神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.VertybiųŽemėlapis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugpjūčio 21 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 124-126 eilutės:

--------------------
Pridėtos 129-130 eilutės:
--------------------
Pridėtos 168-169 eilutės:

--------------------
2021 rugpjūčio 21 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

--------------------
Pridėta 28 eilutė:
--------------------
Pridėta 31 eilutė:
--------------------
Pridėta 34 eilutė:
--------------------
Pridėta 37 eilutė:
--------------------
Pridėta 40 eilutė:
--------------------
Pridėtos 43-44 eilutės:
--------------------
Pakeista 47 eilutė iš:
Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.
į:
Tad noriu sukurti kertinių vertybių žemėlapį, kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.
2021 rugpjūčio 21 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
į:
[++++价值地图++++]
2021 rugpjūčio 21 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Vertybės]], [[Vertybės ir klausimai]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Malda]], [[Paroda]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
----------------------
[[Vertybės]], [[Vertybės ir klausimai]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Malda]], [[Paroda]]

'''Kaip kertinės vertybės įvairiai išplaukia iš meilės?'''

-----------------
>><<
Pakeistos 11-16 eilutės iš
į:
---------------------

* Sudaryti vertybių žemėlapį, kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai išreiškia vertybių žemėlapį?

--------------------
Pridėtos 18-19 eilutės:

--------------------
Pridėtos 154-155 eilutės:
http://www.ms.lt/derlius/DievoValiosVykdymasZmogausValia.png
Pridėtos 157-158 eilutės:
--------------
Pakeistos 160-162 eilutės iš
>><<

http://www.ms.lt/derlius/DievoValiosVykdymasZmogausValia.png
į:
-------------------
>><<
2019 gegužės 18 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Malda]], [[Paroda]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Vertybės ir klausimai]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Malda]], [[Paroda]]
2019 gegužės 18 d., 19:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
Bandau dėsningai išdėstyti visas vertybes, sudaryti jų žemėlapį, jas išvesti.
Pridėtos 25-26 eilutės:

Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?
2019 gegužės 18 d., 19:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

[+Vertybių žemėlapis+]

Attach:keyconcepts2.jpg
2015 gegužės 17 d., 08:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.
2014 spalio 28 d., 22:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
į:
Prielaidų lygmenys atsispindi klausimų brėžinyje, iš asmens į bendrystę.
2014 spalio 18 d., 14:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-41 eilutės:

'''Susieti šv.Petro raktus į dangų su matematikos įrodymo būdų laipsnynu ir iš jų iškeldinti įvardijimo kalbą ir kertinių vertybių žemėlapį.'''

Noriu paaiškinti kertinių vertybių įvairovę.
* Kaip atjausti, palaikyti, mylėti kiekvieną žmogų?
* Kaip žmogus bręsta? Kaip ryškėja jo vertybė?
* Kaip kertinė vertybė išreiškia Dievą?
* Kaip jos visos susijusios su Dievo kertine vertybe, meile?
* Kaip kertinės vertybės sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą?
* Kaip kertinės vertybės ir jų žemėlapis išreiškia [[įvardijimas|įvardijimo]] kalbą? ar [[pagrindimas|pagrindimo]] kalbą?
* Kaip įvardijimo kalba veda iš 8 padalinimų į 12 aplinkybių?
* Kaip kertinės vertybės susijusios su aštuongubu keliu?
* Kaip kertinėse vertybėse glūdi vertinimo esmė?
* Kaip kertinėmis vertybėmis Dievas tampa būtinas?
* Kaip jomis vykdome Dievo valią?
* Kaip atsiranda prielaidų lygmenys (dvasia, sandaros, išorė, bendravimas, bendrystė, pasaulis)? Kaip jie glūdi sandarose ir gyvenimo lygtyje? Kaip juose iškyla Dievas? Koks jų vaidmuo kalboje? Ar tai įvardijimo lygmenys?
* Kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]] ir ypač [[kalbos]].
* Koks ryšys tarp vertybių žemėlapio ir žinojimo rūmų? Ar vertybės yra išsiaiškinimo būdai?
* Kaip suvokti veiksnius kaip išsiaiškinimo būdus?
* Surašyti [[Metraštis|Metraštį]], apžvelgti kaip įvairiausiai esu suvokęs Dievą ir su juo bendravęs.

