Iš Gvildenu svetainės

Mintys: VertybėsIrKlausimai


Vertybės, Klausimai, Vertybių žemėlapis, Užmojai

Kokių būna vertybių ir klausimų?


Šviesuolių kertinės vertybės ir gvildenami klausimai

Istorija

2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Jis man pasirodė brandus, kūrybingas, plačiai mąstantis šviesuolis. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau internetinį ratelį, kuriam jis sutiko vadovauti.

Savo klausimą netrukus patikslinau. Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.


Ankstyvesnis šviesuolių vertybių ir klausimų sąrašas

Naujesni duomenys

Matematikos modeliavimo katedroje

VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje

Paulius Mikšta?

Ignas Gutauskas?

Tadas Snuviškis

Tautvydas Vėželis

Alanas Petrauskas? Priešybių vienybė. Ne tiktai priešybė, ir ne tiktai vienybė, o būtent kartu. Meilė - kantrybės siekiant meilės.

Žilvinas Beniušis

Franz Nahrada: How can we live autonomously as communities and yet use the power of global cooperation at its best? How can we use the emerging possibilities of infrastructure and new tools like video bridges to create a synchronous worldwide collaboration environment between communities?

Tomas Čepaitis. Contemplation in the active world Kaip aš galiu pasamprotauti pasaulyje kuriame žmonės nusiteikę veikti, kartais be pagrindo? iš Rumi eilėraščio bendruomnė kaip susimezgimas visi laiko siūlą ir visi susipina mezginys; svetimo tema, žmogus, kuris visur svetimas

Audronė Anušauskienė. kaip Dievas sukuria tokį grūdą, kuris negyvas ir paskui tampa gyvas? ar gali tai sukurti žmogus? gali sukurti grūdą, gilę kuris gali gulėti ir kokio reikia papildomo Dievo įsikišimo, kad ta sėkla ar gilė išaugtų medžiu, kokiu stebuklu įvairi gyvybė atsirado ir atsiranda. grūdas yra tik vienas pavidalas, o kiek yra gyvybės pavidalų, viena kitą gražiai, įvairiai papildančios, jos visos įvairios. kaip sutverti gyvybę, kuri užspausta ir atsiskleidžia tam tikrom sąlygom. grūdas iš negyvo pasidaro gyvas. Paklausti Dievo, kaip yra?

  • Paklausk jos, kaip jinai sukurtų visą pasaulį laisvą, be įsikišimo ir neįsikišimo ? :: Turi būti savarankiška, tiek aplinka, tiek gyvybė, tad tarp jų turi išsivystyti be galo tamprus ryšys, tačiu tuo pačiu be galo laisvas. :: Tiek pradžiai. :: Ir paklausk jos, kaip jinai myli, kaip jinai rūpinasi savo vaikais, juos augina, kad gyventų laisvi ir nepriklausomi? :: ir galim kartu pasimelsti.
  • Man įdomus tas pats gyvybės stebuklas :: lyg iš negyvo daikto (nu gilė) išauga gyvas daiktas (medis) :: kaip Dievas tai padaro? :: įrodymas, kad Dievas yra :: ar gali atsitiktinumų grandinė sukurti gyvybę tokia :: koks atsitiktinumų vaidmuo? :: kiekviename žingsnyje žmogus renkasi :: kuriantis :: džiaugiasi kuo jisai sukūrė :: tai pareina iš Biblijos :: dėsningumas :: variacijų ne daug :: be yra nežymių :: skirtumas tarp džiaugsmo kurį jaučiu Dievo sukurtoje gamtoje :: viskas taip gražu ir tobula :: sulyginant su žmogaus sukurta aplinka :: miestu :: smarvė, šiukšlės, įtampa, dujos

džiaugsmo mažiau

Andrius Kulikauskas Gyventi tiesa.

Klausimai iš LUNI:

Alytus

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Vertyb%c4%97sIrKlausimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gruodžio 08 d., 10:54