Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Holokaustas, Sukilimas, Vilnius, Kaunas, Nesuprasti, Skriaudėjai, Zenonas Ignatavičius, Teisintojai, Kalba, Pažeidimai, Veikla, Dalyviai

Lietuvos draugai

Apaštališkoji nunciatūra Vilniuje

Veiklos

ELTA: Pasodinta ąžuolų giraitė Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimui

Darbai,

Veikla: Vieninga Lietuva

 • Sudaryti sąrašą sumanymų susijusių su Gaono metais.
 • Kviesti dalyvius Lietuvos draugų veiklai Gaono metais.

Arūno Bubnio klausimas: Kodėl žmonės (lietuviai) tais laikais buvo tokie žiaurūs?

advokatas Antanas Bartusevičius

Žydai Lietuvoje. Kūrybinė grupė.

2019 m. liepos 24 d. Nr. 786

Tikslas: Istoriją tirti išgyvenimų pagrindu.

Taikos mokykla

Vedu Taikos mokyklą, mokau taikvedžius ir taikdarius. Veiklą vystysiu šiuose puslapiuose. Andrius Kulikauskas

Štai mano asmeninės veiklos tikslai:

 • Palaikyti paskirus mąstytojus, kas tik norėtų dalyvauti šviesuolių bendrystėje.
 • Palaikyti šviesuolius Alytaus pataisos namuose.
 • Palaikyti lietuvių ir litvakų susitaikymą.
 • Palaikyti žmonijos ateities aptarimą ir šviesuolių bendrystės siekimą.

Darbai

 • Parašyti Seimui apie elektros sutartis.
 • Išversti Lydiai.
 • Parašyti Alytaus šviesuoliams.
 • Parašyti straipsnį apie elektrą.
 • Parašyti straipsnį apie Bagramianą.

Galimi straipsniai

Parašyti seniūnui dėl Butrimonių aikštės, Berensonų.

 • Senda Berenson Abbott - 7-ių metų mergaitė išvyko iš Butrimonių
 • Bernard Berenson - 10 metų berniukas išvyko iš Butrimonių
 • Louis Kossivitsky. Louis was a nephew of Berenson's father, Albert Valvrojenski, the orphaned son of his sister.
 • Her father, Robert Lawrence Berenson, son of James Berenson, was an American career diplomat turned shipping executive; he was of Lithuanian Jewish descent, and his family's original surname was Valvrojenski.
 • second cousin Marisa Berenson
 • Berry Berenson was wife of Anthony Perkins
 • Berenson's maternal grandmother was the Italian-born fashion designer Elsa Schiaparelli,

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1071105/artejant-1941-uju-birzelio-sukilimo-78-osioms-metinems-seime-nauji-siulymai

http://www.voruta.lt/zigmas-tamakauskas-birzelio-sukilimo-aidas/

Visuomeninė taryba

Seimo narių L. Kasčiūno, A. Ažubalio ir P. Saudargo pranešimas: „Seime įregistruota rezoliucija pagerbti 1941 m. birželio sukilimą“ Nors 1941-ųjų sukilėliams nepavyko įtvirtinti nepriklausomybės, tačiau šis įvykis pažadino visuomenės sąmoningumą, leisdamas suvokti, kad tauta yra atsakinga už valstybės ateitį ir gali ją spręsti.

Renginiai: Kaip pasauliui pristatyti savo krašto žymus žmones?

 • Kaunas, birželio 22 d., šeštadienį - žymūs žmonės
 • Vilkija, birželio 23 d., sekmadienį - žymūs žmonės

Rašyti straipsnelius svetainei http://www.atmintiesvietos.lt

Straipsniai

 • Leonas Taunys-Kovas. Voldemarininkas, kuris pasielgė kitaip. Kodėl jisai liko Lietuvoje?

Veikla

 • Geros valios pratimus taikyti, kad galėtumėme nurimti. Išklausyti, kas mus neigiamai skaudina ir paieškoti, kokie galėtų būti teigiami jausmai. Pasitarti Kaune, apsispręsti, ką veikti.
 • Rudenį surengti visų Partizanų dienas.
  • Surengti pasikalbėjimą tarp raudonų ir žalių partizanų.

Birželio mėnesį

Veikla ateičiai

Kokių pokalbių mes patys norime?

 • Andrius: Pokalbis apie Lietuvos gynybą - pasirengimą taikdarystei, informaciniam karui, partizaniniam karui.
 • Pokalbis apie atjautą Lietuvos žydams ir lietuviams.
 • Eugenijus Paliokas. Dalyvauja Lietuvos visuomenės taryboje. Jisai nori, kad surengtumėme raudonų partizanų ir žalų partizanų pasikalbėjimą.
 • Giedrius, Chaimas, Valdas:
 • Jakeliai
 • Rytas Narvydas
 • Gintas Šapoka

Šalutinis sumanymas

 • Įvairiais būdais palaikyti pokalbį
  • Kaupti ir pristatyti duomenis.
 • Išsiaiškinti, kas trukdo pokalbiui ir kodėl.
  • Kas kalbą netiesą ir kodėl.

Susiję sumanymai?

