario Torres]] How is God going to finish his work? (end the world?)

[[Julius Vervečka]] Kaip išmokti gyventi dorai? Ar tikrai gyvenimas yra toks neįdomus kaip daug kas galvoja? Pakalbėjome apie muzikos greitį, lėtesnė muzika palaiko mąstymą bet užtat gali būti neįdomi. O greitesnė muzika įdomi, bet išstumia mąstymą. Groja smuiku, armonikėle - gal pabandytų atrinkti veikiančią muziką.

[[Danutė Vervečkienė]] Kas darosi jauno žmogaus širdyje? Kodėl elgiasi vienaip ar kitaip?

[[Aistė Kaminskaitė]] - gal padės su dainom? Alytuje mokosi būti slauge, paskui gal medicinos.

[[Akvilė Vervečkaitė]] Ar žodžiai gali daugiau pasakyti negu muziką? Ar kūryboje vertesnė muzika ar žodžiai? Ar kūryba be žodžių įdomi ne jos kūrėjams?

[[Virginija Vervečkaitė]] Kaip man elgtis savo meilės reikaluose? Padaryti nuotraukų aplinkos, palaikančios meilę. ... Ieško darbo ...

[[Adomas Vervečka]] Kaip užsidirbti pinigų, kad galėtum pastatyti didelį namą su dideliu kiemu? Muzikuoja birbyne, gal nusifilmuoti priešais žalio audeklo?

[[David Ellison-Bey]] Who represents me? (Who within the system or the culture can understand me, my issues and my condition?)

[[Daina Lattimer]] Kaip atsitiko, kad gamta tokia tobula? Koks yra Dievas? Kaip Dievas tampa dalimi gamtos? O jei ne Dievas, tai kas taip tobulai ją sukūrė?

[[Ben de Vries]] Kaip sužlugdyti [[http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23503 | Doomsday Seed Vault]]? How do I put these guys out of business?

[[Pamela McLean]] How do we create a sense of community and togetherness that we can go forward and explore this unknown territory that is less isolated and less competitive than the society that we're coming out from?

[[Joshua Peters]] Centering one's family around God and the gifts he gives us.

[[Verda]] Why is it that when you help somebody they expect it of you all of the time? Why do people take advantage of you? ...cooking...fixed income

[[Dee Guyton]] Why, if we are put on this earth to help one another, why are there people who can help but don't want to? Muzika: Whatever you do to the least of my brothers, you did unto me. ...homeless...

[[Sarah Ahmad]] Why I exist?

[[Kirby Urner]] something like integrity. What questions are wasting my time? questions about the possibilities of communication not answered yet

* Eglė Šironaitė. Sąmojingumas.
* Jonas Skačkauskas. Kaip iš dangaus krenta lašai? Kaip iš vandens iškyla vandens molekulė?
* Paulė Dmitrijėvaitė. Ištikimybė. Kodėl, bet kas?
* Loreta Dmitrijėvienė. Su meile daryti viską.
* Vytautas Šimelis. Elgtis taip, kad nebūtų blogo. Kodėl pasaulis nesupranta, kad jau vyksta III-asis pasaulinis karas?
* Audronė Šimelienė. Meilė artimui. Jei mylėtumėme vienas kitą, tai žemėje būtų rojus.

Danutė Vervečkienė. Dievas gelbėtojas.
2014 rugpjūčio 01 d., 11:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 82 eilutė iš:
Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
į:
Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimas skiria vertybės buvimą ir nebuvimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
2014 rugpjūčio 01 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 82-83 eilutės iš
Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
į:
Savo vertybe dalyvaujame Dievo buvimo klausime. Mūsų vertybė yra Dievo buvimo pasėkmė, tad nurodo Dievo buvimą. Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
Pridėtos 702-705 eilutės:
* Paulė Dmitrijėvaitė. Ištikimybė. Kodėl, bet kas?
* Loreta Dmitrijėvienė. Su meile daryti viską.
* Vytautas Šimelis. Elgtis taip, kad nebūtų blogo. Kodėl pasaulis nesupranta, kad jau vyksta III-asis pasaulinis karas?
* Audronė Šimelienė. Meilė artimui. Jei mylėtumėme vienas kitą, tai žemėje būtų rojus.
2014 rugpjūčio 01 d., 11:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:

Mūsų svajonės yra tai, kas palengvintų mūsų vertybės atsiradimą. Mūsų klausimai, tai mūsų vertybės sąsaja su kitomis vertybėmis, jos atsiradimas jų atžvilgiu.
2014 rugpjūčio 01 d., 11:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 69-70 eilutės:

Vertybės tuo pačiu yra dorybės. Jos nurodo kaip mes augame, bręstame.
2014 liepos 31 d., 23:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 698-699 eilutės:

Danutė Vervečkienė. Dievas gelbėtojas.
2014 liepos 31 d., 19:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių sandarą?
į:
Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių tikslą ir sandarą? Išskiriame priėmimo lygmenis, priimame "nieką".
2014 liepos 31 d., 19:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 77-78 eilutės:

Vertybėmis kažką teigiame ir kažką neigiame, kažką priimame ir kažką atmetame. Greičiausiai yra keturi lygmenys: priimti, neatmesti, nepriimti, atmesti ir iš viso septynerybė. Kaip tai įtakoja vertybių sandarą?
2014 liepos 31 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 75-76 eilutės:

Vertybės leidžia mums gyventi vieningai, suderinti buvimą, veikimą ir mąstymą, kaip kad išsakyta aštuongubu keliu.
2014 liepos 31 d., 17:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 69-70 eilutės:

Mūsų prielaidos išryškėja kaip mūsų pašnekovas, kaip kad žinojimo rūmais jisai išryškėja.
2014 liepos 31 d., 17:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 64-66 eilutės iš
Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės.

Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylime,
tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
į:
Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės. (Tarp tikėjimo ir meilės, kaip kad šv.Petro raktuose į dangų.)

Vertybė mums pasako kuo vadovautis kai Dievo nėra.

Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylimi
, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
2014 liepos 31 d., 16:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne.
į:
Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne. Tai yra taškas tarp Dievo ir jo esmės, meilės.
2014 liepos 31 d., 16:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

Vertybė yra kuris nors taškas tarp Dievo, išeisiančio už savęs, ir Dievo, išėjusio į save. Tai yra taškas tarp Dievo ir gerumo, tad taškas laipsnyne.
2014 liepos 28 d., 09:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra santykis tarp vertintojo ir vertinamojo, yra vidinė veikla ir taip pat yra žinojimo lygmenys.
į:
Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra dvejybinis santykis tarp vertintojo ir vertybės (vertinimo pagrindo), yra trejybinė vertinimo veikla ir taip pat yra ketverybiniai žinojimo lygmenys.
2014 liepos 27 d., 13:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Vertybių rūšys ir jų vidinė sandara (aštuongubo kelio išsakyta) kyla iš jų tikslo ir taikymo, tai yra, būtent iš vertinimo. Vertinimas yra santykis tarp vertintojo ir vertinamojo, yra vidinė veikla ir taip pat yra žinojimo lygmenys.
2014 liepos 27 d., 12:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
į:
* Tikrumas: Tiesos tiesa.
* Darna: Vieningumo tiesa.
Pakeistos 30-33 eilutės iš
* Tikrumas
* Darna
į:
(Santykis su Dievu, su jo valia)
2014 liepos 27 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Tiesa: Ne Dievas. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose).
į:
* Tiesa: Dievo veikla, jo išėjimas už savęs į save. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose). Ne Dievas.
2014 liepos 27 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 40-41 eilutės iš
* Žinojimas
į:
(Amžinas gyvenimas)
Pridėta 43 eilutė:
* Tobulėjimas
Pakeistos 46-53 eilutės iš
* Tobulėjimas
* Švietimas

* Darbas
* Atsakomybė

į:
* Žinojimas. Mokymosi pakopa.
* Švietimas. Mokymosi palaikymas.

(Bendrystė)
Pridėtos 55-58 eilutės:

(Santykis su bendryste)
* Darbas
* Atsakomybė
2014 liepos 26 d., 20:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 684-687 eilutės:

* Eglė Šironaitė. Sąmojingumas.
* Jonas Skačkauskas. Kaip iš dangaus krenta lašai? Kaip iš vandens iškyla vandens molekulė?
2014 liepos 26 d., 20:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
* Tiesa
į:
* Laisvė: Dievo valia. Amžinojo gyvenimo esmė, atskyrimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.

* Savastis: Dievo sąlygų vieningumas. Asmuo.

* Tiesa: Ne Dievas. Sutapimas, turinio (už sąlygų) ir raiškos (sąlygose).
Pakeistos 19-25 eilutės iš
* Laisvė

* Sąžiningumas
* Nuoširdumas
* Tikrumas
* Darna
į:
* Nuoširdumas: Asmens tiesa.
Pakeistos 23-25 eilutės iš
* Tikėjimas

* Žmoniškumas
į:
* Lygybė: Asmenų vieningumas.
* Teisingumas: Dievo vieningumas.
* Žmoniškumas: Gerumo vieningumas.
* Sąžiningumas: Asmens vieningumas


* Tikrumas
* Darna

* Tikėjimas: Dievo atskyrimas, išskyrimas.
* Rūpestis
* Atjauta
* Pagalba
Ištrinta 37 eilutė:
* Mokymasis
Pridėta 39 eilutė:
Pridėtos 41-42 eilutės:

* Mokymasis
Pridėta 45 eilutė:
Pakeistos 48-52 eilutės iš
* Teisingumas
* Lygybė
* Rūpestis
* Atjauta
* Pagalba
į:
Pakeista 52 eilutė iš:
* Savastis
į:
2014 liepos 26 d., 19:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-14 eilutės:
* Gerumas: Dievas sąlygose.
* Meilė: Dievo esmė.
* Ramybė: Dievo jaudulys.
* Gyvenimas: Dievo tiesa. Sutapimas Dievo sąlygose ir už sąlygų.
* Gyventi

* Tiesa
* Laimė: Jaudulio tiesa.
Pakeistos 16-17 eilutės iš
* Laimė
* Ramybė
į:
Pakeista 18 eilutė iš:
* Tiesa
į:
Pakeista 26 eilutė iš:
* Meilė
į:
Pakeista 43 eilutė iš:
* Gerumas
į:
Pakeistos 45-46 eilutės iš
* Gyvenimas
* Gyventi
į:
2014 liepos 26 d., 19:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-45 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<
[+Vertybių kilmė+]

* Dievas
* Džiaugsmas
* Laimė
* Ramybė
* Laisvė
* Tiesa
* Sąžiningumas
* Nuoširdumas
* Tikrumas
* Darna
* Vienybė
* Vieningumas
* Tikėjimas
* Meilė
* Žmoniškumas
* Kitas
* Mokymasis
* Suvokimas
* Žinojimas
* Augimas
* Išsivystymas
* Tobulėjimas
* Švietimas
* Teisingumas
* Lygybė
* Rūpestis
* Atjauta
* Pagalba
* Darbas
* Atsakomybė
* Gerumas
* Savastis
* Gyvenimas
* Gyventi
* Šeima
* Ryšys
* Bendruomenė
* Draugystė
* Bendravimas
>><<
2014 liepos 24 d., 18:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 565-625 eilutės:

Bandysiu susikalbėti su kitais jų vertybių ir klausimų pagrindu.

Noriu bendrauti su įvairias žmonėmis, suvokti kaip išsakyti ir pagrįsti jų mąstymą, jų naudojamas sąvokas?

Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai? Kaip jų gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam [[http://www.selflearners.net/ask/ | priemonę]]. Kaip palaikyti žmonių brandą? Kaip suvesti dvasią juose ir už jų?

[[Virmantas Galdikas]] Kaip išreikšti žodžiais, vaizdiniais, kad kuo daugiau skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti dėl būdų, bet blogis slypi kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir neištrinimas ir privalomas išgyvenimo faktorius?

[[Rimas Morkūnas]] Meilė išgelbės pasaulį. Kas valdo šitą pasaulį, koks mechanizmas?

[[Tomas Čepaitis]] contemplation in the active world Kaip aš galiu pasamprotauti pasaulyje kuriame žmonės nusiteikę veikti, kartais be pagrindo? iš Rumi eilėraščio bendruomnė kaip susimezgimas visi laiko siūlą ir visi susipina mezginys; svetimo tema, žmogus, kuris visur svetimas

[[Zenonas Anušauskas]] Kaip sujungti žmonių protus, kad sumuotųsi atmintys ir gebėjimas mąstyti (spręsti uždavinius)? kad du žmonės mąstytų greičiau negu vienas? kad dviejų žmonių atmintys būtų daugiau nė bet kurio iš jų vieno?

[[Audronė Anušauskienė]] ''kaip Dievas sukuria tokį grūdą, kuris negyvas ir paskui tampa gyvas? ar gali tai sukurti žmogus?'' gali sukurti grūdą, gilę kuris gali gulėti ir kokio reikia papildomo Dievo įsikišimo, kad ta sėkla ar gilė išaugtų medžiu, kokiu stebuklu įvairi gyvybė atsirado ir atsiranda. grūdas yra tik vienas pavidalas, o kiek yra gyvybės pavidalų, viena kitą gražiai, įvairiai papildančios, jos visos įvairios. kaip sutverti gyvybę, kuri užspausta ir atsiskleidžia tam tikrom sąlygom. grūdas iš negyvo pasidaro gyvas. ''Paklausti Dievo, kaip yra?''

''Paklausk jos, kaip jinai sukurtų visą pasaulį laisvą, be įsikišimo ir neįsikišimo ? :: Turi būti savarankiška, tiek aplinka, tiek gyvybė, tad tarp jų turi išsivystyti be galo tamprus ryšys, tačiu tuo pačiu be galo laisvas. :: Tiek pradžiai. :: Ir paklausk jos, kaip jinai myli, kaip jinai rūpinasi savo vaikais, juos augina, kad gyventų laisvi ir nepriklausomi? :: ir galim kartu pasimelsti.''

Man įdomus tas pats gyvybės stebuklas :: lyg iš negyvo daikto (nu gilė) išauga gyvas daiktas (medis) :: kaip Dievas tai padaro? :: įrodymas, kad Dievas yra :: ar gali atsitiktinumų grandinė sukurti gyvybę tokia :: koks atsitiktinumų vaidmuo? :: kiekviename žingsnyje žmogus renkasi :: kuriantis :: džiaugiasi kuo jisai sukūrė :: tai pareina iš Biblijos :: dėsningumas :: variacijų ne daug :: be yra nežymių :: skirtumas tarp džiaugsmo kurį jaučiu Dievo sukurtoje gamtoje :: viskas taip gražu ir tobula :: sulyginant su žmogaus sukurta aplinka :: miestu :: smarvė, šiukšlės, įtampa, dujos
džiaugsmo mažiau

Bronė Gudaitytė: kun. Zdebskis: pareiga - taip, malonumui - ne.

[[Donatas Anušauskas]] Visi žmonės aplink mane, tai šeima ir draugai. Ko nori moterys? Andrius: Paklausti savo parapijos choro.

[[Simas Anušauskas]] Kiek pasaulyje žvaigždžių?

