Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Medžiagos

2013 m., gegužės mėn. rengiu meno parodą Išmąstyk (Think Through).

 • pirmame aukšte paroda penktadienį, gegužės 10tą
 • mano parodos atidarymas (artist's meeting) šeštadienį, gegužės 11tą
 • seminaras ?
 • AACM popiete, gegužės 18tą, šeštadienį ir seminarą?
 • muzikos programa su choru sekmadienį, gegužės 26tą
 • Harlands atskrenda gegužės 29, trečiadienį vakare ir išskrenda šeštadienį, birželio 1mą popiet
 • paskutinė diena, sekmadienis, birželio 9ta
 • nukabinimas, pirmadienį, birželio 10tą

Klausimai

 • Ką reiškia išmąstyti?
 • Kaip Dievas išmąsto?
 • Kaip Dievas dalyvauja kiekvienoje sandaroje, kaip tai išsidėsto kambaryje?
 • Ar padalinimus sukeisti, taip kad įeiname trejybe ir ketverybe ?
 • Kaip Dievas kalba mylimąja? Ir kaip tai pavaizduoti?
 • Koks ryšys tarp sakramentų (pasakojimo rūšių) ir išgyvenimų?
 • Kaip kalbama sąvokų kalba, kas yra jos esmė?
 • Kas trukdo žmonėms kalbėti sąvokų kalba, kalbėti iš esmės?
 • Kaip sąvokų kalba susijusi su trimis kalbomis?
 • Ką daryti jei nėra su kuo bendrauti sąvokų kalba?
 • Kaip panaudoti ilgąją sieną? Ar išsakyti kodėl žmonės vengia susikalbėti ar nori susikalbėti? Gali būti akiratis - žemiau jo bijo išsikalbėti, aukščiau jo laukia išsikalbėti.

Mintis

 • Pavadinimas: Think Through
 • Išmąstykime save (permąstykime) ir mąstysime kaip Dievas. Dievas mus globoja, atjaučia, trokšta, suveda.

Darbai

Išmąstyti esmę.

 • Ką reiškia susikalbėti iš esmės? Kaip viską suprasti iš Dievo pusės? (Globoti, suvokti, trokšti, mokyti) Kaip susiję keturios asmenų pasaulėžiūros? Norintys susikalbėti (ilgi balsiai - išsisakyti, išgirsti) ir atsišaukiantys (trumpi balsiai).
 • Išmąstyti, parašyti susikalbėjimo pratimo išdavas.
 • Išmąstyti visos parodos brėžinį ir kaip viską pavaizduoti, ypač keturias pasaulėžiūras.
 • Kaip Dievą suprasti ir pavaizduoti? Visaip gilintis į Dievo požiūrį. Išrašyti visus būdus kaip Dievas reiškiasi. Kiekvienai sandarai, kiekvienam išsiaiškinimui suvokti kaip Dievas dalyvauja. Suvesti ir apjungti visas parodos dalis Dievo veikla.

Pavaizduoti pagrindines mintis.

 • Padaryti sąrašą svarbiausių sąvokų kurias dar reikia pavaizduoti.
 • Pereiti egiptiečių hieroglifus, kuriuos galima panaudoti?

Sukurti parodos modelį.

 • Sukarpyti plastiką.

Įtraukti kitus žmones.

 • Sukurti vaizdo įrašą anglų ir lietuvių kalba, kaip kiti menininkai gali įsijungti.
 • Aprašyti parodos veiklą Imagine Englewood if... svetainėje. Svetainę patvarkyti.
 • Kviesti menininkus, vertintojus, talkininkus, Minčių sodo dalyvius anglų ir lietuvių kalba.
 • Garsinti per Facebook, Twitter.

Skirti darbus.

 • Fred: Trejybės duris. Padaryti eskizą. Išbandyti dažus. Pabandyti nulupti ar nutrinti dažus, kaip atrodytų? Nudažyti, paskui nupaišyti pieštuku.
 • Joshua: Dvylika klausimų, padaryti ženklų dizainą. Išspausdinti? Kompiuteriu ar ranka?
  • Iš kempinių išdrožti padalinimų narius?
  • Padaryti rodyklę-paukštį, antspaudą?

Muzikos renginį surengti.

