Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Užrašai.Dievas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2013 vasario 04 d., 08:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-13 eilutės iš
Šiame skyrelyje surašysiu kaip veiksmu +1 Dievas išgyvena, išvedas visus padalinimus.
į:
Šiame skyrelyje surašysiu kaip veiksmu +1 Dievas išgyvena, išveda visus padalinimus.

Taip pat apžvelgsiu, kaip Dievas susijęs su įvairiausiomis sandaromis, ypač su tomis, kurias gvildenu.

* dešimt Dievo įsakymų: sandara, kuria Dievas pats nereikalingas, tačiau jo meilė yra reikalinga. Ar Dievo Dievas yra meilė?
* dešimt sandarų šeimų: kaip troškimai sueina meile
* veiksmas +1: kaip Dievas pasitraukia, turi požiūrį
* veiksmas +2: kaip Dievas nebūtinas, turi požiūrį į požiūrį
* trys kalbos: kaip Dievas būtinas, turi požiūrį į požiūrį į požiūrį, kaip veiksmu +3 susiveda veiksmai +1 ir +2, kaip sąmoningumu Dievas yra atpažįstamas bet kuriose sąlygose, žinojimo rūmais
2013 sausio 15 d., 18:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Šiame skyrelyje surašysiu kaip veiksmu +1 Dievas išgyvena, išvedas visus padalinimus.
2013 sausio 11 d., 23:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 173-189 eilutės iš
* Kuria prasme esu Jėzus?
į:
* Kuria prasme esu Jėzus?

[+++Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?+++]

vienybe su kitais skirtingose sąlygose, su Kitu sąlygose ir su Dievu už visų salygų

'''Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?'''

* Suvokti mūsų santykį.
* Jėzaus ir Dievo skirtingi požiūriai, medžių vertinimai.
* Mano santykį su Dievu.
* Kodėl žmogus būtent toks sukurtas, kad jį būtų galima mylėti.
* Duomenys vs. įžvalgos (Trokštu išmanyti).
* Mano ir Dievo atsakymai į 12 klausimų.
* Kristaus atsakymai iš Šventojo rašto.
* Lyginti Dievo, mano, Jėzaus išsiaiškinimus.
* Dievo troškimas - gyvenimas. Žmogaus netroškimas - sunaikina.
2013 sausio 11 d., 22:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 137-173 eilutės iš
* Trejybės ir pirminių sandarų vaidmuo.
į:
* Trejybės ir pirminių sandarų vaidmuo.

[+++Gvildenimai+++]

[++ Asmenys ++]

[+ Dievas +]

* Kas yra Dievas? Kaip suprantu Dievą? Kokia pradžia iš ko viskas kyla?
* Apžvelgti [[Dievas | Dievo]] vaidmenį įvairiausiose sandarose, pavyzdiniuose išsiaiškinimuose ir klausimuose. Kaip jo vaidmuo juos sieja?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiamas sandaromis? Koks ryšys tarp Dievo dvejonėse (aukščiausias lygmuo), bendras žmogus, paskiras žmogus, pasaulis ir asmenys Dievas, Aš, Tu, Kitas?
* Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?
* Koks visako tikslas? Kaip taikyti visko žinojimą?
* Koks gyvenimo tikslas?
* Ar man rūpi žinoti ar suvokti?
* Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?
* Koks Dievo vaidmuo [[DangausKaralystė | dangaus karalystėje]]?
* Kaip Dievas dalyvauja [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimuose]]?
* Koks dvasios ryšys su pasąmone, su mikliuoju protu, sąsajų protu?

-----

[+ Aš +]

'''Klausimai'''

* Iš kur kyla klausimai? Ko reikia klausti klausimą?
* O ką Dievas klausia? Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti? ir ką daugiau? ir kaip tai susiję su mano klausimais?
* Ką reiškia Dievui imtis klausimo, pavyzdžiui, ar Dievas būtinas? kaip kiekvieną pasiekti?
* Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
* Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Ar panašiai, kiekvienas klausimas yra tas pats klausimas? tik perkeistas?
* Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
* Kas sieja klausimą ir atsakymą?

'''Susivokimas'''

* Kuria prasme esu Jėzus?
2013 sausio 11 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-137 eilutės:
-----------------

''Kaip esame viena Dievu?''

[+++Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?+++]

'''Kas yra [[Dievas]]?'''

* Kaip Dievas ir sandaros dalyvauja išsiaiškinimuose? ir kokia jų raida?
* Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus, savo, Dievo, Jėzaus, matematikos. Jų sąrašas.
* Lyginti su išsiaiškinimų, geros valios pratimų sandara.
* Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?
* Kur juose Dievo požiūris? Kur Dievas?
* Atsakyti gelminius klausimus, sekti Dievo vaidmens raidą, sandarų raidą

'''Koks yra Dievo požiūris?'''