Vertybes surūšiavau pagal 12 Dievą reiškiančių aplinkybių. Toliau reik:
* Įsijausti ir išgryninti šias [[aplinkybės | aplinkybes]]. Kaip jos susijusios su Dievo ir žmogaus valiomis? su buvimu viena?
* Palyginti su tai, kaip Dievą įsivaizduoju psalmėse.
* Palyginti su meno taisyklėmis.
* Visas vertybes surūšiuoti.
* Išgryninti supratimą šių aplinkybių, suvokti kiekvieną aplinkybę atskirai, kokias vertybes apima.
* Ieškoti, kaip toliau ardyti ir rūšiuoti vertybes.
* Išsakyti kiekvienos aplinkybės nusakytus Dievo ir žmogaus santykius.
* Lyginti su požiūrių algebra, ja išsakyti, ją visą aprėpti ir sulyginti.
* Mąstyti, kaip įvardijimu šios 12 aplinkybių išgaunamos iš 8 padalinimų.
* Kaip tai susiję su geros valios pratimais ar išsiaiškinimo rūmais?

Naujai pamąstyti, kokia neigiamų įsakymų eilės tvarka?

Kaip vertinimas, branginimas susijęs su padalinimais, atvaizdais ir aplinkybėmis? su gerumu, gėrio kryptimis? su poreikių, troškimų tenkinimu?
2014 spalio 18 d., 14:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Attach:klausimai.png
į:
Attach:vertybiuzemelapioklausimai.png
2014 spalio 17 d., 17:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:

Attach:klausimai.png
2014 spalio 17 d., 14:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Vertybės]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Paroda]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Malda]], [[Paroda]]
Pridėtos 55-56 eilutės:

Dievas yra tasai tarpas - dviprasmybės.
2014 spalio 17 d., 11:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:

Kaip vertinimas, branginimas susijęs su padalinimais, atvaizdais ir aplinkybėmis? su gerumu, gėrio kryptimis? su poreikių, troškimų tenkinimu?
2014 spalio 16 d., 22:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-36 eilutės:

Naujai pamąstyti, kokia neigiamų įsakymų eilės tvarka?
2014 spalio 16 d., 22:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 47-50 eilutės:

Ieškau maldų mokslo - tai visų kalbų pagrindas. Juk maldos gyvai išreiškia ką vertiname, ką branginame. Mūsų kertinės vertybės yra mūsų visų maldų, mūsų visų troškimų ir netroškimų ašis. Maldos išreiškia gyvai, o tai dvasios gyvybė. Ji veikia visais lygmenimis, kiekviename lygmenį randa tarpą. Malda atveria tas pilkas zonas, tas ribas, kurias vaikai moka rasti bendraudami su tėvais, kur iš tiesų neaišku, kas leistina ir kas neleistina. Malda atveria tas pilkas zonas tarp mūsų ir Dievo. Pilkas zonas - mūsų laisvę - nusako šeši neigiami įsakymai, o baltas zonas - kas prasminga - nusako keturi teigiami įsakymai. Neigiami įsakymai išsako, kur ta riba galėtų būti, tai mūsų laisvė, ir ją išsako būtent visi šeši įsakymai, tuo tarpu teigiami įsakymai galioja kiekvienas atskirai. Panašu, kad užtenka laikytis vieno neigiamo įsakymo - nemeluoti - ir teks laikytis visų kitų neigiamų įsakymų, bent taip yra bendrystėje. Tad įdomu, kaip tokiu būdu išsirikiuoja visi neigiami įsakymai, kaip atitinka padalinimams, taip pat ženklų savybėms. Taip pat paaiškėja, jog mano vertybė - gyventi tiesa - labai susijusi su nemelavimu.

