Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Šis skyrelis bene svarbiausias, ką noriu pasakyti, nes tai pradžiamokslis, sandarų abėcėlė. Kas jį skaitys ir perpras, tas su manimi galės susikalbėti. Tai reiškia išmanyti savo proto ribas, jas įvardinti, atpažinti ir sieti. Esmė, tai kad galime mąstyti vienaip ar kitaip, bet ne bet kaip. Ar tiksliau, kada bandom mąstyti visaip, visais požiūriais, tada pamatom, kiek jų palyginti nedaug. Svarbu neįsikinkyti į vieną kurį požiūrį, o juos visus gerbti, pripažinti ir lygiagrečiai puoselėti. Tada iškyla jų sąsajos, jų vaidmuo visumoje. Dievas išgyvena visumą, tad jisai ir jo požiūriai turi išsivystyti iš tos visumos, turi vienas kitą apibrėžti, ir nebūti kažko kito apibrėžiami.

Sandaras pristatysiu daugmaž ta tvarka, kurias jas atradau. Ieškokite, kaip aš, jų sąsajų, kurios iš kurių išplaukia, kurios kurias rikiuoja. Manau, kaip ir aš, stebėsitės ir džiaugsitės, kaip jos vienas kitą papildo, tarsi viena kitos lauktų. Tokiu būdu ir įmanoma, kad jos sudarytų vieningą, visapusišką santvarką. Iš jų visų pirmiausia, tiesiog pirmapradė, yra sąvoka viskas. Ją įvairiai daliname į požiūrius. Yra aštuoni tokie padalinimai: nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Padalinimus suvokiame netiesogiai, šešiais atvaizdais. Paprastesnius padalinimus (nulybę, vienybę, dvejybę, trejybę) suvokiame keturiais atvaizdais (viskas, betkas, kažkas, niekas). Sudėtingesnius padalinimus (ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę) suvokiame dviem atvaizdais (didėjantis laisvumas, mažėjantis laisvumas). Paskirus požiūrius irgi, kaip tokius, galime įsivaizduoti aplinkybėmis. Jų yra iš viso dvylika: būti, veikti, mąstyti; vienis, visybė, daugis; daiktas, eiga, asmuo; būtina, tikra, galima. Tai ir yra sandarų abėcėlė, kurios kviečiu mokytis.

Kaip matote, tenka jas įvardinti savo sukurtais žodžiais. Tai mano asmeninė kalba, kuria mąstau. Tikiu ir jūs kada ja mąstysite. Tada bus įmanoma ta šviesuolių bendrystė, kurios siekiu. Pabrėžiu, ši kalba tai ne žodžių kalba. Ją mąstome be žodžių, o būtent įsivaizduodami skirtingus požiūrius ir jų santykius. Aš ją išsakau žodžiais, pavadinimais, bet iš tikrųjų ji mąstoma ne jais, o gryna proto veikla. Tad teks išmokti taip mąstyti. Iš tiesų, nelengva!

Ši kalba ne sąlygiška, kaip žmonių kalbos, o besąlygiška, kaip Dievo kalba, jo tiesa. Tad nusiteikite atitinkamai. Ieškokite besąlygiškumo sąlygų. Ir pastebėsite, kas neatmestina, kas ne apibrėžta kitų sąvokų, o turi savarankišką prasmę, dargi sugeba save apibrėžti.

Iš karto perspėju, iš šitų pradų nebus tokios akivaizdžios naudos, kokios bus iš kitų, įmantresnių sandarų. Lygiai taip per daug naudos nerasim iš paskirų abėcėlės raidžių, tarkim L, T ir V, arba iš paskirų muzikos natų, ar iš paskirų raumenų. Vargu, ar daug ką tesuprasite tiesiog perskaitydami šį skyrelį. Iš tiesų, nebūtina jį visa suprasti. Kas svarbu, tai pačiam įsijausti į vieną kitą uždavinį ir bandyti jį širdingai spręsti, visom proto jėgom. Tada, manau, įsitikinsite, kokia tikra yra ši sąvokų kalba. Tiesiog reikia pereiti tuos išbandymus, kuriuos aš perėjau ir jums atpasakoju.

