Iš Gvildenu svetainės

Taika: LietuvosEtikosUniversitetas

Svetainė Lietuvos etikos universitetas

Lapkričio 24 d., Kaune.

Eugenijus Paliokas pakalausė, ar norėčiau būti steigėju? Mane domina.

Gairės

Sumanytoja: Aldona Marija Gedvilienė, Klaipėda.

Rengėjas: Giedrius Misevičius.

Pastabos

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Taika/LietuvosEtikosUniversitetas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 02 d., 21:59