Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Vilnius

10 minučių. 1,000 žodžių. Lietuvių kalba.

Pagrindiniai įtikinimai

('ey' as in THEY, RAIN, 'ay' as in RIGHT, MIGHT, BITE)

Héylike Lítvishe Rabónim,

Táyere Khavéyrim un Khávertes,

Bney-Líte, máyne getráye Bney-Líte,

mit ahávas-Yisróel un ahávas-Líte . . .

Jūsų šventenybės, lietuviški rabinai, mielosios ponios ir ponai, Lietuvos vaikai, mieli, ištikimi mūsų Lietuvos vaikai, su meile žydų tautai ir meile Lietuvai...

I will speak in Lithuanian because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.

Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga gerbti tikinčiųjų žydų norus atsisakyti Sporto rūmus ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.

Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys, veiklos kalnas ir dangaus vartai.

Šios penkios sąvokos padės plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus atjausti ir palaikyti Lietuvos ir išeivijos pamaldžius žydus.

Pagrindinė mintis

 • Skirtingas vertybes derinti ramybe, sąmone
 • Jas derina dvasios sankaupos
 • Reiškiasi kūno ir dvasios ramybės aplinka

Išplaukia iš jų troškimo

 • Jeigu jų būtų 40% Vilniuje, nebūtų šitos problemos.
 • Mes negalime žinoti, kas jiems opu.
 • Svarbiausia, kad nenurimtų.
 • Žydų nedaug. Mes galime įsiklausyti ir pagarsinti.
 • Duoti žydams ko jie labiausiai trokšta.

Kaip siekti

 • Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai. Ieškoti pokalbio ir susikalbėjimo.
 • Tad svarbiausia neskubėti statyti, o kad norėtų susikalbėti.
 • Tai neturėtų būti pokalbis su "žydų atstovais"
 • Tas pokalbis turėtų vykti visur - Prezidentūroje, Vilniaus savivaldybėje, Genocido centre.

Ryšys su Dievu

 • Pokalbis su Dievu - ieškojimas ramybės - sąmoningumo
 • suvokti Dievo laiko mąstus
 • pasimokyti iš Valdovo rūmų - trisdešimt metų
 • Dievo dalyvavimo ženklai
 • melstis, dirbti, laukti stebuklų
 • (Žydams) įsijausti ir mums atsitokėti - ir atvirkščiai - sąmoningumas, malda

Priimti žydus, kaip savus

 • Suvokti, jog kapinės yra ženklas, kad žydai ištikimi Lietuvai, savo tėvynei - ir tų tėvynių gali būti daug - visgi ypatingai myli Lietuvą
 • Suvokti, ką reikštų žydai jei čia jų būtų
 • Džiaugtis litvakais - ką jie pasiekė - ir kaip jie išplečia lietuvybę
 • Vertinti Lietuvos žydus, kaip mūsų istoriją įamžinantys - litvakų bruožai, Lietuvos didžioji kunigaikštystę
 • laimėti savo istoriją
 • Lietuvos šviesybė - civilizacija
 • pavyzdinė mažuma - gal žydų nebus bet reikia norėti tokių mažumų

Atsakyti už savo istoriją

 • mokytis: neatsiprašyti, neatgailauti, o atjausti, pasimokyti ir įsipareigoti
 • suvokti, kad mes visi pažeisti
 • suvokti, kad žydų nėra, tai apsunkina
 • Suvokti, kad jų netektys nepalyginimai didesnės nė mūsų
 • suvokti, kad jie yra nekaltos aukos
 • suvokti, kad lietuviai - kaip sovietų ir nacių patyčių aukos, skriaudė žydus
 • atsakyti už savo tautos valios reiškėjus, jų klaidingą tautos supratimą - nuo jo atsiriboti
 • pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia savo nepriklausomos valstybės, prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
 • suvokti, kad antisemitizmas Lietuvoje netramdomas
 • Įsipareigoti - rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
 • Įsipareigoti - atjausti žydus
 • Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais

Viešai atjausti žydus

 • Turėti valstybinį ženklą, kad pasigendame Lietuvos žydų, juos atjaučiame, jų gedime (kaip prūsų, jotvingių), norime, kad jie būtų, tai mūsų artimi broliai
 • Ženklas 65% žmonių, kurie nori atjausti - kurie norėtų atšaukti svetingumo atšaukimą, prakeikimą
 • Ką matysime nuo Gedimino kalno?

