Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Knyga

Įvadas į viską, Suvestinė, Apžvalga, Gyvenimo knyga

Šiame puslapyje 2015-2018 metais rašiau savo mintis kaip parašyti vadovėlį šviesuoliams. Išmąsčiau, kad gyvenimo knyga apima visko žinojimą - 12 išsiaiškinimo būdų susijusių su santvarka - o be jų dar yra pats gyvenimas, visko nežinojimas, tai kas pirm santvarkos.

Knyga

Savo mintis esu pristatęs moksliniais pranešimais. Šiuo metu tvarkau savo užrašus ir rašau mokslinius straipsnius. Su laiku tikiu viską aprėpti knyga. Tai būtų vadovėlis šviesuoliams. Jį apmąstau žemiau.

Šviesuoliams: Gyvenimo knyga

Noriu užvesti šviesuolių bendrystę. Juk tai yra visko žinojimo tikslas.

Šviesuolių bendrystė turėtų reikštis moksline veikla, klausimų gvildenimu. Tam praverstų knyga, nors bendrystės esmę įkūnija gyvybinga veikla. Knyga, kurią įsivaizduoju, susidaro iš dvylikos skyrių. Skyrius aptarsiu žemiau. Jos, kiek suprantu, išsako tik pusę bendrystės, žinojimą, tai kas joje sudėliota, kas aprašoma. O kita pusė turėtų būti nežinojimas, tai, kas už dėlionės, kas išgyvenama, kas skaitoma. Įsivaizduoju, šios dvi pusės kartu apima dvidešimt keturis požiūrius, iš kurių susidaro amžinas gyvenimas. Vadinas, amžinas gyvenimas - amžinas mokymasis - amžina branda - susideda iš žinojimo ir nežinojimo, iš gyvenimo knygos rašymo ir skaitymo.

Aš pats, kaip rašytojas, pirmiausia rašau ir tvarkau internetinius užrašus. Nemažai minčių surašiau ir pristačiau moksliniais pranešimais. Nepažįstu kam tai būtų svarbu, tačiau įgavau pasitikėjimo, kad kiti gali mane suprasti ir kad mano mintys tikrai gilios ir prasmingos. Toliau rašysiu mokslinius straipsnius. Mano mintys bus mokslininkų atžvilgiu patikrintos ir prieinamos. Aš pats tuo pačiu įsitvirtinsiu kaip mokslininkas, jei kam nuo to lengviau. Visas žinias - visas išmąstytas sandaras, atliktus tyrimus, įvairiausių šviesuolių klausimus ir vertybes - kaupsiu svetainėje SelfLearners.net Gal jų pagrindu pavyks rasti bendraminčių, su jais bendradarbiauti ir susikalbėti. Tai jau būtų bendrystė. Link to, galiu ir reikėtų parašyti vadovėlį, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Tai ir yra šios knygos esmė.

Knyga siekiu įkvėpti savo skaitytojus pamanyti, jog įmanoma ir prasminga:

Remiuosi:

Tikiu padrąsinti skaitytoją bandyti bendradarbiauti su Dievu, netgi gyventi Dievu. Mano gyvenimas, tai savotiškas pakankamai sėkmingas pavyzdys.

Turinys: Ką noriu pasakyti

I) Pamokysiu, kaip gvildenti savo klausimą?.

II) Išsakysiu, kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį.

III) Išdėstysiu besąlygišką tiesą.

IV) Pasidalinsiu, kaip suprantu, ką reiškia gyventi Dievu.

Gyvenimo knygos svarba

Manau, kad tokia knyga šviesuoliams savo turinio suskirstymu galėtų ir turėtų atspindėti Gyvenimo knygą, tai yra visko žinojimo išsakymą. Įsivaizduoju, aukščiau išdėstyti dvylika poskyrių sudaro lygiai pusę viską suvedančio Amžino gyvenimo?, būtent išsakytą pusę. Prie šios išsakytos pusės reikėtų pridėti ir neišsakytą pusę.

Šv.Jono apreiškimo paminėtoje Gyvenimo knygoje yra sąrašas į knygą patekusių žmonių vardų. Įsivaizduoju, eina kalba apie mūsų kertines vertybes, kurioms prilygstame. Tai mūsų vardai.

Rašymas: Kaip pasakyti

Pavidalai

Turinį išdėstysiu įvairiais pavidalais

Rašymo dėsniai

Skirtingose skiltelėse tilptų: pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau, ką pasimokiau iš to ką išgyvenau ir t.t.

Taikymai

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Knyga
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 24 d., 15:49