[[Nashawne Ball]] Why are systems designed for things to go wrong? Kam kuriamos ydingos santvarkos?

[[Mario Torres]] How is God going to finish his work? (end the world?)

[[Julius Vervečka]] Kaip išmokti gyventi dorai? Ar tikrai gyvenimas yra toks neįdomus kaip daug kas galvoja? Pakalbėjome apie muzikos greitį, lėtesnė muzika palaiko mąstymą bet užtat gali būti neįdomi. O greitesnė muzika įdomi, bet išstumia mąstymą. Groja smuiku, armonikėle - gal pabandytų atrinkti veikiančią muziką.

[[Danutė Vervečkienė]] Kas darosi jauno žmogaus širdyje? Kodėl elgiasi vienaip ar kitaip?

[[Aistė Kaminskaitė]] - gal padės su dainom? Alytuje mokosi būti slauge, paskui gal medicinos.

[[Akvilė Vervečkaitė]] Ar žodžiai gali daugiau pasakyti negu muziką? Ar kūryboje vertesnė muzika ar žodžiai? Ar kūryba be žodžių įdomi ne jos kūrėjams?

[[Virginija Vervečkaitė]] Kaip man elgtis savo meilės reikaluose? Padaryti nuotraukų aplinkos, palaikančios meilę. ... Ieško darbo ...

[[Adomas Vervečka]] Kaip užsidirbti pinigų, kad galėtum pastatyti didelį namą su dideliu kiemu? Muzikuoja birbyne, gal nusifilmuoti priešais žalio audeklo?

[[David Ellison-Bey]] Who represents me? (Who within the system or the culture can understand me, my issues and my condition?)

[[Daina Lattimer]] Kaip atsitiko, kad gamta tokia tobula? Koks yra Dievas? Kaip Dievas tampa dalimi gamtos? O jei ne Dievas, tai kas taip tobulai ją sukūrė?

[[Ben de Vries]] Kaip sužlugdyti [[http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23503 | Doomsday Seed Vault]]? How do I put these guys out of business?

[[Pamela McLean]] How do we create a sense of community and togetherness that we can go forward and explore this unknown territory that is less isolated and less competitive than the society that we're coming out from?

[[Joshua Peters]] Centering one's family around God and the gifts he gives us.

[[Verda]] Why is it that when you help somebody they expect it of you all of the time? Why do people take advantage of you? ...cooking...fixed income

[[Dee Guyton]] Why, if we are put on this earth to help one another, why are there people who can help but don't want to? Muzika: Whatever you do to the least of my brothers, you did unto me. ...homeless...

[[Sarah Ahmad]] Why I exist?

[[Kirby Urner]] something like integrity. What questions are wasting my time? questions about the possibilities of communication not answered yet
2014 liepos 24 d., 14:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 554-564 eilutės:
* Gintaras Žilionis, Alytus, skautai. Saviugda. Savyje ugdyti darną su kūrinija.
* Dalia Jusienė. Eičiūnai, folkloras. Sąžiningumas. Kiek anapusinis pasaulis gali mus veikti ir atvirkščiai? Kodėl vieno žmogaus likimas klostosi sėkmingai ar nesėkmingai? Tikrumas, natūralumas.
* Danutė Vervečkienė. Tarnystė.
* Donatas Anušauskas. Draugai. Žmonės, su kuriais linksma, kurie tave supranta, kurie sv.
* Irena Linkevičienė. Šeimos santarvė.
* Vida Mironienė. Šeimos bendravimas.
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka.
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau.
* Onutė Asakavičienė. Lietuva tėvynė.
* Rick DeVoe, Love for life in all its forms. Can we change? Can I overcome my limitations and fulfill my expectations for what I can contribute? Can we as a species not destroy our planet?
* Stephanye Johnson. Reflecting God. How can two communities be side-by-side with each other yet be two different worlds, such as Austin and Oak Park? Why is there such a big gap, and how could they coexist for so long?
2014 liepos 24 d., 12:37 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 liepos 24 d., 12:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 553 eilutė:
* Ieva Anušauskaitė. Tiesa. Kas aš esu?
2014 liepos 24 d., 11:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylime, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta.
į:
Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylime, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta. Tas trūkumas gali būti mumyse ar už mūsų, užtat tai tuo pačiu mūsų stiprybė ir silpnybė.
2014 liepos 24 d., 11:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Vertybės skiriasi nes skiriasi prielaidos. Svarbiausia yra meilė, bet jeigu jaučiamės labai mylime, tada meilę kaip tokią mažiau vertiname. Vertiname tai ko mums trūksta.
2014 liepos 23 d., 14:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
2014 liepos 23 d., 14:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 277-286 eilutės iš
These are I think injected from the structural framework for expectations.

"St.Peter's keys to heaven", Buddha's eightfold way, by the Kiparsky
heirarchy of thematic roles:
* 1) agent
* 2) beneficiary
* 3) goal, experience
* 4) instrument
* 5) theme
* 6) location
į:
These are I think injected from the structural framework for expectations. They perhaps define what it means to meet expectations.

"St.Peter's keys to heaven" is organized by the Kiparsky hierarchy of thematic roles, which gives the scopes for doubts:
* 1) agent - like
* 2) beneficiary - need
* 3) goal, experience - real
* 4) instrument - problematic
* 5) theme - reasonable
* 6) location - wrong
Pakeista 288 eilutė iš:
"Beatitudes" by Maslow's heirarchy of needs:
į:
"Beatitudes" by Maslow's hierarchy of needs:
Pridėtos 295-296 eilutės:

I thought that Buddha's eightfold way was equivalent to St.Peter's key's to heaven, but I think it is actually equivalent to...
2014 liepos 23 d., 08:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 547-548 eilutės:
* Arūnas Bubnys. Produktyvus ir pozityvus darbas.
* Edmundas Kulikauskas. Elgtis teisingai.
2014 liepos 22 d., 22:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, {{Languages}}, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, {{Empathy}}, {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Interpolation}}, {{Everything}}, {{Wishes}}, EightfoldWay, PrimaryStructures, {{Overview}} [{{StPetersKeysToHeaven}} St. Peter's Keys to Heaven], {{Beatitudes}}, OurFather, {{Internalization}}, EverythingWishesForEverything, BuddhasEightfoldWay
į:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay
2014 liepos 21 d., 10:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
Vertybėje taip pat slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini...
į:
Vertybėje taip pat slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini... Taip pat turėtų būti lygmenų poros.
2014 liepos 21 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-24 eilutės iš
Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį). Išsiskiria vertinimas ir vertybė: Mes vertiname Dievą.
į:
Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį).

Vertybėje glūdi
:
* Nulybė?
* Vienybė
. Juk aprėpia visas kitas vertybes.
* Dvejybė. Išsiskiria vertinimas ir vertybė: Mes vertiname Dievą.
* Trejybė. Vertiname per save, išgyvendami savo kailiu.
* Ketverybė. Vertinimo apimtys, palaikymo lygmenys, asmenys. Išgyventi, mylėti, ...
Vertybėje taip pat slypi palyginimai: geras, geresnis, geriausias, kaip kad tenkinant poreikius. Ir Kristaus pamokymai, kaip vertini...
2014 liepos 21 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-16 eilutės:

Kertinė vertybė sieja Dievo požiūrį (širdį) ir mūsų, gerumo požiūrį (pasaulį). Išsiskiria vertinimas ir vertybė: Mes vertiname Dievą.
2014 liepos 21 d., 09:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 512 eilutė iš:
{{Andrius}} [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/351 July 30, 2003]
į:
[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/351 |July 30, 2003]]
2014 liepos 21 d., 09:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 536-540 eilutės:
* Mindaugas Rūkas. Kurti dangaus karalystę, gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.
* Albinas Markevičius. Tavo širdis kovos laukas tarp Dievo ir Šėtono.
* Gražina Zokaitienė. Padorumas.
* Gediminas Zokaitis. Žmogiškumas, būk ne gyvulys, atsižvelk į aplinkybes.
* Brolis Algis. Tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė.
2014 liepos 21 d., 09:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-17 eilutės iš
į:
Tai kertinės vertybės raiška.

Vertybes noriu susieti su dorovės mokykla pagrįsta Holokaustu. Dorovinis tyrimo būdas gali būti susietas su kertinės vertybės raiška.
Pakeistos 78-83 eilutės iš
į:
* Gradation provides the conditions for will - it makes it possible to participate within a system, and also without it.
* The three gradations arise from injections into the life choices. They relate to the three non-cyclic representations of the threesome. They serve to relate God's extrasystemic point of view (where all topologies work together) and life's systemic point of view (where each topology stands separately).
* The perspectives of the gradations are what we identify God with. They are thereby an interpolation from God is God to God is good.
* We may think of there being two perspectives: without system and within system. How may they think together? Apparently, they are each first expressed in terms of a representation of the threesome. Perhaps this allows us to have perspectives, to treat them each separately, and associate them. These perspectives are either without system or within system. [Question, problem: what dictates the order of these topologies?]
* Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider the gradation as the identification of the characteristics of structure with not-wishes.
Pakeistos 161-162 eilutės iš
Bookended by 0) God and 7) good
į:
Bookended by 0) God and 7) good. There are three states and three shifts between those states.
Pridėtos 193-200 eilutės:

God is good. The spirit, in going beyond itself into system, is spirit in system, and goes beyond itself within that system - it cares for others instead of itself. The scope of God is given by the degree of empathy, feeling, experience. Everything feels for anything through:
** living, experiencing (be, do, think)
** searching (one, many, all)
** giving attention (object, process, subject)
** revealing (necessary, actual, possible)
As in the mind games of the representations of the threesome. Anything lives by them, and they inspire anything to go beyond itself, to renounce itself on behalf of others, through shifts: experiences, searches, giving attention, revealing.
Pridėtos 349-350 eilutės:
These are perhaps maps between God and good, for example: survival is the glory of God, glory is the survival of good; security is the intent of God, intent is the security of good; acceptance is the example of God, example is the acceptance of good; self-esteem is the love of God, love is the self-esteem of good; opportunity is the work of God, work is the opportunity of good; self-fulfillment is the command of God, command is the self-fulfillment of good. And so on. Gradation is the interpolation between God is God and God is good. Also, think about how this relates to the eightfold way: God is glory, God is intent... (=blessed are those who mourn, for they will be comforted, blessed are the meek, for they will inherit the earth...) God is agent, God is beneficiary... (faith, virtue, ...
Pridėtos 353-375 eilutės:
We take up the perspective (it is given spirit). For example:
* subject without system is agent, its perspective is Do I truly like this?
* object without system is beneficiary, its perspective is Do I truly need this?
* process without system is goal/experience, its perspective is Is this truly real?
* subject within system is instrument, its perspective is Is this truly problematic?
* object within system is patient/theme, its perspective is Is this truly reasonable?
* process within system is location, its perspective is Is this truly wrong?
The "taking up the spirit" is of various degrees, each giving rise to a different primary structure. The degree is given by the number of vantage points that it introduces: 0 for needs, 1 for doubts, 2 for expectations, 3 for trials. Perhaps this gives the amount of disruption to the original symmetry between the representation of the threesome within and without system.

||topology||(without system)||(within system)||
----
||necessary||glory||love||
||actual||intent||work||
||possible||example||command||
----
||subject||agent||instrument||
||object||beneficiary||theme, patient||
||process||goal, experience||location||
----
||many||morphism||substitution||
||all||induction||examination of cases||
||one||construction of algorithm||construction||
Ištrintos 512-571 eilutės:
These are perhaps maps between God and good, for example: survival is the glory of God, glory is the survival of good; security is the intent of God, intent is the security of good; acceptance is the example of God, example is the acceptance of good; self-esteem is the love of God, love is the self-esteem of good; opportunity is the work of God, work is the opportunity of good; self-fulfillment is the command of God, command is the self-fulfillment of good. And so on. Gradation is the interpolation between God is God and God is good. Also, think about how this relates to the eightfold way: God is glory, God is intent... (=blessed are those who mourn, for they will be comforted, blessed are the meek, for they will inherit the earth...) God is agent, God is beneficiary... (faith, virtue, ...

||topology||(without system)||(within system)||
----
||necessary||glory||love||
||actual||intent||work||
||possible||example||command||
----
||subject||agent||instrument||
||object||beneficiary||theme, patient||
||process||goal, experience||location||
----
||many||morphism||substitution||
||all||induction||examination of cases||
||one||construction of algorithm||construction||

There is also a gradation of secondary structures which should be kept in mind: divisions, criteria, topologies, argumentation, verbalization, narration. Although this is perhaps not a gradation, in that it is three states, and three shifts between those states.

Gradation provides the conditions for will - it makes it possible to participate within a system, and also without it.

==='''More Thoughts on Gradations'''===

The three gradations arise from injections into the life choices. They relate to the three non-cyclic representations of the threesome. They serve to relate God's extrasystemic point of view (where all topologies work together) and life's systemic point of view (where each topology stands separately).

The perspectives of the gradations are what we identify God with. They are thereby an interpolation from God is God to God is good.

Presumably the other injections likewise connect God's and life's points of views.

We may think of there being two perspectives: without system and within system. How may they think together? Apparently, they are each first expressed in terms of a representation of the threesome. Perhaps this allows us to have perspectives, to treat them each separately, and associate them. These perspectives are either without system or within system. [Question, problem: what dictates the order of these topologies?]

Next, we take up the perspective (it is given spirit). For example:

* subject without system is agent, its perspective is Do I truly like this?
* object without system is beneficiary, its perspective is Do I truly need this?
* process without system is goal/experience, its perspective is Is this truly real?
* subject within system is instrument, its perspective is Is this truly problematic?
* object within system is patient/theme, its perspective is Is this truly reasonable?
* process within system is location, its perspective is Is this truly wrong?

The "taking up the spirit" is of various degrees, each giving rise to a different primary structure. The degree is given by the number of vantage points that it introduces: 0 for needs, 1 for doubts, 2 for expectations, 3 for trials. Perhaps this gives the amount of disruption to the original symmetry between the representation of the threesome within and without system.Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider the gradation as the identification of the characteristics of structure with not-wishes.God is good. The spirit, in going beyond itself into system, is spirit in system, and goes beyond itself within that system - it cares for others instead of itself. The scope of God is given by the degree of empathy, feeling, experience. Everything feels for anything through:

* living, experiencing (be, do, think)
* searching (one, many, all)
* giving attention (object, process, subject)
* revealing (necessary, actual, possible)

As in the mind games of the representations of the threesome. Anything lives by them, and they inspire anything to go beyond itself, to renounce itself on behalf of others, through shifts: experiences, searches, giving attention, revealing.
2014 liepos 21 d., 09:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:
* Dvejybė - Dievo požiūris (per ryšį su juo) ir mūsų požiūris (be ryšio su Dievu).
* Trejybė - savasties dalys: būti, veikti, mąstyti
* Ketverybė - keturi lygmenys, gyvenimo lygties asmenys, apimtys
* Visi padalinimai - aštuongubo kelio nariai
2014 liepos 21 d., 08:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Iš kertinės vertybės ir gyvenimo lygties turėtų būti įmanoma išgauti padalinimus, o iš jų visas kitas sandaras. Iš kertinės vertybės turėtų būti įmanoma išreikšti aštuongubį kelią, kuriame suspausti visi padalinimai, visos pirminės ir antrinės sandaros.
2014 liepos 20 d., 21:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Kiekvienos kertinės vertybės esmė: Išėjimas už savęs, iš už savęs į save. O trejybė apibrėžia "save". Sutapimas - savastis yra raiška, ar ji sutampa su dvasia? Laisvė yra išėjimo už savęs (į save) sąlyga, tad tiesos sąlyga. "Tiesa jus išlaisvins", betgi atvirkščiai, laisvė yra tiesos sąlyga. Tad tiesos besąlygiškumas teikia laisvę. O laisvė yra visų asmenų ir jų santykių pagrindas.
2014 liepos 20 d., 21:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 547-549 eilutės iš
neįrašytos vertybės...

