Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

http://www.nokt.lt

2017.08.09 Aptarta, kaip nevyriausybinės organizacijos galėtų prisidėti prie Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimo

Nevyriausybinėms organizacijoms vadovaus partizano dukra Kadenciją baigė NOKT pirmininkas dim. mjr. Antanas Burokas. Nauja pirmininke išrinkta partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukrą, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos narė Angelė Jakavonytė. NOKT pirmininkės pavaduotojais tapo dim. plk. ltn. Vytautas Čepukas, atstovaujantis Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijai, ir Saulius Povilaitis – asociacijai „Vilniui ir tautai“. Susirinkime dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė.

2009 m. lapkričio 5 d. penkiolika nevyriausybinių organizacijų vadovai pasirašė susitarimą vienyti patriotines krašto jėgas, bendradarbiauti saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinį išdidumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą, ginant susitarimą pasirašiusių organizacijų bei jų narių teises, tarpininkaujant dėl organizacijos narių rūpybos bei socialinės paramos užtikrinimo, deramo jų veiklos kovose dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo, gynimo bei stiprinimo, įvertinimo.

2009 m. lapkričio 11 d. NOKT patvirtinta. Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas ats. plk. Jonas Gečas išrinktas pirmuoju Koordinacinės tarybos pirmininku. Pavaduotojais išrinkti dim. plk. Alfonsas Svarinskas ir dim. mjr. Antanas Burokas.

NOKT


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 05 d., 14:33