Mes šviesuoliai

Mieli skaitytojai! Visa mūsų kūryba šioje svetainėje yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti.

Andrius Kulikauskas

redaguoti

Mes.2021-01LaiškaiŠviesuoliams istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 gruodžio 17 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 564-566 eilutės iš
Švieskime!
į:
Švieskime!

Andrius Kulikauskas, Redakorius
2021 gruodžio 14 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Šis žiniaraštis beveik baigtas. Dar laukiu Silvijaus straipsnio, dar išversiu Bill straipsnį, pridėsiu daugiau nuotraukų, kai ką dar pataisysiu. Andrius Kulikauskas
į:
Šis žiniaraštis kaip ir baigtas. Dar jį peržiūrėsiu, gal kokią klaidą ištaisysiu, vieną paveikslėlį patobulinsiu. Andrius Kulikauskas
2021 gruodžio 14 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-85 eilutės iš
I was out of control and in poor order with my diet and lifestyle. I was learning the hard way that the world is not working as I had thought it would or I wanted it to. I was getting sick repeatedly and I was often feeling like crap. My ignorance of diet, exercise, and science were all adding up to trouble. The gift of life I had been given I was abusing. I was learning the hard way that the world was not here for me, instead I was subject to its rules. Call it science, biology, mother nature, or God, I was on the wrong track and I needed to grow up! I was getting sick a lot and I realized if I did not change my regimen I was going to hurt myself. With study, restraint, and discipline I succeeded. I changed my diet, exercise regimen, and approach hence succeeding in getting into top shape. I had changed and grown.
į:
Nesivaldžiau, neteisingai maitinausi, netinkamai gyvenau. Eidamas ne tuo keliu patyriau, kad pasaulis sukasi ne taip kaip galvojau ar norėjau. Pakartotinai sirgau ir dažnai jaučiausi kaip šūdas. Neišmanymas mitybos, mankštos ir mokslo privedė prie vargo. Piktnaudžiavau man suteikta gyvenimo dovana. Vingiuotu keliu supratau, kad ne man tarnauja pasaulis, o būtent aš privalau laikytis jo taisyklių. Vadinkite tai mokslu, biologija, motina gamta arba Dievu, aš ėjau klystkeliais ir privalėjau subręsti! Dažnai susirgdavau ir suvokiau, kad jei nepakeisiu režimo, taip ir sugriausiu savo gyvenimą. Apsišvietimu, susilaikymu, drausme man pavyko. Pakeičiau savo mitybą, mankštos režimą ir požiūrį, tad man pavyko įgyti puikią formą. Aš keičiausi ir brendau.
Pakeistos 88-93 eilutės iš
I was ignorant. I was eating 4 or 5 times a day. I was drinking alcohol. I was not getting enough exercise. I often overslept. I had no clue of how much sugar or the number of calories I was taking in or burning. I got sick after this continued for a few years, Thankfully, my luck improved when I started to do a self study on health. I watched videos, talked to others, read from books, and took notes. While reading about caffeine and alcohol most of what I learned I had never had a clue about before.

I was a glutton. I realized this and stopped with a variety of overconsumption. I increased my exercise and made sure I got enough sleep but not too much. As I learned more about sugar, alcohol, and caffeine I had not even known what an indicator of use was
. Caffeine and alcohol and many thousands of substances all have indicators of use that describe in a standardized form their effects from ingestion. I was learning about biochemistry and it was eye opening.

Personal growth is when you make changes that are improvements. I grew when I realized my physical is best cared for when I maintain proper balance in relation to diet, exercise , and rest. I had personal growth with study about diet, exercise, and rest. The more I read, the more I grew out of this ignorance. My ignorance was of mother nature, biology, medicine, and science in general. My ignorance included God and the gift of life he made to us. God gives you this gift of life we all have. I left many potential ills behind me and I had grown
.
į:
Buvau neišmanėlis. Valgydavau 4 ar 5 kartus per dieną. Vartojau alkoholį. Aš nepakankamai mankštinausi. Dažnai per ilgai miegodavau. Neturėjau supratimo kiek cukraus ar kalorijų suvartojau arba sudeginau. Po kelerių metų tokio gyvenimo ėmiau sirgti. Laimei, man ėmė sektis, kai pradėjau savarankiškai mokytis sveikatos mokslų. Žiūrėjau vaizdo įrašus, kalbėjausi su kitais, skaičiau knygas ir užsirašinėjau. Skaičiau apie kofeiną ir alkoholį, ankščiau niekada neturėjau supratimo apie daugumą to, ką sužinojau.

Apsirydavau. Supratau tai ir atsisakiau įvairaus persivalgymo
. Daugiau mankštinausi ir pasirūpinau, kad išsimiegočiau bet ne persimiegočiau. Sužinojau daugiau apie cukrų, alkoholį ir kofeiną, mat, net nežinojau, kas yra vartojimo požymiai. Kofeinas ir alkoholis ir daugybė tūkstančių medžiagų turi vartojimo požymius, apibūdinančius nurijimo pasekmes standartiniais rodikliais. Susipažinau su biochemija ir tai atvėrė akis.

Asmeninė branda yra tada, kai keičiatės taip, kad tobulėtumėte. Brendau kai supratau, kad savo kūnu geriausiai pasirūpinu tada, kai laikausi tinkamos pusiausvyros mityboje, mankštoje, poilsyje
. Brendau mokydamasis šių dalykų. Kuo daugiau skaičiau, tuo labiau išaugau iš šio savo neišmanymo. Mano neišmanymas buvo apie motiną gamtą, biologiją, mediciną ir mokslą apskritai. Mano neišmanymas apėmė Dievą ir jo mums dovanotą gyvenimą. Dievas duoda tau šią gyvenimo dovaną, kurią mes visi turime. Nusisukau nuo daugybės galimų ydų ir subrendau.
Pakeistos 96-99 eilutės iš
I had seen for myself. In my own life and that of others. The party life often comes to a harsh end. The ignorance of their consumption is like a spell over people who do not know how badly they are abusing themselves. I grew when I could see this as it was. I also learned to appreciate how great a person could feel and look when he took care of himself.

Any person can ignore mother nature, science, and God very easily when they take poor care of themselves. I was done over doing any of it
. I had moved on and was reaping a benefit. I would have been rejecting all the gifts I had received had I not grown and changed. I was better from that day on. Reading, analysis, introspection, and acknowledging the gift of life. Fueled this growth for me.
į:
Aš pats buvau matęs, tiek savo, tiek kitų gyvenimuose. Vakarėlis dažnai baigiasi žiauriai. Vartojimo neišmanymas tarsi užburia žmones, neišmanančius, kaip smarkiai jie skriaudžia save. Brendau kai šitą pamačiau taip, kaip iš tiesų yra. Taip pat išmokau branginti, kaip puikiai žmogus gali jaustis ir atrodyti, jei rūpinasi savimi.

Bet kuris žmogus gali labai lengvai nepaisyti motinos gamtos, mokslo ir Dievo jei nesirūpina savimi. Nustojau taip elgtis. Pajudėjau pirmyn ir džiaugiausi vaisiais. Aš būčiau atsisakęs dovanų, kurias gavau, jei nebūčiau subrendęs ir pasikeitęs. Man buvo geriau nuo tos dienos. Skaitymas, nagrinėjimas, savistaba ir pripažinimas gyvenimo dovanos paskatino šią mano brandą
.

''Išvertė Evaldas Balčiūnas ir Andrius Kulikauskas su Google pagalba
.''
Pakeista 132 eilutė iš:
Andrius Kulikauskas: Ačiū Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Jį kai kur paredagavau aiškumo ir sklandumo dėlei.
į:
''Andrius Kulikauskas: Ačiū Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Jį kai kur paredagavau aiškumo ir sklandumo dėlei.''
2021 gruodžio 12 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 295-296 eilutės:

%center%Attach:KasMusVienija.jpg
2021 gruodžio 12 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-36 eilutės:

%center%Attach:SveikinameSviesuolius-500px.jpg
2021 gruodžio 12 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 547-548 eilutės:

%center%Attach:Lapai.jpg
2021 gruodžio 12 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 271-272 eilutės:

%center%Attach:SviesuoliuVeidrodis.jpg
2021 gruodžio 12 d., 09:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 74 eilutė iš:
Visa ta veikla, kurią pradėjimo įgijo kryptį ir pavadinimą „Šviesuolių dirbtuvės“. Kryptį mes susirasdavome kiekvienas savo t.y. ją įvardydami, kaip savo „kertinę vertybę“. Diskutuodami ir šnekėdami kiekvienas apie savo vertybę, mes net to nesuvokdami, nukreipiame mūsų diskusijos dalyvį, ten kur jis net negalvojo atsidurti. Jis tarytum iš vidaus prie viso to prisiliečia ir kažką pritaiko tam kas rūpi jam pačiam. Atrodytų „kertinė vertybė“ yra mano, tačiau diskusijos ir pokalbių metu suvoki, kad visai tai yra persipynę. Kiekvieno mąstymai susiję su jo „kertine vertybe“ ir sprendimo būdu, mesteli minčių ir sprendimo būdų mano paties sprendimui susijusių su mano paties „kertine vertybe“. Tai lyg koks nepaaiškinamas žaidimas ir suvokimas, jog atsakymo į viską negali būti, kad kiekvienas atsakymas užduoda naują klausimą, kiekviena išspręsta problema pagimdo kitą ir taip be galo. Dabartinis mano pasaulis ir suvokimas apie tai ką aš manau žinąs įgavo naujų spalvų, atsirado naujų klausimų ir atsakymų, kurie užduoda naujus klausimus, tai ir yra gyvenimas. Bendravimas bei malonios diskusijos „Šviesuolių dirbtuvėse“ pakeitė mano suvokimą apie daugelį dalykų, o svarbiausia pastūmėjo mane veikti ir kažką tai daryti, kad kažkas keistųsi. Suvokti posakį „Jog kažką pakeistum, turi pirmą pasikeisti pats.“
į:
Visa ta veikla, kurią pradėjome įgijo kryptį ir pavadinimą „Šviesuolių dirbtuvės“. Kryptį mes susirasdavome kiekvienas savo t.y. ją įvardydami, kaip savo „kertinę vertybę“. Diskutuodami ir šnekėdami kiekvienas apie savo vertybę, mes net to nesuvokdami, nukreipiame mūsų diskusijos dalyvį, ten kur jis net negalvojo atsidurti. Jis tarytum iš vidaus prie viso to prisiliečia ir kažką pritaiko tam kas rūpi jam pačiam. Atrodytų „kertinė vertybė“ yra mano, tačiau diskusijos ir pokalbių metu suvoki, kad visai tai yra persipynę. Kiekvieno mąstymai susiję su jo „kertine vertybe“ ir sprendimo būdu, mesteli minčių ir sprendimo būdų mano paties sprendimui susijusių su mano paties „kertine vertybe“. Tai lyg koks nepaaiškinamas žaidimas ir suvokimas, jog atsakymo į viską negali būti, kad kiekvienas atsakymas užduoda naują klausimą, kiekviena išspręsta problema pagimdo kitą ir taip be galo. Dabartinis mano pasaulis ir suvokimas apie tai ką aš manau žinąs įgavo naujų spalvų, atsirado naujų klausimų ir atsakymų, kurie užduoda naujus klausimus, tai ir yra gyvenimas. Bendravimas bei malonios diskusijos „Šviesuolių dirbtuvėse“ pakeitė mano suvokimą apie daugelį dalykų, o svarbiausia pastūmėjo mane veikti ir kažką tai daryti, kad kažkas keistųsi. Suvokti posakį „Jog kažką pakeistum, turi pirmą pasikeisti pats.“
2021 gruodžio 12 d., 08:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 69-70 eilutės:

%center%Attach:SilvijusPokstas-Laiskas.jpg
2021 gruodžio 12 d., 07:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
%center%Attach:SilvijusPokstasDvigubas-400px.jpg
į:
%center%Attach:SilvijusPokstasTrigubas-300px.jpg
2021 gruodžio 12 d., 07:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Attach:SilvijusPokstasDvigubas-500px.jpg
į:
%center%Attach:SilvijusPokstasDvigubas-400px.jpg
2021 gruodžio 12 d., 07:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Attach:SilvijusPokstasDvigubas-500px.jpg
2021 gruodžio 11 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-72 eilutės iš
Žmona tuo metu pakrikštijo mūsų jaunėlį sūnų Karolį Simoną, jo krikštatėviu tapo Andrius Kulikauskas. Iš pradžių mes bendravome laiškais, telefoniniais skambučiais ir trumpų pasimatymų metu. Kažkur savo pasąmonėje aš suvokiau, kad kažką darau ne taip ir ieškau atsakymo ne ten. Andrius man padėjo suvokti daugelį dalykų, kurie man atrodė savaime suvokiami, bet taip nebuvo. Pagrindinis dalykas, kurį aš suvokiau ir supratau, bendraudamas su Juo, buvo tai, kad jeigu aš žinau atsakymus į visus klausimus, reiškia tik viena, su manimi kažkas negerai. Jis man parodė ir atskleidė visai kita t.y. tai, jog atsakymas į klausimą turėtų iškelti naują klausimą ir t.t. Visa pradėjo keistis, atro
į:
Žmona tuo metu pakrikštijo mūsų jaunėlį sūnų Karolį Simoną, jo krikštatėviu tapo Andrius Kulikauskas. Iš pradžių mes bendravome laiškais, telefoniniais skambučiais ir trumpų pasimatymų metu. Kažkur savo pasąmonėje aš suvokiau, kad kažką darau ne taip ir ieškau atsakymo ne ten. Andrius man padėjo suvokti daugelį dalykų, kurie man atrodė savaime suvokiami, bet taip nebuvo. Pagrindinis dalykas, kurį aš suvokiau ir supratau, bendraudamas su Juo, buvo tai, kad jeigu aš žinau atsakymus į visus klausimus, reiškia tik viena, su manimi kažkas negerai. Jis man parodė ir atskleidė visai kita t.y. tai, jog atsakymas į klausimą turėtų iškelti naują klausimą ir t.t. Visa pradėjo keistis, atrodytų neįmanomi dalykai tapo realūs. Aš Andrių pakviečiau į pataisos namus, kuriuose atlikinėjau bausmę, pasidalinti mintimis ir gyvenimo suvokimu su kitais nuteistaisiais. Jis sutiko.

Visa ta veikla, kurią pradėjimo įgijo kryptį ir pavadinimą „Šviesuolių dirbtuvės“. Kryptį mes susirasdavome kiekvienas savo t.y. ją įvardydami, kaip savo „kertinę vertybę“. Diskutuodami ir šnekėdami kiekvienas apie savo vertybę, mes net to nesuvokdami, nukreipiame mūsų diskusijos dalyvį, ten kur jis net negalvojo atsidurti. Jis tarytum iš vidaus prie viso to prisiliečia ir kažką pritaiko tam kas rūpi jam pačiam. Atrodytų „kertinė vertybė“ yra mano, tačiau diskusijos ir pokalbių metu suvoki, kad visai tai yra persipynę. Kiekvieno mąstymai susiję su jo „kertine vertybe“ ir sprendimo būdu, mesteli minčių ir sprendimo būdų mano paties sprendimui susijusių su mano paties „kertine vertybe“. Tai lyg koks nepaaiškinamas žaidimas ir suvokimas, jog atsakymo į viską negali būti, kad kiekvienas atsakymas užduoda naują klausimą, kiekviena išspręsta problema pagimdo kitą ir taip be galo. Dabartinis mano pasaulis ir suvokimas apie tai ką aš manau žinąs įgavo naujų spalvų, atsirado naujų klausimų ir atsakymų, kurie užduoda naujus klausimus, tai ir yra gyvenimas. Bendravimas bei malonios diskusijos „Šviesuolių dirbtuvėse“ pakeitė mano suvokimą apie daugelį dalykų, o svarbiausia pastūmėjo mane veikti ir kažką tai daryti, kad kažkas keistųsi. Suvokti posakį „Jog kažką pakeistum, turi pirmą pasikeisti pats.“

Širdingai jums dėkoju, kad perskaitėte mano mintis ir samprotavimus šiame laiške.
2021 gruodžio 11 d., 17:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-68 eilutės iš
Viskas įvyko po vieno mano pokalbio su psichologu. Tuo metu aš buvau nusivylęs viskuo, savimi, visuomene, draugais ir net gyvenimu. Viskas atrodė pilka, kadangi aš žinojau atsakymus į daugelį klausimų, susijusių su visuomene, mano egzistencija, padėtimi, kurioje aš tuo metu buvau atsidūręs. Mano tuometinis pokalbis su psichologu užtruko apie pusantros valandos. Visą tą laiką gerb. psichologas manęs klausė, nei karto nepertraukė, o aš vis liejau savo tulžį ant savęs, ant visuomenės dėl savo nenusisekusio gyvenimo ir visų globiškių problemų, kurių man tuo metu atrodė negaliu pakeisti. Pasibaigus mano vizitui pas minėtą psichologą, jis uždavė man vieną vienintelį klausimą „Ar aš ką nors darau bei bandžiau daryti, kad tai keistųsi?“ Atrodytų tie keli paprasti žodžiai mane supurtė iki pačios pasąmonės. Kelias dienas vaikščiojau ir ieškojau atsakymo į man pateiktą klausimą, bet kaip tikriausiai jau supratote, jo neradau. Paskambinau ir paklausiau apie tai savo pažįstamų, tačiau ir jie atsakymo į šį atrodytų paprastą klausimą neturėjo. Šiuo metu tikriausiai ir įvyko tai ką aš vadinu „akmens pajudinimu“, nes aš pradėjau ieškoti atsakymų į tai, į ką tikriausia negalima rasti. Ieškojau naujų pažinčių, diskutavau su daugeliu žmonių, tuo metu man tai nesudarė problemų, kadangi atlikinėjau bausmę už padarytą nusikaltimą, o tokioje vietoje žmonių, jų nuomonių ir laiko tikrai turi apsčiai. Žmona tuo metu pakrikštijo mūsų jaunėlį sūnų Karolį Simoną, jo krikštatėviu tapo Andrius Kulikauskas. Iš pradžių mes bendravome laiškais, telefoniniais skambučiais ir trumpų pasimatymų metu. Kažkur savo pasąmonėje aš suvokiau, kad kažką darau ne taip ir ieškau atsakymo ne ten. Andrius man padėjo suvokti daugelį dalykų, kurie man atrodė savaime suvokiami, bet taip nebuvo. Pagrindinis dalykas, kurį aš suvokiau ir supratau, bendraudamas su Juo, buvo tai, kad jeigu aš žinau atsakymus į visus klausimus, reiškia tik viena, su manimi kažkas negerai. Jis man parodė ir atskleidė visai kita t.y. tai, jog atsakymas į klausimą turėtų iškelti naują klausimą ir t.t. Visa pradėjo keistis, atro
į:
Viskas įvyko po vieno mano pokalbio su psichologu. Tuo metu aš buvau nusivylęs viskuo, savimi, visuomene, draugais ir net gyvenimu. Viskas atrodė pilka, kadangi aš žinojau atsakymus į daugelį klausimų, susijusių su visuomene, mano egzistencija, padėtimi, kurioje aš tuo metu buvau atsidūręs. Mano tuometinis pokalbis su psichologu užtruko apie pusantros valandos. Visą tą laiką gerb. psichologas manęs klausė, nei karto nepertraukė, o aš vis liejau savo tulžį ant savęs, ant visuomenės dėl savo nenusisekusio gyvenimo ir visų globiškių problemų, kurių man tuo metu atrodė negaliu pakeisti. Pasibaigus mano vizitui pas minėtą psichologą, jis uždavė man vieną vienintelį klausimą „Ar aš ką nors darau bei bandžiau daryti, kad tai keistųsi?“ Atrodytų tie keli paprasti žodžiai mane supurtė iki pačios pasąmonės. Kelias dienas vaikščiojau ir ieškojau atsakymo į man pateiktą klausimą, bet kaip tikriausiai jau supratote, jo neradau. Paskambinau ir paklausiau apie tai savo pažįstamų, tačiau ir jie atsakymo į šį atrodytų paprastą klausimą neturėjo. Šiuo metu tikriausiai ir įvyko tai ką aš vadinu „akmens pajudinimu“, nes aš pradėjau ieškoti atsakymų į tai, į ką tikriausia negalima rasti. Ieškojau naujų pažinčių, diskutavau su daugeliu žmonių, tuo metu man tai nesudarė problemų, kadangi atlikinėjau bausmę už padarytą nusikaltimą, o tokioje vietoje žmonių, jų nuomonių ir laiko tikrai turi apsčiai.

Žmona tuo metu pakrikštijo mūsų jaunėlį sūnų Karolį Simoną, jo krikštatėviu tapo Andrius Kulikauskas. Iš pradžių mes bendravome laiškais, telefoniniais skambučiais ir trumpų pasimatymų metu. Kažkur savo pasąmonėje aš suvokiau, kad kažką darau ne taip ir ieškau atsakymo ne ten. Andrius man padėjo suvokti daugelį dalykų, kurie man atrodė savaime suvokiami, bet taip nebuvo. Pagrindinis dalykas, kurį aš suvokiau ir supratau, bendraudamas su Juo, buvo tai, kad jeigu aš žinau atsakymus į visus klausimus, reiškia tik viena, su manimi kažkas negerai. Jis man parodė ir atskleidė visai kita t.y. tai, jog atsakymas į klausimą turėtų iškelti naują klausimą ir t.t. Visa pradėjo keistis, atro
2021 gruodžio 11 d., 17:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* ''Silvijus Pokštas''.
į:
* ''Silvijus Pokštas'' Akmens pajudinimas.
Pakeistos 60-61 eilutės iš
[+Silvijus Pokštas.+]
į:
[+Silvijus Pokštas. Akmens pajudinimas+]
Pridėtos 65-66 eilutės:

Viskas įvyko po vieno mano pokalbio su psichologu. Tuo metu aš buvau nusivylęs viskuo, savimi, visuomene, draugais ir net gyvenimu. Viskas atrodė pilka, kadangi aš žinojau atsakymus į daugelį klausimų, susijusių su visuomene, mano egzistencija, padėtimi, kurioje aš tuo metu buvau atsidūręs. Mano tuometinis pokalbis su psichologu užtruko apie pusantros valandos. Visą tą laiką gerb. psichologas manęs klausė, nei karto nepertraukė, o aš vis liejau savo tulžį ant savęs, ant visuomenės dėl savo nenusisekusio gyvenimo ir visų globiškių problemų, kurių man tuo metu atrodė negaliu pakeisti. Pasibaigus mano vizitui pas minėtą psichologą, jis uždavė man vieną vienintelį klausimą „Ar aš ką nors darau bei bandžiau daryti, kad tai keistųsi?“ Atrodytų tie keli paprasti žodžiai mane supurtė iki pačios pasąmonės. Kelias dienas vaikščiojau ir ieškojau atsakymo į man pateiktą klausimą, bet kaip tikriausiai jau supratote, jo neradau. Paskambinau ir paklausiau apie tai savo pažįstamų, tačiau ir jie atsakymo į šį atrodytų paprastą klausimą neturėjo. Šiuo metu tikriausiai ir įvyko tai ką aš vadinu „akmens pajudinimu“, nes aš pradėjau ieškoti atsakymų į tai, į ką tikriausia negalima rasti. Ieškojau naujų pažinčių, diskutavau su daugeliu žmonių, tuo metu man tai nesudarė problemų, kadangi atlikinėjau bausmę už padarytą nusikaltimą, o tokioje vietoje žmonių, jų nuomonių ir laiko tikrai turi apsčiai. Žmona tuo metu pakrikštijo mūsų jaunėlį sūnų Karolį Simoną, jo krikštatėviu tapo Andrius Kulikauskas. Iš pradžių mes bendravome laiškais, telefoniniais skambučiais ir trumpų pasimatymų metu. Kažkur savo pasąmonėje aš suvokiau, kad kažką darau ne taip ir ieškau atsakymo ne ten. Andrius man padėjo suvokti daugelį dalykų, kurie man atrodė savaime suvokiami, bet taip nebuvo. Pagrindinis dalykas, kurį aš suvokiau ir supratau, bendraudamas su Juo, buvo tai, kad jeigu aš žinau atsakymus į visus klausimus, reiškia tik viena, su manimi kažkas negerai. Jis man parodė ir atskleidė visai kita t.y. tai, jog atsakymas į klausimą turėtų iškelti naują klausimą ir t.t. Visa pradėjo keistis, atro
2021 gruodžio 11 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 60-64 eilutės iš
'''Silvijaus mintys'''
į:
[+Silvijus Pokštas.+]

Mieli šviesuoliai,

Esu Silvijus Pokštas, eilinis statistinis planetos Žemė vienetas. Kodėl eilinis? Todėl, kad niekuo neišsiskiriu iš daugelio pasaulio žmonių, bent žiūrint išoriškai. Tos pačios kojos, rankos, galva, kūnas ir oda bei raumenys su skeletu. Tačiau labiau pasigilinus ir pabandžius paieškoti daugiau panašumų, be to, kad dar visi turime vardą „ŽMONĖS“, supranti, jog tai tikriausiai ir visas panašumas. Aš augau ir vysčiausi aplinkoje bei visuomenėje, kurioje kaip man atrodė buvo teigiama, kad esame visi lygūs, vienodi, jog mūsų ateitis, galima sakyti, yra užprogramuota ir mažai kas priklauso nuo mūsų pačių. Galima teigti, jog aš gyvenau paprastą eilinį statistinį gyvenimą t.y. nuo klausimo iki atsakymo. Viskas atrodė, taip ir turi būti. Toks gyvenimas buvo mielas mano širdžiai, pasaulio suvokimui, bendravimui, tikslo siekimui bei problemų sprendimui. Klausimais ir atsakymais į juos. Iškildavo klausimas, rasdavau į jį atsakymą ir gyvenau toliau. Viskas paprasta ir atrodytų gražu. Kol neįvykto tai, kas mano suvokimą apie gyvenimą, jo vertybes ir aplamai viską, supurtė iš pagrindų.
2021 lapkričio 07 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas. Kaip man valdyti savo laiką? Kaip kiekvienu laiku žinoti ir daryti tai kas tuo metu reikalingiausia?
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas. Kaip man valdyti savo laiką? Kaip kiekvienu momentu žinoti ir daryti tai, kas tuo metu reikalingiausia?
2021 lapkričio 06 d., 22:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-56 eilutės iš
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas. Kaip man valdyti savo laiką?
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip Dievas atsiskleidžia meile? Kaip palaikyti savo, kitų ir Dievo brandą? Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę? Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas. Kaip man valdyti savo laiką? Kaip kiekvienu laiku žinoti ir daryti tai kas tuo metu reikalingiausia?
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa.
Kaip Dievas atsiskleidžia meile? Kaip palaikyti savo, kitų ir Dievo brandą? Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę? Kaip matematika išreikšti besąlygišką tiesą?
2021 lapkričio 05 d., 20:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 351-352 eilutės:
%rframe%Attach:SviesuoliuKopecios-400.jpg
Ištrintos 355-356 eilutės:

%rframe%Attach:SviesuoliuKopecios-400.jpg
2021 lapkričio 05 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 355 eilutė iš:
%rframe%%width=300px%Attach:SviesuoliuKopecios.jpg
į:
%rframe%Attach:SviesuoliuKopecios-400.jpg
2021 lapkričio 05 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 355 eilutė iš:
%rframe%Attach:SviesuoliuKopecios.jpg
į:
%rframe%%width=300px%Attach:SviesuoliuKopecios.jpg
2021 lapkričio 05 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 354-355 eilutės:

%rframe%Attach:SviesuoliuKopecios.jpg
2021 lapkričio 02 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 144 eilutė iš:
* „Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny. Iš: https://quotepark.com/quotes/1946158-heraclitus-character-is-destiny/ Priskiriamas William Thackeray ir kitiems autoriams. Pirminis šaltinis neaiškus. Vertimas: Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. Pasėsi charakterį, pjausi likimą.
į:
* "Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny." Iš: https://quotepark.com/quotes/1946158-heraclitus-character-is-destiny/ Priskiriamas William Thackeray ir kitiems autoriams. Pirminis šaltinis neaiškus. Vertimas: Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. Pasėsi charakterį, pjausi likimą.
Pakeistos 208-209 eilutės iš
Dažnai įžvelgiu keturis žinojimo lygmenis - Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Pavyzdžiui: Ar bręstame? Kokiais bręstame? Kaip bręstame? Kodėl bręstame? Panašu, kad kiekvienas posakis sieja du tokius lygmenis. Tarkim, posakis "Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų." verčia pamąstyti ar bręstame ir kokiais bręstame - doras žmogus pasižymi ne tiktai savo nuostatomis (skeletu) bet ir savo elgesiu (raumenimis).
į:
Dažnai įžvelgiu keturis žinojimo lygmenis - Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Pavyzdžiui: Ar bręstame? Kokiais bręstame? Kaip bręstame? Kodėl bręstame? Panašu, kad kiekvienas posakis sieja du tokius lygmenis. Tarkim, posakis „Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų. verčia pamąstyti ar bręstame ir kokiais bręstame - doras žmogus pasižymi ne tiktai savo nuostatomis (skeletu) bet ir savo elgesiu (raumenimis).
Pakeistos 264-265 eilutės iš
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Pasisakysiu kaip šio leidinio steigėjas ir redaktorius, Andrius Kulikauskas. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
į:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Pasisakysiu kaip šio leidinio steigėjas ir redaktorius, Andrius Kulikauskas. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - "independent thinkers". Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
Pakeista 325 eilutė iš:
||'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiima ir nusineša, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi. || %center%%width=400px%Attach:VienaKryptisNerKelioAtgal.jpg ||
į:
||'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: „Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiima ir nusineša, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi. || %center%%width=400px%Attach:VienaKryptisNerKelioAtgal.jpg ||
2021 lapkričio 02 d., 11:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 534 eilutė iš:
Šiuo pirmuoju žiniaraščiu atsiveria įvairiausios veiklos galimybės. Ypatingą dėmesį telksiu tiems, kurie nori rimtai įsitraukti į mūsų veiklą. Visgi, yra svarbu neužsidaryti, neatsiskirti ir neapsiriboti. Mano draugas iš Marquette Parko kvartale Čikagoje, organizatorius Joe Damal, man primindavo pastoriaus Martin Luther King Jr. žodžius „Kiekvieną sveiką organizaciją supa platesnis judėjimas.“
į:
Šiuo pirmuoju žiniaraščiu atsiveria įvairiausios veiklos galimybės. Ypatingą dėmesį telksiu tiems, kurie nori rimtai įsitraukti į mūsų veiklą. Visgi, yra svarbu neužsidaryti, neatsiskirti ir neapsiriboti. Mano draugas iš Marquette Parko kvartalo Čikagoje, organizatorius Joe Damal, man primindavo pastoriaus Martin Luther King Jr. žodžius „Kiekvieną sveiką organizaciją supa platesnis judėjimas.“
2021 lapkričio 02 d., 11:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 483 eilutė iš:
į:
* 2 LT blaivybės puoselėtojas vyskupas Motiejus Valančius
Pakeista 485 eilutė iš:
į:
* 50 LT „Aušros“ redaktorius daktaras Jonas Basanavičius
Pakeistos 487-488 eilutės iš
* 2 LT blaivybės puoselėtojas vyskupas Motiejus Valančius
į:
* 100 LT istorikas Simonas Daukantas
* 500 LT Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka
Ištrintos 489-494 eilutės:


* 50 LT „Aušros“ redaktorius daktaras Jonas Basanavičius
* 100 LT istorikas Simonas Daukantas

* 500 LT Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka
2021 lapkričio 02 d., 11:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 478-481 eilutės iš
* 1 LT autorė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
* 2 LT blaivybės puoselėtojas vyskupas Motiejus Valančius
* 5 LT kalbininkas Jonas Jablonskis
* 10 LT lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas
į:
Pirmoje eilėje, iš kairės į dešinę
Pakeistos 480-481 eilutės iš
* 50 LT „Aušros“ redaktorius daktaras Jonas Basanavičius
* 100 LT istorikas Simonas Daukantas
į:
* 10 LT lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas
Pridėtos 482-493 eilutės:
Antroje eilėje

* 1 LT autorė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)

Trečioje eilėje
* 2 LT blaivybės puoselėtojas vyskupas Motiejus Valančius
* 5 LT kalbininkas Jonas Jablonskis


* 50 LT „Aušros“ redaktorius daktaras Jonas Basanavičius
* 100 LT istorikas Simonas Daukantas
2021 lapkričio 02 d., 10:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-63 eilutės iš
į:
%center%%width=400px%Attach:20211102-BillPahlAutoportretas.jpg
2021 lapkričio 02 d., 10:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 108-109 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:20211102ThomasGajdosikSkaito.png
2021 lapkričio 02 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-90 eilutės:
Mėgindamas atgaminti nepamenu, kas mane sudomino, bet būdamas kokių 14 metų pradėjau skaityti įprastą šios maldos versiją, tam tikra prasme „pasisavindamas“ knygas. Įdomiausia buvo kasdieniai skaitiniai, paimti iš Senojo ar Naujojo Testamento, bet ne iš Evangelijų, ir tolesnis skaitymas, kuris kartais paaiškindavo tekstą, o kartais buvo paimtas iš ilgesnio dvasinio teksto. Šie skaitiniai kartojasi tik kas dveji metai, todėl pradžioje viskas buvo nauja. Taip pat jaučiau trauką reguliariai skaityti šias maldas dienos metu, skiriant kelias minutes net mokykloje per pietų pertrauką. Žvelgdamas atgal, manau, kad šis formuojantis įprotis skirti laiko skaitymui padėjo man augti tikėjime ne sąmoningai apsisprendus, o praktikuojant. Tai taip pat formavo mane ir padėjo geriau pažinti Raštus.
Ištrintos 92-93 eilutės:
Mėgindamas atgaminti nepamenu, kas mane sudomino, bet būdamas kokių 14 metų pradėjau skaityti įprastą šios maldos versiją, tam tikra prasme „pasisavindamas“ knygas. Įdomiausia buvo kasdieniai skaitiniai, paimti iš Senojo ar Naujojo Testamento, bet ne iš Evangelijų, ir tolesnis skaitymas, kuris kartais paaiškindavo tekstą, o kartais buvo paimtas iš ilgesnio dvasinio teksto. Šie skaitiniai kartojasi tik kas dveji metai, todėl pradžioje viskas buvo nauja. Taip pat jaučiau trauką reguliariai skaityti šias maldas dienos metu, skiriant kelias minutes net mokykloje per pietų pertrauką. Žvelgdamas atgal, manau, kad šis formuojantis įprotis skirti laiko skaitymui padėjo man augti tikėjime ne sąmoningai apsisprendus, o praktikuojant. Tai taip pat formavo mane ir padėjo geriau pažinti Raštus.
Pridėtos 100-101 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:20211102ThomasGajdosikStundenbuch2.png
2021 lapkričio 02 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 88-89 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:20211102ThomasGajdosikStundenbuch.png
2021 lapkričio 02 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 82-83 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:20211102ThomasGajdosikSypsena.png
2021 lapkričio 02 d., 09:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-64 eilutės iš
%center%Attach:BillPahlAvarinisIsejimas.jpg
į:
Pridėtos 69-70 eilutės:
%center%Attach:BillPahlAvarinisIsejimas.jpg
Pridėtos 77-78 eilutės:
%center%%width=400px%Attach:StabdykiIskilusPavojui.jpg
Ištrintos 81-82 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:StabdykiIskilusPavojui.jpg
2021 lapkričio 02 d., 09:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 127 eilutė iš:
* Omnia mea mecum porto (graikų filosofo Bianto posakis) – tikrasis žmogaus turtas yra jo vidinė vertė.
į:
* „Omnia mea mecum porto (graikų filosofo Bianto posakis) – visa, kas mano, nešuosi su savimi; tikrasis žmogaus turtas yra jo vidinė vertė."
2021 spalio 26 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-85 eilutės iš
There is that.. That which is above a person.. God.. Mother nature.. Biology.. Chemistry.. Medicine.. Each of these tells us something. Each of these tells us at some time... At some point.. That a man lives under a mix of rules.

I desisted drinking in the last few years
.. At the end I had gotten sick. After I got sick. I quit.. I got sick to my stomach. I was having spouts of high blood pressure. I was even moody! Later.. I was reading about these ills and related health subjects. I was reading about the indicators of use for many intoxicants. Eye opening and scary!

I had a foggy head in the morning after drinking the night before. Was messing me up!

My memory was terrible during a hang over. Forgetting things throughout the day!

Some other friends were drinkers too. They all were in some mix of hassles because of this troublesome activity.

The more
I read.. The more I could see ignorance at work. My ignorance of biology, chemistry, medicine, and health. My ignorance of mother nature and biology, medicine, and science in general. And last but not least.. The creator!

Mother nature gives you what you have! It is a gift. A person is a product of the world. A person is emergent of this world. And that being the case. His well being is a mix of how he conducts himself in relation to the world he is a subject to.

The ignorant person will do as he pleases. He will ignore his place in the world
. He might willfully injure himself only to perpetuate some superficial artificial bliss..

Mother Nature, God,
and the physical.. They are first in this world. To ignore, be ingnorant, or reject them.. Will be the demise of a person..

I learned I was crossing the line
.. I learned.. Age.. Biology.. Mother nature.. and many others were always there.. The whole time.. I stopped.. I was better from that day on..
į:
I was out of control and in poor order with my diet and lifestyle. I was learning the hard way that the world is not working as I had thought it would or I wanted it to. I was getting sick repeatedly and I was often feeling like crap. My ignorance of diet, exercise, and science were all adding up to trouble. The gift of life I had been given I was abusing. I was learning the hard way that the world was not here for me, instead I was subject to its rules. Call it science, biology, mother nature, or God, I was on the wrong track and I needed to grow up! I was getting sick a lot and I realized if I did not change my regimen I was going to hurt myself. With study, restraint, and discipline I succeeded. I changed my diet, exercise regimen, and approach hence succeeding in getting into top shape. I had changed and grown.

I was ignorant. I was eating 4 or 5 times a day
. I was drinking alcohol. I was not getting enough exercise. I often overslept. I had no clue of how much sugar or the number of calories I was taking in or burning. I got sick after this continued for a few years, Thankfully, my luck improved when I started to do a self study on health. I watched videos, talked to others, read from books, and took notes. While reading about caffeine and alcohol most of what I learned I had never had a clue about before.

I was a glutton. I realized this and stopped with a variety of overconsumption
. I increased my exercise and made sure I got enough sleep but not too much. As I learned more about sugar, alcohol, and caffeine I had not even known what an indicator of use was. Caffeine and alcohol and many thousands of substances all have indicators of use that describe in a standardized form their effects from ingestion. I was learning about biochemistry and it was eye opening.