Šią pilkų zonų mintį galėjau išvystyti dėl to, kad širdingai veikiau - išsišokdamas su meru dėl žydų, kad nuolankiai išsipasakojau Ievai, ir kad man labai rūpi pasimokyti vardan bendradarbiavimo su Dievu. Tad tai pavyzdys, kokiomis trejybės sąlygomis mokomasi ir bręstama. Yra sąlygų trejybė - Dievo - panašiai, kaip kad yra trejybė, kuria dalyvaujame. Jos kartu yra bene šešerybė. Tokiu būdu suporuojamos trejybės, kaip kad kalbomis. Užtat ciklinė trejybė suporuojama su necikline.
2014 spalio 13 d., 19:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 37-42 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuskaldymas.png

http://www.ms.lt/derlius/vertybiuspalvinimas.png

http://www.ms.lt/derlius/vertybiusantvarkos.png
2014 spalio 13 d., 17:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Paroda]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Įvardijimas]], [[Kalbos]], [[Paroda]]
2014 spalio 09 d., 15:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:
'''Susieti šv.Petro raktus į dangų su matematikos įrodymo būdų laipsnynu ir iš jų iškeldinti įvardijimo kalbą ir kertinių vertybių žemėlapį.'''
2014 spalio 09 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 35-36 eilutės:
http://www.ms.lt/derlius/DievoValiosVykdymasZmogausValia.png
Pridėtos 38-39 eilutės:
http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
Pakeistos 62-63 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
į:
Pakeistos 148-150 eilutės iš
>><<
į:
>><<

http://www.ms.lt/derlius/DievoValiosVykdymasZmogausValia.png
2014 spalio 09 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 61-62 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
2014 spalio 09 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Surašyti [[Metraštis|Metraštį]], apžvelgti kaip įvairiausiai esu suvokęs Dievą ir su juo bendravęs.
2014 spalio 09 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą. Ir kaip mes save tapatiname su ta dvasia.
į:
Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą. Ir kaip mes save tapatiname su ta dvasia. Būsena, veikla, požiūriu mes save tapatiname su dvasia tiesiogiai, o dorybe, laisve, priešpastatymu netiesiogiai. Šie skirtumai išreiškia kaip mes savo valia vykdome Dievo valią, koks tarp mūsų skirtumas.
2014 spalio 09 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-42 eilutės:
'''Įvardijimas'''

Įvardijimo kalbą reikėtų išlukštenti iš aštuongubo kelio, tai yra, iš...
Pakeista 45 eilutė iš:
Veiksniai yra Dievo išraiškos. Juos reikėtų palyginti su ryšiais su Dievu, taip pat su Dievo išraiška psalmėse.
į:
Veiksniai yra Dievo išraiškos. Juos reikėtų palyginti su ryšiais su Dievu, taip pat su Dievo išraiška psalmėse. Juos taip pat reikėtų lyginti su gėrio kryptimis, su lūkesčių sandara.
2014 spalio 09 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Veiksniai yra Dievo išraiškos.
į:
Veiksniai yra Dievo išraiškos. Juos reikėtų palyginti su ryšiais su Dievu, taip pat su Dievo išraiška psalmėse.
2014 spalio 09 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-42 eilutės:
'''Veiksniai'''

Veiksniai yra Dievo išraiškos.
Pridėtos 56-57 eilutės:

'''Dviprasmybė'''
2014 spalio 09 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-43 eilutės:

Kertinių vertybių lygiavertiškumas. Kertine vertybe galima vertinti, lyginti, derinti bet kokias kitas vertybes.
2014 spalio 09 d., 14:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą.
į:
Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą. Ir kaip mes save tapatiname su ta dvasia.

Vertybėje glūdi dviprasmybė nes ją tapatiname su save, apimtyje, ir taip pat tapatiname su Dievu, už bet kokios apimties
.
2014 spalio 09 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
* Kaip kertinė vertybė išreiškia Dievą?
Pridėtos 38-39 eilutės:

Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą.
2014 spalio 09 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 8 eilutė:
2014 spalio 09 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-12 eilutės iš
Kaip kertinės vertybės išreiškia įvardijimo kalbą?

