Iš Gvildenu svetainės

Mintys: BrandosTyrimas


Branda, Išgyvenimų nagrinėjimas

Kokios brandos rūšys?


成熟度调查
Brandos pavyzdžiai

NS Išryškinau savo tikslą

NB Išryškinau savo vertybę

VS Ėjau savo keliu

VB Atsiskleidžiau, kas esu. Tuo pačiu pažinau save.

MS Suvokiau savo ribotumą, savo trūkumus, ir kaip pranokti save

MB Praturtinau vidinį mąstymą

S3 Susisiekiau su Dievu

S2 Rūpinausi savimi, atsakiau už save

S1 Rūpinausi kitu žmogumi

S0 Patyriau santykį su kitais ir su pasauliuRūpintis savimi, atsakyti už save padėjo mano dėmesys kitiems, ne jų man rodomas dėmesys.

Kas man padėjo bręsti

Pats sau

Tėvų besąlygiška meilė

Mylintys ir nepalaikantys

Mylimo žmogaus dėmesys ar nedemėsys

Palaikantys

Paskatinimai

Geranoriški žmonės

Nuoširdžiai bendraujantys

Patarimai ir paaiškinimai

Žmonės, kuriuos suneraminau

Aiškios asmenybės

Likimų ir pasirinkimų įvairovė

Bendrystės įvaizdis

Geri pavyzdžiai

Dievas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/BrandosTyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 06 d., 11:11