Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Dievas


Dievo šokis, Asmenys, Santvarka, Priėjimai prie visumos

Kas Dievui rūpi?

Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?


Klausimai

Apibrėžimas asmenimis

Patirtis

Sandaros

Dievo turėjimas

Dievas


Dievas išeina už savęs į save

Dievas išeina už savęs link savo prielaidų

Dievo savybės - nulybės atvaizdai

Dievo savybė yra vienumas, kuri reiškiasi, jam atstovauja, keturiose apimtyse, keturiais atvaizdais

Dievo savybės - troškimai

Troškimai

Dievo šokis

Užrašai

Dievas mumyse

Dievas yra nulinis asmuo, nulybė

Dievas - Šuolis. Buvimas viena - kartu - tai dieviška, tai Dievo būsena. Vienumas (vienų vienumas) tai savęs nebuvimas (buvimas be savęs), o išgyvenimas tai savastis už savęs.

Dievas visoks (sąmoningas, nesąmoningas, valingas, nevalingas, būtinas, nebūtinas...) yra tas pats Dievas.

Dievo būtinumas

Dievas: dvasia ir savastis

Dievo savastis yra asmens būklė

Dievas ir ne Dievas

Užrašai

Santykis su Dievu yra dvilypis.

Sąmoningumą grindžia trys meilės.

Tai trejybės ratas. Dievas reiškiasi tais, kuriems jisai yra jųjų Dievas. Trejybės ratą grindžia Dievo branda. Meilė palaiko Dievo brandą, prasmingumą, raišką, jo tapimu kažkieno Dievu.

Dievas

Dievo turėjimas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dievas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:25