* Nulinis požiūris. Septintas požiūris (priimti kitą vietoj savęs). Kaip jais sutampame su Dievu ir su kitu?
* Kaip viskas išsiveda iš Dievo požiūrio ''Trokštu išmanyti''
* Iš Šventojo rašto kaupti, kaip Dievas išsiaiškino
* Ką Dievas man kalba
* Aplinkybių trejybės. Dievo požiūris. Pirminės sandaros, troškimai.

'''Kaip Dievas vienas su savimi?'''

* Kaip Dievas susisieja šv.Trejybe?
* Skirtumas tarp Tėvo ir Sūnaus.
* Suvokti kame Dievas yra vienas ir nevienas.
* Šv.Trejybe, sąmoningas įsisąmonijimas.
* Vienų vienumo svarba.
* Kaip Dievas supranta vienumą?
* Kaip vienumas reiškiasi trejybe?
* Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?
* (Tėvo) 4 ryšį su 6 (Sūnus) ir septintas požiūris (Dvasia)

'''Kaip žmonėms iškyla Dievas?'''

* Kaip Dievas apsireiškia? Aplinkybėmis
* Grožiu. Kas yra gražu? Ir kaip kurti grožį?
* Dievas žinojimo rūmuose.
* Psalmių aplinkybės žinojimo rūmuose.
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?
* Dievo dabartinė veikla. Kaip ji susijusi su meile?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę? Dievas Jėzaus žinojimo rūmuose. Kaip jo išmintis prieinama žinojimo rūmais. su Kristaus jausmais, lūkesčiais
* Matematika pristatyti Dievą, paskatinti gvildenimą
* Kodėl vienijame, neatskiriame Dievą ir gerumą? nors ir "suvokiame", tad skiriame.

'''Kaip žmonės priima Dievo požiūrį?'''

* Kaip tampa nuosavu.
* Kaip vienas kitam padedam
* Kaip sieti (Dievo valia) paklusti, (gera valia) tikėti, (išmintimi) rūpėti, (amžinu gyvenimu) gyventi.
* Kaip Dievą priartinti man ir visiems?
* Kaip bendraujame su Dievu?
* Dievo įsakymu: įvardintas žinomas, įvardintas nežinomas, neįvardintas nežinomas, neįvardintas žinomas
* Keturi lygmenys. Šeši ryšiai tarp lygmenų. Pirminėm, antrinėm sandarom.
* Ryšys ar ne su Dievu.

'''Kaip Dievo požiūrio priėmimu esame viena su Dievu?'''

* Kaip esame viena Šventąja dvasia, bendrai suvokta išmintimi?
* Kiekvienoje sandaroje ji gyvena mumis, sieja duomenis ir įžvalgą.
* Ryšys tarp dvasios ir kas bendrai suvokta.
* Žinojimo rūmais išmintis atskiria viską ir laisvumą.
* Trejybės ir pirminių sandarų vaidmuo.
2013 sausio 11 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 72-257 eilutės:
-----------------

''Kaip esame viena asmenimi?''

[+++Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?+++]

vienybe su kitais skirtingose sąlygose, su Kitu sąlygose ir su Dievu už visų salygų

'''Kaip sieti Dievu ir kertinėmis vertybėmis?'''

* Kaip pereiti tarp Dievo kertinės vertybės (meilės) ir kito žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip sieti vertybes su Dievu?

'''Kaip sieti gvildenimais ir išsiaiškinimais?'''

* Kaip sieti gvildenimus su išsiaiškinimais?
* Aplinkybių išraiška žinojimo rūmais.
* Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus: mano, Jėzaus, matematikos.
* Lyginti Dievo, Jėzaus, mano žinojimo rūmus.
* Kaip mano? Kito? Matematikos? išmintis prieinama žinojimo rūmais?
* Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose?

'''Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?'''

* Suvokti mūsų santykį.
* Jėzaus ir Dievo skirtingi požiūriai, medžių vertinimai.
* Mano santykį su Dievu.
* Kodėl žmogus būtent toks sukurtas, kad jį būtų galima mylėti.
* Duomenys vs. įžvalgos (Trokštu išmanyti).
* Mano ir Dievo atsakymai į 12 klausimų.
* Kristaus atsakymai iš Šventojo rašto.
* Lyginti Dievo, mano, Jėzaus išsiaiškinimus.
* Dievo troškimas - gyvenimas. Žmogaus netroškimas - sunaikina.

