Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Žr. Vilniaus žydų kapinės, Holokaustas, Vilnius, Kaunas, Teisintojai, Kalba, Pažeidimai, Dalyviai, Motociklininkai, Zenonas Ignatavičius

Galiu kreiptis į 15 min. įvairiais klausimais.

 • Ydingas Energetikos ministerijos įsakymas.
 • Facebook neišverčia skriaudėjų žinių.
 • Facebook sutartis - Idėja Lietuvai.
 • Western Union.
 • Valiušaitis.

Vysk.Jonas Boruta apie Damijoną Riauką

Tarpukario architektūra

Šviesa ir tiesa gydome žalingais virusais užsikrėtusius

 • Pasitikrinimo akcija.
 • Dalyvaus istorikai, žinovai.
 • Diagnozė: Katalogas netiesos ir neatjautos atmainų.

Ažubalis, Kasčiūnas apie Noreiką

Genocido centro elektroninė biblioteka įkelti nuorodas

Pasižiūrėti LYA bylas:

Tautinės valstybės požiūriu, ar gerai, kad žydus išžudė? Kaip atsakysime? Tai esminis prieštaravimas su kuriuo susiduriame. Ko pasimokysime iš Antrojo pasaulinio karo? Koks mažumos ir išeivijos vaidmuo linkėtinas?

 • Ką reiškė manymas, kad vokiečiai laimės, kad tai "savigyna", lemtis, pasigerinimas, ir suvokimas, kad vokiečiai pralaimės? Kad tai buvo Nurembergo teismo įvardinta aukščiausiu nusikaltimu? Kaip mums dabar suprasti?
 • Ką reiškia, kad tie apaštalai, išsaugoję lietuvybės vertybę, buvo susitepę šiuo nusikaltimu? Ar tai gyvosios Lietuvos griovimas?

Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietą įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą ne kaip regioninės, o kaip valstybinės reikšmės objektą.

Elmantas Meilus. Lietuvos istorijos institutas. Senųjų Vilniaus žydų kapinių Šnipiškėse istorija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais

Kaip suderinti įvairių tautų savigarbą?

Rašau straipsnius

Asmeniniai tikslai

 • Palaikyti paskirus mąstytojus, kas tik norėtų dalyvauti šviesuolių bendrystėje.
 • Palaikyti šviesuolius Alytaus pataisos namuose.
 • Palaikyti lietuvių ir litvakų susitaikymą.
 • Palaikyti žmonijos ateities aptarimą ir šviesuolių bendrystės siekimą.
 • Istoriją tirti išgyvenimų pagrindu.
 • Geros valios pratimus taikyti, kad galėtumėme nurimti. Išklausyti, kas mus neigiamai skaudina ir paieškoti, kokie galėtų būti teigiami jausmai.
 • Įvairiais būdais palaikyti pokalbį: Kaupti ir pristatyti duomenis. Išsiaiškinti, kas trukdo pokalbiui ir kodėl: Kas kalbą netiesą ir kodėl.
 • Rengti dirbtuves - mokytis iš praeities, apžvelgti reiškinius, kaupti pavyzdžius, visapusiškai tirti ir vertinti, daryti išvadas
 • Mokytis taikdarystės - taikos mokykla

Veiklos barai

Dabartinės veiklos Veikla?

Kalendorius

 • Kovo 18 d. Mažvydo bibliotekoje, pokalbis apie paminklus.

