Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Žr. Mokykla

Rašau apie taikos žygių dalyvius. Kaip galėtumėme toliau bendrauti?

Taikdariai, pokalbininkai, susikalbėliai

Ar puoselėti bendrą klausimą: Ko galima pasimokyti iš istorijos? Ar galima pasimokyti dorovės?

Dalyviai

  • Andrius Kulikauskas. Jaudina: žmonių (ir lietuvių) menkumas, neatsakingumas, abejingumas, neatjauta. Ramintų: sugebėti atsiremti į žmonių kilnumą
  • Valdas Valiūnas: Kodėl lietuviai šaudė tuos žydus? Juk baisu šaudyti žmones. Ką daryti, kad tokie baisumai nepasikartotų? (Ko galima pasimokyti iš istorijos?)
  • Giedrius Grabauskas. Darna. Kaip gyvenimiškai įsisavinti darnos sampratą? Kaip pilietiškai dalyvauti nenukrypus nuo savo gyvenimo? Jisai yra už taiką ir istorinę tiesą.
  • Chaimas Bargmanas. Jaudina: patys nuožmiausi nusikaltėliai yra garbinami: Ignatavičius, Impulevičius, Juodis, Krikštaponis, Barzda, Noreika. Ramintų: Žinoti, kad yra žmonių, kurie priešinasi.
  • Evaldas Balčiūnas. Jaudina: Niekas nemato, kas yra blogai (blogo elgesio).

Galimi dalyviai

  • Rytas Narvydas. Domintų: Atskleisti įvykio tikrą esmę. Domina Lietuvos nepriklausomybės kovos 1918-1920.
  • Kęstutis Trečiakauskas. Atstatyti tiesą. Kaip atsisakyti priešpriešos? Kas darėsi pirmoje sovietų okupacijoje? Kokios priežastys baisenybės? Ko pasimokyti, kad nebūtų amžino antisemitizmo? Asmeniškai pažinojo kunigą Joną Žvinį.
  • Saulius Beržinis - Chaimas siūlė susisiekti.
  • Raimundas Kaminskas. Jį domina, Kaip ir ko mokytis iš istorijos? Kaip ateityje bus su Lietuva? Pilietiškumas ir patriotizmas. Apatiškumas. Lietuvybė yra bendravimas.

Dalyviai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 27 d., 22:52