Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dalyviai, Nesuprasti

Taikos mokykla

Vedu Taikos mokyklą, mokau taikvedžius ir taikdarius. Veiklą vystysiu šiuose puslapiuose. Andrius Kulikauskas

Pagrindinis sumanymas

 • Ieškoti, kas norėtų pokalbio, kokio pokalbio norėtų, ir kodėl?
  • Ieškoti to norinčių istorikų, visuomenininkų, politikų.
 • Rinkti, aptarti ir tirti savo ir kitų išgyvenimus.
 • Mokyti ir mokytis bendrom jėgom tirti - tyrimo bendrystės:
  • Archyvo bylas fotografuoti.
  • Vikipedijos straipsnius rašyti.
  • Užklausas rašyti.
  • Taikdarystės.
  • Dirbti su mano viki.

Veikla

 • Rudenį surengti visų Partizanų dienas.
  • Surengti pasikalbėjimą tarp raudonų ir žalių partizanų.

Birželio mėnesį

Kokių pokalbių mes patys norime?

 • Andrius: Pokalbis apie Lietuvos gynybą - pasirengimą taikdarystei, informaciniam karui, partizaniniam karui.
 • Pokalbis apie atjautą Lietuvos žydams ir lietuviams.
 • Eugenijus Paliokas. Dalyvauja Lietuvos visuomenės taryboje. Jisai nori, kad surengtumėme raudonų partizanų ir žalų partizanų pasikalbėjimą.
 • Giedrius, Chaimas, Valdas:
 • Jakeliai
 • Rytas Narvydas
 • Gintas Šapoka

Šalutinis sumanymas

 • Įvairiais būdais palaikyti pokalbį
  • Kaupti ir pristatyti duomenis.
 • Išsiaiškinti, kas trukdo pokalbiui ir kodėl.
  • Kas kalbą netiesą ir kodėl.

Susiję sumanymai?

 • Pristatyti galimus tyrimus
  • Rainių žudynės
  • Einsatzkommando 2 Šiaulių padalinys
 • Rinkti SK veiklos pavyzdžius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su SK departamentu.
 • Rinkti žurnalistų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Rinkti politikų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Plėsti temas.
  • Nykštaitis
 • Vytauto Landsbergio ir jo tėvų biografija.
 • Juozas Vitas-Valūnas - vyriausias sovietų partizanas - jį globojo Landsbergis-Žemkalnis 1943 metais
 • Krikštaponis Ukmergėje
 • Kas vyksta kariuomenėje šiais klausimais?
 • Romas Beniušis
 • Pamokyti kurti vikipedijos puslapius
 • Partizanų dienos - domėtis visais partizanais
 • Mokytis taikdarystės - taikos mokykla
 • Maskvos archyvas

Atšaukiamas renginys

Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.

Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

https://lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybes-kanceliarijoje-ivyko-pirmasis-strategines-ivaizdzio-tarybos-posedis

https://lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/i-vieningo-lietuvos-ivaizdzio-kurima-bus-itraukta-visuomene

NOKT

Vytautas Landsbergis

Andrius Tučkus

VilniusLifeStyle

20190512 Event

Naujoji Lietuva Hitlerio Naujojoje Europoje v. Tarybų Lietuva Stalino Sovietų Sąjungoje

Man Alkas.lt ir LRytas.lt redakcijos pranešė, kad joms pranešimus spaudai parūpino viešųjų ryšių kampanija VilniusLifeStyle.lt http://alkas.lt/2019/05/02/vikipedia-laisvoji-encikopedija-kurioje-iskraipoma-lietuvos-istorija/ https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2019/04/27/news/wikipedia-laisvoji-encikopedija-kurioje-iskraipoma-lietuvos-istorija-10145484/

Šiai įmonei dirba tiktai jos vadovas Alkas Paltarokas: https://rekvizitai.vz.lt/imone/nauji_renginiai/ Jisai pats save cituoja

Tai žmogus, kuris yra bene savo malonumi surengęs žmogų ir įstaigą kompromituojančius provokacijas, https://rekvizitai.vz.lt/imone/nauji_renginiai/atsiliepimai/ https://rekvizitai.vz.lt/imone/agedida/atsiliepimai/

http://kurklt.lt/projektai/atsakingas-kibernetinio-saugumo-spragu-atskleidimas-2/ http://kurklt.lt/staff/zygimantas-tamosauskas-2/ kontaktai Žygimantas Tamošauskas https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-robertas-tamo%C5%A1auskas-b6a2a099/?originalSubdomain=uk

Nacionalinio saugumo konferencija: Visuomenė kaip saugumo veikėjas 2018

Gross: True Lithuania

Konrad Adenauer biuras

Kalbėdamas apie iki galo nenuveiktą Lietuvos misiją EP ir ES kontekste, L. Kontrimas atkreipė dėmesį į tai, kad Europa dar iki galo neįsisąmonino komunizmo padarytų skriaudų, o šios užduoties neatlikus sunku įsivaizduoti vieningą Sąjungą. „Ar Europa suprato, kad nacizmas ir komunizmas yra lygiai tiek pat atsakingi už nusikaltimus? Man susidaro toks įspūdis, kad šito mes dar nesame padarę. Jei kalbam apie Europos ateitį, į šį klausimą nepateikę atsakymo mes negalėsime klijuoti visko bendrai“, – kalbėjo L. Kontrimas. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/profesorius-landsbergis-mes-europoje-galime-tapti-labai-reiksmingi.d?id=81226257

Mokykla


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 23 d., 23:48