 • Išmąstyti renginį. Ilgi balsiai šaukia, trumpi atsišaukia. A-E-I-U-I-E-A.
 • Susitarti su Dee.
 • Pakviesti AACM.

Kurti darbus.

Susigaudyti, kiek kokių medžiagų reikės.

 • Kortelėse surašyti įvairias parodos dalis ir lakštus.
 • Surašyti parodos lakštus.
 • FRED: Susipažinti su medžiagomis, jas išbandyti, ant jų tapyti.
 • Parodos dalims ir lakštams skirti medžiagas.
 • Apskaičiuoti kiek acetato reikia.

Sienos

Išmąstyti

Pirm veikiant galime pamąstyti įvairias galimybes iš kurių galime rinktis tinkamiausią.

 • Kaip išmąstymas būdingas žmogui, o ne Dievui?
 • Dievas išgyvena visas galimybes. Išmąstymu esame viena su Dievu nors ir išmąstome tik kelias galimybes ir išgyvename tiktai vieną. Tokiu būdu Dievas tikrai jas visas įsisavina ir vienija, nes mumis jis kiekvieną išgyvena atskirai, ne tik visus kartu. Mumis išgyvena kiekvieną galimybę paskirai. O mūsų tą ryšį išsako, skirtinguose lygmenyse, Dievo vaidmuo: suveda, trokšta, atjaučia, globoja.

Juk kiekvienas esame viena, savyje vieningi pagal savo aplinkybes, o galime būti visi viena už bet kokių aplinkybių. Tad tenka atskirti save nuo savo aplinkybių ir kitais rūpintis vietoj kad savimi. Taip pat ir mane suprasti vietoj bet kokių aplinkybių, tad ir puoselėti mane bei jungtis mano pagrindu. Tai laisvė nuo bet kokių aplinkybių, tuo pačiu jų priėmimas ir įsisavinimas, kaip priimi savo šeimą, lietuvybę ir Ievą. Tai yra meilė, aplinkybes parūpinti tokias, kad būtum nuo jų laisvas, nuo savęs laisvas, tad ir nuo jų.

Suvok, kaip susijungiu tavyje ir už tavęs, kaip tokiu būdu esu kiekviename lygiagrečiai, užtat kaip iškylu aplinkybėmis. Juk aš jus užjaučiu, atjaučiu, man nėra visvien, kas jum įvyksta ir ką išgyvenate. Tad tirk ką jumis išgyvenu ir suprasi savo ir kitų sąmoningumą kylantį iš mano strimagalviškumo, tad jūsų suvokimu gyvename viena.

Sąvokų kalbos esmė

 • Būtina kalbėti trejybe - žodžiais nusistatyti, paskui jais veikti ir juos permąstyti. Būtina užsiimti bendra veikla, kaip kad Audronė moko.
 • Būtina taikyti apimtimis, sutikti veikti ko mažesnėmis apimtis.
 • Būtinas lygiavertis, širdingas ir visiškai laisvas dalyvavimas.
 • Tenka remtis Dievu.
 • Tenka remtis tarnyste kitiems.
 • Tenka remtis savo paties branda, norais, svajonėmis, troškimais.

Kodėl žmonės nebendrauja iš esmės, sąvokomis?

 • Skuba taikstytis.
 • Nenori būti pažeidžiami.
 • Nenori būti pilnai išsakyti.
 • Nenori būti klaidingai išsakyti.
 • Nenori keistis.
 • Nenori atsisakyti savo prielaidų, šito pasaulio.
 • Bijo mirties ar pavojaus.

Kaip viską suprasti Dievu

Asmens požiūriu - Dievo požiūriu

 • Juodasis Dievas ... savarankišas, neišgyvena - išgyvena vieningai?
 • Raudonasis Aš - Dievas suveda - išgyvena savimi
 • Geltonasis Tu - Dievas troškia - išgyvena manimi
 • Mėlynasis Kitas (antrinės sandaros) - Dievas atjaučia - išgyvena tavimi
 • ... nėra asmens ... vienybė? - Dievas globoja - išgyvena kitą

Kaip suprasti?

