Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŠventraščioRašymas

Žr. Holokaustas

Mintys iš pokalbio su Dovid Katz. Kas yra prasminga? Writing our own Bibles. Writing our own history.

Greimas

Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds

Jautrumas aukoms

kad nebūtų skandalinga ir nebūtų miglota

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%a0ventra%c5%a1%c4%8dioRa%c5%a1ymas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 spalio 14 d., 12:32