Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JonasNoreika


Kviečiu į Kapitono Jono Noreikos muziejų ir archyvą.

Muziejuje rasite Grant Gochino užklausą, kurią parašiau ištyręs Jono Noreikos nusikaltimus prieš žmoniją.

Žemiau yra užrašai nuo to laiko kada tyriau Joną Noreiką.


Noreika pristatymas

LYA K-30 1 279 Petras Karvelis paieškos byla

LCVA - kitam kartui

Toliau tirti

Jidiš kalba

Knygos

Nėra

Kontaktai

LYA ieškoti?

Rusijoje

Susisiekti su

Pagrindiniai tyrimai

Klausimai Evaldui

LKP archyve

LCVA

Suskaitmeninta:

Vilniaus Universiteto rankraščių fonde

Bibliotekoje

Kitur

Internete

LGGRTC - paprašyti sutikimo

Papildomai ištirti

Paprašyti Broniaus Pociaus ir Eugenijaus Bunkos pagalbos.

Susipažinti su elektroninio archyvo galimybėmis.

Palaikyti ryšį su Jono Noreikos vaikaite Silvia Foti (Silvija Kučėnaitė-Foti).

Prašyti pagalbos

http://www.archyvai.lt/lt/lya_idomus-dokumentai/p10/dokumentas-apie-zydu-ssb2.html

Ieškoti archyve LYA

Peržiūrėti

Susisiekti su


Noreikos pradžios mokykla Šukiuonių kaime

Mokytojai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JonasNoreika
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 27 d., 11:18