'''Kaip gyviau suvokti sandaras?'''

* Įsijausdamas į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.

'''Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?'''

'''Koks mano, tarpininko, vaidmuo?'''

* Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais?
* Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais?

-------------------

''Kaip esame viena kitu?''

[+++Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?+++]

'''Kas yra žmogus?'''

'''Kaip susikalbėti kertine vertybe, gvildenimu?'''

* Kertinė vertybė, tai žmogaus siela.
* Suvokti žmonių įvairias vertybes, klausimus.
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampam?
* Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą?
* Ką reiškia žmonėms tikrovė, visuomenė, kertinė vertybė?

'''Kaip būti viena su nebendraujančiais?'''

* Gera širdimi
* Malda
* Mylėti priešą

'''Kaip ugdyti, ugdytis?'''

* Kaip juos paskatinti gvildenti?
* Kaip žaidimais palaikyti?
* Atsiremti į kertinę vertybę, gvildenimus, sieti su išsiaiškinimais, su žmogaus jausmais, lūkesčiais, žinojimo rūmais, su asmens dorove.

'''Kaip pristatyti svetimas sąvokas?'''

* Dievas matematikos žinojimo rūmuose.
* Dievo ryšys su kertine vertybe.

'''Kaip bendradarbiauti dalinai?'''

* Pripažinti betką (vienumo pagrindas?) jei priimt asmeniškai, širdingai
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas, bet koks žmogus išsireiškia žinojimo rūmais?
* Geros valios patikrinimas, laidoti tiesą.

-----------------

''Kaip esame viena meile?''

[+++Kaip meilė palaiko amžiną brandą?+++]

'''Kas yra meilė?'''

* Dievo vienybė - 4 lygmenys
* Gyvybės palaikymas - 6 tarpai
* tad įmanomas perėjimas tarp Dievo ir laisvo žmogaus požiūrių, tai bene bendras dėsnis, perėjimas iš teigiamos tiesos į neigiamą tiesą, kaip tokiu būdu siejami Dievas, meilė ir paskiro žmogaus kertinė vertybė?
* Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumas
* Kaip meilė susijusi su Dievo įsakymu?
* Kaip susiję gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
* Meilė sieja 4 lygmenis, troškimus su vienybe, su meile viskam, betkam, kažkam, niekam.

'''Kaip meile esame viena?'''

* esame viena mylėdami
* esame viena priimdami meilę
* mylėk Dievą: didžioji vienybė: priimame Dievo požiūrį
* mylėk artimą: mažoji vienybė: siejame požiūrius
* įsakymu - įsakymas teikia laisvę, išreiškia teigiamai ir neigiamai
* vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga

'''Kaip kiekvieną mylėti?'''

* Kaip mylėti?
* Nuoširdžiai bendraujant
* Žaidimais palengvinti Dievo priėmimą.
* 4 lygmenimis palaikyti 6 tarpus
* išryškinti pertvarkymo galimybę 6 tarpuose
* išryškinant brandą 4 lygmenyse

'''Ką reiškia bręsti?'''

* Kas yra gyvybė?
* Dievo gerumas. Jautrumas ir atliepumas.
* Kaip meilė palaiko amžiną gyvenimą?
* Kaip gyvybė siejasi su sandaromis?
* kaip deri gyvenimas ir amžinas gyvenimas?
* Gyvybė - savaiminis įsakymas. Amžinas gyvenimas - Dievo įsakymas.
* Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm).
* Kaip gyvybė susijusi su šešeriopu plyšiu, su pertvarkymais?

'''Kaip įžiebti meilę?'''

-------------

''Kaip esame viena požiūriais?''

[+++Kaip sutampa požiūriai?+++]

'''Kas yra požiūris?'''

* Žvilgsniu ir aplinkos siejimas ir atskyrimas. Kas sistemoje ir už sistemos.
* Kaip apibrėžti požiūrį ir jo priėmimą?
* Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
* Kategorijų mokslu grįsti požiūrių algebrą
* Ką reiškia priimti požiūrį?

'''Kaip viską išreikšti požiūriais?'''

* Požiūriais noriu naujai išsakyti savo filosofiją, [[http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/Summary | jos santrauką]].
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas. Pasiklydęs vaikas.
* Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau įsisąmonijimą Dievo vidinį nevieningumą.
* Požiūrių sutapimo klausimu permąstyti viską.

'''Kaip požiūrius išreikšti matematika?'''

* Gali būti naudinga atsiremti į matematiką, pavyzdžiui, [[KategorijųTeorija | kategorijų teoriją]].