Trejybė

Visko padalinimai

Viskas

Dvejybė

Ketverybė

Penkerybė

Šešerybė

Septynerybė

Aštuonerybė yra nulybė

Atvaizdai

 • Klausimas (didėjantis laisvumas - atskyrimas, suvokimas) ir atsakymas (mažėjantis laisvumas - tapatumas, vienumas), ir jų sutapimo (ar nesutapimo) apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas. Sutampa ketveriopai, nesutampa šešeriopai.
 • Tiesa, tai klausimo ir atsakymo sutapimas (kaip toks, besąlygiškas, visko apimtyje? ar nieko apimtyje?). Nulybės atvaizdai vaizduoja to sutapimo mažėjimą: tiesumas, betarpiškumas, pastovumas, prasmingumas.
 • 4+2 jeigu išgyvename keturių atvaizdų vieningumą (ketverybę) tada tai vyksta dvejybe (klausimas-atsakymas), o jeigu 2+4 išgyvename dviejų atvaizdų vieningumą (dvejybę) tada tai vyksta ketverybe (apimtimis: viskas, betkas, kažkas, niekas). Atvaizdai tad reiškia dvigubą požiūrį. Šias galimybes išreiškia 4x2 aštuongubis kelias.

Trejybės ratas

Gyvenimo prasmė

Aplinkybės

 • Panašiai, kaip atvaizdai sieja 4 ir 2, aplinkybės sieja 3 ir 1, ar tiesiog 3?

Nulybės atvaizdai

Laisvumo atvaizdai: klausimas (didėjantis laisvumas) atsakymas (mažėjantis laisvumas)

Avoid pointless debate Conversing with: true knowledge I have lost interest in debate because I have seen it driven primarily by people's ego and desire to "win", without an interest in appreciating, including and reconciling with other points of view, or discovering the essence or the truth, as if without a belief that it truly existed and was there to be found. At best, it is a waste of time, but it can also suck us into fruitless "hot button" topics. In watching debate, I note the clash of perspectives, as structured by divisions of everything, but I find it more productive to consider these clashes more calmly and starkly. Avoiding such debate, I have discovered ways to make progress, such as investigations, focusing on what we don't know but would like to know, rather than what we already think we know.774 A-1

What can or can't be removed? Conversing with: the unthinkable As a freshman at the University of Chicago, I was trying to explain how the concept of everything was an absolute. We seem to all have the concept, but perhaps others might not. One question that helped was to ask whether we could get rid of the concept of everything? My personal answer is no, I don't conceive of how I could let go of such a concept. Thus this supports the property of everything that it is a required concept.1224 B1-0

Take up another's perspective Conversing with: other's wisdom I imagined God's perspective to think that "days of creation" might mean "divisions of everything". I embraced Jesus' perspective such as "love your enemy" and "give everything away". I committed myself to my parents' perspective of living our Lithuanian identity and culture. I respected my childhood peers' perspective of the meaningfulness of being cool.596 B2-1

What can't we have learned We can't have learned the concept of everything because everything we know in the real world is bounded, whereas everything is unbounded.1227 C1-1

Center conversation around philosophical questions Conversing with: comprehension of the essence As a student and a young man, in conversation with others, I would bring up my philosophical questions as often as I could, because they were meaningful to me, and I thought they might influence me and other in a positive way. They also helped me learn if people were serious, what they cared about, whether it could be fruitful to be with them, and after a year or so of such dialogue I would be interested to be friends in a broader sense.782 C2-1