Personal growth is when you make changes that are improvements. I grew when I realized my physical is best cared for when I maintain proper balance in relation to diet, exercise , and rest. I had personal growth with study about diet, exercise, and rest. The more I read, the more I grew out of this ignorance. My ignorance was of mother nature, biology, medicine, and science in general. My ignorance included God and the gift of life he made to us. God gives you this gift of life we all have. I left many potential ills behind me and I had grown.

I had seen for myself. In my own life and that of others. The party life often comes to a harsh end. The ignorance of their consumption is like a spell over people who do not know how badly they are abusing themselves. I grew when I could see this as it was. I also learned to appreciate how great a person could feel and look when he took care of himself.

Any person can ignore mother nature, science, and God very easily when they take poor care of themselves. I was done over doing any of it. I had moved on and was reaping a benefit. I would have been rejecting all the gifts I had received had I not grown and changed. I was better from that day on. Reading, analysis, introspection, and acknowledging the gift of life. Fueled this growth for me
.
2021 spalio 25 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik [[Attach:20210921-LaiskaiSviesuoliams-Juodrastis.pdf | juodraštis]] ir užrašai. Andrius Kulikauskas
į:
Šis žiniaraštis beveik baigtas. Dar laukiu Silvijaus straipsnio, dar išversiu Bill straipsnį, pridėsiu daugiau nuotraukų, kai ką dar pataisysiu. Andrius Kulikauskas
2021 spalio 24 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
Mano tėtis namuose turėjo knygas su „Dievo tautos liturginėmis valandomis“ (brevijoriumi), tiek dvasininkų įprastą, tiek benediktinų versijas. Prieš eidami miegoti kartu melsdavomės naktinę maldą: mano tėvai, mano brolis ir aš; bent jau kurį laiką.
į:
Mano tėtis namuose turėjo knygas su „Dievo tautos liturginėmis valandomis“ (Valandų liturgija, brevijoriumi), tiek dvasininkų įprastą, tiek benediktinų versijas. Prieš eidami miegoti kartu melsdavomės naktinę maldą: mano tėvai, mano brolis ir aš; bent jau kurį laiką.
2021 spalio 24 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 247 eilutė iš:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia žmogaus apskritai ribotumą. Savo ribų pagrindu ieškome beribio Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia žmogaus apskritai ribotumą. Savo ribų pagrindu ieškome beribio Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart grąžinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 spalio 23 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
* Silvijus Pokštas. Šeima. Kodėl Lietuvos visuomenė neatjaučia, o smerkia?
į:
* Silvijus Pokštas. Šeima. Kodėl Lietuvos visuomenė neatjaučia žmonių, o juos smerkia?
2021 spalio 23 d., 21:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas.
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas. Kaip man valdyti savo laiką?
2021 spalio 23 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* Sunkūs bendradarbiavimo klausimai.
į:
* Tyrimai: Sunkūs bendradarbiavimo klausimai.
Pakeista 376 eilutė iš:
[+Sunkūs bendradarbiavimo klausimai+]
į:
[+Tyrimai: Sunkūs bendradarbiavimo klausimai+]
2021 spalio 23 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas.
2021 spalio 23 d., 19:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 464 eilutė iš:
Šviesuolių judėjimas kai kuo skiriasi nuo skautų ir anoniminių alkoholikų. Mums rūpi pirmiausia ne jaunimas, o mes patys, suaugusieji, jau pakankamai subrendę. Kaip galėtumėme bręsti toliau? Mes veikiame atvirai, viešai, savo vardais ir pavardėm. Mes nepradedame nuo Dievo, nuo aukštesnės galybės, o verčiau pradedam nuo savęs, nuo savarankiško mąstymo, ir tiktai pažinę save, savo kertinę vertybę, siekiame kitų šviesuolių bendrystės, ir tiktai po daugybės išbandymų esame linkę rūpestingai įžvelgti ir pripažinti Dievo svarbą mūsų bendrystei.
į:
Šviesuolių judėjimas kai kuo skiriasi nuo skautų ir anoniminių alkoholikų. Mums rūpi pirmiausia ne jaunimas, o mes patys, suaugusieji, jau pakankamai subrendę. Kaip galėtumėme bręsti toliau? Mes veikiame atvirai, viešai, savo vardais ir pavardėm. Mes nepradedame nuo Dievo, nuo aukštesnės galybės, o verčiau pradedam nuo savęs, nuo savarankiško mąstymo, ir tiktai pažinę save, savo kertinę vertybę, siekiame kitų šviesuolių bendrystės, ir tiktai po daugybės išbandymų esame linkę įžvelgti ir pripažinti kur ir kaip Dievas reikalingas mūsų bendrystei.
2021 spalio 23 d., 18:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 394-409 eilutės:

* VI a. pr. Kr. Biantas, Βίας ο Πριηνεὺς
* 1561-1626 Francis Bacon
* 1564-1642 Galilėjas Galilėjus, Galileo Galilei
* 1622-1673 Moljeras, Molière (Jean-Baptiste Poquelin)
* 1723-1789 Polis Anri Holbachas, Paul Henri Thiry d’Holbach
* 1741-1801 Johann Caspar Lavater
* 1749-1832 Johanas Volfgangas fon Gėtė, Johann Wolfgang von Goethe
* 1803-1882 Ralfas Valdo Emersonas, Ralph Waldo Emerson
* 1811-1863 Viljamas Meikpisas Tekerėjus, William Makepeace Thackeray
* 1828-1910 Levas Tolstojus, Лев Николаевич Толстой
* 1842-1910 Viljamas Džeimsas, William James
* 1879-1955 Albertas Einšteinas, Albert Einstein
* 1900-1944 Antuanas de Sent Egziuperi, Antoine de Saint-Exupery
* 1931-2019 Vytautas Karalius
* 1938- Vladimiras Levi, Владимир Леви
2021 spalio 23 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-35 eilutės iš
į:
* Laukiame kito numerio.
Pakeistos 508-515 eilutės iš

Kiekvieną sveiką sambūrį supa platesnis judėjimas.

Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.


„“
į:
[+Laukiame kito numerio+]

Laukiame iš jūsų žinių, minčių, laiškų, rašinių, paveikslų, nuotraukų kaip brendote ir bręstate, kaip palaikote kitų brandą, kaip įsivaizduojate šviesuolių bendrystę. Tai bus pagrindas kitam „Laiškai šviesuoliams“ numeriui. Prašau iš anksto parašyti, jog sutinkate, kad mums siunčiama medžiaga yra visuomenės turtas, vardan kurio atsisakote autorinių teisių.

Iki kito numerio tikimės surengti vieną kitą pabendravimą nuotolinėmis vaizdo ryšio priemonėmis. Galėsime juos atpasakoti, taip pat susitikimą Alytaus pataisos namuose, jei tik jisai įvyks.

Šiuo pirmuoju žiniaraščiu atsiveria įvairiausios veiklos galimybės. Ypatingą dėmesį telksiu tiems, kurie nori rimtai įsitraukti į mūsų veiklą. Visgi, yra svarbu neužsidaryti, neatsiskirti ir neapsiriboti. Mano draugas iš Marquette Parko kvartale Čikagoje, organizatorius Joe Damal, man primindavo pastoriaus Martin Luther King Jr. žodžius „Kiekvieną sveiką organizaciją supa platesnis judėjimas.“

Švieskime!
2021 spalio 23 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 501-503 eilutės iš
'''Draugystės draugija''' Prieš keletą metų kaip tyrėjas ieškojau

Telefoninis pažinčių klubas
į:
'''Draugystės draugija''' Pasaulyje yra daug vienišų žmonių. Kaip jie galėtų vienas kitam padėti?

Vasarą man paskambino nepažįstama senutė. Pasirodo, aš buvau prieš keletą metų jai bendrabutyje palikęs dovanų gėlę, šokolado dėžutę ir laiškelį, kad norėčiau su ja pasikalbėti apie jos giminaitį, kapitoną Joną Noreiką. Ji kreipėsi į mane pagalbos. Anot jos, pikti žmonės šildė jos buto sienas, norėdami ją išvaryti, kad ji ten nebegyventų. Iš tiesų, vasara buvo labai karšta. O kaip man jai padėti? Ji gyvenime vienų viena.

Pažįstu daugiau tokių žmonių. Kaime gyvena paraližiuotas vyras, kuris lovoje guli keliolika metų. Pagalvojau, būtų jiems labai sveika priklausyti telefoniniam pažinčių klubui. Jeigu turėtų su kuo daugiau pasikalbėti, jiems visai kitaip gyventųsi. Susipažinau su laimingesne, supratingesne, visai šviesia močiute, kuri sutiktų pabendrauti. Jinai gerą pusvalandį pakalbėjo ir su vienu ir su kitu. Tuom viskas kaip ir baigėsi. Bet gal ateityje kam nors tokia veikla būtų prasminga.
2021 spalio 23 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 497-499 eilutės iš
'''Susikalbėjimo draugija''' Istorijos politikos klausimais

'''Draugystės draugija'''
Telefoninis pažinčių klubas
į:
'''Susikalbėjimo draugija''' Užaugau Kalifornijoje, tautiškai sąmoningoje lietuvių šeimoje. Susidraugavau su vienu kitu Lietuvos žydų (litvakų) palikuoniu. 2012 m. susidūriau su nuoskaudomis, kad Lietuvos valstybė kai kuriuos Lietuvos žydų skriaudėjus, kaip antai Kazį Škirpą ir kapitoną Joną Noreiką, viešai gerbia kaip Lietuvos didyvrius. Įsigilinau ir išsiaiškinau, kad 1941 m. visi lietuvių tautos valios reiškėjai Lietuvoje raštais ar darbais nusikalto žmonijai žydų atžvilgiu, prisidėdami prie jų turto nusavinimo, jų laikymo getuose, jų išžudymo. Padariau daugiau kaip 100,000 nuotraukų archyvinių dokumentų. Ir pats susidūriau su Lietuvos valstybės atkaklias pastangas iškreipti istorinę tiesą.

Kaip taikdarys, nuolatos rūpinausi gerinti lietuvių ir litvakų santykius. Mane dažnai priimdavo istorikas dr.Arūnas Bubnys. Šiuo metu jisai yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Rengsime pas jį pokalbius jautriais Lietuvos istorijos politikos klausimais. Gali būti, kad dalis šių pokalbių dalyvių susidomėtų šviesuolių judėjimu, panagrinėti nuodugniau, kaip palaikyti susikalbėjimą. Su laiku gal veiktų susikalbėjimo draugija ar atjautos draugija.

'''Draugystės draugija''' Prieš keletą metų kaip tyrėjas ieškojau

Telefoninis pažinčių klubas
2021 spalio 23 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 489-495 eilutės iš
'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įžvelgiau daugybę proto sandarų, sąvokų kalbos pradus. Šiame žiniaraštyje vis parašysiu apie tai, kiek tai naudinga gyvenime, ypač šviesuoliams. Ieškau, kas norėtų bendromis jėgomis tai moksliškai plėtoti. Tokiu būdu susipažinau su fiziku Thomas Gajdosik. Jisai kas mėnesį man skiria laiko, kad galėčiau jam nupasakoti, kokią pažangą darau savo filosofijoje, taip pat susijusioje matematikoje ir fizikoje.

Esu skaitęs daugiau kaip 40 mokslinių pranešimų apie savo
filosofiją. Su Lietuvos mokslo tarybos parama skaičiau tris pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese, Beidžinge, Kinijoje, 2018 metais. Visgi, man atrodo beviltiška bandyti filosofijos pagrindu susikalbėti, juk mūsų laikų filosofai netiki, kad gali būti kokia besąlygiška tiesa.

O matematikai būtent darbuojasi su besąlygiškom tiesom. Tai jų duona. Aš savo ruožtu turiu mokslo daktaro laipsnį iš matematikos. Jau penkeri metai kaip grįžau prie matematikos ir ieškau kur joje galima įžvelgti mano surinktas proto sandaras. Pradėjau kurti svetainę Math4Wisdom.com pristatyti „matematiką išminčiai“

Matematika išminčiai
į:
'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įžvelgiau daugybę proto sandarų, sąvokų kalbos pradus. Šiame žiniaraštyje vis parašysiu apie tai, kiek tai naudinga gyvenime, ypač šviesuoliams. Ieškau, kas norėtų bendromis jėgomis tai moksliškai plėtoti. Tokiu būdu susipažinau su fiziku Thomas Gajdosik. Jisai kas mėnesį man skiria laiko, kad galėčiau jam nupasakoti, kokią pažangą darau savo filosofijoje, taip pat susijusioje matematikoje ir fizikoje.

Esu skaitęs daugiau kaip 40 mokslinių pranešimų apie savo
filosofiją. Su Lietuvos mokslo tarybos parama skaičiau tris pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese, Beidžinge, Kinijoje, 2018 metais. Visgi, labai abejoju ar įmanoma filosofijos pagrindu susikalbėti, juk mūsų laikų filosofai netiki, kad gali būti kokia besąlygiška tiesa.

O matematikai būtent darbuojasi su besąlygiškom tiesom. Tai jų duona. Aš savo ruožtu turiu mokslo daktaro laipsnį iš matematikos. Jau penkeri metai kaip grįžau prie matematikos ir džiaugiuosi, kad joje randu savo surinktas proto sandaras. Pradėjau kurti svetainę Math4Wisdom.com pristatyti „matematiką išminčiai“. 2022 metais tikiu kas mėnesį sukurti YouTube vaizdo įrašą papasakoti kur aukštojoje matematikoje pasireiškia mąstymo rėmai. Viliuosi, kad surasiu pakankamai rėmėjų, kad jų paramos užtektų pragyvenimui.

Šalia Thomas, pažįstu dar tris matematikus su kuriais pasikalbu kas pora savaičių ar kas kelis mėnesius apie mano filosofijos ryšius su matematika ir fizika. Jei šie ryšiai pasiteisins, kaip teisingi ir turiningi, tai gal jie ir kiti kada įsitrauktų į šviesuolių judėjimą. Thomas pasiūlė, kad tai galėtų vadintis aiškumo draugija.
2021 spalio 23 d., 15:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 485 eilutė iš:
Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kas tik puoselėja laisvę.
į:
Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silvijumi juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kas tik puoselėja laisvę.
2021 spalio 23 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 489-493 eilutės iš
'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įžvelgiau daugybę proto sandarų, sąvokų kalbos pradus. Šiame žiniaraštyje vis parašysiu apie tai, kiek tai naudinga gyvenime, ypač šviesuoliams. Ieškau, kas norėtų bendromis jėgomis tai moksliškai plėtoti.
į:
'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įžvelgiau daugybę proto sandarų, sąvokų kalbos pradus. Šiame žiniaraštyje vis parašysiu apie tai, kiek tai naudinga gyvenime, ypač šviesuoliams. Ieškau, kas norėtų bendromis jėgomis tai moksliškai plėtoti. Tokiu būdu susipažinau su fiziku Thomas Gajdosik. Jisai kas mėnesį man skiria laiko, kad galėčiau jam nupasakoti, kokią pažangą darau savo filosofijoje, taip pat susijusioje matematikoje ir fizikoje.

Esu skaitęs daugiau kaip 40 mokslinių pranešimų apie savo filosofiją. Su Lietuvos mokslo tarybos parama skaičiau tris pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese, Beidžinge, Kinijoje, 2018 metais. Visgi, man atrodo beviltiška bandyti filosofijos pagrindu susikalbėti, juk mūsų laikų filosofai netiki, kad gali būti kokia besąlygiška tiesa.

O matematikai būtent darbuojasi su besąlygiškom tiesom. Tai jų duona. Aš savo ruožtu turiu mokslo daktaro laipsnį iš matematikos. Jau penkeri metai kaip grįžau prie matematikos ir ieškau kur joje galima įžvelgti mano surinktas proto sandaras. Pradėjau kurti svetainę Math4Wisdom.com pristatyti „matematiką išminčiai“
2021 spalio 23 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 487 eilutė iš:
%rframe%Attach:Math4WisdomLogo300.png
į:
%rframe%Attach:Math4WisdomLogo200.png
2021 spalio 23 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 487 eilutė iš:
%rframe%Attach:Math4WisdomLogo.png
į:
%rframe%Attach:Math4WisdomLogo300.png
2021 spalio 23 d., 15:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 486-487 eilutės:

%rframe%Attach:Math4WisdomLogo.png
2021 spalio 23 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 477-478 eilutės iš
Dabar jaučiu, kad šviesuolių bendrystė turi kaip tik laikytis draugystėmis. Tenka su kiekvienu draugauti. Galiu išlaikyti sau būdingą kryptingumą, bet negaliu išlikti atokus. Jau dabar žinau, mano pažintys yra ir bus asmeniškesnės, šiltesnės, svarbesnės, vaisingesnės. Manau, tai ugdys mane. Bet tuo pačiu ir kitus, juk tikslas yra ne šiaip draugauti tarpusavyje, o palaikyti visiems atvirą prasmingos draugystės tinklą.
į:
Dabar jaučiu, kad šviesuolių bendrystė turi kaip tik laikytis draugystėmis. Tenka su kiekvienu draugauti. Galiu išlaikyti sau būdingą kryptingumą, bet negaliu išlikti atokus. Jau dabar žinau, mano pažintys yra ir bus asmeniškesnės, šiltesnės, svarbesnės, vaisingesnės. Manau, tai ugdys mane bet taip pat ir kitus, juk tikslas yra ne šiaip draugauti tarpusavyje, o plėtoti visiems atvirą prasmingos draugystės tinklą.
Pakeistos 481-489 eilutės iš
Mūsų veikloje taip pat pastebiu, kaip jinai linkusi vystytis draugijomis vertybių pagrindu.

'''Laisvės draugija''' Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Vadovybė sutiko. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi. Visa tai man asmeniškai patvirtina, kad einame geru keliu, netgi šventu keliu.

Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti šviesuoliai, tiek zonoje
, tiek už zonos, tiek laisvėje, kas tik brangina laisvę.

Nuteistųjų tiltas

'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Per eilę dešimtmečių įžvelgiau ištisą
į:
Pastebiu, kad mūsų veikla linkusi vystytis draugijomis vertybių pagrindu.

'''Laisvės draugija''' Lig šiol didžiausią susidomėjimą šviesuolių veikla parodė Alytaus pataisos namų nuteistieji. Pirmiausia susipažinau su Silvijumi Pokštu. Su juo kelerius metus susirašinėjau po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Vadovybė sutiko. Gal kokius šešis kartus ten buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Anot jų, šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvais žmonėmis. Jiems svarbu stiprinti ryšius tarp tebesančių nelaisvėje ir išleistųjų į laisvę. Visa tai man asmeniškai patvirtina, kad einame geru keliu, tiesiog šventu keliu.

Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir
, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kas tik puoselėja laisvę.

'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įžvelgiau daugybę proto sandarų, sąvokų kalbos pradus. Šiame žiniaraštyje vis parašysiu apie tai, kiek tai naudinga gyvenime, ypač šviesuoliams. Ieškau, kas norėtų bendromis jėgomis tai moksliškai plėtoti.
2021 spalio 23 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 389-396 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
--------------------

'''Žaidimo „Kas ką bylojo?“ atsakymai!'''

-----------------------------
>><<
Pakeista 455 eilutė iš:
>>bgcolor=#BGBGBG<<
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
2021 spalio 23 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 447-449 eilutės:
>>bgcolor=#BGBGBG<<
--------------------
Pridėtos 461-463 eilutės:

--------------------
>><<
2021 spalio 23 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 307-316 eilutės:
1 LT Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
2 LT Vyskupas Motiejus Valančius
5 LT Jonas Jablonskis
10 LT Steponas Darius ir Stasys Girėnas
20 LT Maironis (Kunigas Jonas Mačiulis)
50 LT Daktaras Jonas Basanavičius
100 LT Simonas Daukantas
200 LT Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
500 LT Vincas Kudirka
Pridėtos 447-458 eilutės:
'''Žaidimo „Atpažinkime Lietuvos šviesuolius“ atsakymai!'''

* 1 LT autorė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
* 2 LT blaivybės puoselėtojas vyskupas Motiejus Valančius
* 5 LT kalbininkas Jonas Jablonskis
* 10 LT lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas
* 20 LT poetas Maironis (Kunigas Jonas Mačiulis)
* 50 LT „Aušros“ redaktorius daktaras Jonas Basanavičius
* 100 LT istorikas Simonas Daukantas
* 200 LT filosofas Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
* 500 LT Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka
Pakeistos 469-486 eilutės iš
Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Vadovybė sutiko. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi. Visa tai man asmeniškai patvirtina, kad einame geru keliu, netgi šventu keliu.

Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti visi
šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kurie tik brangina laisvę.

Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Per eilę dešimtmečių įžvelgiau ištisą


Draugystės.
* Išmokti šviesiai draugauti.
* Kiekvieną sveiką sambūrį supa platesnis judėjimas.
* Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.


Draugijų veikla
.
* Laisvės draugija. Nuteistųjų tiltas
* Aiškumo draugija
. Matematika išminčiai
* Susikalbėjimo draugija. Istorijos politikos klausimais
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas
į:
'''Laisvės draugija''' Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Vadovybė sutiko. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi. Visa tai man asmeniškai patvirtina, kad einame geru keliu, netgi šventu keliu.

Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti
šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kas tik brangina laisvę.

Nuteistųjų tiltas

'''Aiškumo draugija''' Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Per eilę dešimtmečių įžvelgiau ištisą

Matematika išminčiai

'''Susikalbėjimo draugija''' Istorijos politikos klausimais

'''Draugystės draugija''' Telefoninis pažinčių klubas


Kiekvieną sveiką sambūrį supa platesnis judėjimas
.

Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.
2021 spalio 23 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
* ''AK.'' Žaidimas: Kas ką bylojo? Kaip ir kodėl?
* ''AK.'' Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
į:
** ''AK.'' Žaidimas: Kas ką bylojo? Kaip ir kodėl?
** ''AK.'' Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
Pakeista 27 eilutė iš:
* Žaidimas: Atpažinkime Lietuvos šviesuolius.
į:
** Žaidimas: Atpažinkime Lietuvos šviesuolius.
Pakeista 29 eilutė iš:
* Dvylika klausimų šviesuoliui.
į:
** Dvylika klausimų šviesuoliui.
Pakeistos 32-33 eilutės iš
* Mokykimės iš kitų judėjimų.
* Draugystė ir draugijos.
į:
** Mokykimės iš kitų judėjimų.
** Draugystė ir draugijos.
2021 spalio 23 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 425 eilutė iš:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, drįstu manyti, kad Jėzus kalba apie šviesuolių bendrystę. Jeigu taip yra, tuomet Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau, žmoniškiau, žemiškiau nė jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Besaikis didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali beribio Dievo papildyti. Toksai nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, nepaiso žmoniškų mąstų, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne šviesuolių bendrystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra šviesuolių bendrystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, drįstu manyti, kad Jėzus kalba apie šviesuolių bendrystę. Jeigu taip yra, tuomet Jėzaus žodžius įmenu tikriau, gyvenimiškiau, žmoniškiau, žemiškiau nė žymusis šv.Rašto vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Besaikis didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali beribio Dievo papildyti. Toksai nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, nepaiso žmoniškų mąstų, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne šviesuolių bendrystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra šviesuolių bendrystė.“
2021 spalio 23 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 433-435 eilutės iš
Iš kokių judėjimų galėtumėme pasimokyti? Mane ypač domina paskirų žmonių įsteigti judėjimai, juk ir aš to siekiu. Gražus pavyzdys yra lietuvių tautos šauklys dr.Jonas Basanavičius. Jisai suredagavo pirmą „Aušros“ numerį, kurį 1883-1886 m. leido Lietuvos mylėtojų draugija. Šiuo pogrindžio mėnraščiu rūpinosi dvylika veikėjų, jam rašė daugiau kaip 70 autorių. Tiražas tebuvo 1,000 egzempliorių, tačiau leidinys turėjo milžiniškas pasekmes telkiant lietuvius veikėjus ir žadinant tautinį sąmoningumą.
į:
Iš kokių judėjimų galėtumėme pasimokyti? Mane ypač domina paskirų žmonių įsteigti judėjimai, juk ir aš to siekiu.

Gražus pavyzdys yra lietuvių tautos šauklys dr.Jonas Basanavičius. Jisai suredagavo pirmą „Aušros“ numerį, kurį 1883-1886 m. leido Lietuvos mylėtojų draugija. Šiuo pogrindžio mėnraščiu rūpinosi dvylika veikėjų, jam rašė daugiau kaip 70 autorių. Tiražas tebuvo 1,000 egzempliorių, tačiau leidinys turėjo milžiniškas pasekmes telkiant lietuvius veikėjus ir žadinant tautinį sąmoningumą.
2021 spalio 23 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 414-415 eilutės:

%rframe%Attach:PalaiminimaiSuAntraste-600.png
2021 spalio 23 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 423 eilutė iš:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau, žmoniškiau, žemiškiau nė jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, drįstu manyti, kad Jėzus kalba apie šviesuolių bendrystę. Jeigu taip yra, tuomet Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau, žmoniškiau, žemiškiau nė jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Besaikis didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali beribio Dievo papildyti. Toksai nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, nepaiso žmoniškų mąstų, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne šviesuolių bendrystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra šviesuolių bendrystė.“
2021 spalio 23 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 423 eilutė iš:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau nė jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau, žmoniškiau, žemiškiau nė jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
2021 spalio 23 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 423 eilutė iš:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu geriaujo vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu tikriau, gyvenimiškiau jų gerbtinas vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
2021 spalio 23 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 423 eilutė iš:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Kaip savarankiškai mąstytojas, šiuo atveju drįstu manyti, kad Jėzaus žodžius suprantu geriau nė jo vertėjas, kun.Česlovas Kavaliauskas. Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
2021 spalio 23 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
2021 spalio 23 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 423-425 eilutės iš
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, kuriuos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomas branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, kankinys, besąlygiškai tikintis žmogus nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo nė bendrystės, juk visa tai jam nereikalinga. Galima pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.

O jo
Palaiminimai baigiasi žodžiais, „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.“ Eina kalba, kad gerą darantis žmogus nukenčia nuo kitų, kuriems nepatinka jo gerumas. Pats Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to, kad jisai buvo per daug geras, jisai išsišoko savo gerumu, ir mes, žmonės, dėl to ant jo mirtinai pykome. Aš savo gyvenime, kaip ir kiekvienas rimtas šviesuolis, daug kartų buvau nustumtas, išmestas, nuskriaustas, užmirštas dėl to, kad buvau geras, ir dargi dėl to, kad rūpinausi nelaimingaisiais, juos užstojau, su jais susidėjau. Patirtos neteisybės pakankamai kuklios, bet ir tokių užtenka. Jos yra mūsų šviesuolių narystės kortelės. Jų pagrindu vienas kitą atpažįstame ir susikalbame, kokioje būklėje gyvename. Su tokiomis kortelėmis esame palaiminti.
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.“ Aš tačiau juos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai; jų yra dangaus karalystė.“ Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomi branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, savanoris kankinys, aklai tikintysis neturi ką Dievui paliudyti, neturi kaip su Dievu bendrauti, negali Dievo papildyti. Jis nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo, nė bendrystės, ir visa tai jam nereikalinga. Jis gal kaip angelas priklauso dangui, bet ne dangaus karalystei. Galiu pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“

O Jėzaus
Palaiminimai baigiasi žodžiais, „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.“ Eina kalba, kad gerą darantis žmogus nukenčia nuo kitų, kuriems nepatinka jo gerumas. Pats Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to, kad jisai buvo per daug geras, jisai išsišoko savo gerumu, ir mes, žmonės, dėl to ant jo mirtinai pykome. Aš savo gyvenime, kaip ir kiekvienas rimtas šviesuolis, daug kartų buvau nustumtas, išmestas, nuskriaustas, užmirštas dėl to, kad buvau geras, ir dargi dėl to, kad rūpinausi nelaimingaisiais, juos užstojau, su jais susidėjau. Patirtos neteisybės pakankamai kuklios, bet ir tokių užtenka. Jos yra mūsų šviesuolių narystės kortelės. Jų pagrindu vienas kitą atpažįstame ir susikalbame, kokioje būklėje gyvename. Su tokiomis kortelėmis esame palaiminti.
2021 spalio 23 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 447-448 eilutės:
%rframe%Attach:MinciuSodasLogotipas.jpg
Ištrintos 449-450 eilutės:

%rframe%Attach:MinciuSodasLogotipas.jpg
2021 spalio 23 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 429 eilutė iš:
%rframe%%height=300px%Attach:Ausra1883-600px.jpg
į:
%rframe%Attach:Ausra1883-600px.jpg
2021 spalio 23 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 449-451 eilutės iš
||Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Tačiau mano įmonės skolos išaugo, neįstengiau jų atmokėti, galiausiai bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti. || Attach:MinciuSodasLogotipas.jpg ||
į:
%rframe%Attach:MinciuSodasLogotipas.jpg

Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Tačiau mano įmonės skolos išaugo, neįstengiau jų atmokėti, galiausiai bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti.
2021 spalio 23 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 429-430 eilutės:
%rframe%%height=300px%Attach:Ausra1883-600px.jpg
Pakeistos 435-436 eilutės iš
||Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra. || Attach:Scouting_for_boys_1_1908.jpg ||
||Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai
akoholikai, kuri 1935 m. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Aptartos organizacinės tradicijos. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos. || Attach:AnoniminiaiAlkoholikaiKnyga.png ||
į:
%rframe%Attach:Scouting_for_boys_1_1908.jpg

Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra.

Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai
akoholikai, kuri 1935 m. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Aptartos organizacinės tradicijos. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos.

%rframe%
Attach:AnoniminiaiAlkoholikaiKnyga.png
2021 spalio 23 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 384-385 eilutės:
%center%%width=500px%Attach:RedaktoriusAndriusKulikauskasEiciunuKaime.jpg
Pridėtos 398-399 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:RedaktoriusAndriusKulikauskasEiciunuKaime.jpg
2021 spalio 23 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 62 eilutė:
%center%Attach:BillPahlAvarinisIsejimas.jpg
2021 spalio 23 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* ''Bill Pahl''
į:
* ''Bill Pahl'' Avarinis išėjimas.
Pakeista 63 eilutė iš:
'''Bill mintys'''
į:
[+Bill Pahl. Avarinis išėjimas.+]
2021 spalio 23 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 85-86 eilutės:

|| %width=400px%Attach:BeAlkoholio.jpg || %width=300px%Attach:JokioAlkoholio.jpg ||
2021 spalio 23 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 443 eilutė iš:
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Tačiau mano įmonės skolos išaugo, neįstengiau jų atmokėti, galiausiai bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti.
į:
||Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Tačiau mano įmonės skolos išaugo, neįstengiau jų atmokėti, galiausiai bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti. || Attach:MinciuSodasLogotipas.jpg ||
2021 spalio 23 d., 10:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 434 eilutė iš:
||Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra. || Attach: ||
į:
||Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra. || Attach:Scouting_for_boys_1_1908.jpg ||
2021 spalio 23 d., 10:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 434-436 eilutės iš
Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra.

Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai akoholikai, kuri 1935 m. iškilo iš Bob ir dr
.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Aptartos organizacinės tradicijos. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos.
į:
||Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra. || Attach: ||
||Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai akoholikai, kuri 1935 m
. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Aptartos organizacinės tradicijos. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos. || Attach:AnoniminiaiAlkoholikaiKnyga.png ||
2021 spalio 23 d., 10:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 45 eilutė iš:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, žiniaraščio viršeliui panaudojome fotografo Drew McNaughton nuotrauką smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Mūsų redaktorius aptiko šią jo nuotrauką svetainėje unsplash.com Panašiai, mes atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, kartu savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
į:
„Laiškai šviesuoliams“ turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, žiniaraščio viršeliui panaudojome fotografo Drew McNaughton nuotrauką smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Mūsų redaktorius aptiko šią jo nuotrauką svetainėje unsplash.com Panašiai, mes atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, kartu savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
2021 spalio 22 d., 22:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 456-460 eilutės iš
Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi.
į:
Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Vadovybė sutiko. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi. Visa tai man asmeniškai patvirtina, kad einame geru keliu, netgi šventu keliu.

Šį žiniaraštį rašau pirmiausia Alytaus pataisos namų šviesuoliams. Jiems išsiųsime ir, vadovybei sutikus, su Silviju juos aplankysime ir naujai tęsime mūsų veiklą. Jų pagrindu vystysime laisvės draugiją, kurioje galės sudalyvauti visi šviesuoliai, tiek zonoje, tiek už zonos, tiek laisvėje, kurie tik brangina laisvę.

Kai kur užsiminiau, man asmeniškai labai rūpi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Per eilę dešimtmečių įžvelgiau ištisą
2021 spalio 22 d., 22:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 32 eilutė:
* Mokykimės iš kitų judėjimų.
Pakeistos 416-418 eilutės iš
Tenka mokytis savo veiklos. Tačiau taip pat galime semtis iš paskirų šviesuolių, kuriems pavyko išjudinti ištisus judėjimus ir išvystyti savitas kultūras.
į:
[+Mokykimėskitų judėjimų.+]

Tenka mokytis iš savo veiklos. Mokykimės taip pat
iš paskirų šviesuolių, kuriems pavyko išjudinti ištisus judėjimus ir išvystyti savitas kultūras.
2021 spalio 22 d., 21:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 449-452 eilutės iš
Mūsų veikloje taip pat pastebiu, kad jinai linkusi vystytis draugijomis vertybių pagrindu.

Tuo tarpu
į:
Berašydamas šį žiniaraštį įsidėmiu, kad šviesuolių bendrystės pagrindas yra žmonės jau mokantys savarankiškai mąstyti. Manyčiau, mums toliau svarbu išmokti šviesiai draugauti. Ir tada labiau susigaudysime, kaip su Dievu draugauti, kaip jį gerai pakalbinti.

Mūsų veikloje taip pat pastebiu, kaip jinai linkusi vystytis draugijomis vertybių pagrindu.

Lig šiol didžiausio susidomėjau susilaukiau Alytaus pataisos namuose pas nuteistuosius. Susirašinėjau su Silvijumi Pokštu po to kai tapau jo sūnaus krikšto tėvu. Jisai mane pakvietė vesti seminarus. Gal kokius šešis kartus buvau. Dabar jau Silvijus laisvas. Jam tai buvo prasminga ir kai kuriems kitiems taipogi. Jiems šviesuolių veikla atveria laisvę, galimybę atsisakyti primetamų rėmų. Jie randa pagrindą save laikyti laisvu žmogumi.
2021 spalio 22 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
į:
* Draugystė ir draugijos.
Pakeistos 443-448 eilutės iš
„Minčių sode“ nedraugaudavau su dalyviais. Jaučiau, kad tam neturiu nei jėgų, nei laiko. Nenorėjau parodyti didesnio palankumo vieniems nei kitiems. Norėjau kryptingai laikytis veiklos tikslų.

Dabar jaučiu, kad šviesuolių bendrystė turi kaip tik laikytis draugystėmis. Tenka su kiekvienu draugauti. Galiu išlaikyti kryptingumą, bet negaliu išlikti atokus. Užtat pažintys turėtų būti asmeniškesnės, šiltesnės, vaisingesnės
. Manau, tai ugdys mane. Bet tuo pačiu ir kitus, juk tikslas yra ne šiaip draugauti tarpusavyje, o palaikyti prasmingą draugystės tinklą.
į:
[+Draugystė ir draugijos+]

Savo įmonėje „Minčių sodas“ nedraugaudavau su dalyviais. Jaučiau
, kad tam neturiu nei jėgų, nei laiko. Nenorėjau parodyti didesnio palankumo vieniems nei kitiems. Norėjau kryptingai laikytis veiklos tikslų.

Dabar jaučiu, kad šviesuolių bendrystė turi kaip tik laikytis draugystėmis. Tenka su kiekvienu draugauti. Galiu išlaikyti sau būdingą kryptingumą, bet negaliu išlikti atokus
. Jau dabar žinau, mano pažintys yra ir bus asmeniškesnės, šiltesnės, svarbesnės, vaisingesnės. Manau, tai ugdys mane. Bet tuo pačiu ir kitus, juk tikslas yra ne šiaip draugauti tarpusavyje, o palaikyti visiems atvirą prasmingos draugystės tinklą.

Mūsų veikloje taip pat pastebiu, kad jinai linkusi vystytis draugijomis vertybių pagrindu.

Tuo tarpu
Ištrintos 459-465 eilutės:
Žiniaraštis, sueigos, draugijos.

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save.
* Iš žiniaraščių išaugs knyga, vadovėlis.
2021 spalio 22 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 441-443 eilutės iš
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Mano įmonė galiausiai žlugo, bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti.
į:
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Tačiau mano įmonės skolos išaugo, neįstengiau jų atmokėti, galiausiai bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti.

„Minčių sode“ nedraugaudavau su dalyviais. Jaučiau, kad tam neturiu nei jėgų, nei laiko. Nenorėjau parodyti didesnio palankumo vieniems nei kitiems. Norėjau kryptingai laikytis veiklos tikslų.

Dabar jaučiu, kad šviesuolių bendrystė turi kaip tik laikytis draugystėmis. Tenka su kiekvienu draugauti. Galiu išlaikyti kryptingumą, bet negaliu išlikti atokus. Užtat pažintys turėtų būti asmeniškesnės, šiltesnės, vaisingesnės. Manau, tai ugdys mane. Bet tuo pačiu ir kitus, juk tikslas yra ne šiaip draugauti tarpusavyje, o palaikyti prasmingą draugystės tinklą.
2021 spalio 22 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 437-438 eilutės:
Šviesuolių judėjimas kai kuo skiriasi nuo skautų ir anoniminių alkoholikų. Mums rūpi pirmiausia ne jaunimas, o mes patys, suaugusieji, jau pakankamai subrendę. Kaip galėtumėme bręsti toliau? Mes veikiame atvirai, viešai, savo vardais ir pavardėm. Mes nepradedame nuo Dievo, nuo aukštesnės galybės, o verčiau pradedam nuo savęs, nuo savarankiško mąstymo, ir tiktai pažinę save, savo kertinę vertybę, siekiame kitų šviesuolių bendrystės, ir tiktai po daugybės išbandymų esame linkę rūpestingai įžvelgti ir pripažinti Dievo svarbą mūsų bendrystei.
Pakeistos 441-446 eilutės iš
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]].


Kaip skiriasi nuo Minčių sodo? Atpažinti kitus
.

