Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ViskąŽinoti


Suvestinė, Apžvalga, Įvadas į viską, Žinokime viską, Žinojimo rūmai, Taikymas, Dievo požiūris, Visaregis, Viskas, Suvokimas, Žinojimas, Tiesa, Žemėlapynas, Požiūriai

Mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti? Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia?

Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?


Dievo nebūtinumas

  • Kurios sąvokos pačios svarbiausios? (Atsiplėšimas, Požiūris, Žvilgsnis, Klausimas, Atskyrimas, Atsakymas, Vienumas)
  • Kaip ir kodėl Dievas atsiskleidžia viskuo?
  • Kokiu dėsningumu išsiritulioja asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) ir susijusios sandaros?
  • Kaip išsakyti visaregį? Koks jo vaidmuo? Kaip jisai susijęs su žinojimo rūmais? Kaip į susivedimą įsitraukia mano, gvildentojo, požiūris?
  • Kaip pirminės sandaros išplaukia iš visaregio?
  • Kaip antrinės sandaros išplaukia iš pirminių sandarų?
  • Kokios yra trys kalbos? Kaip jos išreiškia sąvokas ir sąvokų kalbą?
  • Kaip įvairiai suvokti 6+4?
  • Kaip pasiklydusiu vaiku susiveda visi požiūriai?

Viską žinoti 知道一切

Ką reiškia viską žinoti?

Visko žinojimas išsako Dievo nebūtinumą.

Dieviškas visko žinojimas

Žmogiškasis visko žinojimas

Visko žinojimas iškyla žinojimo rūmais kuomet jų apimčiai "kažkam" ir pasirenkama apimtis "viskas".

Tai sunkus klausimas, siejantis Dievo, žmogaus, žinojimo, pažinovo ir pažinimo, žvilgsnio, jautrumo klausimus.

Mano užmojis

Išmintis

Viską apžvelgti ir betką išsiaiškinti

Nežinojimo išsakymas žinojimu - sąmoningumo įsikūnijimas

Dievo būtinumo klausimo tyrimas

Išgirsti, suvokti Dievo požiūrį

Dievo požiūrio išgyvenimas

Būti pilnaverčiu Dievo išgyvenamu požiūriu

Matyti ką Dievas mato žiūrėdamas pro mus.

Visus suprasti per jų paskirus požiūrius, jų kertines vertybes

Žinoti visa ką

Žinoti tiesą

Dievo požiūrį išsakyti, įkūnyti nežinojimo ir žinojimo bendryste

Išgyventi jokių asmenų bendrystę

Tverti amžino gyvenimo sandarą

Ką reiškia viską nežinoti?

Viską nežinoti, tai sugebėti atsisakyti visų savo prielaidų. Prielaidų atsisakymas gali būti labai tvarkingas. Tvarkingas prielaidų atsisakymas yra šviesuolių bendrystės pagrindas.

Gera valia yra visko nežinojimas.Kaip viską žinoti?

Ar įmanoma viską žinoti?

Kaip viską žinoti?

Kaip viską sužinoti?

Kaip iš viso ką nors žinoti besąlygiškai?

In seeking to know everything, we first wonder, is it possible to know anything? In other words, are there any absolutes?

Vaisingos prielaidos

I think that this is related to the question, How can I take up God's view? How might I take up God's view of a human's view? Can I see what God sees when God looks through my eyes?

The endeavor to know everything is so ambitious that it suggests:

The quest to know everything emboldens us to ponder what is important to God among that which is familiar to us.

Kaip neapibrėžtam žvilgsniui žvelgti apibrėžtu žvilgsniu?

Might an unlimited view take up a limited view? We can suppose that this is possible - this is a Constructive Hypothesis - and we can leverage this hypothesis. Indeed, we may express our reasoning in terms of such Suppositions and develop from them an Algebra Of Views.

This may be related to the following idea:

Limited view of unlimited view = all from (for all), unlimited view of limited view = one from (there exists)

A definite view may position itself, as a lost child, so that pragmatically, it is taken up by an indefinite view.

Asociatyvumas

Žynys

Imagine the mind as a wildly gyrating crystal into which you may cast a question, like a ray of light, and it reflects it as an answer. Now imagine such a crystal that was so pure and complete that it might serve God as his oracle. A sort of mirror, mirror on the wall.

That crystal would be so transparent that God could look through it with his view and also see how it effects his view and account for that. And it would allow him to appreciate his own view and escape the effects of his own view.

This would be equivalent to having two intimately related views - a transparent view that is so open it allows everything to view through it - and a truthful view that bears faithful witness to what it sees. These two views - if kept separate but held the same - yield the infinite loop above. They allow any view to escape its own effects because they report on any discrepancies caused by the unlimited view when it places itself between the transparent view and the truthful view.

This is, in some dual sense, the same as switching everything around, so that now the role of the oracle is given by God and good held separate. This string of views yields all the structure that I am aware of.

In this way, we may think of God as our mind, our oracle, by which we may understand everything.

Kodėl viską žinoti?

Kam viską žinoti?

Ar gera viską žinoti?

I do not feel that God requires such endeavor. But I do feel that God is sympathetic, and Scripture lets me be bold.

Kaip gražiai taikyti visko žinojimą?