Kaip atsiranda prielaidų lygmenys (dvasia, sandaros, išorė, bendravimas, bendrystė, pasaulis)? Kaip jie glūdi sandarose ir gyvenimo lygtyje
? Kaip juose iškyla Dievas? Koks jų vaidmuo kalboje? Ar tai įvardijimo lygmenys?
į:
* Kaip kertinės vertybės sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą?

* Kaip kertinės vertybės ir jų žemėlapis išreiškia [[įvardijimas|įvardijimo]] kalbą? ar [[pagrindimas|pagrindimo]] kalbą
?
* Kaip įvardijimo kalba veda iš 8 padalinimų į 12 aplinkybių?
* Kaip kertinės vertybės susijusios su aštuongubu keliu?
* Kaip kertinėse vertybėse glūdi vertinimo esmė?
* Kaip kertinėmis vertybėmis Dievas tampa būtinas?
* Kaip jomis vykdome Dievo valią?
* Kaip atsiranda prielaidų lygmenys (dvasia, sandaros, išorė, bendravimas, bendrystė, pasaulis)? Kaip jie glūdi sandarose ir gyvenimo lygtyje? Kaip juose iškyla Dievas? Koks jų vaidmuo kalboje? Ar tai įvardijimo lygmenys?
* Kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]] ir ypač [[kalbos]].
* Koks ryšys tarp vertybių žemėlapio ir žinojimo rūmų? Ar vertybės yra išsiaiškinimo būdai?
* Kaip suvokti veiksnius kaip išsiaiškinimo būdus
?
Ištrintos 32-35 eilutės:

'''Man rūpi naujai išmątyti, kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]], ir ypač [[kalbos]], ir kaip kalba ([[pagrindimas|pagrindimo]] ar [[įvardijimas|įvardijimo]]) išreiškia [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].'''
* Koks ryšys tarp vertybių žemėlapio ir žinojimo rūmų? Ar vertybės yra išsiaiškinimo būdai?
* Kaip suvokti veiksnius kaip išsiaiškinimo būdus?
2014 spalio 09 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-9 eilutės:
Noriu paaiškinti kertinių vertybių įvairovę.
* Kaip atjausti, palaikyti, mylėti kiekvieną žmogų?
* Kaip žmogus bręsta? Kaip ryškėja jo vertybė?
* Kaip jos visos susijusios su Dievo kertine vertybe, meile?

Kaip kertinės vertybės išreiškia įvardijimo kalbą?
2014 spalio 08 d., 23:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

Kertinė vertybė yra mūsų asmeninė tiesa, o šešiais pokalbiais iš jos pereiname į Dievo vertybę, meilę, besąlygišką tiesą. Kaip tai įvyksta? Kaip šeši pokalbiai susiję su vertybių žemėlapiu?
2014 spalio 07 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Kaip atsiranda prielaidų lygmenys (dvasia, sandaros, išorė, bendravimas, bendrystė, pasaulis)? Kaip jie glūdi sandarose ir gyvenimo lygtyje? Kaip juose iškyla Dievas? Koks jų vaidmuo kalboje? Ar tai įvardijimo lygmenys?
2014 spalio 07 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
Palyginti Dievo troškimus (sutampa tai, ko nėra, ir tai kas atsiranda) ir žmogaus netroškimus (atskiriama tai, ko nėra ir tai, kas atsiranda).
į:
Palyginti Dievo troškimus (sutampa tai, ko nėra, ir tai kas atsiranda) ir žmogaus netroškimus (atskiriama tai, ko nėra ir tai, kas atsiranda). Tiek troškimai, tiek netroškimai išreiškia Dievo atsiradimą. O jis atsiranda vienoje iš keturių apimčių, vienoje iš keturių taškų išeinant už savęs. Jo atsiradimas yra Tavyje.
2014 spalio 07 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:

Palyginti Dievo troškimus (sutampa tai, ko nėra, ir tai kas atsiranda) ir žmogaus netroškimus (atskiriama tai, ko nėra ir tai, kas atsiranda).
2014 spalio 07 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:

3x4 lentelė sieja vienybę ir nulybę, kaip kad aštuongubas kelias. O aštuongubą kelią apibrėžia aštuoni padalinimai.
2014 spalio 06 d., 16:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 40-41 eilutės:

Dviprasmybė - gyvenimas klausimas (amžinu gyvenimu), vietoj kad atsakymais (gyvenimu).
2014 spalio 06 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Įsijausti ir išgryninti šias aplinkybes. Kaip jos susijusios su Dievo ir žmogaus valiomis? su buvimu viena?
į:
* Įsijausti ir išgryninti šias [[aplinkybės | aplinkybes]]. Kaip jos susijusios su Dievo ir žmogaus valiomis? su buvimu viena?
2014 spalio 06 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Vertybei priskirdami aplinkybę, ją siejame su keturiais lygmenimis ir su trimis trejybės vyksniais:
į:
Vertybę įvardijame jai priskirdami aplinkybę. Aplinkybe siejame vertybę su keturiais lygmenimis ir su trimis trejybės vyksniais:
2014 spalio 06 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-31 eilutės:

Vertybei priskirdami aplinkybę, ją siejame su keturiais lygmenimis ir su trimis trejybės vyksniais:
* Būsena tampa siekiu į kurią susitelkiame dorybe.
* Veikla plečia plėtinį, kuris tampa bendras augant mūsų santykiams, palaikant aplinkybėms.
* Požiūrį išsakome bendra taisykle, kurią rūpestingai taikome, priešpastatydami gėrį ir blogį.
Požiūris skiria veiklą, kad ji tarnautų būsenai; taisyklė skiria plėtinį, kad tarnautų siekiui; rūpestis skiria santykius, kad tarnautų susitelkimui; priešpastatymas skiria aplinkybes, kad tarnautų dorybei.
2014 spalio 06 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 23-24 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/DievoAplinkybes.png
2014 spalio 06 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/VertybiuMedis.png
2014 spalio 06 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš;
* Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir Aš.
į:
* Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš; poslinkis iš jų atskyrimo į jų sutapimą;
* Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir
; trečias narys išskiria narį sandaroje (vienybę) ir narį už sandaros (nulybę), yra poslinkis iš vienybės į nulybę, tad dvasia vis atsisakoma sandaros.
2014 spalio 06 d., 11:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-16 eilutės:
Dievas bus ten kur daugiausia dviprasmybės... tad ieškoti, kaip kiekvienoje vertybėje atsiveria dviprasmybė, išsakoma širdies tiesa.

Tiesa yra poslinkis iš dviprasmybės į vienaprasmybe - tiesa reiškiasi.

Dviprasmybė kyla lyginant:
* gėrį (pavyzdžiui, gyvenimą) - Dievo gerumą
* gėrį be blogio (amžiną gyvenimą - gyvenimą be mirties) - Dievas nebūtinai geras.

* Nulybė išreiškia nulinį asmenį, Dievą, dvasią;
* Vienybė išreiškia pirmą asmenį, Mane, sandarą;
* Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš;
* Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir Aš.
Pridėtos 26-38 eilutės:

Dievas bus ten kur daugiausia dviprasmybės... tad ieškoti, kaip kiekvienoje vertybėje atsiveria dviprasmybė, išsakoma širdies tiesa.

Tiesa yra poslinkis iš dviprasmybės į vienaprasmybe - tiesa reiškiasi.

Dviprasmybė kyla lyginant:
* gėrį (pavyzdžiui, gyvenimą) - Dievo gerumą
* gėrį be blogio (amžiną gyvenimą - gyvenimą be mirties) - Dievas nebūtinai geras.

* Nulybė išreiškia nulinį asmenį, Dievą, dvasią;
* Vienybė išreiškia pirmą asmenį, Mane, sandarą;
* Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš;
* Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir Aš.
2014 spalio 06 d., 11:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-11 eilutės:

Dviprasmybė kyla lyginant:
* gėrį (pavyzdžiui, gyvenimą) - Dievo gerumą
* gėrį be blogio (amžiną gyvenimą - gyvenimą be mirties) - Dievas nebūtinai geras.
2014 spalio 05 d., 21:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-12 eilutės:

Tiesa yra poslinkis iš dviprasmybės į vienaprasmybe - tiesa reiškiasi.