Pratintis melstis
.
į:
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]]. Išvystėme savitą kultūrą branginančią šviesuolių vertybes. Mano įmonė galiausiai žlugo, bankrotavau. Dabar bandau kažką panašaus, bet ne įmonės pagrindu. Turiu kažkiek santaupų, tad galiu metus dvejus nesirūpinti pragyvenimu. Atpuola verslo rūpesčiai, kaip kokias paslaugas siūlyti ir parūpinti.


2021 spalio 22 d., 21:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 421-422 eilutės iš
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, kuriuos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomas branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, kankinys, besąlygiškai tikintis žmogus nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo nė bendrystės, juk visa tai jam nereikalinga. Galima pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
į:
Jo Palaiminimai prasideda žodžiais, kuriuos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ Iš savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, abejojantys, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomas branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, kankinys, besąlygiškai tikintis žmogus nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo nė bendrystės, juk visa tai jam nereikalinga. Galima pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“
Pakeistos 433-436 eilutės iš
Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai akoholikai, kuri 1935 m. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos.

Šiems judėjimams labai svarbūs yra narių susitikimai, tai
yra, skautų sueigos ir
į:
Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai akoholikai, kuri 1935 m. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Aptartos organizacinės tradicijos. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos.

Šiems judėjimams labai svarbūs
yra narių susitikimai, tai yra, skautų sueigos ir anonimų susirinkimai. Tikiu, kad su šiuo žiniaraščiu mes šviesuoliai galėsime prisistatyti kitiems ir taip pat bendrauti tarpusavyje. Pabendravimais ir susirašinėjimais įsisiūbuos mūsų bendradarbiavimas.
Pakeista 439 eilutė iš:
į:
Man asmeniškai daug reiškia „Minčių sodo“ patirtis. Ją aprašiau moksliniame pranešime anglų kalba: [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20170506PostTruth | The Orchard of Thoughts: An Alternative Culture of Growing in Not Knowing]].
2021 spalio 22 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 431-437 eilutės iš
Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų.

Kitas svarbus pavyzdys yra Bob
ir dr.Bill įsteigti Alkoholikai anonimai ir jųPasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, lietuvių - Basanavičiaus ir Kudirkos, musarų
.
į:
Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io 1908 m. išleista knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Knyga naujai pritaikyta kiekvienai šaliai ir kiekvienam laikmečiui. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų. Iš vieno žmogaus išplaukė ištisa kultūra.

Kitas svarbus pavyzdys yra Anoniminiai akoholikai, kuri 1935 m
. iškilo iš Bob ir dr.Bill pastangų laikytis blaivybės. 1939 m. išleido knygą „Anoniminiai alkoholikai: Pasakojimas kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo“. Nemokamą [[https://www.aalietuvoje.org/wp-content/uploads/2020/10/Anoniminiai_Alkoholikai-web.pdf | vertimą į lietuvių kalbą]] galima susirasti internete www.aalietuvoje.org Knygoje aprašyta alkoholiko būklė ir anonimų išbandytas dvylikos žingsnių kelias gyventi blaiviai su likimo draugų pagalba. Antroje dalyje gyvai pasakojimos asmeninės istorijos. Lietuviškame leidinyje septyni pasipasakojimai yra iš Lietuvos.

Šiems judėjimams labai svarbūs yra narių susitikimai, tai yra, skautų sueigos ir

Iš kokių dar judėjimų reikėtų mokytis?

2021 spalio 22 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 427-435 eilutės iš
Iš kokių judėjimų galėtumėme pasimokyti? Mane ypač domina paskirų žmonių įsteigti judėjimai, juk ir aš to siekiu. Gražus pavyzdys yra lietuvių tautos šauklys dr.Jonas Basanavičius.
į:
Iš kokių judėjimų galėtumėme pasimokyti? Mane ypač domina paskirų žmonių įsteigti judėjimai, juk ir aš to siekiu. Gražus pavyzdys yra lietuvių tautos šauklys dr.Jonas Basanavičius. Jisai suredagavo pirmą „Aušros“ numerį, kurį 1883-1886 m. leido Lietuvos mylėtojų draugija. Šiuo pogrindžio mėnraščiu rūpinosi dvylika veikėjų, jam rašė daugiau kaip 70 autorių. Tiražas tebuvo 1,000 egzempliorių, tačiau leidinys turėjo milžiniškas pasekmes telkiant lietuvius veikėjus ir žadinant tautinį sąmoningumą.

Panašiai, mūsų žiniaraštis „Laiškai šviesuoliams“ yra mūsų judėjimo pradžiamokslis. Teisingai darome pirmoje vietoje pristatydami mūsų šviesuolių išgyvenimus, asmenines brandos patirtis. Šiuos rašytojus laikau mūsų judėjimo tikraisiais dalyviais. Jų išgyvenimai atspindi mūsų judėjimo įvairovę ir tikrovę. O juos papildau besikuriančio šviesuolių mokslo pagrindais. Pradžiai, tai yra mano asmeniškai įžvelgti dėsningumai. Bet įsivaizduoju, ko toliau, to labiau žiniaraštis nagrinės klausimus, kuriuos parūpins mūsų besiplėtojanti veikla, mūsų sueigos ir pabendravimai, mūsų naujus dalyvius. Kartu su žiniaraščiu išsivystys mūsų sąvokų kalba kuria susikalbėsime. Esu pasirengęs kas tris mėnesius išleisti naują numerį. Bet jeigu tik mūsų veikla pareikalaus, ir bus kas rašys, galės išeiti ir dažniau. O po trejų ketverių metų būsime prisikaupę patirties ir surinkę medžiagos „Vadovėliui šviesuoliams“.

Svarbus pavyzdys tokio vadovėlio yra skautų judėjimo steigėjo Lordo Roberto Baden-Powell'io knyga „Skautybė berinukams“. Tai margi knyga aprėpianti gyvas paskaitėles apie skautų vertybes, patarimus kaip skautams organizuotis, ir galybę skautus ugdančių veiklų, žaidimų ir užsiėmimų. Knyga parašyta jaunimui. Milijonai jų ėmėsi savarankiškai burtis ir skautauti. Su laiku parduota daugiau kaip 150 milijonų kopijų.

Kitas svarbus pavyzdys yra Bob ir dr.Bill įsteigti Alkoholikai anonimai ir jų
2021 spalio 22 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 303 eilutė iš:
* Lietuvos atgimimo laikraščio „Aušra“ redaktorius.
į:
* Lietuvos atgimimo laikraščio „Aušra“ pirmasis redaktorius.
2021 spalio 22 d., 18:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 423-424 eilutės iš
O jo Palaiminimai baigiasi žodžiais, „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.“ Eina kalba, kad gerą darantis žmogus nukenčia nuo kitų, kuriems nepatinka jo gerumas. Pats Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to, kad jisai buvo per daug geras, jisai išsišoko savo gerumu, ir mes, žmonės, dėl to ant jo mirtinai pykome. Aš savo gyvenime, kaip ir kiekvienas rimtas šviesuolis, daug kartų buvau nustumtas, išmestas, nuskriaustas, užmirštas dėl to, kad buvau geras, ir dargi dėl to, kad rūpinausi nelaimingaisiais, juos užstojau, su jais susidėjau. Tai yra mūsų šviesuolių narystės kortelė. Jos pagrindu vienas kitą atpažįstame. Su tokia kortele esame palaiminti.
į:
O jo Palaiminimai baigiasi žodžiais, „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.“ Eina kalba, kad gerą darantis žmogus nukenčia nuo kitų, kuriems nepatinka jo gerumas. Pats Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to, kad jisai buvo per daug geras, jisai išsišoko savo gerumu, ir mes, žmonės, dėl to ant jo mirtinai pykome. Aš savo gyvenime, kaip ir kiekvienas rimtas šviesuolis, daug kartų buvau nustumtas, išmestas, nuskriaustas, užmirštas dėl to, kad buvau geras, ir dargi dėl to, kad rūpinausi nelaimingaisiais, juos užstojau, su jais susidėjau. Patirtos neteisybės pakankamai kuklios, bet ir tokių užtenka. Jos yra mūsų šviesuolių narystės kortelės. Jų pagrindu vienas kitą atpažįstame ir susikalbame, kokioje būklėje gyvename. Su tokiomis kortelėmis esame palaiminti.
Pakeistos 427-428 eilutės iš
Pratintis melstis.
į:
Iš kokių judėjimų galėtumėme pasimokyti? Mane ypač domina paskirų žmonių įsteigti judėjimai, juk ir aš to siekiu. Gražus pavyzdys yra lietuvių tautos šauklys dr.Jonas Basanavičius.
Pridėtos 432-433 eilutės:

Pratintis melstis.
2021 spalio 22 d., 18:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 426 eilutė:
Pakeista 431 eilutė iš:
Kaip skiriasi nuo Minčių sodo?
į:
Kaip skiriasi nuo Minčių sodo? Atpažinti kitus.
2021 spalio 22 d., 18:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 425-444 eilutės išDangaus karalystės bruožai
* Skurdžiadvasiai
* Persekiojami dėl teisybės
* Kaip tiki, taip yra - palyginti su ką randi
, tą myli.

Bendrumas - bendrystė


* Privalome patys brandinti save.
* Mokymas vadovauti - brandinti kitus
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį. Pratintis melstis
.

Apie save
* Parašyti plačiau apie savo užmojį, apie kitų dalyvavimą, apie paskiro žmogaus svarbą
.

Kaip skiriasi nuo Minčių sodo?
į:
Prasminga gilintis į Evangelijas, mokytis iš Jėzaus, bandyti jį suprasti gyvenimiškai. Tačiau man asmeniškai neryšku, kas liko iš jo judėjimo. Kam rūpi įgyvendinti Pamokslą nuo kalno? Tokio žmogaus nesutikau. Dauguma žmonių juo net nesidomi.


Pratintis melstis
.
Pridėtos 431-432 eilutės:

Kaip skiriasi nuo Minčių sodo?
2021 spalio 22 d., 17:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 419-423 eilutės iš
Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Jo Pamokslas nuo kalno
prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.“ Originale

O aš, remdamasis
savo gyvenimo patirtimi, drįsčiau versti taip, „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ Skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau.
į:
Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė. Aptarsiu du jo pamokymus.

Jo Palaiminimai
prasideda žodžiais, kuriuos verčiu ir suprantu taip: „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ savo patirties tvirtinu, kad skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau. Būtent mūsų, skurdžiadvasių pagrindu yra įmanomas branda ir mokslas ir jų pagrindu, susikalbėjimas ir bendrystė. Didžiadvasis, kankinys, besąlygiškai tikintis žmogus nebręsta, nedalyvauja moksle, neprisideda prie susikalbėjimo nė bendrystės, juk visa tai jam nereikalinga. Galima pasakyti ir taip: „Palaiminti neprisigalvojantys: jų yra dangaus karalystė.“

O jo Palaiminimai baigiasi žodžiais, „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.“ Eina kalba, kad gerą darantis žmogus nukenčia nuo kitų, kuriems nepatinka jo gerumas. Pats Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to, kad jisai buvo per daug geras, jisai išsišoko savo gerumu, ir mes, žmonės, dėl to ant jo mirtinai pykome. Aš savo gyvenime, kaip ir kiekvienas rimtas šviesuolis, daug kartų buvau nustumtas, išmestas, nuskriaustas, užmirštas dėl to, kad buvau geras, ir dargi dėl to, kad rūpinausi nelaimingaisiais, juos užstojau, su jais susidėjau. Tai yra mūsų šviesuolių narystės kortelė. Jos pagrindu vienas kitą atpažįstame. Su tokia kortele esame palaiminti.

2021 spalio 22 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 419-423 eilutės iš
Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė. Jo Pamokslas nuo kalno prasideda žodžiais, „Mylėk priešą!“
į:
Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Jo Pamokslas nuo kalno prasideda žodžiais, „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.“ Originale

O aš, remdamasis savo gyvenimo patirtimi, drįsčiau versti taip, „Palaiminti skurdžiadvasiai: jų yra dangaus karalystė.“ Skurdžiadvasiai tai yra skeptikai, ar tiesiog, mokslininkai, siekiantys tikėti ko mažiau, užtat patvirtinti ko tikriau.
2021 spalio 22 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-283 eilutės iš
Manau, ne kiekvienas save brandinantis žmogus bus iš karto pasiryžęs save laikyti ar vadinti šviesuoliu. Tačiau šis žodis išreiškia ko siekiame, ir ne ko vėliau, o ko ankščiau. Man atrodo, sveika, gražu ir teisinga pasisavinti šį žodį, pratintis prie jo, priimti jo iššūkį, pasitikrinti ir parodyti, kad tikrai esame verti jo, ir to tikėtis iš kiekvieno iš mūsų. Žodis "šviesuolis" yra ypatingai lankstus, bet kartu be galo įpareigojantis. Kiekvienas gali gyventi šviesuoliu. Šią galimybę norime atverti visiems. Žodis "šviesuolis" taip pat mus gali kaip gintaras apginti nuo brandai neatsidavusių žmonių, jos vienaip ar kitaip nesiekiančių ar nelinkinčių žmonių, nuo apsimetėlių.
į:
Manau, ne kiekvienas save brandinantis žmogus bus iš karto pasiryžęs save laikyti ar vadinti šviesuoliu. Tačiau šis žodis išreiškia ko siekiame, ir ne ko vėliau, o ko ankščiau. Man atrodo, sveika, gražu ir teisinga pasisavinti šį žodį, pratintis prie jo, priimti jo iššūkį, pasitikrinti ir parodyti, kad tikrai esame verti jo, ir to tikėtis iš kiekvieno iš mūsų. Žodis „šviesuolis“ yra ypatingai lankstus, bet kartu be galo įpareigojantis. Kiekvienas gali gyventi šviesuoliu. Šią galimybę norime atverti visiems. Žodis „šviesuolis“ taip pat mus gali kaip gintaras apginti nuo brandai neatsidavusių žmonių, jos vienaip ar kitaip nesiekiančių ar nelinkinčių žmonių, nuo apsimetėlių.
Pakeistos 409-410 eilutės iš
Gal pasaulyje yra daugiau tokių žmonių, o gal ir nėra. Džiaugiuosi, kad šiuo žiniaraščiu "Laiškai šviesuoliams" galiu pasirodyti su keturiais draugais, mane suprantančiais ir savaip palaikančiais. Mumyse atsispindi gana plati gyvenimo patirtis, tad nuostabu, kad sieja bendros vertybės. Su pagrindu galim viltis, kad pasaulį gali supti platus, vaisingas, prasmingas, darbingas, teigiamas, linksmas, draugiškas šviesuolių tinklas. O gal toks tinklas jau yra, tik reikia jį mokėt įžvelgti.
į:
Gal pasaulyje yra daugiau tokių žmonių, o gal ir nėra. Džiaugiuosi, kad šiuo žiniaraščiu „Laiškai šviesuoliams“ galiu pasirodyti su keturiais draugais, mane suprantančiais ir savaip palaikančiais. Mumyse atsispindi gana plati gyvenimo patirtis, tad nuostabu, kad sieja bendros vertybės. Su pagrindu galim viltis, kad pasaulį gali supti platus, vaisingas, prasmingas, darbingas, teigiamas, linksmas, draugiškas šviesuolių tinklas. O gal toks tinklas jau yra, tik reikia jį mokėt įžvelgti.
Pakeistos 417-420 eilutės iš
Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai savo dvasios galia pajėgė mums visiems įsakyti, "Mylėk priešą!", taip kaip joks žmogus negalėjo prieš jį ir negalėjo po jo. Šiais dviem žodžiais jis atskleidžia savo dievybę, savo šviesą tamsoje. Sunku net pamanyti, kad įmanoma priešą mylėti, ir keista tai imti ir pabandyti, o visai nežmoniška kitam liepti. Dabar, praėjus pora tūkstančių metų, mes žinom kaip taikia kova indai išsilaisvino iš Britų imperijos, Amerikos juodieji išsikovojo savo teises ir Baltijos sąjūdžiai pribaigė Sovietų Sąjungą. Mums drąsiau gyventi jo žodžiais.

Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
į:
Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai savo dvasios galia pajėgė mums visiems įsakyti, „Mylėk priešą!, taip kaip joks žmogus negalėjo prieš jį ir negalėjo po jo. Šiais dviem žodžiais jis atskleidžia savo dievybę, savo šviesą tamsoje. Sunku net pamanyti, kad įmanoma priešą mylėti, ir keista tai imti ir pabandyti, o visai nežmoniška kitam liepti. Dabar, praėjus pora tūkstančių metų, mes žinom kaip taikia kova indai išsilaisvino iš Britų imperijos, Amerikos juodieji išsikovojo savo teises ir Baltijos sąjūdžiai išardė Sovietų Sąjungą. Mums drąsiau gyventi jo žodžiais.

Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė. Jo Pamokslas nuo kalno prasideda žodžiais, „Mylėk priešą!“
Pakeistos 457-459 eilutės iš
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas
į:
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas

„“
2021 spalio 22 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 415-418 eilutės iš
Tenka mokytis iš savo veiklos.

Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai pajėgė mums visiems įsakyti, "Mylėk priešą!", kaip joks žmogus net ir po jo negalėjo.
į:
Tenka mokytis iš savo veiklos. Tačiau taip pat galime semtis iš paskirų šviesuolių, kuriems pavyko išjudinti ištisus judėjimus ir išvystyti savitas kultūras.

Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai savo dvasios galia pajėgė mums visiems įsakyti, "Mylėk priešą!", taip kaip joks žmogus negalėjo prieš jį ir negalėjo po jo. Šiais dviem žodžiais jis atskleidžia savo dievybę, savo šviesą tamsoje. Sunku net pamanyti, kad įmanoma priešą mylėti, ir keista tai imti ir pabandyti, o visai nežmoniška kitam liepti. Dabar, praėjus pora tūkstančių metų, mes žinom kaip taikia kova indai išsilaisvino iš Britų imperijos, Amerikos juodieji išsikovojo savo teises ir Baltijos sąjūdžiai pribaigė Sovietų Sąjungą. Mums drąsiau gyventi jo žodžiais.

Šviesuolių bendrystė, mano supratimu, būtent yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė
.
Pridėtos 427-428 eilutės:
2021 spalio 22 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* Silvijus Pokštas. Šeima.
į:
* Silvijus Pokštas. Šeima. Kodėl Lietuvos visuomenė neatjaučia, o smerkia?
Pakeistos 405-406 eilutės iš
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų arba juos tiesiog atpažinti, priimti ir vertinti. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime šviesa tik perprasdami visagalį Dievą ir jo tikslus.
į:
Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų arba juos tiesiog atpažinti, priimti ir vertinti. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime šviesa tik perprasdami ir palaikydami visagalį Dievą ir jo tikslus.
Pakeistos 409-410 eilutės iš
Gal pasaulyje yra daugiau tokių žmonių, o gal ir nėra. Kaip bebūtų, džiaugiuosi, kad šiuo žiniaraščiu "Laiškai šviesuoliams" galiu pasirodyti su keturiais draugais, mane suprantančiais ir savaip palaikančiais. Mumyse atsispindi gana plati gyvenimo patirtis, tad nuostabu, kad sieja bendros vertybės. Su pagrindu galim viltis, kad pasaulį gali supti platus, vaisingas, prasmingas, darbingas, teigiamas, linksmas, draugiškas šviesuolių tinklas. O gal toks tinklas jau yra, tik reikia jį mokėt įžvelgti.
į:
Gal pasaulyje yra daugiau tokių žmonių, o gal ir nėra. Džiaugiuosi, kad šiuo žiniaraščiu "Laiškai šviesuoliams" galiu pasirodyti su keturiais draugais, mane suprantančiais ir savaip palaikančiais. Mumyse atsispindi gana plati gyvenimo patirtis, tad nuostabu, kad sieja bendros vertybės. Su pagrindu galim viltis, kad pasaulį gali supti platus, vaisingas, prasmingas, darbingas, teigiamas, linksmas, draugiškas šviesuolių tinklas. O gal toks tinklas jau yra, tik reikia jį mokėt įžvelgti.
Pakeistos 413-415 eilutės iš
Jinai turėtų būtų mus brandinanti terpė. Tuo tarpu nelabai numanau, kaip palaikyti žmones, kad bręstų toliau? Kaip juos mylėti? Tenka mokytis bedarant.
į:
Jinai turėtų būtų mus brandinanti terpė. Tuo tarpu nelabai numanau, kaip palaikyti žmones, kad bręstų toliau? Kaip juos mylėti?

Tenka
mokytis iš savo veiklos.
2021 spalio 22 d., 09:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 405-408 eilutės iš
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime šviesa tik pažindami visagalį Dievą ir jo tikslus.

Asmeniškai, kiek įstengiu, gyvenu tarsi būčiau šviesuolių tautos vadas, tegul ir neišrinktas. Viliuosi, su laiku atsiras
daugiau tokių, puoselėjančių šviesuolių bendrystę. O kaip ją įsivaizduosime?
į:
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų arba juos tiesiog atpažinti, priimti ir vertinti. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime šviesa tik perprasdami visagalį Dievą ir jo tikslus.

Asmeniškai, kiek įstengiu, nuo vaikystės gyvenu tarsi būčiau šviesuolių tautos vadas, nors ir žmonių neišrinktas, tačiau gamtos pateptas ir likimo palaimintas. Niekas neprašė, kad aš toks būčiau. Tiesiog nerandu ką geresnio veikti su savimi.

Gal pasaulyje yra daugiau tokių žmonių, o gal ir nėra. Kaip bebūtų, džiaugiuosi, kad šiuo žiniaraščiu "Laiškai šviesuoliams" galiu pasirodyti su keturiais draugais, mane suprantančiais ir savaip palaikančiais. Mumyse atsispindi gana plati gyvenimo patirtis, tad nuostabu, kad sieja bendros vertybės. Su pagrindu galim viltis, kad pasaulį gali supti platus, vaisingas, prasmingas, darbingas, teigiamas, linksmas, draugiškas šviesuolių tinklas. O gal toks tinklas jau yra, tik reikia jį mokėt įžvelgti.

Su laiku pritrauksime ar atpažinsime
daugiau tokių, puoselėjančių šviesuolių bendrystę. O kaip ją įsivaizduosime?
Pakeista 415 eilutė iš:
Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai pajėgė įsakyti, "Mylėk priešą!", kaip joks žmogus
į:
Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai pajėgė mums visiems įsakyti, "Mylėk priešą!", kaip joks žmogus net ir po jo negalėjo.
2021 spalio 22 d., 08:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* ''Bill Pahl''.
į:
* ''Bill Pahl''
Pakeista 51 eilutė iš:
* Bill Pahl. Būti gyvu kiek tik įmanoma.
į:
* Bill Pahl. Būti gyvu kiek tik įmanoma. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kokios yra visatos ištakos?
2021 spalio 21 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 416 eilutė:
* Kaip tiki, taip yra - palyginti su ką randi, tą myli.
2021 spalio 21 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 412-415 eilutės:

Dangaus karalystės bruožai
* Skurdžiadvasiai
* Persekiojami dėl teisybės
2021 spalio 21 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 405-409 eilutės iš
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime tik pažindami Dievą ir jo tikslus.

Pradžiai svarbiausia mokytis bedarant.

Pradėti nuo savęs, paskui nuo savo draugų
.
į:
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime šviesa tik pažindami visagalį Dievą ir jo tikslus.

Asmeniškai, kiek įstengiu, gyvenu tarsi būčiau šviesuolių tautos vadas, tegul ir neišrinktas. Viliuosi, su laiku atsiras daugiau tokių, puoselėjančių šviesuolių bendrystę. O kaip ją įsivaizduosime?

Jinai turėtų būtų mus brandinanti terpė. Tuo tarpu nelabai numanau, kaip palaikyti žmones, kad bręstų toliau? Kaip juos mylėti? Tenka mokytis bedarant.

Mane įkvėpia Jėzaus pavyzdys, jo pamokymai, ypač Pamokslas nuo kalno. Žaviuosi, kaip jisai pajėgė įsakyti, "Mylėk priešą!", kaip joks žmogus
2021 spalio 21 d., 21:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 405-406 eilutės:
Gal Lietuvoje ar pasaulyje yra daugiau žmonių, siekiančių tokio judėjimo. Kaip bebūtų, šviesuolių brandai tenka pradėti nuo savęs. Bendrystei reikia ieškoti draugų. O visuotinį judėjimą išvystysime ir visą pasaulį perkursime tik pažindami Dievą ir jo tikslus.
Pridėtos 411-415 eilutės:
Bendrumas - bendrystė
* Privalome patys brandinti save.
* Mokymas vadovauti - brandinti kitus
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį. Pratintis melstis.
Pakeistos 440-445 eilutės iš
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas

Bendrumas - bendrystė
* Privalome patys brandinti save.
* Mokymas vadovauti - brandinti kitus
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį. Pratintis melstis.
į:
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas
2021 spalio 21 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 403-404 eilutės iš
Mūsų veikla tik prasideda, tad nelabai numanau kaip jos imtis. Daugumai žmonių jinai tuo tarpu neįdomi, o jei kažkuo įdomi, tai neaiški. Manyčiau, jinai pasirodo sunki, tad nepatraukli ar tiesiog atgrasi, juk jinai kviečia žmogų pasižiūrėti į save, pamąstyti kokiu norėtų būti, ir
į:
Mūsų veikla tik prasideda, tad nelabai numanau kaip jos imtis. Daugumai žmonių jinai tuo tarpu neįdomi, o jei kažkuo įdomi, tai neaiški. Manyčiau, jinai pasirodo sunki, tad nepatraukli ar tiesiog atgrasi, juk jinai kviečia žmogų pasižiūrėti į save, pamąstyti kokiu norėtų būti, ir sąmoningai gyventi naujai.

Pradžiai svarbiausia mokytis bedarant.
Pridėtos 409-411 eilutės:
Apie save
* Parašyti plačiau apie savo užmojį, apie kitų dalyvavimą, apie paskiro žmogaus svarbą.
Pakeistos 414-417 eilutės iš
Parašyti plačiau apie savo užmojį, apie kitų dalyvavimą, apie paskiro žmogaus svarbą.

Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, lietuvių - Basanavičiaus ir Kudirkos, musarų
į:
Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, lietuvių - Basanavičiaus ir Kudirkos, musarų.

Draugystės.
* Išmokti šviesiai draugauti.
* Kiekvieną sveiką sambūrį supa platesnis judėjimas.
* Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.

Žiniaraštis, sueigos, draugijos.

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save.
* Iš žiniaraščių išaugs knyga, vadovėlis.
Ištrintos 429-444 eilutės:

Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.

Pradžiai svarbiausia mokytis

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...


[+Ar?+]

Ar sudalyvautum?

Draugų rateliai - draugijos
Pridėta 436 eilutė:
* Privalome patys brandinti save.
Pakeistos 438-441 eilutės iš
* Privalome patys brandinti save
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį

Šviesuolių atmintinė
į:
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį. Pratintis melstis.
2021 spalio 21 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* Neatsakyti klausimai.
į:
* Sunkūs bendradarbiavimo klausimai.
Pakeistos 387-390 eilutės iš
[+Neatsakyti klausimai+]

Toliau seka visa eilė vis sunkesnių klausimų, kuriuos būtų prasminga gvildenti bendromis jėgomis, atsiremiant į mūsų įvairiausias vertybes ir patirtis. Šiais klausimais mokomės kartu ir puoselėjame trokštamą bendrystę.
į:
[+Sunkūs bendradarbiavimo klausimai+]

Mums susipažinus galėtumėme imtis sunkesnių klausimų, kuriuos būtų prasminga gvildenti bendromis jėgomis, atsiremiant į mūsų įvairiausias vertybes ir patirtis. Šiais klausimais mokytumėmės kartu ir puoselėtumėme trokštamą bendrystę.
Ištrinta 399 eilutė:
2021 spalio 21 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 359-361 eilutės iš
Visas mano bendravimas su šviesuoliais susivedė į klausimus. O tie klausimai susirikiavo eilės tvarka. Panašu, kad ji atspindi šviesuolio brandos raidą. Kiekvienu nauju pažįstamu tarsi pradedame nuo pradžių. Prisimename šviesuolių brandos kelią, kiek tik esame juo nuėję.

Kiekvienam iš mūsų siūlau dvylika klausimų.
į:
Visas mano bendravimas su šviesuoliais susivedė į klausimus. O tie klausimai susirikiavo eilės tvarka. Panašu, kad ji atspindi šviesuolio brandos raidą. Kiekvienu nauju pažįstamu tarsi pradedame nuo pradžių. Prisimename šviesuolių brandos kelią, juo kartu paeiname.

Siūlau dvylika klausimų atpažinti save, savo kryptį, savo draugus, savo Dievą.
2021 spalio 21 d., 16:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 359-362 eilutės:
Visas mano bendravimas su šviesuoliais susivedė į klausimus. O tie klausimai susirikiavo eilės tvarka. Panašu, kad ji atspindi šviesuolio brandos raidą. Kiekvienu nauju pažįstamu tarsi pradedame nuo pradžių. Prisimename šviesuolių brandos kelią, kiek tik esame juo nuėję.

Kiekvienam iš mūsų siūlau dvylika klausimų.
Pridėtos 383-384 eilutės:
Ir tryliktas klausimas... gal kas pasiūlys daugiau klausimų?
Ištrinta 385 eilutė:
2021 spalio 21 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 355 eilutė iš:
Suprantama, kad žmogus dažnai nenori būti kitų rūšiuojamas pagal ūgį ar turtą ar lytį ar rasę. Žmogus paprastai nenori būti rūšiuojamas pagal savo asmenybę ir dvasiniais mygtukais tąsomas.
į:
Suprantama, kad žmogus dažnai nenori būti kitų rūšiuojamas pagal ūgį ar svorį ar amžių ar turtą ar lytį ar rasę. Žmogus paprastai nenori būti kitų rūšiuojamas, kas jisai per asmenybė, kokias dvasiniais mygtukais jį patampyti. Dažnai slepia savo vidinį gyvenimą, kad nesijaustų pažeidžiamas. Tad nuostabu, kad vos ne kiekvienas šviesuolis mielai pasidalina savo kertine vertybe, kas jam už viską brangiausia, iš kurio nepajudinamo taško jis apžvelgia ir vertina visą gyvenimą. O tai leidžia jį atjausti ir lengviau suprasti.
2021 spalio 21 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 353 eilutė iš:
Nepažįstamą pirmiausiai užklausiu, kas jam gyvenime rūpi? Jisai gali man kalbėti tai, kas jam tik asmeniškai svarbu. Jisai prisistato savo šviesa. Užtat pasiklausęs pradedu susigaudyti kas man svarbu, tai yra, kokiuose dalykuose jisai savarankiškai mąsto, kuria prasme jisai ryškėja kaip šviesus žmogus. Tuo tarpu jeigu kalbinčiau, kaip įprasta, iš kur jisai yra, iš ko jisai pragyvena, kokius žmones pažįstame, aš jį statau į rėmus, kurie gal jo visai neatskleidžia.
į:
Nepažįstamą pirmiausiai užklausiu, kas jam gyvenime rūpi? Jisai gali man kalbėti tai, kas jam tik asmeniškai svarbu. Jisai prisistato savo šviesa. Užtat pasiklausęs susigaudau, kokiuose dalykuose jisai savarankiškai mąsto, kuria prasme jisai ryškėja kaip šviesus žmogus. Priešingai, jeigu kalbinčiau, kaip įprasta, iš kur jisai yra, iš ko jisai pragyvena, kokius žmones pažįstame, aš jį statyčiau į rėmus, kurie gal jo visai neatskleidžia.
2021 spalio 21 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 341 eilutė iš:
||'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Suprantame, kad žodžių reikšmės yra tariamos ir sąlygiškos, užtat sąvokas bandome išreikšti jų tarpusavio santykiais, tad besąlygiškomis proto sandaromis. Įprantame mąstyti ne žodžiais, o sąvokomis. Tam padeda mąstymo perjungimas iš vienos kalbos į kitą, sąvokų vaizdavimas piešiniais, jų dėliojimas brėžiniais. Naršome ir šukuojame savo jausmus, ieškome jo ištakų, įsiklausome į save ir kitus. Susipažįstame su savo proto ribomis. Bandome susikalbėti su kitais jų pagrindu. || %center%%width=400px%Attach:MastykBeZodziu.jpg ||
į:
||'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Suprantame, kad žodžių reikšmės yra tariamos ir sąlygiškos, užtat sąvokas bandome išreikšti jų tarpusavio santykiais, tad besąlygiškomis proto sandaromis. Įprantame mąstyti ne žodžiais, o sąvokomis. Tam padeda mąstymo perjungimas iš vienos kalbos į kitą, sąvokų vaizdavimas piešiniais, jų dėliojimas brėžiniais. Naršome ir šukuojame savo jausmus, ieškome ištakų, įsiklausome į save ir kitus. Susipažįstame su savo proto ribomis, su požiūrių galimybėmis. Bandome susikalbėti su kitais jų pagrindu. || %center%%width=400px%Attach:MastykBeZodziu.jpg ||
2021 spalio 21 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 330 eilutė iš:
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
į:
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogui tai galėtų būti įdomu. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
2021 spalio 21 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 326 eilutė iš:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti galėtų nebent visažinantis Dievas.
į:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, nenuginčijimas, nepaneigiamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti galėtų nebent visažinantis Dievas.
2021 spalio 21 d., 15:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 249-282 eilutės:
[+Atpažinkime Lietuvos šviesuolius+]

'''Žaidimas vaikams ir suaugusiems'''

%center%%width=500px%Attach:sviesuoliai.png

Įsidėmėkime, kad mūsų Lietuva yra pavyzdingų šviesuolių šalis.

Prisiminkime, ką vaizdavo nepriklausomos Lietuvos banknotai nuo 1993 m. iki 2014 m.?

Ar žinote jų vardus? Ar prisimenate, kuris pavaizduotas kurios vertės banknote? Ir svarbiausia, kuo jie pasižymėjo?

* Autorė gyvai, tikroviškai aprašiusi kaimiečių dalios negeroves.
* Blaivybės draugijų judėjimo steigėjas.
* Kalbininkas galutinai nustatęs lietuvių abėcėlę.
* Atlantą perskridę bet nelaimingai žuvę lakūnai.
* Poetas parašęs „Lietuva brangi“ ir kitus tautinius eilėraščius.
* Lietuvos atgimimo laikraščio „Aušra“ redaktorius.
* Istorikas iškėlęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didybę.
* Filosofas senovės lietuvių ir indų dvasia ugdęs tautos dorovę.
* Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius.

1 LT Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
2 LT Vyskupas Motiejus Valančius
5 LT Jonas Jablonskis
10 LT Steponas Darius ir Stasys Girėnas
20 LT Maironis (Kunigas Jonas Mačiulis)
50 LT Daktaras Jonas Basanavičius
100 LT Simonas Daukantas
200 LT Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
500 LT Vincas Kudirka

Atsakymus rasite kažkuriame šio žiniaraščio puslapyje, tad teks visą peržiūrėti!
Pridėtos 285-318 eilutės:

[+Atpažinkime Lietuvos šviesuolius+]

'''Žaidimas vaikams ir suaugusiems'''

%center%%width=500px%Attach:sviesuoliai.png

Įsidėmėkime, kad mūsų Lietuva yra pavyzdingų šviesuolių šalis.

Prisiminkime, ką vaizdavo nepriklausomos Lietuvos banknotai nuo 1993 m. iki 2014 m.?

Ar žinote jų vardus? Ar prisimenate, kuris pavaizduotas kurios vertės banknote? Ir svarbiausia, kuo jie pasižymėjo?

* Autorė gyvai, tikroviškai aprašiusi kaimiečių dalios negeroves.
* Blaivybės draugijų judėjimo steigėjas.
* Kalbininkas galutinai nustatęs lietuvių abėcėlę.
* Atlantą perskridę bet nelaimingai žuvę lakūnai.
* Poetas parašęs „Lietuva brangi“ ir kitus tautinius eilėraščius.
* Lietuvos atgimimo laikraščio „Aušra“ redaktorius.
* Istorikas iškėlęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didybę.
* Filosofas senovės lietuvių ir indų dvasia ugdęs tautos dorovę.
* Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius.

1 LT Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
2 LT Vyskupas Motiejus Valančius
5 LT Jonas Jablonskis
10 LT Steponas Darius ir Stasys Girėnas
20 LT Maironis (Kunigas Jonas Mačiulis)
50 LT Daktaras Jonas Basanavičius
100 LT Simonas Daukantas
200 LT Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
500 LT Vincas Kudirka

Atsakymus rasite kažkuriame šio žiniaraščio puslapyje, tad teks visą peržiūrėti!
2021 spalio 21 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 296 eilutė iš:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, pirmasis tarp tų „mūsų“ esu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
į:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Pasisakysiu kaip šio leidinio steigėjas ir redaktorius, Andrius Kulikauskas. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
2021 spalio 21 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 194 eilutė iš:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mums pritariantys gali mus nuraminti, o nepritariantys – brandinti.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.
į:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mums pritariantys gali mus nuraminti, o nepritariantys – brandinti.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jo posakis jam nepritarė, visgi jo nebrandino.
2021 spalio 21 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 194 eilutė iš:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mus nuramina mums pritariantys, o brandina nepritariantys.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.
į:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mums pritariantys gali mus nuraminti, o nepritariantys – brandinti.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.
2021 spalio 21 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 194 eilutė iš:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mus guodžia mums pritariantys, o brandina nepritariantys.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.
į:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mus nuramina mums pritariantys, o brandina nepritariantys.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.
2021 spalio 21 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 206 eilutė iš:
Dažnai įžvelgiu keturis žinojimo lygmenis - Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Pavyzdžiui: Ar bręstame? Kokiais bręstame? Kaip bręstame? Kodėl bręstame? Panašu, kad kiekvienas posakis sieja du tokius lygmenis. Tarkim, posakis "Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų." verčia pamąstyti ar bręstame ir kaip bręstame - doru elgesiu užsiaugindami dorumo raumenis.
į:
Dažnai įžvelgiu keturis žinojimo lygmenis - Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Pavyzdžiui: Ar bręstame? Kokiais bręstame? Kaip bręstame? Kodėl bręstame? Panašu, kad kiekvienas posakis sieja du tokius lygmenis. Tarkim, posakis "Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų." verčia pamąstyti ar bręstame ir kokiais bręstame - doras žmogus pasižymi ne tiktai savo nuostatomis (skeletu) bet ir savo elgesiu (raumenimis).
2021 spalio 21 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 194-196 eilutės iš
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą.

