Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai;

  • siekdamas puoselėti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį, ir rūpindamasis jos įamžinimu ir tęstinumu;
  • suvokdamas holokausto, kaip tragiško Lietuvos istorijos etapo, reikšmę, pagerbdamas aukų atminimą ir ugdydamas visuomenės suvokimą apie tai;
  • siekdamas plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius.

Vyriausybė patvirtino Kanceliarijos sudarytą 68 veiklų programą. Darbo grupei vadovauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jo pavaduotojas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Darbo grupės veikla rūpinasi Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis.

Supratau, kad tai proga baigti skaudinti Lietuvos žydus, išmokti juos atjausti.

Kas mes esame, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos susijusios tapatybės, kaip antai litvakai?

Kokių darbų reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, jį palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip mums tautiškumą puoselėti iš esmės, nedirbtinai ir nepaviršutiniškai? Ir galų gale, kokia tautiškumo prasmė?

Neištirpti.

Disidentai - reiškinys. Šviesuoliai.

Žydai disidentų tauta.

Kaip gali taikdariai pasirūpinti tam trukdančiais praeities skauduliais? Ką galėtų smulkioji žiniasklaida?

Kaip vengti dirbtinų sprendimų. Pavyzdys - litvakų simbolis - Gaono metai. Disidentų reiškinys.

"Vieninga Lietuva" visus kviečia šį galvosukį spręsti.

Pasimokykime iš istorijos.

Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes kitų tautų neskriaudė, o jas gynė nuo nuožmesniųjų. Užtat baltarusai ir ukrainiečiai šviesiai prisimena kunigaikštystę, kaip ne mūsų, o savo kunigaikštystę.

Žydai kolonizavo Lietuvą, kuomet kitos tautos kolonizavo Ameriką. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes žydai buvo ne baudžiaunininkai ir ne jų ponai, o tiesiog laisvi žmonės. Jie laimingai skurdo savo bendruomenėse, kad tik galėtų daugiau laiko skirti savo šventraščiams.

Vygantas Vėjas

Kvietimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 04 d., 20:52