Dovana - gera valia - gydyti

 • Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
 • Gydyti pažeistus žmones
 • Gerbti tikėjimą, atsisakyti išniekinančio ateizmo
 • Vaistas žmonėms

Pasirinksime tarp vertybių

 • Nelakstyt paskui "laimę", o puoselėti ramybę - mažinti nerimą
 • Pati parankiausia dovana
 • Sutaupysime pinigų
 • Atmesime sovietų paveldą, ledo ritulio areną, priimsime žydų paveldą
 • Reikia mažiausiai pastangų, bet reikia atsiremti į tikėjimą, reikia domėtis kitais

Dvasinis kapitalas - dvasinės sankaupos

 • Materialus kapitalas, piniginės sankaupos - stambus išteklius - vienose rankose.
 • Dvasinis kapitalas - bendra meilė, pagarba - ištekliai daugybėje rankų
 • Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas (daug kryžių), Aušros vartai (daug sidabrinių dirbinių), Valdovų rūmai (daugybė vilčių)- daugybė paminklų - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
 • Investuojame į pasąmonę, kad ji žadintų sąmonę
 • Vertė: vienoje vietoje išlaiko skirtingiausius žmones
 • Bet tai ženklas, kad mes nesame gerovės vergai - mums nerūpi pinigai (Chruščiovas - mes statom socializmą, o jūs statote pilis!) - kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti

Aplinka

 • Dabartinis pastatas yra nuožmus - kapinės suteiktų ramybės
 • Sovietinis pastatas mus veikia sovietinėmis vertybėmis - žydų kapinės žydų tikėjimu
 • Tai būtų teigiama aplinkiniams gyventojams
 • Žalia zona būtų didžiausia vertybė toje Neries pusėje
 • Derinti: pagerbti 1975 m. Vilniaus pontoninio tilto nelaimės aukas
 • Derinti: prie Žaliojo tilto mūšyje žuvo Lietuvos kariuomenė
 • Žaliasis tiltas, Mindaugo tiltas

Kapinės mus laimintų

 • Visoje rytų Europoje
 • Kapinės padrąsintų visus - Valdovų rūmų argumentas (atsiras pinigų daug kam) - panašiai, visas tautas branginsime
 • susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
 • ryšys su Rusijos opozicija
 • Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą - žydai niekada nebus suvienodinti - žydai yra mūsų įvairovė
 • Lietuvos saugumo užtikrinimas - jeigu mes gerbiame, kas išdrįs pažeisti? - kaip Aušros vartai

Galimybė padrąsinti naujus autoritetus

 • Burti šviesuolių tautą žydų tautos pavyzdžiu -
 • Vieta kur būtų galima susikalbėti su savo priešininkais.

Bendrauti

 • Kai išspręsime kliūtis...
 • Iš kur kyla tikėjimas dėl kapinių, jei Biblija nėra Dievo žodis?
 • Dalintis tikėjimu - kaip gali vykti katalikų tikėjimas be žydų?
 • Kartu vystyti tautą - kaip galim plėtoti be atgarsio iš žydų?
 • vartai į amžiną gyvenimą - kuris vyksta jau čia ir dabar
 • Suvokti jog jais esame biblinė tauta

Pabaigai iškelti svarbą

 • Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
 • Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiama
 • Reikia piramidės veiklai

Vilniaus žydų kapinės

Bagrisung heym, bagrisung tsurik, bagrisung tsu lite.