Create my own personal language Conversing with: my insightfulness As I noticed conceptual structures such as divisions of everything, I had to give names to them, both in English and in Lithuanian. Sometimes I adapted existing words and sometimes I made up new words or expressions. Thus I created a private language of a few hundred concepts. This helped me see that I could think nonverbally, because I was able to imagine and think about and relate these concepts without words, although the words were very helpful, too.766 C2-1

Limits of the mind Conversing with: limitlessness I have thought about Everything all of my life, and have found it to have only four properties.735 C3-1

Participate in discussion Conversing with: variety of perspectives What is happiness? I've seen in discussion led by Michael Gillespie that such a question leads to only a few types of answers, namely: joy, contentment, assurance. Which is to say, it is a trigger for a representation of the threesome in terms of doing, thinking and being.769 C3-1

Recognize that I do not know how else to think Conversing with: unavoidability I learned of the divisions of everything by noting the limits of my mind and my inability to think in more than just a few ways.797 C3-1

Perceive a structure in Scripture*** What does structure mean to God? Conversing with: divineness I am encouraged when I observe in Scripture a structure that I am aware of from elsewhere. I noted that Jesus' antitheses in the Sermon on the Mount are six of the counterquestions. I identified Jesus' condemnations, "Woe to you, Pharisees", with the six expressions of the will. I related his parable of the sower and Satan's temptations with the levels of the foursome. This helps me think of these structures from a fresh perspective.725 C4-0

Recognizing a solution Conversing with: making meaningful As a freshman at the University of Chicago, I would regularly come up against the question, Is it possible to know anything at all? I had been discovering "divisions of everything". I was learning how to define what I meant by "everything" and formalizing its four properties. I realized that everything functioned as a first absolute, as an anchor that I and others could know, could communicate, and could refer to.603 T-0

Endow an existing term with new meaning Conversing with: possibilities of language In my philosophy, I made use of the terms "representation" and "topology" from mathematics. I used them in my own way, but also drew from their mathematical meaning. The term "representation" allowed me to distinguish between what is denoted (a matrix representation) and what it denotes (an abstract group). The term "topology" allowed me to consider us imagining not things (as suggested by "categories"), but worlds, backdrops, canvases, which might be simple and fundamental, yet not necessarily expressible in terms of a single statement, rule, principle or quality. 793 T-0

Consider how a word is used in other passages Is God good? Jesus in the Gospels seems to speak in a private language, a personal code, much as I think in my philosophy. I find that about a third of his sayings are unclear as to their meaning. I look for other passages where he uses the same word or image or idea and that helps me decode what I think he means. In the Gospel of John, I traced down that the "Son of Man" means one who is taught by man, and man teaches by making an example out of him. I did a comprehensive review of Jesus's words in the Gospel of John and how he uses and explains his words, I chased them down and found that they centered on doing the will of God, which is that we have eternal life. With further contemplation, I concluded that "life is the fact that God is good, but eternal life is understanding that fact, that God need not be good." Similarly, I've tried to decode Kant's Critique of Pure Reason and the beginning of Heidegger's Being and Time. As I do that, I look for approaches and structures that I myself have uncovered in my own thinking. I think a similar approach led to the decoding of the Rosetta stone and of the Egyptian hieroglyphics as well as many others.1725 CB-0

Reexpress in a different domain Conversing with: answer 540 CB-1

Center conversation within their expertise Conversing with: people's wisdom People aren't generally interested in my philosophical thinking or can't engage me regarding it. So I've learned it to speak with people about their subjects of expertise or interest, especially with my friends, such as psychology with Shu-Hong Zhu, math and physics with John Harland, cognitive science and neuroscience with Giedrius Buracas, and subsequently, with thinkers at up to twenty working groups at my online lab, Minciu Sodas. Through these fields I'm able to express and develop my philosophical ideas and find where they are relevant.783 1-0

