Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20190426PokalbiuAtsisakyti

2019.04.26 Aštuonioliktos nacionalinės estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencijos "Estetikos, meno filosofijos ir meno istorijos sąveikų teritorijos: tarpkultūriniai atvaizdo funkcionavimo laukai". Užrašai

Kaip pokalbiu atsisakyti paminklinių vaizdinių 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjams nusikaltusiems žmonijai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190426PokalbiuAtsisakyti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 30 d., 00:06