Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Dievas


Dievo tyrimai, Dievo šokis, Asmenys, Santvarka, Priėjimai prie visumos

Kas Dievui rūpi?

Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?


Klausimai

Mano patirtis

Kas yra Dievas?

Kokios Dievo savybės?

Dievo branda

Dievas ir viskas

Dievo būtinybė, esamybė, galimybė

Dievo apibrėžimas asmenimis

Dievo šokis

Išgyvenimo apytaka

Žinojimo rūmai

Koks Dievo ir žmogaus santykis?

Dievo turėjimas

Kaip išgyvename Dievo sąmoningumą?


Dievo apibrėžimai

Dievas yra

Kas yra Dievas

Dievas yra nulinis asmuo, nulybė

Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas

Dievas už mūsų ir Dievas mumyse

Sąmoningumą grindžia trys meilės.

Tai trejybės ratas. Dievas reiškiasi tais, kuriems jisai yra jųjų Dievas. Trejybės ratą grindžia Dievo branda. Meilė palaiko Dievo brandą, prasmingumą, raišką, jo tapimu kažkieno Dievu.

Dievo kampu: Dievo veikla.

Dievas išeina už savęs į save

Dievas išeina už savęs link savo prielaidų

Dievo būtinumas

Dievo tyrimas

Dievo branda

Dievo veiksmai

Žmogaus kampu: Dievo savybės

Koks yra Dievas

Dievo savybė yra vienumas, kuri reiškiasi, jam atstovauja, keturiose apimtyse, keturiais atvaizdais

Dievo savybės - nulybės atvaizdai

Dievo savybės - troškimai

Dievo gerumas

Dievas (dvasia) ir ne Dievas (savastis)

Dievo turėjimas

Žmogaus santykis su Dievu yra dvilypis.

Dievo svarba mums

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dievas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 12:54