Iš Gvildenu svetainės

Mintys: VertybiųTyrimas

Nagrinėti, kaip klausimo Kodėl pagrindu kuriamos dorovės sistemos, kaip klausimas Kodėl išsako kertines vertybes.

Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Vertybi%c5%b3Tyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 spalio 12 d., 19:46