Greimas's semiotic square The Lithuanian semiotician Algirdas Julius Greimas developed the semiotic square, for example: White (all light), Black (no light), Not-Black (=grey), Not-White (=colored). Wikipedia: The Semiotic Square, also known as the Greimas Square, is a tool used in the structural analysis of the relationships between semiotic signs. Greimas considered the Semiotic Square to be the elementary structure of meaning. It is associated with the Aristotelian Square of Opposition, Boole's syllogistic, "the logical hexagon of R. Blanche ... as well as to the structures called, in mathematics, the Klein four-group, and, in psychology, the Piaget group.994 3-0

How one thought extends another thought In studying argumentation, I drew a diagram of how my principles unfolded in organizing my Minciu Sodas laboratory. I then considered the ways in which one thought extends another thought, especially on that part Z given by God. I related them to the twelve topologies.

 • I can maintain a state Z. be; refuge for spirit
 • There are situations where I can address Z. do; opportunity to do good
 • Freedom is needed to resolve Z. think; good heart
 • Others have it different than me with regard to Z. one; existential question
 • I need to consider everybody regarding Z. all; collaborating fate
 • I can complete Z. many; peace
 • I focus on the essence of Z. object; knowledge from obedience
 • I admit my dependence regarding Z. process; duty to obey
 • I may wrongly pursue Z. subject; answered prayer
 • I am unrestrained with regard to Z. necessary; limits of mind
 • I take partial responsibility for Z. actual; inhuman wisdom
 • I must appreciate the opportunity of Z. possible; self-contradiction

They may relate to ways of figuring things out. 1695 10-1

Introspection Conversing with: limits of my mind By introspection I sensed the wholeness of various divisions of everything and how a division's perspectives fit together.610 10-1

Structural aesthetics Conversing with: internal imagination I am sometimes informed by my own personal sense of what is attractive structurally. I sense that the foursome, the division of everything into four perspectives, is structured to favor idealism over materialism, and the human over the divine, so that How precedes What, Why precedes Whether, and the former shift precedes the latter shift. I've never quite confirmed that, but it just seems to my moral sensitivity the way those outlooks should fit together. Similarly, I understand that good and bad are opposites, but I generally don't think of them as equals, for example, thinking of good as referring to God beyond the system. Good may not be able to stand on its own, but there is a sense in which it doesn't need bad.639 10-1

Tracking my thinking Conversing with: introspection In watching my own mind and noting how I look at different cases I see that the direction of the twosome changes upon reflection. Our mind shifts readily from "opposites coexist" to "all things are the same" and not the other way around. We shift from same to different because "same" implies opposites (for things to be the same they must also be different) whereas "different" doesn't (different things are just different). But if we think about the words "different" and "same", and thereby distance ourselves from what they mean to our minds, as we so often do, then it seems that different involves opposites ("opposites coexist"), and same does not ("all things are the same").611 10-1

Collect ways of looking at something Conversing with: variety inherent in a phenomenon I developed and conducted good will exercises and noted different tests for distinguishing the truth of the heart and the truth of the world. In general, three of the tests agreed with each other. I think the fourth and most important test, whether the person confuses the truths of the heart and the world, indicates whether the person has resolved the conflict or not. Similarly, I noted the different properties of everything, and more generally, the divisions of everything along with their various representations.660 20-0

Compare structural qualities I noticed that the foursome, fivesome, sixsome each involve structural shifts but they are of a different quality. This was helpful in considering how the primary structures vary.1711 20-0

Choose a fruitful data set Conversing with: circumstances for a phenomenon In developing a theory, I often choose a dataset of examples that makes vivid the phenomenon I am looking for and represents the complete variety of possibility. I analyzed Jesus' feelings and expectations by studying episodes from the Gospel of Mark because it was the most emotional of the Gospel. I studied the content of Jesus' parables in the Gospel of Luke. I studied what is "good" in the Gospel of Matthew. I tried to chase down Jesus' algebra of expressions to understand his "I am..." statements in the Gospel of John. I studied Lithuanian folk tales for my narrative theory because they are old, engaging, consistent and pure. I studied how God is imagined in the first 40 psalms because I was considering topologies as the variety of ways that we can imagine and I thought of God as the most generic yet intimate of concepts. I studied Lakoff and Johnson's target spaces from Metaphors We Live By because they had noted an important phenomenon and their many examples seemed to capture the variety of possibility.657 20-0