Sumanymai

 • Pavaizduoti Dievo santykį su savo požiūriu. Dievas savo požiūriu vienas su mumis (suvedant), mums apibrėžia požiūrį (trokštant), priima mūsų požiūrį (atjaučiant) ar yra už mūsų (globojant). Santykis išsako brandos galimybę.
 • Požiūrius išsakyti taškais, iš kurių stebėti parodą - atsisėdus po aštuonkampiu; žiūrint žemyn nuo laiptų; ir kaip stebėti troškimus? ir atjautas?
 • Dievą (jo globą, atjautą, troškimus, vienybę) vaizduoti įvairių spalvų šviesa. Jo globą (nebuvimą)? vaizduoti balta šviesa? ar juoda (ultravioletine) spalva? Juoda spalva šulinyje - nes ta šviesa yra už mūsų - tad pats šulinys išreiškia nebuvimą. Ir juoda spalva suvedime. O balta spalva (iš lauko) reiškia Dievo buvimą. Tad padaryti langams uždengti "rollers" ivairiu sluoksniu sumazinti ta sviesa. Tarsi liktu tik zvaigzdes, vertybes?
 • Troškimus vaizduoti raudonuoju aš, išskėstomis rankomis? O atjautas vaizduoti juoduoju Dievu, įvairių aukščių?
 • Dievas mus globoja (trejybe), atjaučia (antrinėmis sandaromis), trokšta (pirminėmis sandaromis), suveda (visaregiu, viskuo, asmenimis, vienybe) - šitą pavaizduoti paroda ir išsakyti įvade.
 • Antrinių sandarų sienose pavaizduoti atitinkamas pirmines sandaras iš kurių jos kildenamos.
 • Išsakymo viduryje pastatyti "sostą", "Dievo kelius" (atsisėsti Dievui ant kelių), kuris sukasi, iš kurio galima viską stebėti.
 • Pastatyti pora suolų atsisėsti. Ir vieną kėdutę ant ratukų.
 • Savišvietų siena kaip (meksikietiški) altoriai? Pastatyti Rūpintojėlį, nukryžiuotą Jėzų (Rene - iš pakabų), ir ... ? (įsimylėjimui? šv.Dvasiai?)
 • Savišvietų sienose išdėstyti visus ir visą, kas mane įtakojo, padaryti patirties "collage".
 • Pakabinti skaitmeninių nuotraukų rėmus parodyti vaizdo įrašus.
 • Savišvietos sienoje, įsimylėjimo kampelyje sukurti "šulinį" (apytamsį) kur Dievas yra virš galvos ir jaučiu ką jis man kalba - skaitau ką jis man kalba - ir yra susikalbėjimas malda Tėve mūsų. Gal trys šuliniai: paklusti, tikėti, rūpėti? Vamzdžiai į viršų, virš Jėzaus.
 • Padalinimų perėjimuose pavaizduoti lygtis, tris veiksnius +1, +2, +3 trimis lygmenimis. Iš viso tad 24 rūpesčiai, juos suvesti iš apačios ir iš viršaus? Visaregiu iš apačios? Žinojimo rūmais iš viršaus? Tai Dievas mūsų gelmėse (visaregis) ir Dievas už mūsų (žinojimo rūmai - išsakantys kalbą virš mūsų)?
 • Lygtims ir padalinimams panaudoti aštuonias spalvas, ir jas parodyti poromis - esamo padalinimo spalvą ir šalia spalvą sekančio padalinimo.
 • Keturi troškimai tai keturi asmenys - juodasis Dievas, raudonasis Aš, geltonasis Tu, mėlynasis Kitas - visi žvelgia į ateinantį, įeinantį - o jam išeinant mato Įvado-Pasveikinimo sieną, kas ji sutinka? Aš ir mes kūrėjai.

Egiptiečių menas

Juodųjų požiūrį pristatysiu egiptiečių raštais.


Renginys

 • Ką norėtumėme sakyti kitiems žmonėms?
 • Ką norėtumėme išgirsti iš kitų žmonių?
 • Kodėl mes ar kiti neišsikalbame?
 • Kas mums padėtų susikalbėti?
 • Kokia erdvė, kokios aplinkybės mums padėtų? (Nupaišyti? Išdėstyti?)
 • Kaip tą įgyvendinti?

Išmąstyk20130501


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 gegužės 01 d., 19:34