Iš Gvildenu svetainės

Taika: Kvietimas

2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai;

Vyriausybė patvirtino Kanceliarijos sudarytą 68 veiklų programą. Darbo grupei vadovauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jo pavaduotojas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Darbo grupės veikla rūpinasi Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis.

Supratau, kad tai proga baigti skaudinti Lietuvos žydus, išmokti juos atjausti.

Kas mes esame, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos susijusios tapatybės, kaip antai litvakai?

Kokių darbų reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, jį palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip mums tautiškumą puoselėti iš esmės, nedirbtinai ir nepaviršutiniškai? Ir galų gale, kokia tautiškumo prasmė?

Neištirpti.

Disidentai - reiškinys. Šviesuoliai.

Žydai disidentų tauta.

Kaip gali taikdariai pasirūpinti tam trukdančiais praeities skauduliais? Ką galėtų smulkioji žiniasklaida?

Kaip vengti dirbtinų sprendimų. Pavyzdys - litvakų simbolis - Gaono metai. Disidentų reiškinys.

"Vieninga Lietuva" visus kviečia šį galvosukį spręsti.

Pasimokykime iš istorijos.

Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes kitų tautų neskriaudė, o jas gynė nuo nuožmesniųjų. Užtat baltarusai ir ukrainiečiai šviesiai prisimena kunigaikštystę, kaip ne mūsų, o savo kunigaikštystę.

Žydai kolonizavo Lietuvą, kuomet kitos tautos kolonizavo Ameriką. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes žydai buvo ne baudžiaunininkai ir ne jų ponai, o tiesiog laisvi žmonės. Jie laimingai skurdo savo bendruomenėse, kad tik galėtų daugiau laiko skirti savo šventraščiams.

Vygantas Vėjas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Taika/Kvietimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 04 d., 20:52