* Nulybė išreiškia nulinį asmenį, Dievą, dvasią;
* Vienybė išreiškia pirmą asmenį, Mane, sandarą;
* Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš;
* Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir Aš.
2014 spalio 05 d., 20:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievas bus ten kur daugiausia dviprasmybės... tad ieškoti, kaip kiekvienoje vertybėje atsiveria dviprasmybė, išsakoma širdies tiesa.
2014 spalio 04 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Kertinė vertybė yra langas. Bet kuri kertinė vertybė lygina ir derina bet kurias kitas dvi kertines vertybes. Jomis tad esame viena su kitais. O Dievo kertinė vertybė yra meilė. Ja jisai yra vienas toks. O mano vertybė, gyventi tiesa, sieja kitus su Dievu. Mano vertybė sulygina bet kurią vertybę su ja pačia. Jinai veikia kaip nulis. O matyt kitų vertybės gali kitus vertinti kitaip nei save. Tad mano vertybė sieja Dievo vienumą ir mūsų vienumą.
2014 spalio 03 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Aplinkybės yra santykiai su dvasia.
2014 rugsėjo 30 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-25 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/DievoValiosVykdymasZmogausValia.png

http://www.ms.lt/derlius/DievoAplinkybes.png
2014 rugsėjo 27 d., 18:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-17 eilutės:

Vertybes surūšiavau pagal 12 Dievą reiškiančių aplinkybių. Toliau reik:
* Įsijausti ir išgryninti šias aplinkybes. Kaip jos susijusios su Dievo ir žmogaus valiomis? su buvimu viena?
* Palyginti su tai, kaip Dievą įsivaizduoju psalmėse.
* Palyginti su meno taisyklėmis.
* Visas vertybes surūšiuoti.
* Išgryninti supratimą šių aplinkybių, suvokti kiekvieną aplinkybę atskirai, kokias vertybes apima.
* Ieškoti, kaip toliau ardyti ir rūšiuoti vertybes.
* Išsakyti kiekvienos aplinkybės nusakytus Dievo ir žmogaus santykius.
* Lyginti su požiūrių algebra, ja išsakyti, ją visą aprėpti ir sulyginti.
* Mąstyti, kaip įvardijimu šios 12 aplinkybių išgaunamos iš 8 padalinimų.
* Kaip tai susiję su geros valios pratimais ar išsiaiškinimo rūmais?
2014 rugsėjo 27 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
2014 rugsėjo 25 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-45 eilutės iš
* Veikla
* Būsena
* Siekis
į:
* Veikla - vykdyti
* Siekis - įgyvendinti
* Taisyklė - laikytis
* Požiūris - įsisąmonyti
* Būsena - įtvirtinti: siekti, laikytis, įprasminti, išpuoselėti
Ištrinta 49 eilutė:
* Taisyklė
Ištrinta 51 eilutė:
* Požiūris
2014 rugsėjo 25 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
[+Sąvokų rūšys+]
į:
[+Vertybių rūšys+]