'''Kaip apibrėžti vienumą?'''

* Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
* Suvokti kame žmogus yra viena ir neviena.
* Atrinkti matematikos uždavinius, žaidimus
* Kaupti pavyzdžius, uždavinius, duomenis. Pavaizduoti plakatu.
* Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
* Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.

'''Kaip mūsų požiūriai veikiami?'''

* Kaip požiūriais ir susijusiomis sąvokomis išsakyti išsiaiškinimų vidinę sandarą?
* Tikiu išaiškinti tris kalbas. Kaip jas išsakyti požiūriais?
* Kaip kiekvieną pasiekti, manau, būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones.

'''Koks yra mano ir kitų požiūris?'''

'''Kaip priimti bet kokį požiūrį?'''

* Priimti kitą. Priimti žodį.
* Kaip sąlygas išgyvename plačiau?
* Kur juose mano ir kitų požiūriai?

'''Kas mums trukdo būti viena?'''

* Kodėl nebendrauja su Dievu.

----------------
2013 sausio 11 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-258 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

-----------------

''Kaip esame viena asmenimi?''

[+++Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?+++]

vienybe su kitais skirtingose sąlygose, su Kitu sąlygose ir su Dievu už visų salygų

'''Kaip sieti Dievu ir kertinėmis vertybėmis?'''

* Kaip pereiti tarp Dievo kertinės vertybės (meilės) ir kito žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip sieti vertybes su Dievu?

'''Kaip sieti gvildenimais ir išsiaiškinimais?'''

* Kaip sieti gvildenimus su išsiaiškinimais?
* Aplinkybių išraiška žinojimo rūmais.
* Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus: mano, Jėzaus, matematikos.
* Lyginti Dievo, Jėzaus, mano žinojimo rūmus.
* Kaip mano? Kito? Matematikos? išmintis prieinama žinojimo rūmais?
* Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose?

'''Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?'''

* Suvokti mūsų santykį.
* Jėzaus ir Dievo skirtingi požiūriai, medžių vertinimai.
* Mano santykį su Dievu.
* Kodėl žmogus būtent toks sukurtas, kad jį būtų galima mylėti.
* Duomenys vs. įžvalgos (Trokštu išmanyti).
* Mano ir Dievo atsakymai į 12 klausimų.
* Kristaus atsakymai iš Šventojo rašto.
* Lyginti Dievo, mano, Jėzaus išsiaiškinimus.
* Dievo troškimas - gyvenimas. Žmogaus netroškimas - sunaikina.

'''Kaip gyviau suvokti sandaras?'''

* Įsijausdamas į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.

'''Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?'''

'''Koks mano, tarpininko, vaidmuo?'''

* Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais?
* Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais?

-------------------

''Kaip esame viena kitu?''

[+++Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?+++]

'''Kas yra žmogus?'''

'''Kaip susikalbėti kertine vertybe, gvildenimu?'''

* Kertinė vertybė, tai žmogaus siela.
* Suvokti žmonių įvairias vertybes, klausimus.
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampam?
* Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą?
* Ką reiškia žmonėms tikrovė, visuomenė, kertinė vertybė?

'''Kaip būti viena su nebendraujančiais?'''

* Gera širdimi
* Malda
* Mylėti priešą

'''Kaip ugdyti, ugdytis?'''

* Kaip juos paskatinti gvildenti?
* Kaip žaidimais palaikyti?
* Atsiremti į kertinę vertybę, gvildenimus, sieti su išsiaiškinimais, su žmogaus jausmais, lūkesčiais, žinojimo rūmais, su asmens dorove.

'''Kaip pristatyti svetimas sąvokas?'''

* Dievas matematikos žinojimo rūmuose.
* Dievo ryšys su kertine vertybe.

'''Kaip bendradarbiauti dalinai?'''

* Pripažinti betką (vienumo pagrindas?) jei priimt asmeniškai, širdingai
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas, bet koks žmogus išsireiškia žinojimo rūmais?
* Geros valios patikrinimas, laidoti tiesą.

-----------------

''Kaip esame viena meile?''

[+++Kaip meilė palaiko amžiną brandą?+++]

'''Kas yra meilė?'''

* Dievo vienybė - 4 lygmenys
* Gyvybės palaikymas - 6 tarpai
* tad įmanomas perėjimas tarp Dievo ir laisvo žmogaus požiūrių, tai bene bendras dėsnis, perėjimas iš teigiamos tiesos į neigiamą tiesą, kaip tokiu būdu siejami Dievas, meilė ir paskiro žmogaus kertinė vertybė?
* Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumas
* Kaip meilė susijusi su Dievo įsakymu?
* Kaip susiję gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
* Meilė sieja 4 lygmenis, troškimus su vienybe, su meile viskam, betkam, kažkam, niekam.