Mindaugas Rūkas.
Kurti dangaus karalystę, gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.
į:
Renku vertybes:
* Mindaugas Rūkas
. Kurti dangaus karalystę, gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.
* Albinas Markevičius. Tavo širdis kovos laukas tarp Dievo ir Šėtono.
* Gražina Zokaitienė. Padorumas.
* Gediminas Zokaitis. Žmogiškumas, būk ne gyvulys, atsižvelk į aplinkybes.
* Brolis Algis. Tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė
.
2014 liepos 19 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 124-127 eilutės:
Everything goes beyond itself, in its empathy for anything. It has empathy for anything, both outside the system, and within the system. This is expressed by the gradation. The gradation distinguishes experiences within the system and outside of it. As anything, and as everything. It expresses the living of the representations of the threesome. We may distinguish:
* without system: here I mean that the parts (the topologies) exist together. This is God's perspective, that of the participating representation of the threesome.
* within system: here I mean that the parts (the topologies) stand separately. This is life's perspective that of the parts of the threesome, the topologies.
Pakeistos 466-475 eilutės iš
===Deriving the gradation===

Everything goes beyond itself, in its empathy for anything. It has empathy for anything, both outside the system, and within the system. This is expressed by the gradation.

The gradation distinguishes experiences within the system and outside of it. As anything, and as everything. It expresses the living of the representations of the threesome.

We may distinguish:

* without system: here I mean that the parts (the topologies) exist together. This is God's perspective, that of the participating representation of the threesome.
* within system: here I mean that the parts (the topologies) stand separately. This is life's perspective that of the parts of the threesome, the topologies.
į:
2014 liepos 19 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 124-125 eilutės:
Šeši padalinimai yra laipsnyno pagrindas: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė. Šiuos padalinimus lygmenų poromis išsako ženklų savybės.
Ištrintos 172-185 eilutės:
The gradation comes in three flavors:

* Maslow's hierarchyOfNeeds: survival, security, acceptance, self-esteem, freedom, self-fulfillment.
* [KiparskysHierarchy Kiparsky's hierarchy] of thematic roles: agent, beneficiary, goal, instrument, patient, location.
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

* from {{Something}} to {{Slack}} - {{Argumentation}}
* from {{Anything}} to {{Slack}} - {{Verbalization}}
* from {{Everything}} to {{Slack}} - {{Narration}}

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.
Pakeistos 193-194 eilutės iš
Ankščiau aprašyta bendra santvarka turi tris išraiškas, esminius pavyzdžius: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.
į:
Ankščiau aprašyta bendra santvarka turi tris išraiškas, esminius pavyzdžius: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai. Juos išsako laipsnynai: poreikiai, abejonės ir lūkesčiai.
Pakeistos 225-228 eilutės iš
So once the mapping is made, we are dealing with particular variants,
manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels:
į:
So once the mapping is made, we are dealing with particular variants, manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels. The gradation comes in three flavors:
* Maslow's hierarchy of needs: survival, security, acceptance, self-esteem, freedom, self-fulfillment.
* Kiparsky's hierarchy of thematic roles: agent, beneficiary, goal, instrument, patient, location.
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.
Pridėtos 258-266 eilutės:

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

* from {{Something}} to {{Slack}} - {{Argumentation}}
* from {{Anything}} to {{Slack}} - {{Verbalization}}
* from {{Everything}} to {{Slack}} - {{Narration}}

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.
Ištrintos 458-461 eilutės:


----
Ištrintos 459-466 eilutės:


'''Laipsnynas'''

* Bendras laipsnynas: poreikių, ženklų savybių
* Paskiri laipsnynai: 3 aštuongubio kelio

* Šeši padalinimai yra laipsnyno pagrindas: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė.
2014 liepos 19 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 122-123 eilutės iš
Each of these gradations has the same structure, two pairs of three, so that 1-2-3 parallel 4-5-6.
į:
Gradation is the structural backbone of the Eightfold Way. Each gradation has the same structure, two pairs of three, so that 1-2-3 parallel 4-5-6.
Pridėtos 171-184 eilutės:
The gradation comes in three flavors:

* Maslow's hierarchyOfNeeds: survival, security, acceptance, self-esteem, freedom, self-fulfillment.
* [KiparskysHierarchy Kiparsky's hierarchy] of thematic roles: agent, beneficiary, goal, instrument, patient, location.
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

* from {{Something}} to {{Slack}} - {{Argumentation}}
* from {{Anything}} to {{Slack}} - {{Verbalization}}
* from {{Everything}} to {{Slack}} - {{Narration}}

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.
Ištrintos 471-486 eilutės:

==='''What is a gradation?'''===

By gradation, I mean the structural backbone of what I call the EightfoldWay. It comes in three flavors:

* Maslow's hierarchyOfNeeds: survival, security, acceptance, self-esteem, freedom, self-fulfillment.
* [KiparskysHierarchy Kiparsky's hierarchy] of thematic roles: agent, beneficiary, goal, instrument, patient, location.
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

* from {{Something}} to {{Slack}} - {{Argumentation}}
* from {{Anything}} to {{Slack}} - {{Verbalization}}
* from {{Everything}} to {{Slack}} - {{Narration}}

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.
2014 liepos 19 d., 11:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 92-95 eilutės:
There is a General Structure for all four kinds of "structural framework", and in particular, the "eightfold way", the framework around loving.

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.
Pridėtos 319-324 eilutės:
'''Fixed points'''

AndriusKulikauskas: At our [{{MinciuSodas/MinciuSodas}} Minciu Sodas] laboratory we ask our investigators to share their [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is at the core of their outlook. It's quite interesting that our investigators do tend to have such a personal concept. I believe that this is the result of our searching for ever deeper concepts. This recursion ends with our finding a ''fixed point'' from which we can survey all of intellectual space. In this sense we might think of the MandelbrotSet as the constellation of such fixed points.

I also think that the most important key concept is [MinciuSodas/caringAboutThinking caring about thinking]. This is the value shared by all [{{MinciuSodas/IndependentThinkers}} independent thinkers]. Perhaps it is also the {{Origin}} of the Mandelbrot set.
Ištrintos 449-465 eilutės:

I'm preparing for my trip back home to Lithuania. I'll be passing
through Hungary, Slovakia and Poland. I'll probably be on the bus for three days! So today I'm writing up what I know about the structure of the Eightfold way. I'll be able to take that with me, and think about it.

I can divide up my structural observations into those that apply generally to the GeneralStructure for all four kinds of "structural framework", and those that are particular to what I call the "eightfold way", the framework around loving.===Thoughts===

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.

'''Fixed points'''

AndriusKulikauskas: At our [{{MinciuSodas/MinciuSodas}} Minciu Sodas] laboratory we ask our investigators to share their [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is at the core of their outlook. It's quite interesting that our investigators do tend to have such a personal concept. I believe that this is the result of our searching for ever deeper concepts. This recursion ends with our finding a ''fixed point'' from which we can survey all of intellectual space. In this sense we might think of the MandelbrotSet as the constellation of such fixed points.

I also think that the most important key concept is [MinciuSodas/caringAboutThinking caring about thinking]. This is the value shared by all [{{MinciuSodas/IndependentThinkers}} independent thinkers]. Perhaps it is also the {{Origin}} of the Mandelbrot set.
2014 liepos 19 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 251-302 eilutės:
||survival||self-system as need||
||security||self-existence as need||
||acceptance, social||self-participation as need||
||self-esteem||self-knowledge as need||
||opportunity||self-decision as need||
||self-fulfillment||self-structure as need||

----

||agent||system as doubt||
||beneficiary||existence as doubt||
||goal, experience||participation as doubt||
||instrument||knowledge as doubt||
||theme, patient||decision as doubt||
||location||structure as doubt||

----

||morphism||system as expectation||
||induction||existence as expectation||
||construction of algorithm||participation as expectation||
||substitution||knowledge as expectation||
||examination of cases||decision as expectation||
||construction||structure as expectation||

We understand the not-wishes as dilemmas of the conditions for structure. We can understand the not-wishes as questions which the gradations ask.

||need for survival||system as need?||
||need for security||existence as need?||
||need for acceptance, social||participation as need?||
||need for self-esteem||knowledge as need?||
||need for opportunity||decision as need?||
||need for self-fulfillment||structure as need?||

----

||Do I truly like this?||system as doubt?||
||Do I truly need this?||existence as doubt?||
||Is this truly real?||participation as doubt?||
||Is this truly problematic?||knowledge as doubt?||
||Is this truly reasonable?||decision as doubt?||
||Is this truly wrong?||structure as doubt?||

Expectations are defined by searching and finding, both within the system, and without it. Peace: not search and not find, without system. Suspense: not search and not find, within system. We experience these conditions when we feel the dilemmas of the members of the gradation, and we consider them as searches.

||sad: search and not find, without system||system as expectation?||
||disgusted: not search and find, without system||existence as expectation?||
||happy: search and find, without system||participation as expectation?||
||surprised: search and not find, within system||knowledge as expectation?||
||afraid: not search and find, within system||decision as expectation?||
||excited: search and find, within system||structure as expectation?||
Pakeistos 535-589 eilutės iš
==='''Dubious thoughts - Notes from earlier'''===

Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider
the gradation as the identification of the characteristics of structure with not-wishes:

||survival||system as need||
||security||existence as need||
||acceptance, social||participation as need||
||self-esteem||knowledge as need||
||opportunity||decision as need||
||self-fulfillment||structure as need||

----

||agent||system as doubt||
||beneficiary||existence as doubt||
||goal, experience||participation as doubt||
||instrument||knowledge as doubt||
||theme, patient||decision as doubt||
||location||structure as doubt||

----

||morphism||system as expectation||
||induction||existence as expectation||
||construction of algorithm||participation as expectation||
||substitution||knowledge as expectation||
||examination of cases||decision as expectation||
||construction||structure as expectation||

We understand the not-wishes as dilemmas of the conditions for structure
. We can understand the not-wishes as questions which the gradations ask.

||need for survival||system as need?||
||need for security||existence as need?||
||need for acceptance, social||participation as need?||
||need for self-esteem||knowledge as need?||
||need for opportunity||decision as need?||
||need for self-fulfillment||structure as need?||

----

||Do I truly like this?||system as doubt?||
||Do I truly need this?||existence as doubt?||
||Is this truly real?||participation as doubt?||
||Is this truly problematic?||knowledge as doubt?||
||Is this truly reasonable?||decision as doubt?||
||Is this truly wrong?||structure as doubt?||

Expectations are defined by searching and finding, both within the system, and without it. Peace: not search and not find, without system. Suspense: not search and not find, within system. We experience these conditions when we feel the dilemmas of the members of the gradation, and we consider them as searches.

||sad: search and not find, without system||system as expectation?||
||disgusted: not search and find, without system||existence as expectation?||
||happy: search and find, without system||participation as expectation?||
||surprised: search and not find, within system||knowledge as expectation?||
||afraid: not search and find, within system||decision as expectation?||
||excited: search and find, within system||structure as expectation?||
į:

Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider the gradation as the identification of
the characteristics of structure with not-wishes.
2014 liepos 19 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
į:
'''Tikslai'''
Pridėtos 68-69 eilutės:
[+Sandara+]
Ištrintos 91-92 eilutės:
===Structure===
Pakeistos 113-178 eilutės iš
whether? - God
(what? how? why?) mapped cyclically in three ways to (A, B, C)
(whether! what! how!) mapped cyclically in three ways to (A',B',C')
why! - good

Which is to say, there are three ways that this structure manifests
itself. These are "injections" that occur when Human chooses, from
this framework, a God who is calm, certain or self-sufficient (which
is to say, smaller or colder than "loving"). These three injections
give the canonical variants:
* framework for loving, choose God is calm = "Our Father" = the structure underlying the language of argumentation.
* framework for loving, choose God is certain = "St.Peter's keys to heaven (Buddha's eightfold way)" = the structure underlying the language of verbalization.
* framework for loving, choose God is self-sufficient = "Beatitudes" = the structure underlying the language of narration.

So, for example, the prayer "Our Father" is defined by:
* 0) God who loves me more than myself = "Our Father in heaven" when we are connected...
* A) rather you think than I think = "Hallowed be your name", let me think from your perspective, about your glory, structures, wishes, etc.
* B) rather you be than I be = "Your kingdom come", for all people may it be, that what they believe is what happens.
* C) rather you do than I do = "Your will be done, on earth as it is in heaven", may your good heart act through me.
when I am not connected to you...
* A') enable me to follow through on my stands = "Give us this day our daily bread"
* B') enable me to reflect on my actions = "Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us", let me be able to look at my sins, that I might not do them.
* C') enable me to take a stand on my thoughts = "Lead us not into temptation", so that I do not fear that my thoughts lead me astray and watch over me, unconnected from you...
* 7) "Deliver us from evil"

And the other two are cyclic permutations, BCA and CAB.

So once the mapping is made, we are dealing with particular variants,
manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels:
"Our Father" by the methods of mathematical proof:
* 1) morphism
* 2) induction
* 3) construction of algorithm
* 4) substitution
* 5) examination of cases
* 6) construction
These are I think injected from the structural framework for expectations.

"St.Peter's keys to heaven", Buddha's eightfold way, by the Kiparsky
heirarchy of thematic roles:
* 1) agent
* 2) beneficiary
* 3) goal, experience
* 4) instrument
* 5) theme
* 6) location
These are injected from the structural framework for doubts.

"Beatitudes" by Maslow's heirarchy of needs:
* 1) survival
* 2) security
* 3) acceptance
* 4) self-esteem
* 5) opportunity
* 6) self-fulfillment
These are injected from the structural framework for needs.

Each of these gradations has the same structure, two pairs of three,
so that 1-2-3 parallel 4-5-6. Also they seem to be based on different
representations of the threesome/twosome, I need to explore this.