Dievo valia ir žmogaus valia.
2014 rugsėjo 13 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Kaip suvokti veiksnius kaip išsiaiškinimo būdus?
2014 rugsėjo 13 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 5 eilutė:
* Ar vertybes išsako pagrindimo kalba (kaip ima rūpėti?) ar įvardijimo kalba (kaip ima reikšti?)
2014 rugsėjo 13 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
2014 rugsėjo 13 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Vertybių žemėlapis susijęs su žinojimo rūmais, su išsiaiškinimo būdais, su pašnekovo išvystymu.
2014 rugsėjo 13 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-36 eilutės iš
Dievas iškyla [[aplinkybės | aplinkybėmis]]. Tai susiję su trejybės trikdžiais.
į:
Dievas iškyla [[aplinkybės | aplinkybėmis]]. Tai susiję su trejybės trikdžiais. Dievas įvairiai išeina išėjimu už savęs, visais būdais kaip kad visaregiu - dvejybe, trejybe, ketverybe - o tas išėjimas už savęs yra susijęs su aplinkybėmis, su išorine aplinka.
2014 rugsėjo 13 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Mąstome, bet nenusistatome. Tai būsena, kuomet išgyvename, įsijaučiame, lyg ir randame nusistatymą, tačiau nebūtinai jį kaip tokį pripažįstame, kaip galiojantį nepaisant mūsų jausenos.
į:
* Mąstome, bet nenusistatome. Tai būsena, kuomet išgyvename, įsijaučiame, ja lyg ir randame nusistatymą, tačiau nebūtinai jį kaip tokį pripažįstame, kaip galiojantį nepaisant mūsų jausenos.
2014 rugsėjo 13 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Įvardijimas veda iš 8 padalinimų (iš medžio) į 12 aplinkybių (į tinklą). Įvardijimas, tai žinynas.
į:
Įvardijimas veda iš 8 padalinimų (iš medžio) į 12 aplinkybių (į tinklą). Įvardijimas, tai žinynas. Dievas iškyla aplinkybėmis.
Pakeistos 31-33 eilutės iš
* Dievas išeina už savęs į Save, iškyla savastis, sandara, Aš - būtinybė
* Dievas sutampa su Savimi, iškyla Tu, atvaizdas, laikysena - esamybė
* Dievas atsiskiria nuo Savęs
, iškyla Kitas, esmė, vertybė, papildinys - galimybė
į:
* Dievas išeina už savęs į Save, iškyla savastis, sandara (viskas), Aš - būtinybė
* Dievas sutampa su Savimi, iškyla Tu, atvaizdas (troškimai: nieko (savarankiškas), kažko (užtikrintas), betko (ramus), visko (mylintis)), laikysena - esamybė
* Dievas atsiskiria nuo Savęs, iškyla Kitas, esmė (meilė)
, vertybė, papildinys - galimybė
2014 rugsėjo 13 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Įvardijimas veda iš 8 padalinimų (iš medžio) į 12 aplinkybių (į tinklą). Įvardijimas, tai žinynas.
2014 rugsėjo 11 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
'''Man rūpi naujai išmątyti, kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]], ir ypač [[kalbos]], ir kaip kalba ([[pagrindimas|pagrindimo]] ar [[išvardijimas|išvardijimo]]) išreiškia [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].'''
į:
'''Man rūpi naujai išmątyti, kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]], ir ypač [[kalbos]], ir kaip kalba ([[pagrindimas|pagrindimo]] ar [[įvardijimas|įvardijimo]]) išreiškia [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].'''
2014 rugsėjo 11 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:
Vertybių žemėlapis išreiškia įvardijimo kalbą. Nes jau kažkas rūpi, bet reikia tai išsakyti. O tas išsakymas nesusijęs su rūpėjimu, bet su išraiška sąvokomis. Iš tų sąvokų ir pasitikslina vertybė. Tad įvardijimas išplaukia iš pagrindimo.
Pakeista 13 eilutė iš:
Vertybių žemėlapio pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia [[pagrindimas|pagrindimo kalbą]] ir [[geros valios pratimai|geros valios pratimus]].
į:
Vertybių žemėlapio (ir kiekvienos kalbos) pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia [[pagrindimas|pagrindimo kalbą]] ir [[geros valios pratimai|geros valios pratimus]].
2014 rugsėjo 11 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 4 eilutė:
2014 rugsėjo 11 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-7 eilutės:

* Koks ryšys tarp vertybių žemėlapio ir žinojimo rūmų? Ar vertybės yra išsiaiškinimo būdai?
* Ar vertybes išsako pagrindimo kalba (kaip ima rūpėti?) ar įvardijimo kalba (kaip ima reikšti?)
2014 rugsėjo 11 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<
'''Man rūpi naujai išmątyti, kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]], ir ypač [[kalbos]], ir kaip kalba ([[pagrindimas|pagrindimo]] ar [[išvardijimas|išvardijimo]]) išreiškia [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].'''
>><<