Juos
galima užrašyti ant kortelių, arba susirašyti kompiuteryje, arba išsispaudinti ant lapo ir paskui tą lapą sukarpyti. Svarbu, kad būtų galima posakius toliau rūšiuoti ir dėlioti.
į:
Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą. Man berašant Bill Pahl atsiuntė amerikiečiui politikui Frank A. Clark (1860-1936) priskirtą posakį, „Mus guodžia mums pritariantys, o brandina nepritariantys.“ (Anglų kalba: „We find comfort among those who agree with us – growth among those who don't.“) Susidomėjau, kuo pasižymėjo šisai kongresmenas? Anot Vikipedijos, jisai šlykščiai žemino juoduosius, siūlė drausti mišrių rasių žmonių santuokas, reikalavo skirtingų tramjavų vagonų baltiesiems ir juodiesiems. Galiu pašmaikštauti, kad jisai nepritarė savo posakiui, o jo posakis jo nebrandino.

Surinktus posakius
galima užrašyti ant kortelių, arba susirašyti kompiuteryje, arba išsispaudinti ant lapo ir paskui tą lapą sukarpyti. Svarbu, kad būtų galima posakius toliau rūšiuoti ir dėlioti.
2021 spalio 21 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 246 eilutė iš:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia žmogaus apskritai ribotumą. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia žmogaus apskritai ribotumą. Savo ribų pagrindu ieškome beribio Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 spalio 21 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 246 eilutė iš:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia žmogaus apskritai ribotumą. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 spalio 21 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 244 eilutė iš:
'''Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų.''' Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir pakelti pasitaikiusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
į:
'''Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų.''' Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai. Venkime tuščių ginčių. Verčiau į kitus sutelkime dėmesį, juos išklausykime ir supraskime, lavinkime savo atjautą, savo širdį, susipažinkime su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir pakelti pasitaikiusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
2021 spalio 21 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 222-223 eilutės iš
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano supratimą kaip bręstame ir kaip galėtumėme telkti šviesuolių bendrystę. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje Thomas, Bill, Raimundas ir Silvijus sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų einame viena koja, laikomės viena ranka, žiūrime viena akim, girdime viena ausim, kalbame puse lūpų.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano supratimą kaip bręstame ir kaip galėtumėme telkti šviesuolių bendrystę. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitais, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje Thomas, Bill, Raimundas ir Silvijus sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų einame viena koja, laikomės viena ranka, žiūrime viena akim, girdime viena ausim, kalbame puse lūpų.
Pakeista 226 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat prieduose skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės vaikišką ūgį, visgi rašome su viltimi, kad jisai turės išliekamąją vertę.
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu galite gauti mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat prieduose skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės vaikišką ūgį, visgi rašome su viltimi, kad jisai turės išliekamąją vertę.
2021 spalio 20 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 128 eilutė iš:
Štai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.
į:
Štai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašau.
2021 spalio 20 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 204-205 eilutės iš

Tai pavyzdys kaip rinkti ir kaupti mintis
, tiek savo, tiek kitų. Jų pagrindu galima sudaryti žaidimą, išsikirpti korteles. Ir kviečiu juos dėlioti, tirti ir panašiai.
į:
Galima rūšiuoti posakius pagal sąvokas - dėmesys, dora, norai, trūkumai, darbas ir t.t. Galima pasižvelgti iš įvairių kampų, atskirti mokymosi tikslą, mokymosi galimybes, nesimokymo pasekmes.

Dažnai įžvelgiu keturis žinojimo lygmenis - Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Pavyzdžiui: Ar bręstame? Kokiais bręstame? Kaip bręstame? Kodėl bręstame? Panašu, kad kiekvienas posakis sieja du tokius lygmenis. Tarkim, posakis "Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų." verčia pamąstyti ar bręstame ir kaip bręstame - doru elgesiu užsiaugindami dorumo raumenis.

Jei rinksime posakius, juos lyginsime, rūšiuosime, dėliosime, apžvelgsime, tai galėsime kartu juos aptarti ir bandyti susikalbėti, kokius dėsningumus įžvelgiame, kokiais posakiais remiamės. O tai jau mokslas ir mes bendraujame kaip mokslininkai
.
2021 spalio 20 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 198-199 eilutės iš
Posakius galima dėlioti chronologiškai arba geografiškai, kaip matėme žaidimu. Bet dar svarbiau būtų rūšiuoti posakius pagal jų turinį.
į:
Posakius galima dėlioti chronologiškai arba geografiškai, kaip matėme žaidimu. Bet dar svarbiau būtų rūšiuoti posakius pagal jų turinį.

Kurie posakiai yra iš esmės panašūs? Ar yra vienas kitam prieštaraujančių posakių?

Kuriems posakiams pritariam daugiau ir kuriems mažiau?
2021 spalio 20 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 192-200 eilutės iš
Papildomą vertę turi išmintingų posakių rinkinys.
į:
Papildomą vertę turi išmintingų posakių rinkinys. Platesnis rinkinys atspindi vaizduotės ribas, ką galime įsivaizduoti, kaip galime nusiteikti. O vaizduotės ribos nusako mūsų, žmonių, būklę. Apžvelgdami jas galime savo vaizduotę pranokti, galime pamąstyti tai, kas net neįsivaizduojama. Bet gi pradėkim paprasčiau.

Galėtumėme bendromis jėgomis rinkti išmintingus posakius apie brandą.

Juos galima užrašyti ant kortelių, arba susirašyti kompiuteryje, arba išsispaudinti ant lapo ir paskui tą lapą sukarpyti. Svarbu, kad būtų galima posakius toliau rūšiuoti ir dėlioti.

Posakius galima dėlioti chronologiškai arba geografiškai, kaip matėme žaidimu. Bet dar svarbiau būtų rūšiuoti posakius pagal jų turinį.
2021 spalio 20 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 182 eilutė iš:
Šį žaidimą išbandykite su kitu. Gal naujai pabendrausite su senu draugu arba rasite visai naują draugą. Kartu susidraugausite su senovės išminčiais.
į:
Šį žaidimą išbandykite su kitu. Gal naujai pabendrausite su senu draugu arba rasite visai naują draugą. Jums bičiuliais taps senovės išminčiai.
2021 spalio 20 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 182 eilutė iš:
Šį žaidimą išbandykite su kitu. Gal naujai padraugausite su senu draugu arba rasite visai naują draugą.
į:
Šį žaidimą išbandykite su kitu. Gal naujai pabendrausite su senu draugu arba rasite visai naują draugą. Kartu susidraugausite su senovės išminčiais.
2021 spalio 20 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
* Kaip pačiam bręsti?
į:
* Kaip man brandinti save?
Pakeistos 36-37 eilutės iš
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pirmoje dalyje rasite gyvų pasisakymų iš Silvijaus Pokšto, Bill Pahl, Thomas Gajdosik ir Raimundo Vaitkevičiaus, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Siūlau mums Raimundo sąrašą 25 posakių apie brandą papildyti, įvairiai rūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti su tikslu ieškoti ir įžvelgti brandos dėsningumų. Antroje dalyje pristatau žiniaraščio tikslus. Aprašau tris būdus kaip bręstame. Apibūdinu šviesuolius. Apžvelgiu kaip telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Prasiblaškymui rasite vieną kitą paveikslėlį ar žaidimą. Galiausiai, laukiu jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pirmoje dalyje rasite gyvų pasisakymų iš Silvijaus Pokšto, Bill Pahl, Thomas Gajdosik ir Raimundo Vaitkevičiaus, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Siūlau mums Raimundo sąrašą 25 posakių apie brandą papildyti, įvairiai rūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti su tikslu ieškoti ir įžvelgti brandos dėsningumų. Antroje dalyje pristatau žiniaraščio tikslus. Aprašau tris būdus kaip brandinti save. Apibūdinu šviesuolius. Apžvelgiu kaip telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Prasiblaškymui rasite vieną kitą paveikslėlį ar žaidimą. Galiausiai, laukiu jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
Pakeistos 216-219 eilutės iš
[+Kaip pačiam bręsti?+]

Kasdien savęs užklauskime, „Kaip man pačiam bręsti?“
į:
[+Kaip man brandinti save?+]

Kasdien savęs užklauskime, „Kaip man brandinti save?“
Pakeista 226 eilutė iš:
Kaip galim bręsti čia ir dabar?
į:
Kaip galim valingai bręsti čia ir dabar?
2021 spalio 20 d., 19:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš Silvijaus Pokšto, Bill Pahl, Thomas Gajdosik ir Raimundo Vaitkevičiaus, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Kviečiu Raimundo sąrašą 25 posakių apie brandą papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti su tikslu įžvelgti brandos dėsningumų. Rašau apie žiniaraščio tikslus. Aprašau tris būdus kaip bręstame. Apibūdinu šviesuolius. Apžvelgiu kaip telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Prasiblaškymui rasite vieną kitą paveikslėlį ar žaidimą. Galiausiai, laukiu jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pirmoje dalyje rasite gyvų pasisakymų iš Silvijaus Pokšto, Bill Pahl, Thomas Gajdosik ir Raimundo Vaitkevičiaus, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Siūlau mums Raimundo sąrašą 25 posakių apie brandą papildyti, įvairiai rūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti su tikslu ieškoti ir įžvelgti brandos dėsningumų. Antroje dalyje pristatau žiniaraščio tikslus. Aprašau tris būdus kaip bręstame. Apibūdinu šviesuolius. Apžvelgiu kaip telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Prasiblaškymui rasite vieną kitą paveikslėlį ar žaidimą. Galiausiai, laukiu jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
2021 spalio 20 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
Štai mūsų autorių kertinės vertybės ir jų gvildenami klausimai. O kuri vertybė jums visų brangiausia, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui jūs trokštate atsakymo bet jo dar neradote?
į:
Štai mūsų autorių kertinės vertybės, ar tiesiog kas jiems gyvenime svarbu, ir jų gvildenami klausimai, kas tik nori jais pasidainti. O kuri vertybė jums visų brangiausia, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui jūs trokštate atsakymo bet jo dar neradote?
Pakeista 53 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius.
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Jam svarbu tobulėti, gerai vykdyti savo pareigas
2021 spalio 19 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-283 eilutės iš
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, tarp tų „mūsų“ slypiu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
į:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, pirmasis tarp tų „mūsų“ esu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
Pakeistos 316-317 eilutės iš
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
į:
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
Pridėtos 331-332 eilutės:
Jums nupasakojau šviesuolio kelią, kokį jį pažįstu. Pasidalindami savo asmeniška patirtimi susidarysime aiškesnį vaizdą, įžvelgsime dėsningumus, juos pavyzdžiais patvirtinsime arba paneigsime.
Pakeistos 337-341 eilutės iš


tos pakopos tai apibendrimai ir reikėtų pabrėžti, kad kiekvienas žmogus liudija savo kelią, ir reikėtų rinkti visokiausius liudijimus

derinių kalba... pakopas išgyvename klausimais
... meno parodoje išrašiau ilgesnius klausimus... gal nebūtinai
į:
Žemiau užduodu dvylika klausimų, kuriais galite pažinti save, kaip šviesuolį. Šiais klausimais kalbinu žmones su tikslu nuoširdžiai bendrauti ir prasmingai bendradarbiauti. Manau, šviesus žmogus jais atsiskleidžia taip kaip jisai pats norėtų būti suprastas. Šiais klausimais išsidėsto visa šviesuolių veikla, kiek ją pažįstu.

Nepažįstamą pirmiausiai užklausiu, kas jam gyvenime rūpi? Jisai gali man kalbėti tai, kas jam tik asmeniškai svarbu. Jisai prisistato savo šviesa. Užtat pasiklausęs pradedu susigaudyti kas man svarbu, tai yra, kokiuose dalykuose jisai savarankiškai mąsto, kuria prasme jisai ryškėja kaip šviesus žmogus. Tuo tarpu jeigu kalbinčiau, kaip įprasta, iš kur jisai yra, iš ko jisai pragyvena, kokius žmones pažįstame, aš jį statau į rėmus, kurie gal jo visai neatskleidžia.

Suprantama, kad žmogus dažnai nenori būti kitų rūšiuojamas pagal ūgį ar turtą ar lytį ar rasę. Žmogus paprastai nenori būti rūšiuojamas pagal savo asmenybę ir dvasiniais mygtukais tąsomas.

Patyriau, kad gaišinu savo ir kitų laiką kalbėdamas su jais apie kažkokius bendrus sumanymus jeigu, pasirodo, jie nenori dirbti viešumoj, kaip kad aš, arba nesiekiame bendrų vertybių. Juo labiau beprasmiška kalbėti su žmogumi apie Dievą jeigu gyvenime nesidaliname asmenine patirtimi.
2021 spalio 19 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 208-209 eilutės iš
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje XXXXX sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų einame viena koja, laikomės viena ranka, žiūrime viena akim, girdime viena ausim, kalbame puse lūpų.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano supratimą kaip bręstame ir kaip galėtumėme telkti šviesuolių bendrystę. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje Thomas, Bill, Raimundas ir Silvijus sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų einame viena koja, laikomės viena ranka, žiūrime viena akim, girdime viena ausim, kalbame puse lūpų.
Pakeista 212 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės vaikišką ūgį, visgi rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę.
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat prieduose skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės vaikišką ūgį, visgi rašome su viltimi, kad jisai turės išliekamąją vertę.
2021 spalio 19 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 334-335 eilutės:
2021 spalio 19 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
Štai mūsų autorių kertinės vertybės ir jų gvildenami klausimai.
į:
Štai mūsų autorių kertinės vertybės ir jų gvildenami klausimai. O kuri vertybė jums visų brangiausia, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui jūs trokštate atsakymo bet jo dar neradote?
Pakeista 53 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti.
į:
* Raimundas Vaitkevičius.
2021 spalio 19 d., 17:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 174 eilutė iš:
Kurie posakiai yra seniausi ir kurie naujausi? Ar jaučiasi kaip posakiai keičiasi šimtmečių eigoje?
į:
Kurie posakiai yra seniausi ir kurie naujausi? Ar jaučiasi kaip posakiai keitėsi šimtmečių eigoje?
2021 spalio 19 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 179-180 eilutės:

Ar esate sugalvoję savo kurį posakį? Raimundas yra sugalvojęs netgi kelis.
2021 spalio 19 d., 17:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 164-165 eilutės:
''Andrius Kulikauskas''
Pridėtos 186-187 eilutės:
''Andrius Kulikauskas''
Pridėtos 197-198 eilutės:

''Andrius Kulikauskas''
2021 spalio 19 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* ''AK.'' Žaidimas: Kas ką bylojo?
į:
* ''AK.'' Žaidimas: Kas ką bylojo? Kaip ir kodėl?
Pakeista 160 eilutė iš:
[+Kas ką bylojo?+]
į:
[+Kas ką bylojo? Kaip ir kodėl?+]
2021 spalio 19 d., 17:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 177-178 eilutės:

Šį žaidimą išbandykite su kitu. Gal naujai padraugausite su senu draugu arba rasite visai naują draugą.
2021 spalio 19 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 174 eilutė iš:
Visi posakiai priskirti vyrams iš Europos bei JAV. Kaip tą suprasti? Ar moterys ir žmonės iš kitų žemynų neturi ką pasakyti apie brandą?
į:
Visi posakiai priskirti vyrams iš Europos bei JAV. Kaip tą suprasti? Ar moterys ir žmonės iš kitų žemynų neturi ką pasakyti apie brandą? Ar jie pasakytų lygiai tą patį? Iš kur mes žinome? Ką daryti, kad juos išgirstumėme?
2021 spalio 19 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 166-167 eilutės iš
Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti. Bet kaip juos geriau įsiminti? Vienas būdas yra kažką daugiau sužinoti apie posakius sugalvojusius žymius žmones, kur ir kada gyveno. Smegenys ieško visokiausių sąsajų, kuriomis galėtų mintį pagauti kaip voras musę. Žmogaus paveikslas, jo veidas, šukuosena, apranga, laikysena padeda mums įsivaizduoti jo būdą, šalį, laikmetį, gyvenseną. Jų posakiai yra tiltai iš jų šalių ir laikų į mūsų šalis ir mūsų laikus.
į:
Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti. Bet kaip juos geriau įsiminti? Vienas būdas yra kažką daugiau sužinoti apie posakius sugalvojusius žymius žmones, kur ir kada gyveno. Smegenys ieško visokiausių sąsajų, kuriomis galėtų pagauti mintį kaip voras musę. Žmogaus paveikslas, jo veidas, šukuosena, apranga, laikysena padeda mums įsivaizduoti jo būdą, šalį, laikmetį, gyvenseną. Jų posakiai yra tiltai iš jų šalių ir laikų į mūsų šalis ir mūsų laikus.
Pakeistos 172-174 eilutės iš
Kurie posakiai yra seniausi ir kurie naujausi? Ar jaučiasi kaip posakiai keičiasi šimtmečių eigoje?
į:
Kurie posakiai yra seniausi ir kurie naujausi? Ar jaučiasi kaip posakiai keičiasi šimtmečių eigoje?

Visi posakiai priskirti vyrams iš Europos bei JAV. Kaip tą suprasti? Ar moterys ir žmonės iš kitų žemynų neturi ką pasakyti apie brandą
?
2021 spalio 19 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 164 eilutė iš:
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, išsakęs posakį, laukia mūsų, kad išgirstumėme, susimąstytumėme, ir jei tinka, taikytumėme jo įžvalgas. O juos išbandžius mums priklauso juos patvirtinti ar paneigti ar kaip nors patikslinti.
į:
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, išsakęs posakį, laukia mūsų, kad išgirstumėme, susimąstytumėme, ir jei tinka, taikytumėme jo įžvalgą. O išbandžius savo gyvenime mums priklauso ją patvirtinti ar paneigti ar kaip nors patobulinti.
2021 spalio 19 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 174 eilutė iš:
Kuris posakis jums asmeniškai brangiausias?
į:
Kurie posakiai jums asmeniškai brangiausi?
2021 spalio 19 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 166-169 eilutės iš
Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti. Bet kaip juos geriau įsiminti? Vienas būdas yra kažką daugiau sužinoti apie posakius sugalvojusius išminčius, kur ir kada gyveno. Smegenys ieško visokiausių sąsajų, kuriomis galėtų mintį pagauti kaip voras musę. Išminčiaus paveikslas, jo veidas, šukuosena, apranga, laikysena padeda mums įsivaizduoti jo būdą, šalį, laikmetį, gyvenseną. Jų posakiai yra tiltai iš jų šalių ir laikų į mūsų šalis ir mūsų laikus.

Tad
į:
Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti. Bet kaip juos geriau įsiminti? Vienas būdas yra kažką daugiau sužinoti apie posakius sugalvojusius žymius žmones, kur ir kada gyveno. Smegenys ieško visokiausių sąsajų, kuriomis galėtų mintį pagauti kaip voras musę. Žmogaus paveikslas, jo veidas, šukuosena, apranga, laikysena padeda mums įsivaizduoti jo būdą, šalį, laikmetį, gyvenseną. Jų posakiai yra tiltai iš jų šalių ir laikų į mūsų šalis ir mūsų laikus.

Žaiskime žaidimą. Kiek žemiau pavaizduotų žmonių sugebėsime įvardinti? Jų pavardes rasime Raimundo posakių rinkinyje. Apie juos galime pasiskaityti internete. Atsakymus taip pat rasime kitur šitame leidinyje.

Kuriam iš žemiau pavaizduotųjų priskirti du posakiai? Ir kuriam trys posakiai?

Kurie posakiai yra seniausi ir kurie naujausi? Ar jaučiasi kaip posakiai keičiasi šimtmečių eigoje?

Kuris posakis jums asmeniškai brangiausias?
2021 spalio 19 d., 17:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 164-169 eilutės iš
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, išsakęs posakį, laukia mūsų, kad išgirstumėme, susimąstytumėme, ir jei tinka, taikytumėme.

Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti.

tiltai į kitas šalis ir kitus laikus.
į:
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, išsakęs posakį, laukia mūsų, kad išgirstumėme, susimąstytumėme, ir jei tinka, taikytumėme jo įžvalgas. O juos išbandžius mums priklauso juos patvirtinti ar paneigti ar kaip nors patikslinti.

Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti. Bet kaip juos geriau įsiminti? Vienas būdas yra kažką daugiau sužinoti apie posakius sugalvojusius išminčius, kur ir kada gyveno. Smegenys ieško visokiausių sąsajų, kuriomis galėtų mintį pagauti kaip voras musę. Išminčiaus paveikslas, jo veidas, šukuosena, apranga, laikysena padeda mums įsivaizduoti jo būdą, šalį, laikmetį, gyvenseną. Jų posakiai yra tiltai iš jų šalių ir laikų į mūsų šalis ir mūsų laikus.

Tad
2021 spalio 19 d., 16:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 164-166 eilutės iš
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, ją pasidalinęs posakiu, laukia, kad mes

Raimundo surinkti posakiai yra
tiltai į kitas šalis ir kitus laikus.
į:
Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, išsakęs posakį, laukia mūsų, kad išgirstumėme, susimąstytumėme, ir jei tinka, taikytumėme.

Raimundo surinkti posakiai yra lobis su kuriuo prasminga susipažinti.

tiltai į kitas šalis ir kitus laikus.
2021 spalio 19 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 161-168 eilutės:

'''Žaidimas jaunuoliams ir suaugusiems'''

Šviesuolis, širdingai gyvenęs, sukaupęs patirtį, įžvelgęs išmintį, ją pasidalinęs posakiu, laukia, kad mes

Raimundo surinkti posakiai yra tiltai į kitas šalis ir kitus laikus.
2021 spalio 19 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* ''AK'' Žaidimas: Kas ką bylojo?
* ''AK'' Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
į:
* ''AK.'' Žaidimas: Kas ką bylojo?
* ''AK.'' Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
2021 spalio 19 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Žaidimas: Kas ką bylojo?
* Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
į:
* ''AK'' Žaidimas: Kas ką bylojo?
* ''AK'' Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.
2021 spalio 19 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 26 eilutė:
* Kas yra šviesuolis?
Ištrinta 27 eilutė:
* Kas yra šviesuolis?
Pakeista 31 eilutė iš:
* Kaip mums telkti šviesuolių bendrystę? Mūsų veiklos užuomazgos.
į:
* Kaip mums telkti šviesuolių bendrystę?
2021 spalio 19 d., 16:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-19 eilutės iš
* Silvijus Pokštas.
* Bill Pahl. Ateina laikas.
* Thomas Gajdosik. Įprotis skaityti „liturgines valandas“.
* Raimundas Vaitkevičius. Mintys apie brandą.
į:
* ''Silvijus Pokštas''.
* ''Bill Pahl''.
* ''Thomas Gajdosik''. Įprotis skaityti „liturgines valandas“.
* ''Raimundas Vaitkevičius''. Mintys apie brandą.
Pakeista 23 eilutė iš:
Andrius Kulikauskas. Šviesuolių kelio klausimai.
į:
''Andrius Kulikauskas''. Šviesuolių kelio klausimai.
2021 spalio 19 d., 16:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Žaidimas: Kas ką bylojo.
į:
* Žaidimas: Kas ką bylojo?
2021 spalio 19 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Asmeninės brandos pavyzdžiai
į:
Asmeninės brandos pavyzdžiai.
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip Dievas atsiskleidžia meile? Kaip palaikyti savo, kitų ir Dievo brandą? Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę? Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?
į:
* Žaidimas: Kas ką bylojo.
* Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą.

Andrius Kulikauskas. Šviesuolių kelio klausimai.
* Šviesuolių keliu einantiems.
* Kaip pačiam bręsti
?
* Žaidimas: Atpažinkime Lietuvos šviesuolius.
* Kas yra šviesuolis?
* Koks yra šviesuolių brandos kelias?
* Dvylika klausimų šviesuoliui.
* Neatsakyti klausimai.
* Kaip mums telkti šviesuolių bendrystę? Mūsų veiklos užuomazgos.
Pakeistos 54-55 eilutės iš
* Andrius Kulikauskas.
į:
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip Dievas atsiskleidžia meile? Kaip palaikyti savo, kitų ir Dievo brandą? Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę? Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?
Pakeistos 160-161 eilutės iš
[+Kas ką pasakė?+]
į:
[+Kas ką bylojo?+]
Pakeistos 164-165 eilutės iš
[+Tyrimas: Tikrinkime, rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime išminčių posakius+]
į:
[+Tyrimas: Rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime posakius apie brandą+]
Pridėtos 172-173 eilutės:
[++Šviesuolių kelio klausimai++]
Ištrintos 189-190 eilutės:
[++Kaip?++]
Pakeistos 336-337 eilutės iš
[+Sunkūs klausimai mums+]
į:
[+Neatsakyti klausimai+]
Pakeista 351 eilutė iš:
[+Kaip telkti šviesuolių bendrystę?+]
į:
[+Kaip mums telkti šviesuolių bendrystę?+]
2021 spalio 19 d., 15:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip Dievas atsiskleidžia meile? Kaip palaikyti savo, kitų ir Dievo brandą? Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę? Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?
Pakeistos 34-37 eilutės iš
[+Autoriai+]

Kertinės vertybės ir klausimai.
į:
[+Apie autorius+]

Štai mūsų autorių kertinės vertybės ir jų gvildenami klausimai.
Pakeistos 42-45 eilutės iš
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?

[
+Straipsniai+]
į:
* Andrius Kulikauskas.

[++Asmeninės brandos pavyzdžiai
++]
Pridėtos 47-48 eilutės:
2021 spalio 19 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
* Andrius Kulikauskas. Gyventi tiesa.
į:
* Andrius Kulikauskas. Gyventi besąlygiška tiesa. Kaip matematika išreikšti požiūrius ir jų sandaras?
2021 spalio 19 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-19 eilutės:


Asmeninės brandos pavyzdžiai
* Silvijus Pokštas.
* Bill Pahl. Ateina laikas.
* Thomas Gajdosik. Įprotis skaityti „liturgines valandas“.
* Raimundas Vaitkevičius. Mintys apie brandą.
2021 spalio 19 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Kad kryptingai mąstydami nepavargtumėte, prasiblaškymui rasite vieną kitą vaizdelį ar žaidimą. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš Silvijaus Pokšto, Bill Pahl, Thomas Gajdosik ir Raimundo Vaitkevičiaus, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Kviečiu Raimundo sąrašą 25 posakių apie brandą papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti su tikslu įžvelgti brandos dėsningumų. Rašau apie žiniaraščio tikslus. Aprašau tris būdus kaip bręstame. Apibūdinu šviesuolius. Apžvelgiu kaip telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Prasiblaškymui rasite vieną kitą paveikslėlį ar žaidimą. Galiausiai, laukiu jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
2021 spalio 18 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:
[+Turinys+]
Pakeistos 24-26 eilutės iš
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, žiniaraščio viršeliui panaudojome fotografo Drew McNaughton nuotrauką smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Šią jo nuotrauką aptikome svetainėje unsplash.com Panašiai, mes atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, kartu savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.

[+Turinys+]
į:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, žiniaraščio viršeliui panaudojome fotografo Drew McNaughton nuotrauką smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Mūsų redaktorius aptiko šią jo nuotrauką svetainėje unsplash.com Panašiai, mes atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, kartu savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
2021 spalio 18 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-66 eilutės iš
%center%%width=400px%Attach:BeAlkoholio.jpg

%center%%width=300px%Attach:JokioAlkoholio.jpg
į:
|| %width=400px%Attach:BeAlkoholio.jpg || %width=300px%Attach:JokioAlkoholio.jpg ||
2021 spalio 18 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 66 eilutė iš:
%center%%width=300px%JokioAlkoholio.jpg
į:
%center%%width=300px%Attach:JokioAlkoholio.jpg
2021 spalio 18 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 65-66 eilutės:

%center%%width=300px%JokioAlkoholio.jpg
2021 spalio 18 d., 18:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 333-335 eilutės:
Pradėti nuo savęs, paskui nuo savo draugų.

Kaip skiriasi nuo Minčių sodo?
2021 spalio 18 d., 16:43 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 187-188 eilutės:
%center%%width=500px%Attach:sviesuoliai.png
Pridėtos 191-192 eilutės:

%center%%width=500px%Attach:sviesuoliai.png
2021 spalio 18 d., 16:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 142-146 eilutės iš
[+Tirkime išminčių posakius+]
į:
[+Tyrimas: Tikrinkime, rūšiuokime, lyginkime, dėliokime, apžvelkime išminčių posakius+]

Kiekvienas išmintingas posakis yra, kaip toks, vertingas. Aišku, galime suabejoti, kiek jisai iš tiesų išmintingas. Galim jam pritarti ar nepritarti. Galim bandyti pasitikrinti. Jis turi šiokią tokią vertę jei verčia mus susimąstyti.

Papildomą vertę turi išmintingų posakių rinkinys.
2021 spalio 18 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 104-105 eilutės iš
Toliau yra kai kurios mintys apie brandą. Tai įžymių žmonių posakiai ir aforizmai, liaudies išmintis, taip pat mano asmeninės patirties apibendrinimai. Tai yra dalis daug didesnio rinkinio, kurį pavadinau „100 principų“. Kaip šis rinkinys atsirado? Tai prasidėjo 1982 metais. Man tai buvo gana sunkus laikas, ieškojau, į ką galėčiau atsiremti, kas galėtų mane dvasiškai sustiprinti. Sugalvojau, kad būtų gerai susirašyti man reikšmingus ir patinkančius principus, kurie mane skatintų geriau orientuotis gyvenime ir sėkmingiau spręsti savo problemas. Nusprendžiau, kad tų principų galėtų būti šimtas. Pasiruošiau 100 kortelių kompiuterio perfokortų (buvo tokios naudojamos senesniais laikais). Pradėjau rašyti, naudodamasis įvairiais šaltiniais, kai ką ir pats sugalvodamas. Didžioji dalis buvo surašyta 1982 metais, bet ir vėliau tas korteles papildydavau ir pertvarkydavau. Ilgainiui tų principų surašiau gerokai daugiau nei šimtą, nes ant vienos kortelės dažnai užrašydavau kelis tos pačios minties variantus.
į:
Toliau yra kai kurios mintys apie brandą. Tai įžymių žmonių posakiai ir aforizmai, liaudies išmintis, taip pat mano asmeninės patirties apibendrinimai. Tai yra dalis daug didesnio rinkinio, kurį pavadinau „100 principų“. Kaip šis rinkinys atsirado? Tai prasidėjo 1982 metais. Man tai buvo gana sunkus laikas, ieškojau, į ką galėčiau atsiremti, kas galėtų mane dvasiškai sustiprinti. Sugalvojau, kad būtų gerai susirašyti man reikšmingus ir patinkančius principus, kurie mane skatintų geriau orientuotis gyvenime ir sėkmingiau spręsti savo problemas. Nusprendžiau, kad tų principų galėtų būti šimtas. Pasiruošiau 100 kortelių kompiuterio perfokortų (buvo tokios naudojamos senesniais laikais). Pradėjau rašyti, naudodamasis įvairiais šaltiniais, kai ką ir pats sugalvodamas. Didžioji dalis buvo surašyta 1982 metais, bet ir vėliau tas korteles papildydavau ir pertvarkydavau. Ilgainiui tų principų surašiau gerokai daugiau nei šimtą, nes ant vienos kortelės dažnai užrašydavau kelis tos pačios minties variantus.

Štai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.

%center%%width=600px%Attach:IsminciuPosakiuKorteles.jpg
Ištrintos 110-113 eilutės:

Pabaigai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.

%center%%width=600px%Attach:IsminciuPosakiuKorteles.jpg
2021 spalio 18 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 90-91 eilutės:
[+Raimundas Vaitkevičius. Mintys apie brandą.+]
Ištrintos 93-94 eilutės:
[+Raimundas Vaitkevičius. Mintys apie brandą.+]
Pridėtos 108-109 eilutės:
Pabaigai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.
Pakeistos 138-139 eilutės iš
Pabaigai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.
į:
[+Kas ką pasakė?+]

%center%%width=600px%Attach:PosakiuIsminciai
.png
Ištrintos 145-148 eilutės:
%center%%width=600px%Attach:PosakiuIsminciai.png

%center%%width=600px%Attach:20211015AndriusKulikauskas.png
Pridėtos 147-148 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:20211015AndriusKulikauskas.png
2021 spalio 18 d., 16:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 142 eilutė iš:
%center%width=600px%Attach:PosakiuIsminciai.png
į:
%center%%width=600px%Attach:PosakiuIsminciai.png
2021 spalio 18 d., 16:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 141-142 eilutės:

%center%width=600px%Attach:PosakiuIsminciai.png
2021 spalio 18 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 274-275 eilutės:

'''Šviesuolių kelyje kylame aukštyn!'''
2021 spalio 18 d., 12:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 150 eilutė iš:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje XXXXX sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje XXXXX sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų einame viena koja, laikomės viena ranka, žiūrime viena akim, girdime viena ausim, kalbame puse lūpų.
2021 spalio 18 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-67 eilutės iš
[+ Thomas Gajdosik. Mano asmeninės brandos pavyzdys: Įprotis skaityti „liturgines valandas“.+]
į:
[+Thomas Gajdosik. Mano asmeninės brandos pavyzdys: Įprotis skaityti „liturgines valandas“.+]
Pridėtos 107-108 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:IsminciuPosakiuKorteles.jpg
2021 spalio 18 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
Pakeistos 110-111 eilutės iš
* Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man (F. Bacon).
Apytikslis vertimas: skaitymas padaro žmogų visapusišku, išbaigtu, bendravimas pasiruošusiu, rašymas tiksliu.
į:
* Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man (F. Bacon). Apytikslis vertimas: skaitymas padaro žmogų visapusišku, išbaigtu, bendravimas pasiruošusiu, rašymas tiksliu.
Pakeistos 128-129 eilutės iš
* "I never met a man so stupid I could not learn something from him." ~ Galileo Galilei.
Vertimas: Aš niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų toks kvailas, kad iš jo nieko nebūtų galima išmokti.
į:
* "I never met a man so stupid I could not learn something from him." ~ Galileo Galilei. Vertimas: Aš niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų toks kvailas, kad iš jo nieko nebūtų galima išmokti.
2021 spalio 18 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 89 eilutė iš:
'''Raimundo mintys'''
į:
%center%Attach:RaimundasVaitkeviciusLeidiniui.jpg
2021 spalio 18 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 91-93 eilutės iš
[+Raimundo Vaitkevičiaus užsirašyti posakiai apie brandą+]

* Tikrasis žmogaus turtas yra jo vidinė vertė. ''Omnia mea mecum porto.'' Graikų filosofas Biantas.
į:
[+Raimundas Vaitkevičius. Mintys apie brandą.+]

Esu Raimundas Vaitkevičius, šį laišką parašiau Andriaus Kulikausko paskatintas. Su Andriumi pažįstamas jau 23 metus. Galima sakyti, kad šis laiškas iš dalies yra atsakymas į kai kurias anksčiau buvusias mūsų diskusijas.

Apie save. Pagal išsilavinimą ir darbus buvau kompiuterininkas, programuotojas, statistikas, universitetų dėstytojas. Šiuo metu iš universitetų esu pasitraukęs, bet į mane tebesikreipia konsultacijų ir kitokios statistinės pagalbos studentai, doktorantai, mokslininkai.

Nuotrauka paprasta, bet ji parodo svarbų mano bruožą: esu su kompiuteriu. Iš tikro, visi mano darbai „sukosi“ ir dabar „tebesisuka“ apie kompiuterį. Kompiuteris man ne tik labai svarbus darbo įrankis, bet ir padėjėjas įvairiuose gyvenimo reikaluose, taip pat ir ilsintis.

Pasaulio „pajudinti“ nesitikiu, džiaugčiausi, jei „pajudinčiau“ bent save, kad būčiau visai toks, koks noriu būti. Vis dėlto esu dalyvavęs viename visai pastebimame pasaulio „pajudinime“, kaip vienas iš daugybės milijonų. Tai Lietuvos ir kitų respublikų kovos dėl nepriklausomybės, su tuo susijęs TSRS suirimas, po to nepriklausomybės įtvirtinimo veikla. Esu patenkintas, kad šiek tiek dalyvavau. Manau, „revoliucijų“ mano gyvenimui jau pakaks.

Šviesuoliu savęs niekada nevadinau, kiti žmonės manęs irgi taip nevadino. „Šviesuolis“ man yra „aukštas“ žodis, kaip ordinas. Ordiną turėti gerai, bet reikia nusipelnyti. Negali ordino užsikabinti pats sau.

Toliau yra kai kurios mintys apie brandą. Tai įžymių žmonių posakiai ir aforizmai, liaudies išmintis, taip pat mano asmeninės patirties apibendrinimai. Tai yra dalis daug didesnio rinkinio, kurį pavadinau „100 principų“. Kaip šis rinkinys atsirado? Tai prasidėjo 1982 metais. Man tai buvo gana sunkus laikas, ieškojau, į ką galėčiau atsiremti, kas galėtų mane dvasiškai sustiprinti. Sugalvojau, kad būtų gerai susirašyti man reikšmingus ir patinkančius principus, kurie mane skatintų geriau orientuotis gyvenime ir sėkmingiau spręsti savo problemas. Nusprendžiau, kad tų principų galėtų būti šimtas. Pasiruošiau 100 kortelių  kompiuterio perfokortų (buvo tokios naudojamos senesniais laikais). Pradėjau rašyti, naudodamasis įvairiais šaltiniais, kai ką ir pats sugalvodamas. Didžioji dalis buvo surašyta 1982 metais, bet ir vėliau tas korteles papildydavau ir pertvarkydavau. Ilgainiui tų principų surašiau gerokai daugiau nei šimtą, nes ant vienos kortelės dažnai užrašydavau kelis tos pačios minties variantus.

Šiam laiškui atrinkau tas mintis arba principus, kurie yra glaudžiau susiję su žmogaus branda. Principus užrašydavau ta kalba, kuria rasdavau, taip pateikiu ir šiame laiške, kartu su vertimais į lietuvių kalbą. Kiekviena kalba savaip graži, o vertimas to neparodo.