Pagrindinė mintis

 • Išplėsti galimybių ratą, kaip plačiau sudominti kitus, labiau įprasminti, patiems viltingiau nusiteikti.
 • Išplaukia iš Dievo - padaryti, kad tai būtų Dievui įdomu.
 • Kaip tikinčiųjų reikalas tampa mūsų reikalu ir Dievo reikalu.
 • Kaip mums visiems vienas kitą mylėti - užleisti - leisti būti židiniu - visada rodyk gerą valią
 • Dievo laiko mąstai
 • Biblinis įvykis - esama biblinė tauta
 • Amžina galimybė mums sueiti - dvasinis kapitalas - aukščiausia vertybę, į kurią investuoti - įspūdingiau nė Egipto piramidė
 • Siūlau Lietuvos valstybei šias kapines grąžinti Vilniaus žydams ir jas sutvarkyti taip, kaip Vilniaus žydai paprašys.

Jų reikalas

 • Viskas išplaukia iš pamaldžių žydų tikėjimo.
 • Reikia pradėti nuo tikinčiųjų žydų. Kas jiems svarbu?
 • Vis jų atsiklausti.
 • Žydams kapinių žemė šventa - vadinas, jie čia yra amžiams. Užtat ir laiptams naudojo jų paminklus.
 • Skirtumas - lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje. Jie turi teisę į žemę kur jo protėviai mirė. Kiti įgija pilietybę ten kur gimsta. Jie iškeliavo į dangų su Lietuvos pasais.

Iš šalies žiūrint, ko trokštame ir linkime

 • Toliau, pasižiūrėti iš savo pusės.
 • Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.
 • Paskui, kaip ir kodėl mums juos atjausti?
 • Nebėra žydų, kurie galėtų rūpintis savo mirusiaisiais.
 • Matyt nuo Gedimino kalno ką kunigaikščiai matė.
 • Lietuvos šviesybė.
 • Ryšys su Dievu, tai kertinis dalykas.

Pinigai

 • Eina kalba apie pinigus.
 • Globalizacija - suvienodinimas. Žydai - mažiausiai vienodi.
 • Pinigai yra jaukas. (pakilimas)(masalas - pagunda) (dvasios pančiai - priklausomybė)(narkotikas)

Atsisakyti pinigų ar svaigalų

 • Neužtenka vienos priežasties - reikia visų priežasčių. Kitaip visada atsiras apskaičiavimas, vardan pinigų
 • Užtat reikia pritraukti visokiausių žmonių.

Asmeninis pavyzdys

 • Aš galiu atjausti, kaip tautiškai sąmoningas lietuvis.
 • Lietuvių, žydų, juodųjų, šviesuolių tautos.
 • Paribio, nuskriaustųjų.
 • Kaip aš priėjau prie žydų palaikymo, ką man reiškia, kuo skiriuosi.

Dvasinis kapitalas

Pasimokyti iš Valdovų rūmų.

Lietuvių ir žydų santykiai

 • Dovid Katz.
 • Lietuvos Didžioji kunigaikštystė
 • Litvakų savybės

Kodėl tai gėris

Gydyti traumą

 • Biblijos problemos

Biblijos pasekmės

 • Rašyti šventraštį
 • Būsime pasirengę iššūkiams: klimato kaitai, pabėgėliams, ateiviams, robotams,

Šventraštis kilo iš žydų

Naujai suprasti:

 • televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. Talinn based Hong Konger proposed the Baltic way.

Didžiausia kliūtis tai, kad mūsų lietuvių tautos valios reiškėjai (Kazys Škirpa, Stasys Raštikis, Antanas Maceina, Leonas Prapuolenis, Adolfas Damušis, Stasys Lozoraitis, Petras Klimas) mūsų vardu ir mūsų gerbūviui 1941 m. Lietuvos žydams “atšaukė svetingumą” ir mes lig šiol šito atšaukimo nesame atšaukę.

Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų. Pastatyti ant sovietų karių kapų Antakalnyje.

2019022Vilnius


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 rugsėjo 22 d., 21:10