Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20180531JonasNoreikaŠaltiniai

Jonas Noreika šaltiniai, Jonas Noreika, Jonas Noreika užklausa


Olšauskas - Krikščioniškoji žemaičių didybė / K. Alšėnas

Jakovas Gurvičius apie Telšių žudynes ir vokiečių vaidmenį

Telšių apskrityje gyveno 4,000 žydų Sigitas Jegelevičius

Diukovo "Holokausto išvakarėse" paminėtos bylos

Užsakiau aną kartą:

LCVA f.K-1

ankščiau

Prisiekęs prieš Dievą ir Tautą. Kpt. Jono Noreikos – Generolo Vėtros 100-osioms gimimo metinėms. Dim. plk. ltn. Antanas NAVAITIS

Povilas Gaidelis. Didvyriai nemiršta: Jonas Noreika-Generolas Vėtra

b.21012/3

IRGI

ap. 46, b. 1253

2,3,5,10,11,12?, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

ap.58

b.20876/3 l.18-22 Saukalas

b.P-16600 l.20-28 Kontautas b.P-18708, l.21-22 Gudas

ap.46, b.1253, l.6 B.Mikuta

ap.47 b.1268 l.61

ap.8 b.194 l.20, l.124 Šugamas, Jurevičius ap.8, b.165 Idzelevičius

f.1075, a.2, b.3, l.2 f.1075, a.2, b.6, l.147

R-729 a.1 b.72 l.63 Kraunaitis R-1018 R-1018, a.1, b.93, l.38 1942 Tvarkos policijos vadas R-1444 1-20 l.35

Masinės žudynės 1 dalis, p.135


http://genocid.lt/centras/lt/2658/a/print_version/ Rukšėnas tvirtina nuo birželio 28 d.

Šaltiniai

Pasirengimas sukilimui - Mini Noreiką

Kiti

Telšių apskrityje - Noreiką įvardija:

Kiti šaltiniai:

R-1441 a.2 Karo lauko teismo bylos

Šiauliuose

Raudonoji armija

Aptarimas

Tai yra, žydai siekdami išsaugoti savo nacionalinę ir žmogišką egzistenciją aukojo kitos, mažesnės ir silpnesnės tautos nacionalinę ir žmogišką egzistenciją. Laisvės kovų archyvas Nr.11

Jonas Noreika - Generolas Vėtra

Rukšėnas

Kiti šaltiniai

Blynas:

Pasisakymai apie Noreiką

Neesminiai šaltiniai

LYA

LCVA-f1075-a2-b19-l3R Teisė nešioti ginklą

LCVA-f1075-a2-b6 Noreikos įsakymas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20180531JonasNoreika%c5%a0altiniai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 31 d., 21:31