* Omnia mea mecum porto (graikų filosofo Bianto posakis) – tikrasis žmogaus turtas yra jo vidinė vertė
.
Pakeistos 109-110 eilutės iš
* Skaitymas padaro žmogų visapusišku, išbaigtu, bendravimas pasiruošusiu, rašymas tiksliu. ''Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man.'' F. Bacon.
į:
* Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man (F. Bacon).
Apytikslis vertimas: skaitymas padaro žmogų visapusišku, išbaigtu, bendravimas pasiruošusiu, rašymas tiksliu
.
Pakeistos 116-117 eilutės iš
* Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. ''Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.'' Priskiriamas William Thackeray ir kitiems autoriams. Pirminis šaltinis neaiškus.
* Likimo skriauda yra Dvasios egzaminas. ''Обида судьбы есть экзамен
Духа'' (В.Леви).
į:
* „Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.“ Iš: https://quotepark.com/quotes/1946158-heraclitus-character-is-destiny/ Priskiriamas William Thackeray ir kitiems autoriams. Pirminis šaltinis neaiškus. Vertimas: Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. Pasėsi charakterį, pjausi likimą.
* „Обида судьбы есть экзамен
Духа" (Владимир Леви, „Искусство быть собой“). Vertimas: Likimo skriauda yra Dvasios egzaminas. Iš Vladimiro Levi knygos „Menas būti savimi“.
Pakeista 119 eilutė iš:
* Žmogus atsiskleidžia, yra „išmatuojamas“, kai susiduria su kliūtimi. ''L‘homme se découvre, quand il se measure avec l‘obstacle.'' Antoine de Saint-Exupery.
į:
* L‘homme se découvre, quand il se measure avec l‘obstacle. Antoine de Saint-Exupery. Vertimas: žmogus atsiskleidžia, yra „išmatuojamas“, kai susiduria su kliūtimi.
Pakeista 122 eilutė iš:
* Dvasinis augimas – laikas nuo laiko sumažėti. Iš Vytauto Karaliaus „Sizifas be akmens“.
į:
* „Dvasinis augimas – laikas nuo laiko sumažėti“ – iš Vytauto Karaliaus „Sizifas be akmens“.
Pakeistos 127-133 eilutės iš
* Kas yra piktžolė? Augalas, kurio privalumai dar neatrasti. ''What is a weed? A plant whose virtues have not yet been discovered.'' Ralph Waldo Emerson.
* Aš niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų toks kvailas, kad iš jo nieko nebūtų galima išmokti. ''I never met a man so stupid I could not learn something from him.'' ~ Galileo Galilei.
* Jei nori būti išmintingas
, išmok protingai klausti, atidžiai klausytis, ramiai atsakinėti ir nustoti kalbėti, kai nėra ką daugiau pasakyti. Johann Caspar Lavater. ''Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать.'' И. Лафатер.
* Kai nustoji mokytis, pradedi mirti
. ''Once you stop learning, you start dying.'' Albert Einstein.
* Susikurk savo Bibliją
. Išsirink ir susirašyk visus žodžius ir sakinius, kurie visuose tavo skaitymuose buvo tau kaip trimito garsas. ''Make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet.'' – Ralph Waldo Emerson.
* Esame atsakingi ne tik už tai, ką mes darome, bet ir už tai, ko mes nedarome. ''It is not only for what we do that we are held responsible, but also for what we do not do.'' ~ Molière.
į:
* What is a weed? A plant whose virtues have not yet been discovered. Ralph Waldo Emerson. Vertimas: Kas yra piktžolė? Augalas, kurio privalumai dar neatrasti.
* "I never met a man so stupid I could not learn something from him
." ~ Galileo Galilei.
Vertimas: Aš niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų toks kvailas, kad iš jo nieko nebūtų galima išmokti.
* Хочешь быть умным
, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать. И. Лафатер. Vertimas: jei nori būti išmintingas, išmok protingai klausti, atidžiai klausytis, ramiai atsakinėti ir nustoti kalbėti, kai nėra ką daugiau pasakyti. Johann Caspar Lavater.
* Once you stop learning, you start dying. Vertimas: kai nustoji mokytis, pradedi mirti. Priskiriama Einšteinui, bet iš tikrųjų tai nelabai aišku.
* “Make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet.” – Ralph Waldo Emerson. Vertimas: Susikurk savo Bibliją
. Išsirink ir susirašyk visus žodžius ir sakinius, kurie visuose tavo skaitymuose buvo tau kaip trimito garsas.
* It is not only for what we do that we are held responsible, but also for what we do not do. ~ Molière. Vertimas: Esame atsakingi ne tik už tai, ką mes darome, bet ir už tai, ko mes nedarome.

Pabaigai nuotrauka, kaip atrodo tos kortelės su principais, apie kurias čia rašiau.

[+Tirkime išminčių posakius+]
2021 spalio 16 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 302-304 eilutės:


Parašyti plačiau apie savo užmojį, apie kitų dalyvavimą, apie paskiro žmogaus svarbą.
2021 spalio 16 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 256-257 eilutės:

tos pakopos tai apibendrimai ir reikėtų pabrėžti, kad kiekvienas žmogus liudija savo kelią, ir reikėtų rinkti visokiausius liudijimus
2021 spalio 16 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 301 eilutė iš:
Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, musarų
į:
Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, lietuvių - Basanavičiaus ir Kudirkos, musarų
2021 spalio 16 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 256-257 eilutės:

derinių kalba... pakopas išgyvename klausimais... meno parodoje išrašiau ilgesnius klausimus... gal nebūtinai
2021 spalio 16 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 253 eilutė iš:
||'''Sąmoningai brandina visus.''' Vertiname kaip Dievas ir visi žmonės įtakoja mūsų brandą. Siekiame perkurti savo ir visų aplinką, kad ji mus brandintų. Randame bendražygių, į juos susitelkiame, o kitiems liekame atviri. Gerbiame ir branginame kiekvieną, įstengiame atsisakyti savęs vardan jų, sugebame juos palaikyti, mielai lydime bet kurioje šviesuolių kelio pakopoje, bendromis jėgomis plėtojame šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas pilnai atsiskleidžia, visus savo pavyzdžiu kviečiame. || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
į:
||'''Sąmoningai brandina visus.''' Vertiname kaip Dievas ir visi žmonės įtakoja mūsų brandą. Siekiame perkurti savo ir visų aplinką, kad ji mus brandintų. Randame bendražygių, į juos susitelkiame, o kitiems liekame atviri. Gerbiame, atjaučiame ir branginame kiekvieną, iš jų mokomės, įstengiame atsisakyti savęs vardan jų, sugebame juos palaikyti, mielai lydime bet kurioje šviesuolių kelio pakopoje, bendromis jėgomis plėtojame šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas pilnai atsiskleidžia, visus savo pavyzdžiu kviečiame. || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
2021 spalio 16 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 253 eilutė iš:
||'''Sąmoningai brandina visus.''' Vertiname kaip Dievas ir visi žmonės įtakoja mūsų brandą. Siekiame perkurti savo ir visų aplinką, kad ji mus brandintų. Gerbiame ir branginame kitus, įstengiame atsisakyti savęs vardan jų, sugebame kiekvieną palaikyti, mielai žengiame kartu bet kurioje šviesuolių pakopoje, bendromis jėgomis plėtojame šviesuolių bendrystę, kiekvienas joje pilnai atsiskleidžiame, visus savo pavyzdžiu šviečiame ir kviečiame. || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
į:
||'''Sąmoningai brandina visus.''' Vertiname kaip Dievas ir visi žmonės įtakoja mūsų brandą. Siekiame perkurti savo ir visų aplinką, kad ji mus brandintų. Randame bendražygių, į juos susitelkiame, o kitiems liekame atviri. Gerbiame ir branginame kiekvieną, įstengiame atsisakyti savęs vardan jų, sugebame juos palaikyti, mielai lydime bet kurioje šviesuolių kelio pakopoje, bendromis jėgomis plėtojame šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas pilnai atsiskleidžia, visus savo pavyzdžiu kviečiame. || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
2021 spalio 16 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 250 eilutė iš:
||'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo požiūrį išbando savo elgesiu, taiko savo kailiu, kaupia patirtį ir išmintį. Ieško dėsningumų. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus, juos dalinasi su kitais. Mokosi įvairiausių mokslų. || %center%%width=400px%Attach:TirkAtsargiai.jpg ||
į:
||'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo požiūrį išbando savo elgesiu. Taiko ne kitų, o savo kailiu. Kaupia patirtį ir išmintį. Ieško dėsningumų. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus, juos dalinasi su kitais. Mokosi įvairiausių mokslų. || %center%%width=400px%Attach:TirkAtsargiai.jpg ||
Pakeistos 253-266 eilutės iš
||'''Sąmoningai brandina visus.''' || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||

Išsakiau tai kas pravertų pradedančiam eiti šviesuolių keliu
ir trokštančiam įsijungti į šviesuolių bendrystę.

Atsiskleidimo kelias
...

Apie šviesuolių kelią galiu papasakoti ne tik iš savo gyvenimo bet taip pat iš savo įmonės "Minčių sodo" veiklos, kuria 1998-2010 m. telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius, tad teko šiais klausimais kalbinti tūkstančius žmonių
.

Iš šalies žiūrint, savarankiškas mąstymas dėsningai veda tam tikru brandos keliu.

Iš vidaus žiūrint, kaip tai išgyvename?

Šviesuolio pasirinkimai.
į:
||'''Sąmoningai brandina visus.''' Vertiname kaip Dievas ir visi žmonės įtakoja mūsų brandą. Siekiame perkurti savo ir visų aplinką, kad ji mus brandintų. Gerbiame ir branginame kitus, įstengiame atsisakyti savęs vardan jų, sugebame kiekvieną palaikyti, mielai žengiame kartu bet kurioje šviesuolių pakopoje, bendromis jėgomis plėtojame šviesuolių bendrystę, kiekvienas joje pilnai atsiskleidžiame, visus savo pavyzdžiu šviečiame ir kviečiame. || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
2021 spalio 16 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 242-288 eilutės iš
%center%%width=400px%Attach:Nedykinek.jpg

'''Renkasi ką mąstyti.''' Būna, kad į gyvenimą žiūrime kaip į televizijos laidą, tiesiog priimdami, ką mums rodo, sekdami, kas toliau bus. Savarankiškas mąstymas prasideda kuomet įsimename mintį, prie kurios paskui grįžtame. Išminčių posakiai yra akivaizdūs pavyzdžiai, tačiau galime įsidėmėti ir savo bei kitų asmeniškus pasamprotavimus, pasakojimus, pajuokavimus. Atsiveria galimybė pasirinkti, ką mes mąstysime. Galime atsijungti nuo mums peršamo minčių srauto ir susitelkti į mums asmeniškai rūpimas mintis. Pasirinkdami ką mąstyti kartu ugdome savo valią.

%center%%width=400px%Attach:VienaKryptisNerKelioAtgal.jpg

'''Kaupia savo mintis.
''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiima ir nusineša, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.

%center%%width=400px%Attach:Neapsigriozdink.jpg

'''Tvarko savo mintis.
''' Augant minčių skaičiui, tenka su jomis tvarkytis, jas užsirašyti, persakyti, patikrinti, gryninti, rūšiuoti, dėlioti. Atrenkame esmines mintis, skiriame pagrindines ir šalutines. Vis labiau mąstome apie savo mąstymą, kaip su juo tvarkytis. Lietuvos šviesuolis Kęstas Augutis siūlė mokykloms užduoti kiekvienam jaunoliui savo gyvenimui parašyti sau tris knygas, kuriomis įprastų trejopai mąstyti. Jaunuolis rašytų savo metraštį ar dienoraštį, kuriuo mąstytų eilės tvarka, savo sąvokų žodyną, kuriame sąvokas dėliotų medžio tvarka, ir savo enciklopediją, kurioje straipsniai būtų susiję tinklo tvarka.

%center%%width=400px%Attach:Nezalok.jpg

'''Puoselėja savo sumanymus.
''' Mintys gyvuoja jas visaip įgyvendinant. Vystome sumanymus, kuriais parodome, jog tikime savo mintis, jas vertiname. Užtat sumanymais išvystome vertybes. Mūsų mintys randa atgarsį tikrovėje, pasitikriname. Užsukame tyrimo ratą, vis naujai nusistatome, vykdome, permąstome. Su kitais galime rimčiau bendrauti, pasidalindami ne tiktai pasamprotavimais bet ir gyvenimo patirtimi bei vis naujais sumanymais.

%center%%width=400px%Attach:SaugokisTarpu.jpg

'''Derina įsipareigojimus.
''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą, patogumą ir valingumą, ryžtingumą ir atsargumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.

%center%%width=400px%Attach:LaikykisTureklu.jpg

'''Atpažįsta
savo kertinę vertybę.''' Brandus šviesuolis savyje pajunta tašką iš kurio jam susiderina visos vertybės. Jisai randa kaip įvardyti tą jam brangiausią, svarbiausią, visas kitas vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Esu surinkęs iš daugiau kaip septynių šimtų šviesuolių jų kertines vertybes. Nuostabu, kad jos visos yra skirtingos. Jų tarpe pasitaiko laisvė, išmintis, draugystė, pagalba, tikėjimas, tiesa, Dievas, širdingumas, šeima ir taip toliau. Kada du žmonės įvardija tą pačią vertybę, įsigilinus paaiškėja, kad jie vis dėl to ją skirtingai supranta. Jos visos yra meilės atspindžiai, ir manau, kad Dievo kertinė vertybė yra meilė, o mes kiekvienas savo kertine vertybe savaip prie jos prieiname. Šviesuoliui kertinė vertybė yra kaip subrendusiam indėnui suteiktas vardas. Jisai atrasdamas savo kertinę vertybę pažįsta save, kaip kad senovės graikai ragino. Tai jo asmenybė, jo siela.

%center%%width=400px%Attach:Atsinaujink.jpg

'''Sąmoningai brandina save.
''' Šviesuolio kertinė vertybė kaip ir nesikeičia. Verčiau ji amžinai ryškėja. Šviesuolė, save pažindama, sąmoningiau pasižiūri į save, drąsiau atsiskleidžia. Jinai nebijo atvirai mąstyti, vertina skirtingus požiūrius. Jai rūpi kaip save toliau ugdyti, ieško ugdančių veiklų, draugų, aplinkų.

%center%%width=250px%Attach:PasiulykSavoVieta.jpg

'''Gyvena klausimais.
''' Šviesuolė susiduria su savo pažinimo ribomis. Ją vis labiau domina ne tai ką jinai žino, o tai ko jinai nežino. Šviesuolis įpranta mąstyti ne atsakymais, o klausimais. Išmoksta susilaikyti nuo išankstinių vertinimų. Lygiagrečiai plėtoja skirtingus požiūrius, skirtingas galimybes. Įsimena įdomesnius klausimus ir vis prie jų grįžta.

%center%%width=400px%Attach:TirkAtsargiai.jpg

'''Gyvena tyrimais.
''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo požiūrį išbando savo elgesiu, taiko savo kailiu, kaupia patirtį ir išmintį. Ieško dėsningumų. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus, juos dalinasi su kitais. Mokosi įvairiausių mokslų.

%center%%width=400px%Attach:MastykBeZodziu.jpg

'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis
, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Suprantame, kad žodžių reikšmės yra tariamos ir sąlygiškos, užtat sąvokas bandome išreikšti jų tarpusavio santykiais, tad besąlygiškomis proto sandaromis. Įprantame mąstyti ne žodžiais, o sąvokomis. Tam padeda mąstymo perjungimas iš vienos kalbos į kitą, sąvokų vaizdavimas piešiniais, jų dėliojimas brėžiniais. Naršome ir šukuojame savo jausmus, ieškome jo ištakų, įsiklausome į save ir kitus. Susipažįstame su savo proto ribomis. Bandome susikalbėti su kitais jų pagrindu.

%center%%width=400px%Attach:SaugokGalva.jpg

'''Atsiremia
į Dievo požiūrį.''' Mums atsiveria galimybė bandyti susikalbėti su Dievu, su tuo kas lieka atsisakius visko, netgi savęs. Atsiveria galimybė pasižiūrėti į save iš aukščiau, įsivaizduoti mus galintį mylėti labiau nė mes patys įsivaizduojame. Išdrįstame kalbinti tokį požiūrį, nuoširdžiai išsipasakoti, širdingai prašyti, atvirai klausti. Išmokstame jautriai išgirsti. Pajuntame, kada šis pašnekovas yra šalia ir kada esame atitrūkę nuo jo. Šis aukštesnis požiūris leidžia mums atsiplėšti nuo savęs, laisvintis nuo savo polinkių. Galim patys neapkęsti priešo, visgi vykdyti įsakymą jį mylėti. Galim pasitikrinti, ar kitus ugdome jų labui ar savo naudai? Ar Dievas to nori, ar jiems to reikia?

%center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg

'''Sąmoningai brandina visus.
'''
į:
||'''Renkasi ką mąstyti.''' Būna, kad į gyvenimą žiūrime kaip į televizijos laidą, tiesiog priimdami, ką mums rodo, sekdami, kas toliau bus. Savarankiškas mąstymas prasideda kuomet įsimename mintį, prie kurios paskui grįžtame. Išminčių posakiai yra akivaizdūs pavyzdžiai, tačiau galime įsidėmėti ir savo bei kitų asmeniškus pasamprotavimus, pasakojimus, pajuokavimus. Atsiveria galimybė pasirinkti, ką mes mąstysime. Galime atsijungti nuo mums peršamo minčių srauto ir susitelkti į mums asmeniškai rūpimas mintis. Pasirinkdami ką mąstyti kartu ugdome savo valią. || %center%%width=400px%Attach:Nedykinek.jpg ||
||
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiima ir nusineša, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi. || %center%%width=400px%Attach:VienaKryptisNerKelioAtgal.jpg ||
||
'''Tvarko savo mintis.''' Augant minčių skaičiui, tenka su jomis tvarkytis, jas užsirašyti, persakyti, patikrinti, gryninti, rūšiuoti, dėlioti. Atrenkame esmines mintis, skiriame pagrindines ir šalutines. Vis labiau mąstome apie savo mąstymą, kaip su juo tvarkytis. Lietuvos šviesuolis Kęstas Augutis siūlė mokykloms užduoti kiekvienam jaunoliui savo gyvenimui parašyti sau tris knygas, kuriomis įprastų trejopai mąstyti. Jaunuolis rašytų savo metraštį ar dienoraštį, kuriuo mąstytų eilės tvarka, savo sąvokų žodyną, kuriame sąvokas dėliotų medžio tvarka, ir savo enciklopediją, kurioje straipsniai būtų susiję tinklo tvarka. || %center%%width=400px%Attach:Neapsigriozdink.jpg ||
||
'''Puoselėja savo sumanymus.''' Mintys gyvuoja jas visaip įgyvendinant. Vystome sumanymus, kuriais parodome, jog tikime savo mintis, jas vertiname. Užtat sumanymais išvystome vertybes. Mūsų mintys randa atgarsį tikrovėje, pasitikriname. Užsukame tyrimo ratą, vis naujai nusistatome, vykdome, permąstome. Su kitais galime rimčiau bendrauti, pasidalindami ne tiktai pasamprotavimais bet ir gyvenimo patirtimi bei vis naujais sumanymais. || %center%%width=400px%Attach:Nezalok.jpg ||
||
'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą, patogumą ir valingumą, ryžtingumą ir atsargumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui. || %center%%width=400px%Attach:SaugokisTarpu.jpg ||
||'''Atpažįsta
savo kertinę vertybę.''' Brandus šviesuolis savyje pajunta tašką iš kurio jam susiderina visos vertybės. Jisai randa kaip įvardyti tą jam brangiausią, svarbiausią, visas kitas vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Esu surinkęs iš daugiau kaip septynių šimtų šviesuolių jų kertines vertybes. Nuostabu, kad jos visos yra skirtingos. Jų tarpe pasitaiko laisvė, išmintis, draugystė, pagalba, tikėjimas, tiesa, Dievas, širdingumas, šeima ir taip toliau. Kada du žmonės įvardija tą pačią vertybę, įsigilinus paaiškėja, kad jie vis dėl to ją skirtingai supranta. Jos visos yra meilės atspindžiai, ir manau, kad Dievo kertinė vertybė yra meilė, o mes kiekvienas savo kertine vertybe savaip prie jos prieiname. Šviesuoliui kertinė vertybė yra kaip subrendusiam indėnui suteiktas vardas. Jisai atrasdamas savo kertinę vertybę pažįsta save, kaip kad senovės graikai ragino. Tai jo asmenybė, jo siela. || %center%%width=400px%Attach:LaikykisTureklu.jpg ||
||
'''Sąmoningai brandina save.''' Šviesuolio kertinė vertybė kaip ir nesikeičia. Verčiau ji amžinai ryškėja. Šviesuolė, save pažindama, sąmoningiau pasižiūri į save, drąsiau atsiskleidžia. Jinai nebijo atvirai mąstyti, vertina skirtingus požiūrius. Jai rūpi kaip save toliau ugdyti, ieško ugdančių veiklų, draugų, aplinkų. || %center%%width=400px%Attach:Atsinaujink.jpg ||
||
'''Gyvena klausimais.''' Šviesuolė susiduria su savo pažinimo ribomis. Ją vis labiau domina ne tai ką jinai žino, o tai ko jinai nežino. Šviesuolis įpranta mąstyti ne atsakymais, o klausimais. Išmoksta susilaikyti nuo išankstinių vertinimų. Lygiagrečiai plėtoja skirtingus požiūrius, skirtingas galimybes. Įsimena įdomesnius klausimus ir vis prie jų grįžta. || %center%%width=250px%Attach:PasiulykSavoVieta.jpg ||
||
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo požiūrį išbando savo elgesiu, taiko savo kailiu, kaupia patirtį ir išmintį. Ieško dėsningumų. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus, juos dalinasi su kitais. Mokosi įvairiausių mokslų. || %center%%width=400px%Attach:TirkAtsargiai.jpg ||
||'''Mąsto dėsniais
, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Suprantame, kad žodžių reikšmės yra tariamos ir sąlygiškos, užtat sąvokas bandome išreikšti jų tarpusavio santykiais, tad besąlygiškomis proto sandaromis. Įprantame mąstyti ne žodžiais, o sąvokomis. Tam padeda mąstymo perjungimas iš vienos kalbos į kitą, sąvokų vaizdavimas piešiniais, jų dėliojimas brėžiniais. Naršome ir šukuojame savo jausmus, ieškome jo ištakų, įsiklausome į save ir kitus. Susipažįstame su savo proto ribomis. Bandome susikalbėti su kitais jų pagrindu. || %center%%width=400px%Attach:MastykBeZodziu.jpg ||
||'''Atsiremia
į Dievo požiūrį.''' Mums atsiveria galimybė bandyti susikalbėti su Dievu, su tuo kas lieka atsisakius visko, netgi savęs. Atsiveria galimybė pasižiūrėti į save iš aukščiau, įsivaizduoti mus galintį mylėti labiau nė mes patys įsivaizduojame. Išdrįstame kalbinti tokį požiūrį, nuoširdžiai išsipasakoti, širdingai prašyti, atvirai klausti. Išmokstame jautriai išgirsti. Pajuntame, kada šis pašnekovas yra šalia ir kada esame atitrūkę nuo jo. Šis aukštesnis požiūris leidžia mums atsiplėšti nuo savęs, laisvintis nuo savo polinkių. Galim patys neapkęsti priešo, visgi vykdyti įsakymą jį mylėti. Galim pasitikrinti, ar kitus ugdome jų labui ar savo naudai? Ar Dievas to nori, ar jiems to reikia? || %center%%width=400px%Attach:SaugokGalva.jpg ||

||
'''Sąmoningai brandina visus.''' || %center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg ||
2021 spalio 16 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 276-277 eilutės iš
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus.
į:
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo požiūrį išbando savo elgesiu, taiko savo kailiu, kaupia patirtį ir išmintį. Ieško dėsningumų. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus, juos dalinasi su kitais. Mokosi įvairiausių mokslų.
Pakeistos 280-281 eilutės iš
'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Susipažįstame su savo protu
į:
'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Suprantame, kad žodžių reikšmės yra tariamos ir sąlygiškos, užtat sąvokas bandome išreikšti jų tarpusavio santykiais, tad besąlygiškomis proto sandaromis. Įprantame mąstyti ne žodžiais, o sąvokomis. Tam padeda mąstymo perjungimas iš vienos kalbos į kitą, sąvokų vaizdavimas piešiniais, jų dėliojimas brėžiniais. Naršome ir šukuojame savo jausmus, ieškome jo ištakų, įsiklausome į save ir kitus. Susipažįstame su savo proto ribomis. Bandome susikalbėti su kitais jų pagrindu.
Pakeista 284 eilutė iš:
'''Atsiremia į Dievo požiūrį.'''
į:
'''Atsiremia į Dievo požiūrį.''' Mums atsiveria galimybė bandyti susikalbėti su Dievu, su tuo kas lieka atsisakius visko, netgi savęs. Atsiveria galimybė pasižiūrėti į save iš aukščiau, įsivaizduoti mus galintį mylėti labiau nė mes patys įsivaizduojame. Išdrįstame kalbinti tokį požiūrį, nuoširdžiai išsipasakoti, širdingai prašyti, atvirai klausti. Išmokstame jautriai išgirsti. Pajuntame, kada šis pašnekovas yra šalia ir kada esame atitrūkę nuo jo. Šis aukštesnis požiūris leidžia mums atsiplėšti nuo savęs, laisvintis nuo savo polinkių. Galim patys neapkęsti priešo, visgi vykdyti įsakymą jį mylėti. Galim pasitikrinti, ar kitus ugdome jų labui ar savo naudai? Ar Dievas to nori, ar jiems to reikia?
2021 spalio 16 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 276-277 eilutės iš
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti.
į:
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti. Savo jėgomis sugeba kažką išmąstyti. Jam atsiveria vis nauji klausimai. Šviesuolė renka išsiaiškinimo būdus.
Pakeista 280 eilutė iš:
'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.'''
į:
'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.''' Ištyrę eilę klausimų, įgavę savarankiško mąstymo patirtį, susigaudome, kad tiesa nėra kažkuri nuomonė, o tai kas lieka atsisakius visų nuomonių. Užtat yra besąlygiška tiesa, jei tik jos nenuslepia primesti požiūriai. Susipažįstame su savo protu
2021 spalio 16 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 272-273 eilutės iš
'''Gyvena klausimais.''' Šviesuolė susiduria su savo pažinimo ribomis. Ją vis labiau domina ne tai ką jinai žino, o tai ko jinai nežino. Šviesuolis įpranta mąstyti ne atsakymais, o klausimais. Jisai lygiagrečiai plėtoja skirtingus požiūrius, skirtingas galimybes.
į:
'''Gyvena klausimais.''' Šviesuolė susiduria su savo pažinimo ribomis. Ją vis labiau domina ne tai ką jinai žino, o tai ko jinai nežino. Šviesuolis įpranta mąstyti ne atsakymais, o klausimais. Išmoksta susilaikyti nuo išankstinių vertinimų. Lygiagrečiai plėtoja skirtingus požiūrius, skirtingas galimybes. Įsimena įdomesnius klausimus ir vis prie jų grįžta.
Pakeista 276 eilutė iš:
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis
į:
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis imasi spręsti kurį nors iš savo klausimų. Jam vis skiria laiko. Susigalvoja būdų kaip jį gvildenti, rakinėti.
2021 spalio 16 d., 15:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 272-273 eilutės iš
'''Gyvena klausimais.'''
į:
'''Gyvena klausimais.''' Šviesuolė susiduria su savo pažinimo ribomis. Ją vis labiau domina ne tai ką jinai žino, o tai ko jinai nežino. Šviesuolis įpranta mąstyti ne atsakymais, o klausimais. Jisai lygiagrečiai plėtoja skirtingus požiūrius, skirtingas galimybes.
Pakeista 276 eilutė iš:
'''Gyvena tyrimais.'''
į:
'''Gyvena tyrimais.''' Šviesuolis
2021 spalio 16 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 268 eilutė iš:
'''Sąmoningai brandina save.''' Šviesuolio kertinė vertybė kaip ir nesikeičia. Verčiau ji amžinai ryškėja. Šviesuolė, save pažindama, sąmoningiau pasižiūri į save, drąsiau atsiskleidžia. Jinai nebijo atvirai mąstyti, gali labiau vertinti kitų požiūrius.
į:
'''Sąmoningai brandina save.''' Šviesuolio kertinė vertybė kaip ir nesikeičia. Verčiau ji amžinai ryškėja. Šviesuolė, save pažindama, sąmoningiau pasižiūri į save, drąsiau atsiskleidžia. Jinai nebijo atvirai mąstyti, vertina skirtingus požiūrius. Jai rūpi kaip save toliau ugdyti, ieško ugdančių veiklų, draugų, aplinkų.
2021 spalio 16 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 264-265 eilutės iš
'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.''' Brandus šviesuolis savyje pajunta tašką iš kurio jam susiderina visos vertybės. Jisai randa kaip įvardyti tą jam brangiausią, svarbiausią, visas kitas vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Esu surinkęs iš daugiau kaip septynių šimtų šviesuolių jų kertines vertybes. Nuostabu, kad jos visos yra skirtingos. Jų tarpe pasitaiko laisvė, išmintis, draugystė, pagalba, tikėjimas, tiesa, Dievas, širdingumas, šeima ir taip toliau. Kada du žmonės įvardija tą pačią vertybę, įsigilinus paaiškėja, kad jie vis dėl to ją skirtingai supranta. Jos visos yra meilės atspindžiai, ir manau, kad Dievo kertinė vertybė yra meilė, o mes kiekvienas savo kertine vertybe savaip prie jos prieiname. Šviesuoliui kertinė vertybė yra kaip subrendusiam indėnui suteiktas vardas. Jisai atrasdamas savo kertinę vertybę pažįsta save, kaip kad senovės graikai ragino. Tai jo asmenybė, jo siela, kuri nesikeičia, o verčiau amžinai ryškėja.
į:
'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.''' Brandus šviesuolis savyje pajunta tašką iš kurio jam susiderina visos vertybės. Jisai randa kaip įvardyti tą jam brangiausią, svarbiausią, visas kitas vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Esu surinkęs iš daugiau kaip septynių šimtų šviesuolių jų kertines vertybes. Nuostabu, kad jos visos yra skirtingos. Jų tarpe pasitaiko laisvė, išmintis, draugystė, pagalba, tikėjimas, tiesa, Dievas, širdingumas, šeima ir taip toliau. Kada du žmonės įvardija tą pačią vertybę, įsigilinus paaiškėja, kad jie vis dėl to ją skirtingai supranta. Jos visos yra meilės atspindžiai, ir manau, kad Dievo kertinė vertybė yra meilė, o mes kiekvienas savo kertine vertybe savaip prie jos prieiname. Šviesuoliui kertinė vertybė yra kaip subrendusiam indėnui suteiktas vardas. Jisai atrasdamas savo kertinę vertybę pažįsta save, kaip kad senovės graikai ragino. Tai jo asmenybė, jo siela.
Pakeista 268 eilutė iš:
'''Sąmoningai brandina save.''' Vertybė ryškėja.
į:
'''Sąmoningai brandina save.''' Šviesuolio kertinė vertybė kaip ir nesikeičia. Verčiau ji amžinai ryškėja. Šviesuolė, save pažindama, sąmoningiau pasižiūri į save, drąsiau atsiskleidžia. Jinai nebijo atvirai mąstyti, gali labiau vertinti kitų požiūrius.
2021 spalio 16 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 236 eilutė iš:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti galėtų nebent visažinantis Dievas.
į:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti galėtų nebent visažinantis Dievas.
2021 spalio 15 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 260 eilutė iš:
'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą, patogumą ir valingumą, skubumą ir atsargumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.
į:
'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą, patogumą ir valingumą, ryžtingumą ir atsargumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.
2021 spalio 15 d., 23:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 260 eilutė iš:
'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.
į:
'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą, patogumą ir valingumą, skubumą ir atsargumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.
2021 spalio 15 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 232 eilutė iš:
''2018 m. skaičiau pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese Beidžinge, Kinijoje. Kelionės metu darydavau visokiausių ženklų nuotraukas, mokiausi kinų rašmenų. Šias nuotraukas dabar prisimenu ir tikiu jomis pralinksminsiu einančius šviesuolių keliu. Ar bent parodysiu, kad mus visus pasaulyje supa panašūs iššūkiai.''
į:
''2018 m. skaičiau pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese Beidžinge, Kinijoje. Kelionės metu pasidariau nuotraukų visokiausių ženklų, mokiausi kinų rašmenų. Šias nuotraukas dabar prisimenu ir tikiu jomis pralinksminsiu einančius šviesuolių keliu. Ar bent parodysiu, kad kur pasaulyje bebūtumėme, galime įžvelgti šviesuolių kelią ir jį suprasti visai paprastai.''
2021 spalio 15 d., 23:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 232 eilutė iš:
''2018 m. skaičiau tris pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese Beidžinge, Kinijoje. Kelionės metu darydavau visokiausių ženklų nuotraukas, mokiausi kinų rašmenų. Šias nuotraukas dabar prisimenu ir tikiu jomis pralinksminsiu einančius šviesuolių keliu. Ar bent parodysiu, kad mus visus pasaulyje supa panašūs iššūkiai.''
į:
''2018 m. skaičiau pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese Beidžinge, Kinijoje. Kelionės metu darydavau visokiausių ženklų nuotraukas, mokiausi kinų rašmenų. Šias nuotraukas dabar prisimenu ir tikiu jomis pralinksminsiu einančius šviesuolių keliu. Ar bent parodysiu, kad mus visus pasaulyje supa panašūs iššūkiai.''
2021 spalio 15 d., 22:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 231-232 eilutės:

''2018 m. skaičiau tris pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese Beidžinge, Kinijoje. Kelionės metu darydavau visokiausių ženklų nuotraukas, mokiausi kinų rašmenų. Šias nuotraukas dabar prisimenu ir tikiu jomis pralinksminsiu einančius šviesuolių keliu. Ar bent parodysiu, kad mus visus pasaulyje supa panašūs iššūkiai.''
2021 spalio 15 d., 22:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 264-265 eilutės:
%center%%width=400px%Attach:Atsinaujink.jpg
Pakeista 268 eilutė iš:
%center%%width=300px%Attach:PasiulykSavoVieta.jpg
į:
%center%%width=250px%Attach:PasiulykSavoVieta.jpg
2021 spalio 15 d., 21:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 62-63 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:BeAlkoholio.jpg
2021 spalio 15 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 249-250 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:Nezalok.jpg
2021 spalio 15 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 269-270 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:MastykBeZodziu.jpg
2021 spalio 15 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 261-262 eilutės:

%center%%width=300px%Attach:PasiulykSavoVieta.jpg
2021 spalio 15 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 263-264 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:TirkAtsargiai.jpg
2021 spalio 15 d., 17:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 255-256 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:LaikykisTureklu.jpg
2021 spalio 15 d., 16:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 240 eilutė iš:
'''Renkasi ką mąstyti.''' Būna, kad į gyvenimą žiūrime kaip į televizijos laidą, tiesiog priimdami, ką mums rodo, sekdami, kas toliau bus. Savarankiškas mąstymas prasideda kuomet įsimename mintį, prie kurios paskui grįžtame. Išminčių posakiai yra akivaizdūs pavyzdžiai, tačiau galimėme įsidėmėti ir savo bei kitų asmeniškus pasamprotavimus, pasakojimus, pajuokavimus. Atsiveria galimybė pasirinkti, ką mes mąstysime. Galime atsijungti nuo mums peršamo minčių srauto ir susitelkti į mums asmeniškai rūpimas mintis. Pasirinkdami ką mąstyti kartu ugdome savo valią.
į:
'''Renkasi ką mąstyti.''' Būna, kad į gyvenimą žiūrime kaip į televizijos laidą, tiesiog priimdami, ką mums rodo, sekdami, kas toliau bus. Savarankiškas mąstymas prasideda kuomet įsimename mintį, prie kurios paskui grįžtame. Išminčių posakiai yra akivaizdūs pavyzdžiai, tačiau galime įsidėmėti ir savo bei kitų asmeniškus pasamprotavimus, pasakojimus, pajuokavimus. Atsiveria galimybė pasirinkti, ką mes mąstysime. Galime atsijungti nuo mums peršamo minčių srauto ir susitelkti į mums asmeniškai rūpimas mintis. Pasirinkdami ką mąstyti kartu ugdome savo valią.
2021 spalio 15 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 269-270 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:RupinkisKitais.jpg
2021 spalio 15 d., 16:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 245-246 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:Neapsigriozdink.jpg
2021 spalio 15 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 241-242 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:VienaKryptisNerKelioAtgal.jpg
2021 spalio 15 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 228-229 eilutės iš
%center%%width=600px%Attach:SaugokGalva.jpg
į:
%center%%width=600px%Attach:SviesuoliuKelioTaisykles.jpg
Pakeistos 238-239 eilutės iš
%center%%width=600px%Attach:SviesuoliuKelioTaisykles.jpg
į:
%center%%width=400px%Attach:Nedykinek.jpg
Pridėtos 261-262 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:SaugokGalva.jpg
2021 spalio 15 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 247-248 eilutės:

%center%%width=400px%Attach:SaugokisTarpu.jpg
2021 spalio 15 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
%center%%width=600px%Attach:StabdykiIskilusPavojui.jpg
į:
%center%%width=400px%Attach:StabdykiIskilusPavojui.jpg
2021 spalio 15 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-61 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:StabdykiIskilusPavojui.jpg
2021 spalio 15 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 235-236 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:SviesuoliuKelioTaisykles.jpg
2021 spalio 15 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 225-226 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:SaugokGalva.jpg
2021 spalio 15 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 232 eilutė iš:
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai toliau gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
į:
Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.
2021 spalio 15 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-118 eilutės:

%center%%width=600px%Attach:20211015AndriusKulikauskas.png
2021 spalio 14 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 290 eilutė iš:
%center%%width=500px%[[Attach:RedaktoriusAndriusKulikauskasEiciunuKaime.jpg]]
į:
%center%%width=500px%Attach:RedaktoriusAndriusKulikauskasEiciunuKaime.jpg
2021 spalio 14 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 289-290 eilutės:

%center%%width=500px%[[Attach:RedaktoriusAndriusKulikauskasEiciunuKaime.jpg]]
2021 spalio 14 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-34 eilutės:

[+Turinys+]

[+Autoriai+]

Kertinės vertybės ir klausimai.

* Silvijus Pokštas. Šeima.
* Bill Pahl. Būti gyvu kiek tik įmanoma.
* Thomas Gajdosik. Suvokimas, kad Dievas mane myli, kad ši meilė yra dovana ir raktas į visą tikrovę.
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti.
* Andrius Kulikauskas. Gyventi tiesa.
2021 spalio 14 d., 15:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 230-232 eilutės iš
'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.'''