Ateities veiklos

 • Užsakyti Algirdo Klimaičio bylą iš Hamburgo archyvo.
 • Paprašyti LKP bylas leisti paskelbti.
 • Paprašyti Genocido centro atsakyti į mano laiškus.
 • Paprašyti, kad LYA paskelbtų suskaitmenintas bylas, kurias turi USHMM.
 • Ištirti Senelio veiklą Gižuose.?
 • Naujai paskelbti Gochino "Užklausą dėl Jono Noreikos nusikaltėlių gaujos"?
 • Lydia?
 • Bagramianui paminklai
 • Rainių žudynės?
 • Vilkija Paminklą pastatyti atminti Chaim Yelin. Atminti Holokaustą Vilkijoje.
 • http://epartizanai.archyvai.lt - kviečia dalintis informacija - pasiūlyti Nykštaitį, apie Ramanauską, nukentėjusiųjų prisminimus
 • Maskvos archyvas
 • Reabilituoti partizanų ir sukilėlių teismų ir nuosprendžių aukas.
 • Rūpintis spaudos laisve - jeigu spauda būti stipri, nebūtų šių problemų.
 • Žurnalistų sąjunga - etika - dėl Delfi straipsnio
 • Žurnalistų sąjunga - dėl Valiušaičio
 • Teisė rengti pokalbius įvairiais klausimais
 • Prezidentūroje rengti renginį, pokalbį
  • Pristatyti galimus tyrimus
   • Rainių žudynės
   • Einsatzkommando 2 Šiaulių padalinys
 • Rinkti SK veiklos pavyzdžius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su SK departamentu.
 • Rinkti žurnalistų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Rinkti politikų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Plėsti temas.
 • Nykštaitis
 • Vytauto Landsbergio ir jo tėvų biografija.
 • Krikštaponis Ukmergėje
 • Kas vyksta kariuomenėje šiais klausimais?
 • Pamokyti kurti vikipedijos puslapius
 • Partizanų dienos - domėtis visais partizanais

Galimi straipsniai

 • Dėl elektros sutarties?.
 • Dėl elektroninių laiškų Tarša?
 • Artūrui Zuokai - Mažvydo bibliotekos archyvas
 • Atmintina naktis Voldemarininkų pučas
 • Antisemitizmas nėra nusikaltimas.
 • Leonas Taunys-Kovas. Voldemarininkas, kuris pasielgė kitaip. Kodėl jisai liko Lietuvoje?

Paieškoti archyvuose

 • Literatūros ir meno archyve - Tenisonienės bylų

Kitų tikslai, sumanymai

 • Eugenijus Paliokas: Surengti pasikalbėjimą tarp raudonų ir žalių partizanų.
 • Giedrius Grabauskas: Juozas Vitas-Valūnas - vyriausias sovietų partizanas - jį globojo Landsbergis-Žemkalnis 1943 metais

Klausimai

 • Arūno Bubnio klausimas: Kodėl žmonės (lietuviai) tais laikais buvo tokie žiaurūs?

Kokių pokalbių mes patys norime?

 • Andrius: Pokalbis apie Lietuvos gynybą - pasirengimą taikdarystei, informaciniam karui, partizaniniam karui.
 • Pokalbis apie atjautą Lietuvos žydams ir lietuviams.
 • Eugenijus Paliokas. Dalyvauja Lietuvos visuomenės taryboje. Jisai nori, kad surengtumėme raudonų partizanų ir žalų partizanų pasikalbėjimą.

Judėjimai

Galimi ryšiai

Naudingos nuorodos veiklai

Anti-istorijos tinklas

Anti-istorijos veikla

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/profesorius-landsbergis-mes-europoje-galime-tapti-labai-reiksmingi.d?id=81226257

Žmogaus teisių pažeidimai

Valstybė

Šaltiniai

Mintys

 • Naujoji Lietuva Hitlerio Naujojoje Europoje v. Tarybų Lietuva Stalino Sovietų Sąjungoje

Ankstyvesnė veikla

Kiti faktai

 • Mykolas Golubovas, 3 metų berniukas, pasakojo kaip jisai netoli Bernelių užeigos pro langą matydavo kaip baltaraiščiai vesdavo žydus iš Vilijampolės į Aleksotą.

Kitos nuorodos

Simas Levinas

Rainių žudynės http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=105&mod=Parodos&a=paroda&nr=18

Mokykla


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 18 d., 19:46