 • Pristatyti galimus tyrimus
  • Rainių žudynės
  • Einsatzkommando 2 Šiaulių padalinys
 • Rinkti SK veiklos pavyzdžius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su SK departamentu.
 • Rinkti žurnalistų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Rinkti politikų straipsnius.
 • Su istorikais, veikėjais susitikti su žurnalistais.
 • Plėsti temas.
  • Nykštaitis
 • Vytauto Landsbergio ir jo tėvų biografija.
 • Juozas Vitas-Valūnas - vyriausias sovietų partizanas - jį globojo Landsbergis-Žemkalnis 1943 metais
 • Krikštaponis Ukmergėje
 • Kas vyksta kariuomenėje šiais klausimais?
 • Romas Beniušis
 • Pamokyti kurti vikipedijos puslapius
 • Partizanų dienos - domėtis visais partizanais
 • Mokytis taikdarystės - taikos mokykla
 • Maskvos archyvas
 • Reabilituoti partizanų ir sukilėlių teismų ir nuosprendžių aukas.
 • Rūpintis spaudos laisve - jeigu spauda būti stipri, nebūtų šių problemų.
  • Žurnalistų sąjunga - etika - dėl Delfi straipsnio
  • Žurnalistų sąjunga - dėl Valiušaičio
 • Teisė rengti pokalbius įvairiais klausimais
  • Prezidentūroje rengti renginį, pokalbį
 • Tapti šauliais, rūpintis Lietuvos gynyba, jos ateitimi
 • Rengti dirbtuves - mokytis iš praeities, apžvelgti reiškinius, kaupti pavyzdžius, visapusiškai tirti ir vertinti, daryti išvadas

Atšaukiamas renginys

Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.

Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

https://lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybes-kanceliarijoje-ivyko-pirmasis-strategines-ivaizdzio-tarybos-posedis

https://lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/i-vieningo-lietuvos-ivaizdzio-kurima-bus-itraukta-visuomene

NOKT

Vytautas Landsbergis

Andrius Tučkus

VilniusLifeStyle

20190512 Event

Naujoji Lietuva Hitlerio Naujojoje Europoje v. Tarybų Lietuva Stalino Sovietų Sąjungoje

Man Alkas.lt ir LRytas.lt redakcijos pranešė, kad joms pranešimus spaudai parūpino viešųjų ryšių kampanija VilniusLifeStyle.lt http://alkas.lt/2019/05/02/vikipedia-laisvoji-encikopedija-kurioje-iskraipoma-lietuvos-istorija/ https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2019/04/27/news/wikipedia-laisvoji-encikopedija-kurioje-iskraipoma-lietuvos-istorija-10145484/

Šiai įmonei dirba tiktai jos vadovas Alkas Paltarokas: https://rekvizitai.vz.lt/imone/nauji_renginiai/ Jisai pats save cituoja

Tai žmogus, kuris yra bene savo malonumi surengęs žmogų ir įstaigą kompromituojančius provokacijas, https://rekvizitai.vz.lt/imone/nauji_renginiai/atsiliepimai/ https://rekvizitai.vz.lt/imone/agedida/atsiliepimai/

http://kurklt.lt/projektai/atsakingas-kibernetinio-saugumo-spragu-atskleidimas-2/ http://kurklt.lt/staff/zygimantas-tamosauskas-2/ kontaktai Žygimantas Tamošauskas https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-robertas-tamo%C5%A1auskas-b6a2a099/?originalSubdomain=uk

Nacionalinio saugumo konferencija: Visuomenė kaip saugumo veikėjas 2018

Gross: True Lithuania

Konrad Adenauer biuras

Kalbėdamas apie iki galo nenuveiktą Lietuvos misiją EP ir ES kontekste, L. Kontrimas atkreipė dėmesį į tai, kad Europa dar iki galo neįsisąmonino komunizmo padarytų skriaudų, o šios užduoties neatlikus sunku įsivaizduoti vieningą Sąjungą. „Ar Europa suprato, kad nacizmas ir komunizmas yra lygiai tiek pat atsakingi už nusikaltimus? Man susidaro toks įspūdis, kad šito mes dar nesame padarę. Jei kalbam apie Europos ateitį, į šį klausimą nepateikę atsakymo mes negalėsime klijuoti visko bendrai“, – kalbėjo L. Kontrimas. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/profesorius-landsbergis-mes-europoje-galime-tapti-labai-reiksmingi.d?id=81226257

http://epartizanai.archyvai.lt - kviečia dalintis informacija - pasiūlyti Nykštaitį, apie Ramanauską, nukentėjusiųjų prisminimus

LYA byla Suravičius: nufotografavau psl. 1-102.

Edita Škirkaitė Eugenijui Juodžiui rengė LYA pažymą apie kapelioną Zenoną Ignatavičių.

Apie partizanus: Baimių užrašai. Bronius Kašelionis.

[https://maga.lt/33139 | Ambasadoriai be įgaliojimų]] Chaimas Bargmanas, Vidmantas Valiušaitis

https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel

Žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Pirmininkas Donatas Šulcas.

Giedrius Grabauskas

 • Po A. Paleckio teismo – kirtis dar vienam „frontininkui“: namuose atlikta krata
 • Du Seimo nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl galimai partizanus šmeižusio G.Grabausko Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Audronius Ažubalis raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą
  • 2019 m. sausio mėn. 22 d. Reportaže partizanai buvo išvadinti nusikaltėliais ir taikių gyventojų bei vaikų žudikais, o apie partizanų tariamus nusikaltimus ir jų sąsajas su nacionalsocialistine Vokietija Rusijos propagandiniam televizijos kanalui per programėlę „Skype“ noriai pasakojo „Socialistinio liaudies fronto“ lyderiu prisistatantis Giedrius Grabauskas: „Tai buvo žmonės, ne tik susiję su Vokietijos žvalgyba, fašistų okupantais, jie grobė, žudė, bet ir jie ir, žinoma, veikė kartu su amerikiečių žvalgyba“, – reportaže tikino G.Grabauskas.

Giedrius Šarkanas http://www.lietuviais.lt

Mokykla


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 06 d., 18:41