'''Sąmoningai brandina save
.'''
į:
'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.''' Brandus šviesuolis savyje pajunta tašką iš kurio jam susiderina visos vertybės. Jisai randa kaip įvardyti tą jam brangiausią, svarbiausią, visas kitas vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Esu surinkęs iš daugiau kaip septynių šimtų šviesuolių jų kertines vertybes. Nuostabu, kad jos visos yra skirtingos. Jų tarpe pasitaiko laisvė, išmintis, draugystė, pagalba, tikėjimas, tiesa, Dievas, širdingumas, šeima ir taip toliau. Kada du žmonės įvardija tą pačią vertybę, įsigilinus paaiškėja, kad jie vis dėl to ją skirtingai supranta. Jos visos yra meilės atspindžiai, ir manau, kad Dievo kertinė vertybė yra meilė, o mes kiekvienas savo kertine vertybe savaip prie jos prieiname. Šviesuoliui kertinė vertybė yra kaip subrendusiam indėnui suteiktas vardas. Jisai atrasdamas savo kertinę vertybę pažįsta save, kaip kad senovės graikai ragino. Tai jo asmenybė, jo siela, kuri nesikeičia, o verčiau amžinai ryškėja.

'''Sąmoningai brandina save.''' Vertybė ryškėja.
2021 spalio 14 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 226-230 eilutės iš
'''Puoselėja savo sumanymus.''' Mintys gyvuoja jas visaip įgyvendinant. Vystome sumanymus, kuriais parodome, jog tikime savo mintis, jas vertiname. Užtat sumanymais išvystome vertybes. Mūsų mintys randa atgarsį tikrovėje, pasitikriname. Užsukame tyrimo ratą, vis naujai nusistatome, vykdome, permąstome. Su kitais galime rimčiau bendrauti, pasidalindami ne tiktai pasamprotavimais bet ir gyvenimo patirtimi ir vis naujais sumanymais.

'''Derina įsipareigojimus.'''

'''Atpažįsta savo kertinę vertybę
.'''
į:
'''Puoselėja savo sumanymus.''' Mintys gyvuoja jas visaip įgyvendinant. Vystome sumanymus, kuriais parodome, jog tikime savo mintis, jas vertiname. Užtat sumanymais išvystome vertybes. Mūsų mintys randa atgarsį tikrovėje, pasitikriname. Užsukame tyrimo ratą, vis naujai nusistatome, vykdome, permąstome. Su kitais galime rimčiau bendrauti, pasidalindami ne tiktai pasamprotavimais bet ir gyvenimo patirtimi bei vis naujais sumanymais.

'''Derina įsipareigojimus.''' Besiplečiantis mąstymas veržiasi po visas gyvenimo sritis. Mąstome su draugais, su mylimaisiais, su bendradarbiais, su kaimynais, su šeima. Vertybės vienoje srityje susikerta su vertybėmis kitoje srityje. Nevisada aišku kaip suderinti nuoširdumą ir mandagumą, darną ir teisingumą, laisvę ir paklusnumą. Šeimoje tai gali ypatingai išryškėti. Ieškome bendrų dėsnių galiojančių visam gyvenimui.

'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.'''
2021 spalio 14 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 224-228 eilutės iš
'''Tvarko savo mintis.''' Augant minčių skaičiui, tenka su jomis tvarkytis, jas užsirašyti, persakyti, patikrinti, gryninti, rūšiuoti, dėlioti. Atrenkame esmines, skiriame pagrindines ir šalutines. Vis labiau mąstome apie savo mąstymą, kaip su juo tvarkytis. Lietuvos šviesuolis Kęstas Augutis siūlė mokykloms užduoti kiekvienam jaunoliui savo gyvenimui parašyti sau tris knygas, kuriomis įprastų trejopai mąstyti. Jaunuolis rašytų savo metraštį ar dienoraštį, kuriuo mąstytų eilės tvarka, savo sąvokų žodyną, kuriame sąvokas dėliotų medžio tvarka, ir savo enciklopediją, kurioje straipsniai būtų susiję tinklo tvarka.

'''Puoselėja savo sumanymus.'''

'''Derina įsipareigojimus
.'''
į:
'''Tvarko savo mintis.''' Augant minčių skaičiui, tenka su jomis tvarkytis, jas užsirašyti, persakyti, patikrinti, gryninti, rūšiuoti, dėlioti. Atrenkame esmines mintis, skiriame pagrindines ir šalutines. Vis labiau mąstome apie savo mąstymą, kaip su juo tvarkytis. Lietuvos šviesuolis Kęstas Augutis siūlė mokykloms užduoti kiekvienam jaunoliui savo gyvenimui parašyti sau tris knygas, kuriomis įprastų trejopai mąstyti. Jaunuolis rašytų savo metraštį ar dienoraštį, kuriuo mąstytų eilės tvarka, savo sąvokų žodyną, kuriame sąvokas dėliotų medžio tvarka, ir savo enciklopediją, kurioje straipsniai būtų susiję tinklo tvarka.

'''Puoselėja savo sumanymus.''' Mintys gyvuoja jas visaip įgyvendinant. Vystome sumanymus, kuriais parodome, jog tikime savo mintis, jas vertiname. Užtat sumanymais išvystome vertybes. Mūsų mintys randa atgarsį tikrovėje, pasitikriname. Užsukame tyrimo ratą, vis naujai nusistatome, vykdome, permąstome. Su kitais galime rimčiau bendrauti, pasidalindami ne tiktai pasamprotavimais bet ir gyvenimo patirtimi ir vis naujais sumanymais.

'''Derina įsipareigojimus.'''
2021 spalio 14 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 222-224 eilutės iš
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiims ir nusineš, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.

'''Tvarko savo mintis.'''
į:
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiima ir nusineša, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.

'''Tvarko savo mintis.''' Augant minčių skaičiui, tenka su jomis tvarkytis, jas užsirašyti, persakyti, patikrinti, gryninti, rūšiuoti, dėlioti. Atrenkame esmines, skiriame pagrindines ir šalutines. Vis labiau mąstome apie savo mąstymą, kaip su juo tvarkytis. Lietuvos šviesuolis Kęstas Augutis siūlė mokykloms užduoti kiekvienam jaunoliui savo gyvenimui parašyti sau tris knygas, kuriomis įprastų trejopai mąstyti. Jaunuolis rašytų savo metraštį ar dienoraštį, kuriuo mąstytų eilės tvarka, savo sąvokų žodyną, kuriame sąvokas dėliotų medžio tvarka, ir savo enciklopediją, kurioje straipsniai būtų susiję tinklo tvarka.
2021 spalio 14 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 222 eilutė iš:
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba galime gyventi be jokių minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa ir pasiima minčių karalystė, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.
į:
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba gyvensime be jokių savų minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa minčių karalystė, jos mintys ją pasiims ir nusineš, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.
2021 spalio 14 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 222 eilutė iš:
'''Kaupia savo mintis.'''
į:
'''Kaupia savo mintis.''' Jeigu kasdien įsidėmėsime ir pasisavinsime kelias naujas vertingas mintis, tai po metų būsime susižėrę jų virš tūkstančio. Arba galime gyventi be jokių minčių. Manau, Jėzus apie tai kalbėjo savo pasisakymu apie pasaulio pabaigą: "Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta." Aš suprantu taip: Viena iš jų bedirbdama vis pamąsto, taip kad laikui bėgant ją supa ir pasiima minčių karalystė, o kita bedirbdama nieko nemąsto ir lieka, kokia buvusi.
2021 spalio 14 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 220-221 eilutės iš
'''Renkasi ką mąstyti.'''
į:
'''Renkasi ką mąstyti.''' Būna, kad į gyvenimą žiūrime kaip į televizijos laidą, tiesiog priimdami, ką mums rodo, sekdami, kas toliau bus. Savarankiškas mąstymas prasideda kuomet įsimename mintį, prie kurios paskui grįžtame. Išminčių posakiai yra akivaizdūs pavyzdžiai, tačiau galimėme įsidėmėti ir savo bei kitų asmeniškus pasamprotavimus, pasakojimus, pajuokavimus. Atsiveria galimybė pasirinkti, ką mes mąstysime. Galime atsijungti nuo mums peršamo minčių srauto ir susitelkti į mums asmeniškai rūpimas mintis. Pasirinkdami ką mąstyti kartu ugdome savo valią.
2021 spalio 13 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 188-189 eilutės iš
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, tarp tų "mūsų" slypiu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, "Minčių sodas", kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - "independent thinkers". Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti "šviesuoliais".
į:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, tarp tų „mūsų“ slypiu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, „Minčių sodas“, kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - „independent thinkers“. Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti „šviesuoliais“.
Pakeistos 214-229 eilutės iš
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti gali nebent visažinantis Dievas, koks jisai bebūtų ar nebūtų.

Deja, mes nepilnai pažįstame save ir gana siaurai ar paviršutiniškai pažįstame vieni kitus. Kartais galime labiau pasistengti su kitais pabendrauti.

* Rinktis ką mąstyti.
* Kaupti savo mintis
.
* Tvarkyti savo mintis.
* Puoselėti sumanymus.
* Derinti įsipareigojimus.
* Atpažinti savo kertinę vertybę
.
* Sąmoningai brandinti save.
* Gyventi klausimais.
* Gyventi tyrimais.
* Mąstyti sandaromis, ne žodžiais
.
* Atsiremti į Dievo požiūrį.
* Sąmoningai brandinti visus
.
į:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti galėtų nebent visažinantis Dievas.

O mes
, žmonės, nepilnai pažįstame save ir gana siaurai ar paviršutiniškai pažįstame vieni kitus. Kartais galėtumėme labiau pasistengti su kitais pabendrauti.

Eilę metų kaip „Minčių sodas“ vadovas kalbinau tūkstančius žmonių apie „savarankiškai mąstančiųjų“ veiklą
. Užtekdavo penkių minučių išsiaiškinti ar žmogus galėtų tuo domėtis. O jeigu tik domėdavosi, tai galėdavome valandų valandas kalbėtis įvairiausiais klausimais. Keli tūkstančiai toliau gaudavo mūsų laiškus, šimtai susirašinėdavo įvairiose darbo grupėse, dešimtys dalyvaudavo susitikimuose. Iš tų visų pabendravimų galiu bendrais bruožais nupasakoti kaip įsivaizduoju šviesuolio vidaus raidą, jo brandos kelią.

'''Renkasi ką mąstyti.'''


'''Kaupia savo mintis.'''

'''Tvarko savo mintis.'''

'''Puoselėja savo sumanymus.'''

'''Derina įsipareigojimus.'''

'''Atpažįsta savo kertinę vertybę.'''

'''Sąmoningai brandina save.'''

'''Gyvena klausimais.'''

'''Gyvena tyrimais.'''

'''Mąsto dėsniais, sąvokomis, sandaromis, ne žodžiais.'''

'''Atsiremia į Dievo požiūrį.'''

'''Sąmoningai brandina visus.'''
2021 spalio 13 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 214-216 eilutės iš
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems, ir dargi Dievui išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas.
į:
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas. Be abejo, jį pilnai suprasti ir vertinti gali nebent visažinantis Dievas, koks jisai bebūtų ar nebūtų.

Deja, mes nepilnai pažįstame save ir gana siaurai ar paviršutiniškai pažįstame vieni kitus. Kartais galime labiau pasistengti su kitais pabendrauti
.
2021 spalio 13 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 213-214 eilutės:

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra brangenybė, ne tik jam pačiam, bet ir mums visiems, ir dargi Dievui išskirtinis, nepakartojamas, niekuo nepakeičiamas ir amžinai plėtotinas gyvenimas.
2021 spalio 13 d., 20:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 192-193 eilutės iš
Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenes. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Juos traukė tiesa ir jie skleidė tiesą. Tiesa yra dvasinė šviesa, kuri nesiriboja šiuo pasauliu, tad viską perskrodžia. Jėzaus žodžiais,
į:
Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kaimynams, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenes. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Juos traukė tiesa ir jie skleidė tiesą. Tiesa yra dvasinė šviesa, kuri nesiriboja šiuo pasauliu, tad viską perskrodžia. Jėzaus žodžiais,
Pakeista 208 eilutė iš:
Manau, ne kiekvienas save brandinantis žmogus bus iš karto pasiryžęs save laikyti ar vadinti šviesuoliu. Tačiau šis žodis išreiškia ko siekiame, ir ne ko vėliau, o ko ankščiau. Man atrodo, sveika, gražu ir teisinga pasisavinti šį žodį, pratintis prie jo, priimti jo iššūkį, pasitikrinti ir parodyti, kad tikrai esame verti jo, ir to tikėtis iš kiekvieno iš mūsų. Kiekvienas gali gyventi šviesuoliu. Šią galimybę norime atverti visiems. Žodis "šviesuolis" taip pat mus gali kaip gintaras apginti nuo brandai neatsidavusių žmonių, nuo apsimetėlių.
į:
Manau, ne kiekvienas save brandinantis žmogus bus iš karto pasiryžęs save laikyti ar vadinti šviesuoliu. Tačiau šis žodis išreiškia ko siekiame, ir ne ko vėliau, o ko ankščiau. Man atrodo, sveika, gražu ir teisinga pasisavinti šį žodį, pratintis prie jo, priimti jo iššūkį, pasitikrinti ir parodyti, kad tikrai esame verti jo, ir to tikėtis iš kiekvieno iš mūsų. Žodis "šviesuolis" yra ypatingai lankstus, bet kartu be galo įpareigojantis. Kiekvienas gali gyventi šviesuoliu. Šią galimybę norime atverti visiems. Žodis "šviesuolis" taip pat mus gali kaip gintaras apginti nuo brandai neatsidavusių žmonių, jos vienaip ar kitaip nesiekiančių ar nelinkinčių žmonių, nuo apsimetėlių.
2021 spalio 13 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 178-179 eilutės iš
'''Arba, kas mes esame ir kaip mums vadintis?'''
į:
'''Arba, kas mes esame, kuo mes norime gyventi ir kaip mums vadintis?'''
Pakeista 188 eilutė iš:
Už tų mūsų slypi aš, Andrius Kulikauskas, šio žiniaraščio pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, "Minčių sodas", kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - "independent thinkers". Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti "šviesuoliais".
į:
Bendrai, kiekvienam reikėtų pasisakyti asmeniškai. Šiame leidinyje, tarp tų "mūsų" slypiu aš, Andrius Kulikauskas, jo steigėjas ir pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, "Minčių sodas", kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - "independent thinkers". Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti "šviesuoliais".
2021 spalio 13 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 136 eilutė iš:
'''Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų.''' Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
į:
'''Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų.''' Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir pakelti pasitaikiusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
2021 spalio 13 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 134 eilutė iš:
'''Įpraskime savarankiškai mąstyti.''' Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, nuolatos prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Bandykime visas aprėpti, pažinkime save. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
'''Įpraskime savarankiškai mąstyti.''' Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, nuolatos prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas išbandykime, taikykime, įgyvendinkime. Bandykime visas aprėpti, pažinkime save. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 spalio 13 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, viršeliui panaudota unsplash.com paskelbta Drew McNaughton nuotrauka smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
į:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, žiniaraščio viršeliui panaudojome fotografo Drew McNaughton nuotrauką smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Šią jo nuotrauką aptikome svetainėje unsplash.com Panašiai, mes atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, kartu savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
2021 spalio 13 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Kad kryptingai mąstydami nepavargtumėte, prasiblaškymui rasite vieną kitą vaizdelį ar žaidimą. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Kad kryptingai mąstydami nepavargtumėte, prasiblaškymui rasite vieną kitą vaizdelį ar žaidimą. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitiems numeriams.
2021 spalio 13 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Kad kryptingai mąstydami nepavargtumėte, prasiblaškymui rasite vieną kitą vaizdelį ar žaidimą. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 spalio 13 d., 17:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-47 eilutės:
There is that.. That which is above a person.. God.. Mother nature.. Biology.. Chemistry.. Medicine.. Each of these tells us something. Each of these tells us at some time... At some point.. That a man lives under a mix of rules.

I desisted drinking in the last few years.. At the end I had gotten sick. After I got sick. I quit.. I got sick to my stomach. I was having spouts of high blood pressure. I was even moody! Later.. I was reading about these ills and related health subjects. I was reading about the indicators of use for many intoxicants. Eye opening and scary!

I had a foggy head in the morning after drinking the night before. Was messing me up!

My memory was terrible during a hang over. Forgetting things throughout the day!

Some other friends were drinkers too. They all were in some mix of hassles because of this troublesome activity.

The more I read.. The more I could see ignorance at work. My ignorance of biology, chemistry, medicine, and health. My ignorance of mother nature and biology, medicine, and science in general. And last but not least.. The creator!

Mother nature gives you what you have! It is a gift. A person is a product of the world. A person is emergent of this world. And that being the case. His well being is a mix of how he conducts himself in relation to the world he is a subject to.

The ignorant person will do as he pleases. He will ignore his place in the world. He might willfully injure himself only to perpetuate some superficial artificial bliss..

Mother Nature, God, and the physical.. They are first in this world. To ignore, be ingnorant, or reject them.. Will be the demise of a person..
I learned I was crossing the line.. I learned.. Age.. Biology.. Mother nature.. and many others were always there.. The whole time.. I stopped.. I was better from that day on..
2021 spalio 12 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 194-195 eilutės iš
'''Koks yra šviesuolių brandos kelias?'''
į:
[+Koks yra šviesuolių brandos kelias?+]

* Rinktis ką mąstyti.
* Kaupti savo mintis.
* Tvarkyti savo mintis.
* Puoselėti sumanymus.
* Derinti įsipareigojimus.
* Atpažinti savo kertinę vertybę.
* Sąmoningai brandinti save.
* Gyventi klausimais.
* Gyventi tyrimais.
* Mąstyti sandaromis, ne žodžiais.
* Atsiremti į Dievo požiūrį.
* Sąmoningai brandinti visus.
Pakeistos 221-241 eilutės iš
'''Dvylika klausimų'''
į:
[+Dvylika klausimų šviesuoliui+]

Atpažinti save:
* Kas man rūpi?
* Kaip rūpinuosi savo mąstymu?
* Kurią vertybę labiausiai vertinu?

Atpažinti savo kryptį:
* Kokie mano klausimai?
* Ką sutinku mąstyti atvirai?
* Kur ir kaip geriausiai mąstau?

Atpažinti savo draugus:
* Ko siekiu?
* Kokia mano svajonė?
* Kaip mums vienas kitam padėti?

Atpažinti savo Dievą:
* Apie ką išmanau?
* Ką pamokyčiau?
* Ką išmanau apie Dievą, už mane daugiau išmanantį?
2021 spalio 09 d., 16:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 136 eilutė iš:
* Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius.
į:
* Autorė gyvai, tikroviškai aprašiusi kaimiečių dalios negeroves.
Pridėta 138 eilutė:
* Kalbininkas galutinai nustatęs lietuvių abėcėlę.
Pakeistos 140-141 eilutės iš
* Kalbininkas galutinai nustatęs lietuvių abėcėlę.
* Poetas parašęs "Lietuva brangi"
ir kitus tautinius eilėraščius.
į:
* Poetas parašęs „Lietuva brangi“ ir kitus tautinius eilėraščius.
Pakeistos 143-146 eilutės iš
* Filosofas senovės lietuvių ir indų išmintimi ugdęs tautos dorovę.
*
į:
* Filosofas senovės lietuvių ir indų dvasia ugdęs tautos dorovę.
* Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius.
Pakeista 147 eilutė iš:
2 LT Vysk.Motiejus Valančius
į:
2 LT Vyskupas Motiejus Valančius
Pakeistos 150-151 eilutės iš
20 LT Maironis (Jonas Mačiulis)
50 LT Dr.Jonas Basanavičius
į:
20 LT Maironis (Kunigas Jonas Mačiulis)
50 LT Daktaras Jonas Basanavičius
2021 spalio 09 d., 16:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 136-147 eilutės iš
1 LT Žemaitė
į:
* Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius.
* Blaivybės draugijų judėjimo steigėjas.
* Atlantą perskridę bet nelaimingai žuvę lakūnai.
* Kalbininkas galutinai nustatęs lietuvių abėcėlę.
* Poetas parašęs "Lietuva brangi" ir kitus tautinius eilėraščius.
* Lietuvos atgimimo laikraščio „Aušra“ redaktorius.
* Istorikas iškėlęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didybę.
* Filosofas senovės lietuvių ir indų išmintimi ugdęs tautos dorovę.
*


1 LT Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)
Pakeista 151 eilutė iš:
20 LT Maironis
į:
20 LT Maironis (Jonas Mačiulis)
Pakeista 154 eilutė iš:
200 LT Vydūnas
į:
200 LT Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
2021 spalio 09 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, viršeliui panaudota Drew McNaughton nuotrauka smėlio, kurias jisai leidžia laisvai naudotis. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraščiu visaip laisvai naudotis, jį nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti jo dalis.
į:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, viršeliui panaudota unsplash.com paskelbta Drew McNaughton nuotrauka smėlio, kurią jisai leidžia visiems laisvai naudotis. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraštį nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti bet kurias jo dalis.
2021 spalio 09 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte jais laisvai naudotis, juos nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti.
į:
"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas (angliškai - "Public Domain"). Pavyzdžiui, viršeliui panaudota Drew McNaughton nuotrauka smėlio, kurias jisai leidžia laisvai naudotis. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte žiniaraščiu visaip laisvai naudotis, jį nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti jo dalis.
2021 spalio 09 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
%center%%width=600px%Attach:AndriusRasoMasinele-1000.jpg
į:
%center%%width=600px%Attach:LaiskaiSviesuoliamsVirselis-2021-Nr1.jpg
2021 spalio 09 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
%center%Attach:AndriusRasoMasinele-1000.jpg
į:
%center%%width=600px%Attach:AndriusRasoMasinele-1000.jpg
2021 spalio 09 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-6 eilutės:

%center%Attach:AndriusRasoMasinele-1000.jpg

----------------------------------
2021 spalio 08 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 120 eilutė iš:
%center%Attach:sviesuoliai.png
į:
%center%%width=500px%Attach:sviesuoliai.png
2021 spalio 08 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-121 eilutės iš
[+Žaidimas vaikams ir suaugusiems+]
į:
%center%Attach:sviesuoliai.png

[+Atpažinkime Lietuvos šviesuolius+]

'''Žaidimas vaikams ir suaugusiems'''
Ištrintos 128-129 eilutės:

https://www.lb.lt/lt/litu-banknotai
2021 spalio 06 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 125-126 eilutės:

https://www.lb.lt/lt/litu-banknotai
2021 spalio 06 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-136 eilutės iš
Ar žinote jų vardus? Ar prisimenate, kuris pavaizduotas kurios vertės banknote?
į:
Ar žinote jų vardus? Ar prisimenate, kuris pavaizduotas kurios vertės banknote? Ir svarbiausia, kuo jie pasižymėjo?

1 LT Žemaitė
2 LT Vysk.Motiejus Valančius
5 LT Jonas Jablonskis
10 LT Steponas Darius ir Stasys Girėnas
20 LT Maironis
50 LT Dr.Jonas Basanavičius
100 LT Simonas Daukantas
200 LT Vydūnas
500 LT Vincas Kudirka
2021 spalio 06 d., 17:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 119-128 eilutės:

[+Žaidimas vaikams ir suaugusiems+]

Įsidėmėkime, kad mūsų Lietuva yra pavyzdingų šviesuolių šalis.

Prisiminkime, ką vaizdavo nepriklausomos Lietuvos banknotai nuo 1993 m. iki 2014 m.?

Ar žinote jų vardus? Ar prisimenate, kuris pavaizduotas kurios vertės banknote?

Atsakymus rasite kažkuriame šio žiniaraščio puslapyje, tad teks visą peržiūrėti!
2021 spalio 06 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-91 eilutės iš
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje XXXXX sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
Pakeistos 122-125 eilutės iš
Kodėl mes, save brandinantys žmonės, siekiantys brandą palaikančios bendrystės, vadinamės šviesuoliais?

Lietuvių kalboje žodis
''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenę. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Juos traukė tiesa ir jie skleidė tiesą. Tiesa yra dvasinė šviesa, kuri nesiriboja šiuo pasauliu, tad viską perskrodžia. Jėzaus žodžiais,
į:
'''Arba, kas mes esame ir kaip mums vadintis?'''

Mūsų žiniaraščio tikslas yra telkti, palaikyti, padrąsinti mus, šviesuolius.

Kas tie mes?

Mes esame save brandinantys žmonės, siekiantys brandą palaikančios bendrystės.

Ar mes šviesuoliai?

Už tų mūsų slypi aš
, Andrius Kulikauskas, šio žiniaraščio pirmasis redaktorius. Gimiau 1964 metais, Kalifornijoje. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visą gyvenimą tam pašvenčiau. Nuo 1998 m. iki 2010 m. bandžiau pragyventi iš savo įmonės, "Minčių sodas", kuria telkiau ir aptarnavau įvairiausiose šalyse gyvenančius savarankiškai mąstančius žmones, anglų kalba - "independent thinkers". Lietuvių kalba juos ir save ėmiau vadinti "šviesuoliais".

Ar mums vadintis šviesuoliais?

Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenes
. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Juos traukė tiesa ir jie skleidė tiesą. Tiesa yra dvasinė šviesa, kuri nesiriboja šiuo pasauliu, tad viską perskrodžia. Jėzaus žodžiais,
Pakeistos 140-141 eilutės iš
O kaip mes suprantame, kas yra šviesuolis? Štai vienas apibrėžimas:
į:
O kaip mes suprantame, kas yra šviesuolis? Štai kaip apibrėžiu:
Pridėtos 152-155 eilutės:
Manau, ne kiekvienas save brandinantis žmogus bus iš karto pasiryžęs save laikyti ar vadinti šviesuoliu. Tačiau šis žodis išreiškia ko siekiame, ir ne ko vėliau, o ko ankščiau. Man atrodo, sveika, gražu ir teisinga pasisavinti šį žodį, pratintis prie jo, priimti jo iššūkį, pasitikrinti ir parodyti, kad tikrai esame verti jo, ir to tikėtis iš kiekvieno iš mūsų. Kiekvienas gali gyventi šviesuoliu. Šią galimybę norime atverti visiems. Žodis "šviesuolis" taip pat mus gali kaip gintaras apginti nuo brandai neatsidavusių žmonių, nuo apsimetėlių.

O gal kas pasiūlys kaip kitaip vadintis? Laukiam pasisakymų.
Pakeistos 158-160 eilutės iš
Išsakiau tai kas pravertų pradedančiam eiti šviesuolių keliu ir trokštančiam įsijungti į šviesuolių bendrystę.
į:
Išsakiau tai kas pravertų pradedančiam eiti šviesuolių keliu ir trokštančiam įsijungti į šviesuolių bendrystę.

Atsiskleidimo kelias...
2021 spalio 06 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-123 eilutės iš
[+Kas?+]

'''Kas yra šviesuolis?'''
į:
[+Kas yra šviesuolis?+]

Kodėl mes, save brandinantys žmonės, siekiantys brandą palaikančios bendrystės, vadinamės šviesuoliais?
Pakeistos 132-133 eilutės iš
Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu jos neskleidžiame, jeigu tenkinamės tamsa, tuomet nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
į:
Ar esame šviesuoliai?

Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame?

Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Kada tik žengiame žingsnį link šviesos, jau gyvename šviesuoliais. Tačiau kada neiname link šviesos, kada jos neskleidžiame, kada tenkinamės tamsa, tuomet nesame šviesūs.

Trečia
, ar drįstame prisistatyti šviesuoliais, einančiais šviesuolių keliu ir kviečiančius kitus juo eiti? Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai. Betgi palaikykime vienas kitą, kad ryžtumėmės gyventi šviesuoliais. Tai yra mūsų žiniaraščio tikslas ir bendrystės esmė.
Pridėtos 142-143 eilutės:
Išsakiau tai kas pravertų pradedančiam eiti šviesuolių keliu ir trokštančiam įsijungti į šviesuolių bendrystę.
Pridėta 154 eilutė:
Pakeistos 157-158 eilutės iš
Seka visa eilė vis sunkesnių klausimų. Jais mokomės kartu, kas galėtų būti mūsų bendrų jėgų dėka.
į:
Toliau seka visa eilė vis sunkesnių klausimų, kuriuos būtų prasminga gvildenti bendromis jėgomis, atsiremiant į mūsų įvairiausias vertybes ir patirtis. Šiais klausimais mokomės kartu ir puoselėjame trokštamą bendrystę.
Pridėta 168 eilutė:
2021 spalio 05 d., 17:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie brandos patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visa mano branda labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi brandai. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt mano pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip ją suprantu, gali prisidėti kuriant bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
į:
Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie brandos patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visa mano branda yra labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi brandai. Ir kuria prasme galiu pasakyti, kad mano elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintu, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sutelkti tikėjimo bendruomenę. Galbūt mano pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip ją suprantu, gali prisidėti kuriant bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
2021 spalio 05 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
Mano tėtis namuose turėjo knygas su „Dievo tautos liturginėmis valandomis“ (brevijoriumi), tiek įprastą dvasininkų, tiek benediktinų versijas. Prieš eidami miegoti kartu melsdavomės naktinę maldą: mano tėvai, mano brolis ir aš; bent jau kurį laiką.
į:
Mano tėtis namuose turėjo knygas su „Dievo tautos liturginėmis valandomis“ (brevijoriumi), tiek dvasininkų įprastą, tiek benediktinų versijas. Prieš eidami miegoti kartu melsdavomės naktinę maldą: mano tėvai, mano brolis ir aš; bent jau kurį laiką.
2021 spalio 05 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
Andrius Kulikauskas: Ačiū Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą! Jį kai kur paredagavau aiškumo ir sklandumo dėlei.
į:
Andrius Kulikauskas: Ačiū Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Jį kai kur paredagavau aiškumo ir sklandumo dėlei.
2021 spalio 05 d., 17:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-47 eilutės iš
Lygiagrečiai valandų liturgijai taip pat buvo potraukis į Mišias. Bandymas dalyvauti Mišiose dažniau nei sekmadieniais prasidėjo anksčiau, tačiau dėl to nekilo nesutarimų, kaip dėl valandų tarnybos. Ką aš suprantu dabar, perskaitęs Martino Schleske knygą „Der Klang“, tiek malda, tiek ėjimas į Mišias yra asmeniniai Šventosios Dvasios įkvėpimai. Esu jiems labai dėkingas, jie man labai padeda, tačiau niekieno, nei žmonos, nei vaikų, negaliu priversti priimti šios įžvalgos, kad abu yra naudingi. Dievas turi savo planą visiems; šis planas yra skirtingas visiems, net kai bažnyčia gali suformuluoti, kas būtų gerai, kas būtų naudinga. Tačiau gebėjimas priimti patarimus asmeniškai nėra skirtas visiems.

Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie brandos patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visa mano branda labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi brandai. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip suprantu, gali padėti formuoti bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
į:
Lygiagrečiai valandų liturgijai taip pat buvo potraukis į Mišias. Bandymas dalyvauti Mišiose dažniau nei sekmadieniais prasidėjo anksčiau, tačiau dėl to nekilo nesutarimų, kaip dėl valandų liturgijos. Suprantu dabar, perskaitęs Martino Schleske knygą „Der Klang“, tiek malda, tiek ėjimas į Mišias yra asmeniniai Šventosios Dvasios įkvėpimai. Esu už juos labai dėkingas, jie man labai padeda, tačiau niekieno, nei žmonos, nei vaikų, negaliu priversti priimti šios įžvalgos, kad abu yra naudingi. Dievas turi savo planą visiems; šis planas yra skirtingas visiems, net kai bažnyčia gali suformuluoti, kas būtų gerai, kas būtų naudinga. Tačiau gebėjimas priimti patarimus asmeniškai nėra skirtas visiems.

Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie brandos patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visa mano branda labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi brandai. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt mano pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip suprantu, gali prisidėti kuriant bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
2021 spalio 05 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-40 eilutės iš
Lietuvoje pamažu mes, kaip šeima, prisijungėme prie įvairių grupių, viena iš jų - „Focolare“ judėjimo draugai. Viename iš didesnių fokoliarų susitikimų pasidalinau savo sunkumu dėl žmonos apsisprendimo dėl bendros maldos ir savo sprendimo toliau melstis valandų liturgiją. Kadangi fokoliarai labai pabrėžia vienybę, aš taip pat skelbiau, kad ir mūsų šeimoje turi būti vienybė.
į:
Lietuvoje pamažu mes, kaip šeima, prisijungėme prie įvairių grupių, viena iš jų - „Focolare“ judėjimo draugai. Viename iš didesnių fokoliarų susitikimų pasidalinau, kad man sunku dėl žmonos apsisprendimo dėl mūsų bendros maldos ir savo sprendimo toliau savarankiškai melstis valandų liturgiją. Kadangi fokoliarai labai pabrėžia vienybę, aš taip pat skelbiau, kad ir mūsų šeimoje turi būti vienybė.
Pakeistos 43-44 eilutės iš
Mano asmeninė branda tuo metu įvyko ne dalyvaujant susitikime ar apmąstant savo supratimą, bet gyvenant nepatogioje situacijoje ir vis tiek laikantis to, kas, mano manymu, buvo teisinga, vis tiek bandant mylėti. Tik supratimas vėliau buvo paskatintas permąstymo apie susitikimą.
į:
Mano asmeninė branda tuo metu įvyko ne dalyvaujant fokoliarų susitikime ar apmąstant po to savo supratimą, bet gyvenant nepatogioje situacijoje ir besilaikant to, kas, mano manymu, buvo teisinga, vis tiek bandant mylėti. Susitikimo apmąstymas tiktai iššaukė susivokimą to kas jau buvo manyje įvykę.
Pakeista 49 eilutė iš:
Andrius Kulikauskas: Dėkojame Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą!
į:
Andrius Kulikauskas: Ačiū Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą! Jį kai kur paredagavau aiškumo ir sklandumo dėlei.
2021 spalio 05 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 49 eilutė:
Andrius Kulikauskas: Dėkojame Thomo žmonai Indrei Gajdosikienei už vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą!
2021 spalio 05 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-36 eilutės iš
Maždaug po metų mano žmona pareiškė, kad nebeskirs tiek daug laiko bendrai maldai, nes laikė kitus dalykus svarbesniais. Man tai buvo didelis smūgis, nes susvyravo daugelis mano numanytų supratimų. Aš taip pat savęs paklausti, ar turėčiau pats laikytis šios maldos, ar sekti savo žmonos pavyzdžiu?
į:
Maždaug po metų mano žmona pareiškė, kad nebeskirs tiek daug laiko bendrai maldai, nes laikė kitus dalykus svarbesniais. Man tai buvo didelis smūgis, nes susvyravo daugelis mano numanytų supratimų. Kartu teko savęs paklausti, ar turėčiau pats laikytis šios maldos, ar sekti savo žmonos pavyzdžiu?
Pakeista 39 eilutė iš:
Lietuvoje pamažu mes, kaip šeima, prisijungėme prie įvairių grupių, viena iš jų - „Focolare“ judėjimo draugai. Viename iš didesnių fokoliarų susitikimų su pasidalinau savo sunkumu dėl žmonos apsisprendimo dėl bendros maldos ir savo sprendimo toliau melstis valandų liturgiją. Kadangi fokoliarai labai pabrėžia vienybę, aš taip pat skelbiau, kad ir mūsų šeimoje turi būti vienybė.
į:
Lietuvoje pamažu mes, kaip šeima, prisijungėme prie įvairių grupių, viena iš jų - „Focolare“ judėjimo draugai. Viename iš didesnių fokoliarų susitikimų pasidalinau savo sunkumu dėl žmonos apsisprendimo dėl bendros maldos ir savo sprendimo toliau melstis valandų liturgiją. Kadangi fokoliarai labai pabrėžia vienybę, aš taip pat skelbiau, kad ir mūsų šeimoje turi būti vienybė.
2021 spalio 05 d., 17:02 atliko AndriusKulikauskas -
2021 spalio 04 d., 15:30 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 175 eilutė:
%rfloat%Attach:aplinka-ir-branda.png
2021 spalio 04 d., 15:30 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 176-222 eilutės:

[+Kodėl?+]

'''Kodėl brandiname save?'''

Šitą klausimą galime suprasti iš savo kampo ir taip pat iš Dievo kampo.

Daugelis brandina save nes juos tiesiog gyvenimas verčia. Jie žlunga eidami žalingu keliu ir jiems rūpi išsigelbėti. Kiti eina teisingu keliu ir gyvendami dvasios pertekliumi gyvena ant ribos, ant klaustuko, naujai susiduria su panašiais iššūkiais, pamato savo asmeniškus trūkumus ir ribotumus. Dar kiti savo tikslo siekia ramiai, kryptingai, darbingai, tačiau tuomet jiems tenka patiems rūpintis savo tolimesne branda.

Brandiname save nes atsakome už save.

Aplinka mus įtakoja bangomis. Kartais įvykiai mus pribloškia ir tiesiog verčia atsiliepti. O kartais mus palieka ramybėje.

Atsiskleidžiame ir vienu ir kitu atveju. Kai neturime ką veikti, ar patys susirandame ką veikti? Ar pamąstome plačiau, pasirengtiame ateičiai, gyvename sąmoningai, ugdome save? Kada mus užklups nelaimės, sunkumai, iššūkiai ar galimybės, atsiskleisime, kaip pasirengėme, ką sugebame. Galėsim pasimokyti iš savęs, kokios mūsų pastangos pasiteisino ir kokios ne.

Tad aplinkybės skatina mus susigaudyti. Mes jose patekome nesąmoningai. Ką mums daryti? Tai išplaukia iš to, kas mes esame? Ar mes esame tik dabar, ar dar būsime ateityje? Ar mums rūpintis, kas mes būsime ateityje? Kas mus sieja su tuo kas mes būsime? Kas mums svarbiausia? Kokia vertybė mus atstoja?


Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?

Susigaudydami suprantame Dievo galimybę, ir įžvelgiame ir palaikome jo tyrimą, ar Dievas būtinas? Ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Ir mūsų atžvilgiu, ko

Kam to reikia? Mes kartais patys tiksliname save geriau negu kitas ar netgi Dievas mus patikslintų. Įsivaizduokime, kad kokia nors dieviška ranka bandytų mus patobulinti. Betgi jai reikėtų kaip nors prie mūsų prilįsti. O jeigu patys susitvarkome, be jokios pašalinės rankos, galime sandarai, tad tobulai susitvarkyti. Tai ypač svarbu atsisakant savęs. Juk tik mes patys galime savęs atsisakyti.

%rfloat%Attach:sviesuoliu-trejybes-ratas.png

Sąmoningumu renkamės kada turime ryšį su Dievu, mus mylinčiu labai negu mes patys save, tad privalėtų jo klausytis, ir kada neturime ryšio, tad mums belieka patiems tikrintis trejybės ratu: nusistatyti, vykdyti, permąstyti.

Jeigu atisakome sąmoningai save brandinti, galime priešingai vengti save brandinti, galime įtvirtinti blogus įpročius ar netgi tyčia puoselėti blogį.

'''Kodėl palaikome kitų brandą?'''

