Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Įtampa


Suvestinė, Lūkesčiai, Kalbos

Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?


张力Įtampa yra nerimas, ramybės priešprieša. O bendrai ramybę neigia jauduliai ir lūkesčiai.

Įtampos balsas pasireiškia pasakojimo vienete. Įtampa nuleidžia pašalinis balsas įsiterpiantis ir palaikantis įtampos kūrėją arba jos židinį.

Išgyvenimo apytakoje, lūkesčiai apibrėžia įtampą ir ramybę kaip esančius už santvarkos. O meilės mokslas pripažįsta įtampą ne kaip sandaros tarpo apibrėžtą, o kaip esinį, kaip reiškinį būdingą už santvarkos esantiems Dievui ir sąmoningumui, esantį tarp ramybės ir ramybės. Tokiu būdu meilės mokslas išverčia tarpą, suvokia Dievą už santvarkos kaip esantį tarpe.

Įtampa ir ramybė

Įtampą išgyvename savo žvilgsniu į Dievo žvilgsnį, nes Dievo akivaizdoje jaučiame, kad gyvename savimi. Esame mylimi. Tai yra gyvenimas. Ramybę išgyvename Dievo žvilgsniu į savo žvilgsnį nes tuomet abudu gyvename manimi. Kartu gyvename amžiną gyvenimą. Mylime.

Laisvumo atvaizdai

Nulinės veiklos įtampa ir ramybė

Nulinė veikla yra veikla kuria neišeinama už savęs.

Nulinės veiklos dviprasmybė

Visumos vidinė įtampa

Įtampos raiškos

Įtampa ir ramybė

Laisvumas

Nulinė veikla išsiskiria sandara, savastimi

Būties klausimas išskiria įtampa keliančius turinį ir raišką

Dievo klausimas

Įtampa įsidievina - Dievas sutampa su dieviškumu

Meilės moksle iš ramybės sąmoningėjimu išauga įtampa, mums išeinant už santvarkos, galiausiai grįžtame į santvarką ir ramybę. Sąmoningumu suprantame savo santvarką, koks mūsų vaidmuo joje.

Sutapimas ir išsiskyrimas


2022.06.06 A: Koks įtampos tikslas kalbose?

D: Įtampa išreiškia sąsają ir priežastingumą, kas nuo ko priklauso, tad tai yra pagrindas susikalbėjimui, kas apima plačiau ir kas siauriau. O tą skirtumą plėtoja išėjimas už savęs, juk tai ėjimas iš siauresnio į platesnį. Ir būtent tai išriša įtampą. Tad įtampa nusako savo išrišimo galimybę. O įtampa išsiriša sąlygiškai Manyje, dėliojant kas man rūpi, ir paneigiamai - doroviškai Tavyje, išreiškiant kas ką mudviem reiškia, ir šališkai Kitame, nubrėžiant kas įvyksta. Tad ta pati įtampa yra skirtingai suprantama iš įvairių asmenų kampų, o tai parodo kaip susidėlioja trys kalbos.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c4%aetampa
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 birželio 06 d., 12:58