'''Kaip meile esame viena?'''

* esame viena mylėdami
* esame viena priimdami meilę
* mylėk Dievą: didžioji vienybė: priimame Dievo požiūrį
* mylėk artimą: mažoji vienybė: siejame požiūrius
* įsakymu - įsakymas teikia laisvę, išreiškia teigiamai ir neigiamai
* vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga

'''Kaip kiekvieną mylėti?'''

* Kaip mylėti?
* Nuoširdžiai bendraujant
* Žaidimais palengvinti Dievo priėmimą.
* 4 lygmenimis palaikyti 6 tarpus
* išryškinti pertvarkymo galimybę 6 tarpuose
* išryškinant brandą 4 lygmenyse

'''Ką reiškia bręsti?'''

* Kas yra gyvybė?
* Dievo gerumas. Jautrumas ir atliepumas.
* Kaip meilė palaiko amžiną gyvenimą?
* Kaip gyvybė siejasi su sandaromis?
* kaip deri gyvenimas ir amžinas gyvenimas?
* Gyvybė - savaiminis įsakymas. Amžinas gyvenimas - Dievo įsakymas.
* Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm).
* Kaip gyvybė susijusi su šešeriopu plyšiu, su pertvarkymais?

'''Kaip įžiebti meilę?'''

-------------

''Kaip esame viena požiūriais?''

[+++Kaip sutampa požiūriai?+++]

'''Kas yra požiūris?'''

* Žvilgsniu ir aplinkos siejimas ir atskyrimas. Kas sistemoje ir už sistemos.
* Kaip apibrėžti požiūrį ir jo priėmimą?
* Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
* Kategorijų mokslu grįsti požiūrių algebrą
* Ką reiškia priimti požiūrį?

'''Kaip viską išreikšti požiūriais?'''

* Požiūriais noriu naujai išsakyti savo filosofiją, [[http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/Summary | jos santrauką]].
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas. Pasiklydęs vaikas.
* Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau įsisąmonijimą Dievo vidinį nevieningumą.
* Požiūrių sutapimo klausimu permąstyti viską.

'''Kaip požiūrius išreikšti matematika?'''

* Gali būti naudinga atsiremti į matematiką, pavyzdžiui, [[KategorijųTeorija | kategorijų teoriją]].

'''Kaip apibrėžti vienumą?'''

* Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
* Suvokti kame žmogus yra viena ir neviena.
* Atrinkti matematikos uždavinius, žaidimus
* Kaupti pavyzdžius, uždavinius, duomenis. Pavaizduoti plakatu.
* Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
* Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.

'''Kaip mūsų požiūriai veikiami?'''

* Kaip požiūriais ir susijusiomis sąvokomis išsakyti išsiaiškinimų vidinę sandarą?
* Tikiu išaiškinti tris kalbas. Kaip jas išsakyti požiūriais?
* Kaip kiekvieną pasiekti, manau, būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones.

'''Koks yra mano ir kitų požiūris?'''

'''Kaip priimti bet kokį požiūrį?'''

* Priimti kitą. Priimti žodį.
* Kaip sąlygas išgyvename plačiau?
* Kur juose mano ir kitų požiūriai?

'''Kas mums trukdo būti viena?'''

* Kodėl nebendrauja su Dievu.

----------------
2013 sausio 11 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 3 eilutė:
>>bgcolor=#D8F1D8<<
2013 sausio 03 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Visą gyvenimą bendraudamas, bendradarbiaudamas su Dievu, ir gyvendamas kaip krikščionis katalikas, išvysčiau savarankišką požiūrį į jį, į kurį ir suvedu savo mintis.
2013 sausio 02 d., 06:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-65 eilutės:
'''Hand evil over to Jesus''' Conversing with: lack of necessity I rarely have thoughts of the devil, but when I do, I simply say that Jesus has already defeated the devil, and I push them aside.792 A-1

'''Ignore the devil''' I ignore the devil because I want to live positively, I want to grow positive, and I don't think the devil is relevant. I thereby learn that the devil isn't relevant, at least not for me to live and grow and give fruit forever.1111 A-1

'''Take up another's perspective''' Conversing with: other's wisdom I imagined God's perspective to think that "days of creation" might mean "divisions of everything". I embraced Jesus' perspective such as "love your enemy" and "give everything away". I committed myself to my parents' perspective of living our Lithuanian identity and culture. I respected my childhood peers' perspective of the meaningfulness of being cool.596 B2-1