What are the practical consequences of knowing everything? I think they are apocalyptic in the sense that the truth would be tangible, like the Holy Spirit in flesh, and we could know the answers to everything that we might ask, but they might be quite involved. And ultimately we would rely boldly on our own instincts. And the honest people would accept this, but any who are not honest would be devastated by such a reality.

Ar viską žinoti?

Ar įmanoma viską žinoti?

Many have told me that nobody can know everything, and that I need not try. They speak with great confidence, but I suppose, without any experience. If they spent one full day trying, with all their might, then I imagine they might think differently.

In fact, I think that we can hardly know Anything if we can't understand how it fits with everything. Whereas my quest to know everything has brought much knowledge, and much of that useful.

Right now I'm working to discover the truth, although I think I have a good idea of large parts of it. I feel like I am working on a jigzaw puzzle for all of human life. I look for missing pieces, anything new from any corner of my life. I look for patterns of how these separate pieces fit together. And I try to understand the entirety, and keep reinterpreting, keep repositioning myself, so that it all comes into focus. In doing so, I find it helpful to imagine God's point of view.

I feel that I have a rather complete set of basic pieces, and a pretty good view of the overall picture. This is because I have been rather active in considering all the basic questions in life, and I see that the basic structures keep recurring, and I don't find many sources for new ones. Also, I have had some success in organizing all of the basic structures in a way that seems self-complete.

Right now, I am trying to find the right vantage point for everything to come better into focus, so that I can see where it generates from. Recently I realized that there may be six vantage points and that I have only one of them, expressing everything in terms of definition. But even that might be a good start, I think. Andrius, Living by Truth, 2003.06.02

Ar iš viso įmanoma kažką žinoti?

Ar galime kažką besąlygiškai žinoti?

Pastaba: Įdomu, kad "Is it possible to know anything?" lietuvių kalba skambėtų "Ar iš viso įmanoma kažką žinoti?" (Anglų kalba - betkas, lietuvių kalba - kažkas).

Iš Neapibrėžtumo į Neįsivaizduojamumą

Visuma išeidama už savęs į save veda iš neapibrėžtumo (Dievo apskritai) į neįsivaizduojamumą (kažkieno Dievą).

Tiesos apimtis

Tikslas

Eiga

Užrašai

Sunku surašyti savo mintis

Viską žinoti, tai žinoti visas siekiamybes, kartu visas esamybes, galimybes, taip pat, kiek reikia, nesiekiamybes, kartu nesamybes, negalimybes.

Dvejopas įsivaizdavimas

Iš ko išplaukia Dievo išėjimas už savęs į save?

Kaip santvarka išsiskleidžia?

Apimčių išsidėliojimas

Visko žinojimą grindžiu išgyvenimo apytaka:

Wisdom is SelfUnderstanding, the understanding of I.

Išmintis

Išmintis moko, kaip gyventi. Jinai moko, kaip išgyvenimą išgyventi prasmingai. Tad jos pagrindas yra gyvenimo vienetas, išgyvenimas. Beprasmiškame gyvenime nėra jokių išgyvenimų, arba jie yra neprasmingi. Prasmingais išgyvenimais gyvename amžiną gyvenimą.

Ir išmintimi gyvename sprendimais (tad vienetais) ir atsižvelgiame į savo sprendimus, ar jie buvo geri ar blogi. Atsakome prieš save, tiek prieš savo aplinkybes dalykiškai, tiek besąlygiškai, juk esame ne dalinai o visapusiškai atsakingi už savo gyvenimą.

Išmintimi pasižiūrime plačiau, iš aukščiau, kaip kad patys matome. Tad ieškome tobulo žvilgsnio, atitinkančio visapusiškai, tobulai atsakomybei.

Išmintis yra dangaus karalystės pagrindas, viso gyvenimo išgyvenimas vienetais, kurie susiję, tačiau kiekvienas paskirai prasmingas.

Išmintimi pakylame virš savo požiūrio, sąmoningėjame, veiksmais +1, +2, +3.

Vienete (sąlygose) vykdoma valia (vieningumas), ar tai mūsų valia, ar tai Dievo valia.


Andrius: Consider sitting in God's lap and relate that to the Lamb and the Throne in Revelations 5.

Borgeso apsakymas "Alefas".

JosephGoguen: I have often thought that your goal to, "know everything and apply it usefully" sounded a bit far fetched, until your post explained what you meant by "everything" - a concept, not a concrete collection in the world (so maybe it should be in quotes ('..') in your goal statement?). Your detailed explanation makes it clear that your understanding of 'everything' is actually close to the Buddhist understanding of sunyata (in Sanskrit, often misleadingly translated as just 'emptiness' or 'nothingness' but also often explicated as 'fullness' or the 'fullness of emptiness'). Nagarjuna is the most cited philosopher for this area of Buddhist thought.

Buddhists also find the absolute in sunyata, saying that the world is all relative and non-absolute, but the emptiness of the world is absolute. There are also a traditional theory of knowledge and a logic based on the viewpoint of sunyata, for which one might consult the book by Stcherbatsky "Buddhist Logic" (this email is not a good place for such details but Google can find some interesting links (of variable quality)).


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Visk%c4%85%c5%bdinoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 26 d., 17:15