Ryžtamės mylėti kitus kaip ir mylime save.

Suprantame tikslą gražiai suderinti visas laisvai atsiskleidžiančias asmenybes, tad branginame kiekvieną asmenybę ir jos laisvą atsiskleidimą, kiekvieno žmogaus laisvę, galią ir atsakomybę save tikslinti. Padedame visiems suprasti vienas kitą, tai kas reikalinga siekiant tos darnos.

'''Kodėl telkiame šviesuolius?'''

Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

Svarbu neprimesti Dievą, o nuoširdžiai juo domėtis.

Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo. Žmogus yra klausimas - ar jisai šiaip gyvens? ar verčiau gyvens amžinai? Dievas yra visų klausimų galimybės, kiekvieno klausimo akistata, visų klausimų darna.
2021 spalio 04 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 118-138 eilutės:
[+Sunkūs klausimai+]

* Kaip palaikyti vienas kito brandą?

[+Kaip telkti šviesuolių bendrystę?+]

Mūsų veikla tik prasideda, tad nelabai numanau kaip jos imtis. Daugumai žmonių jinai tuo tarpu neįdomi, o jei kažkuo įdomi, tai neaiški. Manyčiau, jinai pasirodo sunki, tad nepatraukli ar tiesiog atgrasi, juk jinai kviečia žmogų pasižiūrėti į save, pamąstyti kokiu norėtų būti, ir

Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, musarų

Draugijų veikla.

Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.

Pradžiai svarbiausia mokytis

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...
Pakeistos 143-145 eilutės iš
'''Kas yra šviesuolių bendrystė?'''

Vidinės sąvokų kalbos išraiška bendruomenės gyvenime.
į:
'''Dvylika klausimų'''

[+Sunkūs klausimai mums+]

Seka visa eilė vis sunkesnių klausimų
. Jais mokomės kartu, kas galėtų būti mūsų bendrų jėgų dėka.

Kaip palaikyti vienas kito brandą? Arba tiesiog, kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?

O iš viso kam to reikia?

Kodėl brandiname save? Kodėl palaikome kitų brandą?

Mūsų pastangos gali išaugti į šviesuolius palaikančią bendrystę, kultūrą, pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą.

Kaip įsivaizduojame, kokia galėtų būti šviesuolių bendrystė? Kaip ir kodėl ją telkti?

[+Kaip telkti šviesuolių bendrystę?+]

Mūsų veikla tik prasideda, tad nelabai numanau kaip jos imtis. Daugumai žmonių jinai tuo tarpu neįdomi, o jei kažkuo įdomi, tai neaiški. Manyčiau, jinai pasirodo sunki, tad nepatraukli ar tiesiog atgrasi, juk jinai kviečia žmogų pasižiūrėti į save, pamąstyti kokiu norėtų būti, ir

Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, musarų

Draugijų veikla.

Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.

Pradžiai svarbiausia mokytis

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...
2021 spalio 04 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 119-186 eilutės iš
[+Kaip palaikyti vienas kito brandą?+]

Ar kiti to nori? Įsitikinti.

Žiniaraščio ir judėjimo tikslas
* parodyti, kad norime bręsti
* atrinkti norinčius bręsti
* yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.

Kiek, kaip ir kodėl lįsti į kito dūšią
?
* Išmokti atsiverti kitam, išmokti gerbti kitą žmogų.
* Būti kviečiamais, būti bendru žmogumi.
* Papildyti įsijautimą atsitokėjimu ir atvirkščiai.
* Ryšys su Dievu, pasitikrinti su juo, ar nesame savanaudiški.
* Spręsti bendromis jėgomis.
* Telkti bendrystę.
* Pirmiausia telkti dėmesį to norintiems.

Palaikyti atsiskleidimą
* Leisti pačiam susigaudyti
* Atsiliepti
* Galimybė susipažinti su kitais
* Mokytis iš kitų patirties

Bręsdamas augu savastimi
* save suprantu plačiau
* gyvenu ne tik savimi bet ir kitais
* augu labiau atsakingu ir neabejingu
* o gal ir kiti atsiremia į mane

Ypatingai sunkus klausimas. Kitais žodžiais: Kaip mylėti? Ir jeigu pagalvoti apie mūsų visuomenę: Kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?

Jį reikėtų spręsti bendromis jėgomis.
* Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai? Juk aš asmeniškai nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.

Kviečiu pamąstyti kaip kiti yra palaikę mūsų brandą.
* Reikia tyrimą pradėti nuo savęs.
* Visgi, pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą. Esu sudaręs sąrašą mane prasmingai paveikusių išgyvenimų. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.

%rfloat%Attach:branda-palaikantys.png

'''Branginti dėmesį'''

Dėmesys
* Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdžiu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.
* Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis. Padėjo suprasti, kad patys sprendžiame, kas mums gyvenime yra svarbu ar nesvarbu.
* Dėmesys - įsisavintas pasirinkimas. Žinom, ko nežinom, tad stebim. Betgi galim suabejoti savimi, o tai padeda kitų dėmesys mums. Galiausiai, galime patys į save kreipti dėmesį, tuomi esame sąmoningi.
* Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.

Tausoti, branginti dėmesį
* Dėmesį pakaitomis - pasirengiame ir pasitikriname.
* Atsisakyti ydingo bendravimo - tuščio bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų
* Neblaškyti dėmesį nereikalingomis žiniomis - "žiniasklaida" - klijai

'''Savęs pasitikrinimas'''

Įsijautimas ir atsitokėjimas
* Dėmesyje glūdi įsijautimas (dėmesys kitam) (daiktas) ir atsitokėjimas (dėmesys sau) (eiga) ir galimybė (asmuo) pasirinkti tarp jų.

Trejybės ratas
* Savo dėmesiu pripažinti žmogui erdvę kurioje jisai gali pats pasitikrinti trejybės ratu, žmogaus neužgožti, tačiau nebūti jam abejingu, jam suteikti deramą atgarsį.

Dėmesio bangavimas
* Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį. Įsijausdami ir atsitokėdami palaikome šviesuolių bendrystę, dvasios plazdenimą.

Bendravimas bendru žmogumi, klausimais
* Mus brandina nuoširdus bendravimas bendru žmogumi.
* Brandos kelias yra išmokti gyventi ne atsakymais, o klausimais ir tyrimais. Žiniaraštyje rasime kaip tiriame įvairiausius mums rūpimus klausimus.
į:
[+Sunkūs klausimai+]

* Kaip palaikyti vienas kito brandą?
2021 spalio 04 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš XXXX , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Pridedu sąrašą sunkių klausimų kuriuos tikiu gvildensime kartu. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugsėjo 29 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 176 eilutė iš:
* Dėmesyje glūdi atsitokėjimas (daiktas) ir įsijautimas (eiga) ir galimybė (asmuo) pasirinkti tarp jų.
į:
* Dėmesyje glūdi įsijautimas (dėmesys kitam) (daiktas) ir atsitokėjimas (dėmesys sau) (eiga) ir galimybė (asmuo) pasirinkti tarp jų.
2021 rugsėjo 29 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 174-176 eilutės:

Įsijautimas ir atsitokėjimas
* Dėmesyje glūdi atsitokėjimas (daiktas) ir įsijautimas (eiga) ir galimybė (asmuo) pasirinkti tarp jų.
2021 rugsėjo 26 d., 08:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik [[20210921-LaiskaiSviesuoliams-Juodrastis.pdf | juodraštis]] ir užrašai. Andrius Kulikauskas
į:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik [[Attach:20210921-LaiskaiSviesuoliams-Juodrastis.pdf | juodraštis]] ir užrašai. Andrius Kulikauskas
2021 rugsėjo 26 d., 08:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik juodraštis ir užrašai. Andrius Kulikauskas
į:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik [[20210921-LaiskaiSviesuoliams-Juodrastis.pdf | juodraštis]] ir užrašai. Andrius Kulikauskas
2021 rugsėjo 23 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 121-122 eilutės:
Ar kiti to nori? Įsitikinti.
Pridėtos 128-136 eilutės:
Kiek, kaip ir kodėl lįsti į kito dūšią?
* Išmokti atsiverti kitam, išmokti gerbti kitą žmogų.
* Būti kviečiamais, būti bendru žmogumi.
* Papildyti įsijautimą atsitokėjimu ir atvirkščiai.
* Ryšys su Dievu, pasitikrinti su juo, ar nesame savanaudiški.
* Spręsti bendromis jėgomis.
* Telkti bendrystę.
* Pirmiausia telkti dėmesį to norintiems.
Pakeistos 140-142 eilutės iš
į:
* Galimybė susipažinti su kitais
* Mokytis iš kitų patirties
Ištrintos 147-155 eilutės:

Kiek, kaip ir kodėl lįsti į kito dūšią?
* Būti kviečiamais, būti bendru žmogumi.
* Papildyti įsijautimą atsitokėjimu ir atvirkščiai.
* Ryšys su Dievu, pasitikrinti su juo, ar nesame savanaudiški.
* Spręsti bendromis jėgomis.
* Telkti bendrystę.
* Pirmiausia telkti dėmesį to norintiems.
2021 rugsėjo 22 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 125-128 eilutės:

Palaikyti atsiskleidimą
* Leisti pačiam susigaudyti
* Atsiliepti
2021 rugsėjo 22 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 123-124 eilutės iš
* yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.
į:
* atrinkti norinčius bręsti
*
yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.
2021 rugsėjo 22 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
[+Raimundo Vaiktevičiaus užsirašyti posakiai apie brandą+]
į:
[+Raimundo Vaitkevičiaus užsirašyti posakiai apie brandą+]
2021 rugsėjo 22 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
'''Raimundo sąrašas'''
į:
[+Raimundo Vaiktevičiaus užsirašyti posakiai apie brandą+]
2021 rugsėjo 22 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 97-99 eilutės iš
[+Kaip?+]

'''Kaip pačiam bręsti?'''
į:
[++Kaip?++]

[+Kaip pačiam bręsti?+]
2021 rugsėjo 21 d., 09:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 93 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę.
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės vaikišką ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę.
2021 rugsėjo 21 d., 09:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 85 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu su mumis plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Išmoksime kartu gyventi klausimais, juos gvildenti moksline bendrija. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu su mumis plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, brandinti save. Susikaupiame, atrenkame išmintį, tai kas mūsų manymu gyvenime svarbiausia. Išsakome ją sau patiems ir tuo pačiu jums, išmintimi besidomintiems ir mūsų brandą palaikantiems. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Išmoksime kartu gyventi klausimais, juos gvildenti moksline bendrija. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugsėjo 21 d., 08:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų iš , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo Vaitkevičiaus sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugsėjo 20 d., 15:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 179-180 eilutės:

Pasimokyti iš kitų judėjimų: skautų, alkoholikų anonimų, musarų
2021 rugsėjo 20 d., 15:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 125-130 eilutės:
Bręsdamas augu savastimi
* save suprantu plačiau
* gyvenu ne tik savimi bet ir kitais
* augu labiau atsakingu ir neabejingu
* o gal ir kiti atsiremia į mane
Pridėta 137 eilutė:
* Pirmiausia telkti dėmesį to norintiems.
2021 rugsėjo 20 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 119-120 eilutės iš
[+Kaip palaikyti kitų brandą?+]
į:
[+Kaip palaikyti vienas kito brandą?+]

Žiniaraščio ir judėjimo tikslas
* parodyti, kad norime bręsti
* yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.
Ištrinta 131 eilutė:
Žiniaraščio ir judėjimo tikslas yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.
2021 rugsėjo 20 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 121 eilutė iš:
Kaip lįsti į kito dūšią?
į:
Kiek, kaip ir kodėl lįsti į kito dūšią?
2021 rugsėjo 20 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 119-142 eilutės iš
'''Kaip palaikyti kitų brandą?'''

Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai
? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai? Juk aš asmeniškai nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.

Visgi, pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą. Esu sudaręs sąrašą mane prasmingai paveikusių išgyvenimų
. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.

Mano brandą skatino dėmesys, tiek
kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdžiu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.

Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę
. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis. Padėjo suprasti, kad patys sprendžiame, kas mums gyvenime yra svarbu ar nesvarbu.

Dėmesys - įsisavintas pasirinkimas. Žinom, ko nežinom, tad stebim. Betgi galim suabejoti savimi, o tai padeda kitų dėmesys mums. Galiausiai, galime patys į save kreipti dėmesį, tuomi esame sąmoningi.

Savo dėmesiu pripažinti žmogui erdvę kurioje jisai gali pats pasitikrinti trejybės ratu, žmogaus neužgožti, tačiau nebūti jam abejingu, jam suteikti deramą atgarsį.

Atsisakyti ydingo bendravimo - tuščio bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų

Neblaškyti dėmesį nereikalingomis žiniomis - "žiniasklaida" - klijai

Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.

Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį. Įsijausdami ir atsitokėdami palaikome šviesuolių bendrystę, dvasios plazdenimą.

Mus brandina nuoširdus bendravimas bendru žmogumi
.
į:
[+Kaip palaikyti kitų brandą?+]

Kaip lįsti į kito dūšią
?
* Būti kviečiamais, būti bendru žmogumi.
* Papildyti įsijautimą atsitokėjimu ir atvirkščiai.
* Ryšys su Dievu, pasitikrinti su juo, ar nesame savanaudiški
.
* Spręsti bendromis jėgomis.
* Telkti bendrystę.

Žiniaraščio ir judėjimo tikslas yra bendromis jėgomis spręsti pačius sunkiausius klausimus.

Ypatingai sunkus klausimas. Kitais žodžiais: Kaip mylėti? Ir jeigu pagalvoti apie mūsų visuomenę: Kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?

Jį reikėtų spręsti bendromis jėgomis
.
* Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai? Juk aš asmeniškai nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.

Kviečiu pamąstyti kaip kiti yra palaikę mūsų brandą.
* Reikia tyrimą pradėti nuo savęs.
* Visgi, pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą
. Esu sudaręs sąrašą mane prasmingai paveikusių išgyvenimų. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.
Pakeistos 141-150 eilutės iš
Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.

Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla
. Branginti galimybes padėti kitiems.

Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius
, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...

Brandos kelias yra išmokti gyventi ne atsakymais, o klausimais ir tyrimais. Žiniaraštyje rasime kaip tiriame įvairiausius mums rūpimus klausimus.

'''Kaip telkti šviesuolių bendrystę?
'''
į:
'''Branginti dėmesį'''

Dėmesys
* Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems
. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdžiu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.
* Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę
. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis. Padėjo suprasti, kad patys sprendžiame, kas mums gyvenime yra svarbu ar nesvarbu.
* Dėmesys - įsisavintas pasirinkimas. Žinom, ko nežinom, tad stebim. Betgi galim suabejoti savimi, o tai padeda kitų dėmesys mums. Galiausiai, galime patys į save kreipti dėmesį, tuomi esame sąmoningi.
* Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.

Tausoti, branginti dėmesį
* Dėmesį pakaitomis - pasirengiame ir pasitikriname.
* Atsisakyti ydingo bendravimo - tuščio bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų
* Neblaškyti dėmesį nereikalingomis žiniomis - "žiniasklaida" - klijai

'''Savęs pasitikrinimas'''

Trejybės ratas
* Savo dėmesiu pripažinti žmogui erdvę kurioje jisai gali pats pasitikrinti trejybės ratu, žmogaus neužgožti, tačiau nebūti jam abejingu, jam suteikti deramą atgarsį.

Dėmesio bangavimas
* Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį. Įsijausdami ir atsitokėdami palaikome šviesuolių bendrystę, dvasios plazdenimą.

Bendravimas bendru žmogumi, klausimais
* Mus brandina nuoširdus bendravimas bendru žmogumi.
* Brandos kelias yra išmokti gyventi ne atsakymais, o klausimais ir tyrimais. Žiniaraštyje rasime kaip tiriame įvairiausius mums rūpimus klausimus.

[+Kaip telkti šviesuolių bendrystę?+]
Pridėtos 175-179 eilutės:

Žiniaraštis
* Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
* Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
* Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...
2021 rugsėjo 16 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 130-131 eilutės:

Savo dėmesiu pripažinti žmogui erdvę kurioje jisai gali pats pasitikrinti trejybės ratu, žmogaus neužgožti, tačiau nebūti jam abejingu, jam suteikti deramą atgarsį.
2021 rugsėjo 16 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-79 eilutės:

* Tikrasis žmogaus turtas yra jo vidinė vertė. ''Omnia mea mecum porto.'' Graikų filosofas Biantas.
* Patyrimas – geriausias mokytojas.
* Skaitymas padaro žmogų visapusišku, išbaigtu, bendravimas pasiruošusiu, rašymas tiksliu. ''Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man.'' F. Bacon.
* Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. V. Džeimsas.
* Gerais norais pragaras grįstas. Iš Vytauto Karaliaus „Sizifas be akmens“.
* Daug kas turi dorumo skeletą, bet neturi raumenų. Iš Vytauto Karaliaus „Sizifas be akmens“.
* Bet kuris tavo poelgis lieka tavyje ir yra žinomas bent vienam žmogui – tau pačiam.
* Viešpatavimas valandėlei yra viešpatavimas gyvenimui. J.V.Gėtė.
* Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. ''Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.'' Priskiriamas William Thackeray ir kitiems autoriams. Pirminis šaltinis neaiškus.
* Likimo skriauda yra Dvasios egzaminas. ''Обида судьбы есть экзамен Духа'' (В.Леви).
* Sunkiausias kelias yra tas, kuris veda į viršų.
* Žmogus atsiskleidžia, yra „išmatuojamas“, kai susiduria su kliūtimi. ''L‘homme se découvre, quand il se measure avec l‘obstacle.'' Antoine de Saint-Exupery.
* Kas nemato savo trūkumų ir klaidų, tas nieko nepasieks.
* Geriau klaidą ar trūkumą pastebėti pačiam, nei laukti kol kas pasakys. O gali ir nepasakyti.
* Dvasinis augimas – laikas nuo laiko sumažėti. Iš Vytauto Karaliaus „Sizifas be akmens“.
* Išsilaisvinimas nuo darbo yra nusikaltimas. Levas Tolstojus.
* Dykinėjimas – visų ydų motina. P. Holbachas.
* Nėra žmogaus, kuris būtų toks geras, kad negalėtų būti geresnis.
* Kiekvienas žmogus kuo nors už tave pranašesnis.
* Kas yra piktžolė? Augalas, kurio privalumai dar neatrasti. ''What is a weed? A plant whose virtues have not yet been discovered.'' Ralph Waldo Emerson.
* Aš niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų toks kvailas, kad iš jo nieko nebūtų galima išmokti. ''I never met a man so stupid I could not learn something from him.'' ~ Galileo Galilei.
* Jei nori būti išmintingas, išmok protingai klausti, atidžiai klausytis, ramiai atsakinėti ir nustoti kalbėti, kai nėra ką daugiau pasakyti. Johann Caspar Lavater. ''Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать.'' И. Лафатер.
* Kai nustoji mokytis, pradedi mirti. ''Once you stop learning, you start dying.'' Albert Einstein.
* Susikurk savo Bibliją. Išsirink ir susirašyk visus žodžius ir sakinius, kurie visuose tavo skaitymuose buvo tau kaip trimito garsas. ''Make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet.'' – Ralph Waldo Emerson.
* Esame atsakingi ne tik už tai, ką mes darome, bet ir už tai, ko mes nedarome. ''It is not only for what we do that we are held responsible, but also for what we do not do.'' ~ Molière.
2021 rugsėjo 09 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-102 eilutės:

Dėmesys - įsisavintas pasirinkimas. Žinom, ko nežinom, tad stebim. Betgi galim suabejoti savimi, o tai padeda kitų dėmesys mums. Galiausiai, galime patys į save kreipti dėmesį, tuomi esame sąmoningi.
2021 rugsėjo 09 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
[+ Thomas Gajdosik. Mano asmeninio augimo pavyzdys: Įprotis skaityti „liturgines valandas“.+]
į:
[+ Thomas Gajdosik. Mano asmeninės brandos pavyzdys: Įprotis skaityti „liturgines valandas“.+]
Pakeistos 43-44 eilutės iš
Mano asmeninis augimas tuo metu įvyko ne dalyvaujant susitikime ar apmąstant savo supratimą, bet gyvenant nepatogioje situacijoje ir vis tiek laikantis to, kas, mano manymu, buvo teisinga, vis tiek bandant mylėti. Tik supratimas vėliau buvo paskatintas permąstymo apie susitikimą.
į:
Mano asmeninė branda tuo metu įvyko ne dalyvaujant susitikime ar apmąstant savo supratimą, bet gyvenant nepatogioje situacijoje ir vis tiek laikantis to, kas, mano manymu, buvo teisinga, vis tiek bandant mylėti. Tik supratimas vėliau buvo paskatintas permąstymo apie susitikimą.
Pakeista 47 eilutė iš:
Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie augimo patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visas mano augimas labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi augimui. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip suprantu, gali padėti formuoti bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
į:
Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie brandos patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visa mano branda labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi brandai. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip suprantu, gali padėti formuoti bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.
2021 rugsėjo 07 d., 09:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-104 eilutės iš
Atsisakyti ydingo bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų
į:
Atsisakyti ydingo bendravimo - tuščio bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų

Neblaškyti dėmesį nereikalingomis žiniomis - "žiniasklaida" - klijai
2021 rugsėjo 07 d., 09:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 100 eilutė iš:
Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis.
į:
Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis. Padėjo suprasti, kad patys sprendžiame, kas mums gyvenime yra svarbu ar nesvarbu.
2021 rugsėjo 07 d., 09:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-102 eilutės:

Atsisakyti ydingo bendravimo - kiekvieną paskirą žmogų
2021 rugsėjo 07 d., 09:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 98-100 eilutės iš
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.

Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis.
į:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdžiu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.

Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus, ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis.
2021 rugsėjo 07 d., 08:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-100 eilutės:

Vaikystėje mūsų šeima kas vakarą susėsdavo prie stalo valgyti vakarienę. Negrodavo jokie radijai nė televizoriai, nesinešiojome telefonų. Kiekvienas turėjome papasakoti ką nors įdomaus ką tą dieną nuveikėme. Manau, tai labai padėjo į viską pasižiūrėti naujai, tiek savo, tiek kitų akimis.
2021 rugsėjo 07 d., 08:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 98 eilutė iš:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Mano dėmesį patraukdavo geri pavyzdžiai, taip pat ryškios asmenybės apskritai.
į:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Pastebėdavau gerus pavyzdžius. Juos paskui prisimindavau kuomet norėdavau atsispirti neigiamai aplinkai. Apskritai, ryškios asmenybės padėdavo man pačiam susigaudyti, kokiu noriu būti ar nebūti. O nuoširdu bendravimu galėdavau užmiršti save ir vėlgi pasižiūrėti į save iš šalies.
2021 rugsėjo 07 d., 08:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 98 eilutė iš:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems.
į:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems. Mano dėmesį patraukdavo geri pavyzdžiai, taip pat ryškios asmenybės apskritai.
2021 rugsėjo 07 d., 08:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 98-100 eilutės iš
Branda išplaukia iš dėmesio, tad iš išteklių skirstymo. Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.
į:
Mano brandą skatino dėmesys, tiek kitų dėmesys man, tiek mano kitiems.

Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.
2021 rugsėjo 07 d., 08:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 94 eilutė iš:
Nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti. Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai?
į:
Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai? Juk aš asmeniškai nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.
2021 rugsėjo 07 d., 08:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-102 eilutės:

Mus brandina nuoširdus bendravimas bendru žmogumi.
2021 rugsėjo 06 d., 11:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 115-118 eilutės:

Draugijų veikla.

Draugystės. Telkti dėmesį tiems kurie rimtai imasi.
2021 rugsėjo 06 d., 10:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 94-96 eilutės iš
Daug daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Tad apie kitų brandos palaikymą numanau daug mažiau. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.

Užtat pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą.
Esu sudaręs sąrašą prasmingų išgyvenimų. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.
į:
Nedaug numanau apie kitų brandos palaikymą. Tiesiog žymiai daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti. Įdomu, ko pamokytų vaikus auginę tėvai? Ko pamokytų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mokytojai? Ko pamokytų dvasininkai?

Visgi, pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą. Esu sudaręs sąrašą mane prasmingai paveikusių
išgyvenimų. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.
2021 rugsėjo 05 d., 11:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 151-154 eilutės:

Šitą klausimą galime suprasti iš savo kampo ir taip pat iš Dievo kampo.

Daugelis brandina save nes juos tiesiog gyvenimas verčia. Jie žlunga eidami žalingu keliu ir jiems rūpi išsigelbėti. Kiti eina teisingu keliu ir gyvendami dvasios pertekliumi gyvena ant ribos, ant klaustuko, naujai susiduria su panašiais iššūkiais, pamato savo asmeniškus trūkumus ir ribotumus. Dar kiti savo tikslo siekia ramiai, kryptingai, darbingai, tačiau tuomet jiems tenka patiems rūpintis savo tolimesne branda.
2021 rugsėjo 04 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 100 eilutė iš:
Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį.
į:
Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį. Įsijausdami ir atsitokėdami palaikome šviesuolių bendrystę, dvasios plazdenimą.
2021 rugsėjo 04 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 97-100 eilutės:

Branda išplaukia iš dėmesio, tad iš išteklių skirstymo. Priimdami ir skirdami dėmesį mes mokomės priimti ir skirstyti visokiausius išteklius. Mokomės mylėti, būti mylimais. Mokomės betarpiškumo ir tarpiškumo.

Palaikome sąmoningumą pakaitomis palaikydami įsijautimą ir atsitokėjimą, tad įsijungdami, puoselėdami santykį.
2021 rugsėjo 04 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
'''Thomas mintys'''

Mano asmeninio augimo
pavyzdys: įprotis skaityti „liturgines valandas“
į:
[+ Thomas Gajdosik. Mano asmeninio augimo pavyzdys: Įprotis skaityti „liturgines valandas“.+]
2021 rugsėjo 04 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 23-24 eilutės:
'''Raimundo mintys'''
Pridėtos 27-51 eilutės:

Mano asmeninio augimo pavyzdys: įprotis skaityti „liturgines valandas“

Mano tėtis namuose turėjo knygas su „Dievo tautos liturginėmis valandomis“ (brevijoriumi), tiek įprastą dvasininkų, tiek benediktinų versijas. Prieš eidami miegoti kartu melsdavomės naktinę maldą: mano tėvai, mano brolis ir aš; bent jau kurį laiką.

Mėgindamas atgaminti nepamenu, kas mane sudomino, bet būdamas kokių 14 metų pradėjau skaityti įprastą šios maldos versiją, tam tikra prasme „pasisavindamas“ knygas. Įdomiausia buvo kasdieniai skaitiniai, paimti iš Senojo ar Naujojo Testamento, bet ne iš Evangelijų, ir tolesnis skaitymas, kuris kartais paaiškindavo tekstą, o kartais buvo paimtas iš ilgesnio dvasinio teksto. Šie skaitiniai kartojasi tik kas dveji metai, todėl pradžioje viskas buvo nauja. Taip pat jaučiau trauką reguliariai skaityti šias maldas dienos metu, skiriant kelias minutes net mokykloje per pietų pertrauką. Žvelgdamas atgal, manau, kad šis formuojantis įprotis skirti laiko skaitymui padėjo man augti tikėjime ne sąmoningai apsisprendus, o praktikuojant. Tai taip pat formavo mane ir padėjo geriau pažinti Raštus.

Peršoksiu kokius 12 metų; manau, kad įpročio formavimosi laikotarpis tęsėsi iki maždaug 20 metų. Baigęs studijas Austrijoje išvykau į postdoktorantūros studijas JAV. Atvykęs ten jaučiausi šiek tiek vienišas, tačiau maldos gyvenimas tuo metu man jau buvo stipri parama. Universiteto parapijoje sutikau savo būsimą žmoną ir liturginės valandos buvo mūsų atrasta bendra veikla, kuri padėjo mums suartėti ir įprasmino mūsų susitikimus. Tam tikra prasme bendra malda leido numanyti apie kitą asmenį, neišsiaiškinant konkrečių sričių. Tai padėjo susituokti per labai trumpą laiką, ty po 7 mėnesių bendros maldos.

Maždaug po metų mano žmona pareiškė, kad nebeskirs tiek daug laiko bendrai maldai, nes laikė kitus dalykus svarbesniais. Man tai buvo didelis smūgis, nes susvyravo daugelis mano numanytų supratimų. Aš taip pat savęs paklausti, ar turėčiau pats laikytis šios maldos, ar sekti savo žmonos pavyzdžiu?

Mąstydamas ir melsdamasis, apmąstydamas savo gyvenimą ir bandydamas įsiklausyti į savo sąžinę, supratau, kad turėčiau išlaikyti maldos įprotį, nes tai tapo tvirta mano tikėjimo ir gyvenimo atrama. Tačiau santuoka šiuo atžvilgiu atrodė šiek tiek suskaidyta. Tada persikėlėme atgal į Europą ir konkrečiau į Lietuvą, kur galėjome apsistoti, nes pakankamai greitai susiradau darbą.

Lietuvoje pamažu mes, kaip šeima, prisijungėme prie įvairių grupių, viena iš jų - „Focolare“ judėjimo draugai. Viename iš didesnių fokoliarų susitikimų su pasidalinau savo sunkumu dėl žmonos apsisprendimo dėl bendros maldos ir savo sprendimo toliau melstis valandų liturgiją. Kadangi fokoliarai labai pabrėžia vienybę, aš taip pat skelbiau, kad ir mūsų šeimoje turi būti vienybė.

Ką supratau po susitikimo: buvau teisus apie vienybę ir apie savo sunkumus. Tačiau problema buvo ne mano žmonos sprendimas, bet mano laikymasis prielaidos, kad malda yra svarbesnė. Šiame susitikime išmokau, kad meilė mano žmonai yra svarbesnė ir aš negaliu už ją nuspręsti, bet aš turiu leisti jai priimti savo sprendimą. Šis augimas man padėjo labiau gerbti kito žmogaus laisvę. Maniau, kad jau buvau supratęs šią asmeninės laisvės sampratą, tačiau mano jausmai ir elgesys bylojo ką kita.

Mano asmeninis augimas tuo metu įvyko ne dalyvaujant susitikime ar apmąstant savo supratimą, bet gyvenant nepatogioje situacijoje ir vis tiek laikantis to, kas, mano manymu, buvo teisinga, vis tiek bandant mylėti. Tik supratimas vėliau buvo paskatintas permąstymo apie susitikimą.

Lygiagrečiai valandų liturgijai taip pat buvo potraukis į Mišias. Bandymas dalyvauti Mišiose dažniau nei sekmadieniais prasidėjo anksčiau, tačiau dėl to nekilo nesutarimų, kaip dėl valandų tarnybos. Ką aš suprantu dabar, perskaitęs Martino Schleske knygą „Der Klang“, tiek malda, tiek ėjimas į Mišias yra asmeniniai Šventosios Dvasios įkvėpimai. Esu jiems labai dėkingas, jie man labai padeda, tačiau niekieno, nei žmonos, nei vaikų, negaliu priversti priimti šios įžvalgos, kad abu yra naudingi. Dievas turi savo planą visiems; šis planas yra skirtingas visiems, net kai bažnyčia gali suformuluoti, kas būtų gerai, kas būtų naudinga. Tačiau gebėjimas priimti patarimus asmeniškai nėra skirtas visiems.

Šia prasme Andriaus kvietimas parašyti apie augimo patirtį taip pat yra Šventosios Dvasios kvietimas laisvai duoti tai, ką gavau. Visas mano augimas labiau sutikimas su Dievo veikimu nei mano paties nuopelnas. Tačiau šis sutikimas kartais būna labai sunkus, nes mano paties (dažniausiai nuodėmingas) elgesys priešinasi augimui. Ir kaip galiu pasakyti, kad elgesys yra nuodėmingas? Vėlgi, sekant Martino Schleske įžvalgomis, nuodėminga yra tai, kas mane laiko įkalintą, kad negalėčiau laisvai pasirinkti, ką noriu daryti. Iš šio įkalinimo mane išlaisvino Jėzus. Tam tikra prasme tai paaiškina daugelio bendruomenių raginimą atgailauti, priimti savo nuodėmingumą, būti išgelbėtam / išlaisvintam Jėzaus. Išsilaisvinimo iš nuodėmės patirtis gali sudaryti tikėjimo bendruomenę. Galbūt pasidalijimas savo patirtimi ir paaiškinimas, kaip suprantu, gali padėti formuoti bendruomenę, kurią aš tada matyčiau kaip Kristaus kūno dalį.


'''Raimundo mintys'''
2021 rugsėjo 04 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

[+Visuomenės turtas+]

"Laiškai šviesuoliams" turinys yra visuomenės turtas. Atsisakome autorinių teisių, kad galėtumėte jais laisvai naudotis, juos nevaržomai platinti, savo nuožiūra įvairiai pritaikyti.
2021 rugsėjo 02 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
Pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą.
į:
Užtat pamąstau kaip kiti yra palaikę mano brandą. Esu sudaręs sąrašą prasmingų išgyvenimų. Trisdešimt iš jų esu smulkiai išnagrinėjęs. Kiekviename iš jų įžvelgiu kaip brendau ir kaip kiti įtakojo mano brandą.
2021 rugpjūčio 30 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų rasite Raimundo sąrašą posakių apie brandą, kurį kaip pratimą galėtumėte surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų , kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Pridedu Raimundo sąrašą posakių apie brandą, kurį kviečiu papildyti, surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti, ir tokiu būdu įžvelgti brandos dėsningumų. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugpjūčio 30 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų rasite Raimundo sąrašą posakių apie brandą, kurį kaip pratimą galėtumėte surūšiuoti, perdėlioti, išnagrinėti. Seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugpjūčio 30 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
Ištrintos 12-13 eilutės:

Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugpjūčio 30 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Jus sveikinu malda. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
Ištrintos 12-13 eilutės:

Jus sveikinu malda. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 30 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę. Galiausiai, laukiam jūsų laiškų šviesuoliams kitam numeriui.
2021 rugpjūčio 30 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
'''Bill mintys'''
Pridėtos 26-28 eilutės:
'''Raimundo sąrašas'''

Tai pavyzdys kaip rinkti ir kaupti mintis, tiek savo, tiek kitų. Jų pagrindu galima sudaryti žaidimą, išsikirpti korteles. Ir kviečiu juos dėlioti, tirti ir panašiai.
2021 rugpjūčio 27 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-65 eilutės iš
Daug daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Tad apie kitų brandos palaikymą numanau daug mažiau.

Užtat pamąstau
kaip kiti yra palaikę mano brandą.
į:
Daug daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Tad apie kitų brandos palaikymą numanau daug mažiau. Iškyla pavojus nuklysti ir kitiems pakenkti.

Pamąstau
kaip kiti yra palaikę mano brandą.
2021 rugpjūčio 27 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-65 eilutės iš


Pamąstykime kaip kiti yra palaikę mūsų
brandą.
į:
Daug daugiau pastangų esu skyręs palaikyti savo brandą negu kitų brandą. Tad apie kitų brandos palaikymą numanau daug mažiau.

Užtat pamąstau kaip kiti yra palaikę mano
brandą.
2021 rugpjūčio 27 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-58 eilutės iš
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada rūpinamės kitų branda. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
Pakeista 138 eilutė iš:
'''Kodėl brandiname kitus?'''
į:
'''Kodėl palaikome kitų brandą?'''
2021 rugpjūčio 27 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, brandiname kitus ir telkiame šviesuolių bendrystę.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, palaikome kitų brandą ir telkiame šviesuolių bendrystę.
2021 rugpjūčio 27 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus ir mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, brandiname kitus ir telkiame šviesuolių bendrystę.
į:
Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus. Toliau mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, brandiname kitus ir telkiame šviesuolių bendrystę.
2021 rugpjūčio 27 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 7-8 eilutės:
Redaktorius Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665, „Mes šviesuoliai“ http://www.ms.lt
Pakeista 14 eilutė iš:
Redaktorius Andrius Kulikauskas
į:
Redaktorius Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665, „Mes šviesuoliai“ http://www.ms.lt
2021 rugpjūčio 27 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-26 eilutės:
[+Sveikinimas+]

Mieli šviesuoliai, kviečiu skaityti ir platinti šį pirmąjį mūsų žiniaraštį. Pradžioje rasite gyvų pasisakymų, kaip mokomės bręsti, juk tai geriausiai atspindi mūsų veiklą. Po jų seka mano įžanga apie žiniaraščio tikslus ir mano straipsniai kaip ir kodėl patys bręstame, brandiname kitus ir telkiame šviesuolių bendrystę.

Jus sveikinu malda. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

Redaktorius Andrius Kulikauskas

[+Straipsniai+]

'''Silvijaus mintys'''

'''Raimundo mintys'''

'''Thomas mintys'''
Ištrintos 38-39 eilutės:
Įžangą baigiu malda. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
Pakeistos 173-177 eilutės iš
Šviesuolių atmintinė

'''Silvijaus mintys'''

'''Raimundo mintys'''
į:
Šviesuolių atmintinė
2021 rugpjūčio 27 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-51 eilutės:
Pridėtos 65-68 eilutės:

Mūsų veikla tik prasideda, tad nelabai numanau kaip jos imtis. Daugumai žmonių jinai tuo tarpu neįdomi, o jei kažkuo įdomi, tai neaiški. Manyčiau, jinai pasirodo sunki, tad nepatraukli ar tiesiog atgrasi, juk jinai kviečia žmogų pasižiūrėti į save, pamąstyti kokiu norėtų būti, ir

Pradžiai svarbiausia mokytis
2021 rugpjūčio 27 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 120-123 eilutės:

Ryžtamės mylėti kitus kaip ir mylime save.

Suprantame tikslą gražiai suderinti visas laisvai atsiskleidžiančias asmenybes, tad branginame kiekvieną asmenybę ir jos laisvą atsiskleidimą, kiekvieno žmogaus laisvę, galią ir atsakomybę save tikslinti. Padedame visiems suprasti vienas kitą, tai kas reikalinga siekiant tos darnos.
2021 rugpjūčio 26 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Apie šviesuolių kelią galiu papasakoti ne tik iš savo gyvenimo bet taip pat iš savo įmonės "Minčių sodo" veiklos, kuria telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius, tad teko šiais klausimais kalbinti tūkstančius žmonių.
į:
Apie šviesuolių kelią galiu papasakoti ne tik iš savo gyvenimo bet taip pat iš savo įmonės "Minčių sodo" veiklos, kuria 1998-2010 m. telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius, tad teko šiais klausimais kalbinti tūkstančius žmonių.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Įžangą baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
į:
Įžangą baigiu malda. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 26 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie save jam priskiria. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie tuo gyvena. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Rašymu parodote, kad atvirai dalyvaujate šviesuolių judėjime, nors jam priklauso visi, kurie save jam priskiria. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Išmoksime kartu gyventi klausimais, juos gvildenti moksline bendrija. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu su mumis plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Išmoksime kartu gyventi klausimais, juos gvildenti moksline bendrija. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
Redaktorius Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665, „Mes šviesuoliai“ http://www.ms.lt
Pakeistos 24-26 eilutės iš
Redaktorius Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665,

„Mes šviesuoliai“ http://www.ms.lt
į:
Redaktorius Andrius Kulikauskas
2021 rugpjūčio 26 d., 14:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę.

