Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Ką norėčiau išsiaiškinti berašydamas šią knygą? Ką norėčiau ištirti?

Didieji klausimai

 • Išvest dešimt Dievo įsakymų.
 • Susieti dešimt Dievo įsakymų su dešimt sandarų šeimų.
 • Susieti veiksmą +2 (nebūtinumą) su sandarų išvedimu.
 • Apibūdinti pirmines sandaras, susieti su troškimais.
 • Išvesti antrines sandaras iš pirminių sandarų.
 • Apibrėžti tris kalbas.
 • Apibūdinti visaregį.
 • Susieti veiksmus +1 (padalinimai), +2 (atvaizdai, aplinkybės) ir +3 (kalbos).
 • Išsakyti Dievo būtinumą (ir Dievas nebūtinai geras), susieti su jo valios vykdymu ir įstatymo laikymosi.
 • Susieti žinojimo rūmus su visaregiu ir kitomis sandaromis.
 • Išsakyti, kaip Dievas susijęs su visomis sandaromis.
 • Išsakyti asmenimis.
 • Viską, viską suvesti.

Ištirti, pagrįsti:

 • Kaip Dievas įvairiai dalyvauja visakame, sandarose, išsiaiškinimuose?
 • Kaip viską surašyti?
 • Kaip Dievas tampa būtinu?
 • Neigiamybių išgyvenimai, ir kaip juos pavaizduoti
 • Tris kalbas
 • Nesusivedimų rūšis

Patikslinti:

 • Kaip Dievas tampa nebūtinu
 • Žinojimo rūmus, ypač 6+4

Apžvelgiu, ką gvildenu:

 • Asmenys? Asmenimis pristatyti visą, ką esu išmąstęs.
  • Dievas Apžvelgti, kaip sandaros įvairiai reiškia Dievą?
  • ?
   • Galimais klausimais ir rūpesčiais suvokti visaregio sandarą.
   • Sieti klausimus su išsiaiškinimais.
   • Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus.
   • Suvokti paskirų išsiaiškinimų sandarą, ryšį tarp išsiaiškinimų ir išsiaiškinimų visumą (žinojimo rūmus).
   • Sieti visaregį su žinojimo rūmais.
   • Išsiaiškinti, kaip Dievas ir Jėzus išsiaiškina?
   • Sieti išsiaiškinimus su Dievu ir jo valios vykdymu, su tikėjimu ir daliniu žinojimu, tad su dangaus karalyste.
  • Tu?
   • Apibrėžti pirmines sandaras, jas išvesti iš visaregio
  • Kitas?
   • Apibrėžti aklavietes, jų svarbą kalbose
   • Iš jausminių atsiliepimų išvesti atvaizdus ir aplinkybes
   • Išvesti tris kalbas iš aštuongubio kelio
   • Apibrėžti sandarą 4+6 nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais, įstatymais
   • Dievo nebūtinumą išreikšti Kitu
 • Amžinas gyvenimas.
  • Būtinas? Suvokti, kaip Dievo valia vykdoma ir Dievas tampa būtinas?
   • Kaip trimis kalbomis apibrėžti saviraidinę santvarką ir jos dalyvius?
   • Kaupti ir nagrinėti išgyvenimus??
   • Kaip saviraidinėje santvarkoje visgi iškyla Dievas?
  • Kaip esame viena?? Kaip bendraujam iš širdies?
  • Bendrystė? Kokia amžino gyvenimo bendrystė?
  • Savišvieta Kaip bendrystę palaikyti, išsakyti žaidimais, kūryba, išsiaiškinimais, švietimu?

Klausimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 vasario 04 d., 08:18