'''Share what God says''' Conversing with: people's relationship with God Almost every morning I link up with God, listen to him and write down what he says. Sometimes I share that with other people. That helps me appreciate that a relationship with God is, it seems, most relevant on a personal level.781 B2-1

'''Take to heart Jesus's ideas''' Conversing with: spirit free of this world Love your enemy, give everything away, be true to your wife, pray in twos and threes, engage God.779 B2-1

'''Bus station lottery''' When I came to Vilnius, Lithuania in 1997, I enjoyed the Old Town very much, but every weekend I felt an impulse to get out of the city, have an adventure, get some exercise, and also, open up some time to be with God. I also wanted to get to know the country better. But I didn't like the pressure of planning ahead and sticking to a plan. So on Sundays I would go to the central bus station and look for which buses were duly leaving and choose from among them. I thought of this as a "bus station lottery". Bus tickets at the time were very cheap for me, so that for $2 or $4 I could travel for an hour or two or more. I could get off wherever I wanted to along the way. Meanwhile, I would read the cultural newspapers I brought, work on my philosophical notes and engage God a bit. I would get out somewhere, note the schedule of the returning buses, and go for a walk. It was a fun way of mixing things up.1922 C2-0

'''Live independently''' Conversing with: life When I went to elementary school it was understood that I was best to address any troubles at school by myself, without involving my parents or teachers. I felt this way especially because I was younger than the other children as I had skipped kindergarten. During recess, I would venture out far into the yard, away from the teachers. Every so often, a troubled child would come and threaten me. Then I would ask God to save me. And always, some stronger child would come and protect me. When I was deciding what university to go to, I thought that it would be best to live away from home because I was very good and obedient and respected my parents' wisdom and experience, and I thought that I would best develop my own decision making if I lived independently. Looking back, I suppose that I learned the most from the many conversations that I had with my roommates.705 C2-0

'''Take a long walk''' Sometimes I set aside a day, often Sunday, for an excursion by bus and/or a long walk. I may bring along a philosophical problem that I work on, along with relevant diagrams or notes which I add to along the way. On such trips I often try to spend time with God, too. The trip helps me spend longer time on a problem, wrap my mind around it, clears my mind a bit, perhaps includes some random inputs or insights, helps me feel peaceful and reach deeper into my feelings, balance them out.1700 C2-0

'''Dedicate my mind''' Is God good? On Christmas morning once, in Lithuania, I was living in my parents' office, and I thought about God. I realized that there was God outside us and God inside us and they must be the same God, but how? I considered that God inside us is God in system, the Good. I put this together with what I had been considering from the Gospel of John, and realized that Life is the fact that God is good, that they are the same, but eternal life is understanding that fact, keeping them separate, so that God need not be good. So I dedicated my mind to what my heart believed was important. I matched my personal intuition with a statement that I felt must be meaningful. This let me observe and engage a paradox which in a way I resolved. 2257 C2-1

'''Stay true to God''' Conversing with: fate As a child in grade school, I was weak and young, but during recess, I didn't want to be protected by the teachers, so I would walk far off into the field. And quite often a disturbed child would come up to bully me. I was a very good child and my response was to be as good as possible and to appeal in my heart to God to save me. Always some stronger kid would come and save me.715 C3-0

'''Acknowledge that God behaves inconsistently in Scripture''' Conversing with: God's truth I find it very freeing to note and consider inconsistencies in God's behavior in Scripture. I note that the priest Eli's sons were wicked, and God had them killed in battle, and the Philistines took the ark of Yahweh, and upon hearing that, Eli fell backward and died. (1 Sam 4) Yet the priest Samuel's sons perverted justice, and the people refused them, and wanted a king, and God granted them a king. (1 Sam 8) Or when Zacharias asks the angel Gabriel, "How can I be sure of this?", that his barren wife will give birth, then he is made mute until the child is born, because he did not believe. But when Mary asks the angel Gabriel, "How can this be?", that she will give birth to a child, being a virgin, then the angel explains how. (Luke 1) People draw conclusions from the Scriptures. They may not notice such discrepancies; they may not choose to notice them; and if they do notice them, then they may explain them away in many ways, so as to defend an idea that God is consistent. But given such discrepancies, I don't see how I can draw any conclusions, except that God's reasoning is hidden, or more constructively, that God is inconsistent, practically speaking, from our point of view. Ultimately, God does as God pleases, and God is free, and such a thought is freeing, whereas people are consistent, just as machines are consistent in their outcomes, and alcoholics are consistent in their goals. I've been taught that there are four Gospels so as to have different witnesses tell the same story and corroborate each other. But once I checked their versions of the Resurrection and was astonished to see that they differed in absolutely every fact: who saw Jesus first; how many people were there; where did that occur and so on. They disagree on absolutely every fact and are completely incompatible! Which typically would not be the case if they were lying or inventing. Which suggests that the Resurrection involved a total breakdown of time and space, whether real or imaginary. Noticing such difficulties supports my hope that the Scripture is a perfect text in that it transcends the particular wording or translation, but says something constructive to anybody who reads it in good faith. 764 C4-0