Įžangą baigiu
malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 26 d., 14:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiuose miestuose bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiose vietovėse bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 26 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas gyvai bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas, kurias rengsime įvairiuose miestuose bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 26 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas gyvai bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
į:
Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams save prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas gyvai bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“
2021 rugpjūčio 26 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, nuoširdžiai ir geranoriškai parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir galimybes kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išdavos. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
į:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir kokios galimybės kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išvados. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Lietuvių kalbos žodžiu „bendryste“ išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos įkvėpianti įvairovė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje gyvename ne šiaip, o asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
į:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad galutinė Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Lietuvių kalbos žodžiu „bendryste“ išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos įkvėpianti įvairovė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje gyvename ne šiaip, o asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Išmoksime kartu gyventi klausimais, juos gvildenti moksline bendrija. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti išmintį ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-22 eilutės:
Žiniaraštyje vystau šviesuolių mokslo užuomazgą. Šiame numeryje rasite mano pastangas apžvelgti kodėl bręstame, kaip bręstame, kokiais bręstame ir galimybes kartu bręsti. Tuo tarpu tai tiesiog mano asmeninės išdavos. Ateityje tikiu pristatyti įvairius tyrimus kuriais grindžiu, tikrinu ar plėtoju šias mintis, kaip aš ir kiti bręstame. Svarbiausia yra išmokti šiuos gyvenimo klausimus tirti kartu su kitus, išjudinti mokslinę bendriją. Džiaugiuosi, kad šiame numeryje .... sutiko pasidalinti savo įžvalgomis. Galim dėl visko galutinai nesutarti, svarbu kad atsiveriame, pažvelgiame iš įvairiausių kampų, pasidaliname išmintimi, kaupiame patirties duomenis, bandome susikalbėti, tveriame bendrą sąvokų kalbą. Tikiu atsiliepsite, parašysite kaip palaikote savo ir kitų brandą, paskatinsite ir kitus sudalyvauti. Laukiame pasisakymų iš ko įvairiausių patirčių turinčių žmonių. Kol kas rašo vien tik vyrai, tad ypatingai kviečiu moteris, nes be jų pusiau akli vaikščiojame.

Visas žiniaraščio turinys yra visuomenės turtas, tai yra, atsisakome autorinių teisių, kad visi galėtų savo nuožiūra juo laisvai naudotis, dalintis, pagal reikalą perkurti. Autoriai pasirašo savo tikrais vardais nes veikiame atvirai ir atsakingai.

Žiniaraštį lydės priedai. Kartu su šiuo pirmuoju numeriu rasite mūsų veiklos apžvalgą viename puslapyje „Šviesuolių atmintinę“. Joje yra 12 klausimų padedančių šviesuoliams prisistatyti sau ir kitiems. Taip pat priede skelbsime numatytas sueigas gyvai bei vaizdo ryšio priemonėmis. Žiniaraštis atspindi mūsų bendrystės dabartinį ūgį, visgi jį rašome su viltimi, kad turės išliekamąją vertę. Baigiu malda, „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

Redaktorius Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665,

„Mes šviesuoliai“ http://www.ms.lt
2021 rugpjūčio 26 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereikalingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Lietuvių kalbos žodžiu „bendryste“ išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
į:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Lietuvių kalbos žodžiu „bendryste“ išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos įkvėpianti įvairovė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje gyvename ne šiaip, o asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
2021 rugpjūčio 26 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Žodžiu „bendryste“ lietuvių kalba išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
į:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Lietuvių kalbos žodžiu „bendryste“ išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
2021 rugpjūčio 26 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Žodžiu „bendryste“ lietuvių kalba išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais.
į:
Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Žodžiu „bendryste“ lietuvių kalba išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais. Šio pasaulio kasdienybėje asmeniškai einame link tos bendrystės, ieškome su kuo apie tą kelią susikalbėti, ir imamės tą bendrą pasaulį kurti jau čia ir dabar.
2021 rugpjūčio 26 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-12 eilutės iš
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. „Laiškų šviesuoliams“ tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.

Ši veikla išplaukia iš mano vaikystės užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Praėjus penkiasdešimt metų, prieinu prie išvados, kad išminties tikslas yra telkti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekviena asmenybė laisvai, gražiai, pilnai ir amžinai atsiskleistų, taip kad Dievo pilnatvė reikštųsi mumis. Žiniaraščiu telkiu norinčius bendromis jėgomis puoselėti šią bendrystę ar tiesiog draugystę. Žodžiu „bendryste“ lietuvių kalba išreiškiu tarptautinį žodį „kultūra“ ir dargi pabrėžiu, kad bendromis jėgomis tveriame bendrą pasaulį, kurio tiesos prieinamos ir apčiuopiamos bendra pasaulėžiūra, bendra sąvokų kalba, bendra dorove, nors jas be abejo papildys, praturtins ir plėtos daugybė asmeniškų požiūrių, tarmių, laikysenų. Tiesiog palaikome vienas kito pastangas liudyti ir išryškinti, kas yra šviesu ir kas tamsu, ir tai išreikšti savo neišbaigtais gyvenimais
.
2021 rugpjūčio 26 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais, ir pagal savo paskiras nuotaikas įsijaustumėme ir atsitokėtumėme, tad Dvasia plazdentų mūsų tarpe, mus suptų gyvenimo tiesa ir vis drąsiau gyventumėme amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais. Šviesuolių bendrystėje kiekvienas savaip įsijaučiame ir atsitokėjame, tad Dvasia plazdena mūsų tarpe, mus supa ir derina gyvenimo tiesa, kiekvienas vis drąsiau bręsta, gyvename amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais, kad pagal savo paskiras nuotaikas įsijaustumėme ir atsitokėtumėme, tad Dvasia plazdentų mūsų tarpe, mus suptų gyvenimo tiesa ir vis drąsiau gyventumėme amžina branda.
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra mums susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais, ir pagal savo paskiras nuotaikas įsijaustumėme ir atsitokėtumėme, tad Dvasia plazdentų mūsų tarpe, mus suptų gyvenimo tiesa ir vis drąsiau gyventumėme amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus prisijungti į šviesuolių bendrystę. Nors šioje bendrystėje gal jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik skverbiasi iš mūsų visų sklindanti šviesa. Žiniaraščiu
į:
Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus kartu plėtoti šviesuolių bendrystę. Šioje bendrystėje, galim manyt, jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik bendraujama su tikslu palaikyti savo ir kitų brandą. "Laiškų šviesuoliams" tikslas yra pirmiausiai suteikti galimybę mums, rašytojams, susikaupti, atrinkti ir išsakyti jums tai kas gali būti gyvenime svarbiausia. Antras tikslas yra padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti kiekvieną paskirą šviesuolį, kuris dažnai su pagrindu jaučiasi nereiklingas, nesuprastas, neišgirstas, atstumtas, vienišas. Trečias tikslas yra susipažinti, taip kad skaitytojai taptų rašytojais ir rašytojai – skaitytojais, kad pagal savo paskiras nuotaikas įsijaustumėme ir atsitokėtumėme, tad Dvasia plazdentų mūsų tarpe, mus suptų gyvenimo tiesa ir vis drąsiau gyventumėme amžina branda.
2021 rugpjūčio 26 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui.
į:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui. Tai kol kas tik juodraštis ir užrašai. Andrius Kulikauskas
---------------------------------
Pridėtos 7-10 eilutės:

[+Šviesuolių keliu einantiems+]

Pristatau jums pirmąjį žiniaraštį, kuriuo drįstu kviesti jus prisijungti į šviesuolių bendrystę. Nors šioje bendrystėje gal jau dalyvaujate, nes jinai yra visur kur tik skverbiasi iš mūsų visų sklindanti šviesa. Žiniaraščiu
2021 rugpjūčio 25 d., 16:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
%rfloat%%width=500px%Attach:branda-palaikantys.png
į:
%rfloat%Attach:branda-palaikantys.png
2021 rugpjūčio 25 d., 16:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:

%rfloat%%width=500px%Attach:branda-palaikantys.png
2021 rugpjūčio 23 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:

Pamąstykime kaip kiti yra palaikę mūsų brandą.
2021 rugpjūčio 23 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-90 eilutės:

%rfloat%Attach:sviesuoliu-trejybes-ratas.png
2021 rugpjūčio 23 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 81-86 eilutės išIš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai. Kas mes esame?

Kokia vertybė mus atstoja?
Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?
į:
Tad aplinkybės skatina mus susigaudyti. Mes jose patekome nesąmoningai. Ką mums daryti? Tai išplaukia iš to, kas mes esame? Ar mes esame tik dabar, ar dar būsime ateityje? Ar mums rūpintis, kas mes būsime ateityje? Kas mus sieja su tuo kas mes būsime? Kas mums svarbiausia? Kokia vertybė mus atstoja?


Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?
2021 rugpjūčio 23 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-92 eilutės iš
Kam to reikia? Mes kartais patys tiksliname save geriau negu kitas ar netgi Dievas mus patikslintų. Įsivaizduokime, kad kokia nors dieviška ranka bandytų mus patobulinti. Betgi jai reikėtų kaip nors prie mūsų prilįsti. O jeigu patys susitvarkome, be jokios pašalinės rankos, galime sandarai, tad tobulai susitvarkyti.
į:
Kam to reikia? Mes kartais patys tiksliname save geriau negu kitas ar netgi Dievas mus patikslintų. Įsivaizduokime, kad kokia nors dieviška ranka bandytų mus patobulinti. Betgi jai reikėtų kaip nors prie mūsų prilįsti. O jeigu patys susitvarkome, be jokios pašalinės rankos, galime sandarai, tad tobulai susitvarkyti. Tai ypač svarbu atsisakant savęs. Juk tik mes patys galime savęs atsisakyti.

Sąmoningumu renkamės kada turime ryšį su Dievu, mus mylinčiu labai negu mes patys save, tad privalėtų jo klausytis, ir kada neturime ryšio, tad mums belieka patiems tikrintis trejybės ratu: nusistatyti, vykdyti, permąstyti
.
2021 rugpjūčio 23 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-90 eilutės:

Kam to reikia? Mes kartais patys tiksliname save geriau negu kitas ar netgi Dievas mus patikslintų. Įsivaizduokime, kad kokia nors dieviška ranka bandytų mus patobulinti. Betgi jai reikėtų kaip nors prie mūsų prilįsti. O jeigu patys susitvarkome, be jokios pašalinės rankos, galime sandarai, tad tobulai susitvarkyti.
2021 rugpjūčio 23 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-90 eilutės:

Jeigu atisakome sąmoningai save brandinti, galime priešingai vengti save brandinti, galime įtvirtinti blogus įpročius ar netgi tyčia puoselėti blogį.
2021 rugpjūčio 23 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 74-75 eilutės:

Brandiname save nes atsakome už save.
2021 rugpjūčio 23 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 69 eilutė iš:
%rfloat%aplinka-ir-branda.png
į:
%rfloat%Attach:aplinka-ir-branda.png
2021 rugpjūčio 23 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 69 eilutė:
%rfloat%aplinka-ir-branda.png
2021 rugpjūčio 23 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 73-74 eilutės:
Iš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai. Kas mes esame?
Pakeistos 76-78 eilutės iš
Atsiskleidžiame ir vienu ir kitu atveju. Kai neturime ką veikti, susirandame veikti? Ar mums rūpi pamąstyti plačiau, pasirengti ateičiai, gyventi sąmoningai, ugdyti save? Kada mus užklups nelaimės, sunkumai, iššūkiai ar galimybės, atsiskleisime, kaip pasirengėme, ką sugebame. Jeigu būsimeanksto pasirengę, galėsim pasimokyti iš savęs, kokios mūsų pastangos pasiteisino ir kokios ne.
į:
Atsiskleidžiame ir vienu ir kitu atveju. Kai neturime ką veikti, ar patys susirandame veikti? Ar pamąstome plačiau, pasirengtiame ateičiai, gyvename sąmoningai, ugdome save? Kada mus užklups nelaimės, sunkumai, iššūkiai ar galimybės, atsiskleisime, kaip pasirengėme, ką sugebame. Galėsim pasimokytisavęs, kokios mūsų pastangos pasiteisino ir kokios ne.
Iš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai
. Kas mes esame?
2021 rugpjūčio 23 d., 12:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-82 eilutės iš
Iš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai. Kas mes esame? Kokia vertybė mus atstoja? Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?
į:
Iš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai. Kas mes esame?

Aplinka mus įtakoja bangomis. Kartais įvykiai mus pribloškia ir tiesiog verčia atsiliepti. O kartais mus palieka ramybėje.

Atsiskleidžiame ir vienu ir kitu atveju. Kai neturime ką veikti, ką susirandame veikti? Ar mums rūpi pamąstyti plačiau, pasirengti ateičiai, gyventi sąmoningai, ugdyti save? Kada mus užklups nelaimės, sunkumai, iššūkiai ar galimybės, atsiskleisime, kaip pasirengėme, ką sugebame. Jeigu būsime iš anksto pasirengę, galėsim pasimokyti iš savęs, kokios mūsų pastangos pasiteisino ir kokios ne.Kokia vertybė mus atstoja? Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?
2021 rugpjūčio 23 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu tenkinamės tamsa, tuomet nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
į:
Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu jos neskleidžiame, jeigu tenkinamės tamsa, tuomet nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
2021 rugpjūčio 23 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu tenkinamės tamsa, tai nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
į:
Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu tenkinamės tamsa, tuomet nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
2021 rugpjūčio 23 d., 11:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-48 eilutės iš
Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenę. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Jėzaus žodžiais,

''Jūs ­
pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.''
į:
Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenę. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Juos traukė tiesa ir jie skleidė tiesą. Tiesa yra dvasinė šviesa, kuri nesiriboja šiuo pasauliu, tad viską perskrodžia. Jėzaus žodžiais,

''Jūs
pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.''
Pridėtos 52-53 eilutės:

Ar esame šviesuoliai? Pirma, tai yra mūsų pačių apsisprendimas, ar mus traukia šviesa-tiesa, ar mes siekiame būti šviesiais-tiesiais, ar taip asmeniškai nusiteikiame? Antra, ar mūsų elgesys atitinka mūsų siekį, ar einam link šviesos? Vien dėl to, kad esame šviesuoliai, tai nereiškia kad kiti yra tamsuoliai. Tačiau jeigu neiname link šviesos, jeigu tenkinamės tamsa, tai nesame šviesūs. Jeigu nesame šviesuoliai, jeigu nedrįstame atsiverti ir dalintis savo šviesa, tai ta prasme tuo tarpu esame tamsuoliai.
2021 rugpjūčio 23 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-50 eilutės iš
''Jūs ­ pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 15 Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. 16 Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.''

Šviesuolis yra savarankiškai mąstantis žmogus kuriam pribrendo reikalas kalbinti kitus savarankiškai mąstančius žmones, jiems atsiverti ir juos šviesti, su jais gyventi šviesa ir bendrom jėgom puoselėti šviesuolių bendrystę.
į:
''Jūs ­ pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.''

O kaip mes suprantame, kas yra šviesuolis? Štai vienas apibrėžimas:

''Šviesuolis yra savarankiškai mąstantis žmogus kuriam pribrendo reikalas kalbinti kitus savarankiškai mąstančius žmones, jiems atsiverti ir juos šviesti, su jais gyventi šviesa ir bendrom jėgom puoselėti šviesuolių
bendrystę.''

'''Koks yra šviesuolių brandos kelias?'''
Ištrintos 57-58 eilutės:

Šviesuolių brandos kelias.
2021 rugpjūčio 23 d., 11:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:

''Jūs ­ pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 15 Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. 16 Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.''
2021 rugpjūčio 23 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-45 eilutės:

Lietuvių kalboje žodis ''šviesuolis'' apibūdina tuos šviesius kaimiečius kurie caro priespaudos laikais palaikė lietuvių tautos atgimimą, užsisakydavo uždraustus laikraščius ir duodavo kitiems skaityti, steigdavo mokyklas, kurdavo bendrijas, padėdavo kitiems, diegdavo ūkines naujoves, rūpindavosi visaip perkurti savo bendruomenę. Tai žmonės kurie patys apsišviesdavo ir šviesdavo kitus. Jėzaus žodžiais,
2021 rugpjūčio 21 d., 14:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:

Vidinės sąvokų kalbos išraiška bendruomenės gyvenime.
2021 rugpjūčio 21 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-66 eilutės:

Iš savo pusės žiūrint, susigaudome savo aplinkybėse, nes mes jose patekome nesąmoningai. Kas mes esame? Kokia vertybė mus atstoja? Ir kuria prasme mums tenka ją pranokti?

Susigaudydami suprantame Dievo galimybę, ir įžvelgiame ir palaikome jo tyrimą, ar Dievas būtinas? Ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Ir mūsų atžvilgiu, ko
2021 rugpjūčio 21 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-50 eilutės:
Apie šviesuolių kelią galiu papasakoti ne tik iš savo gyvenimo bet taip pat iš savo įmonės "Minčių sodo" veiklos, kuria telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius, tad teko šiais klausimais kalbinti tūkstančius žmonių.

Iš šalies žiūrint, savarankiškas mąstymas dėsningai veda tam tikru brandos keliu.
Pridėtos 52-53 eilutės:

Iš vidaus žiūrint, kaip tai išgyvename?
2021 rugpjūčio 21 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-45 eilutės:

Šviesuolis yra savarankiškai mąstantis žmogus kuriam pribrendo reikalas kalbinti kitus savarankiškai mąstančius žmones, jiems atsiverti ir juos šviesti, su jais gyventi šviesa ir bendrom jėgom puoselėti šviesuolių bendrystę.
2021 rugpjūčio 21 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-25 eilutės iš
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, nuolatos prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Bandykime visas aprėpti, pažinkime save. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.

Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.

Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
'''Įpraskime savarankiškai mąstyti.''' Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, nuolatos prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Bandykime visas aprėpti, pažinkime save. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.

'''Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų.''' Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.

'''Kalbinkime Dievą.''' Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 rugpjūčio 21 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Renkamės amžinai bręsti, tad amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas čia ir dabar bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
į:
Mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis yra mūsų brandos sėklos. Renkamės amžinai bręsti, tad amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas čia ir dabar bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
2021 rugpjūčio 20 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 87-88 eilutės:

'''Kazimiero mintys'''
2021 rugpjūčio 20 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

%rfloat%Attach:brandos-issukiai.png
2021 rugpjūčio 19 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 66 eilutė iš:
Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo.
į:
Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo. Žmogus yra klausimas - ar jisai šiaip gyvens? ar verčiau gyvens amžinai? Dievas yra visų klausimų galimybės, kiekvieno klausimo akistata, visų klausimų darna.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
Pridėtos 63-66 eilutės:

Svarbu neprimesti Dievą, o nuoširdžiai juo domėtis.

Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
Bręstame savo pasirinkimais. Mums rūpi ne šiaip gyventi pasaulyje, o puoselėti savo asmenybę. Mes tikime, kad svarbiau už visas paskiras asmenybes yra kiekviename iš mūsų glūdintis bendras žmogus, darantis gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti. Mes paklūstame tam Dievui, kuris mus myli ir brandina labiau mes patys įstengiame.
į:
Bręstame savo pasirinkimais. Mums rūpi ne šiaip gyventi pasaulyje, o puoselėti savo asmenybę. Mes tikime, kad svarbiau už visas paskiras asmenybes yra kiekviename iš mūsų glūdintis bendras žmogus, darantis gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti. Mes paklūstame tam Dievui, kuris mus myli ir brandina labiau nei mes patys įstengiame.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą, kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą ir bandom įsijungti. Kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doros žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą, kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doro žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą, kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-63 eilutės:
Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.
Ištrintos 77-84 eilutės:Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.
2021 rugpjūčio 19 d., 10:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-36 eilutės iš
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, toliau gyvena klausimais, tad nežinojimu. Jis brangina savo kaip asmens ribotumą, savo vaizduotės ir proto ribas, nes jų pagrindu gali ieškoti Dievo, kurio nesaisto

Skirti laiko Dievui - ieškoti savo gyvenimo tikslo, suprasti savo aplinkybes, suprasti savo prigimtį ir
savo galimybes, susigaudyti ką mums čia veikti, ieškoti kam rūpi, kad mes čia būtumėme - ir suvokti, kad mus Dievas gali brandinti labiau nei mes patys save - pasižiūrėti Dievo akimis - Bendryste suvokiame jog mūsų bendrystė nesiriboja šio pasaulio sąlygomis, jo dėsniais, bet vadovaujasi besąlygiškumo dėsniais.

Mūsų pastangas grindžia mūsų nesitenkinimas esamu gyvenimu. Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Žmogaus tyrimas, Dievo tyrimas, jų tarpusavio santykiai. Dievas kaip visų galimybių šaltinis
, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems trokštantiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, pajunta ir įvardija savo gyvenimo tikslą, kuriuo atskleidžia savo dvasinę prigimtį, pranoksta įprastą gyvenimą, kartu suvokia, kad už jo paties ir šio pasaulio yra dar kažkas daugiau. Jis toliau įpranta gyventi klausimais, tad nežinojimu. Užtat jis pažįsta savo vaizduotės ir proto ribas, suvokia savo ribotumą, ne šiaip kaip asmenybės, o kaip doros žmogaus, asmens. Savo ribų pagrindu ieškome Dievo, jį kalbiname ir jaukiname, jam atviraujame ir jo klausomės, ką jis mums pasakys. Skiriame, kada jisai mums kalba ir kada nekalba, kada turime ryšį su juo ir kada jo neturime. Ieškom Dievo, galinčio mus brandinti labiau nei mes patys save. Įsivaizduojame jo veiklą, kaip mūsų tyrimai palaiko jojo nuoširdų tyrimą, ar iš viso Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų, ar jisai mumis kiekvieną pasieks, ar mes išmoksime vienas kitą labiau mylėti? Prasminga paklusti būtent tokiam Dievui, kaskart gražinti jam savo laisvę ir atsakomybę, kurias jis mums dovanojo ir vis naujai dovanoja, taip kad amžinai bręstame, amžinai gyvename, amžinai plėtojame šviesuolių bendrystę, nesiribojančią šiuo pasauliu.

Bręstame savo pasirinkimais. Mums rūpi ne šiaip gyventi pasaulyje, o puoselėti savo asmenybę. Mes tikime, kad svarbiau už visas paskiras asmenybes yra kiekviename iš mūsų glūdintis bendras žmogus, darantis gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti. Mes paklūstame tam Dievui, kuris mus myli ir brandina labiau nė mes patys įstengiame
.
Pridėtos 72-79 eilutės:Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, vis naujai prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, nuolatos prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Bandykime visas aprėpti, pažinkime save. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas. Aukštesnis požiūris reikalingas save pranokti. Juo mylime priešą kurio nemylime. Juo pasitikriname ar nesielgiame savanaudiškai, kas itin opu kada brandiname kitus. Brandus šviesuolis pažįsta save ir savo kertinę vertybę, toliau gyvena klausimais, tad nežinojimu. Jis brangina savo kaip asmens ribotumą, savo vaizduotės ir proto ribas, nes jų pagrindu gali ieškoti Dievo, kurio nesaisto
2021 rugpjūčio 19 d., 09:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
į:
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Dalinkimės savo dvasios tyrimais, atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, vis naujai prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, esame kitų vedami ar vežami, valgome, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, vis naujai prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti. Dievas gali būti ar nebūti bet jo požiūris yra šviesuoliui be galo prasmingas.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kalbinkime Dievą.
į:
Kalbinkime Dievą. Vieni įžvelgia Dievą vos ne visur, kiti jo kaip ir niekur neįžvelgia. Tačiau visiems norintiems bręsti tenka nesitenkinti esama tvarka, suabejoti savimi ir pasauliu, pažvelgti naujai, tad savo požiūriu išeiti už savęs, esamą tvarką pranokti.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
į:
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Atsiverkime kitam tarsi kalbėtumėmes su savimi, tarsi būtumėme tas pats asmuo. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
2021 rugpjūčio 19 d., 09:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-24 eilutės iš
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. O visada galim rinkti s

Skirti laiko kitiems - rinktis kaip bendrauti su kitais, apie ką kalbėti, su kuo draugauti. Šiuo žiniaraščiu
ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
į:
Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. Atsisakykime tuščiai bendrauti. Verčiau turėkime su savimi knygą ar netgi šventą raštą. Draugaukim su visų laikų ir šalių išminčiais, priimkim ir apmąstykim jų mintis. Išmokim patys prasmingai užsiimti, atpažinkime ir lavinkime savo sugebėjimus, ugdykime savo valią, ir būsime pasirengę su kitais užsiimti kūryba. O su kitais visada galim rinktis bendrauti turiningai, tai yra, į juos sutelkti dėmesį, juos išklausyti ir suprasti, lavinti savo atjautą, savo širdį, susipažinti su gyvenimu. Vertinkim galimybes padėti kitiems ir tiesiog daryti gerą, kad ir surinkti pasitaikusią šiukšlę ir ją paskui išmesti. Labiau vertinkime save ne kaip paskirą asmenybę, kuria išsiskiriame nuo kitų, o kaip asmenį, visuose glūdintį ir visiems bendrą žmogų, kuris tiesiog daro gerus darbus, kuriuos kiekvienas galėtų padaryti.
Pridėtos 27-38 eilutės:
Mūsų pastangas grindžia mūsų nesitenkinimas esamu gyvenimu. Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Žmogaus tyrimas, Dievo tyrimas, jų tarpusavio santykiai. Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

'''Kaip palaikyti kitų brandą?'''
Pakeistos 41-42 eilutės iš
į:
Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
Ištrintos 45-52 eilutės:

Mūsų pastangas grindžia mūsų nesitenkinimas esamu gyvenimu. Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Žmogaus tyrimas, Dievo tyrimas, jų tarpusavio santykiai. Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

'''Kaip palaikyti kitų brandą?'''
2021 rugpjūčio 19 d., 08:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

Kalbinkime Dievą.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus ir vis naujai prie jų grįžkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus, vis naujai prie jų grįžkime, visapusiškai gvildenkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Įsiminkime prasmingus klausimus ir vis naujai prie jų grįžkime. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, kiti mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 22-23 eilutės:
Skirti laiko sau - mąstyti savarankiškai - visada tam atlieka laiko, galim rasti laiko - ir renkamės gyventi taip, kad tam atsirastų vis daugiau laiko - suabejokime esamu gyvenimu. Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
Pridėtos 26-29 eilutės:

Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, kokią brangintumėme.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Galim pasimokyti iš kitų ir paklusti jiems bet bandykim sau pagrįsti savo pasirinkimus. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, tokią kokią brangintumėme. Vis labiau branginame laiką, vis kūrybingiau jį panaudojame. Suabejojame esamu gyvenimu, įžvelgiame galimybes elgtis kitaip, branginti save ir kitus, gyventi dorai.

Susiraskime šviesių, mus ugdančių ir įkvėpiančių draugų. Supraskime kaip mus veikia aplinka. Mes patys galime per aplinką įtakoti save. Kartais galim rinktis su kuo bendrauti. O visada galim rinkti s
2021 rugpjūčio 19 d., 08:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime.
į:
Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime. Atsiveria laisvė ne šiaip pasiduoti pasauliui, o verčiau puoselėti savo asmenybę, kokią brangintumėme.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-20 eilutės:
Kaip galim bręsti čia ir dabar?

Įpraskime savarankiškai mąstyti. Gyvenimas pilnas tokių galimybių - laukiame eilėje, dirbame nesudėtingus darbus, mus veda ar veža, bandome užmigti, netgi kai klausomės kitų - visur galime puoselėti savo mintis. Įsidėmėkime įsimintinas mintis, užsirašykime jas, tad nešiokimės su savimi popiergalį ir tušinuką. Mintis perrašykime į sąsiuvinį, jas lyginkime, rūšiuokime, dėliokime. Jas taikykime, įgyvendinkime.
Pakeista 23 eilutė iš:
Skirti laiko kitiems - rinktis kaip bendrauti su kitais, apie ką kalbėti, su kuo draugauti. Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla.
į:
Skirti laiko kitiems - rinktis kaip bendrauti su kitais, apie ką kalbėti, su kuo draugauti. Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla. Branginti galimybes padėti kitiems.
2021 rugpjūčio 19 d., 08:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Visa šviesuolių veikla išplaukia iš šio klausimo. Kvieskime save amžinai bręsti, rūpintis savo branda, brandinti save. Tai juk meilė sau, kurios pagrindu galim mylėti kitus ir taipogi Dievą, mus mylintį labiau negu mes patys save.
į:
Visa šviesuolių veikla išplaukia iš šio klausimo. Kvieskime save amžinai bręsti, rūpintis savo branda, brandinti save. Tai juk meilė sau, kurios pagrindu galim mylėti kitus ir netgi Dievą, mus mylintį labiau negu mes patys save.
2021 rugpjūčio 18 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Skirti laiko sau - mąstyti savarankiškai - visada tam atlieka laiko, galim rasti laiko - ir renkamės gyventi taip, kad tam atsirastų vis daugiau laiko - suabejokime esamu gyvenimu. Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Pažįstame šviesuolio brandos kelią.
į:
Skirti laiko sau - mąstyti savarankiškai - visada tam atlieka laiko, galim rasti laiko - ir renkamės gyventi taip, kad tam atsirastų vis daugiau laiko - suabejokime esamu gyvenimu. Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Vieni kitus šviečiame, įkvėpiame. Įžiūrime, pažįstame šviesuolio brandos kelią.
2021 rugpjūčio 18 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
Skirti laiko sau - mąstyti

Skirti laiko kitiems

Skirti laiko Dievui
į:
Skirti laiko sau - mąstyti savarankiškai - visada tam atlieka laiko, galim rasti laiko - ir renkamės gyventi taip, kad tam atsirastų vis daugiau laiko - suabejokime esamu gyvenimu. Šiame žiniaraštyje kiekvienas pristatome savo ieškojimus ir atradimus. Pažįstame šviesuolio brandos kelią.

Skirti laiko kitiems - rinktis kaip bendrauti su kitais, apie ką kalbėti, su kuo draugauti. Šiuo žiniaraščiu ir susijusia veikla susipažįstame. Draugijų veikla.

Skirti laiko Dievui - ieškoti savo gyvenimo tikslo, suprasti savo aplinkybes, suprasti savo prigimtį ir savo galimybes, susigaudyti ką mums čia veikti, ieškoti kam rūpi, kad mes čia būtumėme - ir suvokti, kad mus Dievas gali brandinti labiau nei mes patys save - pasižiūrėti Dievo akimis - Bendryste suvokiame jog mūsų bendrystė nesiriboja šio pasaulio sąlygomis, jo dėsniais, bet vadovaujasi besąlygiškumo dėsniais.
2021 rugpjūčio 18 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-21 eilutės iš
Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Amžina branda yra mūsų pasirinkimas amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas čia ir dabar bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
į:
Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Renkamės amžinai bręsti, tad amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas čia ir dabar bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.

Skirti laiko sau - mąstyti

Skirti laiko kitiems

Skirti laiko Dievui
2021 rugpjūčio 18 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
Visa šviesuolių veikla išplaukia iš šio klausimo. Jisai mus kviečia amžinai bręsti, rūpintis savo branda, brandinti save. Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Amžina branda yra mūsų pasirinkimas amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
į:
Visa šviesuolių veikla išplaukia iš šio klausimo. Kvieskime save amžinai bręsti, rūpintis savo branda, brandinti save. Tai juk meilė sau, kurios pagrindu galim mylėti kitus ir taipogi Dievą, mus mylintį labiau negu mes patys save.

Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Amžina branda yra mūsų pasirinkimas amžinai gyventi jau čia ir dabar. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas čia ir dabar
bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
2021 rugpjūčio 18 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
Visa šviesuolių veikla ištisai grįžta prie iššūkio pačiam amžinai bręsti. Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
į:
Kasdien savęs užklauskime, „Kaip man pačiam bręsti?“

Visa šviesuolių veikla išplaukia iš šio klausimo. Jisai mus kviečia amžinai bręsti, rūpintis savo branda, brandinti save. Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Amžina branda yra mūsų pasirinkimas amžinai gyventi jau čia ir dabar
. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.
2021 rugpjūčio 16 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Visa šviesuolių veikla ištisai grįžta prie iššūkio pačiam amžinai bręsti. Mūsų brandos sėklos yra mūsų noras, mūsų pastangos brandintis.
į:
Visa šviesuolių veikla ištisai grįžta prie iššūkio pačiam amžinai bręsti. Mūsų brandos sėklos yra mūsų nusiteikimas, mūsų noras, mūsų pasirinkimas, mūsų pastangos brandintis. Mūsų ryžtas bręsti yra sveikas, teisingas pagrindas bendrauti su kitais, kartu bręsti, palaikyti vienas kito brandą, telkti bendrystę.

Šis žiniaraštis reikalingas telkiant šviesuolius, kviečiant į veiklą, pristatant galimybes, taip pat pamokyti ir skatinti kiekvieną pirmiausiai brandinti save. Tad žiniaraštyje rasite pristatymų, kaip kam pavyko įvairiais būdais brandinti save. Pavyzdžiui, šiame numeryje...

Brandos kelias yra išmokti gyventi ne atsakymais, o klausimais ir tyrimais. Žiniaraštyje rasime kaip tiriame įvairiausius mums rūpimus klausimus.
Pridėtos 20-21 eilutės:

Žmogaus tyrimas, Dievo tyrimas, jų tarpusavio santykiai. Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.
2021 rugpjūčio 16 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-15 eilutės:

Visa šviesuolių veikla ištisai grįžta prie iššūkio pačiam amžinai bręsti. Mūsų brandos sėklos yra mūsų noras, mūsų pastangos brandintis.

Mūsų pastangas grindžia mūsų nesitenkinimas esamu gyvenimu. Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.
2021 rugpjūčio 16 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
Kodėl brandinamesave? Kodėl siekiame brandinti kitus?
į:
'''Kodėl brandiname save?'''

'''Kodėl brandiname kitus?'''

'''Kodėl telkiame šviesuolius?'''
2021 rugpjūčio 16 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[++Laiškai šviesuoliams 2021 m. Nr.1+ +]
į:
[+++Laiškai šviesuoliams 2021 m. Nr.1+++]
2021 rugpjūčio 16 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
Kas yra šviesuolis? Kas yra šviesuolių bendrystė?
į:
'''Kas yra šviesuolis?'''
Pridėtos 23-25 eilutės:
'''Kas yra šviesuolių bendrystė?'''
Pakeista 28 eilutė iš:
Kodėl trokštame brandinti save? Kodėl siekiame brandinti kitus?
į:
Kodėl brandinamesave? Kodėl siekiame brandinti kitus?
2021 rugpjūčio 16 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[+Laiškai šviesuoliams 2021 m. Nr.1+]
į:
[++Laiškai šviesuoliams 2021 m. Nr.1+ +]
Pakeistos 7-12 eilutės iš
'''Kaip?'''

Kaip pačiam bręsti? Kaip palaikyti kitų brandą? Kaip telkti šviesuolių bendrystę?

'''Kas?'''
į:
[+Kaip?+]

'''Kaip pačiam bręsti?'''

'''Kaip
palaikyti kitų brandą?'''

'''Kaip telkti šviesuolių bendrystę?'''

[+Kas?+]
Pakeistos 19-20 eilutės iš
'''Kodėl?'''
į:
Šviesuolių brandos kelias.

Šviesuolio pasirinkimai.

[+
Kodėl?+]
Pakeista 27 eilutė iš:
'''Ar?'''
į:
[+Ar?+]
2021 rugpjūčio 16 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Žiniaraštis apžvelgiantis šviesuolių pastangas asmeniškai bręsti, palaikyti kitų brandą ir telkti šviesuolių bendrystę.
2021 rugpjūčio 16 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Kodėl derėtų brandinti save? Kodėl derėtų brandinti kitus?
į:
Kodėl trokštame brandinti save? Kodėl siekiame brandinti kitus?
2021 rugpjūčio 16 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
Kas yra šviesuolis? Kas yra šviesuolių bendrystė?
Pakeista 15 eilutė iš:
į:
Kodėl derėtų brandinti save? Kodėl derėtų brandinti kitus?
2021 rugpjūčio 16 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-20 eilutės:
'''Kaip?'''

Kaip pačiam bręsti? Kaip palaikyti kitų brandą? Kaip telkti šviesuolių bendrystę?

'''Kas?''''''Kodėl?''''''Ar?'''

Ar sudalyvautum?
Pakeistos 32-38 eilutės iš
Šviesuolių atmintinė
į:
Šviesuolių atmintinė

'''Silvijaus mintys'''

'''Kazimiero mintys'''

'''Raimundo mintys'''
2021 rugpjūčio 14 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį
į:
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį

Šviesuolių atmintinė
2021 rugpjūčio 14 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Rašau žiniaraštį šviesuoliams. Štai mano mintys pirmajam žiniaraščiui.
2021 rugpjūčio 14 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[+Laiškai šviesuoliams Nr.1+]
į:
[+Laiškai šviesuoliams 2021 m. Nr.1+]
2021 rugpjūčio 14 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-7 eilutės iš
* Nuteistųjų tiltas
* Matematika išminčiai
* Susikalbėjimas istorijos politikos klausimais
* Telefoninis pažinčių klubas
į:
* Laisvės draugija. Nuteistųjų tiltas
* Aiškumo draugija. Matematika išminčiai
* Susikalbėjimo draugija. Istorijos politikos klausimais
* Draugystės draugija. Telefoninis pažinčių klubas
2021 rugpjūčio 14 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-12 eilutės:
[+Laiškai šviesuoliams Nr.1+]

Draugų rateliai - draugijos
* Nuteistųjų tiltas
* Matematika išminčiai
* Susikalbėjimas istorijos politikos klausimais
* Telefoninis pažinčių klubas

Bendrumas - bendrystė
* Mokymas vadovauti - brandinti kitus
* Privalome patys brandinti save
* Privalome atsiremti į Dievo požiūrį

2021-01LaiškaiŠviesuoliams


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gruodžio 17 d., 17:20