Iš Gvildenu svetainės

Užrašai: Būdai

Žr. Išsiaiškinimai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/U%c5%bera%c5%a1ai/B%c5%abdai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gruodžio 30 d., 20:05