Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20150716Santrauka

Knyga, Šviesuolių karalienei?

Rašau maždaug 20 puslapių santrauką savo mąstysenos. Tai panašu į "Trečiąjį testamentą". Tad noriu palyginti su krikščionybe ir su žydų tikėjimu, kaip siūlome gyventi ir kaip suprantame Dievą. Tikiu savo pasaulėžiūra palaikyti anas dvi ir jas išplėsti.

Kaip gyventi? Amžinai bręsti. Visais atvejais augti gyvesniu, brandesniu, gyventi jautresniu, atsakingesniu. Amžinai atsiskleisti kartu su visais bendra Dievo dvasia, tad gyventi Dievu.

Kas mums trukdo taip gyventi? Mūsų valia. Juk valia, tai gyvenimo esmė. Tačiau rinktis gyventi, tai nesirinkti bręsti. Rinktis gyventi, tai rinktis merdėti ir mirti.

Mums reikia rinkti Dievo valią. Dievo valia tai amžino gyvenimo esmė, tiksliau, amžinos brandos esmė. Kaip nusiteiksime, ką rinksimės - Dievo valią ar savo valią, amžiną brandą ar šiaip gyvenimą?

Vykdome Dievo valią

Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Tačiau amžina branda, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Dievo valia yra, kad suvoktumėme, jog Dievas nebūtinai geras, ir ta mintimi gyventumėme. Jeigu mus tenkina gyvenimas ir Dievas, tai negalime bręsti. Mes galime bręsti tik tada kad mus nors kiek netenkina gyvenimas ir Dievas. O tai gali būti labai nedaug. Tai yra ta būsena kuria mes bręstame amžinai.

Kaip mums tai gyventi? Puoselėti dangaus karalystę.

Brandos būdai:

Dievas yra tai, kas myli, kieno valia yra jog amžinai bręstumėme.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20150716Santrauka
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 liepos 16 d., 21:16