Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JonasNoreika


Kviečiu į Kapitono Jono Noreikos portalą.

Žemiau yra užrašai nuo to laiko kada pradėjau tirti Joną Noreiką.


Noreika pristatymas

LYA K-30 1 279 Petras Karvelis paieškos byla

LCVA - kitam kartui

Toliau tirti

Jidiš kalba

Knygos

Nėra

Kontaktai

LYA ieškoti?

Rusijoje

Susisiekti su

Pagrindiniai tyrimai

Klausimai Evaldui

LKP archyve

LCVA

Suskaitmeninta:

Vilniaus Universiteto rankraščių fonde

Bibliotekoje

Kitur

Internete

LGGRTC - paprašyti sutikimo

Papildomai ištirti

Paprašyti Broniaus Pociaus ir Eugenijaus Bunkos pagalbos.

Susipažinti su elektroninio archyvo galimybėmis.

Palaikyti ryšį su Jono Noreikos vaikaite Silvia Foti (Silvija Kučėnaitė-Foti).

Prašyti pagalbos

http://www.archyvai.lt/lt/lya_idomus-dokumentai/p10/dokumentas-apie-zydu-ssb2.html

Ieškoti archyve LYA

Peržiūrėti

Susisiekti su


Noreikos pradžios mokykla Šukiuonių kaime

Mokytojai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JonasNoreika
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 22:05