Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20190430DievoŠokis

Dievo šokis


Šiame puslapyje esu sukaupęs daugybę užrašų, kuriuos perkeliu į kitą puslapį: Dievas

Dievo šokis susideda iš keturių sandarų:


Trys nevieningumo sandaros

Asmenys

Savastis

Meilė

Taip kad už santvarkos, aštuongubu keliu, brandas suveda Dievo trejybė, o santvarkoje, įsakymu duota laisvė, iškyla asmens trejybė. Asmens trejybė visaip ir visakame įprasmina Dievo trejybę, tai esmė. Tyrimas

Išvedžiojimas

Iškilimo pagrindas

Sutapimo, būtinumo pagrindas

Pasitraukimo pagrindas Gyvenimo lygtis

Vieningumas nevieningume

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

Būtinas, tikras, galimas

Šaltis ir šiluma

Dorovė

Veiksmai

Sandara

Suvokiančio Tėvo akimis: Dievo trejybė

Asmenys

Savastis

Meilė

Tyrimas

Išvedžiojimas

Pasitraukimo pagrindas

Iškilimo pagrindas

Sutapimo, būtinumo pagrindas

Gyvenimo lygtis

Vieningumas nevieningume

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

Būtinas, tikras, galimas

Šaltis ir šiluma

Dorovė

Veiksmai

Sandara

Susivokiančio Sūnaus akimis: Aštuongubas kelias

Asmenys

Savastis

Meilė

Tyrimas

Išvedžiojimas

Pasitraukimo pagrindas

Iškilimo pagrindas

Sutapimo, būtinumo pagrindas

Tačiau pirmenybė teikiama Tėvui.

Gyvenimo lygtis

Vieningumas nevieningume

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

Būtinas, tikras, galimas

Šaltis ir šiluma

Dorovė

Veiksmai

Sandara

Suvoktos Dvasios akimis: Dešimt Dievo įsakymų

Asmenys

Savastis

Meilė

Tyrimas

Išvedžiojimas

Pasitraukimo pagrindas

Iškilimo pagrindas

Sutapimo, būtinumo pagrindas

Gyvenimo lygtis

Vieningumas nevieningume

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

Būtinas, tikras, galimas

Šaltis ir šiluma

Dorovė

Veiksmai

Sandara

Dievo raiškų brėžiniai


Pusė žinojimo rūmų išdėsto viską iki šio Asmens, tad kildena Asmenį, išsako jo pagrindus. Pusė žinojimo rūmų sąlygiškai užsiima Dievo klausimu, ar jisai būtinas?

DDD => DAD išreiškia Dievo nebūtinumą sukeitimu D=>A. AA => ADA išreiškia Dievo būtinumą, kad jisai iškyla ten kur vyksta gvildenimas, tad ir įsiterpimas.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190430Dievo%c5%a0okis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 30 d., 15:29