Prior to the injections, there is a general structure about which a
lot can be said.
į:
* whether? - God
* (what? how? why?) mapped cyclically in three ways to (A, B, C)
* (whether! what! how!) mapped cyclically in three ways to (A',B',C')
* why! - good

Each of these gradations has the same structure, two pairs of three, so that 1-2-3 parallel 4-5-6.
Pakeistos 183-186 eilutės iš
'''Trys esminiai pavyzdžiai'''

Yra trys esminiai pavyzdžiai:
Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.
į:
Attach:depend.gif

[+
Trys esminiai pavyzdžiai+]

Ankščiau aprašyta bendra santvarka turi tris išraiškas, esminius pavyzdžius
: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.
Pakeistos 201-251 eilutės iš
Attach:depend.gif
į:
There are three ways that this structure manifests itself. These are "injections" that occur when Human chooses, from this framework, a God who is calm, certain or self-sufficient (which is to say, smaller or colder than "loving"). These three injections give the canonical variants:
* framework for loving, choose God is calm = "Our Father" = the structure underlying the language of argumentation.
* framework for loving, choose God is certain = "St.Peter's keys to heaven (Buddha's eightfold way)" = the structure underlying the language of verbalization.
* framework for loving, choose God is self-sufficient = "Beatitudes" = the structure underlying the language of narration.

So, for example, the prayer "Our Father" is defined by:
* 0) God who loves me more than I love myself = "Our Father in heaven" when we are connected...
* A) rather you think than I think = "Hallowed be your name", let me think from your perspective, about your glory, structures, wishes, etc.
* B) rather you be than I be = "Your kingdom come", for all people may it be, that what they believe is what happens.
* C) rather you do than I do = "Your will be done, on earth as it is in heaven", may your good heart act through me.
when I am not connected to you...
* A') enable me to follow through on my stands = "Give us this day our daily bread"
* B') enable me to reflect on my actions = "Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us", let me be able to look at my sins, that I might not do them.
* C') enable me to take a stand on my thoughts = "Lead us not into temptation", so that I do not fear that my thoughts lead me astray and watch over me, unconnected from you...
* 7) "Deliver us from evil"

And the other two are cyclic permutations, BCA and CAB.

So once the mapping is made, we are dealing with particular variants,
manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels:
"Our Father" by the methods of mathematical proof:
* 1) morphism
* 2) induction
* 3) construction of algorithm
* 4) substitution
* 5) examination of cases
* 6) construction
These are I think injected from the structural framework for expectations.

"St.Peter's keys to heaven", Buddha's eightfold way, by the Kiparsky
heirarchy of thematic roles:
* 1) agent
* 2) beneficiary
* 3) goal, experience
* 4) instrument
* 5) theme
* 6) location
These are injected from the structural framework for doubts.

"Beatitudes" by Maslow's heirarchy of needs:
* 1) survival
* 2) security
* 3) acceptance
* 4) self-esteem
* 5) opportunity
* 6) self-fulfillment
These are injected from the structural framework for needs.

The different gradations seem to be based on different representations of the threesome/twosome, I need to explore this.
2014 liepos 17 d., 23:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Kertinės vertybės sustato gyvenimo lygtį: Dievą, gerumą (mes), jų ryšį (gyvenimas) ir savarankiškumą (atskyrimą - amžinas gyvenimas). Atitinkamai išnagrinėti visas kertines vertybes, jas suprasti, kaip sandaras mūsų ryšiui su Dievu, to ryšio esmei, jo meilei mums.
2014 liepos 16 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Trokšti visko - tai turinio ir raiškos neatitikimas visakame, taip kad viskas yra už apimties. Apibrėžta, "išmąstyti" niekas. Tad vertybė yra išmąstytas niekas.
į:
* Trokšti visko - tai turinio ir raiškos neatitikimas visakame, taip kad viskas yra už apimties. Apibrėžta, "išmąstyti" niekas. Tad vertybė yra išmąstytas, apibrėžtas niekas, yra esmė.
2014 liepos 16 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Trokšti visko - tai turinio ir raiškos neatitikimas visakame, taip kad viskas yra už apimties. Apibrėžta, "išmąstyti" niekas. Tad vertybė yra išmąstytas niekas.
2014 liepos 16 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-36 eilutės iš
[[http://www.ms.lt/derlius/values.html | WorkNets vertybių sąrašas]]

Attach:depend
.gif

[+Vertybės+]

Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes. Tad kaip vertybės yra meilės atspindžiai? Vertybės yra dalis tos meilės. Tad meile sutampa ir nemeilė, tai yra, vertybės.

Vertybės yra Dievo atvėrimas. Meilė - Dievo esmė - slypi visur, o ją išreiškia tiesa. Ji pasireiškia mūsų kertinėmis vertybėmis, tad jos visos išsako meilę ir būtent kurį nors jos bruožą. Esame meilės bruožai, tad Dievo savybės.

[+Aštuongubas kelias+]

[+Kertinė vertybė+]

2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Jis man pasirodė brandus, kūrybingas, plačiai mąstantis šviesuolis. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau internetinį ratelį, kuriam jis sutiko vadovauti.

Savo klausimą netrukus patikslinau. Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.

Bandau dėsningai išdėstyti visas vertybes, sudaryti jų žemėlapį, jas išvesti.

Panašu, kad kiekviena vertybė pajungia vieną jėgą kitai jėgai:
* "gyventi tiesa" - gyvenimą pajungti tiesai
* "įnikti", "puoselėti įnikį"- valią pajungti įnikiui

Vertybės skiria teigiamą ir neigiamą, tad yra troškimai, būtent troškimai visko, kada upė teapsupa "nieką".

Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?

Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.

Vertybės įvairiausiai ieško Dievo, padaro jį prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad esame viena.

Attach:keyconcepts2.jpg
į:
Ieškau santykio tarp kertinių vertybių ir aštuongubo kelio.
Pridėtos 36-40 eilutės:
* Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes.
* Vertybės yra dalis Dievo meilės. Tad meile sutampa ir nemeilė, tai yra, vertybės.
* Vertybės yra Dievo atvėrimas. Meilė - Dievo esmė - slypi visur, o ją išreiškia tiesa. Ji pasireiškia mūsų kertinėmis vertybėmis, tad jos visos išsako meilę ir būtent kurį nors jos bruožą. Esame meilės bruožai, tad Dievo savybės.
* Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
* Vertybės įvairiausiai ieško Dievo, padaro jį prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad esame viena.
Pakeistos 57-58 eilutės iš
į:
* The gradation makes it possible to work with {{Nothing}}. It does this by interpolating between or {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, or {{Everything}} and {{Nothing}}, and then extrapolating what {{Nothing}} must mean. Each of the CanonicalForms of the eightfold way identifies God with each of the eight elements of such a sequence (with endpoints as above, and the middle six given by the associated gradation).
* This means that the eighth identification has, in each case, the same meaning:
** In OurFather, for {{Argumentation}}, it is ''deliver us from evil''
** In StPetersKeysToHeaven, for {{Verbalization}}, it is ''love''
** In the {{Beatitudes}}, for {{Narration}}, it is ''blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven''
* This shows how God as nothing is argued, verbalized and narrated.
Pakeista 66 eilutė iš:
Kertinių vertybių sandara
į:
Kertinių vertybių sandara. Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos.
Pakeistos 72-74 eilutės iš
* Gali būti atitoki sąvoka ar išgyvenimas.
Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos
į:
* Gali būti atitoki sąvoka ar išgyvenimas.
* Panašu, kad kiekviena vertybė pajungia vieną jėgą kitai jėgai:"gyventi tiesa" - gyvenimą pajungti tiesai; "įnikti", "puoselėti įnikį"- valią pajungti įnikiui.
* Vertybės skiria teigiamą ir neigiamą, tad yra troškimai, būtent troškimai visko, kada upė teapsupa "nieką".
Pakeistos 254-259 eilutės iš


'''Istorija'''

{{Andrius}} [http
://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/349 July 29, 2003]
į:
Attach:depend.gif

[+Vertybių žemėlapis+]

Attach:keyconcepts2
.jpg

[[http:
//www.ms.lt/derlius/values.html | WorkNets vertybių sąrašas]]

Bandau dėsningai išdėstyti visas vertybes, sudaryti jų žemėlapį, jas išvesti.

Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?

[+Istorija+]

2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Jis man pasirodė brandus, kūrybingas, plačiai mąstantis šviesuolis. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau internetinį ratelį, kuriam jis sutiko vadovauti.

Savo klausimą netrukus patikslinau. Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.

[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/349 | July 29, 2003]
]
Ištrintos 377-378 eilutės:
Pakeistos 384-388 eilutės iš
Great to write this up. Now I need to think about it! And consider
how it emmanates from Life and the basic structures that I wrote about.
į:
Consider how it emmanates from Life and the basic structures that I wrote about.
Ištrintos 431-442 eilutės:

===The purpose of the gradation===

The gradation makes it possible to work with {{Nothing}}. It does this by interpolating between or {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, or {{Everything}} and {{Nothing}}, and then extrapolating what {{Nothing}} must mean. Each of the CanonicalForms of the eightfold way identifies God with each of the eight elements of such a sequence (with endpoints as above, and the middle six given by the associated gradation).

This means that the eighth identification has, in each case, the same meaning:

* In OurFather, for {{Argumentation}}, it is ''deliver us from evil''
* In StPetersKeysToHeaven, for {{Verbalization}}, it is ''love''
* In the {{Beatitudes}}, for {{Narration}}, it is ''blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven''

This shows how God as nothing is argued, verbalized and narrated.
2014 liepos 16 d., 14:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-7 eilutės:
Troškimai, tai reikalavimas, jog atitiktų tiesos turinys ir išraiška, poreikis ir tenkinimas.

Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos, pavyzdžiui, ar kažką neigia, kokius prielinksnius naudoja, kokiais dėsniais remiasi (pavyzdžiui, poreikių tenkinimo), kokio pobūdžio tai sąvokos. Taip pat, į kokius asmenis ir jų santykius remiasi, kaip antai Dievas, artimas, visuomenė, gamta, visata ir t.t. Išaiškinti, kas tik gali išgyventi, kas tik gali turėti požiūrį, kurio būtų galima laikytis.
Pridėtos 50-51 eilutės:
Troškimų tikslas
* Troškimai, tai reikalavimas, jog atitiktų tiesos turinys ir išraiška, poreikis ir tenkinimas. Šis skirtumas iškyla išėjus už savęs.
Pridėtos 87-95 eilutės:

Kertinių vertybių sandara
* Turi vidinę logiką. Gali kažką neigti, naudoti prielinksnius.
* Gali remtis poreikių tenkinimo dėsniais.
* kokius prielinksnius naudoja, kokiais dėsniais remiasi (pavyzdžiui, poreikių tenkinimo), kokio pobūdžio tai sąvokos.
* Remiasi asmenimis ir jų santykiais: Dievu, artimu, visuomene, gamta. Kas ką gali išgyventi, kas gali turėti požiūrį, kurio būtų galima laikytis?
* Ryšys su kitais gali būti vienpusis ar abipusis.
* Gali būti atitoki sąvoka ar išgyvenimas.
Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos
2014 liepos 16 d., 13:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 24-41 eilutės:
Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...

Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.

Vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.

Kertinė vertybė kyla bene tiek iš mūsų likimo, tiek iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.

Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus jos dar neturės. Vieni ją jaučia, bet dar nėra įvardiję. Kiti ją gerai pažįsta. Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jus daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos.

Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę. Meilė yra jo sandaros atvaizdų vieningumas ir jį atstoja.

Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.

Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.

Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
Pridėtos 54-69 eilutės:
Vertybių tikslas
* Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui.
* Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
* Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ja žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą.
* Kertinė vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
* Kertinė vertybė kyla bene tiek iš mūsų likimo, tiek iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.
* Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jos daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos. Taip pat pastebime, jog kai kurios vertybės (šeima, darbas, mokslas) neaprėpia visko, taip kad kažko trūksta.
* Kertinė vertybė padeda mums susitvarkyti su tai, ko vertybės neaprėpia, užtat tai ryšys su platesne Dievo meile.
* Kertinė vertybė reiškiasi mūsų sąmonginėjimu, šviesėjimu, branda. Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus jos dar neturės. Vieni ją jaučia, bet dar nėra įvardiję. Kiti ją gerai pažįsta.
* Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę.
* Meilė yra Dievo sandaros atvaizdų vieningumas ir jį atstoja.
* Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.
* Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
* Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
* Vertybės trūkumas yra, kad viską apžvelgia tik iš vieno taško. Užtat klausimais išeiname už savęs ir galime domėtis kitų vertybėmis, kitų požiūriais. Kertinė vertybė yra tas išeities taškas, iš kurio galim eiti į visus kitus.
* Kertinė vertybė yra pagrindas palaikyti žmogų ir telktis apie jį. Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...
Pridėtos 79-81 eilutės:
* Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.
* Perhaps [{{MinciuSodas/CaringAboutThinking}} caring about thinking] is that [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is the ''origin'' of the MandelbrotSet (if it is indeed God's key concept and shared as a value by all independent thinkers).
Laipsnyno tikslas
Pakeistos 83-85 eilutės iš

Yra trys esminiai pavyzdžiai: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.
į:
Structure connects the threesome, as the feeling of everything for the activity of anything by way of shifts, and the living of the representations of the threesome as the feeling of anything for the activity of everything in going beyond itself.
* Gradation expresses the separation between anything and everything. Shifts - representations of the threesome - express their identification. So we move from gradations to unity in representations.
* Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.
Pakeistos 252-269 eilutės iš
į:
'''Trys esminiai pavyzdžiai'''

Yra trys esminiai pavyzdžiai: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.

There are three canonical examples of the eightfold way, and they can be found in the New Testament: The Lord's prayer OurFather (Matthew 6:9-13), St.Peter's Keys to Heaven (2 Peter 1:5-7) and The Beatitudes (Matthew 5:3-10), I take the name for the eightfold way from Buddha's eightfold way which is structurally the same example as St.Peter's Keys to Heaven. [8/99, AndriusKulikauskas]

||The Lord's prayer ||The Beatitudes ||St.Peter's Keys to Heaven||
||Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]||
||Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think] ||Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be] ||to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]||
||Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]||Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do] ||to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]||
||Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do] ||Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think] ||to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]||
||Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe] ||Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do] ||to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]||
||And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do] ||Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]||
||And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe] ||to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]||
||But deliver us from evil. [Watch over us in the world] ||Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world] ||to love [Watch over us in the world]||

Pakeistos 400-413 eilutės iš
===Three Canonical Examples===

There are three canonical examples of the eightfold way, and they can be found in the New Testament: The Lord's prayer OurFather (Matthew 6:9-13), St.Peter's Keys to Heaven (2 Peter 1:5-7) and The Beatitudes (Matthew 5:3-10), I take the name for the eightfold way from Buddha's eightfold way which is structurally the same example as St.Peter's Keys to Heaven. [8/99, AndriusKulikauskas]

||The Lord's prayer ||The Beatitudes ||St.Peter's Keys to Heaven||
||Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]||
||Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think] ||Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be] ||to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]||
||Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]||Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do] ||to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]||
||Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do] ||Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think] ||to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]||
||Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe] ||Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do] ||to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]||
||And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do] ||Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]||
||And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe] ||to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]||
||But deliver us from evil. [Watch over us in the world] ||Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world] ||to love [Watch over us in the world]||
į:
Ištrintos 500-503 eilutės:
'''Mintys'''

* Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.
Ištrintos 564-571 eilutės:

Structure connects the threesome, as the feeling of everything for the activity of anything by way of shifts, and the living of the representations of the threesome as the feeling of anything for the activity of everything in going beyond itself.

Gradation expresses the separation between anything and everything. Shifts - representations of the threesome - express their identification. So we move from gradations to unity in representations.

Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.