'''Acknowledging Scripture''' Conversing with: self-imposed assumptions I acknowledge that Scripture, such as the Gospels of Mark, Matthew, Luke and John, is the message of God intended for us to take to heart. I am attracted to what Jesus says, and I accept his logic. As a youth I read the Gospels, including the Sermon on the Mount, where Jesus says that if your eye causes you to sin, then you should pluck it out, for it is better to go to heaven without an eye, then to go to hell in one piece. Jesus' logic seemed clear and sensible. If I were not to follow it, then I would be denying him and denying Scripture.616 C4-0

'''Ask God to intercede''' Conversing with: hope By asking God to intercede, I figure out, what do I truly want? I and other prayed for Lithuania to become free of Soviet occupation and it came true! I loved a woman with all my heart, but I didn't think I should interfere with her free will, so I asked God to fulfill at least two of three wishes of mine, that she visit me, that she be happy and that she fall in love with me. And she did visit me and she was happy, but she didn't fall in love with me.714 C4-0

'''Do not go along with God''' Conversing with: baselessness I don't always do as God has me do. In China, as I was writing up how to do the good will exercises, and I was engaging God for his help to work together, God told me to sit on the window sill. I did not want to offend God, but I thought that it was too much to ask of my faith. God was a bit miffed, and his reply was that this put our relationship in perspective. In Chicago, I prayed God that my friend David, who I was living with, not lose his home. God told me that he would stay there, and indeed I would live there with my sweetheart. Even so, I looked for another place to live, because I did not want to live there after it was confirmed sold. God was not mad at me. 726 C4-0

'''First hand experience''' Conversing with: my life experiences First hand experience makes me think twice about statements that may otherwise seem questionable, such as Jesus' exhortations that what we believe is what happens. I and others prayed that Lithuania be free of the Soviet Union, and amazingly, this did come to pass. I dedicated myself to know everything and apply that knowledge usefully, and I enjoyed many discoveries which led in 2009 to my overview of knowledge, achieving my goal, and yet continuing onward. I wished to fall in love with a woman whom I could love with all my heart, more than any other, and God blessed me just so. 608 C4-0

'''Give in to myself''' Conversing with: tolerance By succumbing to myself, my vices or my weaknesses, I appreciate God's forgiveness, God's slack for others. I am not so stark or harsh.703 C4-0

'''Hold God's behavior to at least my own standard''' I loved a woman with all of my heart, but she chose to marry another man. I told God that I still loved her, but that for me to be true to pursuing her, I would have to kill this man. I told God that I wasn't going to do that. And so I told God that he owed me, for I had loved her so completely, and that I wouldn't love a woman unless I loved her more than I had loved this woman. Seventeen years later, unexpectedly, God brought me to such a woman! And I love her unreservedly, and God encourages me.1232 C4-0

'''Imagine that God is responsible''' Conversing with: God's wishes When my computer crashes, if I lose a letter or file, then I often stop and wonder, what was the point of losing that? what would God have me do otherwise? And so I try to make good of the loss, often thinking and writing more kindly, or focusing on the key point. In Chicago, when my boss told me he wouldn't give me more hours because I was unwilling to change my approach, then I considered, maybe God doesn't want me to have more hours there, which surprised him, as he was a devout Christian.763 C4-0

'''Make sense of Scripture''' Conversing with: God's thinking I learn a different way of looking at things by trying to make sense of concepts from Scripture. 599 C4-0

'''Seek the most straightforward meaning''' In reading the Scripture, especially, passages where the meaning is not obvious, I try to consider the most straightforward interpretation, even the most childlike one. It may not be the traditional interpretation because people may want to take away a different meaning than is intended. At the Last Supper, Jesus equated his bread with his body and his wine with his blood, and gave it to his disciples to eat and to drink. Taking him literally, and trying to understand what he might mean, most straightforwardly, I thought, "Given that this is his bread, he will eat it, and it will become his body. In that sense, it is his body already, by its destiny, its purpose. And so, if he gives what is truly his to them instead, he changes its course, and they are eating his body. In the parable of the Good Samaritan, by which Jesus explains the meaning of "neighbor" in "Love your neighbor", he asks, "Who was the neighbor to the Samaritan?" People don't pay attention to the fact that he defines the neighbor as the one who helped, not the one who was hurt.1951 C4-1