Antrinės sandaros išsako Kitą, išsako tarpą tarp Dievo ir Manęs. Šį tarpą išsako ženklų savybės.
2014 rugsėjo 09 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Vertybių žemėlapio pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia įvardijimo kalbą ir geros valios pratimus.
į:
Vertybių žemėlapio pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia [[pagrindimas|pagrindimo kalbą]] ir [[geros valios pratimai|geros valios pratimus]].
2014 rugsėjo 09 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Paroda]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Paroda]]
2014 rugsėjo 09 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Dievas iškyla [[aplinkybės | aplinkybėmis]].
į:
Dievas iškyla [[aplinkybės | aplinkybėmis]]. Tai susiję su trejybės trikdžiais.
2014 rugsėjo 09 d., 12:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-26 eilutės:

'''Kaip Dievas išeina už savęs'''

* Dievas išeina už savęs į Save, iškyla savastis, sandara, Aš - būtinybė
* Dievas sutampa su Savimi, iškyla Tu, atvaizdas, laikysena - esamybė
* Dievas atsiskiria nuo Savęs, iškyla Kitas, esmė, vertybė, papildinys - galimybė

Dievas iškyla [[aplinkybės | aplinkybėmis]].


[+Sąvokų rūšys+]
2014 rugsėjo 09 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-41 eilutės iš
* Nusiteikimas
į:
* Nusiteikimas

>>bgcolor=#FFECC0<<
2014.09.09 Tu žiūrėk, kaip įvairiai pasitraukiu ir vėl iškylu, kaip persikuriu. Būtent taip ir vystosi vertybės. Tad jos atspindi mane, nors nėra aš.
>><<
2014 rugsėjo 04 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Nusistatome, bet nevykdome; Tai požiūris, pagal kurį nebūtinai gyvename.
į:
* Nusistatome, bet nevykdome; Tai požiūris, taisyklė ar siekis, pagal kuriuos nebūtinai gyvename.
Pridėtos 10-11 eilutės:

Kaip suvokti plėtinį? ir kitus?
2014 rugsėjo 04 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-8 eilutės iš
* Nusistatome, bet nevykdome;
* Vykdome, bet nepermąstome;
* Mąstome
, bet nenusistatome.
į:
* Nusistatome, bet nevykdome; Tai požiūris, pagal kurį nebūtinai gyvename.
* Vykdome, bet nepermąstome; Tai veikla, kuri gali būti tiesiog veikimas, nebūtinai ką nors įvykdant, tad vykdymo pakaitalas.
* Mąstome, bet nenusistatome. Tai būsena, kuomet išgyvename, įsijaučiame, ją lyg ir randame nusistatymą, tačiau nebūtinai jį kaip tokį pripažįstame, kaip galiojantį nepaisant mūsų jausenos
.
Ištrinta 9 eilutė:
2014 rugsėjo 04 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-10 eilutės:

Vertybių žemėlapio pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia įvardijimo kalbą ir geros valios pratimus.

Trejybės sutrikimai yra trijų rūšių:
* Nusistatome, bet nevykdome;
* Vykdome, bet nepermąstome;
* Mąstome, bet nenusistatome.
Vertinimai ieško šių sutrikimų ir juos iškelia, tačiau tuo pačiu ir sudaro šiuos sutrikimus. Kaip Kristus sako, stovi duryse ir neleidžia kitiems praeiti.
2014 rugsėjo 02 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/vertybiusavokos.png
2014 rugsėjo 02 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-25 eilutės iš
Žr. [[Paroda]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Paroda]]

Vertybes sieju su [[požiūrių algebra]].

* Veikla
* Būsena
* Siekis
* Ryškinimas
* Taisyklė
* Aplinkybės
* Plėtinys
* Požiūris
* Priešpastatymas
* Santykiai
* Galimybės
* Dorybė
* Rūpestis
* Susitelkimas
* Vaidmuo
* Vyksmas
* Asmuo
* Savybė
* Sudvasinimas
* Susilaikymas
* Nusiteikimas
2014 balandžio 14 d., 08:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Žr. [[Paroda]], [[Vertybės]]

VertybiųŽemėlapis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 21 d., 13:01