Completing a structure by permuting it Conversing with: missing I can complete a structure by noticing the available permutations. I noticed that the virtues in Plato's republic (beauty, bravery, self-control, justice) were the four levels of the foursome colored by the threesome (universal, individual, communal, communal). The virtues in St.Paul's hymn to love (love, hope, faith, loyalty) were likewise the four levels of the foursome colored by the threesome (individual, communal, universal, universal). They had a general form (emotion, virtue, internal perspective, external perspective) and a logic (internalizing the external perspective as an internal perspective fixes the emotion permanently as a virtue). So I deduced a third set of virtues (communal, universal, individual, individual). I searched them out in my understanding of life and found what I was familiar with, honesty. I permuted the emotions and virtues which I was familiar with from my understanding of the division of everything into six perspectives. I realized that was one representation and that the other representation of the sixsome was in terms of internal and external perspectives. Permuting I realized that feelings of closeness or intimacy where immortalized as honesty when we internalize duty as caring. Thus by permuting I noted three expressions of the "meaning of life". Similarly, in studying Buddha's eightfold way and Jesus' prayer "Our Father", I noticed that they were permutations of the same eightfold structure, and a third permutation was the Beatitudes of the Sermon on the Mount.620 20-1

Completing a structure by comparing it to a known template The divisions of everything help me to recognize and complete many structures. For example, Peirce's three kinds of signs (symbol, index, icon) match with three of the four levels of the foursome. I have noticed that very often, philosophers give only three of the four levels because if they are working from a materialist representation, then Why is irrelevant, and if from an idealist representation, then Whether is irrelevant. Thus Why and Whether are null perspectives for the relevant representations. They are the baselines which the others are thought in terms of.1445 20-1

Noting a familiar structure In developing the good will exercises, I was alert to the relevance of structures that I was familiar with, such as the foursome (which arose as the four tests of the truth of the heart and the truth of the world) and the threesome (which gave the structure of the exercises). Similarly, in organizing the ways of figuring thing out with the House of Knowledge, I recalled the structure 4 + 6 where there are 6 pairs of 4 levels.617 21-0

Selecting canonical formulations Conversing with: exceptionality Structures refer to perspectives that are deeper than words, deeper than any particular example. How can we think about them and talk about them? I try to choose words and instances that are canonical. Where possible, I look for the simplest words from every day life that have basically that meaning. I used to call the threesome "being, doing, thinking" or "existing, acting, reflecting" or "communal, individual, universal". Over time, I realized that these were better thought of as representations of the threesome. I now talk about the deeper structure as "taking a stand, following through, reflecting".629 21-0

Compatibility with structures I know In Scripture I sometimes find references to images and numbers that bring to mind the conceptual structures that I have been documenting. I noticed how the seven days of creation could mean events for God, thus the seven divisions of everything, which they match in number. And so I think of creation as an operation +1 of reflection. And I notice with interest that the creations of the first three days are governed by the creations of the next three days, as noted by bishop Skvireckas in his notes to his translation of the Bible into Lithuanian. Similarly, I notice that Ezekiel's chariot of God is carried by four creatures, like the four representations of the nullsome, or the four representations of everything. I notice that there are 24 elders in Revelations. Such coincidences spark my mind and encourage me to think that I may be on track, overall.1954 21-0

Searching for a self-grounded structure Conversing with: order In high school, I was attracted to structures that I tried to make sense of, namely the Holy Trinity, and also the separation of powers. I ran for student body president, successfully, on a platform of strengthening the separate branches of student body government. I was especially interested in figuring out the internal structure, how and why the various parts related to each other, and how that made for the overall structure. My contemplations led the way to my documenting "divisions of everything".614 21-1