Perhaps [{{MinciuSodas/CaringAboutThinking}} caring about thinking] is that [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is the ''origin'' of the MandelbrotSet (if it is indeed God's key concept and shared as a value by all independent thinkers).
2014 liepos 16 d., 12:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 384-394 eilutės iš
[[table]
The Lord's prayer |The Beatitudes |St.Peter's Keys to Heaven
Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] |Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] |from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]
Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think] |Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be] |to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]
Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]|Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do] |to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]
Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do] |Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think] |to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]
Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe] |Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do] |to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do] |Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] |to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]
And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] |Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe] |to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]
But deliver us from evil. [Watch over us in the world] |Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world] |to love [Watch over us in the world]
]
į:
||The Lord's prayer ||The Beatitudes ||St.Peter's Keys to Heaven||
||
Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] ||from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]||
||
Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think] ||Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be] ||to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]||
||
Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]||Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do] ||to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]||
||
Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do] ||Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think] ||to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]||
||
Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe] ||Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do] ||to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]||
||
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do] ||Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]||
||
And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] ||Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe] ||to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]||
||
But deliver us from evil. [Watch over us in the world] ||Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world] ||to love [Watch over us in the world]||
2014 liepos 16 d., 12:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 8-9 eilutės:
Attach:wishesforeverything.gif
Ištrintos 10-11 eilutės:
Attach:keyconcepts2.jpg
Pridėtos 57-58 eilutės:
Attach:keyconcepts2.jpg
Pakeistos 77-82 eilutės iš
į:
* The eightfold way is the structure that organizes all other structures.
* Yra trijų kalbų rėmai, tad leidžia mums žengti iš vienos sandaros į kitą.
* A plan for supporting God
* The EightfoldWay is the structure by which we can connect with God. If we pray (Our Father) to God with God, then God who is strong inside us prays to God who is weak outside us, but - line by line - God beyond us grows strong and takes over, and God who is in us dissipates. Whereas if we simply pray by ourselves to the God beyond us, then - line by line - it opens us up more to this God, and that God is able to recede. In either case, it heightens the God who is outside us, beyond us. And it shows that {{Love}} is this strength that comes from beyond and that makes way for us. Likewise, it is for us to love and allow for that which is beyond us.
* a "monster structure" that involves just apparently all basic structure, and organizes all the advanced structures.
Pakeistos 85-87 eilutės iš
Sandaros ypatybės
į:
Attach:wishesforeverything.gif

Santvarkos
ypatybės
Pakeistos 90-221 eilutės iš
http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/wishesforeverything.gif

A plan for supporting God

The eightfold way is the structure that organizes all other structures. It pulls together
the two representations of the foursome: the first four lines give the representation in terms of point of view, and the second four lines the representation in terms of situation. It matches God with everything in the first line, with the elements of the gradation in the middle six lines, and with nothing in the final line.

===Structural Notes===

The EightfoldWay is structured by the QualitiesOfSigns, which allows for {{Gradations}}.

The eightfold way matches negations of the four RepresentationsOfTheNullsome with negations of the four RepresentationsOfTheOnesome. Also
, it seems to relate Eternal life, wisdom, good will, God's will with life, anything, choosing, will.

The {{heart}} arises from the InversionEffect when everything wishes for everything.

===Thoughts===

The EightfoldWay is the structure by which we can connect with God. If we pray (Our Father) to God with God, then God who is strong inside us prays to God who is weak outside us, but - line by line - God beyond us grows strong and takes over, and God who is in us dissipates. Whereas if we simply pray by ourselves to the God beyond us, then - line by line - it opens us up more to this God, and that God is able to recede. In either case, it heightens the God who is outside us, beyond us. And it shows that {{Love}} is this strength that comes from beyond and that makes way for us. Likewise, it is for us to love and allow for that which is beyond us.

===Introduction===

{{Andrius}} [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/349 July 29, 2003]

Joseph, Thank you for your note! I'm now writing about a structure
that I call "The Eightfold Way" which I think relates to Buddha's
Eightfold Way. I don't know much about Buddha's Eightfold Way, in
theory or in practice, so I appreciate any knowledge or insights we
may have. Andrius, http://www.ms.lt

I'll now analyze a structure that I call "The Eightfold Way". Until recently it was the most comprehensive and intense structure that I knew of. Then I observed that I might best think of it as one of four families of primary structure that are frameworks for the representations of everything:
* everything wishes for everything, is loving, has no trials - but we have trials, for which the framework is "The Eightfold Way"
* everything wishes for anything, is calm, has no expectations - but we have expectations, for which the framework is "the emotional responses"
* everything wishes for something, is certain, has no doubts - but we have doubts, for which the framework is "the counterquestions"
* everything wishes for nothing, is self-sufficient, has no needs - but we have needs, for which the framework is "the operating principles".
I recently noticed a common structural basis for these frameworks. Also, I observed that the six "secondary structures" can be thought of
as injections given by pairs of levels of the primary structures. The
four primary structures and the six secondary structures so far
account for all of the structure that I am aware of. Together I think
they are related to the Ten Commandments.

Amongst all this structure, The Eightfold Way plays a focal role. It
is the structure that has God go beyond himself, take up seriously all
the crazy wishes that we invent. So it plays a mediating role between
us and God. It is the framework which is highest, in the sense that
the other three levels are injected into it, so that it has three
variants, the most of any such structure. I think that, in order to
deal with a God who goes beyond himself, it makes use of the inversion
effect, so that it has us look out onto nothing as the Unknown. It is
the framework that enables the dynamics of language: argumentation,
verbalization, narration.

I take the name from Buddha's Eightfold Way which I learned of in
college: "This is the noble eightfold way, namely, correct
understanding, correct intention, correct speech, correct action,
correct livelihood, correct attention, correct concentration, and
correct meditation." http://www.san.beck.org/Buddha.html No
explanation was given - and certainly, please point me to any that you
find thoughtful! Also, there is the trouble of translation, and of
understanding the original meaning. However, I played around with the
structure and thought I saw the four levels: whether, what, how, why.
Occuring twice.

* whether correct understanding correct livelihood
* what correct intention correct attention
* how correct speech correct concentration
* why correct action correct meditation

I decided, if the foursome (the division of everything into four
perspectives) was occuring twice, there must be something deep and
advanced here that I was not yet aware of.

Later, I noticed a very similar structure in St.Peter's Second Letter:
"...you may become partakers of the divine nature, having escaped from
the corruption that is in the world by lust. 1:5 Yes, and for this
very cause adding on your part all diligence, in your faith supply
moral excellence; and in moral excellence, knowledge; 1:6 and in
knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience
godliness; 1:7 and in godliness brotherly affection; and in brotherly
affection, love."

They seemed to match up:

* faith correct understanding (view)
* moral excellence (virtue) correct intention
* knowledge correct speech
* self-control correct action

* patience (endurance) correct livelihood
* godliness (prayerfulness) correct attention (effort)
* brotherly affection (brotherhood) correct concentration (mindfulness)
* love correct meditation (concentration)


Where I've added variant translations. (This page seems helpful, and
contains more explication about each step in Buddha's eightfold way:
http://www.geocities.com/Athens/Academy/9280/bt-1.htm#Contents )

At that point, my first years in graduate school, I was thinking a lot
about two other eight-lined structures, Jesus' prayer "Our Father" and
his Beatitudes ("Blessed are the poor..."). St.Peter's structure was
interesting because he starts with faith and ends with love, which
should be the goal of faith, so that seems quite profound. I had
noticed similarities between his and "Our Father" and the Beatitudes,
and the three seemed like structural permutations (with respect to the
threesome, especially being - doing - thinking).

So I decided that Buddha's eightfold way was essentially the same as
Peter's structure, which I called "St.Peter's Keys to Heaven" as that
seemed appropriate for something that profound. I'm not sure anybody
quite understands any of these structures, and I was going to explore
them structurally, so I thought I should focus on the Christian
versions, as I could make most direct use of my intuition. So I
looked for the underlying structure behind the three variants, and
that underlying structure I call "The Eightfold Way".

At that time I was interested in these structures because they seemed
to be frameworks enabling three different kinds of language:
argumentation, verbalization and narration. They were structures that
evoked dynamics out of statics! Much later, I did find a nice and
intense structural expression for the three variants, which I'll write
about. Now I'm interested in having a clear understanding of The
Eightfold Way with regard to the key concepts that emmanate from the
concept of Life. If I have clear understandings of The Eightfold Way,
and the other three primary structures, then I think I can have a lot
of insight for generating the secondary structures, which include the
three languages.

I will write separately about the structure of The Eightfold Way, and
also notes on Bhikkhu Ńanamoli selections "The Buddha's Teachings In
His Own Words".
į:
* The EightfoldWay is structured by the QualitiesOfSigns, which allows for {{Gradations}}.
* It pulls together the two representations of
the foursome: the first four lines give the representation in terms of point of view, and the second four lines the representation in terms of situation.
* It matches God with everything in the first line, with
the elements of the gradation in the middle six lines, and with nothing in the final line.
* The eightfold way matches negations of the four RepresentationsOfTheNullsome with negations of the four RepresentationsOfTheOnesome.
* It relates Eternal life, wisdom, good will, God's will with life
, anything, choosing, will.
* The {{heart}} arises from the InversionEffect when everything wishes for everything
.
Pakeistos 249-252 eilutės iš
As you see, that is an enormous amount of structure - a "monster
structure" that involves just apparently all basic
structure, and
organizes all the advanced structures
.
į:

'''Istorija'''

{{Andrius}} [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/349 July 29, 2003]

"The Eightfold Way" which I think relates to Buddha's Eightfold Way.

I'll now analyze a
structure that I call "The Eightfold Way". Until recently it was the most comprehensive and intense structure that I knew of. Then I observed that I might best think of it as one of four families of primary structure that are frameworks for the representations of everything:
* everything wishes for everything, is loving, has no trials - but we have trials, for which the framework is "The Eightfold Way"
* everything wishes for anything, is calm, has no expectations - but we have expectations, for which the framework is "the emotional responses"
* everything wishes for something, is certain, has no doubts - but we have doubts, for which the framework is "the counterquestions"
* everything wishes for nothing, is self-sufficient, has no needs - but we have needs, for which the framework is "the operating principles".
I recently noticed a common structural basis for these frameworks. Also, I observed that the six "secondary structures" can be thought of
as injections given by pairs of levels of the primary structures. The
four primary structures and the six secondary structures so far
account for all of the structure that I am aware of. Together I think
they are related to the Ten Commandments.

Amongst all this structure, The Eightfold Way plays a focal role. It
is the structure that has God go beyond himself, take up seriously all
the crazy wishes that we invent. So it plays a mediating role between
us and God. It is the framework which is highest, in the sense that
the other three levels are injected into it, so that it has three
variants, the most of any such structure. I think that, in order to
deal with a God who goes beyond himself, it makes use of the inversion
effect, so that it has us look out onto nothing as the Unknown. It is
the framework that enables the dynamics of language: argumentation,
verbalization, narration.

I take the name from Buddha's Eightfold Way which I learned of in
college: "This is the noble eightfold way, namely, correct
understanding, correct intention, correct speech, correct action,
correct livelihood, correct attention, correct concentration, and
correct meditation." http://www.san.beck.org/Buddha.html No
explanation was given - and certainly, please point me to any that you
find thoughtful! Also, there is the trouble of translation, and of
understanding the original meaning. However, I played around with the
structure and thought I saw the four levels: whether, what, how, why.
Occuring twice.

* whether correct understanding correct livelihood
* what correct intention correct attention
* how correct speech correct concentration
* why correct action correct meditation

I decided, if the foursome (the division of everything into four
perspectives) was occuring twice, there must be something deep and
advanced here that I was not yet aware of.

Later, I noticed a very similar structure in St.Peter's Second Letter:
"...you may become partakers of the divine nature, having escaped from
the corruption that is in the world by lust. 1:5 Yes, and for this
very cause adding on your part all diligence, in your faith supply
moral excellence; and in moral excellence, knowledge; 1:6 and in
knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience
godliness; 1:7 and in godliness brotherly affection; and in brotherly
affection, love."

They seemed to match up:

* faith correct understanding (view)
* moral excellence (virtue) correct intention
* knowledge correct speech
* self-control correct action

* patience (endurance) correct livelihood
* godliness (prayerfulness) correct attention (effort)
* brotherly affection (brotherhood) correct concentration (mindfulness)
* love correct meditation (concentration)


Where I've added variant translations. (This page seems helpful, and
contains more explication about each step in Buddha's eightfold way:
http://www.geocities.com/Athens/Academy/9280/bt-1.htm#Contents )

At that point, my first years in graduate school, I was thinking a lot
about two other eight-lined structures, Jesus' prayer "Our Father" and
his Beatitudes ("Blessed are the poor..."). St.Peter's structure was
interesting because he starts with faith and ends with love, which
should be the goal of faith, so that seems quite profound. I had
noticed similarities between his and "Our Father" and the Beatitudes,
and the three seemed like structural permutations (with respect to the
threesome, especially being - doing - thinking).

So I decided that Buddha's eightfold way was essentially the same as
Peter's structure, which I called "St.Peter's Keys to Heaven" as that
seemed appropriate for something that profound. I'm not sure anybody
quite understands any of these structures, and I was going to explore
them structurally, so I thought I should focus on the Christian
versions, as I could make most direct use of my intuition. So I
looked for the underlying structure behind the three variants, and
that underlying structure I call "The Eightfold Way".

At that time I was interested in these structures because they seemed
to be frameworks enabling three different kinds of language:
argumentation, verbalization and narration. They were structures that
evoked dynamics out of statics! Much later, I did find a nice and
intense structural expression for the three variants, which I'll write
about. Now I'm interested in having a clear understanding of The
Eightfold Way with regard to the key concepts that emmanate from the
concept of Life. If I have clear understandings of The Eightfold Way,
and the other three primary structures, then I think I can have a lot
of insight for generating the secondary structures, which include the
three languages.

I will write separately about the structure of The Eightfold Way, and
also notes on Bhikkhu Ńanamoli selections "The Buddha's Teachings In
His Own Words".
Ištrintos 399-406 eilutės:
===Examples===

Examples of the eightfold way include: Buddha's eightfold way, Zermelo-Frankel axioms of set theory, Hare Krishna chant, octave of musical chords. The principles of Kung Fu, as worked out with Steve Bonzak. [Andrius Kulikauskas, 5/00]

Consider the way of flow of MihalyiCzikszentmihalyi.

I looked over my weaknesses and drew up a list of what I want to be mindful of. Over the last three years, every morning after I pray, I go through my list, imagining how throughout my day I could address each item. I do not attempt to force myself to accomplish the things I think up, but rather to make myself aware of the possibility and thereby encourage myself to be flexible and make time for such things. I will call them Andrius' daily mindfulness : Be with God. Foster my conscience. Foster my will power. Foster my stewardship. Be interested in others. Serve others. Support others. Desire to succeed. [10/99, Andrius Kulikauskas]
Pakeistos 568-572 eilutės iš
į:
Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.

Perhaps [{{MinciuSodas/CaringAboutThinking}} caring about thinking] is that [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is the ''origin'' of the MandelbrotSet (if it is indeed God's key concept and shared as a value by all independent thinkers).
Pakeistos 602-607 eilutės iš
>><<

Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini
. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.

