Iš Gvildenu svetainės

Taika: VoldemarininkųPučas

Voldemarininkų pučas - atmintina naktis

Ne žodžiai, o įvykiai.

Prasmė - pučas parodė, kad

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Taika/Voldemarinink%c5%b3Pu%c4%8das
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 birželio 30 d., 21:02