Taking up a structure Conversing with: structure By taking up a structure, and appreciating its internal relationships, we can make sense of it. I did this with the "meaning of life", deducing a third set of values to correspond with Plato's and St.Paul's. I did this with Steve Bonzak's principles of Kung Fu.626 32-1

Considering the structure of a null structure In considering representations of the foursome, I noticed the role of "null perspectives" as reference points for the other perspectives. Later, in analyzing the primary structures, and considering how God is injected in them, I noticed that I could think of these structures each defined by "null structures" having their own increasingly complex structure. I think I was much inspired by the idea in modern algebra of a "kernel" to a group homomorphism, a structure which is mapped to the identity action.1702 32-1

Evoking structure with a question Conversing with: answer As a freshman in college, I had an excellent teacher, Michael Gillespie, for Political Order and Change. He would start each class with a relevant question and discussion, and only then proceed to the text we had read, thus showing how the issues arose organically in conversation. Early on, he asked, What is happiness? (The text was the Declaration of Independence.) It was the kind of question to which I sought an absolute answer. I noticed amongst the answers that some people emphasized joy, as in the joy of eating ice cream, but others emphasized contentment, as in reflecting on that joy, and others emphasized assurance, as in knowing that the joy was right and good and real and not a dream. Thus, in the conversation, I saw a threefold structure of doing (joy) and thinking (contentment) and being (assurance). I later realized that the question, What is happiness?, triggered this structure, evoked it.640 32-1

Example (600) Twelve Topologies in Target Spaces for Metaphor In George Lakoff and Mark Johnson's book Metaphors We Live By, I wrote out all of their conceptual metaphors, and grouped them into twelve groups, which I then matched with the twelve topologies.1534 31-0

Example (600) Twelve Topologies in the Psalms I wanted to better understand twelve topologies, which I think of as the vocabulary of the imagination. In the first 40 psalms, I copied out the instances where God is imagined, then grouped them according to the mental image used, and came up with twelve groups, which I then matched with the twelve topologies.1533 31-0

Laying out thoughts Conversing with: thoughts In studying a question, I may collect a full variety of examples, group them and then lay out the groups as index cards on a table, and shuffle them around, looking for different dimensions that they may represent of particular aspects. In this way, I noted 12 ways that I connect with God, but other structures as well, such as the utility of an Irdakiss standard for import/export of data between tools for organizing thoughts. As I do this, a particular structure may come to mind, such as the 12 topologies, and so I will try to flesh it out.627 31-0

Define structure in terms of itself Conversing with: expression, language Structure is complete when it can define itself in terms of itself. This is the case with the threesome, and with the totality of structure, including the three languages.633 30-1

Describing structure in terms of structure I am encouraged, in analyzing a new structure, to find that it leverages or interfaces with structures that I know from before. As I was studying the virtues from Plato's Republic and from St.Paul's hymn to love, I linked them to the foursome, threesome, twosome, sixsome and their representations.1542 30-1

Describing the structure of my mind's actions on structure As I note structures that my mind encounters, I study how my mind interacts with them, and I note the structures that describe such interactions. For example, I realized that my mind conceives a division of everything as one of two or four representations, and those representations are organized by the division of everything into two or four perspectives, respectively.1543 30-1

Noting the limits of my mind In defining the divisions of everything, I noted the limits of my mind in terms of the perspectives that I am able to take up.1545 30-1

Hear from God in a dream Conversing with: God's perspective In dreams, I heard God say, "Those things are which show themselves to be" and "This is the fundamental unit of information" (a tableaux of large and small slashes)787 O-0

 • understand how the secondary structures arise from the injections
 • derive the representations
 • derive the topologies and relate them to Christopher Alexander's principles of life
 • derive the divisions
 • How can we think of the SecondaryStructures as coinciding of two single perspectives?

Pradai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 sausio 12 d., 12:49