Perhaps [{{MinciuSodas/CaringAboutThinking}} caring about thinking] is that [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is the ''origin'' of the MandelbrotSet (if it is indeed God's key concept and shared as a value by all independent thinkers)
.
į:
>>bgcolor=#ECD9EC<<
Examples of the eightfold way include: Buddha's eightfold way, Zermelo-Frankel axioms of set theory, Hare Krishna chant, octave of musical chords. The principles of Kung Fu, as worked out with Steve Bonzak. [Andrius Kulikauskas, 5/00]

Consider the way of flow of MihalyiCzikszentmihalyi.

I looked over my weaknesses and drew up a list of what I want to be mindful of. Over the last three years, every morning after I pray, I go through my list, imagining how throughout my day I could address each item
. I do not attempt to force myself to accomplish the things I think up, but rather to make myself aware of the possibility and thereby encourage myself to be flexible and make time for such things. I will call them Andrius' daily mindfulness : Be with God. Foster my conscience. Foster my will power. Foster my stewardship. Be interested in others. Serve others. Support others. Desire to succeed. [10/99, Andrius Kulikauskas]
>><<
2014 liepos 16 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-4 eilutės iš
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]]

[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]]
į:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]], [[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]] Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, {{Languages}}, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, {{Empathy}}, {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Interpolation}}, {{Everything}}, {{Wishes}}, EightfoldWay, PrimaryStructures, {{Overview}} [{{StPetersKeysToHeaven}} St. Peter's Keys to Heaven], {{Beatitudes}}, OurFather, {{Internalization}}, EverythingWishesForEverything, BuddhasEightfoldWay
Pakeistos 61-79 eilutės iš
----------

See also: {{Everything}}, {{Wishes}}, EightfoldWay, PrimaryStructures, {{Overview}} [{{StPetersKeysToHeaven}} St. Peter's Keys to Heaven], {{Beatitudes}}, OurFather, {{Internalization}}
----

==='''What do I mean by ''Everything Wishes for Everything''
'''===

This is one of four PrimaryStructures.
It is the one that is most robust.

We may consider it as '''God as nothing''' - God is {{Loving}}. We conceive that, to the extent that God is nothing, then he is expressed by a corresponding wish for everything.

Everything is loving, caring for any unity
. Everything loves us (wants us to be alive: sensitive and responsive) more than we love ourselves.

The structural context for such love is the EightfoldWay. Canonical examples are OurFather, the {{Beatitudes}}, and [StPetersKeysToHeaven St.Peter's Keys to Heaven].

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.
The Eightfold Way lets us go beyond ourselves as to why we care, they let us take the perspective of love.

We thereby care about unity, which manifests itself as
God.
į:
[+Netroškimas visko (Aštuongubas kelias)+]

Tai vadindavavau: viskas trokšta visko, o mes netrokštam. Ką tai reiškia?

Štai turiningiausias iš keturių netroškimų.


Dievas yra mylintis.
* We may consider it as
'''God as nothing''' - God is {{Loving}}. We conceive that, to the extent that God is nothing, then he is expressed by a corresponding wish for everything.
* Everything is loving, caring for any unity. Everything loves us (wants us to be alive: sensitive and responsive) more than we love ourselves
.
* The structural context for such love is the EightfoldWay.
* Everything which Loves Us more than We Love Ourselves
* Everything is loving. We have trials, we must choose to love. Do we choose life?

Santvarkos tikslas
* Ši santvarka sustato mus, netrokštančius visko, ir susieja su Dievu, trokštančio visko. Ta santvarka ir yra vertybė. Tad vertybė yra mūsų ribotumas bet taip pat mūsų ryšys su mus mylinčia neribota meile.
* We thereby care about unity, which manifests itself as God.
*
The eightfold way allows us to listen to God, to be open to him. It has us alternate from a point of view where we are in touch with God and can let him take the initiatve, and a point of view where we are not in touch with God and so we ourselves take the initiative.
* Santvarka yra priemonė apibrėžti apimtį, kur mums dera vadovautis savo valia, ir tuo pačiu apimtį kur mums reikia vadovautis Dievu.

Yra trys esminiai pavyzdžiai: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai.

Sandaros ypatybės
* This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.
* The Eightfold Way lets us go beyond ourselves as to why we care, they let us take the perspective of love
.
Ištrintos 87-90 eilutės:
----

Everything which Loves Us more than We Love Ourselves
Everything is loving. We have trials, we must choose to love. Do we choose life?
Ištrintos 89-90 eilutės:
The eightfold way allows us to listen to God, to be open to him. It has us alternate from a point of view where we are in touch with God and can let him take the initiatve, and a point of view where we are not in touch with God and so we ourselves take the initiative.
Ištrintos 103-106 eilutės:
-------------

See also: EverythingWishesForEverything, BuddhasEightfoldWay
Pakeistos 433-434 eilutės iš
See also: EverythingWishesForEverything, {{Languages}}, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, {{Empathy}}, {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Interpolation}}
į:
* Šeši padalinimai yra laipsnyno pagrindas: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė.
Pakeistos 516-521 eilutės iš
===Ideas===

Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.

Consider as a gradation the divisions: onesome, twosome, threesome, foursome, fivesome, sixsome
į:
'''Mintys'''

*
Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.
Pakeistos 589-592 eilutės iš
===Questions===

''How do the gradations relate to {{Representations}}?''
į:
Pridėtos 591-592 eilutės:

* Kaip laipsnynas susijęs su atvaizdais?
2014 liepos 13 d., 21:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 622-623 eilutės:

Mindaugas Rūkas. Kurti dangaus karalystę, gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.
2014 liepos 08 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Troškimai, tai reikalavimas, jog atitiktų tiesos turinys ir išraiška, poreikis ir tenkinimas.
2014 liepos 08 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 619-630 eilutės iš
* Tautvydas Vizela. Matyti teisingai. Kas yra gėris? Kas yra menas?
* Genė Biziulevičienė. Tikrumas.
* Šarūnas Raudys. Prisidėti prie žmonijos išlikimo. Kaip mūsų akmens amžiaus vertybėms kisti pasikeitus pasauliui? Kaip atsisakyti akmens amžiaus įpročių? Kaip modeliuoti daug dimensijų kai yra mažai duomenų?
* Vilija Bortkevičienė. PRIGIMTIS IR GYVENIMAS PAGAL PRIGIMTINĘ TIESĄ. Kad atsistatytų PRIGIMTIS reikia būti prigimtinėje erdvėje - GAMTOJE. TIKSLAS - GYVENTI PAGAL PRIGIMTĮ. Gamtos erdvė tik terpė prigimčiai atsistatyti ir harmoningai vystytis.
Kad būtų galimybė išgyventi - reikia atsodinti ŽYDINČIUS ROJAUS SODUS - gamta, kaip ir mūsų prigimtis yra visiškai pažeista! Kad tai nuveikti - reikia bendraminčių bendruomenės. IŠVADA: SAUGUMO GARANTAS - GYVENIMAS PAGAL PRIGIMTINĘ TIESĄ, GAMTOJE, GAMTOS ŽMONIŲ BENDRUOMENĖJE.
* Plazi Phalaoui. Peace inside me. Why is there no harmony between people?
* Donatas Anušauskas. Artimieji - Žmonės didžiausias turtas.
* Ričardas. Protas.
* Algirdas Jusas. Sąžiningumas - laikytis žodžio.
* Dalia Ancevičiūtė-Gryžaitė. Dorovė - dorovė ir sąžinė. Kodėl egzistuoja blogis?
* Gražina Zokaitienė. Padorumas. Kiaulysčių nedaryti kitiems.
* Algirdas Zokaitis. Atsakomybė. Jei imiesi kažko, tai darai
.
į:
neįrašytos vertybės...
2014 liepos 06 d., 23:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 629-630 eilutės:
* Gražina Zokaitienė. Padorumas. Kiaulysčių nedaryti kitiems.
* Algirdas Zokaitis. Atsakomybė. Jei imiesi kažko, tai darai.
2014 liepos 06 d., 22:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 628 eilutė:
* Dalia Ancevičiūtė-Gryžaitė. Dorovė - dorovė ir sąžinė. Kodėl egzistuoja blogis?
2014 birželio 29 d., 07:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 627 eilutė:
* Algirdas Jusas. Sąžiningumas - laikytis žodžio.
2014 birželio 28 d., 09:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos, pavyzdžiui, ar kažką neigia, kokius prielinksnius naudoja, kokiais dėsniais remiasi (pavyzdžiui, poreikių tenkinimo), kokio pobūdžio tai sąvokos. Taip pat, į kokius asmenis ir jų santykius remiasi, kaip antai Dievas, artimas, visuomenė, gamta, visata ir t.t. Išaiškinti, kas tik gali išgyventi, kas tik gali turėti požiūrį, kurio būtų galima laikytis.
2014 birželio 20 d., 13:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Vertybės yra Dievo atvėrimas. Meilė - Dievo esmė - slypi visur, o ją išreiškia tiesa. Ji pasireiškia mūsų kertinėmis vertybėmis, tad jos visos išsako meilę ir būtent kurį nors jos bruožą. Esame meilės bruožai, tad Dievo savybės.
2014 birželio 06 d., 12:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 630-631 eilutės:

Perhaps [{{MinciuSodas/CaringAboutThinking}} caring about thinking] is that [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is the ''origin'' of the MandelbrotSet (if it is indeed God's key concept and shared as a value by all independent thinkers).
2014 birželio 05 d., 12:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 625-626 eilutės:

Atsiverk man ir suprasi aštuongubį kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi, paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.
Pakeistos 629-630 eilutės iš
Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.
į:
Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.
2014 birželio 03 d., 06:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 625-627 eilutės iš
>><<
į:
>><<

Vertybių ieškoti Dievo suvokime kitų, taip kaip poreikių santvarka suvokiame Dievą. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų suvokia atskirai. Tam yra trejybė, kiekvieną kaip tokį apibrėžti ryšium su visais kitais, užtat visi esame išskirtini. Ieškoti, kaip tai įvyksta, kaip išsivystome.
2014 birželio 02 d., 11:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Pasisakymai]]
į:
[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Jėzaus pasisakymai]]
2014 birželio 02 d., 11:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]]
į:
[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]], [[Pasisakymai]]
2014 birželio 01 d., 11:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 427-593 eilutės:

'''Laipsnynas'''

* Bendras laipsnynas: poreikių, ženklų savybių
* Paskiri laipsnynai: 3 aštuongubio kelio

See also: EverythingWishesForEverything, {{Languages}}, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, {{Empathy}}, {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Interpolation}}

==='''What is a gradation?'''===

By gradation, I mean the structural backbone of what I call the EightfoldWay. It comes in three flavors:

* Maslow's hierarchyOfNeeds: survival, security, acceptance, self-esteem, freedom, self-fulfillment.
* [KiparskysHierarchy Kiparsky's hierarchy] of thematic roles: agent, beneficiary, goal, instrument, patient, location.
* MethodsOfProof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction.

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

* from {{Something}} to {{Slack}} - {{Argumentation}}
* from {{Anything}} to {{Slack}} - {{Verbalization}}
* from {{Everything}} to {{Slack}} - {{Narration}}

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.

===The purpose of the gradation===

The gradation makes it possible to work with {{Nothing}}. It does this by interpolating between or {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, or {{Everything}} and {{Nothing}}, and then extrapolating what {{Nothing}} must mean. Each of the CanonicalForms of the eightfold way identifies God with each of the eight elements of such a sequence (with endpoints as above, and the middle six given by the associated gradation).

This means that the eighth identification has, in each case, the same meaning:

* In OurFather, for {{Argumentation}}, it is ''deliver us from evil''
* In StPetersKeysToHeaven, for {{Verbalization}}, it is ''love''
* In the {{Beatitudes}}, for {{Narration}}, it is ''blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven''

This shows how God as nothing is argued, verbalized and narrated.


===Deriving the gradation===

Everything goes beyond itself, in its empathy for anything. It has empathy for anything, both outside the system, and within the system. This is expressed by the gradation.

The gradation distinguishes experiences within the system and outside of it. As anything, and as everything. It expresses the living of the representations of the threesome.

We may distinguish:

* without system: here I mean that the parts (the topologies) exist together. This is God's perspective, that of the participating representation of the threesome.
* within system: here I mean that the parts (the topologies) stand separately. This is life's perspective that of the parts of the threesome, the topologies.

These are perhaps maps between God and good, for example: survival is the glory of God, glory is the survival of good; security is the intent of God, intent is the security of good; acceptance is the example of God, example is the acceptance of good; self-esteem is the love of God, love is the self-esteem of good; opportunity is the work of God, work is the opportunity of good; self-fulfillment is the command of God, command is the self-fulfillment of good. And so on. Gradation is the interpolation between God is God and God is good. Also, think about how this relates to the eightfold way: God is glory, God is intent... (=blessed are those who mourn, for they will be comforted, blessed are the meek, for they will inherit the earth...) God is agent, God is beneficiary... (faith, virtue, ...

||topology||(without system)||(within system)||
----
||necessary||glory||love||
||actual||intent||work||
||possible||example||command||
----
||subject||agent||instrument||
||object||beneficiary||theme, patient||
||process||goal, experience||location||
----
||many||morphism||substitution||
||all||induction||examination of cases||
||one||construction of algorithm||construction||

There is also a gradation of secondary structures which should be kept in mind: divisions, criteria, topologies, argumentation, verbalization, narration. Although this is perhaps not a gradation, in that it is three states, and three shifts between those states.

Gradation provides the conditions for will - it makes it possible to participate within a system, and also without it.

==='''More Thoughts on Gradations'''===

The three gradations arise from injections into the life choices. They relate to the three non-cyclic representations of the threesome. They serve to relate God's extrasystemic point of view (where all topologies work together) and life's systemic point of view (where each topology stands separately).

The perspectives of the gradations are what we identify God with. They are thereby an interpolation from God is God to God is good.

Presumably the other injections likewise connect God's and life's points of views.

We may think of there being two perspectives: without system and within system. How may they think together? Apparently, they are each first expressed in terms of a representation of the threesome. Perhaps this allows us to have perspectives, to treat them each separately, and associate them. These perspectives are either without system or within system. [Question, problem: what dictates the order of these topologies?]

Next, we take up the perspective (it is given spirit). For example:

* subject without system is agent, its perspective is Do I truly like this?
* object without system is beneficiary, its perspective is Do I truly need this?
* process without system is goal/experience, its perspective is Is this truly real?
* subject within system is instrument, its perspective is Is this truly problematic?
* object within system is patient/theme, its perspective is Is this truly reasonable?
* process within system is location, its perspective is Is this truly wrong?

The "taking up the spirit" is of various degrees, each giving rise to a different primary structure. The degree is given by the number of vantage points that it introduces: 0 for needs, 1 for doubts, 2 for expectations, 3 for trials. Perhaps this gives the amount of disruption to the original symmetry between the representation of the threesome within and without system.

===Ideas===

Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.