'''Keep checking''' Conversing with: goodness Over the years, when I have a chance, I ask priests, how can I participate in the Catholic Church to pursue Jesus's vision of the Kingdom of Heaven? I keep checking and so I feel I can tentatively conclude that nobody else is interested.721 F-1

'''Find something comparable in my own experience''' Conversing with: insight What does Jesus mean by the "poor-in-spirit"? From my efforts towards a culture of independent thinkers, I deduced that the "rich-in-spirit" are the martyrs, whereas the "poor-in-spirit" want to take many small, sensible leaps of faith, not one big one.698 CB-0

'''Notice inherent ambiguity''' I noticed the ambiguity in Jesus' explanation of why he speaks plainly to his believers, but in parables to others, that "they might not understand, they might be damned", which is to say, that he not impinge on their freedom, but that they might be free to accept him or not. The word "might" or "can" can be understood in two ways, by fate or by free will. Similarly, the word "meaningful" in English and in Lithuanian, and I suppose in every language, tends towards two different meanings, one where a word in a system has meaning within it, and another where a life in a world has meaning beyond it.1953 CB-1

'''Feeling good before God''' When I wrestle with how to make a living, and I don't know how to think that through, so that even my blood pressure feels high, then I listen especially, what God wants me to do. And when I hear from God, as I do, and take up in my heart what he would have me do, then I feel a great energy of goodness and freedom that overcomes my anxiety. I hold on to that good feeling and it makes me feel that everything will be fine if I am true to God. As I do related work, I feel elated.1234 0-0

'''Distill the essence'''*** What are the constituent elements? Conversing with: ideal interlocutor Good will exercises. Andrius's and God's answers to the 12 questions. Deep ideas in math, algebra. Doubts and counterquestions. The truth of the world proceeds from the truth of the heart.598 CB-1

'''Dialogue with those responsible''' Conversing with: concern In speaking with leaders of the Chicago Archdiocese's Office of Catechesis, I realized that in the mainstream churches I might best connect with those who love to worship God. 708 1-1

'''Identifying the issue''' Conversing with: conditionality I may solve an issue by appealing to the heart of it. For example, I may wonder whether God would let me hear him, whether God would allow for that. Yet of all the things that I could ask for, isn't that the most ordinary one for God to grant? If Jesus encourages us to ask God for things, then isn't this the one that he can't credibly deny me?652 2-1

'''Moral imagination''' Conversing with: how things should be I imagined what the end of the world must be like, the making tangible of the Holy Spirit, the return of Christ as the identity of all. As a child, I imagined what death must be like, a slowing down of time to allow for a review and untangling of all of our life.754 32-0

'''Example (600) Failing to sort messages from God''' Once I failed miserably with this method. Almost every morning I listen to God and write down what he has to say. After several years, I tried to see if there were any patterns I could detect. However, the answers were so rich and intense that I kept getting dozens of dozens of groups, more and more as I added more data. I wasn't able to find an angle from which I could group his thoughts to me. He didn't seem too pleased, either.1541 31-0

'''Ask God a question''' Conversing with: answer In 1985, at the University of Chicago, I asked God, what kind of mathematics was important, and I understood him to say: walks on trees made of the elements of the threesome, which I denoted at the time as I (individual action), C (communal existence), U (universal thought), and I thought related to an infinite binary tree, which would be the case if I, C, U refered to the edges. I never quite knew what to make of that although I did prove a result about counting walks on trees and my thesis could be used to think further about this. I asked God, why did I have feelings for a woman who was too young for me, and he said it was because I will marry her. Also, when I prayed in the mornings, I would ask God a philosophical question and get responses which were very intense and generally more helpful indirectly. Now I mostly just listen to God, what does he have to say.712O-0

'''Check with God''' Conversing with: selflessness I check in with God every so often, including when I have doubts on how I may behave, what is allowed or not, how not to be selfish.739 O-0

'''Write down what God says''' Conversing with: God's wisdom's noteworthiness I write down what God tells me each morning, including his answers to my questions, and I realize that he (or even my unconscious) is of much more powerful intelligence than I am.780 O-0

'''Obey God''' Conversing with: God's wisdom Do good. Go to church. Chastity. Respect my parents.747 O-1

Dievas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 vasario 04 d., 08:27