Iš Gvildenu svetainės

Site: EditForm

Redaguojamas Site.EditForm

(:input e_form :)(:e_guibuttons:)
(:input e_textarea :)
Santrauka: (:input e_changesummary :)
Autorius: (:input e_author :) (:input e_minorcheckbox :) Atliktas tik nežymus pakeitimas
(:input e_savebutton :) (:input e_savedraftbutton :) (:input e_saveeditbutton :) (:input e_previewbutton :) (:input e_cancelbutton :)

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Lentelės: paprastos - sudėtingesnės

Paragrafai: naujam paragrafui naudokite tuščią eilutę;

Eilutės pabaiga: \\, [[<<]], arba (:nl:)

-> teksto pastūmimui, -< kabančiam tekstui

Nebaigti eilutės: \

Sąrašai: * su simboliais, # sunumeruoti, :terminas:apibrėžimas apibrėžimų sąrašams

Pabrėžimas: ''kursyvas''   '''paryškinimas'''   '''''Paryškintas kursyvas'''''   @@lygiaplotis šriftas@@

Nuorodos: [[saito adresas]], [[http://example.com/]], [[saito adresas | saito pavadinimas]], [[#prieraišas]] [[#prieraišas | saito pavadinimas]]

Grupės: [[Grupė/Puslapis]] parodo Puslapis, [[Grupė.Puslapis]] parodo Grupė.Puslapis, [[Grupė(.Puslapis)]] parodo Grupė

Skyrikliai: !!, !!! antraštėms, ---- horizontaliai juostai

Neformatuoti teksto: [=...=]

Kitos žymės: [+didelis+]   [++didesnis++]   [-mažas-]   [--mažesnis--]   '^aukščiau^'   '_žemiau_'   {+įterptas+}   {-ištrintas-}

Iš anksto suformatuotas: [@...@]

Site.EditForm peržiūra

Puslapis dar neišsaugotas (:e_preview:)


Peržiūros pabaiga -- neužmiršk išsaugoti
Į viršų

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Site/EditForm
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2009 balandžio 04 d., 11:15