Consider as a gradation the divisions: onesome, twosome, threesome, foursome, fivesome, sixsome

==='''Dubious thoughts - Notes from earlier'''===

Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider the gradation as the identification of the characteristics of structure with not-wishes:

||survival||system as need||
||security||existence as need||
||acceptance, social||participation as need||
||self-esteem||knowledge as need||
||opportunity||decision as need||
||self-fulfillment||structure as need||

----

||agent||system as doubt||
||beneficiary||existence as doubt||
||goal, experience||participation as doubt||
||instrument||knowledge as doubt||
||theme, patient||decision as doubt||
||location||structure as doubt||

----

||morphism||system as expectation||
||induction||existence as expectation||
||construction of algorithm||participation as expectation||
||substitution||knowledge as expectation||
||examination of cases||decision as expectation||
||construction||structure as expectation||

We understand the not-wishes as dilemmas of the conditions for structure. We can understand the not-wishes as questions which the gradations ask.

||need for survival||system as need?||
||need for security||existence as need?||
||need for acceptance, social||participation as need?||
||need for self-esteem||knowledge as need?||
||need for opportunity||decision as need?||
||need for self-fulfillment||structure as need?||

----

||Do I truly like this?||system as doubt?||
||Do I truly need this?||existence as doubt?||
||Is this truly real?||participation as doubt?||
||Is this truly problematic?||knowledge as doubt?||
||Is this truly reasonable?||decision as doubt?||
||Is this truly wrong?||structure as doubt?||

Expectations are defined by searching and finding, both within the system, and without it. Peace: not search and not find, without system. Suspense: not search and not find, within system. We experience these conditions when we feel the dilemmas of the members of the gradation, and we consider them as searches.

||sad: search and not find, without system||system as expectation?||
||disgusted: not search and find, without system||existence as expectation?||
||happy: search and find, without system||participation as expectation?||
||surprised: search and not find, within system||knowledge as expectation?||
||afraid: not search and find, within system||decision as expectation?||
||excited: search and find, within system||structure as expectation?||

God is good. The spirit, in going beyond itself into system, is spirit in system, and goes beyond itself within that system - it cares for others instead of itself. The scope of God is given by the degree of empathy, feeling, experience. Everything feels for anything through:

* living, experiencing (be, do, think)
* searching (one, many, all)
* giving attention (object, process, subject)
* revealing (necessary, actual, possible)

As in the mind games of the representations of the threesome. Anything lives by them, and they inspire anything to go beyond itself, to renounce itself on behalf of others, through shifts: experiences, searches, giving attention, revealing.

Structure connects the threesome, as the feeling of everything for the activity of anything by way of shifts, and the living of the representations of the threesome as the feeling of anything for the activity of everything in going beyond itself.

Gradation expresses the separation between anything and everything. Shifts - representations of the threesome - express their identification. So we move from gradations to unity in representations.

===Questions===

''How do the gradations relate to {{Representations}}?''
2014 birželio 01 d., 11:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 420-425 eilutės:

'''Fixed points'''

AndriusKulikauskas: At our [{{MinciuSodas/MinciuSodas}} Minciu Sodas] laboratory we ask our investigators to share their [{{MinciuSodas/DeepestValue}} key concept] which is at the core of their outlook. It's quite interesting that our investigators do tend to have such a personal concept. I believe that this is the result of our searching for ever deeper concepts. This recursion ends with our finding a ''fixed point'' from which we can survey all of intellectual space. In this sense we might think of the MandelbrotSet as the constellation of such fixed points.

I also think that the most important key concept is [MinciuSodas/caringAboutThinking caring about thinking]. This is the value shared by all [{{MinciuSodas/IndependentThinkers}} independent thinkers]. Perhaps it is also the {{Origin}} of the Mandelbrot set.
2014 gegužės 21 d., 09:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 54-55 eilutės:

Vertybės įvairiausiai ieško Dievo, padaro jį prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad esame viena.
2014 gegužės 18 d., 10:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 447 eilutė:
* Ričardas. Protas.
2014 gegužės 16 d., 12:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:
[+Vertybės+]

Dievas trokšta visko, yra mylintis. O mes netrokštame visko, turime vertybes. Tad kaip vertybės yra meilės atspindžiai? Vertybės yra dalis tos meilės. Tad meile sutampa ir nemeilė, tai yra, vertybės.
Pridėtos 97-418 eilutės:

-------------

See also: EverythingWishesForEverything, BuddhasEightfoldWay

===Introduction===

{{Andrius}} [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/349 July 29, 2003]

Joseph, Thank you for your note! I'm now writing about a structure
that I call "The Eightfold Way" which I think relates to Buddha's
Eightfold Way. I don't know much about Buddha's Eightfold Way, in
theory or in practice, so I appreciate any knowledge or insights we
may have. Andrius, http://www.ms.lt

I'll now analyze a structure that I call "The Eightfold Way". Until recently it was the most comprehensive and intense structure that I knew of. Then I observed that I might best think of it as one of four families of primary structure that are frameworks for the representations of everything:
* everything wishes for everything, is loving, has no trials - but we have trials, for which the framework is "The Eightfold Way"
* everything wishes for anything, is calm, has no expectations - but we have expectations, for which the framework is "the emotional responses"
* everything wishes for something, is certain, has no doubts - but we have doubts, for which the framework is "the counterquestions"
* everything wishes for nothing, is self-sufficient, has no needs - but we have needs, for which the framework is "the operating principles".
I recently noticed a common structural basis for these frameworks. Also, I observed that the six "secondary structures" can be thought of
as injections given by pairs of levels of the primary structures. The
four primary structures and the six secondary structures so far
account for all of the structure that I am aware of. Together I think
they are related to the Ten Commandments.

Amongst all this structure, The Eightfold Way plays a focal role. It
is the structure that has God go beyond himself, take up seriously all
the crazy wishes that we invent. So it plays a mediating role between
us and God. It is the framework which is highest, in the sense that
the other three levels are injected into it, so that it has three
variants, the most of any such structure. I think that, in order to
deal with a God who goes beyond himself, it makes use of the inversion
effect, so that it has us look out onto nothing as the Unknown. It is
the framework that enables the dynamics of language: argumentation,
verbalization, narration.

I take the name from Buddha's Eightfold Way which I learned of in
college: "This is the noble eightfold way, namely, correct
understanding, correct intention, correct speech, correct action,
correct livelihood, correct attention, correct concentration, and
correct meditation." http://www.san.beck.org/Buddha.html No
explanation was given - and certainly, please point me to any that you
find thoughtful! Also, there is the trouble of translation, and of
understanding the original meaning. However, I played around with the
structure and thought I saw the four levels: whether, what, how, why.
Occuring twice.

* whether correct understanding correct livelihood
* what correct intention correct attention
* how correct speech correct concentration
* why correct action correct meditation

I decided, if the foursome (the division of everything into four
perspectives) was occuring twice, there must be something deep and
advanced here that I was not yet aware of.

Later, I noticed a very similar structure in St.Peter's Second Letter:
"...you may become partakers of the divine nature, having escaped from
the corruption that is in the world by lust. 1:5 Yes, and for this
very cause adding on your part all diligence, in your faith supply
moral excellence; and in moral excellence, knowledge; 1:6 and in
knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience
godliness; 1:7 and in godliness brotherly affection; and in brotherly
affection, love."

They seemed to match up:

* faith correct understanding (view)
* moral excellence (virtue) correct intention
* knowledge correct speech
* self-control correct action

* patience (endurance) correct livelihood
* godliness (prayerfulness) correct attention (effort)
* brotherly affection (brotherhood) correct concentration (mindfulness)
* love correct meditation (concentration)


Where I've added variant translations. (This page seems helpful, and
contains more explication about each step in Buddha's eightfold way:
http://www.geocities.com/Athens/Academy/9280/bt-1.htm#Contents )

At that point, my first years in graduate school, I was thinking a lot
about two other eight-lined structures, Jesus' prayer "Our Father" and
his Beatitudes ("Blessed are the poor..."). St.Peter's structure was
interesting because he starts with faith and ends with love, which
should be the goal of faith, so that seems quite profound. I had
noticed similarities between his and "Our Father" and the Beatitudes,
and the three seemed like structural permutations (with respect to the
threesome, especially being - doing - thinking).

So I decided that Buddha's eightfold way was essentially the same as
Peter's structure, which I called "St.Peter's Keys to Heaven" as that
seemed appropriate for something that profound. I'm not sure anybody
quite understands any of these structures, and I was going to explore
them structurally, so I thought I should focus on the Christian
versions, as I could make most direct use of my intuition. So I
looked for the underlying structure behind the three variants, and
that underlying structure I call "The Eightfold Way".

At that time I was interested in these structures because they seemed
to be frameworks enabling three different kinds of language:
argumentation, verbalization and narration. They were structures that
evoked dynamics out of statics! Much later, I did find a nice and
intense structural expression for the three variants, which I'll write
about. Now I'm interested in having a clear understanding of The
Eightfold Way with regard to the key concepts that emmanate from the
concept of Life. If I have clear understandings of The Eightfold Way,
and the other three primary structures, then I think I can have a lot
of insight for generating the secondary structures, which include the
three languages.

I will write separately about the structure of The Eightfold Way, and
also notes on Bhikkhu Ńanamoli selections "The Buddha's Teachings In
His Own Words".


===Structure===

The structural framework for loving has God represented most broadly, through 3 perspectives, with each connected by means of an open channel to one of the perspectives in the three-cycle system. This defines the Eightfold Way.

Here the three connections are the ways of following God. If God loves me more than myself, wants me to be alive, responsive, sensitive more than I myself do, than I'd rather:
* A) he think than I think
* B) he be than I be
* C) he do than I do
This is the case when I'm connected with God.

When I'm not connected with God, then I rely on him that he might
watch over me so that I might:
* A') take a stand on my thoughts
* B') reflect on my actions
* C') follow through on my stands

There is also God - rather God than me, when we're connected
and good - that God watches over me, when we're not connected.

These six perspectives are embedded in the two representations of the
foursome (whether? what? how? why?) and (whether! what! how! why!).

The mapping is:
whether? - God
(what? how? why?) mapped cyclically in three ways to (A, B, C)
(whether! what! how!) mapped cyclically in three ways to (A',B',C')
why! - good

Which is to say, there are three ways that this structure manifests
itself. These are "injections" that occur when Human chooses, from
this framework, a God who is calm, certain or self-sufficient (which
is to say, smaller or colder than "loving"). These three injections
give the canonical variants:
* framework for loving, choose God is calm = "Our Father" = the structure underlying the language of argumentation.
* framework for loving, choose God is certain = "St.Peter's keys to heaven (Buddha's eightfold way)" = the structure underlying the language of verbalization.
* framework for loving, choose God is self-sufficient = "Beatitudes" = the structure underlying the language of narration.

So, for example, the prayer "Our Father" is defined by:
* 0) God who loves me more than myself = "Our Father in heaven" when we are connected...
* A) rather you think than I think = "Hallowed be your name", let me think from your perspective, about your glory, structures, wishes, etc.
* B) rather you be than I be = "Your kingdom come", for all people may it be, that what they believe is what happens.
* C) rather you do than I do = "Your will be done, on earth as it is in heaven", may your good heart act through me.
when I am not connected to you...
* A') enable me to follow through on my stands = "Give us this day our daily bread"
* B') enable me to reflect on my actions = "Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us", let me be able to look at my sins, that I might not do them.
* C') enable me to take a stand on my thoughts = "Lead us not into temptation", so that I do not fear that my thoughts lead me astray and watch over me, unconnected from you...
* 7) "Deliver us from evil"

And the other two are cyclic permutations, BCA and CAB.

So once the mapping is made, we are dealing with particular variants,
manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels:
"Our Father" by the methods of mathematical proof:
* 1) morphism
* 2) induction
* 3) construction of algorithm
* 4) substitution
* 5) examination of cases
* 6) construction
These are I think injected from the structural framework for expectations.

"St.Peter's keys to heaven", Buddha's eightfold way, by the Kiparsky
heirarchy of thematic roles:
* 1) agent
* 2) beneficiary
* 3) goal, experience
* 4) instrument
* 5) theme
* 6) location
These are injected from the structural framework for doubts.

"Beatitudes" by Maslow's heirarchy of needs:
* 1) survival
* 2) security
* 3) acceptance
* 4) self-esteem
* 5) opportunity
* 6) self-fulfillment
These are injected from the structural framework for needs.

Each of these gradations has the same structure, two pairs of three,
so that 1-2-3 parallel 4-5-6. Also they seem to be based on different
representations of the threesome/twosome, I need to explore this.

Prior to the injections, there is a general structure about which a
lot can be said.

The general structure of the gradations seems to be the same as that
for the divisions of everything: onesome, twosome, threesome and
foursome, fivesome, sixsome with nullsome and sevensome as bookends.
This structure seems to be rooted in the Structural Framework for all
structure. It also seems to be given by the sixsome, and the
Eightfold Way may perhaps be interpreted as the equation for
consciousness of the sixsome, 6+3=1.

Also, the six secondary structures form such a gradation:
* 1) 8 divisions of everything
* 2) 6 criteria
* 3) 12 topologies
* 4) argumentation - from 12 topologies to 6 criteria
* 5) verbalization - from 8 divisions to 12 topologies
* 6) narration - from 6 criteria to 8 divisions
Bookended by 0) God and 7) good

They are embedded into the two representations of the foursome by
means of negating the four representations of the onesome, and the
four representations of the nullsome.
* 0) God = not that "... is a required concept"
* 1) divisions = not that "... has no internal structure"
* 2) criteria = not that "... accepts all things"
* 3) topologies = not that "... has no external context"
* 4) argumentation = not that "true"
* 5) verbalization = not that "direct"
* 6) narration = not that "constant"
* 7) good = not that "significant"
These are important, I think, for being-one-with (being connected to
God) and not-being-one-with (not being connected to God), and how they
relate to the nullsome and the onesome.

The gradation is also given by the qualities of signs, listed in the
order by the divisions of everything that they refer to, and I think
we can set:
* 0) God: everything is everything
* 1) divisions: everything is malleable
* 2) criteria: everything is modifiable
* 3) topologies: everything is mobile
* 4) argumentation: everything is memorable
* 5) verbalization: everything is meaningful
* 6) narration: everything is motivated
* 7) good: everything is slack
So this shows the purpose of the gradation - it is an interpolation
from God to good, as part of showing that God is good, by means of the
scope of everything.

There are three axes that are important scaffolding that straddle the
framework. They link 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6. They give the ways
of following God:
* 1 and 4: caring = choosing personality (1?) over world (0!)
* 2 and 5: believing = choosing character (2?) over personality (1!)
* 3 and 6: obeying = choosing God (3?) over character (2!)

Also, the qualities of signs pair along these axes:
1 and 4: trees
2 and 5: microattributes
3 and 6: tokens
And may be related to the choices that arise in organizing thoughts:
* hierarchy - thoughts are narrow or broad?
* web - thoughts are vague or clear?
* sequence - thoughts are strong or weak?

As you see, that is an enormous amount of structure - a "monster
structure" that involves just apparently all basic structure, and
organizes all the advanced structures.

For many years I thought it was the overarching structure, until I
realized that it is best to think of four separate structural
families, of which this is the most robust, and accepts injections
from the other three (but they also accept injections from each other,
giving rise to the static structures: divisions, criteria, topologies).

