Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoAtsakymai


Klausimai Dievui, Dievo atsakymai 2020A, Dievo atsakymai 2020B

Ką sužinau būtent iš Dievo?Apie ką pasikalbu su Dievu

Nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2017 m. kovo 23 d. klausiau Dievo 171 klausimą. Surūšiavau. Skaitlingiausios rūšys:

Ir paskaičiavau, kiek Dievas man kalbėjo įvairiomis temomis:

5 Rūpėjimas

4 Dievo ir žmogaus santykio branda 4 Nežinojimas žinojimas 4 Šešerybė

3 Matematika ir geometrijos 3 Šešerybės atvaizdai

2 Dievo ir žmogaus santykis 2 išsiskiriame nuo Dievo 2 gyventi širdimi, Dievu 2 Dievas gyvena mumis 2 Dievo šokis 2 Dievo meilė 2 Amžinas gyvenimas 2 Meilė 2 Širdis ir pasaulis 2 Klausimas 2 Laisvė 2 Troškimai ir netroškimai 2 Vertybės 2 Kalbos

1 Kur Dievas slypi 1 kaip Dievas atsiskleidžia 1 Dievo būtinumas 1 Malonė ir teisingumas 1 Savastis 1 Asmuo 1 Ženklų savybės 1 Pertvarkymai 1 Kintamieji 1 Aštuongubas kelias 1 Laipsnynas 1 Aplinkybės 1 Nuotaikos 1 Juokavimas 1 Sūnaus linkėjimai tėvui

0,5 Gėrio kryptys 0,5 Kalbos vienetas 0,5 Veiklos 0,5 Pagrindimas 0,5 Įtampa 0,5 Padalinimai 0,5 Atvaizdai 0,5 Trejybė 0,5 Gyvybės dėsniai 0,5 Sąvoka 0,5 Požiūrio atsiradimas 0,5 Atsitokėjimas 0,5 Permainos 0,5 Prieštaravimai


Dievas apie Dievą

Dievo ir žmogaus santykio branda

Santykiu su Dievu suvokiame, jog mes vaikai, jisai tėvas, jo požiūris platesnis, jisai atveria mūsų širdis, o mes laisvi tam pirtarti, vykdyti jo valią paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, amžinai bręsti, sutapti meile, būti viena, mylėti kitus kaip ir mes esame mylimi, tai yra dorovė, apsiversti, tikrasis teisingumas, malone atliepti malonę.

Dievas gyvena mumis

Kaip Sūnus mumyse gyvens. Domėkis Sūnaus pavyzdžiu.

Turime siekti ryšio su Dievu netiesiogiai ir galiausiai tiesiogiai. Visiems su visais būti vienų viena.

Šviesuolių ir tamsuolių bendrystė trijomis kalbomis įkūnija Dievo Dvasią, išpildo Sūnaus dievybę, tad reikia remtis Sūnumi ir už tarpą esančiu Tėvu.

Geometrijos patikslinimai, požiūrių permainos, matematikos įrodymo būdai išreiškia kaip išplėsti Dievo meilę ja mylėti kitą, gyventi jam laidu su Dievu, kada mūsų platesnis požiūris, kaip ir Dievo požiūris platesnis už mūsų (o malonės-širdies požiūris platesnis už teisingumo-pasaulio).

Dievas iškyla kai pereiname iš savo laisvės į Dievo laisvę, tikrai bręstame, ne šiaip gyvename ar elgiamės, bet dorove pripažįstame savo laisvę ir ją įtvirtiname meile, suvokiame jo meilė tai plyšys pasaulyje, atitinkantis laisvės plyšį mumyse, laisvumo šaltinio pripažinimą.

Dievas iškyla kai mes mylime, kada sugebame pakęsti neteisybę, mąstyti plačiau, nes patys esame mylimi, tad galime vykdyti Dievo valią, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, mylėti save, vienas kitą ir Dievu, tad ir Dievą.


Pavyzdžiai pagrindimo, kaip mums ima rūpėti.

Derinys yra geometrijos patikslinimas, gyvybės dėsniai įvairiomis kryptimis augančių įtampų, dėmesio tikslingas derinimas.

Dievo kūryba išplaukia iš vienumos, o mūsų rūpesčiai priešingai, iš skirtingų įtampų derinimo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoAtsakymai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 19 d., 20:37