Great to write this up. Now I need to think about it! And consider
how it emmanates from Life and the basic structures that I wrote about.----

{{Andrius}} [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/351 July 30, 2003]

I'm preparing for my trip back home to Lithuania. I'll be passing
through Hungary, Slovakia and Poland. I'll probably be on the bus for three days! So today I'm writing up what I know about the structure of the Eightfold way. I'll be able to take that with me, and think about it.

I can divide up my structural observations into those that apply generally to the GeneralStructure for all four kinds of "structural framework", and those that are particular to what I call the "eightfold way", the framework around loving.

===Three Canonical Examples===

There are three canonical examples of the eightfold way, and they can be found in the New Testament: The Lord's prayer OurFather (Matthew 6:9-13), St.Peter's Keys to Heaven (2 Peter 1:5-7) and The Beatitudes (Matthew 5:3-10), I take the name for the eightfold way from Buddha's eightfold way which is structurally the same example as St.Peter's Keys to Heaven. [8/99, AndriusKulikauskas]

[[table]
The Lord's prayer |The Beatitudes |St.Peter's Keys to Heaven
Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] |Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do] |from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]
Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think] |Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be] |to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]
Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]|Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do] |to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]
Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do] |Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think] |to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]
Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe] |Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do] |to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do] |Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] |to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]
And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on] |Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe] |to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]
But deliver us from evil. [Watch over us in the world] |Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world] |to love [Watch over us in the world]
]

===Thoughts===

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.

===Examples===

Examples of the eightfold way include: Buddha's eightfold way, Zermelo-Frankel axioms of set theory, Hare Krishna chant, octave of musical chords. The principles of Kung Fu, as worked out with Steve Bonzak. [Andrius Kulikauskas, 5/00]

Consider the way of flow of MihalyiCzikszentmihalyi.

I looked over my weaknesses and drew up a list of what I want to be mindful of. Over the last three years, every morning after I pray, I go through my list, imagining how throughout my day I could address each item. I do not attempt to force myself to accomplish the things I think up, but rather to make myself aware of the possibility and thereby encourage myself to be flexible and make time for such things. I will call them Andrius' daily mindfulness : Be with God. Foster my conscience. Foster my will power. Foster my stewardship. Be interested in others. Serve others. Support others. Desire to succeed. [10/99, Andrius Kulikauskas]
2014 gegužės 16 d., 11:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 51-92 eilutės:
----------

See also: {{Everything}}, {{Wishes}}, EightfoldWay, PrimaryStructures, {{Overview}} [{{StPetersKeysToHeaven}} St. Peter's Keys to Heaven], {{Beatitudes}}, OurFather, {{Internalization}}
----

==='''What do I mean by ''Everything Wishes for Everything'' '''===

This is one of four PrimaryStructures. It is the one that is most robust.

We may consider it as '''God as nothing''' - God is {{Loving}}. We conceive that, to the extent that God is nothing, then he is expressed by a corresponding wish for everything.

Everything is loving, caring for any unity. Everything loves us (wants us to be alive: sensitive and responsive) more than we love ourselves.

The structural context for such love is the EightfoldWay. Canonical examples are OurFather, the {{Beatitudes}}, and [StPetersKeysToHeaven St.Peter's Keys to Heaven].

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves. The Eightfold Way lets us go beyond ourselves as to why we care, they let us take the perspective of love.

We thereby care about unity, which manifests itself as God.

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/wishesforeverything.gif

----

Everything which Loves Us more than We Love Ourselves
Everything is loving. We have trials, we must choose to love. Do we choose life?
A plan for supporting God

The eightfold way allows us to listen to God, to be open to him. It has us alternate from a point of view where we are in touch with God and can let him take the initiatve, and a point of view where we are not in touch with God and so we ourselves take the initiative.

The eightfold way is the structure that organizes all other structures. It pulls together the two representations of the foursome: the first four lines give the representation in terms of point of view, and the second four lines the representation in terms of situation. It matches God with everything in the first line, with the elements of the gradation in the middle six lines, and with nothing in the final line.

===Structural Notes===

The EightfoldWay is structured by the QualitiesOfSigns, which allows for {{Gradations}}.

The eightfold way matches negations of the four RepresentationsOfTheNullsome with negations of the four RepresentationsOfTheOnesome. Also, it seems to relate Eternal life, wisdom, good will, God's will with life, anything, choosing, will.

The {{heart}} arises from the InversionEffect when everything wishes for everything.

===Thoughts===

The EightfoldWay is the structure by which we can connect with God. If we pray (Our Father) to God with God, then God who is strong inside us prays to God who is weak outside us, but - line by line - God beyond us grows strong and takes over, and God who is in us dissipates. Whereas if we simply pray by ourselves to the God beyond us, then - line by line - it opens us up more to this God, and that God is able to recede. In either case, it heightens the God who is outside us, beyond us. And it shows that {{Love}} is this strength that comes from beyond and that makes way for us. Likewise, it is for us to love and allow for that which is beyond us.
2014 gegužės 16 d., 10:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 49-51 eilutės iš
į:
Dievas glūdi visose vertybesė, juk tai jo esmės - meilės - atspindžiai, tai meilės pilnatvė.
Pridėtos 69-70 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Kokia meilė įvairi? Kaip ji viską sieja?
Pakeistos 79-81 eilutės iš
>><<
į:
>>bgcolor=#FFECC0<<
Ieškok manęs visose vertybėse, aš jose glūdžiu, juk tai mano meilės atspindžiai, tai jos pilnatvė, tad ieškok, kokia meilė įvairi ir kaip ji viską sieja. Suprasi ir savo meilę Ievai.

>><<
2014 gegužės 13 d., 22:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
* Donatas Anušauskas. Artimieji - Žmonės didžiausias turtas.
2014 balandžio 28 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
* Plazi Phalaoui. Peace inside me. Why is there no harmony between people?
2014 balandžio 13 d., 20:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 71-72 eilutės:
* Vilija Bortkevičienė. PRIGIMTIS IR GYVENIMAS PAGAL PRIGIMTINĘ TIESĄ. Kad atsistatytų PRIGIMTIS reikia būti prigimtinėje erdvėje - GAMTOJE. TIKSLAS - GYVENTI PAGAL PRIGIMTĮ. Gamtos erdvė tik terpė prigimčiai atsistatyti ir harmoningai vystytis.
Kad būtų galimybė išgyventi - reikia atsodinti ŽYDINČIUS ROJAUS SODUS - gamta, kaip ir mūsų prigimtis yra visiškai pažeista! Kad tai nuveikti - reikia bendraminčių bendruomenės. IŠVADA: SAUGUMO GARANTAS - GYVENIMAS PAGAL PRIGIMTINĘ TIESĄ, GAMTOJE, GAMTOS ŽMONIŲ BENDRUOMENĖJE.
2014 balandžio 13 d., 19:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]]
į:
[[Aštuongubas kelias]], [[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]]
Ištrinta 71 eilutė:
2014 balandžio 01 d., 12:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 62-63 eilutės:
Vertybės yra atsakymo suderinimas. Klausimas yra laisvumo matas. (Aleksandro gairių kalboje).
2014 balandžio 01 d., 01:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[[http://www.ms.lt/derlius/WorkNetsValues.mht | WorkNets vertybių sąrašas]]
į:
[[http://www.ms.lt/derlius/values.html | WorkNets vertybių sąrašas]]
2014 kovo 30 d., 23:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 61-64 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Žmonių vertybės yra susiję su tai, ką jie nenori mąstyti. Pavyzdžiui, aš nenoriu mąstyti melą, tad man rūpi gyventi tiesą. Manau, Šarūnui nelinkęs labai mąstyti Dievą, jam užtat rūpi išlikimas.

Žmogus yra savimi patenkintas. Jisai mano, kad jisai yra geras. Toks požiūris padeda jam susikurti savo vertybių sistemą kada nusistato, vykdo ir permąsto.
2014 kovo 30 d., 23:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 62-64 eilutės iš
Tautvydas Vizela. Matyti teisingai. Kas yra gėris? Kas yra menas?
į:
* Tautvydas Vizela. Matyti teisingai. Kas yra gėris? Kas yra menas?
* Genė Biziulevičienė. Tikrumas.
* Šarūnas Raudys. Prisidėti prie žmonijos išlikimo. Kaip mūsų akmens amžiaus vertybėms kisti pasikeitus pasauliui? Kaip atsisakyti akmens amžiaus įpročių? Kaip modeliuoti daug dimensijų kai yra mažai duomenų
?
2014 kovo 30 d., 22:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 61-62 eilutės iš
į:
>>bgcolor=#FFE6E6<<
Tautvydas Vizela. Matyti teisingai. Kas yra gėris? Kas yra menas?
2014 kovo 27 d., 12:47 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 kovo 27 d., 12:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[[Attach:WorkNetsValues.mht | WorkNets vertybių sąrašas]]
į:
[[http://www.ms.lt/derlius/WorkNetsValues.mht | WorkNets vertybių sąrašas]]
2014 kovo 27 d., 12:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

[[Attach:WorkNetsValues.mht | WorkNets vertybių sąrašas]]
2014 vasario 03 d., 15:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 48-60 eilutės iš
-----------------
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

'''Asmenybė'''

* Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
* Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
* Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
* Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?
* Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

>><<
2013 gruodžio 28 d., 22:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Attach:wishesforeverything.gif
2013 gruodžio 28 d., 21:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]]
į:
[[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]], [[Tėve mūsų]]
2013 gruodžio 28 d., 20:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Palaiminimai]]
į:
[[Palaiminimai]], [[Švento Petro Raktai į Dangų]]
Pakeistos 9-11 eilutės iš
------------
į:
[+Aštuongubas kelias+]

[+Kertinė vertybė+]
2013 gruodžio 28 d., 20:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Attach:keyconcepts2.jpg
2013 gruodžio 26 d., 10:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Attach:depend.gif
2013 gruodžio 26 d., 08:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

[[Palaiminimai]]

------------
2012 gegužės 28 d., 23:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 33-37 eilutės iš
Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?
į:
Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?


-----------------
2012 gegužės 28 d., 23:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi. Vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja.

Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
į:
Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.

Vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja. Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.
2012 gegužės 28 d., 22:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Kertinė vertybė bene kyla ir iš mūsų likimo, ir iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.
į:
Kertinė vertybė kyla bene tiek iš mūsų likimo, tiek iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.
2012 gegužės 28 d., 22:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus neturės Kertinė vertybė at
į:
Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus jos dar neturės. Vieni ją jaučia, bet dar nėra įvardiję. Kiti ją gerai pažįsta. Kertinė vertybė atsiranda mums derinant visas mūsų vertybes, sprendžiant jų nesutarimus, kurie iškyla mums gyvenant visapusiškai. O vertybės iškyla daugėjant mūsų mintims, jas įvaldant sumanymais. Jus daugėja kada pradedame jas kaupti, vertinti, kada imame savarankiškai mąstyti, kada grįžtame prie savo minties vietoj kad pasaulio peršamos.
2012 gegužės 28 d., 22:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Tu]]
į:
Žr. [[Tu]], [[Klausimai]]
Pakeistos 9-10 eilutės iš
Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
į:
Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi. Vertybė yra mūsų siela, mūsų asmenybė. Ji mus atstoja.

Sutinkame, kad mus apibūdintų mūsų vertybe. Ji vos ne vienintelis apibūdinimas, kuris mūsų nevaržo. Sutinkame ją viešai skelbti. Gal koks 1% žmonių nesutinka, pavyzdžiui, nenori atsiskleisti bendradarbiams.

Kertinė vertybė bene kyla ir iš mūsų likimo, ir iš mūsų laisvos valios, juk ją vis tiksliname, link jos bręstame.

Jaunas ar tiesiog nesubrendęs žmogus neturės Kertinė vertybė at
Pridėtos 21-22 eilutės:

Kiekvieno vertybė susijusi su klausimais, kuriuos jis gvildena.
2012 gegužės 28 d., 22:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
Žinodami savo kertinę vertybę, pažįstame save, kaip graikai ragindavo. Esame naujai gimę, pakrikštyti dvasia, kaip Jėzus kalbėjo. Vertybė yra mums vardas, duotas tarsi indėnui. Vertybe esame žvaigždė aprėpianti visą dangų iš vieno kurio nors taško. Savo vertybės nekeičiame, ji nebent ryškėja, aiškėja. Ją žinome save, užtat ir žinome, kiek daug nežinome apie gyvenimą. Iš savo vertybės galime išeiti klausimais, jais gyventi.
2012 gegužės 28 d., 22:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Vertybės skiria teigiamą ir neigiamą, tad yra troškimai, būtent troškimai visko, kada upė teapsupa "nieką".
į:
Vertybės skiria teigiamą ir neigiamą, tad yra troškimai, būtent troškimai visko, kada upė teapsupa "nieką".

Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?
2012 gegužės 28 d., 22:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 10-14 eilutės iš
Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio
į:
Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Jis man pastoviai tauškia apie meilę. Meilė yra jo sandaros atvaizdų vieningumas ir jį atstoja.

Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio bėdų šaltinis, tai jisai nurodys stygių jo vertybės.

Mūsų vertybė yra mūsų asmens dorybė, tuo pačiu ir yda. Jinai mumyse ir stipri, ir silpna. Jinai yra kaip mes suvokiam tobulumą, kas mums atstoja gerumą.
2012 gegužės 28 d., 22:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš

į:
Išvardinti "Minčių sodo" ratelius...


Dievo kertinė vertybė yra, manau, meilė. Visos mūsų vertybės yra meilės atspindžiai. Jos iškyla, įsivaizduoju, būtent ten kur pajuntame meilės stygių kurį galime užpildyti. Jeigu paklausi žmogaus, koks pasaulio
Pakeistos 16-18 eilutės iš
* "įnikti", "puoselėti įnikį"- valią pajungti įnikiui
į:
* "įnikti", "puoselėti įnikį"- valią pajungti įnikiui

Vertybės skiria teigiamą ir neigiamą, tad yra troškimai, būtent troškimai visko, kada upė teapsupa "nieką".
2012 gegužės 28 d., 21:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau jam skirtą internetinį ratelį.

Su laiku šį klausimą patikslinau. Žmonių klausinėjau
, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.
į:
2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Jis man pasirodė brandus, kūrybingas, plačiai mąstantis šviesuolis. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau internetinį ratelį, kuriam jis sutiko vadovauti.

Savo klausimą netrukus patikslinau.
Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.

Bandau dėsningai išdėstyti visas vertybes, sudaryti jų žemėlapį, jas išvesti.

Panašu, kad kiekviena vertybė pajungia vieną jėgą kitai jėgai:
* "gyventi tiesa" - gyvenimą pajungti tiesai
* "įnikti", "puoselėti įnikį"- valią pajungti įnikiui
2012 gegužės 28 d., 21:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Su laiku žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakmyų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių.
į:
Su laiku šį klausimą patikslinau. Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.
2012 gegužės 28 d., 21:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Su laiku žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti?
į:
2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau jam skirtą internetinį ratelį.

Su laiku žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas
aprėpianti? Atsakmyų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių.
2012 gegužės 28 d., 21:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Žr. [[Tu]]

2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Su laiku žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti?

Vertybės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 01 d., 13:36